Issuu on Google+

Національне агентство України з питань державної служби

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу


Закон України «Про державну службу»  Мета

Закону – удосконалення правового регулювання державної служби відповідно до європейських принципів ефективного врядування та реалізація реформ, започаткованих Президентом України.

 Правові аспекти:  Програма

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;  Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ, затверджений Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012. 2


Виконання Нацплану дій на 2012 рік • публікації • виступи на радіо та телебаченні • прес-конференції • брифінги • круглі столи • семінари

3


4


Новели Закону України «Про державну службу»

5


Управління державною службою

6


Положення про службу персоналу

7


Нові завдання  Проект програми іспиту  Вимоги до напряму підготовки  Профілі професійної

компетентності посад  Підвищення рівня професійної компетентності  Консультування персоналу

8


Конкурс (1)  єдина процедура прийняття на

державну службу  складання іспитів (тестування)  проходження співбесіди

9


Конкурс (2)

10


Етапи конкурсу

11


Оприлюднення інформації У _____________________________________________________________________________ (найменування органу)

оголошується конкурс на зайняття посади ___________________________________ (назва посади)

____________________________________________ групи ________, підгрупи __________. Посадові обов’язки; умови оплати праці; вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду державної служби відповідно до профілю професійної компетентності цієї посади; перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання; дата і місце проведення конкурсу розміщено на офіційному веб-сайті ________________________________________ (________________). сайту)

(найменування органу)

(назва

Додаткову інформацію можна отримати у службі персоналу ______________________________________________________________________________ _ (найменування органу)

за телефоном _________________.

12


Документи  заява  згода на проведення спеціальної перевірки  копія документа про вищу освіту  особова картка (форма П-2ДС)  1 фотографія розміром 3х4 см  декларація за минулий рік  копія трудової книжки

13


Іспит  Конституція України  Закон України «Про державну службу»  Закон України «Про засади запобігання і протидії

корупції»  Інше законодавство  Додаткові завдання

14


Оцінка тестових завдань  90 % - 100% - відмінно  80 % - 89 % - дуже добре  65 % - 79% - добре  54% - 64% - задовільно  до 54 % - незадовільно

15


Співбесіда  одне або більше запитань

чи практичних завдань  однакова кількість запитань (практичних завдань)

16


Оцінювання діяльності  Оцінювання результатів

службової діяльності

 Скасування атестації

17


Основа оцінювання

18


Етапи оцінювання

19


Рекомендації щодо результатів оцінювання Негативна

Позитивна

повторне оцінювання через 6 місяців

Відмінна Встановлення щорічної премії присвоєння дострокового рангу

відомчі заохочувальні відзнаки

у разі необхідності, переведення на нижчу посаду

просування по службі

заохочувальні відзнаки інших органів державної влади просування по службі

20


Комісія

21


Порядок ведення особових справ  Прийняття на державну

службу  Проходження  Звільнення  Біографічні та інші дані

22


Особова справа  письмова згода на проведення спеціальної перевірки  довідка про результати спеціальної перевірки  медична довідка про стан здоров’я  заява щодо незгоди на продовження проходження

державної служби  медичний висновок  акт передачі справ і майна

23


Порівняння класифікацій посад державної служби

24


Класифікація посад: рівень посади

Група І

Група ІІ

Група ІІІ

Групи ІV – V

25


Класифікація посад: юрисдикція державного органу

1 2 3 4

26


Присвоєння рангів  порядок присвоєння рангів  співвідношення між рангами

27


Основні норми порядку

28


Порівняння рангів державних службовців

29


Порядок співвіднесення рангів державних службовців

30


Порядок співвіднесення рангів державних службовців (2): зразок КАТЕГОРІЯ/РАНГ

ПІДГРУПА/РАНГ

1 2 3

1 2

9 10 11

4 5 6 31


Порядок співвіднесення рангів державних службовців (3) № з/п

Військове звання

Ранг

ВИЩИЙ ОФІЦЕРСЬКИЙ СКЛАД 1.

Генерал армії України

1

2.

Генерал-полковник

2

3.

Генерал-лейтенант

2

4.

Генерал-майор

3 СТАРШИЙ ОФІЦЕРСЬКИЙ СКЛАД

5.

Полковник

4

6.

Підполковник

5

7.

Майор

6 МОЛОДШИЙ ОФІЦЕРСЬКИЙ СКЛАД

8.

Капітан

7

9.

Старший лейтенант

8

10.

Лейтенант

9

11.

Молодший лейтенант

9 32


Постанова КМУ від 08.08.2012 № 740  Визначення належності посад  Перелік посад  Співвіднесення посад

33


Дякую за увагу!

34


Функціонування служб персоналу в умовах нового законодавства про державну службу