Page 6

> Kerndoelen

Engels

Voordat je aan de slag gaat met Engelse lesactiviteiten, is het belangrijk om te weten wat op een basisschool precies van het vak Engels verwacht wordt. Engels is een wettelijk verplicht vak in het basisonderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor alle verplichte vakken kerndoelen geformuleerd.

Doelstellingen • • •

Je kunt de kerndoelen Engels voor het basisonderwijs omschrijven. Je kunt de kerndoelen Engels voor het basisonderwijs aan een lesactiviteit koppelen. Je kunt de kerndoelen Engels voor het basisonderwijs verwerken in een lesactiviteit.

1. Oefening: Engels op de basisschool

  

Voorbereiding • Maak groepjes van twee studenten. • Zorg ervoor dat je een computer hebt met internetverbinding. Uitvoering • Bekijk op YouTube het filmpje ‘Engels in het basisonderwijs’. • Noteer wat allemaal aan Engels wordt gedaan op deze basisschool en wat jullie opvalt aan de lesactiviteiten die in beeld komen. • Bedenk samen hoe jullie Engels op een ‘ideale’ basisschool zouden aanbieden als jullie het zelf voor het zeggen hadden. • Maak een plan. Beschrijf daarin welke groepen gaan werken met het vak Engels, hoe vaak, hoelang en op welke manier dit aangeboden wordt en met welke materialen. Zorg ervoor dat jullie plan duidelijk is beschreven, in begrijpelijke taal. • Bespreek het plan met een ander tweetal. Benoem de overeenkomsten en verschillen en beargumenteer jullie keuzes.

Zie voor meer informatie www.factor-e.nl

Controle • Hebben jullie het filmpje kunnen vinden? • Hebben jullie een plan voor het vak Engels geschreven waarin staat: – in welke groepen Engels gegeven gaat worden – hoe vaak Engels aangeboden gaat worden – op welke manier Engels aangeboden gaat worden – welke materialen nodig zijn om Engels aan te bieden. • Hebben jullie het plan met een ander tweetal besproken? Reflectie • Wat is volgens jou onmisbaar bij het vak Engels in het basisonderwijs? • Hoe is de samenwerking in het tweetal verlopen? • Wat is jou het meest opgevallen bij het bespreken van het plan met het andere tweetal? Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek.

2. Opdracht: Kerndoelen • •

Lees theoriebron 1. Ga naar www.slo.nl en bekijk daar het Kerndoelenboekje van het primair onderwijs. Beantwoord de volgende vragen.

6

Engels in het basisonderwijs

   Theoriebron 1: Kerndoelen

12341 t engels in het basisonderwijs  
12341 t engels in het basisonderwijs