Page 1

NYHEDSBREV NYHEDSBREV! FÆLLESKONTORET Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning Nr. 2 - Fredag d. 29. januar 2010

Lav klubbladet om til et online bladrekatalog - helt gratis! Mange virksomheder lægger deres kataloger og blade ud på nettet i en smart bladreudgave. Det ser godt ud og kan gøre læsning af blade på nettet lettere og mere behageligt. Ulempen med den slags er blot, at det er hundedyrt! Bakuri Software har dog netop lanceret en gratis løsning, som er det helt rigtige til de foreninger som lægger deres klubblad på nettet. Man registrerer sig først og herefter kan man uploade sine PDF-filer - dog max. 5 Mb. Med hensyn til registreringen, så kan jeg - efter at have været registreret mere end en måned - berolige med at det ikke har givet anledning til nogen som helst form for spam. Prøv deres system her: http://www.bakuri.com eller http://flashkatalog.bakuri.com/index.php

Børnekulturhus til 32 millioner kroner! På Øresundsvej tæt ved Amager Bio skal der nu bygges og indrettes et børnekulturhus - et byggeri som Lokale- & Anlægsfonden har støttet med hele 9 millioner kroner. Børnekulturhuset på Amager bliver det første børnekulturhus, hvor rammerne og indholdet er designet på baggrund af en brugerproces med fokus på børnene selv. Alt for ofte er det voksne, der bestemmer indholdet i huse og sale til idræt, bevægelse og leg, uden at børnene bliver spurgt, hvad de ønsker sig. Børnekulturhuset på Amager får en utraditionel udformning og bygningsgeometri, så det bliver et særegent sted, som børn og unge får lyst til at gå på opdagelse i. Dorte Mandrup Arkitekter har tegnet et hus, hvor verden vendes lidt på hovedet, og hvor taget og facaderne bliver udformet ens, så det er svært at definere hvad der er op og ned på huset og hvor det starter og slutter! Huset bliver indrettet med aktivitetstrapper, klatrerutsjebane, tov og stiger så selve det at bevæge sig fra et rum til et andet kommer til at handle om leg og bevægelse. Samtidig bliver der indføjet en række mindre nicher og hemse, hvor man kan være sig selv. Børnekulturhuset bliver indrettet med flere værksteder, multimedieværksted og caféområde. Det lyder som noget der bliver værd at besøge! (Sakset fra www.loa-fonden.dk)

Fælleskontoret Englandsvej 290 1. Box 34 - 2770 Kastrup 3250 5290 tfr@tfr.dk Åbningstider: Se www.taarnbynet.dk

Reminder til kassereren! Året 2009 er omme og foreningens regnskab er forhåbentlig afsluttet! Husk at fristen for indsendelse af regnskab til kommunen er 1/3-10 hvis man modtager tilskud derfra!


Årets Idrætskommune 2009 ...Blev Gentofte Kommune! Sammen med æren følger en check på kr. 200.000,- fra DIF som står bag kåringen. Gentofte vandt med følgende begrundelse: ”I Gentofte Kommune tænkes idrætten ikke som enkeltstående projekter. Idrætten tænkes helhedsorienteret i en seriøs og ambitiøs sammenhængende idrætspolitik. I den forbindelse er det rart at se, at Gentofte både skaber rammer for eliten, bredden, særlige målgrupper og ikke mindst hele tiden forbedrer kommunens idrætsfaciliteter, så de er tidssvarende. Mange kommuner kunne lære rigtig meget på idrætsområdet af Gentofte Kommune, som er en fortjent vinder af DIF’s pris som Årets Idrætskommune.” •

Gentofte Kommune har haft fokus på fastholdelse af teenagere i foreningerne og ydet tilskud til, at idrætsforeninger kan ansætte en ungdomskonsulent, der udvikler og styrker ungdomsarbejdet i foreningen. Gentofte Kommune har arbejdet med brugerdreven innovation på det idrætspolitiske område. Gennem en visionsdag er mål og indsatsområder med det idrætspolitiske arbejde blevet til i fællesskab med borgere og foreninger. Kommunen følger op på disse ved løbende at dokumentere og evaluere indsatsen. Gentofte Kommune har haft fokus på særlige målgrupper og etableret tilbud til en lang række brugere i idrættens verden. Disse tilbud indebærer bl.a. ”Testorun”, ”Cool kids”, ”Børn i bevægelse”, Idræt for sindslidende, Seniortræning i samarbejde med fysioterapeuter og Gentofte Sundhedscenter samt en motivationsgruppe for type II diabetikere. Gentofte Kommune har foretaget omfattende nybyggeri og moderniseringsarbejde af idrætsfaciliteterne i kommunen. Kommunen har bl.a. renoveret Kildeskovshallen, etableret kommunens sjette kunstgræsbane i fuld størrelse, bygget en ny bevægelseshal ved Dyssegårdsskolen og en multihal ved Skovgårdsskolen, etableret klubhusfaciliteter på Skovshoved Havn og etableret udearealer ved Munkegårdsskolen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. (Sakset fra www.dif.dk)

Kendt forening lukker og et stykke Danmarkshistorie afsluttes! Nytårsaftensdag blev Aktive Kvinder opløst. Landsforeningen, som tidligere hed De Danske Husmoderforeninger, blev 89 år. Manglende støtte- og fondsmilder er årsagen, samtidig med at lokalforeningerne med deres 5.200 medlemmer ikke ville betale højere kontingent. I 1920erne protesterede de mod dårlige fødevarer, startede deres egen forsøgsstation til test af varer, og det førte til oprettelsen af Statens Husholdningsråd og ændring af fødevarelovgivningen. De hjalp under krigen med frivillig luftværnstjeneste, indsamling af vilde bær i de knappe tider, og de lavede forbindingsmateriale af tøjrester! Gennem årerne har de kæmpet for de fattige, de syge, hårdt trængte mødre og de ældre. De har slået mange slag for miljøet, kæmpet mod kemi i maden og råbt højt for økologi, før det var et modeord og en sundhedsmæssig selvfølge. Det var dem, der pressede på for at få mammografi indført og nedbragt dødstallene for brystkræft. Aktive Kvinder i Danmark består af 42 lokalforeninger, og flere af disse foreninger forsætter efter landsforeningens lukning, men uden kontakt til hinanden og uden landsforeningens samlende kræfter og initiativer

(Sakset fra www.dfs.dk)

Frivilligt arbejde på eksamensbeviset! Elever, der laver frivilligt arbejde i foreningslivet, kan nu få det skrevet på eksamensbeviset. Ungdomsuddannelserne skal fremover give eleverne mulighed for at udføre frivilligt arbejde. Tag en tørn som frivillig ved siden af uddannelsen, og få et diplom, du kan vedlægge dit eksamensbevis. Det er resultatet af et nyt initiativ fra indenrigs- og socialminister Karen (Fortsættes på side 3)


(Fortsat fra side 2)

Ellemann og undervisningsminister Bertel Haarder. Initiativet kommer på baggrund af et udvalgsarbejde, som DUF har deltaget i. Den nye ordning betyder, at de unge får et anerkendende stempel for deres frivillige indsats. Mange unge laver i forvejen frivilligt arbejde i landets børne- og ungdomsorganisationer. Og med den nye ordning bliver det mere synligt, at det også kan bruges i en civil karriere. Elever tilbydes 20 timers frivilligt arbejde. Alle elever i ungdomsuddannelserne bliver fremover tilbudt et forløb på minimum 20 timers frivilligt arbejde. Det kan eksempelvis være som lektiehjælper, spejderleder eller fodboldtræner. Arbejdet skal ske i løbet af uddannelsen og ligge uden for skoletiden. Det vil fremgå af elevernes eksamensbeviser, at de har fået tilbudt frivilligt arbejde. Samtidig får de unge et diplom for gennemført frivilligt arbejde. Der er afsat 8,8 millioner kroner om året på finansloven, og den nye ordning træder kraft i februar 2010. Dermed kan elever på ungdomsuddannelserne allerede i foråret 2010 få frivilligt arbejde på eksamensbeviset eller gøre brug af det nye diplom.

(Sakset fra www.duf.dk)

Valgmøde! Der er indkaldt til valgmøde til Folkeoplysningsudvalget og Foreningsudvalget. Det finder sted onsdag d. 10. februar kl. 1900 i festsalen på Korsvejens Skole. Man kan sende maks. 2 repræsentanter fra hver forening. Dagsordenen for mødet kan læses på kommunens hjemmeside www.taarnby.dk.

Støtte til samarbejde på europæisk plan! Vil din forening samarbejde med folkeoplysere i andre lande? Vil ældre foreningsaktive på udveksling i udlandet? Til dette og meget mere er der både rådgivning og økonomisk støtte fra EU’s Grundtvig-program. I 10 år har EU via Grundtvig-programmet støttet voksenlæring – med vægt på samarbejdet mellem aktører i forskellige EU-lande. Programmet fortsætter og udvides hele tiden med nye aktiviteter. I Danmark er det Styrelsen for International Uddannelse (tidligere CIRIUS), som administrerer ordningen. Her kan man få råd og vejledning til ansøgninger. Her er et eksempel fra CIRIUS programmet som måske kunne være interessant for nogle af vores ældre foreningsaktive i Tårnby: Udveksling for seniorvolontører: Grundtvig-programmet giver tilskud til udveksling af seniorer (over 50 år), som ønsker at gøre en frivillig indsats i et andet europæisk land. Idéen er, at to foreninger/organisationer fra to forskellige europæiske lande kan udveksle hinandens frivillige. Tilskuddet dækker frivilliges rejse- og opholdsomkostninger og et administrationstilskud til de arrangerende organisationer/foreninger. Læs evt. mere her: http:// nyheder.iu.dk/news/vil-din-forening-arrangere-udveksling-for-seniorvolontorer

(Sakset fra www.dfs.dk)

TFR Repræsentantskabsmøde! Det årlige repræsentantskabsmøde finder sted i ”Postkassen” onsdag d. 14. april 2010 kl. 1900. Indkaldelse og dagsorden udsendes i marts.


Har du svært ved at finde en dato, hvor alle kan mødes? Så står du som foreningsleder med et problem, som rigtigt mange kan nikke genkendende til. Der skal holdes et møde, men den ene kan ikke mandage, den anden kan kun i lige uger, og resten har en kalender som i forvejen er fyldt! Der skal ringes/mailes/sendes sms rigtigt mange gange før kabalen går op - hvis den da gør det! En anden måde at løse problemet på kan være at bruge Doodle: Gå ind på www.doodle.com og opret en mødeindkaldelse. Herefter indtastes et antal mulige datoer (og evt. klokkeslæt) - du bestemmer selv hvor mange. Så får du tilsendt dels et administrator-link og dels et link med invitationen som du sender videre til de som nu skal indkaldes. De klikker herefter på linket og krydser de datoer af, som de kan deltage på, og i løbet af kort tid får man overblikket over hvilken dato der er den bedste. Man får altså ikke nødvendigvis alle med, men til gengæld sparer man sig selv for en masse arbejde! Siden er delvis på dansk og er utroligt let at gå til. Prøv det:-)

Gratis deltagelse i idrætskurser i Region Hovedstaden! Blot en lille reminder om at man som idrætsleder gratis kan deltage i de mange kurser som KAI (Københavns Omegns Idrætssammenslutninger - tidligere Københavns Amts Idrætssammenslutninger!) udbyder. Tjek dem af på www.kai.dk. Der udbydes alt fra foreningsregnskab, opbygning af hjemmesider såvel for nybegyndere som erfarne, førstehjælp, idrætsmassage m.m.).

Servicering af foreningerne! Husk at Fælleskontoret tilbyder en række faciliteter til glæde for foreningerne: Kopiering til en billig penge, laminering af papirer, udlån af bærbar computer, projektor og lærred til PowerPoint og filmfremvisning, hjælp med hjemmesiden og meget andet! Og så varer det ikke længe før foråret banker på. Skal i bruge lidt ”overdækning” til nogle af jeres arrangementer så husk at Fælleskontoret ligger inde med 3 telte i god kvalitet, hver på 6 x 6 meter, i alt 108 m2! Åbningstiderne på kontoret finder du på www.taarnbynet.dk.

Månedens forening:

Dansk Fragt- og Banemærkeklub Foreningslivet spænder vidt i Tårnby! Har du for eksempel nogensinde hørt om folk som samler på jernbanemærker, dampskibsmærker, fragt- og rutebilmærker, stationsstempler, bureaustempler, bypost, pakkeportomærker, tjenestekøreplaner, jernbaneforordninger og aktiebreve!!?? Der er der faktisk 110 personer der har, og de har sammen dannet denne forening tilbage i 1997! Til gengæld er de så også landets eneste forening af sin slags, og det må jo siges at være lidt af en præstation i et foreningsland som Danmark! Umiddelbart vil man kalde dem en lille forening eftersom der kun er dem selv, men internationalt spænder de vidt med venner i mange lande, og kigger man efter vil man bemærke at deres i øvrigt meget omfattende og meget interessante hjemmeside også findes i en engelsk og tysk version! Wauw! Se mere om klubben på www.fragtmaerker.dk.

Nyhedsbrev nr. 2 - 2010  

Fælleskontorets nyhedsbrev nr. 2 januar 2010

Nyhedsbrev nr. 2 - 2010  

Fælleskontorets nyhedsbrev nr. 2 januar 2010

Advertisement