Page 15

Wat zijn de leukste Engelse lesactiviteiten die jij gezien of zelf ervaren hebt? ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

    

14. Oefening: Woordweb Een woordweb, of woordspin, is een eenvoudige ‘mindmap’. Bij een woordweb vormt het thema het middelpunt. Daaromheen worden woorden genoteerd die een bepaalde verbondenheid hebben met het thema. Een woordweb kan verschillende functies hebben. Je kunt met een woordweb bijvoorbeeld de voorkennis van leerlingen activeren of zelf een beeld krijgen van de beginsituatie van de leerlingen. Voorbereiding • Maak groepjes van vier studenten. • Zorg voor pennen en een kopie van het werkmodel ‘Woordweb’ of een vel wit papier. Uitvoering • Jullie maken in het Engels een woordweb rondom de thema’s ‘supermarket’ en ‘het weer’. • Schrijf het woord ‘supermarket’ in het midden van het vel papier. Daaromheen worden in correct Engels woorden geschreven die bij dit thema passen. • Zorg ervoor dat alle groepsleden aan de beurt komen. Ga net zo lang door totdat jullie niets meer kunnen bedenken. • Beschrijf hoe je de leerlingen zou kunnen ondersteunen bij het leren van de woorden uit het woordweb. • Kies een aantal woorden uit het woordweb die bij elkaar passen en die samen het onderwerp van een lesactiviteit kunnen vormen. • Beschrijf een korte lesactiviteit met de door jullie gekozen woorden. • Herhaal de vorige stappen voor het thema ‘het weer’ (vanaf punt 2 bij 'Uitvoering'). Controle • Is het gelukt om een woordweb in correct Engels te maken? • Welke strategie hebben jullie bedacht om leerlingen de woorden uit het woordweb te leren? Reflectie • Wat heb je van het maken van een woordweb geleerd? • Hoe is de samenwerking in het groepje verlopen? Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek.

  

15. Oefening: Schijf van Vijf Voorbereiding • Maak groepjes van twee studenten. • Lees theoriebron 3. • Zorg voor pen en papier.

Theoriebron 3: Engels in het basisonderwijs

Uitvoering • Bedenk samen met behulp van de Schijf van Vijf een Engelse les voor de onder-, midden- of bovenbouw rondom het thema ‘woonomgeving’. • Beschrijf bij elke component van de Schijf van Vijf een passende lesactiviteit. • Zorg ervoor dat de lesactiviteiten goed aansluiten bij de doelgroep.

© Uitgeverij Edu’Actief b.v.

15

12341 t engels in het basisonderwijs