Page 1

New Text Document "B bo lúc gin có th cãi nhau nhng ng thng cng chân h cng tay. Cãi nhau không có ngha con dùng nhng li l xúc phm dành cho ngi mà con s u gi tay p c cuc i. Cãi nhau có ngha là nói ht nhng gì trong lòng hai v chng hiu, thông cm cho nhau, xóa i ht mi hiu lm. Bn thân con còn chng hiu c con, th nên ng mong ngi khác phi hiu khi con c gi trong lòng. B bo cãi nhau vi ph n thì ng có nói nhiu, ch cn nói va . khuch tán âm thanh ca àn ông chng bao gi bng ph n. Mt ngi v chân chính s tinh t bit khi nào cn nói, lúc nào nên im lng ngay c trong khi nóng gin nht. B bo nhìn vào chic ging là bit cuc sng v chng có hnh phúc hay không. Dù chuyn gì xy ra i chng na, ng mang chn gi ra sofa ng, cng ng quay lng vào ngi v ca con. Hãy ôm cô y vào b vai và khuôn ngc nóng hi ca con. Tt c s qua i, ch tình yêu còn li. 'Li b dn con trai trc khi ly v' - 1 B bo cãi nhau vi ph n thì ng có nói nhiu, ch cn nói va . (nh minh ha) B bo dù ngoài xã hi, con có là xe ôm, hay ông ln, ông bé, thì v nhà con vn là tr ct ca gia ình. V con có th là ngi ph n rt m ang, cô y có th óng inh, sa ng nc hay tháo qut trn, nhng con hãy làm vic ó, tr khi con quá bn. Nó va th hin s công bng, va th hin s chia s v chng. B bo sau khi kt hôn s hn mt ln con cm thy hi hn, thm chí có mi quan h ngoài chng ngoài v. Mi ln nh vy con hãy nh rng: Ngi b hin ti yêu con mi phn, ngi v hin ti cng tng yêu con mi phn nh th. Nhng khi bc vào hôn nhân, vai trò ca ph n càng tr nên phc tp, ngoài tình yêu h còn có c trách nhim. Vì vy khi ã kt hôn, ngi ta s không th yêu con mi phn c na. H phi dành mt phn trong s ó yêu b m chng, ri li mt phn yêu b m h, còn thêm mt phn na cho con cái. Và nh th, mi phn tình yêu khi bc qua hôn nhân ch còn li by phn. Bng cách này hay cách khác, 3 phn con mt i t ngi v s c nhn li gp ôi t gia ình và con cái ca con. Và mt lý do na, ngi b s ch em li cho con hnh phúc nht thi, còn ngi v s em li cho con hnh phúc bn vng. Tht tuyt vi phi không? B bo thi k mang thai là khó khn nht i vi ph n, là bi vì mun có c thiên thn thì phi qua thi gian kh cc. Chính v con là ngi ã gánh vác s kh cc ó em li nim vui cho c nhà. Th nên ng th dài khi thy v con chng còn c v p thi thiu n, hay cng ng tc gin khi con nm cnh v mà chng th làm gì. Hãy cùng cô y cm nhn nim vui ca nhng ông b bà m, chc s thú v lm. 'Li b dn con trai trc khi ly v' - 2 B bo "ph n là yêu, không phi hiu", nhng nu không hiu, thì con chng th yêu. Hãy hiu h bng chính trái tim mc mc ca con. (nh minh ha)


B bo chuyn m chng nàng dâu là chuyn muôn thu, ging nh bnh tin mãn kinh vy. Th nên con hãy là si dây kt ni h, hai ngi ph n yêu con nht trên i. ng m cm thy bà ã mt con trai và v con cm thy chng mình là ngi nhu nhc. Nh th mi là àn ông chân chính. B bo rng ng tng ngi m mi dy d c con. Theo nghiên cu ca các nhà khoa hc, trong thi gian ngi m mang thai thì ngi cha mi là ngi nh hng ln nht n tình cm và s phát trin ca tr. Con có th không phi là ngi b tuyt vi nht th gii, nhng hãy là ngi b tuyt vi nht trong lòng nhng a con. Bài liên quan: 'Li b dn con trai trc khi ly v' Con trai, sao không ci v cho b Ngi yêu em ã i ly v Nên chng ly v hai Anh i ly v tht ri B bo "ph n là yêu, không phi hiu", nhng nu không hiu, thì con chng th yêu. Hãy hiu h bng chính trái tim mc mc ca con. B bo "quá kh là th ã qua, hin ti mi là cuc sng”. Nu quá kh ca v con có li lm, ng chp nht, cng ng ay nghin vì ng ý ly v là con ã chp nhn tt c nhng gì thuc v cô y. Hãy khoan dung và lng. Dù không nói ra nhng chc chn cô y s yêu con n sut cuc i, mt tình yêu bao gm c s bit n và tôn trng. Và cui cùng b bo, cuc sng luôn thay i, hãy bit trân trng tng ngày". Sau mt thi gian ngn xut hin trên mt Fanpage Facebook, li b dn con trc khi ly v ã nhn c hàng nghìn lt like, hàng trm chia s và rt nhiu bình lun. "Hay quá", "Rt ý ngha", "Ngi b ó hn là mt ngi chng rt tuyt vi"... Là nhng nhn xét ca rt nhiu thành viên mng xã hi dành cho bài vit này. Mt s thành viên thì chia s rng h s c, suy ngm và coi ó là mt hành trang ca phng châm sng. Trong khi ó, mt s bn khác thì cho rng: li khuyên rt hay nhng chc gì nhiu nam gii làm c tt c nhng iu ó. Mong nhng ngi àn ông ang và s làm chng suy ngh c nh ông b này có nhiu hn gia ình hnh phúc. tin tuc

New Text Document  

th là ngi ph n rt m ang, cô y có th óng inh, sa ng nc hay tháo qut trn, nhng con hãy làm vic ó, tr khi

New Text Document  

th là ngi ph n rt m ang, cô y có th óng inh, sa ng nc hay tháo qut trn, nhng con hãy làm vic ó, tr khi