Page 8

Langsvar ....................................................................................................................................................... 100 Mal for muntlig eksamen ..........................................................................................................105 Tabeller ...........................................................................................................................................107 Syrekonstanter (Ka-verdier) ved 25 °C ........................................................................................... 107 Basekonstanter (Kb-verdier) ved 25 °C .......................................................................................... 108 Syre-base-indikatorer ............................................................................................................................ 108 Løselighetstabell for salter i vann ved 25°C ................................................................................. 108 Løselighetsprodukt (Ksp) for salt i vann ved 25 °C .................................................................... 109 Organiske forbindelser .......................................................................................................................... 110 Aminosyrene og isoelektriske punkt ............................................................................................... 114 1H-NMR ......................................................................................................................................................... 116

Reaksjoner som danner farget bunnfall eller farget kompleks i løsning ......................... 117 Grunnstoffenes periodesystem .......................................................................................................... 118

6

Profile for Fagbokforlaget

Kjemia 2 utdrag  

Kjemia 2 utdrag