Page 1

Per al·lusions - La mosca del FAD 28/11/2011  
Per al·lusions - La mosca del FAD 28/11/2011  

Resposta a la carta publicada el 20 de novembre a La Vanguardia "Guanyar un FAD"