Page 22

TEMA SUKKER S U K K E R I N D U S T R I E N

De unge flykter fra yrket Sukkerindustrien har en lang og blodig historie med slavearbeid og utnytting. Også i dag opplever sukkerbøndene store utfordringer. Klimaendringer, dårlig råvarebetaling og lav status gjør at mange unge flykter fra yrket. TEKST HÉLÈNE A. FORMO

FOTO SABRIYA SIMON, HELLE MJØS, THINKSTOCK

Mange av sukkerbøndene på Jamaica frykter for fremtiden.

22

2015

KFT_061040_sukkersak.indd 22

23.02.15 15:51

Profile for Fairtrade Norge

Fairtrade-magasinet 2015  

Fairtrade-magasinet 2015  

Advertisement