Page 64

B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass

Fagforbundet har 317.740 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for 책 holde hjulene i gang i store og sm책 virksomheter over hele landet.

Fresende vaktmester Bela Csorba p책 Marienlyst videreg책ende skole i Drammen er en av forbundets 5656 vaktmestre.

Foto: Werner Juvik

EN AV OSS

0130 Oslo

Profile for Fagbladet

Fagbladet 2011 01 - HEL  

Fagbladet 2011 01 - Seksjon helse og sosial

Fagbladet 2011 01 - HEL  

Fagbladet 2011 01 - Seksjon helse og sosial

Profile for fagbladet