Page 59

Hjernetrim

MIDDELS

LETTKarin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32

Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53

TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70

ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07

Ă˜ ILJ

M E RK

E

T

M

241

393

Trykksak

REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS

    

Fyll ut de tomme feltene slik at büde de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene med 2x3 felter, inneholder alle tallene fra 1 til 6. Løsninger sudoku pü side 61.

Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31

Ola Tømmerüs ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50

  

Spørsmülene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund.

?

Quiz

 Historie – politikk

 Hjernebry

1. AUF har hatt 21 ledere siden 2. verdenskrig. Hvilke tre av disse har ogsü vÌrt statsminister? 2. Hva het Norges første kvinnelige statsrüd (Gerhardsens første regjering etter krigen)? 3. Hva het forsvarsministeren fra Bondepartiet som satte inn militÌret mot arbeidere i konflikten pü Menstad i 1931?

1. Hvor mange nordmenn flyktet til Sverige under 2. verdenskrig? 2. Hvilken kjent kvinnelig arbeiderforfatter brukte pseudonymet KĂĽre P? 3. Hvem var Jimmy Hoffa?

 Kjente personer – fagbevegelse 3 poeng: Født i 1950, utdannet mekaniker og arbeidet ved Kongsberg Vüpenfabrikk før han ble klubbformann og forretningsfører i Kongsberg Jern og Metall. 2 poeng: Satt i forbunds- og landsstyret i Jern og Metall. Var hovedkasserer i Fellesforbundet 1992–2001. Valgt til første nestleder i LO i 2001. 3 poeng: LO-leder fra mars 2007. Gjenvalgt som leder pü kongressen i 2009.

Likestilling og mangfold 1. I hvilket tiür fikk LO og NHO pü plass den første avtalen om likestilling som en del av hovedavtalen? 2. Hvor mange kvinner er det i LOs valgte ledelse etter valgene pü kongressen 2009? 3. Hvilken dato markeres den internasjonale kvinnedagen? LO 1. Hva var det opprinnelige navnet pü LO da organisasjonen ble stiftet? 2. Hvor mange fagforbund er tilsluttet LO? 3. Hvor stor andel av alle norske fagorganiserte er medlemmer i LO?

Svar:

Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33

   Historie – politikk 1. Trygve Bratteli, Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg. 2. Kirsten Hansteen fra Norges Kommunistiske parti. 3. Vidkun Quisling

Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48

 

           

    

 Kjente personer – fagbevegelse Roar Flüthen

Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28

  

 Hjernebry 1. 47.000 2. Nini Roll Anker 3. Leder av det amerikanske Transportarbeiderforbundet Teamsters. (Antatt myrdet av mafiaen i 1975.

JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29

  

 

 Likestilling og mangfold 1. 1980-tallet (1981) 2. Fire kvinner (og tre menn) 3. 8. mars

REDAKSJONSSJEF Ă…slaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 LO 1. Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, navnet endret i 1958 2. 21 3. Ca. 51 prosent

ANSVARLIG REDAKTĂ˜R Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49

Fagbladet 1/2011 < 59

Profile for Fagbladet

Fagbladet 2011 01 - HEL  

Fagbladet 2011 01 - Seksjon helse og sosial

Fagbladet 2011 01 - HEL  

Fagbladet 2011 01 - Seksjon helse og sosial

Profile for fagbladet