Page 1

Kowalowo, dn. 26.05.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 20.05.2013

Zleceniodawca: Ewa Kowalska, Kowalskiego 13/7, 77-777 Kowalowo, NIP: 201-21-20-121

Zleceniobiorca: mlingua Sp z.o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:

4.298,425 EUR

2. Kwota uzysku: 2.149,212 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 2.149,212 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 386,858 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3.911,567 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące dziewięćset jedenaście pięćset sześćdziesiąt siedem euro)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca


Rachunek do umowy o dzieło  
Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek ściągnięty z internetu, nie pamiętam już z jakiej stronki....troszkę potrwało zanim załapałam o co chodzi, ale dzięki pomocy koleża...

Advertisement