Page 1

Christian Bjerke, Gudrun Areklett Garmann, Marit Midbøe Hagen, Lars Mæhle og Gro Ulland

Ordriket er et norskverk for barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Elevbok 4B I denne boka følger vi Sam og Ina på en spennende reise i tid og rom. Underveis støter de på historiske mennesker og situasjoner som danner utgangspunkt for temaene i kapitlene. Hvert kapittel er delt inn i Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket. Leseriket inneholder, i tillegg til fortellingen om Sam og Ina, et utvalg tekster i ulik vanskegrad. De enkleste tekstene står først og de vanskeligste til slutt. I hvert kapittel introduseres en lesestrategi. Taleriket gjennomgår og øver muntlige ferdigheter.

Ordriket Elevbok 4B

1–7

Språkriket inneholder grammatikk- og rettskrivingsoppgaver.

Ordriket 4. trinn: • Elevbok 4A og 4B • Lærerveiledning 4 • Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no

www.fagbokforlaget.no ISBN 978-82-11-01721-5

,!7II2B1-abhcbf!

BOKMÅL

Skriveriket øver skriveferdighetene. Her legges det opp til at elevene skal skrive etter eksempeltekster og i ulike sjangre.

Elevbok 4B Bokmål


Christian Bjerke, Gudrun Areklett Garmann, Marit Midbøe Hagen, Lars Mæhle og Gro Ulland

Elevbok 4B Bokmål


VELKOMMEN TIL ORDRIKET! Visste du at det er skapt historier til alle tider og alle steder i verden? Tenk så fantastisk å få reise i tid og ta del i all verdens historier! Vi som har laget denne boka, ønsker at du skal bli glad i å lese, skrive og å bruke språket. Derfor vil vi gjerne at du skal møte Ina, Sam og onkel Ola og bli med dem på tidsreise. Hilsen forfatterne


Innhold Den store tidsreisen: Dette har hendt side 6

7

FILOSOFI side 8

8

KJÆRLIGHET side 38

Leseriket Lesestrategi: Lag tankekart side 10

Leseriket Lesestrategi: Studer en ordsky side 40

Lesetekster side 11

Lesetekster side 41

Taleriket Å filosofere side 30

Taleriket Dialekter side 72

Språkriket Preposisjoner side 32

Språkriket Kj-lyd side 74

Skriveriket Plakat side 36

Skriveriket Innlevelsestekst side 78


9

MUSIKK

side 80

Leseriket Lesestrategi: Les og si noe side 82 Lesetekster side 83 Taleriket Sangtekster side 108

10

LIV OG DØD side 116

Leseriket Lesestrategi: Bruk tankekart eller nøkkelord side 118 Lesetekster side 119 Taleriket Samtale side 146

Språkriket Enkel og dobbel konsonant side 110

Språkriket Adjektiv side 148

Skriveriket Sammensatt tekst side 114

Skriveriket Å beskrive side 152


11

MOT

side 154

12

TIL EVENTYRLAND side 194

Leseriket Lesestrategi: Bytt sjanger side 156

Leseriket Lesestrategi: Lag spørsmål eller en kort oppsummering side 196

Lesetekster side 157

Lesetekster side 197

Taleriket Kroppsspråk side 184

Taleriket Presentasjon side 210

Språkriket Sj-lyd side 186

Språkriket Å-lyd side 212 O-lyd side 214

Skriveriket Spennende fortelling side 190

Skriveriket Bokmelding side 216 Oversikt over lesetekstene side 218


Den store tidsreisen DETTE HAR HENDT: Hvor var vi? Jo, oppfinnelser og oppdagelser! Bokstaver og løsningsord.

Det hele begynte med at Ina, Sam og onkel Ola var i storsalen på Snippen Kulturhus. Den berømte Toni Invento skulle vise fram sin nye oppfinnelse. Men han dukket bare opp i en film på lerretet i kinosalen. Han utfordret publikum til å løse en gåte. Sam var den eneste som klarte den.

6


Våre venner vant da en litt spesiell premie: å reise med tidsmaskin til åtte ulike år og steder i historien. Oppdraget deres er å finne bokstaver i hver tidsalder. Til slutt skal de stå igjen med tolv bokstaver. Disse skal til sammen danne et løsningsord. Klarer Ina, Sam og onkel Ola å finne løsningsordet, vil de vinne Toni Inventos nye oppfinnelse! Så langt har de reist til: • sumertiden 2500 f.Kr., Mesopotamia, og kikket på verdenshistoriens første tall (bokstav: T) • år 1981, London, og sett en forelsket Lady Diana på vei opp kirketrappen til sitt eget, kongelige bryllup (bokstavene: E N) • år 1965, Snippen borettslag, og besøkt onkel Ola da han var fem år gammel (bokstavene: O L A) • år 1987, Lyon i Frankrike, hvor historiens første VM i kokkekunst ble holdt (bokstav: M) Hva i alle dager kan løsningsordet være? T E N O L A M ? Hold på hatten og spenn setebeltene. Fortsettelsen følger her!

7


8


Filosofi

7

• Hvorfor er bildet så fullt av spørsmålstegn? • Hva er filosofi? • Hva lurer du på?

9


B

MÅL

D

A

E

LESERIKET

C

Etter arbeidet med Leseriket skal du kunne • lage tankekart ut fra tekstene du leser • undre deg og mene noe om tekstene du leser

LESESTRATEGI

Lag tankekart I dette kapittelet skal du lage tankekart til tekstene du leser. Det hjelper deg til å huske teksten bedre. Les teksten under: HVOR KOMMER JEG FRA? «Hvis vi kommer fra apene, hvorfor har ikke alle aper blitt mennesker?» «Det er godt tenkt, Frida,» sier pappa, «men vi er jo en slags ape, vi også, en veldig spesiell og smart ape, som har stor hjerne, går på to bein, har funnet opp bil og mobil, TV og data, leser bøker og undrer seg over alt mulig her i verden – for eksempel hvor vi kommer fra.» Et tankekart for å huske teksten kan se slik ut:

Fra apene?

Kanskje er vi smarte aper?

10

KAPITTEL 7 – FILOSOFI

Hvor kommer jeg fra?

Frida og pappa


HØYT OPPE I HELLAS Idet historien fortsetter, har Ina, Sam og onkel Ola nettopp spist opp all maten til mesterkokk Arne Brimi. De er i Lyon, og året er 1987. Gode og mette dumper Ina, Sam og onkel Ola ned i setene i tidsmaskinen. En ny tidsreise begynner … Da de våkner neste gang, viser skjermen: «Athen, Hellas. År: 400 f.Kr.» Onkel Ola fyker fram i setet. «Jøss! Vi er kommet til antikken!» «Æsj,» grynter Ina. «Reisene til virkelig gamle dager er så gørrkjedelige.» «Du tar feil,» protesterer onkel Ola. «Hundreårene før Jesu fødsel er blant de mest spennende i vår historie.» «Hvorfor det?» spør Sam. «Det var da menneskene begynte å gruble over de store tingene i livet. Etter hvert ble tenkning et eget fag. Det kalles filosofi.» «Hva er filosofi?» spør Ina. «Ah! Et kjempegodt spørsmål!» sier onkel Ola. «Og det er virkelig ikke lett å svare på. Men nettopp det du gjorde nå, er noe av poenget med filosofi: å stille viktige og riktige spørsmål.»

antikken: tidsperiode fra 500 f.Kr. til 500 e.Kr

LESERIKET

11


«Som hvilke da?» spør Ina videre. Onkel Ola stirrer tankefullt ut i lufta. «Hvem er jeg? Hva gjør vi her? Hva er sannhet? Hva er tid? Finnes det en virkelighet utenfor tankene mine?» «Man blir jo helt svimmel av sånt,» sier Ina. «Nettopp!» stråler onkel Ola. «Er det ikke deilig å bli svimmel en gang iblant?» «La oss bare hente bokstaven til løsningsordet,» sukker Ina. klippe: berg ruvende: stort Akropolis: en høyde i Athen der det er et tempel

De stiger ut. Tidsmaskinen står parkert ved foten av noen bratte klipper. Oppover mot en høyde snor det seg en mur. Helt på toppen skimter de et ruvende tempel. «Akropolis!» bryter onkel Ola ut. Han starter klatringa mot toppen straks. Ina og Sam følger etter. * Veldig lenge etterpå stanser onkel Ola. De er like ved tempelet. Sola steiker. Sam silsvetter. «Hva skal vi gjøre her oppe, egentlig?» stønner Ina. «Kanskje vi får møte de tre store tenkerne?» sier onkel Ola. «Hvem er det?» spør Ina. «Sokrates, Platon og Aristoteles,» svarer onkel Ola.

kjortel: en vid, lang kappe

12

De skuer ut mot det yrende folkelivet i Akropolis. Akkurat da kommer en gruppe menn i hvite kjortler gående opp mot dem.

KAPITTEL 7 – FILOSOFI


Lederen i følget løfter hånden. «Hvem er dere?» spør mannen. «Ina, Sam og onkel Ola,» svarer onkel Ola. Mannen ler litt. Så blir han alvorlig igjen. «Jeg mener, hvem er dere egentlig? Er dere virkelig mennesker? Eller er det vi opplever nå, bare en drøm?» «Hvem er du, da?» spør Ina. Mannen stråler glad mot henne. «A-ha! Det er et fantastisk spørsmål! Ja, hvem er jeg, egentlig? Er jeg Platon, den store tenker og læremester? Eller er jeg bare en tanke som du tenker?» «Du er nok Platon,» svarer Ina tørt. «Ja, hvem vet?» sier Platon. Ina lener seg over mot Sam og onkel Ola. «Han der Platon har en skrue løs,» hvisker hun. Onkel Ola rister på hodet. Mens Sam på sin side hvisker: «Jeg vet hva bokstaven til løsningsordet er.» «Hva da?» spør onkel Ola. «P for Platon!» «Ja, om du da ikke bare drømmer dette,» sier Ina syrlig.

syrlig: surt, spydig

LESERIKET

13


Oppgaver

Forstå 1 De to ordene under er stokket om. Finn dem og skriv dem slik de står i teksten. SOLOFIFI BLEURG Huske 2 Hva mener onkel Ola er poenget med filosofi? 3 Hvilket årstall har Ina, Sam og onkel Ola reist til nå? 4 «Hvem er jeg?» er et filosofisk spørsmål. Skriv ned tre andre eksempler på filosofiske spørsmål i teksten. Tenke 5 I denne teksten er det noen tegn som forteller oss at Ina ikke er så glad i filosofi og det gamle Hellas. Klarer du å finne dem? Skriv dem ned.

LESESTRATEGI

6 Under ser du et tankekart som kan hjelpe deg til å huske innholdet i teksten. Gjør tankekartet ferdig.

Filosofi

Antikken

Hellas, 400 f.Kr

Høyt oppe i Hellas

De tre store tenkerne

14

KAPITTEL 7 – FILOSOFI

Akropolis

Møter en gruppe menn


Så rart! Så rart å være flaggermus og flakse rundt fra hus til hus og gå til sengs i trærne. Men er det noen som forstår hvordan den kan få sove når den henger etter tærne? Så rart å være edderkopp med nøste i sin egen kropp og spinne alle dage. Men hvordan kan den gjemme på så mange kilometer tråd i slik en liten mage? Inger Hagerup

Forstå

Oppgaver

1 Skriv ned navnet på tre dyr du synes er rare. Huske 2 Hvem handler diktet om? Tenke 3 Hva er rart … a) … med en sjiraff? b) … med en kameleon? c) … med en slange?

LESERIKET

15


16

KAPITTEL 7 – FILOSOFI


Hvorfor er livet så hardt? Livet er ikke alltid enkelt, verken for deg eller for de andre. Noen ganger kan du føle deg svak, utenfor, misforstått. Du føler deg ensom. Du er ulykkelig. Noen ganger er du lykkelig selv, men så ser du alle dem som ikke har det så bra som deg – de som er fattige, de som er sultne, og de som blir slått eller lever i land hvor det er krig. Og du blir trist fordi du ikke forstår hvorfor det må være slik, hvorfor du ikke bare kan forandre alt sammen. Men hvis du virkelig vil at ingen skal være ulykkelige, så kanskje det kan være med på å gjøre at det blir mindre ulykke i verden? Oscar Brenifier

Forstå

Oppgaver

1 Et antonym er et ord som betyr det motsatte av et annet ord, for eksempel lys–mørk. Skriv antonymene til svak, ulykke, ulykkelig, fattig og mett. Tenke 2 Noen ganger kjenner vi det virkelig bobler av glede i kroppen. Vi har en lykkefølelse i oss som får det til å krible helt ned i tærne. Skriv tre ting som gjør deg lykkelig. 3 Gå sammen to og to. Lag et tankekart. I midten skal det stå «Å gjøre andre lykkelige». På strålene rundt skal dere skrive hvordan dere kan gjøre andre lykkelige.

LESESTRATEGI

LESERIKET

17


Verden har ingen hjørner 1 Inni en pappeske sitter Viktor og ser ut. Dette er verden, tenker Viktor. Og verden er større enn tusen og tusen kjempestore fjell. Men alt får plass inni hodet mitt allikevel, tenker Viktor. 2 Det detter usynlige ting ned i hodet mitt hele tida. Det er tankene som kommer og rømmer og rømmer og kommer hele dagen. For tankene kan ingen banke fast med spiker. 3 Et brød er bare smuler, og bølgene er bare dråper. Jeg er også satt sammen av mange små biter. Men huden min holder alt på plass.

18


4 Øynene mine ser og ser, og ørene hører lyder. Og skjelettet kikker ut gjennom munnen min. 5 Jeg er ikke så stor. Jeg har bare to korte armer og to små hender som ikke rekker opp til sjokoladen i skapet. Men jeg kan bokse. Og beina mine er ganske sterke. Det er bra. For det er en lang vei å gå, og det er ikke sikkert at verden vil vente på meg. 6 Armen min er en robot. Den gjør som den vil. Men noen ganger passer jeg ikke på, og da gjør armen noe dumt, og da blir alt feil.

LESERIKET

19


7 Det er et lite rom foran i skoen min, og der er det god plass, og helt inn dit skal jeg vokse. For foten min blir lengre og lengre, og ørene mine blir større og større uten at jeg merker det. Og da må jeg ha nye klær. Og snart må noen hente en saks til håret mitt. 8 Jeg skal bli en mann som jeg ikke kjenner nå. For en dag vokser det skjegg i ansiktet mitt, og jeg får lange bein, og stemmen min blir tung og rar, og jeg kan brøle. Men jeg kan aldri bli dame. Og jeg kan aldri bli bebi igjen. 9 I skuffen ligger det en tegning av en mann. Den mannen vil jeg bli. Svein Nyhus

20


Tenke

Oppgaver

1 Velg deg en av de små tekstene og skriv den pent ned i skriveboka di. Lag en tegning som passer til innholdet. 2 Skriv hva du tenker når du leser disse linjene: «Og verden er større enn tusen og tusen kjempestore fjell. Men alt får plass inni hodet mitt allikevel.» 3 Et brød er satt sammen av smuler, og et hav er satt sammen av dråper. Hva er disse tingene satt sammen av? • en blomstereng • et teppe • en avis • en strikkegenser 4 I denne teksten er det noen tegn som forteller oss at Viktor vokser og blir større. Klarer du å finne dem? Skriv dem ned. 5 Tegn eller beskriv deg selv som voksen. • Hvordan ser du ut? • Hva liker du å gjøre? • Hvilken jobb har du? • Hvor bor du? • Hva er du flink til?

LESERIKET

21


22

KAPITTEL 7 – FILOSOFI


Sandkorn Sokrates og pappa er på stranden. Det er sand overalt. Bitte små sandkorn finner veien opp i matboksen, inn i øret, ned i sokkene og mellom tærne. Det finnes så utrolig mange sandkorn, tenker Sokrates. Han har bare ikke lagt merke til det før. Hvor mange kan det være, tro? – Hvor mange sandkorn finnes det? spør Sokrates. Pappa tenker seg om en stund. – Det må være veldig, veldig mange, svarer han. – Ja, men hvor mange? spør Sokrates. – Det vet jeg ikke, svarer pappa. – Men noen har sagt at det finnes omtrent like mange sandkorn som det finnes stjerner på himmelen. Hmm, Sokrates tenker litt over dette. Pappa vet ikke. Da må det være vanskelig. Kanskje pappa er litt lei seg fordi han ikke vet. Han må trøste pappa. – Jeg vet heller ikke, sier han. Sokrates tenker på stjernene. Han har sett dem på himmelen. Det betyr alltid at han snart må gå og legge seg. Han tenker at det kanskje er derfor han må legge seg. Kanskje stjernene er farlige for barn? Han hadde spurt pappa om det en gang, men Pappa sa at de ikke var det. – Stjernene kommer frem på himmelen når det blir mørkt. De er der hele tiden, men når det er mørkt, kan vi se dem. Og når det er mørkt, er det kvelden, og da må små barn legge seg. Sokrates er litt usikker på om dette kan stemme. Pappa vet jo ikke hvor mange stjerner det er på himmelen. Hvordan kan han da vite at stjernene alltid er der? Det kan jo være det er noen som ikke er det? Sokrates studerer et sandkorn som glimter på fingeren hans. Det er omtrent slik de glimter på himmelen om natten. Kanskje det finnes en stjerne som er synlig om dagen også? LESERIKET

23


– Pappa, tror du at stjernene som er på himmelen om natten, er på stranden om dagen? – Ja, kanskje det. Men stjernene er jo veldig store, og disse sandkornene er veldig små. – Ja, men jeg synes ikke stjernene ser større ut enn sandkorn. – Det er fordi de er så langt unna, det, sier pappa. – Ja, men … Ting blir vel ikke mindre fordi om de er langt unna, innvender Sokrates. – Nei, de gjør vel ikke det. Sokrates blir sittende og tenke over dette. Kanskje sandkornet ikke er så lite som det ser ut som? Kanskje det egentlig er veldig stort? Tenk om han kunne titte inn i det? Hva ville han se da? Sokrates ser på det lille sandkornet som har festet seg ytterst på fingeren hans. Er det noen der inne? lurer han på. Sokrates forestiller seg hvordan sandkornet ser ut på innsiden. Han lukker øynene. Han blir litt svimmel. Hva var det han så? Han var høyt oppe på himmelen, i en ny verden, og kikket ned på noe som lignet jordkloden. Så rart! – Pappa, jeg har funnet ut av det. Sandkornet er lite på utsiden, men kjempestort på innsiden. – Sier du det? Hvor stort er det da? – Inne i sandkornet er det en stor himmel, like stor som den vi har. Og så er det en klode inni der også. Den minner litt om jordkloden. 24

KAPITTEL 7 – FILOSOFI


Pappa ser på ham. Nå skjønner ikke pappa noen ting, tenker Sokrates. – Det er helt sant. Lukk øynene og tenk deg inn i sandkornet. Da vil du se det selv. Pappa lukker øynene. – Ser du det? spør Sokrates. – Nei, svarer pappa. Hm, kanskje voksne ser mye dårligere enn barn? Det er jo helt tydelig når jeg lukker øynene, tenker Sokrates. – Pappa, tror du det lever mennesker på den kloden som er inne i sandkornet? – Det vet jeg ikke. Kanskje, for sandkornet er jo veldig stort på innsiden. – Men tror du det er badestrender på den kloden da? – Ja, det kan hende. Sokrates tenker at en gutt og pappaen hans sitter på den badestranden. Kanskje de snakker om alle sandkornene på stranden. Einar Øverenget

Huske

Oppgaver

1 Hvor mange sandkorn sier pappa at det finnes? 2 I denne teksten er det mye Sokrates lurer på. Skriv ned tre av spørsmålene som Sokrates stiller. Tenke 3 Beskriv hvordan du tror det ser ut inni et sandkorn.

LESERIKET

25


Sokrates visdomslærer: en klok lærer som lærer bort kunnskap om livet

ordspråk: en setning som forteller noe om livet

forføre: å lokke til noe

Sokrates ble født i Athen i år 470 f.Kr. Han var visdomslærer og brukte nesten all sin tid til å gå rundt og snakke med folk i Athen, eller han kunne stå i timevis og bare gruble. Når han diskuterte med de eldre lærerne, forsto han at de ofte mente å ha kunnskap om ting de egentlig ikke hadde ordentlig greie på, og da gikk det opp for ham at han var den klokeste, fordi han visste at han ikke visste. Derfra kommer ordspråket: Klokest er den som vet at han ikke vet. Som lærer hadde Sokrates en spesiell måte å undervise på. Han ga ingen svar, men stilte spørsmål til elevene sine slik at de måtte tenke ut sine egne svar. I motsetning til mange av de andre greske visdomslærerne på denne tiden tok han ikke betalt. Inntektene hans begrenset seg til mat og gaver han fikk fra venner, og mynter han fant på gata. Selv om Sokrates var lærer, mente han at ingen kunne lære bort forskjellen på rett og galt. Han mente at det var en kunnskap alle hadde i seg, men en god lærer kunne få folk til å lære seg selv å kjenne og selv forstå – og dersom man bare forsto, ville man alltid handle rett. De som bestemte i Athen, likte ikke det Sokrates drev med, og da han var 71 år gammel, ble han anklaget for å ha «innført nye guder» og for å forføre ungdommene i byen med usannheter. Han ble dømt av en jury på 501 mann til å drikke et beger med dødelig gift. Han fikk sjansen til å gå fri hvis han tok tilbake alt han hadde sagt, og alt han sto for. Men han valgte å holde fast ved det han sa, og ta straffen. Selv i dag lever mange av Sokrates’ visdomsord videre. Jørn Lier Horst

26

KAPITTEL 7 – FILOSOFI


Forstå

Oppgaver

1 Et ordspråk er en setning som forteller noe om livet. Skriv ned ordspråket i teksten. Forklar hva dette ordspråket betyr. Huske 2 Hvorfor mente Sokrates at han var den klokeste? 3 Hvordan fikk Sokrates mat og penger? 4 Hvordan døde Sokrates? Tenke 5 Lag et tankekart fra teksten om Sokrates. Skriv «Sokrates» i midten. På strålene rundt skal du skrive ting du lærer om Sokrates når du leser.

LESESTRATEGI

6 Sokrates ble født i år 470 f.Kr. Hvor gammel ville Sokrates vært i dag?

LESERIKET

27


Intervju med Jostein Gaarder Jostein Gaarder er en kjent norsk forfatter og filosof. Hva er en filosof? En filosof er et nysgjerrig menneske. En som ikke har sluttet å undre seg. En filosofisk innstilling er å stille spørsmål om verden vi lever i, og hvordan vi bør leve. Hvorfor er filosofi viktig? Vi ønsker hele tiden å forstå mer av verden. Det er mange vanskelige oppgaver å løse. Vi kan komme til å ødelegge jordkloden hvis vi fortsetter slik som i dag. Vi må stille spørsmål om hvordan vi mennesker kan samarbeide bedre, og hvordan vi kan forstå, handle og gjøre ting bedre enn vi gjør i dag. Hvilket filosofisk spørsmål opptar deg mest? For meg er et spørsmål blitt det aller viktigste: Hvilken verden lar vi gå i arv til våre etterkommere? Har vi rett til å ødelegge natur og utrydde plante- og dyrearter? Har vi rett til å etterlate oss en planet som er mindre verdt enn den vi har fått leve på selv? 28

KAPITTEL 7 – FILOSOFI


Hvilken filosof har betydd mest for deg? Det er tre historiske personer som har betydd mye for meg, og som jeg gjerne skulle møtt fordi de er så gåtefulle. Ingen av dem skrev ned noen av sine tanker mens de levde. Vi kjenner dem derfor bare gjennom elevene deres. Den ene er Sokrates, som var en gresk filosof for 2400 år siden. Han mente at alle mennesker har den samme fornuft, og at vi må bruke den for å svare på vanskelige spørsmål, som for eksempel: Hva er rettferdighet? Jeg mener at også Jesus var en stor filosof. Han var opptatt av at vi ikke bare lever for oss selv. Vi må leve med ansvar for hverandre. Den tredje er indiske Buddha, som også var en viktig filosof. Han viste medlidenhet med alt som lever, og var dessuten en god psykolog og menneskekjenner. Han var opptatt av hvordan vi kan leve lykkelig med hverandre og oss selv. Er vi alle på en måte filosofer? Før barn begynner å snakke, kan vi ofte se en intens undring i ansiktene deres. Vi er alle født som spørrende og nysgjerrige vesener. Men det må holdes ved like så ikke livet og verden blir en vane, noe vi tar for gitt. Vi kan kanskje sammenligne med babysvømming. Du kan ta en baby rett ut i svømmebassenget fordi det er en medfødt egenskap ikke å svelge vann. Men dette må holdes ved like etter hvert som vi blir eldre. Hvis ikke, må vi lære å svømme på nytt igjen.

Mitt ordrike

Boktips:

Du kan filosofere mer ved å lese: Hva tenker du om livet?

Du kan lese mer om Viktor i: Verden har ingen hjørner

t?

le i dette kapitte rd o ye n en o n Har du lært i Mitt ordrike. Skriv dem ned

LESERIKET

29


TALERIKET MÅL

Etter arbeidet med Taleriket skal du kunne • • • • •

filosofere sammen med andre lytte til det andre sier vente til det er din tur til å si noe si meningen din stille spørsmål til det andre sier

Å filosofere Å filosofere vil si å stille spørsmål om hvordan mennesket og verden er. Vi kan filosofere alene eller sammen med andre. Når vi filosoferer sammen med andre, gjør vi det som regel ved å snakke sammen og stille spørsmål til hverandre.

30

KAPITTEL 7 – FILOSOFI


1 Snakk sammen i grupper om påstandene under. Slik gjør dere: Én i gruppa leser påstanden høyt. Alle i gruppa skal si noe om hver påstand. Alle i gruppa skal stille et spørsmål til en av de andre i gruppa.

Oppgaver

påstand: det noen påstår eller mener

Om å være seg selv a) Jeg er meg, selv om jeg bytter navn. b) Jeg er meg, selv om jeg farger håret. c) Jeg er meg, selv om jeg får en bror eller søster. d) Jeg er meg, selv om jeg mister en finger. e) Jeg er meg, selv når jeg blir voksen. Om å være snill f) Tyver kan være snille. g) Barn kan ha det bra hos tyver. h) De som er slemme, kan bli snille. i) En slem tante er bedre enn en tyv.

TALERIKET

31


SPRÅKRIKET MÅL

Etter arbeidet med kapittelet skal du • vite hva en preposisjon er

Preposisjoner En preposisjon er et ord som sier hvor noe er. Boka ligger på bordet i stua. Preposisjoner kan også fortelle når noe skjer. Etter ferien spiser jeg frokost før klokka sju.

NOEN VANLIGE PREPOSISJONER:

av på til fra foran bak over under i mellom gjennom ved med før etter hos 32

KAPITTEL 7 – FILOSOFI


1 Velg minst tre preposisjoner fra ramma pĂĽ forrige side, og skriv en setning til hver preposisjon.

Oppgaver

2 I hver ordrekke under gjemmer det seg en preposisjon. Skriv ned preposisjonen du finner. a) frekkfrafri

c) vedvennvaske

b) onsdagorkeom

d) elskeettererte

3 Lag en enkel tegning til hver setning. a) Katten sover i sofaen.

b) Hunden stĂĽr foran huset.

4 Skriv ned alle preposisjonene du finner i ruta under:

mellom melon gjennom gjeng til fra frakk med meg vei ved i hest hos 5 Hvilken preposisjon passer? Skriv en setning til hvert bilde. Eksempel: Katten sitter i esken.

a)

b)

c)

d)

i over mellom bak gjennom

SPRĂ…KRIKET

33


Oppgaver

6 Skriv minst to setninger om noe du tenker på: Eksempel: Jeg tenker på hva jeg skal ha til middag. 7 Skriv minst to setninger om noe du gleder deg til: Eksempel: Jeg gleder meg til sommerferien. 8 Skriv minst to setninger om noe eller noen du er glad i: Eksempel: Jeg er glad i lillebroren min. 9 Hvilke preposisjoner passer i setningene? Skriv setningene på nytt, med riktig preposisjon: Ola.

a) Kari er glad

rektor.

b) Læreren er sint

vennene sine.

c) Sam og Ina bryr seg

oppfinnelser.

d) Tony Invento er lei

10 Skriv setningene på nytt, og sett inn preposisjonene som mangler. Du kan bruke hver preposisjon bare én gang: under, til, med, fra, over, av, på

a) Høner kan bare flakse ikke noe å skryte

vingene sine. Kanskje

? Hønene stammer

som heller ikke kunne fly! Stammora den røde jungelhøna, levde for Asia, og den holdt seg bare busker og kratt å gjemme seg

fra, etter, om, på, for, til

b) Snøugla er aktiv

tamhøna, 5000 år siden i

bakken, der det var .

dagen, og jakter spesielt

lemen. Hvis det er lite lemen, flyr snøugla rundt å lete

bedre steder å jakte. Når den ikke har

unger, flyr snøugla

34

en fugl

KAPITTEL 7 – FILOSOFI

sted

sted.


Oppgaver

11 Se på bildet. Skriv svar på spørsmålene. Eksempel: Hvor er jenta? Hun ligger under bordet. a) Hvor er den svarte katten? b) Hvor er gutten? c) Hvor er den gule fuglen? d) Hvor er blomstervasen? e) Hvor er den oransje katten? f) Hvor er sokkene? 12 Lag egne spørsmål til bildet. Bruk preposisjoner i spørsmålene dine. Eksempel: Hvem ligger rundt bordbeinet? Hva ligger mellom stolen og lampa?

SPRÅKRIKET

35


SKRIVERIKET MÅL

Etter arbeidet med Skriveriket skal du kunne • sette sammen bilde og tekst for å få fram det du vil si

Plakat

detalj: en liten eller ubetydelig ting

En plakat skal både informere og fange oppmerksomheten til den som ser på. Plakaten forteller ved å bruke både bilde og tekst. Det finnes forskjellige typer plakater. Noen gir viktig informasjon, noen brukes som reklame, noen er morsomme, og andre kan vise fram tanker eller meninger. Plakater skal ikke ha mye tekst. Du må få sagt noe viktig med få ord. Teksten må være tydelig og lett å legge merke til. Bruk store bokstaver, skarpe farger og ikke for mange detaljer. Disse spørsmålene kan hjelpe deg når du skal lage en plakat: • Hva ønsker du å si? • Hvilken tegning passer til? • Hvor skal teksten stå? • Hvilke farger skal du bruke? • Skal plakaten ha ramme? • Skal du bruke andre symboler (streker, utropstegn, piler)?

36

KAPITTEL 7 – FILOSOFI


Hvor kommer vi fra?

overskrift ramme

tegning

symbol

Menneskets utvikling

1 a) Lag et tankekart over hva som er typisk deg. I midten skal det stå «Meg».

tekst

Oppgaver

b) Lag en plakat som viser hvem du er, og hva som er typisk for deg. Velg tekst til plakaten selv. Bruk hjelpespørsmålene for å planlegge plakaten din. 2 Lag en plakat med teksten «Dette er verden». Velg ett eller flere bilder som viser noe av vår verden. Det kan være bilder av mennesker, ulike land, natur eller dyr. Sett bildene og teksten sammen til en plakat. Bruk hjelpespørsmålene for å planlegge plakaten din. Bruk gjerne data til å finne bilde og skrive tekst. 3 Gå sammen i grupper. a) Hvilke bøker har du lest? Lag et tankekart. Det kan være bøker dere har lest sammen, eller hver for dere. b) Lag en plakat som viser bøkene dere har likt aller best. Bruk hjelpespørsmålene til å bestemme hvordan plakaten skal se ut, og bli enige om en god overskrift.

SKRIVERIKET

37


Christian Bjerke, Gudrun Areklett Garmann, Marit Midbøe Hagen, Lars Mæhle og Gro Ulland

Ordriket er et norskverk for barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Elevbok 4B I denne boka følger vi Sam og Ina på en spennende reise i tid og rom. Underveis støter de på historiske mennesker og situasjoner som danner utgangspunkt for temaene i kapitlene. Hvert kapittel er delt inn i Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket. Leseriket inneholder, i tillegg til fortellingen om Sam og Ina, et utvalg tekster i ulik vanskegrad. De enkleste tekstene står først og de vanskeligste til slutt. I hvert kapittel introduseres en lesestrategi. Taleriket gjennomgår og øver muntlige ferdigheter.

Ordriket Elevbok 4B

1–7

Språkriket inneholder grammatikk- og rettskrivingsoppgaver.

Ordriket 4. trinn: • Elevbok 4A og 4B • Lærerveiledning 4 • Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no

www.fagbokforlaget.no ISBN 978-82-11-01721-5

,!7II2B1-abhcbf!

BOKMÅL

Skriveriket øver skriveferdighetene. Her legges det opp til at elevene skal skrive etter eksempeltekster og i ulike sjangre.

Elevbok 4B Bokmål

Ordriket 4B Elevbok  
Ordriket 4B Elevbok