Katalog Eide forlag 2018

Page 1

Eidemagasinet SALMEBØKER OG ANDRE KIRKELIGE UTGIVELSER


Kjære leser

N

orsk salmebok 2013 er en bok for gudstjeneste og menighetsliv, men like mye for kirke og hjem. Slik vedtok Kirkemøtet at det skulle være, og det gjøres tydelig allerede på bokens tittelblad: Norsk salmebok 2013 – For kirke og hjem / For kyrkje og heim. Eide Forlag har ønsket å følge opp dette ved å utvikle salmeboken og tilhørende produkter både til bruk i menighetsliv og til privat bruk. I tillegg til salmebokens menighetsutgave og storskriftutgave har vi derfor utgitt både en praktutgave, en pocketutgave og Min første salmebok – hvor alle sangene også finnes innspilt som fullversjon og singback (link i boken). Bønneboken, som finnes i menighetsutgaven og praktutgaven, er også gitt ut som egen bok. De forskjellige utgavene er uformet med tanke på ulike anledninger og stadig nye brukergrupper. I tillegg til de trykte bøkene har forlaget også prioritert å utvikle salmeboken for digitale plattformer. Vi har utviklet en app som inneholder tekst og melodi til alle salmene, samt innspilling av dem med både singback- og fullversjon. I løpet av 2018 skal vi legge til ca. 40 nye salmer (se s. 3 i dette magasinet). Privatpersoner kan også kjøpe koralbok og besifringssalmebok digitalt fra gudstjeneste.no. Til Koralbok, bind 3, har vi laget korsamlinger. Disse kan kun kjøpes digitalt, se mer informasjon på www.musikkforlaget.no. Det er en glede for oss å presentere dette magasinet. I tillegg til salmebøker og tilhørende spillebøker gis det her også en oversikt over de forskjellige gudstjenestebøkene som trengs for å gjennomføre menighetenes gudstjenesteliv i Den norske kirke.

Postadresse Eide forlag Flintegata 2 4016 Stavanger Telefon: 55 38 66 50

Katalogen inneholder et bredt spekter av bøker i tilknytning til gudstjenesteliv, kirkemusikk, studiearbeid og diakoni. Dette er utgivelser til nytte både i menighetsarbeid og for privatpersoner, som hjelp til fordypelse og refleksjon. I kommende år vil Eide Forlag fortsette å gi ut både sangbøker og religiøs litteratur.

Bestillinger ordre@eideforlag.no Telefon: 55 38 66 50

www.eideforlag.no www.norsksalmebok.no

Foto forside: Adobe Stock

Jan Stefan Bengtsson Forlagssjef


INNHOLD Norsk salmebok 2013 – salmebøker Norsk salmebok 2013 – spillebøker Norsk salmebok 2013 – studieopplegg/undervisning Salmer og bønner m.m. Den norske kirkes gudstjenestebøker Gudstjenesten – til planlegging og fordypning Digitale løsninger Andre bøker Register

side 2 side 4 side 6 side 8 side 10 side 11 side 12 side 14 side 17

Salmeboka – et smykkeskrin

E

Visste du at ... Edvard Hoem og Håkon Berge skrev salmen No stig vår song (854) til kong Haralds 70-årsdag i februar 2007. Kari Bremnes skrev salmen Her e det et lite barn som kommer (593) til dåpen til prins Sverre Magnus i mars 2006.

Foto: Magnus Stensrud

n av de fremste salmekjennerne i Norge, presten og salmebokarbeideren Åge Haavik, har beskrevet salmeboka som et smykkeskrin: «I salmene er det bibelske budskapet i alle sine fasetter samlet i en enhet av to kunstverk − et dikt og en komposisjon. Salmene er blitt til der budskapet og livserfaringene møtes. Gjennom tre tusenår med salmesang har det skiftet hva en har festet seg ved og vektlagt av det rike innholdet i Bibelen – akkurat som en vakker og verdifull stein kan bli slipt og formet i en mengde av fasetter. De litterære formene og den musikalske stilen har også utviklet seg gjennom århundrene. Salmene bærer derfor med seg et avtrykk av tiden og stedet som skapte dem. De mange navnene og årstallene i salmeboka bærer vitnesbyrd om mennesker i ulike tider og med ulike skjebner. Det mest verdifulle fra alle tids-aldre er gitt videre til oss. Salmeboka er derfor den rikeste kilden vi har til teologi og troshistorie fra ulike tider. Samtidig er den en makeløs kulturhistorie i konsentrert form. Salmeboka er et smykkeskrin.»


NORSK SALMEBOK 2013 SALMEBØKER – Jeg vil oppfordre alle til å kjøpe den nye salmeboken! Her er det mye vakker poesi fra flere århundre og mange flotte melodier! Les og syng den! Ingrid Danbolt Morken, Pensjonert prest, i Vårt land

APP Menighetsutgave Menighetsutgaven har 991 salmenummer. Den har noter til samtlige tekster. Menighetsutgaven inneholder også liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer samt Norsk bønnebok, katekisme og noen liturgier. Kr 356,–

Praktutgave i kassett Denne vakre utgaven er en flott gave til konfirmanten, dåpsbarnet, brudeparet og ikke minst til jul. Kr 519,–

Last ned appen i dag og få umiddelbar tilgang tilgang til alle salmene i Norsk salmebok med tekst, noter og innspillinger. Gode søkemuligheter på titler, salmenummer, formuleringer og ord i salmetekster. Finnes i App Store og Google Play, søk på ”norsk salmebok”. Kr 21,– (inkl. mva.) per måned.

Abonnement løper til det sies opp.

Datautgave Se Digitale løsninger s. 13

Digital salmebok Se Digitale løsninger s. 13

2

Pocket

Stor skrift

Norsk bønnebok

Pocketutgaven passer for daglig bruk, speidergrupper m.m. Det hendige formatet og gummierte omslaget gjør den ideell å ta med på tur. Pocketutgaven har noter til samtlige salmer. Kr 251,–

Denne utgaven er laget med ekstra stor skrift. Den rommer tekstene til de 991 salmene, uten noter. Kr 356,–

Bønnene er hentet fra mange kilder og er blitt skrevet i ulike epoker. Norsk bønnebok hjelper oss til å finne ord i de fleste av livets situasjoner. Kr 289,–


Nye salmer i Den norske kirkes salmedatabase og i App

Her følger resten av de salmene som vil bli lagt ut puljevis i tiden fremover:

De første åtte salmene er lagt ut:

9. Dag som flykter, tid som fer (T og M Per Lønning) 10. Fortiden er omme (T Trond Hellemo M Bjørn Andor Drage) 11. Die aavon laaloem. Jeg synger julekvad (N13 28 på sørsamisk) 12. Vi har reist gjennom tida (T og M Halvdan Sivertsen) 13. Dagsens auga sloknar ut (T Elias Blix M Folketone fra Majavatn) 14. I mørke gikk mannen (T Sølvi Ann Fætten M Knut Størdal) 15. Jeg er på vandring (T Ukjent, etter amerikansk tekst M Amerikansk folkemelodi) 16. Vår varme hånd (T John Bell O Hans-Olav Mørk M John Bell) 17. Din hand I min (T Eyvind Skeie M Sindre Skeie) 18. Du som vandret (T og M Hans-Olav Mørk) 19. Om du ser meg (T Jan Terje Christoffersen M Gunstein Draugedalen) 20. Vi tror på deg (T Elisabeth Aanje M Galib Mammadov) 21. En fager Sions flokk vi ser (T Nordsamisk, ukjent O Olav Mikkelsen (B) M fra Kåfjord) 22. I tro og tvil (T John Bell / Graham Maule O Jan Terje Christoffersen M Skotsk folketone) 23. Kvar var du (T Bente Bratlund M Norsk folketone) 24. Songen gjennom alle tider (T Olav Mosdøl M Gunstein Draugedalen) 25. Gje meg handa di, ven (T Sondre Bratland M Folketone fra Irland) 26. La oss gå i tro (T Kirkens verdensråd O Estrid Hessellund M Hans Olav Baden) 27. Se, mørket vinner aldri over lyset (T og M Sindre Skeie) 28. Ver hos meg (T Heidi Strand Harboe M Hilde Svela) 29. Gud, du ser våre lys (T Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep M Hans-Olav Mørk) 30. Hennas starka vingar bär (T og M fra Canada O A.K. Hammer) 31. Må din vei komme deg i møte (N13 624). Nordsamisk og sørsamisk oversettelse: Britt Rajala og Bierna Leine Bientie 32. Velsignet er den pinsedag. (T Gerd Grønvold Saue M Svein Møller) 33. Gud, skap i oss tro (T og M Solveig Spilling Bakkevig) 34. Lyset mitt er som en bønn (T Hilde Dagfinrud Valen M Thor Fjellvang) 35. O Gud, som har din kirke (T Petter Dass O Ola Bremnes M Ola Bremnes (a-mel) og Trond Kverno (b-mel) 36. Trø stilt der sorga herjar (T Edvard Hoem M Henning Somerro (a-mel) Trond Kverno (b-mel)) 37. Du er Guds barn (T Emil Skartveit M Stein Skøyeneie) 38. Når jeg ser på din himmel (T Sindre Skeie M Gisle Skeie) 39. Når kropp og sjel (T Anne Kristin Aasmundtveit M Folketone fra Irland)

001 Det stiger en sang (T: Trond Hellemo M: Bjørn A. Drage)

En bønnesalme med nordnorsk særpreg om forvalterskap og Guds allmakt. Melodien gir en særegen stemning til denne sterke teksten. Plassering/tema: Lovsang, takk og tilbedelse. Forvalterskap. Skaperverkets dag og lignende anledninger.

002 Gud, ditt hjerte rommer hele verden (T: Sven Asmundtveit M: Torbjørn Dyrud)

Tekst og melodi skrevet til Trosopplæringskonferansen 2009. Sterk og tydelig om Guds nærvær både som skaper, frelser og fornyer til en melodi som fremhever teksten på en særegen måte. Plassering/tema: Guds nærhet. Treenighet. Treenighetssøndag og andre søndager, særlig i treenighetstiden.

003 Her er hva jeg trenger (T: Jan Terje Christoffersen M: Knut Størdal S: Komponisten)

En sterk tekst om Guds nærvær, tro og håp til en melodi som bidrar til å åpne teksten på en god måte. Plassering/tema: Undring, tvil, tro og håp. Alle kirkeårstider.

004 Inn gjennom kirkens dører (T: Astrid S. Morvik M: Kjell Mørk Karlsen)

Åpenhet om vigsel. Fokus på de to som gifter seg. Tar vare på frykten for at kjærligheten kan ta slutt (vers 2). Kan også benyttes ved vigsel av likekjønnede. Den glade og sangbare melodien ivaretar tekstens fortellende preg. Plassering/tema: Vigsel

005 Jorda du gav oss (T: Edvard Hoem M: Håkon Berge)

Sterk og aktuell tekst om Guds nåde i en tid med krig, mennesker på flukt og urettferdig fordeling av jordens goder. God bruk av bibelsk materiale. Fin helhet av tekst og melodi. T og M skrevet i 2015 til «Salmefoss» i Uranienborg kirke på Oslo kulturnatt. Plassering/tema: Rettferd og fred. Skaperverk og forvalting. Særlig aktuell i Adventstiden («då nådens år skal ropast ut», v.1 og 2).

006 Lyset skinner over jord / sørsamisk tekst (T: Anders Frostenson O: Ella Holm Bull / Bierna Leine Bientie M: Spiritual) Denne sørsamiske tekstutgaven av Frostensons kjente salme er allerede i bruk, da den også stod i Salmer 1997, men savnes i N13. Plassering/tema: Lovsang. Tilbedelse. Den treenige Guds omsorg. Sankthans/Jonsok.

007 Når du vil, bryter ordene frem (T: Holger Lissner M: Åshild Watne)

Vinnersalme (både T og M) i konkurranse utlyst av Det lutherske verdensforbund i forbindelse med Reformasjon 2017. Oversatt til flere språk. Sterk tekst om at reformasjon/fornyelse skjer når Gud vil. Melodi som kler teksten på en utmerket måte. Plassering/tema: Fornyelse. Kirken og det kristne fellesskapet. Alle kirkeårstider.

008 Syng for meg sangen (T: Per Lønning M: Per Lønning)

En sentral og personlig Jesus-sang. En glad salme om sentrale teologiske tema. Enkel tekst til sangbar melodi. Plassering/tema: Jesus, vår Frelser. Alle kirkeårstider, særlig Åpenbaringstiden.

3


Min salme Sigvart Dagsland

S

angeren og låtskriveren Sigvart Dagsland (f. 1963) har utgitt 18 soloalbum og holder 30−50 konserter over hele landet hvert år. Som sin salme velger han: 319 Lær meg å kjenne dine veie (tekst: Jacob Pauli 1902, melodi: norsk folketone fra Åseral). «Jeg oppdaget salmen i forbindelse med innspillingen av min første salme-CD på Kirkelig Kulturverksted i 1995» forteller Dagsland, og fortsetter: «Jeg er særlig glad i de fire linjene om kjærlighet i salmens andre vers: ‘Men lær meg fremfor alt å kjenne / din grenseløse kjærlighet, / den som kan tusen stjerner tenne / når lykkens sol for meg går ned.’ Det er en åpen salme som tar vare på undringen over vandringen vår. Den flotte folketonen understreker denne undringen på en var og nesten litt mystisk måte. Det er ikke hver dag jeg går inn i salmerommet. Men når jeg går inn dit, er det nettopp salmer som dette jeg stanser ved.»

NORSK SALMEBOK 2013 SPILLEBØKER

Norsk koralbok (2 bind) Norsk koralbok Liten utgave – lita utgåve Ettbindsutgave av Norsk koralbok 2013 hvor første vers av tekstene er med, og melodiene er gjengitt en gang. Størrelsen på boken er 26 x 29 cm og ca. 4 cm i tykkelse, slik at den passer godt på piano og på orgler med mindre notebrett. Kr 729,–

Et nybrottsarbeid. Koralboken inneholder en eller flere orgelsatser for hver salme. Noen salmer har to alternative melodier. Første vers er plassert i notebildet, og alle de øvrige versene følger under notene. Kr 1539,– (bind 1 & 2)

Norsk koralbok bind 3 Med bind 3 er verket Norsk koralbok 2013 fullstendig. Dette tredje bindet inneholder det nødvendige notemateriale til numrene 900–991 i Norsk salmebok 2013. Det meste av dette er bibelske salmer, valgt ut etter den rekken som Kirkemøtet 2014 gjorde vedtak om. Det øvrige er liturgiske sanger. Korpartiene i bind 3 foreligger også i rimelige utgaver (se mer på www.musikkforlaget.no).

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Med bind 3 av koralboken er det store prosjektet Norsk salmebok 2013 fullført. Kr 919,–

4

Norsk salmebok Utgaven med noter og besifring (2 bind)

For første gang får musikere en utgave med besifring av salmeboken for Den norske kirke. Utgaven kommer i to bind, levert i holdbar eske. Bøkene inneholder noter med besifring til salmene. Spiralinnbundet. Kr 779,–


Komponist Henning Sommerro Alf Knutsen og John Børge Askeland

Band eller orgel? Ja takk!

– En lenge etterlengtet bok er nå endelig her! Den fyller et tomrom og er unik, nyttig og lærerik lesning for alle oss utøvere og lærere både på utdannelsesinstitusjoner og i kirker. Den kan bli en viktig bro mellom oss alle som jobber med menighetsarbeid i hele landet. Perfekt som studiebok for grupper og enkelte. Velkommen til spennende lesning! Peter Sandwall, førstelektor, NLA Høgskolen

Digital koralbok Se Digitale løsninger s. 13

Digital besifringssalmebok Se Digitale løsninger s. 13

Visste du at ... Før avspark i den engelske cupfinalen i fotball mellom Arsenal og Cardiff i 1927 ble første og siste vers av salmen Abide with me sunget som allsang på Wembley. Hvert år siden har den samme salmen blitt sunget rett før cupfinalen sparkes i gang. Alle på tribunene kan sangen! Salmen står i salmeboka i norsk oversettelse: O bli hos meg! (818).

Foto: Gøril Klemetsen

Heftet gir hjelp til alle som vil benytte band i gudstjenester. Forfatterne skriver ut fra konkrete erfaringer i Fjellhamar kirke i Borg bispedømme. Kr 143,–

H

enning Sommerro (f. 1952) er musiker, sanger, komponist og professor. Han vokste opp i Surnadal på Nordmøre, og slo igjennom som sanger og musiker i 1977 sammen med visegruppa Vårsøg. At han har sans for melodier som både blir folkeeie og har slitestyrke, har Sommerro vist mange ganger. Det er han som har satt melodien til Erik Byes vare og ettertenksomme tekst «Jeg synger meg en blå, blå salme» (832). I salmesammenheng har Sommerro særlig satt spor etter seg gjennom sitt samarbeid med dikteren Edvard Hoem. I 1993 kom CD-en «Den fattige Gud» ut på Kirkelig Kulturverksted. Her presenteres tolv salmer med tekster av Hoem og musikk av Sommerro. Hele fem av disse er kommet med i den nye salmeboka. Det finnes knapt noen CD-utgivelse som har fått flere av sine kutt med i en offisiell kirkelig salmebok. Sommerro er en av dem som bringer visetonen inn i salmeboka. Dette er tydelig i salmer som Vente, vente, Herrens time (305) og Eit lite barn voks opp til mann (740). En forunderlig og vakker kombinasjon av varsom vise og høystemt koral finner vi i skaperverkssalmen Når heile verda syng mot Gud (304). Andre melodier av Sommerro: 163 No vaskar han føtene deira 177 Bleik på krossen heng han 333 No kallar sol og sommarvind 829 Så stilt som berre vinden snur 5


NORSK SALMEBOK 2013 STUDIEOPPLEGG/UNDERVISNING Eide forlag har opplegg for studiegrupper, både etablerte grupper og ad hoc-grupper. Oppleggene kan også benyttes av enkeltpersoner til refleksjon og fordypning. Alle oppleggene er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter dem, kan søke om statstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no

– Studieheftet er en gavepakke til alle studiegrupper. Det gir et viktig bidrag til økt forståelse og innsikt i den kulturskatt som nå foreligger samlet i Norsk Salmebok. Tormod Wasbø, Prost emeritus

Estrid Hessellund og Sindre Eide

Syng Bibelen Studiehefte med salmer fra Norsk salmebok 2013 knyttet til bibelfortellinger Heftet inneholder 16 studieopplegg over 16 ulike salmer. Hvert opplegg inneholder en omtale av salmens tekst og melodi (Inn i salmen). Deretter introduksjon og gjengivelse av bibeltekstene som har tilknytning til salmen (Inn i bibeltekstene). Til sist står flere spørsmål (Til samtale) som bidrar til å se sammenhengen mellom salme og bibeltekst, samt anspore til å dele egne tanker og refleksjoner knyttet til hver enkelt salme. Kr 185,–

Sindre Eide og Estrid Hessellund

Syng tro! Salmeboken i konfirmasjonstiden Innføring av ny salmebok er en gylden anledning til å fornye salmekunnskap og salmebruk både i kirken og samfunnet. Konfirmantene er en viktig målgruppe i denne sammenheng. Aktiv bruk av et bredt spekter av salmer gjennom hele konfirmasjonstiden vil være av stor verdi for konfirmantene også senere i livet. Veiledningsheftet er sendt gratis til alle menigheter i Den norske kirke. Flere hefter kan etterbestilles. Heftet kan også kjøpes av privatpersoner. Kr 143,– Heftet er utgitt med støtte fra STØRST AV ALT – barn og unge i Den norske kirke. I tilknytning til veiledningsheftet er det utarbeidet metodiske undervisningsopplegg til bruk på forskjellige samlinger i konfirmasjonstiden. Disse ligger til fri nedlastning og kopiering på www.norsksalmebok.no/syngtro

6

Idé og tekst: Arne Davidsson Bremborg og Christina Grenholm Oversettelse og tilrettelegging: Estrid Hessellund og Sindre Eide

Sammen om salmeboken På oppdagelse i Norsk salmebok 2013 Sammen om salmeboken består av 91 forskjellige kort og et veiledningshefte. Opplegget gir hjelp til å gå på oppdagelse i salmeboken på en ny måte. Med utgangspunkt i personlige opplevelser og refleksjoner kan kortene skape nysgjerrighet og inspirere til nye perspektiver på salmer, bønner, katekisme og enkle liturgier i salmeboken. Kr 239,– – Jeg er med i to samtalegrupper hvor vi benytter Sammen om salmeboken. I den ene gruppen brukes opplegget på hele gruppemøtet, i den andre benytter vi det som innledning til møtene. Vi trekker kort og samtaler om salmene kortene henviser til. Her er mye å snakke om, og vi synger sammen fra salmeboken mye mer enn før. Vi synes godt om dette salmekort-opplegget og anbefaler det gjerne til andre. Irene Øverland, deltaker i husgruppe og bibelgruppe i Sunde og Tjensvoll menigheter, Stavanger


SALMEGLEDE!

Salmeglede!

Introduksjon til Norsk salmebok 2013

Introduksjon til Norsk salmebok 2013 Dette heftet har tre formål: • Vise hvordan Norsk salmebok 2013 kan tas i bruk. • Gi et bilde av hva salmeboken inneholder av forskjellige typer salmer. Det er utarbeidet et undervisningopplegg til Salmeglede som kan lastes ned fra Kristelig Studieforbunds nettside www.k-stud.no.

• Fortelle kort om arbeidet med salmeboken, fra det startet i 2004 til den ble vedtatt av Kirkemøtet i 2012. Kr 163,–

– Salmeglede! er en liten skattkiste for prester, kirkemusikere og andre som vil sette seg inn i og formidle salmebokas historie og bredde. Heftet gir en kortfattet og god innføring i nye og gamle salmer, vi blir kjent med komponister og forfattere, og vi får tips til hvordan man kan bruke salmene og salmeboka i ulike deler av menighetens liv. Hege E. Fagermoen, Prost i Søndre Follo

Kirsti Melangen

Kunsten å være klar En fagbok om undervisning i kirken Kunsten å være klar ønsker å utfordre og inspirere ulike slags medarbeidere til å undervise og drive med trosopplæring for alle aldersgrupper. Forfatteren forsøker gjennom teori og erfaring å gi andre mot til å prøve ut ulike måter å undervise på. Videre ønsker hun å gi medarbeidere tro på at det de gjør, betyr noe, samt gi hjelp til å reflektere, dykke dypere og bli enda mer bevisst på hva vi holder på med i kirkelig undervisning. Kr 369,– – En «må ha»-bok. Vi får gode eksempler på hvordan vi kan forberede oss på å møte barn og ungdom når de kommer til kirken sin. Det handler om å ta folk på alvor og å få på plass en god måte å arbeide på. Anita Skretting, kateket i Gausel menighet

Salmequiz Sjekk salmekunnskapene dine! 1 I hvilken salme forekommer setningen: «Nå møtes jord og himmel / i barnet, lagt på strå»? 2 Fra hvilket land kommer sangen Cantai ao Senhor um cantico novo? 3 Landstads reviderte salmebok og Nynorsk salmebok kom ut med ett års mellomrom. I hvilket tiår var det? 4 I hvilken salme forekommer setningen: «Arkepaulunet var på jord / kun av hans tempel en skygge»? 5 Hvilken kvinne har skrevet flest salmetekster i Norsk salmebok 2013? 6 Hvem har skrevet teksten til salmen Gud signe Noregs land? 7 Hvem har skrevet melodien til Jeg synger meg en blå, blå salme? 8 I en komposisjon av Mozart forekommer en melodi som i salmeboka brukes til teksten Din, o Jesus, din å være. I hvilket land er denne melodien nasjonalsang? 9 Er Samefolkets sang med i salmeboka? 10 Hvem har skrevet sangen Som et barn ble du båret til meg? 11 To salmer i salmeboka – både tekst og melodi − ble skrevet av en norsk jente i 1969, da hun var 15 år gammel. Hva heter hun? 12 Forekommer ordene «Nuntshooda ni oofe fee!» i salmeboka? 13 Aftenbønnen Jeg folder mine hender små er med i salmeboka. Hvem har skrevet teksten? 14 Hvor mange av de samiske salmene i salmeboka er skrevet av Mari Boine? 15 I hvilken salme synger vi: «I dens stille bunn, / i dens dype grunn, / gjemmes livets edelsten»? 1. I adventsalmen Tenn lys! Et lys skal brenne av Eyvind Skeie (25) / 2. Brasil (393) / 3. 1920-tallet. Landstads reviderte ble autorisert i 1924 og tatt i bruk i 1926, Nynorsk salmebok ble autorisert i 1925 og tatt i bruk samme år / 4. I salmen Kirken den er et gammelt hus av Grundtvig (530) / 5. Svenske Britt G. Hallqvist har 16 salmer i boka, pluss 1 oversettelse / 6. Arne Garborg (756) / 7. Henning Sommerro (832) / 8. Østerrike (413) / 9. Ja (758) / 10. Bjørn Eidsvåg (449) / 11. Kristin Solli Schøien (326, 706) / 12. Ja (330) / 13. Thorbjørn Egner (731) / 14. Ingen / 15. Kjærlighet fra Gud (651).

Vidar Kristensen

Vidar Kristensen

7


SALMER OG BØNNER M.M. Tidebønnbok

Estrid Hessellund (red.)

Hymns in English

Ny og aktuell Tidebønn. Endelig finner vi aktuelle tidebønner for dagens ulike tider og kirkeårets viktigste fester basert på Bibel 2011, med gregorianske melodier og kvadratnotasjon. Kr 299,–

A Selection of Hymns from the Norwegian Hymn Book 2013 Boken inneholder 96 utvalgte salmer fra Norsk salmebok 2013 på engelsk, både nye og eldre salmer. I tillegg finnes et lite tillegg med liturgiske tekster på engelsk. Kr 239,–

Pakke på 10 bøker: Kr 2600,–

Pakke på 10 bøker: Kr 2055,–

Estrid Hessellund (red.)

Prayers in English

Et hefte med bønner (bl.a. fra Norsk bønnebok 2013) og enkle andakter på engelsk. En hjelp til ansatte, styremedlemmer, kirkeledere o.a. som er på besøk hos kirker og kirkepartnere i utlandet, og ved besøk av gjester i Norge. Kr 79,– Pakke på 10 bøker: Kr 650,–

Opp, mi sjel, for Herren kved Pasjonssalmer av Hallgrímur Pétursson Gjendikta av Arve Brunvol Til 400-årsjubileet for den islandske presten og nasjonalskalden Hallgrímur Pétursson (1614– 1674) kjem denne norske gjendiktinga av hans 50 pasjonssalmar. Kr 209,–

Emil Skartveit

ge, dystre og tkastet tid å åpne are for de gamle.

Emil Skartveit

sker å fortelle r derfor plukket arter og gitt k innpakning. vil oppdage at ære kjedelige,

Herre Gud!

Tolv salmer fra Norsk salmebok 2013 Kr 345,– (inkl. CD)

øster, kaper bilder som likevel er at du skal få

Tolv salmer fra Norsk salmebok 2013 www.eideforlag.no ISBN 978-82-514-0800-4

,!7II2F1-eaiaae!

– Herre Gud viser den store stilmessige bredden i den nye salmeboken. CD-en inneholder varierte og friske arrangementer av disse utvalgte salmene, mens boken har noter med en funksjonell besifring. Vidar Eldholm, kulturkoordinator i Korskirken, Bergen

8

Nyhet

Min første salmebok Min første salmebok er en inngang til salmenes verden for barn fra 0 til 10 år. De 153 salmene er hentet fra Norsk salmebok 2013 og andre kilder. Boken inneholder enkle barnesalmer, salmer fra vår egen tid og kjernesalmer som har fulgt oss gjennom generasjoner. Alle melodiene i boken har noter med besifring. En QR-kode gir tilgang til å høre innspilling av alle salmene. Kr 319,– Pakke på 10 bøker: Kr 2819,–

Stig Wernø Holter (red.)

Nytt norsk salmeleksikon Bind I–III Bibelen og kirkehistorien vitner om hvordan troende mennesker til alle tider har sunget salmer, hymner og åndelige sanger i gudstjenester så vel som i det daglige liv. Nytt norsk salmeleksikon er det første kommentarverket i sitt slag på norsk. I artikler om enkeltsalmer hentet fra Norsk salmebok, belyser forfatterne salmene teologisk og historisk, litterært og musikalsk. De opprinnelige tekstene og melodiene presenteres også, og salmene er ordnet alfabetisk etter sine førstelinjer. Pris enkeltbind: Kr 499,–

Pakkepris Bind I–III: Kr 1029,–

Bind IV kommer høsten 2018


SALMER OG BØNNER M.M. Oh Praise Ye The Lord

Nyhet

Noen salmer og sanger fra engelsk språkområde og tre salmer fra Qumran. Utvalg og gjendiktninger ved Øystein Thelle. Kr 239,–

Emil Skartveit og Stein Skøyeneie

Som barn av jord Salmebok med CD

Her er salmer for glede og sorg, her er salmer som utfordrer og skaper trygg-het. De er ulike i karakter og innhold, men knyttes sammen i et ønske om å skape et salmespråk for mennesket i det nye årtusenet. Kr 285,– Storslått enkelhet! Som barn av jord er en nydelig samling nye salmer som i all sin enkelhet bergtar meg, og jeg undres over at jeg ikke klarer å vurdere tekst og musikk hver for seg – de smelter sammen i deilig harmoni. Rannveig Skiri Mosbakk, sangpedagog

Visste du at ... Petter Dass står bak tekstene til ti salmer i salmeboka – den ene til og med i to versjoner (1 og 278). Ikke noen av disse tekstene ble trykt før Petter Dass døde. I dag regnes han blant Norges store diktere, men bare et eneste dikt ble trykt i hans egen levetid, nemlig Fjellbyggen akter på tiden. Det står ikke i salmeboka.

17.09.10 14.19

NORVALL SKREIEN

ket som journalist og redaktør, dende. Redaktør for musikkutgitt et titalls bøker som for. Bergen byleksikon (2. utg.) øraas – far og sønn, Grieg ørste elektroniske avis.

NORSKE SALMETONER

dier i de tre autoriSalmebok, Salmer

Norske SALMETONER NNORVALL KREIEN orvall SSkreieN

Musikken og komponistene

Norvall Skreien

Norske salmetoner Musikken og komponistene Kr 331,–

ISBN 978-82-514-0747-2

,!7II2F1-eahehc! EIDE FORLAG

Iver Kleive, Povl Dissing og Knut Reiersrud

Som den gyldne sol Oslo Gospel Choir

Livets kilde

Inneholder tolv davidsalmer tonesatt og arrangert av Tore W. Aas. Her er uttrykk fra lovsang, gospel og tradisjonell kirkemusikkvevet sammen til en vakker samling med nye salmer. CD: Kr 179,– (inkl. mva.) Notehefte for kor: Kr 159,– (inkl. mva.)

Kaskader av orgelklang mot katedralens kalkede hvelv, en groovy bluesgitar som forsterkes så den fyller det store kirkerommet, og en stemme som iblant legato og iblant støtvis, som en refleks av det danske språk, med kraft og ynde formidler gamle salmetekster – dette er ingrediensene som blandes her. Utgitt i samarbeid med Kirkelig Kulturverksted. CD. Kr 165,–

Tekster: Erik Hillestad Melodier: Karoline Krüger Arrangementer: Øyvind Kristiansen og Karoline Krüger

To messer for kjærlighet

Jakobmesse III: Messe rundt et dekket bord Jakobmesse IV: Rammet av kjærlighet Hver søndag kveld fra september til april feires Jakobmesse i Kulturkirken Jakob i Oslo. Utgitt i samarbeid med Kirkelig Kulturverksted. Dobbel CD. Kr 165,–

Over 3000 solgte! 9


DEN NORSKE KIRKES GUDSTJENESTEBØKER Gudstjeneste for Den norske kirke

(perm, BM el. NN) Kr 419,–

Liturgien i dag

Ordning for dåp 2017

Kr 239,– (inkl. mva.)

Liturgisk musikk Kr 1009,– (inkl. mva.)

Gudstjeneste for DNK Supplement 1 Supplement 2 Kirkemøtet har vedtatt en rekke med Dagens bønn til kirkeåret. Disse er utarbeidet på grunnlag av den nye Tekstbok for Den norske kirke. Dagens bønn erstatter de tidligere kollektbønnene. • Praktiske permer til bruk i forberedelse av gudstjenesten • Over 750 sider med liturgisk musikk • Vakre permer til bruk i kirkerommet • Bok med hele liturgien for menighetsrådet eller gudstjenesteutvalget • Praktisk vannfast hefte for dåp • Flott hefte til hjelp ved planlegging og innføring av de nye ordningene • Digitale løsninger hjelper menighetene i gudstjenestearbeidet

Disse arkene til innsetting i gudstjenestepermen er ordnet slik at de kan både leses og messes av liturgen. Bønnene er tilpasset både den tidligere brukte messetonen og en alternativ tone. (BM og NN) Kr 157,–

(BM og NN) Kr 149,–

Tekstene er hentet fra Bibelselskapets oversettelse Bibel 2011. Tekstboken inneholder alle de tre tekstrekkene for hver kirkeårsdag. Det er satt opp tekster for merkedager og temadager. Tekstboken inneholder også en fortellingstekst til hver søndag og helligdag.

10

Vigsel og forbønn

Supplement 3 – Ordning for dåp

Tekstbok for Den norske kirke

Menighetsutgave (BM el. NN) Liten utgave (BM el. NN)

Dåpsliturgien utgis i et hendig og vannfast hefte til bruk for presten under dåpshandlingen. Det kan også være et nyttig redskap under dåpssam-talen. Heftet inneholder både Ordning for dåp i hovedgudstjenesten og Ordning for dåp i egen gudstjeneste, på bokmål og nynorsk. Heftet er trykt på vannfast papir. (BM og NN) Kr 229,–

Kr 609,– Kr 375,–

Kirkemøtet vedtok i 2017 en ny vigselsliturgi og forbønnsliturgi som kan brukes for alle par. Samtidig vedtok Kirkemøtet å videreføre liturgiene for mann og kvinne fra 2003, med noen språklige justeringer. Disse fire ordningene foreligger nå i samme bok. (BM og NN) Kr 261,–

Digitale løsninger, gudstjeneste Se s. 13


GUDSTJENESTEN TIL PLANLEGGING OG FORDYPNING

Gudstjeneste for Den norske kirke Denne boken gir innsikt i gudstjenestefornyelsen. Den inneholder de liturgiske ordningene for hovedgudstjeneste og dåp. I tillegg til liturgiene er det viktige kapitler om gudstjenesteforståelse og veiledning til ordningene. (BM el. NN) Kr 211,–

Sammen for Guds ansikt Planlegging av det lokale gudstjenesteliv Dette hendige heftet gir en kortfattet innføring i særpreg og kjernebegreper i gudstjenesteordningen og konkret hjelp til å utarbeide menighetens lokale grunnordning for gudstjenestelivet. (BM el. NN) Kr 153,–

Harald Kaasa Hammer

La tekstene tale

En håndbok til Tekstbok for Den norske kirke 2011 Inneholder de 731 lesetekstene i tekstboken. Til den enkelte tekst er det momenter til overveielse og røde tråder til andre tekster i tekstboken. Kr 379,–

Sindre Eide

På innsiden

– En gudstjenesteguide Heftet gir hjelp til å komme på innsiden av gudstjenesten, tenke gjennom hva gudstjeneste er, hvordan den er bygget opp, og hva de enkelte delene og leddene betyr. (BM el. NN) Kr 147,– – Heftet På innsiden – En gudstjenesteguide holder hva det lover. Det guider oss gjennom (hoved)gudstjenesten, ledd for ledd, og forklarer hva de betyr, bakgrunnen for dem, og hvordan de kan praktiseres. Språket er enkelt og forståelig, lay-outen luftig og grei, ingen triks eller illustrasjoner. Den fungerer både som en helhet, og som et mini-leksikon hvor man kan plukke ut en liten forklaring til et enkelt ledd, i forbindelse med undervisning, samtale om gudstjenesten, eller en andakt. Jeg har hatt god nytte av den i undervisningen for kommende ungdomsarbeidere, med ulik bakgrunn og ulikt forhold til gudstjenesten. Sunniva Gylver, prest og stipendiat på Menighetsfakultetet

Sindre Eide

Handling og bønn må bli ett Heftet gir hjelp til å se sammenhengen mellom liturgi og diakoni i menighetens gudstjenesteliv. Med praktiske eksempler på forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten. (BM el. NN) Kr 147,– – Heftet peker på den uatskillelige sammenhengen mellom diakoni og liturgi. Diakoni eksisterer ikke uten liturgi og gudstjenestefeiring. Den praktiske tilnærmingen gjør at alle med ansvar for gudstjenestearbeid kan finne gode liturgiske uttrykk for gudstjenester med diakonale blikk og uttrykk, det være seg lokalt eller globalt. Heftet bør være obligatorisk ved utdanningsinstitusjoner for prester og diakoner. Bjørn Vilberg, rådgiver i diakoni og misjon ved Hamar bispedømmekontor

11


DIGITALE LØSNINGER FOR KIRKE OG ORGANISASJONER

Hvorfor samles vi til gudstjeneste?

D

et er Gud som kaller oss sammen til gudstjeneste. Slik beskriver Apostlenes gjerninger livet i den første kristne menigheten: «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» (Apg 2,42). For dem var det en selvfølge: Menighetsliv er alltid gudstjenesteliv! De var med når menigheten samlet seg, fordi de visste hvor de hørte til. Sammen for Guds ansikt er motto for gudstjenestelivet i Den norske kirke. Å planlegge menighetens gudstjenesteliv er å legge til rette for at Ordet og sakramentene er i bruk midt i menighetens liv. Det vil si at Guds ord forkynnes, at mennesker blir døpt og minnet om sin dåp, og at nattverdbordet dekkes så vi kan motta Jesu legeme og blod. Når dette skjer, går vi ikke uberørte fra gudstjenesten. Vi går ut for å gi videre det vi har fått. Vi sendes ut til tjeneste i verden for å bære Kristi vitnesbyrd ut i livet – med våre ord og med vårt liv. Denne tjenesten er ikke begrenset til lokalsamfunnet og nasjonen. Kallet og oppdraget strekker seg herfra og «helt til jordens ender» (Apg 1,8). (Fra Sammen for Guds ansikt )

De digitale løsningene fra Eide forlag er laget i tett samarbeid med Kirkerådet og er innen publisering av kirkelig litteratur på Internett noe helt nytt i nordisk perspektiv.

Eide forlag leverer innholdet: Den norske kirkes gudstjenestebibliotek • Gudstjeneste for Den norske kirke (BM/NN) med liturgiens tekster og liturgisk musikk • Tekstbok for Den norske kirke (BM/NN) • Den norske kirkes salmedatabase (Norsk salmebok 2013) • Den norske kirkes koralbokdatabase * • Digital besifringssalmebok * • Norsk koralbok, bind 3 – korutgave (se musikkforlaget.no) * også tilgjengelig for privatpersoner

Tilleggsressurser fra Eide forlag • Hymns in English (95 salmer fra N13 med engelsk tekst) • Eides salmedatabase (salmer i tillegg til Dnks salmedatabase) Eide forlag leverer ikke planleggingsverktøy for gudstjenesten, men er innholdsleverandør. For planleggingsverktøy viser vi til www.kirkedata.no eller www.agrando.no

Foto: Sveinung Bråthen

For abonnement og priser: www.gudstjeneste.no

12


DIGITALE LØSNINGER De digitale modulene Gudstjeneste for Den norske kirke med noter, Kirkeårets tekster for Den norske kirke og Den norske kirkes salmedatabase er helt grunnleggende for menigheter som bruker digitale fremvisninger eller agenda på papir for menighetene. Disse tre modulene vil samlet gjøre menighetene i stand til selv å kunne sette sammen gudstjenester. Vi håper at disse digitale løsningene, som har vært etterspurt av menighetene, vil bli godt mottatt – og vi vil i kommende år utvikle alle disse videre, slik at de på best mulig måte kan fremstå som gode arbeidsverktøy i menighetene. Gudstjeneste for Den norske kirke

Inneholder alle de liturgiske tekstene og alle liturgiske melodier.

Tekstbok for Den norske kirke

Inneholder alle tekster i tekstboken – med søkemuligheter på blant annet kirkeårsdager og tekstrekker.

Den norske kirkes salmedatabase

Inneholder alle salmene i Norsk salmebok 2013 med noter og tekster. Gode søkemuligheter. Det kan lyttes til innspilling av alle salmer.

Den norske kirkes koralbokdatabase

Inneholder hele koralboken. Gode søkemuligheter. Notene kan transponeres, lyttes til og skrives ut. Også mulig å laste ned noter på iPad og nettbrett.

Norsk koralbok, bind 3 – korutgave

Denne utgaven er tilrettelagt for kor, slik at den kan printes ut i et godt format for bruk i kor. Her er også orgelstemme tatt ut for å gjøre denne mer anvendelig. Se www.musikkforlaget.no.

Digital besifringssalmebok

Inneholder hele besifringssalmeboken. Gode søkemuligheter. Notene kan transponeres, lyttes til og skrives ut. Også mulig å laste ned noter på iPad og nettbrett.

Hymns in English

Inneholder 95 salmer fra Norsk salmebok 2013, med engelsk tekst. Noter med besifring til alle salmene.

Eides salmedatabase

Denne samlingen er et supplement til Den norske kirkes salmedatabase, og innholder salmer fra Høringssalmeboken, Norsk salmebok og Salmer -97 som ikke kom med i Norsk salmebok 2013. I tillegg innholder den et bredt utvalg av andre salmer.

Datautgave / Datautgåve DVD med hele Norsk salmebok 2013 – alle salmetekstene, bønnebok, katekisme noen enkle liturgier og alle registre. Også Hymns in English er med. Gode søkemuligheter på salmer, ord og ordkombinasjoner i hele teksten. Alle salmer har enkel avspillingsmulighet. (BM og NN) Kr 425,– inkl. mva

Norsk salmebok – app Se s. 3

For abonnement og priser: www.gudstjeneste.no 13


ANDRE BØKER

Artist Bjørn Eidsvåg

B

jørn Eidsvåg (f. 1954) er prest, tekstforfatter, komponist og artist. Han viste tidlig at han hadde teft for den gode melodi. Som 15-åring skrev han melodi til diktet «Ein fin liten blome» av Anders Hovden. Sangen kom med i Norsk Salmebok (1985) og har siden sunget seg godt inn. Vanligvis skriver Bjørn både tekst og melodi med tanke på å framføre sangen selv, gjerne med koring som pålegg her og der. Men da han startet sin turnévirksomhet i 1970- og 1980-årene, begynte folk raskt å synge med. Svært mange av hans sanger er blitt allemannseie. Fem av dem er med i den nye salmeboka. Det er ganske spesielt at en som i utgangspunktet ikke skriver sanger som er ment til fellessang, har flere bidrag i en salmebok. Salmer skal nemlig fungere som fellessang. 25 album har det blitt så langt siden hans første LP, «Inn for landing», kom i 1976. At Bjørn Eidsvåg både er utdannet prest og har arbeidet på et psykiatrisk sykehus, har påvirket mange av hans låter. Han er opptatt av å kommunisere med sitt publikum om alle aspekter ved det å være et tenkende menneske. Han formidler sine tanker om tro, tvil, kjærlighet og anger. Eidsvåg har et budskap, og det forteller han på sin egenartede måte både med tekst og melodi. Også når hans sanger synges som allsang, opplever folk at melodien forsterker teksten, og teksten setter sitt preg på melodien og måten vi synger den på.

14

Nattverden som offer Kr 389,–

– Boken gir et innsiktsfullt bidrag til en fornyet fordypelse av Kristi nærvær i nattverden. Realpresensen. Waalers anliggende er brennende aktuelt og bør tas på dypeste alvor. Det bør settes på dagsordenen i Den norske kirkes menigheter som impuls til fornyelse av samlingen om Ordet og Bordet. Tormod Wasbø, prost emeritus

Eivind Meland

Det hellige som kilde til helse Denne boka beskriver et allmennreligiøst perspektiv på livet. Meland beskriver viktige endringer i vår samtid som gjør det hellige til en allmennreligiøs mulighet til å bedre helsa, til å bedre relasjonene oss i mellom og til å ta et større ansvar for natur og miljø. Forord av Per Fugelli. Kr 321,–

Egil Morland, Jens-Petter Johnsen og Åge Haavik (red.) Foto: Agnete Brun

Salmer av Bjørn Eidsvåg: 69 I en natt så klar og kald 144 Du låg og skalv av angst på kne 362 En tåre renner fra ikonet 449 Som et barn ble du båret til meg 492 Ein fin liten blome 721 Du har et liv som er verdt å leva

Gudmund Waaler

Guds rikes skatt

Festskrift til Tore Kopperud Denne artikkelsamlingen er bygget opp omkring tre viktige brennpunkter i kirkens liv: salmen, gudstjenesten og forkynnelsen. Kr 449,–

Andreas Aarflot

Samtidsspeil eller fyrtårn? Boken inneholder artikler og foredrag fra Andreas Aarflots mer enn 40 års deltakelse i debatten om kirkens stilling i fortid og nåtid. Kr 113,–

Andreas Aarflot

Bisperåd og kirkestyre

Bispemøtets rolle i den norske kirkestrukturen 1917–1977 Kr 389,–


ANDRE BØKER Per Kristian Aschim og Tarald Rasmussen (red.)

Reformasjon nå Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke Målet med denne boken er å stimulere til fornyende teologisk samtale fram mot reformasjons-markeringen i 2017. I boken stilles tekster av Martin Luther sammen med nyere teologiske tekster. Tekstene belyser ulike teologiske temaer som berører sentrale sider ved kirkens praksis, og hvor det kan ligge spenninger mellom reformatorisk teologi og vår tid. Kr 509,–

Sigvart Dagsland

Adle sangene 1985–2016

Inneholder samtlige sanger fra Sigvart Dagslands CD produksjon helt frem til CD-en Røst. Denne pakken består av to hefter med samtlige låter, T-skjorte, forskjellige postkort med motiver fra hans plater og en personlig hilsen fra Sigvart Dagsland. Kr 789,–

Knut Dørum og Helje Kringlebotn Sødal (red.)

Mellom gammelt og nytt Kristendom i Norge på 1800og 1900-tallet Mellom gammelt og nytt tar for seg kristendommens rolle i kulturog samfunnsliv i Norge de siste to hundre årene. Boka viser hvordan kristendom og kristne aktører har hatt ulike og motsetningsfylte roller i en epoke med store samfunnsomveltninger. Kr 379,–

Nils-Petter Enstad

Den lille kristenQUIZboka Quizsamling om kirke, tro, kultur og samfunn Kr 199,–

Den lille gospelQUIZboka Artister – låter – historier – forfattere – komponister Kr 209,–

Visste du at ... Hans Olav Skaare Baden

Treklang, den store melodiboka

Melodibok med besifring

Norges mest fleksible sangbok! Rundt 550 titler (salmer, viser, barnesanger, poplåter). Kr 809,–

Sangbok

Sangboka inneholder tekstene. I lite format, størrelse som salmeboka. Kr 281,–

Det er et yrende dyreliv i salmeboka. Petter Dass skriver om «stenbit og seien og torsk og skreien og nise» (278). Erik Bye skriver at «sankthansormer gløder grønt i gresset». En salme forteller at «kamelene gynger så stille» (107), og eselet som Jesus red på, er med i tre salmer på rad (149, 150, 151). Vi synger at «en spurv har dog sitt rede» (38), og «en løve vet sin hule». Salmeboka er rene Noahs ark! 15


Artist Carola Häggkvist

ANDRE BØKER

C

Emil Skartveit

Foto: Bent René Synnevåg

arola Maria Häggkvist (f. 1966), bedre kjent som Carola, hadde sitt gjennombrudd som popsanger i 1983 med sangen Främling, som var Sveriges bidrag til Melodi Grand Prix. Carola ble raskt uhyre populær, særlig blant tenåringer. I 1991 deltok hun igjen for Sverige i Eurovision Song Contest og vant da konkurransen med bidraget Fångad av en stormvind. Parallelt med popkarrieren har hun vært aktiv som gospelartist. I 1999 hadde hun stor suksess med albumet «Jul i Betlehem» som kom ut på Kirkelig Kulturverksted i Norge. Albumet er blitt solgt i mer enn 600 000 eksemplarer i Skandinavia. I Norsk salmebok 2013 finner vi to melodier av Carola. Begge er hentet fra innspillinger hun har gjort på Kirkelig Kulturverksted, med Erik Hillestad som produsent. Han har også skrevet teksten til Vem har tänt den stjärnan (72). Carolas vakre melodi understreker undringen i denne sangen som er lagt i Marias munn. Med den lille Jesus på fanget synger hun: «Är du en av tusen små? / Är du han dom väntar på? / Du, mitt lilla barn / en ängel givit namn.» På CD-en Blott en dag (Kirkelig Kulturverksted 1998) møter den mest folkekjære svenske popartisten den mest folkekjære svenske salmedikteren. Ti av Lina Sandells salmer er med i den nye salmeboka. Med sin melodi til Nu vill jag sjunga om modersvingen (316) har Carola løftet fram en tekst som gir oss et varmt og sterkt morsbilde av Gud.

16

Melodier av Carola Häggkvist: 72 Vem har tänt den stjärnan 316 Nu vill jag sjunga om modersvingen

Finn Englius Fant og jakten på høye C En julefortelling Kr 279,– (inkl. CD)

Vera Rostin Wexelsen

Adventsboka om Adventspøkelset Kr 252,–

Adventspøkelset består av 23 små kapitler for høytlesning frem mot selveste julaften. I tillegg til at boka inneholder en spennende historie, oppfordrer den til aktiviteter og samspill mellom foreldre og barn. Noen av våre tradisjonsrike julesanger dukker opp som en del av den historien, og forfatteren klarer også på finurlig vis å flette inn kjente figurer som Bakermester Harepus, Karius og Baktus og Mummitrollet! Boken er tydelig ment å stimulere både barn og voksne til å ta seg tid til hverandre i adventstida. Kanskje Adventspøkelset lurer under senga … Rannveig Skiri Mosbakk, sangpedagog

Visste du at ... Benny Andersson i ABBA ikke bare er en av opphavsmennene til sanger som Mamma mia og Money, money, money. Han har også skrevet salmemelodier, og en av dem er med i Norsk salmebok 2013: Så kom du da til sist (364).


TITTELREGISTER Adle sangene

s. 15

Liturgisk musikk

Adventsboka om Adventspøkelset

s. 16

Livets kilde

Band eller orgel? Ja takk!

s. 5

s. 10 s. 9

Mellom gammelt og nytt

s. 15

Bisperåd og kirkestyre

s. 14

Min første salmebok

s. 8

Den lille gospelQUIZboka

s. 15

Nattverden som offer

s. 14

Den lille kristinQUIZboka

s. 15

Norsk bønnebok

s. 2

Det hellige som kilde til helse

s. 14

Norsk koralbok

s. 4

Digitale løsninger

s. 12

Finn Englius Fant

s. 16

Guds rikes skatt

s. 14

Norsk salmebok – App Norsk salmebok – Datautgave Norsk salmebok – Menighetsutgave Norsk salmebok – Pocketutgave Norsk salmebok – Praktutgave Norsk salmebok – Stor skrift Norsk salmebok – Utgaven med noter og besifring

Gudstjeneste for Den norske kirke / Gudsteneste for Den norske kyrkja s. 10 Handling og bønn må bli ett / Handling og bøn må bli eitt

s. 11

s. 2 s. 13 s. 2 s. 2 s. 2 s. 2

Prayers in English

s. 8

På innsiden / På innsida

s. 11

Reformasjon nå

s. 15

Salmeglede!

s. 7

Sammen for Guds ansikt / Saman for Guds andlet

s. 11

Sammen om salmeboken

s. 6

Samtidsspeil eller fyrtårn

s. 14

Som barn av jord

s. 9

Som den gyldne sol

s. 9

Syng Bibelen

s. 6

Syng tro!

s. 6

s. 4

Tekstbok for Den norske kirke / Tekstbok for Den norske kyrkja

s. 9

Tidebønnbok

s. 10

Herre Gud!

s. 8

Norske salmetoner

Hymns in English

s. 8

Nytt norsk salmeleksikon

s. 8

To messer for kjærlighet

Kunsten å være klar

s. 7

Oh Praise Ye The Lord

s. 9

Treklang

s. 15

s. 8

Vigsel og forbønn

s. 10

La tekstene tale

s. 11

Opp, mi sjel, for Herren kved

Liturgien i dag

s. 10

Ordning for dåp

s. 8 s. 9

s. 10

FORFATTERREGISTER Aschim, Per Kristian

s. 15

Askeland, John Børge

s. 5

Baden, Hans Olav Skaare

s. 15

Hessellund, Estrid Hillestad, Erik Holter, Stig Wernø

s. 6, 8

Morland, Egil

s. 9

Oslo Gospel Choir

s. 8

Pétursson, Hallgrímur

Bremborg, Arne Davidsson

s. 6

Haavik, Åge

s. 14

Rasmussen, Tarald

Brunvol, Arve

s. 8

Johnsen, Jens-Petter

s. 14

Reiersrud, Knut

Dagsland, Sigvart Dissing, Povl Dørum, Knut Eide, Sindre Enstad, Nils-Petter Grenholm, Christina Hammer, Harald Kaasa

s. 14 s. 9 s. 8 s. 15 s. 9

s. 15

Kleive, Iver

s. 9

Skartveit, Emil

s. 9

Knutsen, Alf

s. 5

Skreien, Norvall

Kristensen, Vidar

s. 7

Skøyeneie, Stein

Kristiansen, Øyvind

s. 9

Sødal, Helje Kringlebotn

s. 15

s. 15

Krüger, Karoline

s. 9

Waaler, Gudmund

s. 14

s. 6

Meland, Eivind

s. 14

Wexelsen, Vera Rostin

s. 16

Aarflot, Andreas

s. 14

s. 15 s. 6, 11

s. 11

Melangen, Kirsti

s. 7

s. 8, 9, 16 s. 9 s. 9

17


BESTILLINGSINFORMASJON

Bøker, permer, CD eideforlag.no norsksalmebok.no ordre@eideforlag.no Telefon: 55 38 66 50 Eller i din lokale bokhandel.

Digitale løsninger

for norske menigheter og organisasjoner www.gudstjeneste.no

App App Store Google Play Søk på «norsk salmebok», last ned appen og få umiddelbar tilgang på alle salmene i Norsk salmebok.