Page 17

Uitvoering • Beschrijf individueel op papier een klein ‘ongeluk’ dat jou op school is overkomen. Doe dit aan de hand van de volgende punten: – de beginsituatie – het ‘ongeluk’ – de ondernomen acties – de eindsituatie. • Zorg ervoor dat de casus in correct Engels is geschreven. De woorden moeten correct gespeld zijn en ook de grammatica moet kloppen. Maak eventueel gebruik van een woordenboek. • Lees om de beurt de casus voor aan de ander. Stel elkaar bij onduidelijkheden vragen in het Engels. • Controleer elkaars uitgeschreven ‘ongeluk’ en geef hierop feedback. Controle • Is het gelukt om de casus in correct Engels op te stellen? Hoe is dit gegaan? • Is het gelukt om feedback te geven met zowel positieve punten als verbeterpunten? Reflectie • Heb je de feedback van je medestudent kunnen gebruiken om de casus te verbeteren? • Welke strategieën heb je gebruikt bij het schrijven van de casus? • Hoe zou je deze oefening in de praktijk kunnen gebruiken? Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek.

 

18. Oefening: Story books Voorbereiding • Zorg ervoor dat je een computer hebt met internetverbinding. • Zorg voor pen en papier. Uitvoering • Ga op zoek naar een ‘story book’ dat geschikt is voor leerlingen van de basisschool. • Bekijk het story book goed. Noteer alle woorden die je niet kent. Zoek de Nederlandse vertaling daarvan op in een woordenboek. • Beschrijf de doelgroep van het story book. • Beschrijf hoe je het door jou gekozen story book kunt inzetten bij een lesactiviteit. Controle • Is het gelukt om de volledige inhoud van het story book te vertalen? Reflectie • Was het lastig om het story book in het Engels te begrijpen? • Waarom heb je juist voor dit story book gekozen? Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek.

 

19. Oefening: Lezen en kijken Voorbereiding • Zorg ervoor dat je een computer hebt met internetverbinding of een televisie. • Zorg ervoor dat je beschikt over Engelse literatuur, bijvoorbeeld uit de bibliotheek.

© Uitgeverij Edu’Actief b.v.

17

12341 t engels in het basisonderwijs