__MAIN_TEXT__

Page 1

naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet GRIP basisfagene! GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset

TOVE HAUGSLAND

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag,

voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er

TOVE HAUGSLAND

ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

de to fagene, og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i.

Naturfag

Grunnboken GRIP 2 Samfunnsfag og Naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i

Arbeidsboken GRIP 2 Naturfag inneholder oppgaver til naturfag. Eksempler på kjemiske reaksjoner, bergarter, energi, elektrisitet og magnetisme. GRIP digitale ressurser På verkets nettsted finner du GRIP 2 Samfunnsfag og Naturfag som digital bok, der

GRIP 2

emner er: organsystemer i kroppen, god helse, rusmidler, organismer i naturen,

GRIP 2 ARBEIDSBOK

deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. I lærerveiledningen finner læreren supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

Forfatteren Tove Haugsland har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Haugsland har jobbet med fagene matematikk og naturfag på grunnskole for unge og voksne og er i dag tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger som rådgiver og lærer.

PÅ LETT NORSK BOKMÅL

,!7II2B1-acifha!

BOKMÅL

ISBN 978-82-11-02857-0


TOVE HAUGSLAND

GRIP 2 Naturfag

ARBEIDSBOK BOKMÃ…L


Copyright © 2018 by Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved 1. utgave / 1. opplag 2018 ISBN: 978­82­11­02857­0 Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen Omslagsdesign: Amund Lie Nitter Omslagsillustrasjon: Alicja Gapińska Illustrasjoner: Alicja Gapińska, Smaapigerne (Kaja Ødegaard/Sissel Ringstad) og Burning Ink (Svein Reisang) Foto og andre illustrasjoner: side 184

Utgivelsen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00 Faks: 55 38 88 01 e­post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.


FORORD Kjære elev Her er arbeidsboka til GRIP 2 Naturfag. Jeg håper at du finner gode og spennende oppgaver her. Jeg håper at du lærer mye. Det er ekstra viktig å trene mye på nye ord. Du kan øve på ordene hjemme, og du kan lage setninger med ordene hjemme. Kanskje du ikke forstår alt i boka og alle oppgavene. Da må du spørre læreren. Det er veldig viktig å spørre. Ingen spørsmål er dumme. Alle lærer mer når de spør. Lykke til med jobben! Hilsen Tove

Kjære lærer Du er kanskje en av de lærerne som frustrert har prøvd å holde orden på papirer, papirer, papirer? Her kommer løsningen. Jeg har valgt ut de ­arbeidsarkene jeg mener er viktigst. De andre arbeidsarkene, samt noen få nye, vil du finne i lærerressursen. Det er mange av dem. Der vil du også finne «kapittelprøver». Ordet står i anførselstegn fordi disse kapittel­ prøvene vanligvis dekker 10–12 sider lærestoff i boka. Jeg mener at det er mer enn nok for våre elever. Jeg håper denne løsningen gjør hverdagen enklere både for deg og for elevene. Lykke til! Hilsen Tove


INNHOLD 1

Menneskekroppen....................... 5

NYE ORD..............................................................................................6 KROPPEN ER FANTASTISK............................................................7 CELLER..................................................................................................8 NYE ORD...........................................................................................10 VEV OG ORGANER........................................................................11 VEV – ORGAN – ORGANSYSTEM HUSKER DU?....................................................................................12 ORGANSYSTEMER.........................................................................13 LÆR MER OM FORDØYELSESSYSTEMET...........................................................14 CELLE – VEV – ORGAN – ORGANSYSTEM..............................................................................15 NYE ORD...........................................................................................16 SKJELETTET......................................................................................17 HUSKER DU?....................................................................................19 SKJELETTET......................................................................................20 NYE ORD...........................................................................................21 MUSKLENE ......................................................................................22 NYE ORD...........................................................................................25 HJERTET............................................................................................26 HJERTET OG BLODOMLØPET....................................................27 BLODET..............................................................................................29 LUNGENE OG ÅNDEDRETTSSYSTEMET............................................................31 HJERNEN OG NERVESYSTEMET..........................................................................32 URINSYSTEMET.............................................................................33 OMSKJÆRING AV JENTER.........................................................35 LEVEREN............................................................................................38 GOD HELSE.......................................................................................39 MATEN VI SPISER, OG NÆRINGSSTOFFER.......................................................................42 NYE ORD...........................................................................................50 LIVSSTILSSYKDOMMER.............................................................51 NYE ORD...........................................................................................58 SAMLIV..............................................................................................59 NYE ORD...........................................................................................61 RUSMIDLER.....................................................................................62

2

Biologi.........................................68

NYE ORD...........................................................................................69 ORGANISMER.................................................................................70 ART......................................................................................................71 SYSTEMATIKK.................................................................................74 NYE ORD...........................................................................................75 BAKTERIER.......................................................................................76 NYE ORD...........................................................................................77 SOPPRIKET.......................................................................................78 NYE ORD...........................................................................................82 PLANTERIKET..................................................................................83 BLOMSTER........................................................................................84 NYE ORD...........................................................................................87 FRA BLOMST TIL FRØ..................................................................88 NYE ORD...........................................................................................90 FRØ......................................................................................................91 NYE ORD...........................................................................................93 KORN...................................................................................................94 KORN OG MEL.................................................................................95 PLANTER VI SPISER......................................................................96

VIRVELLØSE DYR...........................................................................97 FISKER................................................................................................98 NYE ORD...........................................................................................99 AMFIBIER OG KRYPDYR........................................................... 100 FISKER, AMFIBIER OG KRYPDYR.......................................... 101 NYE ORD........................................................................................ 102 FUGLER........................................................................................... 103 NYE ORD........................................................................................ 105 PATTEDYR...................................................................................... 106 VIRVELDYR.................................................................................... 107 HVEM SKAL UT?.......................................................................... 108

3

Kjemi..........................................110

NYE ORD........................................................................................ 111 STOFFER OG PARTIKLER.......................................................... 112 VANN............................................................................................... 113 NYE ORD........................................................................................ 114 FAST FORM, FLYTENDE FORM ELLER GASSFORM......................................................... 115 NYE ORD........................................................................................ 117 ATOMER OG GRUNNSTOFFER............................................... 118 MOLEKYLER................................................................................... 119 NYE ORD........................................................................................ 120 KJEMISK REAKSJON.................................................................. 121 KJEMISKE REAKSJONER........................................................... 123

4

Fysikk........................................ 128

NYE ORD........................................................................................ 129 JORDSKORPA................................................................................ 130 NYE ORD........................................................................................ 131 JORDSKJELV OG VULKANUTBRUDD.................................................................... 132 NYE ORD........................................................................................ 134 TSUNAMI....................................................................................... 135 NYE ORD........................................................................................ 137 BERGARTER................................................................................... 138 NYE ORD........................................................................................ 140 FOSSILER........................................................................................ 141 NYE ORD........................................................................................ 142 ENERGI........................................................................................... 143 ENERGIKJEDER............................................................................ 144 FORMER FOR ENERGI............................................................... 147 NYE ORD........................................................................................ 148 ENERGIGKILDER......................................................................... 149 PRODUKSJON AV ELEKTRISK ENERGI.................................................................... 152 NYE ORD........................................................................................ 155 DRIVHUSEFFEKTEN.................................................................. 156 NYE ORD........................................................................................ 158 ELEKTRISITET.............................................................................. 159 ELEKTRISKE KRETSER............................................................... 161 NYE ORD........................................................................................ 169 ELEKTRISK SPENNING............................................................. 170 MOTSTAND................................................................................... 171 NYE ORD........................................................................................ 174 MAGNETISME.............................................................................. 175 NYE ORD........................................................................................ 179 LYD.................................................................................................... 180

Bilder og illustrasjoner..................... 184

M


1 M ENNE SK E K R OP P E N


MENNESKEKROPPEN

NYE ORD Norsk fantastisk ødelegge reparere føle blodprøve diabetes gro grovt bevege næring puste brekke type

66

NATURFAG

Morsmål

SE SIDENE 159–161 I GRUNNBOK


MENNESKEKROPPEN

SE SIDE 159 I GRUNNBOK

KROPPEN ER FANTASTISK Finn ord om kroppen. Sett ring rundt ordene. H

Å

N

D

W

G

T

K

N

O

K

L

E

R

U

A

D

G

J

L

Ø

F

I

N

G

E

R

Y

D

S

Z

T

Æ

R

Æ

R

S

Ø

R

V

H

G

A

K

V

A

M

C

W

D

N

Y

R

E

R

G

H

J

E

R

T

E

T

Ø

R

E

R

R

B

R

A

E

Y

M

A

L

Y

Y

H

T

I

E

C

A

R

L

T

Y

N

L

I

E

S

U

Ø

N

U

D

M

E

Å

J

N

E

Ø

L

U

N

G

E

N

E

E

T

D

G

E

M

B

S

P

G

V

K

E

N

N

T

M

U

S

K

L

E

R

E

U

M

R

F

V

D

S

A

E

C

O

N

L

M

I

U

V

N

K

N

E

L

E

D

D

H

J

E

R

N

E

N

B

V

Ø

Å

H

O

D

E

Å

G

Å

N

R

G

D

F

O

R

G

A

N

A

N

S

I

K

T

D

Skriv ordene du har satt ring rundt:

NATURFAG

7


MENNESKEKROPPEN

SE SIDENE 160–161 I GRUNNBOK

CELLER

Lag setninger der du bruker disse ordene:

normal: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ spre seg: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ behandle: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ erstatte: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ fornye: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Sett inn riktig ord i setningene (du må kanskje bøye ordet):

spre · spre seg · normal • Det er helt ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ å ha briller. • I høst har det regnet mer enn ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ . • Etter fem minutter pustet han helt ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ . • Å, han er ikke helt ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ . • Influensaen ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ til alle barna i klassen. • Ryktet ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ veldig fort. • Kan dere ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ beskjeden til de andre i klassen?

88

NATURFAG


MENNESKEKROPPEN

SE SIDENE 160–161 I GRUNNBOK

CELLER

Les om: Kreft Kreftceller er celler som deler seg på en ukontrollert måte. De deler seg ofte fortere enn det som er normalt. Det er cirka 200 forskjellige krefttyper. Det kan være lungekreft, brystkreft eller føflekk­kreft. Mange kreftceller lager en kreftsvulst. Det er en klump med kreftceller. En person med kreftsvulst kan få smerter, feber, kvalme og dårlig matlyst. Kreft kan behandles med cellegift eller stråling. Cellegift er en medisin som dreper kreftcellene. Strålebehandling dreper eller stopper kreftcellene. En kreftsvulst kan spre seg til andre deler av kroppen. I 2011 døde 11 049 mennesker i Norge av kreft. Alle kan få kreft, men risikoen øker med alderen. Oppgaver Hva er kreftceller?

Skriv navn på noen krefttyper.

Hva er en kreftsvulst?

Hvilke plager kan en person med kreft ha?

Hvordan kan kreft behandles?

Kan kreft smitte?

NATURFAG

9


MENNESKEKROPPEN

NYE ORD Norsk muskel hud spesiell pumpe samle informasjon livsviktig ulykke ødelegge byttes ut nyre likne reagere hjerne festet skjelett urin system bit frakte sirkulere avfall

10 10 10

NATURFAG

Morsmål

SE SIDENE 162–165 I GRUNNBOK


MENNESKEKROPPEN

SE SIDENE 162–163 I GRUNNBOK

VEV OG ORGANER

Finn ordene i teksten på side 162 og 163. Hva betyr ordene? Sett strek fra ord til riktig betydning.

jobber

hender

skjer

arbeider

består av

satt sammen av

mange

flere

spesielle

henter

pumper

erstattes

samler

sender ut

livsviktige

nødvendig

byttes ut

uvanlige

NATURFAG

11


MENNESKEKROPPEN

SE SIDENE 162–166 I GRUNNBOK

VEV – ORGAN – ORGANSYSTEM HUSKER DU? 1 Hva er muskelvev? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 2 Hva er vev? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 3 Hva er et organ? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 4 Skriv eksempler på organer i kroppen. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 5 Skriv eksempel på to organer i kroppen som er livsviktige? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 6 Hvilken oppgave har nyrene? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 7 Hva gjør vi når vi transplanterer et organ? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 8 Skriv eksempler på to organsystemer i kroppen? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 9 Hva er et organsystem? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 10 Hvorfor samarbeider organsystemene i kroppen? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

12 1212

NATURFAG


MENNESKEKROPPEN

SE SIDE 164 I GRUNNBOK

ORGANSYSTEMER

Les teksten og sett strek til riktig organ.

Urinsystemet. Nyrene renser blodet for avfallsstoffer. Blodsystemet. Blodet tar med seg stoffer til og fra cellene i kroppen. Hjernen tar imot beskjeder fra nervesystemet og bestemmer hvordan kroppen skal reagere. Musklene er festet til skjelettet. Vi bruker dem til å bevege kroppen. Fordøyelsen deler opp maten vi spiser. Denne næringen trenger cellene i musklene. Nervesystemet sender beskjeder til og fra hjernen. Skjelettet er laget av knokler. Det holder kroppen oppe. Lungene. Vi puster med lungene. Lungene tar opp oksygen fra luften.

NATURFAG

13


MENNESKEKROPPEN

SE SIDE 165 I GRUNNBOK

LÆR MER OM FORDØYELSESSYSTEMET Sett strek fra rett ord til riktig sted på figuren.

Magesekken

Munnen

Svelget

Tykktarmen

Tynntarmen

Leveren

Spiserøret

Endetarm

Maten blir knust i munnen. Tennene i munnen knuser maten. Spyttet blander seg med maten. Det blir en grøt. Etter at vi har svelget maten, går den ned spiserøret og ned til magesekken. I mage­ sekken blir maten delt opp i veldig små biter. Den blir blandet med en sur væske. I tynntarmen går de næringsstoffene som kroppen trenger, fra tarmen til blodet. I maten vi spiser, er det noe kroppen ikke kan bruke. Disse stoffene fortsetter videre til tykktarmen. Her går vitaminer og vannet inn i kroppen. Når vi går på toalettet, kommer avføringen ut gjennom endetarmen.

14 1414

NATURFAG


MENNESKEKROPPEN

SE SIDE 166 I GRUNNBOK

CELLE – VEV – ORGAN – ORGANSYSTEM Finn bildet som passer til teksten.

Organsystemer er satt sammen av …

Organer er satt sammen av …

Vev er bygd opp av …

Celler

NATURFAG

15


MENNESKEKROPPEN

SE SIDENE 162–165 I GRUNNBOK

NYE ORD Norsk skjelett knokkel – knokler organ ryggrad virvel spinat brokkoli forbindelsen beinmarg ledd hofte albue skulder kne bøye

16 1616

NATURFAG

Morsmål


MENNESKEKROPPEN

SE SIDENE 167–170 I GRUNNBOK

SKJELETTET

Hvilket ord passer i teksten? Skjelettet er laget av 206 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

• • •

knoller knokler muskler

2 Den største knokkelen er ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

• • •

lårbeinet hodebeinet leggbeinet

3 Skjelettet holder oss ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

• • •

oppe mette våkne

4 Hodeskallen beskytter ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

• • •

hjertet hjernen lungene

5 Skjelettet lager ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

• • •

karbondioksid oksygen blodceller

6 Ryggraden er laget av ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

• • •

en lang knokkel mange virvler mange kopper

7 Knoklene i kroppen er ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

• • •

svake grønne sterke

8 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ er bra for skjelettet

• • •

kalium kalsium kalk

9 Melk inneholder mye ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

• • •

kalium kalsium kalk

10 Inni knoklene er det ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

• • •

knokkelmarg beinhard beinmarg

11 Skjelettet blir sterkere når vi ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

• • •

trener sover snakker

1

NATURFAG

17


MENNESKEKROPPEN

SE SIDENE 167–170 I GRUNNBOK

SKJELETTET

Skjelettet, knokler og ledd Lag setninger der du bruker disse ordene: • knokkel: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ • ryggrad: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ • hodeskallen: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ • beskytte: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ • muskler: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ • beinmarg: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ • forbindelse: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ • leddet: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 18 1818

NATURFAG


MENNESKEKROPPEN

SE SIDENE 167–170 I GRUNNBOK

HUSKER DU?

1 Hvor mange knokler er det i kroppen? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 2 Hva er en knokkel? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 3 Hvorfor er skjelettet viktig? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 4 Hva er et ledd? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 5 Hvor i kroppen har vi ledd? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 6 Hva kan vi gjøre for å få et sterkere skjelett? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 7 Hvordan beveger kneet seg? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ NATURFAG

19


MENNESKEKROPPEN

SKJELETTET

Sett inn riktig knokkel på riktig plass.

20 20 20

NATURFAG

SE SIDENE 167–170 I GRUNNBOK


MENNESKEKROPPEN

SE SIDENE 171–172 I GRUNNBOK

NYE ORD Norsk

Morsmål

rumpe glatt anstrenge sliten automatisk tarm

NATURFAG

21


MENNESKEKROPPEN

SE SIDE 171 I GRUNNBOK

MUSKLENE Musklene 1 Se på figuren. Sett rett navn på rett sted. • Leggmuskel • Triceps • Setemuskel

22 22 22

NATURFAG

• • •

Lårmuskel Biceps Brystmuskel


MENNESKEKROPPEN

SE SIDE 172 I GRUNNBOK

MUSKLENE

Musklene 2 Sett ordene sammen slik at setningen gir mening. Husk punktum og stor bokstav. a har – mange – kroppen – muskler

b er – en – muskel – stor – setemuskelen

c

har – vi – muskler – tre – typer

d bruker – oss – vi – når – vi – beveger – muskler

e trenger – muskler – oksygen

f

er – bra – med – sterke – det – muskler

g jobber – noen – automatisk – muskler

h er – en – muskel – hjertet

NATURFAG

23


MENNESKEKROPPEN

MUSKLENE

Muskler. Husker du?

1 Hva heter den største muskelen i kroppen?

2 Hva bruker vi musklene til?

3 Hvorfor puster vi mye når vi bruker musklene mye?

4 Hvordan kan vi få større og sterkere muskler?

5 Skriv tre setninger om muskler som sitter fast i skjelettet.

6 Skriv tre setninger om musklene som ikke sitter fast i skjelettet.

24 24 24

NATURFAG

SE SIDENE 171–172 I GRUNNBOK


MENNESKEKROPPEN

SE SIDENE 173–178 I GRUNNBOK

NYE ORD Norsk

Morsmål

liter hul kammer trekke seg sammen presse trene jogge operere kretsløp høyre venstre oksygenrikt oksygenfattig knokkel forsvare reparere blødning svette størkne

NATURFAG

25


MENNESKEKROPPEN

HJERTET

Sett inn rett navn på rett sted. • • • • •

26 26 26

NATURFAG

Høyre hjertekammer Venstre hjertekammer Høyre forkammer Venstre forkammer Klaff

SE SIDENE 173–174 I GRUNNBOK


MENNESKEKROPPEN

SE SIDENE 173–176 I GRUNNBOK

HJERTET OG BLODOMLØPET

Blodomløpet – ord og uttrykk

en liter · avfall · hul · trekker seg sammen · presse ut · via blodårer · kretsløp 1

Finn ordene og uttrykkene i teksten på sidene 173–176.

2

Lag setninger der du bruker ordene og uttrykkene. a En liter:

b Presse ut:

c Avfall:

d Via:

e Hul:

f Blodårer:

g Trekker seg sammen:

h Kretsløp:

NATURFAG

27


MENNESKEKROPPEN

HJERTET OG BLODOMLØPET

Blodomløpet. Husker du? 1 Hva er en blodåre? 2 Hva heter blodårene som fører blodet ut fra hjertet? 3 Hva heter blodårene som fører blodet inn til hjertet? 4 Hva er aorta? 5 Hvordan beveger blodet seg rundt i kroppen? 6 Forklar forskjellen på det lille kretsløpet og det store kretsløpet.

Undring: 7 Hvorfor blir Masood rød og varm i ansiktet når han trener?

28 28 28

NATURFAG

SE SIDENE 173–176 I GRUNNBOK


MENNESKEKROPPEN

SE SIDENE 177–178 I GRUNNBOK

BLODET

Hvilket ord er det vi prøver å forklare? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ er den væsken som blodcellene flyter rundt i. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ cellene som stopper blødninger. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ cellene som gir blodet den røde fargen. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ , det er her de røde blodcellene blir laget. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ cellene som forsvarer kroppen mot bakterier og virus.

Fakta om blod • En dråpe blod inneholder 100 000 000 røde blodceller. • En rød blodcelle bruker 20 sekunder på en tur rundt i hele kroppen. • En rød blodcelle dør etter 120 dager. Da må den bli erstattes.

NATURFAG

29


MENNESKEKROPPEN

BLODET

Blodets oppgaver Skriv tekst inn i boksene.

30 30 30

NATURFAG

SE SIDENE 177–178 I GRUNNBOK


naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet GRIP basisfagene! GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset

TOVE HAUGSLAND

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag,

voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er

TOVE HAUGSLAND

ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

de to fagene, og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i.

Naturfag

Grunnboken GRIP 2 Samfunnsfag og Naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i

Arbeidsboken GRIP 2 Naturfag inneholder oppgaver til naturfag. Eksempler på kjemiske reaksjoner, bergarter, energi, elektrisitet og magnetisme. GRIP digitale ressurser På verkets nettsted finner du GRIP 2 Samfunnsfag og Naturfag som digital bok, der

GRIP 2

emner er: organsystemer i kroppen, god helse, rusmidler, organismer i naturen,

GRIP 2 ARBEIDSBOK

deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. I lærerveiledningen finner læreren supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

Forfatteren Tove Haugsland har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Haugsland har jobbet med fagene matematikk og naturfag på grunnskole for unge og voksne og er i dag tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger som rådgiver og lærer.

PÅ LETT NORSK BOKMÅL

,!7II2B1-acifha!

BOKMÅL

ISBN 978-82-11-02857-0

Profile for Fagbokforlaget

Grip 2 Naturfag Arbeidsbok BM (9788211028570)  

Utdrag fra boka Grip 2 Naturfag Arbeidsbok.

Grip 2 Naturfag Arbeidsbok BM (9788211028570)  

Utdrag fra boka Grip 2 Naturfag Arbeidsbok.