Page 24

fokus sukker

2 3

1

Vanessa Fullwood (26) er en av de få unge som har valgt å gå i farens fotspor. Hun kunne ikke tenke seg en annen jobb. 2 Owen Newby (65) med barnebarna Jeden (6) og Kaden (4) har vært bonde i over 50 år. De unge vil ikke overta, sier han. 3 Ramona Ohara er 14 år og drømmer om en framtid som sykepleier. Mamma Julie er stolt av datteren som har fått stipend. 1

Det haster med endring

Manglende rekruttering i sukkerproduksjonen er en velkjent problemstilling, ifølge produktsjef Helle Mjøs i Fairtrade Norge.

D

et er flere utfordringer i sukkerindustrien. En av de største er de lave råvareprisene. Alt for mange får lite eller dårlig betalt for råvaren de dyrker. Dermed får de ikke råd til mat, klær, husvære og skolegang eller utstyr de trenger i jobben. Fordi mange av bøndene har lite eller ingen utdanning, er det naturligvis med på å redusere statusen på bondeyrket. Den yngre generasjonen drømmer om en bedre fremtid og ser på utdanning og skolegang som en vei ut av fattigdom. Når de ser foreldrene fremdeles jobber på samme måten som besteforel-

24

drene gjorde, med esel og tunge løft, er ikke dette forenelig med deres fremtidsdrøm. Mange lokalsamfunn opplever derfor at yngre generasjoner nærmest flykter. Dette skaper enorme utfordringer på sikt, sier Mjøs. Hun understreker at mange av foreldrene står i et krysspress. Samtidig som de har brukt hele livet på å bygge opp en næring barna kan ta over, er det i mange samfunn ensbetydende med å være en god forelder at du sørger for at barna får den utdanningen du selv ikke fikk. – Noe av det viktigste Fairtrade kan

«Vi må informere og sørge for at den yngre generasjonen forstår verdien av egen råvare» Helle Mjøs

bidra med, i tillegg til å sørge for at bøndene får rettferdig betaling, er derfor kompetansebygging. Vi må informere og sørge for at den yngre generasjonen forstår verdien av egen råvare. Ved at de får opplæring i hvordan de kan utvikle sine egne produkter, kan vi oppmuntre dem til å ta med seg kunnskapen tilbake til lokalsamfunnet. Da snakker vi om miljøkunnskap, teknologiske nyvinninger og innsikt i handel og markedsføring. Hvis den unge generasjonen fortsetter å flykte, står både de og vi igjen med et gedigent problem. På sikt kan hele råvaren forsvinne eller bli så dyr at vi ikke lenger har råd til å kjøpe den. I kakaoindustrien er dette allerede et kjempeproblem, sier Mjøs.

2015

KFT_061040_sukkersak.indd 24

23.02.15 15:51

Profile for Fairtrade Norge

Fairtrade-magasinet 2015  

Fairtrade-magasinet 2015