Page 22

• • • •

Gebruik het werkmodel ‘Didactische analyse’ bij het voorbereiden van de Engelse les. Zorg ervoor dat alle kerndoelen Engels tijdens de les aan bod komen. Jullie voeren een deel van de Engelse les uit met de groep. Maak tijdens de uitvoering van de les gebruik van Total Physical Response (TPR). Na afloop van de activiteit krijgen jullie feedback van de groep. Noteer deze feedback. Deze kun je later nog gebruiken.

Controle • Hebben jullie een Engelse les voor de onder-, midden- of bovenbouw van JBS Omnibus ontwikkeld op basis van het didactisch analysemodel? • Is het gelukt om alle kerndoelen Engels in de les te verwerken? • Is het gelukt om tijdens het uitvoeren van de les gebruik te maken van TPR? Reflectie • Hoe was het om deze Engelse lesactiviteit te begeleiden? • Hoe is de samenwerking in de groep verlopen? Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek.

25. Oefening: Lesvoorbereiding Op basisschool De Markies (vvto) zijn het afgelopen schooljaar, in verband met ziektevervanging en wisselende leerkrachten, in verschillende groepen onvoldoende Engelse lesactiviteiten aangeboden. De directeur betreurt dit zeer. Hij wil daarom dat in alle groepen lesvoorbereidingsformulieren aanwezig zijn, zodat de Engelse lesactiviteiten ook bij ziekte kunnen doorgaan. Voorbereiding • Maak groepjes van twee studenten. • Zorg voor pen en papier. Uitvoering • Jullie gaan een Engelse lesactiviteit voor de onder-, midden- of bovenbouw van het basisonderwijs voorbereiden met behulp van het werkmodel ‘Didactische analyse’. Dit

22

Engels in het basisonderwijs

  

12341 t engels in het basisonderwijs  
12341 t engels in het basisonderwijs