Page 10

‘De leerlingen van groep 8 gaan voor een Engelse krant een krantenartikel schrijven over een zelfgekozen onderwerp. Het artikel moet foutloos geschreven zijn en moet zijn voorzien van een illustratie, zodat het direct in de krant kan.’ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Controle • Is het jullie gelukt om de juiste kerndoelen bij de lesactiviteiten te kiezen? Reflectie • Vond je het moeilijk om de kerndoelen aan een lesactiviteit te koppelen? Motiveer je antwoord. • Waren jullie het steeds met elkaar eens bij het maken van een keuze? Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek.

7. Oefening: Lesactiviteit Voorbereiding • Maak groepjes van vier studenten. • Zorg voor pen en papier. • Maak per kerndoel een lijst van vijf nieuwe lesactiviteiten die volgens jullie goed aansluiten bij de kerndoelen Engels. Uitvoering • Kies als viertal een van de lesactiviteiten uit die volgens jullie het best past bij een of meer van de kerndoelen Engels. • Schrijf een korte verantwoording waarin jullie aangeven waarom juist deze lesactiviteit goed bij de kerndoelen Engels aansluit. • Beschrijf de doelgroep waarvoor de lesactiviteit bedoeld is. Zorg ervoor dat de lesactiviteit goed aansluit bij de doelgroep. • Werk de gekozen lesactiviteit volledig uit. • Voer de lesactiviteit uit met de groep. De groep vertelt bij welke kerndoelen de lesactiviteit hoort. • In de groep worden alle lesactiviteiten besproken en verantwoordt elk groepje de gemaakte keuze. • Jullie krijgen feedback van jullie medestudenten. Noteer deze feedback, dit kun je later nog gebruiken. • Verbeter eventueel de lesactiviteit met de feedback die jullie gekregen hebben. Controle • Hebben jullie per kerndoel een lijst van vijf lesactiviteiten beschreven? • Hebben jullie een lesactiviteit uitgekozen en verder uitgewerkt? • Hebben jullie de lesactiviteit uitgevoerd? • Kon de groep vertellen bij welk kerndoel de lesactiviteit hoorde? • Hebben jullie de lesactiviteit verantwoord en om feedback gevraagd? • Hebben jullie de lesactiviteit, zo nodig, verbeterd op basis van de ontvangen feedback? Reflectie • Wat was lastig aan het bedenken van een lesactiviteit die goed aansluit bij de kerndoelen? • Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat de lesactiviteit goed aansluit bij de doelgroep? Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek.

10

Engels in het basisonderwijs

    

12341 t engels in het basisonderwijs  
12341 t engels in het basisonderwijs