Page 1

CRÈDITS fotografies FADfest 2013 © fotos: Xavi Padrós Excepte: Premis Delta Premis Laus © Carolina Saiz Premis Art FAD © A-FAD DAMADEI © Pablo Axpe Espai transmissor del túmul/dolmen megalític de Seró © Aitor Estévez, Antonio Cayuelas, Toni Gironès Escola básica e secundária de Sever do Vouga © Fernando Guerra Giardinetto, Barcelona © Leopoldo Pomés Leiz, Montse Garriga

Informe de resultats 2013


Índex

Index 1. Grans dades del FADfest 2013

3

2. Què és el FADfest?

5

3. Impacte del FADfest 2013 3.1 En assistència 3.2 En internacionalitat 3.3 Als mitjans 3.4 Amb la campanya de comunicació

01

7 7 9 11 15


Índex

4. Beneficis del FADfest 4.1 Per a les empreses i professionals participants 4.2 Per a les empreses patrocinadores i col·laboradores

5. Les millors imatges del FADfest 2013

27 27 29 31

02


03


04


2. Què és el FADfest?

2. Què és el FADfest? El FADfest és el festival que organitza el FAD (Foment de les Arts i del Disseny) i que cada inici d’estiu, en el marc del Barcelona Design Festival, transforma la ciutat en la capital del disseny. Una gran exposició amb el millor disseny de l’any, premis, un congrés, un cicle de cinema, debats, conferències, activitats festives, xarxes socials… tota una programació dedicada a la innovació, les noves pràctiques i els canvis de paradigma en el món del disseny. Un dels trets més distintius del festival és la seva transversalitat. Les diferents disciplines del disseny es troben al FADfest, The Festival of All Design: disseny industrial, disseny gràfic, comunicació visual, arquitectura i interiorisme, moda, art i artesania. L’únic gran esdeveniment al país i un dels pocs d’àmbit mundial on es propicia que els professionals de cadascuna d’aquestes disciplines es trobin, s’inspirin i generin sinergies entre si. El FADfest també es vol distingir per la seva vocació de fer de pont entre disseny i societat. I ho aconsegueix programant activitats adreçades al gran públic però, sobretot, reconeixent (amb els premis del FAD) els projectes i productes que, a través del bon disseny i l’arquitectura, contribueixen a millorar la vida de les persones.

Tot del sol

Orga FAD BArc Festiv

Aquest 2013 el FADfest ha arribat a la tercera edició estrenant seu, l’edifici del Disseny Hub Barcelona, i consolidant-se com la cita ineludible per als professionals i els amants del disseny del nostre país. Les dades que us hem presentat i que trobareu ampliades en les pàgines següents ens ho confirmen.

Entrada del Disseny Hub Barcelona

05


tes les d iscipline s l dissen y en un festival.

anitzat pel en el m arc del celona Design val.

2. Què és el FADfest?

Premis ModaFAD

ll stival of A e F e h T t, s FADfe nspiració ’i d s ie d 5 1 Design: ues entorn q ti c à r p s e i nov y. del dissen isseny i d e tr n e t n Po societat. nual dels a a d a b o La tr l disseny. e d ls a n io profess

Exposició “El millor disseny de l’any”

06


3. Impacte del FADfest 2013

3. Impacte del FADfest 2013 3.1 En assistència Un dels termòmetres de la consolidació del FADfest és sens dubte el nombre d’assistents, que des de la primera edició no ha parat de créixer. Només respecte de l’edició anterior ja s’ha registrat un augment de públic del 22,46 %. Es tracta de xifres molt positives que confirmen l’interès generat pel festival entre els professionals però també entre el gran públic. De fet, una de les activitats amb més assistència ha estat l’exposició «El millor disseny de l’any», que mostra els millors treballs i obres finalistes i premiades en les diferents disciplines del disseny. Prorrogada fins al gener del 2014, s’estima que l’exposició finalment rebrà uns 50.500 visitants. Pel que fa a les cerimònies de lliurament de premis del FAD, aquestes han mantingut alta la seva capacitat de convocatòria. Hi van assistir 4.000 convidats, en gran part professionals de les diferents disciplines del disseny i l’arquitectura. El FADfest també té la capacitat d’aplegar prop de 1.000 persones presentant, aprenent i debatent sobre el més nou en disseny. Van ser els participants en activitats com ara el congrés de dos dies Open Design/Shared Creativity Conference i la jornada Rock Paper Pixel sobre comunicació sobre disseny. En aquesta jornada, a més, hi van intervenir 120 bloguers i mitjans acreditats. El disseny és a tot arreu i la diversitat de les seves disciplines i manifestacions es pot trobar en moltes produccions audiovisuals. Així ho van constatar els 800 espectadors del cicle Disseny i Cinema, que, per segon any consecutiu, el FADfest coorganitza amb la Filmoteca de Catalunya. En total van ser 6 passis amb una mitjana de 130 espectadors a cadascun.

07


3. Impacte del FADfest 2013

s de

% mé Un 22,46 públic. 2.500 p er festa de sones a la cloenda . 1.000 a sistents al cong rés i a le s conferè ncies.

e 58.000 d l a t o t n U ants. t i s i v i s t n assiste ts a les a d i v n o c 4.000 emis. r p e d s e entregu

800 esp ectador s al cicle Dis seny i C inema.

Inauguració

Finalment, l’acte més festiu i transversal del programa va ser també el més multitudinari: la festa de cloenda del FADfest. La nit de l’11 de juliol, 2.500 persones van reunirse al Disseny Hub Barcelona per festejar i acomiadar quinze dies d’intensa activitat.

08


3. Impacte del FADfest 2013

3.2 En internacionalitat El FADfest posiciona Barcelona en el calendari internacional d’esdeveniments del disseny i contribueix a posicionar la ciutat i Catalunya com a referència en matèria de disseny i creativitat. Durant el FADfest es lliuren 8 premis, 5 dels quals d’abast internacional: Premis Delta de disseny industrial (des de 1961), Premis Laus de disseny gràfic i comunicació visual (1964), Premis Art Directors Club of Europe4 (1991), el City to City Barcelona FAD Award (2008) i els Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme (1958), aquests últims d’abast peninsular. La trajectòria i el prestigi d’aquests guardons fan que siguin reconeguts més enllà de les nostres fronteres. Guanyar un premi del FAD comporta un reconeixement internacional. Aquest valor és una motivació extra per als participants nacionals: els premis són un trampolí a l’exterior. I alhora també és clau per incentivar la participació de fora del nostre país: 707 treballs de procedència internacional en aquesta edició. Una xifra que ha suposat el 27 % sobre el total de les obres presentades, provinents de 59 països. La internacionalitat del festival també recau en la participació de jurats i conferenciants estrangers. Enguany, dels 195 professionals de referència que hi han participat impartint conferències o com a membres de jurats, un 50 % han vingut de l’estranger, de 27 països diferents. En total, han estat 98 experts de procedència internacional. En un altre pla, tant el web com les xarxes socials del FAD s’afermen com a mitjans que permeten donar a conèixer tot el que passa al festival més enllà de les nostres fronteres. El 21 % dels seguidors del Twitter del FAD són estrangers i cada mes el web del FAD rep 13.600 visites de fora del nostre país.

Els Premis ADCE s’han comptabilitzat tot i que es van lliurar unes setmanes abans del FADfest. S’han inclòs perquè l’exposició dels guanyadors formava part del programa del FADfest. 4

09

Congrés “Open Design / Shared Creativity”


3. Impacte del FADfest 2013

al.

ternacion

’abast in 5 premis d

ts representa rojectes 59 països p ls s obres i e le e r e r r a d ts. participan bres nts i mem ia c n e r fe cia 98 con procedèn e d ts a r de ju nal. internacio Twitter idors del u g e s e d Un 21 % gers. ón estran del FAD s

Congrés “Open Design / Shared Creativity” Wines of the world. Laus Plata Packaging

10


3. Impacte del FADfest 2013

3.3 Als mitjans El FADfest ha tingut una gran repercussió als mitjans de comunicació, tant als impresos com als audiovisuals o online. S’han publicat prop de 800 notícies als principals mitjans, tant generalistes com especialitzats en disseny i arquitectura, amb una creixent presència en els mitjans online. La suma de tots els impactes publicats sobre el festival assoleix una audiència potencial de més de 125 milions de persones i ha suposat un impacte econòmic als mitjans de comunicació valorat en més de 2 milions d’euros. Com a novetat, enguany el FAD ha arribat a un acord amb l’Agència EFE per difondre les seves notes de premsa a través de la seva xarxa.

at del t consolid n e im u g e S de ls mitjans FADfest a ció. comunica , sa escrita m e r (p s ie 800 notíc line i TV). mitjans on nes s de perso n io il m 5 12 ial. ia potenc d’audiènc ració os en valo r u ’e d s n 2 milio ctes. dels impa a ic m ò n eco

11

El País 12/07/2013


3. Impacte del FADfest 2013

O.J.D.: E.G.M.: Tarifa: Área:

210584 790000 33966 € 1927 cm2 - 170%

Fecha: 07/07/2013 Sección: CULTURA O.J.D.: 109452 Páginas: 56,57 E.G.M.: 625000 Tarifa: 6156 € 436 cm2 - 41% Área:

JORNADAS

Fecha: 25/06/2013 Sección: GRAN BARCELONA Páginas: 41

3 EXPOSICI Ó N ,CINE Y CON FERENCIAS

ElDissen y Hub Barcel ona acoge la tercera edició n delFADfest,lagranverbena del diseñ o de lacapit alcatala na queem pieza hoyysealargaráhastael11de jul io BLANCAFORT-REUSARQUITECTUR A

33 ‘Casa para tresherma nas’,cam ino delPortug alés ,en Bullas(Murci a), deBlancaf ort-Reus Arquit ectura .

JOAN ROJESKI ESTUDI O

M ARINA M UÑO Z BENITO BARCELONA

A 3

LLIBERT TEIXIDÓ

cilia ,arquitect a (form a part edelestudi o Habita n Architects) , quie n refrendasu tesisechando manode la teorí a de las “neurona s espejo” , descubierta sen 1996alcomprobar que las célula s cerebrale s de un mon o no sól o se encendía n cuando elanimalejecutab acierto s mo vimiento s sin o tambié n alver cóm o losotro s lo hacían . delcódig o abiert o “La sehaextendid o tambié n almundo deldiseñ o y la m oda,donde cada vezmásseest á imponiend o lamo dagenerad aporelusuari o y eldiseño basad o en la ide a decomparti r y la colaboració n creativa” , sea por su part e Vivian a NaroHEIKE SCHURICHT ñal 1.Lamoda.La tzky ,comisari a delcongres o cele cultura delhazlo mo satravé o d cuent a con 120so- brado en elDHU B con elobjet s deesta splataformas” , en laactualida tú mismoestá samente de explorar “un te.una comunida d colaborativ a preci concluy e Cañigueral .Pero no sól o cios teniendo especial onante pero aún confus o o de Barcelona . m a apasi se comparte n o intercambia n bie - en elmismo centr impacto enla a recelos” .Pero lo cier a esquecualquie rsoci o (pa- yquegener nesmateriales .Persona s con inte - “La ide moda a diseña r starifa s segúnlosho- to es que ya no es utopí rese s comúnes se está n uniend o gandiferente 2.Elneozeland és smueblesatravé s deun s deutilizació n delcentro ,co- tuspropio paracomparti reintercambia rbie - rario Sam Muirhead ha o constructiv o que te permit e )pueda veni r plan nesmenostangible scomo eltiem - m o en los gimnasios vivido unañocon relobjet oatusgusto syne,conectars e con adapta po (bancos de tiempo) , habilida - aquípara trabajar objetos dediseño ,crea r tuspropio s vesti s –“un inge - cesidades desoespacio sdetrabajo .Est e últi - colaboradore abierto, comoel eun sencill o dispositi o puedeserun crac k haciend o dosmediant m o es el caso de los centr o de nier gorro quemueso pero esun inúti la la vo inform ático,prescindir de las Coworkin g o las comunidade s de un prototip traenlafoto r un logotip o o có- marcas(elneozelandésSam MuirMakers,creativos , innovadore s y hora de diseña 3.Cecilia Tham, o vivi r un año sól o r adelant e su negocio” , head se propus em prendedoresentusiasta sdelDo m o saca arquitect ay fundao abierto , apunt a Cecili a –,puede materiali - con productos de diseñ itYoursel f(Hazl o tú mismo). doradeMOB-Bará apunto deconcluir ) o recupeo (cuent a con un talle rcon tec - est Cecili a Tham, auténtic a fabri - zarl celona d dehacercosas ,coapunta) ,yfinalment e hacer rarla habilida cant e de la era digital .Nacid a en nologí a Fixperts , proyect o n profesiona l o m o propugn a en EE.UU . una presentació 4.Elprimer espa- Hong Kong y educad cioMakerde o a diseñado .Aquíelta- que pone en contact queen el2011cre ó Makers ofBar- montarunaexposición” Barcelona, enla squenecesita n un o result a contagioso .“Tener a rescon persona celon a (MOB) en elcentr o deBar- lent calle Bailèn a y ya no n atu lado haciend o alg o su- poco de ayuda en susvid celona .Un antigu o espaci o indus - alguie e elusary tirar .c o esinspirador” , insist e Ce- lessirv tria len elnúmero 11deBailé n que perchul

La Vanguardia 7/7/2013

terriza hoyen Barcel ona la tercera edició n delFADfest, elgranfestival deldiseñ o que,alolarg ode15días yatr avésde múlti plesactividades, cele bralaex celencia creativa yacercaeldiseño a laciudadanía .Este gran escaparate , queexpone lasm ejorespropuestas delaño en arquitectura,interio ris mo,diseñ o gráfico, publicidad, dis e ñoindust rial,artesanía,arteymod a yqueestá organizad o porelFom ent deles Art sidelDisseny (FAD), daráel pistoletazo de salida esta tarde con 33 ‘Ci trus Spay’,de AlbertoArza yJordiOluch a (Joan RojeskiEstud io). lainauguración de laexposición El m ejor diseñodelaño. Lam uestra, decarác tergratuit oy ubicada en elDisseny Hub Barcel o na(DHUB)–porprimeravez,labase operati va delfesti val–,reúnelas

prem iosqueorganizan lasasoci a cio nesqueforman elFAD y estará abierta hasta elpróximo 31deoctu

RUN

-

Glòries tambiénacogerálas diver sas conferencia sorganizadas enelma r codelfesti val. Lapri m era, Chil lLaus , tendrá lugarm añana,m iércoles,y versarásobre eldise ño gráfico y la com unicaci ón audi ovisual . Otro de losesce nariosprinci pa lesdelfesti valeslaFil m otecadeCa talunya, queparticipa conelcicl o Disseny iCinema.Algunasdesuspro puesta sson Urbanized,undocumen tal quegira entorno aldiseñ o delas ciudade s(2dejulio);SignPainter s,so bre una nueva vanguardia de rot u lación manual(3dejulio); yeldocu -

33 ‘BCN Sushi Bar’,delestud io de diseñ o gráficoRUN. de m odaemergentes; y lafiesta de mental Between the folds,quenarr a sura delFADfest, lagran verbe lashis tor iasde artista s,matemáti - clau napluridi sci pli nardeldiseñ o. H suscarreras paradedica rsealartede plegar papel (9dejuli o). 33 Dissen y Hub Barcel ona. Plaz a de Elfesti valcul m ina rá elpróxim o lasGlòries, 37.Exposición gratuita. 11dejulio conla35ªedició ndelM O - M ás inf ormación en la página web: DAFAD,lapasarelade diseñadores http://ww w.fadfest .cat

El Periódico 25/06/2013

- 107 -

- 189 -

12


3. Impacte del FADfest 2013

Publicitat i media partners El FAD té convenis permanents amb alguns dels principals mitjans de comunicació de Catalunya, com ara TV3, Catalunya Ràdio, El Periódico de Catalunya i Mou TV (el canal del Metro de Barcelona), que ens ajuden a la difusió de les nostres activitats a través d’espais publicitaris o agendes. Enguany s’hi han sumat els diaris La Vanguardia i Ara, Ràdio Barcelona (Cadena SER) i el canal internacional online We Transfer. També s’ha arribat a acords amb tres media partners exclusius del sector del disseny: Yorokobu, Diario Design i On Diseño, que han publicat bàners publicitaris a les seves pàgines web. L’Ajuntament de Barcelona també s’ha sumat a la difusió del FADfest amb la publicació d’un bàner a la seva pàgina web.

uros en e 0 0 0 . 7 2 2 licitaris. b u p s d r o ac ones s r e p 0 0 0 7.131. ia en d’audiènc . publicitat

Bàner web Barcelona Cultura

Bàner web Diario Design

13


3. Impacte del FADfest 2013

BĂ ner web diari Ara

14


3.4 Amb la campanya de comunicació

3.4 Amb la campanya de comunicació El FADfest 2013 va impactar amb una campanya de comunicació molt especial, protagonitzada per 5 personatges que encarnaven elements comuns en totes les disciplines del món del disseny:

Mr Composition Miss Material Mrs Colours Mr Texture Mr Shapes Aquests personatges reforçaven la idea principal del festival: el FADfest és el festival de TOT el disseny, the Festival of All Design, ja que, com hem assenyalat, s’hi sumen activitats de totes les disciplines del disseny: arquitectura i interiorisme, disseny industrial, disseny gràfic i comunicació visual, moda, art i artesania. La campanya, creada per l’agència de comunicació *S,C,P,F... i amb excepcionals fotografies de Robert Bartholot, també va disposar d’un espot publicitari, dirigit per César Pesquera, que es va poder veure en línia i en diferents suports visuals, com el canal del metro de Barcelona, MOU TV.

5 perso na per una tges g campan ran ya, gràcies a l'agènc ia Àngel d SCPF*, el FAD.

15


3.4 Amb la campanya de comunicaci贸

P貌sters campanya

16


3.4 Amb la campanya de comunicació

3.4.1 La campanya als carrers de Barcelona Un any més, la campanya de comunicació del FADfest va tenir una destacada presència als carrers de la ciutat, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i d’El Periódico de Catalunya, a través de suports dirigits al gran públic:

72

72 opis van donar la benvinguda al FADfest. Es van distribuir durant una setmana pels principals eixos comercials de la ciutat de Barcelona, amb un total de 4 milions d’impactes.

9

9 pantalles LED situades a les Rambles de Barcelona durant 2 setmanes anunciaven el festival i van arribar a més de 2,5 milions d’impactes.

1.200

1.200 banderoles van comunicar l’arribada del festival recorrent les principals vies de la ciutat; van ser el mitjà que va arribar a més públic general, amb un total de 140 milions d’impactes.

10

10 torretes com a novetat en aquesta edició es van col·locar durant el mes de juny a les vies més transitades per donar informació sobre el FADfest, l’exposició «El millor disseny de l’any», el Cicle Disseny i Cinema i els congressos i jornades; es van aconseguir més d’1,4 milions d’impactes entre el públic general.

opis

pantalles

banderoles

torretes

17

Campanya ciutat


3.4 Amb la campanya de comunicació

s de o r u e 9 5 4 . 97 òmic n o c e r o l a v total. s 144 milion s d’impacte e d als carrers . Barcelona

18


3.4 Amb la campanya de comunicació

3.4.2 La campanya als circuits culturals i econòmics de la ciutat Els personatges de la campanya del FADfest, Miss Material, Mr Vector, Mr Composition, Mrs Colours, Mr Texture i Mr Shape, també van deixar-se veure pels principals espais culturals, econòmics i d’oci, escoles i universitats de Barcelona. En total es van distribuir 4.500 postals, 180 pòsters i 15.000 programes de mà que, amb la seva caracterització fresca i divertida, informaven i donaven la benvinguda al públic de la ciutat. En comparació amb l’edició anterior, van augmentar les unitats distribuïdes en més d’un 30 %; es va arribar a més de 35.000 impactes/destinataris.

grames o r p 0 0 .0 15 txaca, u B b m a distribuïts amb un ió c a c li b una pu nsolidat a o c lt o m it circu . Barcelona tals.

4.500 pos

rs.

180 pòste

19


3.4 Amb la campanya de comunicació

Un 30 % més en distr ibució (respec te del FADfest 2012). 35.000 impacte s/ destina taris.

Inauguració

Programa de mà.

Roda de premsa

20


3.4 Amb la campanya de comunicació

3.4.3 La campanya en suports físics durant actes i activitats Roll-ups, banderoles, vinils, photocall... un combinat de suports que un any més s’ha adaptat als espais on es desenvolupava el festival. Ubicats en zones de màxima visibilitat, gairebé tots els suports han tingut una doble funció: comunicar les diferents activitats i, alhora, reconèixer la col·laboració d’institucions i empreses patrocinadores amb la presència del seu logotip o imatge. En aquesta edició destaquen els vinils, patrocinats per l’empresa Aura, que durant sis mesos han estat instal·lats al Disseny Hub Barcelona. Tant pel flux de vianants com de vehicles que circulen diàriament per la plaça de les Glòries es tracta d’un suport de màxim impacte. Els personatges de la campanya i les principals empreses patrocinadores han compartit, doncs, un aparador únic i de valor econòmic incalculable.

Vinils campanya al Disseny Hub Barcelona

Cartell benvinguda a l’exposició

21


3.4 Amb la campanya de comunicació

s 36 milion s d’impacte els d s é v a r t a cs. i s í f s t r o p su

Photocall ubicat als principals actes i rodes de premsa

22


3.4 Amb la campanya de comunicació

3.4.4 La campanya online Newsletter El FADfest sempre ha estat en contacte directe amb el seu públic objectiu a través de l’enviament de butlletins informatius online. Com a novetat, aquest any es va enviar un butlletí setmanal, el FADfest News, que en la línia de la campanya contenia entrevistes i donava la benvinguda als experts que participaven en el festival, alhora que informava de les conferències, jornades i altres activitats que s’hi desenvoluparien. La fórmula va aconseguir comunicar la programació del festival d’una manera més atractiva i innovadora. En total, el FAD disposa de més de 33.000 contactes, la majoria dels quals són empreses, professionals i estudiants de l’àmbit del disseny i l’arquitectura. L’impacte comunicatiu d’aquestes trameses està valorat en 64.000 euros.

Webs La pàgina web del FAD va registrar durant el FADfest més de 136.000 visites i la suma de totes les pàgines del FAD, un total de 259.000 visites. Es tracta de dades que avalen una difusió en línia de gran impacte, resultat en gran part de la interacció entre les xarxes socials, la difusió a través dels mitjans de comunicació i una important xarxa de contactes.

23

Flyer digital ModaFAD

259.00 0 visite s a les w ebs del FAD.


3.4 Amb la campanya de comunicaci贸

sletter, el w e n u o n Un ews. FADfest N nviats a Mailings e ntactes. 33.262 co

municatiu o c e t c a p Im euros. 0 0 .0 4 6 n valorat e

Flyer digital festa de cloenda Newsletter FADfest News

24


3.4 Amb la campanya de comunicació

Xarxes socials Les xarxes socials són una part molt important en l’estratègia de comunicació del FADfest, perquè el nostre públic objectiu en forma part! Els seguidors dels nostres perfils de Facebook, Twitter i Instagram han augmentat exponencialment durant el festival.

Twitter: el nombre de seguidors creix un 114 % El perfil principal del FAD, @fad_barcelona, ha aconseguit superar els 8.300 seguidors i s’ha convertit en un dels més importants del sector. A més, enguany hem obert un perfil internacional, @ fadbarcelona_en, per difondre exclusivament en anglès les nostres activitats i els millors dissenys nacionals a escala internacional. Els perfils de Twitter del FAD i de les associacions que el conformen sumen més de 21.000 seguidors.

Facebook: un 162 % més d’amics molt fidels El perfil principal de Facebook del FAD, FAD Barcelona, ja té 8.734 seguidors, i la suma de tots els perfils associats al FAD és de més de 20.000. Les persones que han vist les publicacions del perfil FAD Barcelona han pujat a 292.000 durant el FADfest, i les històries creades arran dels nostres posts han estat més de 31.000, amb un engagement rate superior al 10,7 %.

25


3.4 Amb la campanya de comunicació

Instagram: 1.200 usuaris ens segueixen El FAD disposa d’un canal d’Instagram amb més de 1.200 seguidors. Durant el FADfest, es va desenvolupar una campanya específica per a aquesta xarxa. Sota l’etiqueta #fadhead, i en relació amb la campanya de comunicació del FADfest ideada per *S,C,P,F..., els usuaris penjaven retrats en què substituïen els seus caps per un objecte. La campanya va permetre multiplicar per deu el nombre de seguidors de l’Instagram del FAD.

26


4. Beneficis del FADfest

4. Els Beneficis del FADfest 4.1 Per empreses i professionals participants Reconeixement públic, networking, visibilitat, nous coneixements..., participar en el FADfest és tota una oportunitat que professionals i empreses del sector no deixen escapar, i més en un context econòmic com l’actual. Qualsevol modalitat de participació es tradueix en un combinat de beneficis que va més enllà de la immediatesa del festival. D’una banda, els 7 actes de lliurament de premis han estat, un any més, els moments de reconeixement públic davant la professió i la societat dels millors professionals i empreses de tots els àmbits del disseny. Els professionals i empreses amb productes seleccionats, i especialment els guanyadors, han vist com el seu producte es mostrava durant 6 mesos a l’exposició «El millor disseny de l’any» (50.500 visitants) i el recollien els mitjans de comunicació (126 milions d'audiència potencial). Això es tradueix en milers de clients potencials. En un altre nivell de participació, el públic assistent a les activitats s’ha pogut enriquir amb el coneixement que han aportat els 69 experts de referència nacional i internacional en forma de conferències. El programa del congrés Open Design, per exemple, va permetre explorar la realitat i el potencial de la cultura del disseny obert, des de nous models de negoci fins a les pràctiques creatives més experimentals. Finalment, empreses i professionals han tingut els seus moments de networking i relació social. Trobades de les quals han nascut col·laboracions i nous projectes. La inauguració, les cerimònies de lliurament de premis, el Symposium Damadei sobre Disseny i Materials Avançats, l’Speed Networking Talent o la festa de cloenda del FADfest en són només uns exemples.

27

Workshop sobre disseny i materials avançats


4. Beneficis del FADfest

s activitats le i s te c a Els de t: bressol s e f D A F l de ns i nous io c a r o b la col· projectes. isibilitat v e d a m r s. Platafo i producte s te c je o r per a p difusió de i t n e m e Reconeix creativa. ia c n lè l· e l’exc

Espai transmissor de Seró, premi FAD d’arquitectura

Polowers by Volkswagen, Gran LAUS web i mitjans digitals

28


4. Beneficis del FADfest

4.2 Per a empreses patrocinadores i col·laboradores Enguany han estat 94 empreses les que han apostat per col·laborar en el FADfest, sense el seu suport el festival no seria possible. Per tant, és també gràcies a elles que s’ha pogut desenvolupar amb èxit. Per al FAD és clau el reconeixement i l’agraïment a cadascuna d’elles, però alhora també ho és treballar perquè es beneficiïn de tot l’impacte del festival. És per això que, any rere any, es milloren i s’adapten les contrapartides ofertes tant a patrocinadors com a col·laboradors. Participar com a empresa patrocinadora o col·laboradora del FADfest té molts avantatges, però en essència significa:

Publicitat integrada a la campanya

29

Merchandising


4. Beneficis del FADfest

1

Vincular la marca de l’empresa amb els valors del FAD: una entitat centenària adaptada als nous temps que creu que el bon disseny i l’arquitectura poden millorar la vida de les persones.

2

Triar entre un ampli ventall de modalitats d’acció: esdeveniments, emplaçament de producte, patrocini, patrocinis en espècies, botigues emergents, presentacions de producte, mostreigs... En aquest sentit, volem que el FADfest sigui un esdeveniment en el qual, més enllà de la presència de la marca, els patrocinadors s’hi puguin implicar de forma activa i enriquidora: aportant contingut i participant en els diferents actes del festival.

3

Arribar a un públic professional en un context que s’allunya del merament comercial. Patrocinar el FADfest significa tenir accés directe al seu públic, que majoritàriament té un perfil urbà, amb una franja d’edat d’entre 20 i 50 anys, professionals (líders d’opinió i prescriptors), estudiants del sector i públic general amb interès per la cultura del disseny.

4

Disposar d’uns suports publicitaris originals i d’alt impacte comunicatiu. Com per exemple, els vinils que durant 6 mesos han estat instal·lats a l’edifici del Disseny Hub Barcelona i que, amb una gràfica integrada en la campanya, han agraït el suport dels principals patrocinadors.

30


5. Les millors imatges del FADfest 2013

5. Les millors imatges del FADfest 2013

31


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Exposició “El millor disseny de l’any”

32


5. Les millors imatges del FADfest 2013

33


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Exposició “El millor disseny de l’any”

34


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premis FAD d’Arquitectura

Congrés “Open Design / Shared Creativity”

35


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premis FAD Sebastià Gasch

Premis FAD d’Arquitectura

36


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Xai, Medalla ADI d’Or d’Estudiants de Disseny Industrial

Teixidors, Grand Laus Empreses

37

Haiku Tea Dress , ARTFAD de Plata

Sardines, Medalla ADI de Bronze


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Mendori (Artemide) Delta de Plata

MĂŠdicos sin fronteras Grand Laus Entitats

Minera, Grand Laus Audiovisuals i Grand Laus Creativitat PublicitĂ ria

38


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Congrés “Open Design / Shared Creativity”

39


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Workshop DAMADEI“

40


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Espais del Disseny Hub Barcelona

Premis FAD d’Arquitectura

41


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Exposició “El millor disseny de l’any”

42


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premis LAUS

Premis LAUS

Premi FAD SebastiĂ Gasch

43


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premis City to City Barcelona FAD Award

DAMADEI

Premis LAUS

44


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premis FAD d’Arquitectura

Expo DAMADEI

45


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premi FAD SebastiĂ Gasch

Premis ArtFAD

46


5. Les millors imatges del FADfest 2013

DAMADEI

Premis LAUS

47


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premis LAUS

Premis DELTA

48


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Festa de cloenda del FADfest

49


5. Les millors imatges del FADfest 2013

50


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Inauguraci贸 FADfest

30+30

Premis City to City Barcelona FAD Award

51


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Congrés “Open Design / Shared Creativity”

52


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premis FAD d’Arquitectura

Premis ArtFAD

53

Rock Paper Píxel


5. Les millors imatges del FADfest 2013

54


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premi FAD SebastiĂ Gasch

Premis DELTA

55


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premis DELTA

56


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premis LAUS

Premis LAUS

57


5. Les millors imatges del FADfest 2013

58


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Festa de cloenda del FADfest

Premis LAUS

59


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Cicle disseny i cinema

60


5. Les millors imatges del FADfest 2013

ArtFAD d’Or “Horts”

Premi FAD Sebastià Gasch Marcos Morau, el dramaturg, Pablo Gisbert, Roberto Fratini

Guanyador City to City Barcelona FAD Award Stalled Spaces - Glasgow

61


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premi FAD SebastiĂ Gasch El cel dels tristos, de Loscorderos.sc.

Premi FAD d’Interiorisme Il Giardinetto, Barcelona.

62


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Premi FAD d’Arquitectura Espai Transmissor del túmul/dolmen megalític de Seró (2.800 a.C.)

Premi FAD d’Arquitectura Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga (Portugal)

63


5. Les millors imatges del FADfest 2013

Delta d’Or Head Hat (Santa&Cole)

Premi ModaFAD Masha Novikova

Premi ModaFAD Guillem Rodríguez

64


Save the

FADfest 2014 / Del 25 d

Més crea Més insp Més dis

65


e date!!!

de juny al 10 de juliol

ativitat... piraci贸... sseny...

66


CRÈDITS fotografies FADfest 2013 © fotos: Xavi Padrós Excepte: Premis Delta Premis Laus © Carolina Saiz Premis Art FAD © A-FAD DAMADEI © Pablo Axpe Espai transmissor del túmul/dolmen megalític de Seró © Aitor Estévez, Antonio Cayuelas, Toni Gironès Escola básica e secundária de Sever do Vouga © Fernando Guerra Giardinetto, Barcelona © Leopoldo Pomés Leiz, Montse Garriga

Memoria FADfest2013  

El FADfest és el festival que organitza el FAD (Foment de les Arts i del Disseny) i que cada inici d’estiu, en el marc del Barcelona Design...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you