__MAIN_TEXT__

Page 1

naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. GRIP basisfagene! GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset

INGRID VÆRUM LARSEN TOVE HAUGSLAND

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag,

voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er

INGRID VÆRUM LARSEN TOVE HAUGSLAND

ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

og dekker kompetansemålene etter 2. og 4. trinn i læreplanene.

Naturfag

GRIP 1 Samfunnsfag og Naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene

Eksempler på emner i samfunnsfag: geografi i Norge og verden, steinalder, bronsealder, jernalder, familieformer, kulturkonflikter, styresett i Norge. Eksempler vær, naturkrefter. GRIP digitale ressurser

GRIP 1

på emner i naturfag: mangfold i naturen, kropp og helse, verdensrommet, vann,

GRIP 1 og

På verkets nettsted finner du GRIP 1 Samfunnsfag og Naturfag som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. Læreren finner supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

av voksne innvandrere. Værum Larsen har jobbet med fagene norsk, samfunnsfag og engelsk på grunnskole for voksne og med norskopplæring for spor 1-elever. Haugsland har jobbet med fagene matematikk og naturfag på grunnskole for voksne. De er begge for tiden tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger.

Samfunnsfag

Forfatterne Ingrid Værum Larsen og Tove Haugsland har begge lang erfaring med undervisning

BOKMÅL

PÅ LETT NORSK

,!7II2B1-aciffg!

BOKMÅL

ISBN 978-82-11-02855-6


INGRID VÆRUM LARSEN TOVE HAUGSLAND

GRIP 1 og

ARBEIDSBOK BOKMÅL


Copyright © 2018 by Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved 1. utgave / 1. opplag 2018 ISBN: 978­82­11­02855­6 Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen Grafisk design og omslagsdesign: Amund Lie Nitter Omslagsillustrasjon: Alicja Gapińska Illustratør: Alicja Gapińska Foto og andre illustrasjoner side 244 Utgivelsen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00 Faks: 55 38 88 01 e­post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.


FORORD Kjære elev Her er arbeidsboka til GRIP 1 Samfunnsfag og Naturfag. Vi håper at du finner gode og spennende oppgaver her. Vi håper at du lærer mye. Det er ekstra viktig å trene mye på nye ord. Du kan øve på ordene hjemme, og du kan lage setninger med ordene hjemme. Kanskje du ikke forstår alt i boka og alle oppgavene. Da må du spørre læreren. Det er veldig viktig å spørre. Ingen spørsmål er dumme. Alle lærer mer når de spør. Lykke til med jobben! Hilsen forfatterne Ingrid og Tove

Kjære lærer Du er kanskje en av de lærerne som frustrert har prøvd å holde orden på papirer, papirer, papirer? Her kommer løsningen. Vi har valgt ut de arbeidsarkene vi mener er viktigst. De andre arbeidsarkene, samt noen få nye, vil du finne i lærerressursen. Det er mange av dem. Der vil du også finne «kapittelprøver». Det er satt i anførselstegn fordi disse kapittel­ prøvene vanligvis dekker 10–12 sider lærestoff i boka. Vi mener at det er mer enn nok for våre elever. Vi håper denne løsningen gjør hverdagen enklere både for deg og for elevene. Lykke til! Hilsen Ingrid og Tove


INNHOLD

INNHOLD

SAMFUNNSFAG

NATURFAG

1

GEOGRAFI ............................................. 5

4

NATURFAG ........................................ 133

2

HISTORIE .............................................. 75

5

MENNESKEKROPPEN .................169

3

SAMFUNNSKUNNSKAP ............ 106

6

VERDENSROMMET ...................... 212

7

VÆR ...................................................... 228


1 GE O G R A FI


JORDA OG NORGE

SE SIDE 7–13 I GRUNNBOK

NYE ORD NORSK jorda rund et land et hav et kart hele en del en strek oppe nede nord sør øst vest et sted å uttale en landsby en krig å trives å savne å få, fikk å flytte 66

SAMFUNNSFAG

MORSMÅL


JEG BOR I NORGE

SE SIDE 10–11 GRUNNBOK

RIKTIG ELLER GALT?

Damen heter Halima.

Han heter Masood til fornavn. Latifi er etternavnet hans.

Hun heter Selma og bor i Oslo.

Riktig

Riktig

Riktig

Galt

Galt

Riktig

Galt

Galt

Halimo bor i nærheten av Oslo. Masood bor i nærheten av Bergen. Selma bor i Fagerveien. Lillestrøm har postnummer 2000. Halimo kommer fra Somalia. Halimo kommer fra en stor by. Masood kommer fra en landsby i Afghanistan. Halimo kom til Norge i 2011. Selma kommer fra Tromsø. Selma flyttet til Tromsø for lenge siden. Faren til Selma fikk jobb i Tromsø.

1

Hva kan du fortelle om denne damen?

2 Hva kan du fortelle om denne gutten?

3 Hva kan du fortelle om denne damen?

SAMFUNNSFAG

7


LANDSDELER I NORGE

SE SIDE 12 I GRUNNBOK

LANDSDELENE Norge har 5 landsdeler: Østlandet Vestlandet Sørlandet Trøndelag Nord-Norge

Kan du sette strek til landsdelene på kartet?

1

Er det mange landsdeler i ditt hjemland?

2

I hvilken landsdel ligger Oslo?

3

I hvilken landsdel ligger Tromsø?

4 I hvilken landsdel ligger Bergen? 5

I hvilken landsdel ligger Kristiansand?

6 I hvilken landsdel ligger Trondheim? 7

88

SAMFUNNSFAG

I hvilken landsdel ligger Stavanger?


LANDSDELER I NORGE

SE SIDE 12 I GRUNNBOK

I HVILKEN LANDSDEL LIGGER BYENE?

Hammerfest

Tromsø

Alta

Bodø

Steinkjer Kristiansund Molde Trondheim Ålesund

Førde

Lillehammer Hamar Mj

Haugesund Stavanger

a øs

Bergen Drammen Larvik

Oslo Fredrikstad

Sandnes Arendal Kristiansand

1 I hvilken landsdel ligger Bodø?

7 I hvilken landsdel ligger Larvik?

2 I hvilken landsdel ligger Ålesund?

8 I hvilken landsdel ligger Trondheim?

3 I hvilken landsdel ligger Hamar?

9 I hvilken landsdel ligger Stavanger?

4 I hvilken landsdel ligger Arendal?

10 I hvilken landsdel ligger Fredrikstad?

5 I hvilken landsdel ligger Hammerfest?

11 I hvilken landsdel ligger Drammen?

6 I hvilken landsdel ligger Haugesund?

12 I hvilken landsdel ligger Kristiansand?

SAMFUNNSFAG

9


JEG BOR I ET FYLKE

SE SIDE 13 I GRUNNBOK

FYLKENE

Sett strek. Trøndelag Rogaland Hordaland Oppland Nordland Østfold

Vestfold Finnmark Hedmark Telemark Aust-Agder Vest-Agder Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Oslo Akershus Troms Buskerud

1010

SAMFUNNSFAG


JEG BOR I EN KOMMUNE

SE SIDE 14–15 I GRUNNBOK

NYE ORD

NORSK

MORSMÅL

en kommune liten – mindre – minst spesiell hver et ansvar et eksempel for eksempel en barneskole en ungdom en ungdomsskole en helsestasjon en barnehage et sykehjem å passe på foreldre å bygge en skatt derfor fordi

SAMFUNNSFAG

11


NORGE – FYLKER OG KOMMUNER

SE SIDE 7–15 I GRUNNBOK

SETT INN RIKTIG ORD

kommuner · fylker · kommune · landsdeler · landsdel · kart · rund · øst · nord · politikere · bestemme · sykehjem · helsestasjon · landsby · viktig · kjekt/gøy · færre 1 Det er ________________ å lære norsk. 2 Trøndelag er en ________________ i Norge. 3 Det er 429 ________________ i Norge. 4 Masood synes det er ________________ å spille gitar. 5 Jorda er ________________. 6 En ________________ er mindre enn et fylke. 7 Oslo ligger ________________ i Norge. Oslo er en by, et fylke og en ________________. 8 Tromsø ligger ________________ i Norge. 9 Det er 19 ________________ i Norge. 10 Ganske mange gamle i Norge bor på ________________. 11 Det bor ________________ folk i Bergen enn i Oslo. 12 Det er fem ________________ i Norge. 13 Hvert fjerde år er det kommunevalg i Norge. Vi velger ________________ som skal ________________ i kommunen. 14 På en ________________ kan små barn få vaksine. 15 Masood kommer fra en ________________ i Afghanistan.

1212

SAMFUNNSFAG


JEG BOR I EN KOMMUNE

SE SIDE 16–17 I GRUNNBOK

NYE ORD

NORSK

MORSMÅL

å velge valgte et valg en regel å styre et styre et liv å diskutere ofte viktig å stemme stygg kjekt ledig et parti

SAMFUNNSFAG

13


JEG BOR I EN KOMMUNE

SE SIDE 16–17 I GRUNNBOK

SKRIV SETNINGER Vi lager setninger med ordene. å velge valgte et valg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

en regel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

å styre et styre

1414

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

et liv

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

å diskutere

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ofte

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

viktig

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

å stemme

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

stygg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

kjekt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ledig

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

et parti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAMFUNNSFAG


NORGE – KOMMUNER

SE SIDE 16–17 I GRUNNBOK

LAG SETNINGER AV ORDENE Begynn med ordet som har stor bokstav. Husk å sette punktum til slutt.

1 styrer – i Norge – kommunene – Politikere

2 velger – Folk – politikere – i Norge – fjerde år – hvert

3 skal – hvordan – bestemmer – Politikerne – pengene – bruke – kommunen

4 viktig – Kommunen – folks – er – liv – i

5 viktig – Det – å stemme – er

6 diskuterer – penger – Vi

SAMFUNNSFAG

15


NORGE – KOMMUNER

7 stygg – Halimos sønn – på – en – skole – går

8 vil – en – skole – Politikerne – bygge – ny

9 er – Det – å spille – gøy – gitar

10 Selmas mann – plass – på – trenger – sykehjem

11 ikke – plass – Det – er – ledig

12 ansvar – har – Kommunen – for – barneskoler

1616

SAMFUNNSFAG

SE SIDE 16–17 I GRUNNBOK


JEG BOR I EN KOMMUNE

SE SIDE 14–17 I GRUNNBOK

REPETISJON AV ORD Sett inn riktig ord i setningene. Hvert ord 2 ganger.

ansvar · valg · diskutere · mindre · foreldre · stemmer · bruke · sykehjem 1 Masood bor alene i Norge. Han har ikke ____________ i Norge. De bor i Afghanistan. 2 Det er kommune­____________ i Norge hvert fjerde år. 3 Kommunene i Norge har ____________ for barneskoler og barnehager. 4 Bergen er ____________ enn Oslo. 5 Selma er gammel. Hun har ikke ____________. De er døde. 6 En mann og en kone må ____________ hvordan de skal bruke pengene de har. 7 Det er fylkes­____________ i Norge hvert fjerde år. 8 Foreldre har ____________ for barna. 9 Mange folk ____________ ved kommunevalg. 10 Politikere i en kommune bestemmer hvordan kommunen skal ____________ penger. 11 Politikerne må også snakke sammen og ____________ hvordan de skal bruke pengene. 12 Noen kommuner har mye penger, og noen kommuner har ____________ penger. 13 Noen gamle folk bor på ____________. 14 Masood er ikke 18 år. Derfor ____________ han ikke ved kommunevalg. 15 Mannen til Selma trenger plass på ____________. 16 Politikerne i Skedsmo kommune vil ____________ penger på ny skole.

SAMFUNNSFAG

17


JEG BOR I EN KOMMUNE

SE SIDE 14–17 I GRUNNBOK

FORDI ELLER DERFOR?

Sett inn riktig ord. 1 Halimo er litt trist _________________ hun savner hjemlandet. 2 Faren til Selma fikk jobb i Tromsø, og _________________ flyttet familien. 3 Oslo er spesiell _________________ Oslo er by og kommune og fylke. 4 Masood kom til Norge _________________ det er krig og mange problemer i hjemlandet. 5 Vi betaler mye skatt. _________________ er sykehus gratis. 6 Kommunen er viktig i livet til folk, og _________________ er det viktig å stemme ved kommunevalg. 7 Selma er sint _________________ mannen ikke får plass på sykehjem. 8 Halimo er ikke fornøyd med skolen til sønnen _________________ skolen er gammel og stygg. 9 Men politikerne skal bruke penger på ny skole, og _________________ er Halimo glad. 10 Masood liker å spille gitar. _________________ går han på kulturskolen. 11 Nesten alle voksne i Norge jobber, og _________________ må noen gamle bo på sykehjem. 12 Helsestasjoner er viktige _________________ de har ansvar for å sjekke at barna er friske. 13 Det er litt vanskelig å lage kart _________________ jorda er rund.

1818

SAMFUNNSFAG


JEG BOR I EN KOMMUNE

SE SIDE 14–17 I GRUNNBOK

RIKTIG ELLER GALT?

Riktig

Galt

Et fylke har mange kommuner. Halimo bor i Skedsmo fylke. Halimo bor i Skedsmo kommune. Selma bor i Hordaland fylke. Norge har 429 kommuner. Bergen ligger i Hordaland fylke. Fylket har ansvar for barneskoler. Kommunen har ansvar for barnehager. Foreldre må ta med små barn til helsestasjonen. Mange kommuner har en kulturskole. På kulturskolen kan barna lære sport. Vi betaler ikke mye skatt i Norge. Skole er gratis i Norge. Foreldre må betale skolebøker for barna i ungdomsskolen. Sykehjem er gratis for alle. Det er gratis å ligge på sykehus i Norge. Barnehage er gratis for alle i Norge.

SAMFUNNSFAG

19


LANDSKAP I NORGE

NYE ORD NORSK

et landskap en sjø et hav en kyst å handle en handel langs kysten ei øy en fjord ei side begge sider et fjell høy – høyere – høyest ei vidde innlandet flat – flatt ferskvann ei myr våt jord

2020

SAMFUNNSFAG

MORSMÅL

SE SIDE 18–19 I GRUNNBOK


LANDSKAP I NORGE

SE SIDE 18–19 I GRUNNBOK

SETT INN RIKTIG ORD

Sett inn riktig ord. Hvert ord 2 ganger.

landskapet · hav · øy · kyst · fjell · våt · fjord 1 Du må reise over et _______________ hvis du skal reise fra Norge til USA. 2 Norge ligger ved sjøen. Norge har en lang _______________. 3 Myr er _______________ jord. 4 Du blir sliten når du går opp på et høyt _______________. 5 Rundt ei _______________ er det sjø på alle sider. 6 I Afghanistan kan du ikke se havet noen steder. Afghanistan har ikke _______________. 7 Hvordan er _______________ i hjemlandet ditt? Er det mange fjell, fjorder og øyer? 8 En _______________ er sjø­vann som går inn i landet. 9 Rennesøy er ei _______________ fordi det er sjø rundt Rennesøy. 10 Du kan bli _______________ hvis du går ut i regnet uten regntøy eller paraply. 11 Verdens høyeste _______________ er nesten 9000 meter høyt. 12 Nord for Bergen ligger det en veldig lang _______________. Den går 200 kilometer inn i landet. 13 I Nord­Thailand er _______________ fint. Det er mange fjell. 14 Mellom Afrika og Amerika er det et stort _______________. SAMFUNNSFAG

21


LANDSKAP I NORGE

SE SIDE 20–21 I GRUNNBOK

NYE ORD NORSK

en dal en foss en strøm en isbre å smelte å ha lyst til å ha lyst på spennende farlig en bondegård en bonde, mange bønder et husdyr å dyrke et jordbruk en skog å tjene å hogge

et tømmer en ved

2222

SAMFUNNSFAG

MORSMÅL


LANDSKAP I NORGE

SE SIDE 20–21 I GRUNNBOK

RIKTIG ELLER GALT? Riktig

Galt

1. Det er mange fjell og daler i Norge. 2. Mange fosser renner fra fjellet og ned i sjøen. 3. I et kraftverk lager vi drikke-vann. 4. En isbre er kald. 5. Det er mange isbreer i Norge. 6. Det er ikke farlig å gå på en isbre. 7. Isen kan bli veldig tykk på en isbre. 8. Norge har cirka 160 isbreer. 9. Halimo har ikke lyst til å se en isbre. 10. Det er mange bondegårder i Norge. 11. Ingen i Norge dyrker frukt. 12. Det er cirka 450 000 bondegårder i Norge. 13. Det er mye skog i Norge. 14. Ingen kan tjene penger på å hogge trær i Norge. 15. Vi lager papir av tømmer. 16. Vi kan bruke tømmer til ved også.

SAMFUNNSFAG

23


LANDSKAP I NORGE

HVA SER DU PÅ BILDENE? SKRIV SETNINGER

2424

SAMFUNNSFAG

SE SIDE 18–21 I GRUNNBOK


LANDSKAP I NORGE

SE SIDE 18–21 I GRUNNBOK

Hvilket bilde liker du best? Hvorfor?

SAMFUNNSFAG

25


LANDSKAP I NORGE

SE SIDE 18–21 I GRUNNBOK

RIKTIG ELLER GALT?

Riktig

Norge har en lang kyst. Det er ikke så mange øyer langs Norges kyst. Kysten er viktig fordi det er mye fiske der. Norge har bare to fjorder. Det er mange fjell i Norge. Norges høyeste fjell er nesten 9000 meter høyt. Hardangervidda ligger på kysten. Ei vidde har ikke mye skog. Det er sjø-vann i vannene på viddene. Norge har mange daler. Norge har noen fine fosser. Det er cirka 160 isbreer i Norge. Somalia har bare én isbre. Isen på en isbre kan bli 200 meter tykk. Halimo har ikke lyst til å se en isbre fordi hun tror den er farlig. Landskapet i mitt hjemland og i Norge er nesten ikke forskjellig.

2626

SAMFUNNSFAG

Galt


ET KART KAN FORTELLE MYE

SE SIDE 22 I GRUNNBOK

SPØRSMÅL TIL KARTET

Tegnforklaring Elv Innsjø 0–600 m 601–1200 m over 1200 m Kartgrunnlag: Statens kartverk (cc­by­sa­3.0)

1 Hvor høye er områdene med gul farge?

5 Er det mye fjell helt nord i Norge?

2 Hvor i Norge er det mest fjell?

6 Er det mye fjell på Østlandet?

3 Er det mange fjorder på Sørlandet?

7 Er det mye fjell på Sørlandet?

4 Hvor i Norge er det mange fjorder?

8 Har Norge en lang eller en kort kyst?

SAMFUNNSFAG

27


4 NATU R FAG

133


I SKOGEN

SE SIDE 86–91 I GRUNNBOK

NYE ORD NORSK

plante (en)

tre (et) grein (en) blad (et)

krone (en) trekrone rot (en) stamme (en) hard næring (en) jord (en) bark (en)

årring (en) ved (en) rør (et) 134 NATURFAG 134 134

MORSMÅL


I SKOGEN

SE SIDE 86–91 I GRUNNBOK

NYE ORD NORSK

MORSMÅL

vår (en) bær (et)

å falle å råtne på bakken å hvile bartre (et) nål (en)

kongle (en) løvtre (et) å blomstre støv (et)

allergisk å pynte

NATURFAG

135


I SKOGEN

SE SIDE 86–87 I GRUNNBOK

SKRIV NAVN PÅ TREET Skriv navnene på riktig sted.

136 NATURFAG 136 136


I SKOGEN

SE SIDE 86–87 I GRUNNBOK

LAG SETNINGER Lag riktige setninger. Sett strek.

Stammen er ... Under jorden ... Stammen deler seg i ... Utenpå stammen ... På greinene er ... Årringene viser ...

... hvor gammelt treet er. ... hard. ... det grønne blader. ... mange greiner. ... er det en rot. ... er det bark.

Skriv setningene:

NATURFAG

137


I SKOGEN

SE SIDE 88 I GRUNNBOK

ET ÅR MED ROGN Skriv om rogn VÅR. Hva skjer med treet om våren?

SOMMER. Hva skjer med treet om sommeren?

HØST. Hva skjer med treet om høsten?

VINTER. Hva skjer med treet om vinteren?

138 NATURFAG 138 138


I SKOGEN

SE SIDE 90–91 I GRUNNBOK

BARTRÆR OG LØVTRÆR

Sett inn riktig ord i teksten. Hvert ord én gang.

blader · furu · bartrær · bjørk · løvtrær · allergiske · nåler · juletre I Norge har vi mest _______________. De er trær som har _______________. Gran og ____________ er bartrær. Til jul bruker vi gran og furu til _______________. Trær som har _______________ kaller vi løvtrær. Bjørk og rogn er _______________. Vi pynter med _______________ til 17. mai. Mange mennesker er _______________ mot støvet fra bjørkeblomstene.

NATURFAG

139


I SKOGEN

SE SIDE 89 I GRUNNBOK

SETT STREK MELLOM BILDE OG RIKTIG TEKST

Når det er kaldt, brenner vi ved. Ved er tre. Mye emballasje er laget av tre.

Papir er laget av tre.

I Norge lager vi hus av tre. Vi spiser frukt og bær fra trær. Mange møbler er laget av tre.

140 NATURFAG 140 140


INSEKTER OG VEPS

SE SIDE 92–95 I GRUNNBOK

NYE ORD NORSK

MORSMÅL

insekt (et) cirka/ca. overalt vinge (en) stripe (en) å stikke brodd (en) egg (et) larve (en) forsvare seg å klø medisin (en) dronning (en) bol (et) å mate å forsvare blomst (en) nektar (en) frukt (en) å overleve

NATURFAG

141


INSEKTER OG VEPS

SE SIDE 92–93 I GRUNNBOK

HVEM ER HVEM? Dette er noen av insektene som lever i Norge. Sett strek mellom bilde og riktig navn.

VEPS

FLUE

BIE

HUMLE

MYGG

MARIHØNE

MAUR

142 NATURFAG 142 142


INSEKTER OG VEPS

SE SIDE 92–93 I GRUNNBOK

HVILKET ORD PASSER?

1

Et insekt er ...

• et dyr • en plante • en bil

2

Insekter er ...

• store • små

Det er ... insekter i verden

• ikke mange • noen • veldig mange

Veps er ...

• et insekt • en fisk • en blomst

Veps har brodd som den kan ...

• spise med • stikke med • tisse med

Veps har svarte og gule ...

• tenner • bein • striper

Vepsen kan ...

• fly • svømme • spille fotball

Huset til vepsen heter ...

• hi • hule • bol

Veps liker å spise ...

• alt salt • alt søtt • alt blått

3

4

5

6

7

8

9

10

Det er ... som er mor til alle vepsene.

• en dronning • en konge • en lærer

11

Om høsten ... alle vepsene.

• dør • sover • synger NATURFAG

143


INSEKTER OG VEPS

SE SIDE 92–93 I GRUNNBOK

SNAKK OM INSEKTER

1 Hvordan ser et insekt ut? 2 Hvilke insekter kan du navnet på? 3 Fortell om livet til en veps.

1 Tegn en veps. 2 Hvor mange bein har en veps? 3 Hvor mange ledd har kroppen til en veps?

4 Er veps et insekt?

144 NATURFAG 144 144


INSEKTER OG VEPS

SE SIDE 94–95 I GRUNNBOK

ET ÅR FOR VEPSEN Skriv om vepsen VÅR. Hva gjør dronningen om våren?

SOMMER. Hva gjør dronningen om sommeren?

SENSOMMEREN. Hva gjør dronningen sent på sommeren?

HØST. Hva gjør dronningen om høsten?

NATURFAG

145


NÆRINGSKJEDER

NYE ORD NORSK

å trenge henge sammen kjede (en)

å forsvinne ledd (et)

146 NATURFAG 146 146

MORSMÅL

SE SIDE 97 I GRUNNBOK


PLANTEETER, ROVDYR OG ALTETER

SE SIDE 96 I GRUNNBOK

HVEM ER HVEM? HVA SPISER DEN? Hva heter dyret? Er dyret planteeter, rovdyr eller alteter?

Navn

Navn

Navn

PLANTEETER (spiser planter)

PLANTEETER (spiser planter)

PLANTEETER (spiser planter)

ROVDYR (spiser dyr)

ROVDYR (spiser dyr)

ROVDYR (spiser dyr)

ALTETER (spiser planter og dyr)

ALTETER (spiser planter og dyr)

ALTETER (spiser planter og dyr)

Navn

Navn

Navn

PLANTEETER (spiser planter)

PLANTEETER (spiser planter)

PLANTEETER (spiser planter)

ROVDYR (spiser dyr)

ROVDYR (spiser dyr)

ROVDYR (spiser dyr)

ALTETER (spiser planter og dyr)

ALTETER (spiser planter og dyr)

ALTETER (spiser planter og dyr)

Navn

Navn

Navn

PLANTEETER (spiser planter)

PLANTEETER (spiser planter)

PLANTEETER (spiser planter)

ROVDYR (spiser dyr)

ROVDYR (spiser dyr)

ROVDYR (spiser dyr)

ALTETER (spiser planter og dyr)

ALTETER (spiser planter og dyr)

ALTETER (spiser planter og dyr)

NATURFAG

147


PLANTEETER, ROVDYR OG ALTETER

SE SIDE 96 I GRUNNBOK

HUSKER DU? Sett kryss på riktig plass.

Spørsmål 1

Hva spiser elgen?

2

Hva spiser bjørnen?

3

Hva spiser gaupa?

4

Hva spiser mennesket?

5

Hva spiser katten?

6

Hva spiser vepsen?

7

Hva spiser kua?

8

Hva spiser sauen?

9

Hva spiser grisen?

10 Hva spiser løven? 11

Hva spiser sjiraffen?

12 Hva spiser isbjørnen? 13 Hva spiser ulven? 14 Hva spiser hunden?

148 NATURFAG 148 148

Planter

Dyr

Alt


PLANTEETER, ROVDYR OG ALTETER

SE SIDE 96 GRUNNBOK

PLANTEETERE OG ROVDYR I DITT HJEMLAND Skriv navnet på 5 planteetere som finnes i ditt hjemland. 1 2 3 4 5

Skriv navnet på 5 rovdyr som finnes i ditt hjemland. 1 2 3 4 5

NATURFAG

149


NÆRINGSKJEDER

LAG EN NÆRINGSKJEDE Dette er en næringskjede fra norsk natur:

Skriv eller tegn enda en næringskjede. Kan du bruke noen av dyrene fra ditt hjemland?

150 NATURFAG 150 150

SE SIDE 97 I GRUNNBOK


NEDBRYTERE

SE SIDE 86–91 I GRUNNBOK

NYE ORD NORSK

MORSMÅL

å råtne

løv (et)

å visne

sopp (en)

å drepe åtsel (et)

NATURFAG

151


ØVELSE

SE SIDE 98 I GRUNNBOK

MEITEMARK, EN NEDBRYTER I denne øvelsen skal dere se hvordan meitemarken jobber. Dere trenger: • Et stort glass • Sand • Jord • Blader, gress og potetskrell • 5–8 meitemark • Blank plastpose • 1 gummistrikk • 1 dl vann

Dette skal dere gjøre: Legg jord og sand lagvis i glasset. Ca. 3 cm av

Blader/ gress

hver type. På toppen legger dere blader og gress. Ha 1 dl vann på. Ha oppi meitemarken og ha

Mold

plast over. Fest med strikken. Stikk mange hull i

Sand

plasten. Da får meitemarken luft.

Mold/jord Sand

Sett glasset på et mørkt sted. Det bør ikke være mer enn 16 grader. La glasset stå i en uke. Ta glasset frem. – Har det skjedd noe på en uke? – Hva har skjedd?

Sett glasset tilbake på det mørke stedet. La glasset stå der en uke til. – Har det skjedd noe på to uker? – Hva har skjedd?

152 NATURFAG 152 152

3 cm

3 cm


MENNESKER OG DYR

SE SIDE 100–101 I GRUNNBOK

NYE ORD NORSK

MORSMÅL

respekt passer på skadet ta vare på å sulte ha beskjed politiet

NATURFAG

153


MENNESKER OG DYR

HVEM HØRER SAMMEN? Her er noen husdyr og deres barn. Hvem hører sammen?

1 Hva kan vi bruke husdyr til? 2 Hva blir husdyr brukt til i ditt hjemland? 3 Hva brukte de husdyr til før i tiden?

154 NATURFAG 154 154

SE SIDE 100–101 I GRUNNBOK


MENNESKER OG DYR

SE SIDE 100–101 I GRUNNBOK

HUSDYR OG BARNA DERES Hva heter barna til husdyra?

DYR

NAVN

UNGENE

NAVN

NATURFAG

155


MENNESKER OG DYR

SE SIDE 100–101 I GRUNNBOK

HUSDYR OG VILLE DYR Hva heter dyret? Er det et husdyr eller er det et vilt dyr?

Navn

Husdyr

Navn

Vilt dyr

Navn

Husdyr

Vilt dyr

Vilt dyr

156 NATURFAG 156 156

Vilt dyr

Husdyr

Vilt dyr

Husdyr

Vilt dyr

Husdyr

Husdyr

Vilt dyr

Husdyr

Vilt dyr

Navn

Vilt dyr

Navn

Vilt dyr

Vilt dyr

Navn

Navn

Navn

Husdyr

Husdyr

Husdyr

Navn

Navn

Navn

Husdyr

Vilt dyr

Navn

Navn

Husdyr

Husdyr

Navn

Husdyr

Vilt dyr

Navn

Vilt dyr

Husdyr

Vilt dyr


MENNESKER OG DYR

SE SIDE 100–101 I GRUNNBOK

LAG SETNINGER Lag riktige setninger. Sett strek. Husdyr er ... Vi skal hjelpe ... Ville dyr er ...

... ville dyr. ... dyr som bor i naturen. ... husdyr.

Elg, hjort og ulv er ...

... dyr som bor med mennesker.

Hund, sau og ku er ...

... et dyr som er sykt eller skadet.

Skriv setningene her:

NATURFAG

157


MENNESKER I NATUREN

NYE ORD NORSK

natur (en) lov (en) respektere jorde (et)

vann (et)

unntatt hytte (ei)

telt (et)

å brenne bål (et)

158 NATURFAG 158 158

MORSMÅL

SE SIDE 102 I GRUNNBOK


MENNESKER I NATUREN

SE SIDE 102–103 I GRUNNBOK

HVA ER LOV I NATUREN? Hvordan skal vi oppføre oss i naturen? Snakk sammen. Sett kryss. Spørsmål

Ja

Nei

Skal du kaste appelsinskall og bananskall i skogen?

Kan du plukke alle blomstene du ser?

Må hundene alltid gå i bånd?

Kan du gå på ski på jordene i januar?

Kan du fiske og bade i alle vann?

Kan du brenne bål i skogen i desember?

Kan du brenne bål i naturen i sommerferien?

Kan du knuse flasker når du er på stranden?

Kan du la hunden bæsje hvor den vil? Hvis du finner fugleegg i skogen, kan du ta dem med hjem? Kan du drepe en huggorm fordi den er farlig?

Kan du hugge juletrær i skogen?

Kan du plukke 10 kg blåbær i skogen?

NATURFAG

159


SØPPEL

SE SIDE 104 I GRUNNBOK

NYE ORD NORSK

søppel (et)

kaster hermetikkboks (en) kg (kilogram) rotte (en)

skade (en) natur (en) søppeldunk (en) kommune (en) å sortere giftig spesial-avfall (et) maling (en)

lysrør (et) kjøleskap (et) 160 NATURFAG 160 160

MORSMÅL


SØPPEL

SE SIDE 104–105 I GRUNNBOK

RIKTIG ELLER GALT? Riktig

Galt

1 Søppel er det vi kaster. 2 Det er bra å ha mye søppel der vi bor. 3 Rotter liker å være der det er mye søppel. 4 Vi liker å ha rotter der vi bor. 5 Det er bra med søppel i naturen. 6 Noen kommer og henter søppelet som vi kaster i søppeldunkene. 7 Vi kan lage nye ting av alt vi kaster. 8 Å lage nye ting av søppel kalles resirkulering. 9 Det er viktig at vi sorterer søppelet. 10 Spesialavfall skal vi alltid kaste sammen med matavfallet.

NATURFAG

161


SØPPEL

LAG SETNINGER DER DU BRUKER DISSE ORDENE søppel:

kaste:

rotte:

skade:

sortere:

avfall:

162 NATURFAG 162 162

SE SIDE 104–105 I GRUNNBOK


SØPPEL

SE SIDE 104–105 I GRUNNBOK

SORTERING AV SØPPEL DER JEG BOR Hvordan skal du sortere søppel der du bor?

NATURFAG

163


naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. GRIP basisfagene! GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset

INGRID VÆRUM LARSEN TOVE HAUGSLAND

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag,

voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er

INGRID VÆRUM LARSEN TOVE HAUGSLAND

ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

og dekker kompetansemålene etter 2. og 4. trinn i læreplanene.

Naturfag

GRIP 1 Samfunnsfag og Naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene

Eksempler på emner i samfunnsfag: geografi i Norge og verden, steinalder, bronsealder, jernalder, familieformer, kulturkonflikter, styresett i Norge. Eksempler vær, naturkrefter. GRIP digitale ressurser

GRIP 1

på emner i naturfag: mangfold i naturen, kropp og helse, verdensrommet, vann,

GRIP 1 og

På verkets nettsted finner du GRIP 1 Samfunnsfag og Naturfag som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. Læreren finner supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

av voksne innvandrere. Værum Larsen har jobbet med fagene norsk, samfunnsfag og engelsk på grunnskole for voksne og med norskopplæring for spor 1-elever. Haugsland har jobbet med fagene matematikk og naturfag på grunnskole for voksne. De er begge for tiden tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger.

Samfunnsfag

Forfatterne Ingrid Værum Larsen og Tove Haugsland har begge lang erfaring med undervisning

BOKMÅL

PÅ LETT NORSK

,!7II2B1-aciffg!

BOKMÅL

ISBN 978-82-11-02855-6

Profile for Fagbokforlaget

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Arbeidsbok BM (9788211028556)  

Utdrag fra boka Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Arbeidsbok.

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Arbeidsbok BM (9788211028556)  

Utdrag fra boka Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Arbeidsbok.