Page 33

> Werkmodel:

stappenplan

activiteit 3 x 3 stappenplan Het voorbereiden van activiteiten Stap 1

Het beschrijven van de beginsituatie:  Verzamel informatie over de doelgroep voor wie de activiteit bedoeld is.  Beschrijf de achtergrond van de deelnemers, bijvoorbeeld hoe oud ze zijn.  Beschrijf hoe groot de groep deelnemers is.  Beschrijf de locatie waar de activiteit georganiseerd wordt.  Beschrijf wat de reden is dat de activiteit georganiseerd wordt.

Stap 2

Het formuleren van doelen:  Beschrijf de functie, het doel van de activiteit.  Beschrijf wat je met de activiteit bij de deelnemers wilt bereiken.

Stap 3

Het maken van een planbeschrijving:  Omschrijf hoe je de doelen die je geformuleerd hebt, denkt te behalen.  Bedenk welk thema en welke activiteiten geschikt zouden zijn.  Beschrijf het verloop van de activiteit, de introductie, de uitvoering en de afsluiting.  Maak een tijdsplanning voor de activiteit.  Omschrijf wat het eindproduct van de activiteit zal zijn.  Omschrijf welke middelen je nodig hebt voor het uitvoeren van de activiteit.  Omschrijf vooraf hoe je de activiteit wilt gaan begeleiden.  Omschrijf vooraf hoe je de activiteit samen met de deelnemers wilt gaan afsluiten. Het uitvoeren van activiteiten

Stap 4

Het introduceren van de activiteit bij de deelnemers:  Zorg ervoor dat de introductie de deelnemers aanspreekt en enthousiast maakt over de activiteit.  Check aan het einde van de introductie of het voor de deelnemers duidelijk is wat van hen verwacht wordt.

Stap 5

Het begeleiden van de deelnemers tijdens de activiteit:  Houd in de gaten of iemand hulp nodig heeft en of het uitvoeren van de activiteit goed gaat.  Pas eventueel tussentijds je planning aan als dit nodig is.

Stap 6

Het afsluiten van de activiteit samen met de deelnemers:  Sluit de activiteit af samen met de deelnemers.  Je kunt bij het afsluiten van de activiteit met de deelnemers samen evalueren. Het evalueren van activiteiten

Stap 7

Het maken van een productevaluatie:  Is het doel bereikt? Ben je tevreden over de uitkomst van de activiteit?

Stap 8

Het maken van een procesevaluatie:  Klopte de tijdsplanning?  Hoe was de samenwerking?  Was de gebruikte werkwijze de beste?  Was de materiaalkeuze goed?

Stap 9

Het trekken van conclusies uit de evaluatie:  Ben je tevreden over de activiteit of niet?  Wat ga je de volgende keer anders doen?

© Uitgeverij Edu’Actief b.v.

33

12341 t engels in het basisonderwijs