FARO KONVENCIJOS: KAIP KURIA IR KAIP ISSAUGOTI

Page 1

Pus lapis 1|Page

Pokalbiai prie arbatos: FARO KONVENCIJA: KAS KURIA IR KAIP IÅ SAUGOTI GENIUS LOCI? 2020-12-11 [18.00 - 20:30]


Pus lapis 2|Page

Pagrindų konvencija Faro konvencija (2005 m.) Iš esmės remiasi ta idėja, kuri vienu metu įtraukia: • Vietas: pastatus ir aplinką • Žmones: ir jų gerovę • Istorijas: prisiminimus ir patirtis, susijusius su vieta Genius loci paprastai nurodo išskirtinę Remiantis kultūros paveldo verte vietovės atmosferą arba „vietos visuomenei, ji siūlo struktūrą, kuria dvasią“. Bet kas yra ta dvasia / remiantis galima įtraukti pilietinę atmosfera? visuomenę į sprendimų priėmimo ir Atsakymas gali priklausyti nuo to, kam valdymo procesus, susijusius su užduosite šį klausimą: kultūros paveldo aplinka. - Architektui tai greičiausiai bus Konvencija pasirašyta Faro mieste statybos kontekstas (Portugalijoje) prieš penkiolika metų. Iki - Urbanistui tikriausiai tai bus aplinka, šiol ją ratifikavo 20 šalių, o pasirašė kurioje jis yra sutartį 5 šalys. - Sociologui tai greičiausiai bus gyventojų elgesys / įsitikinimai Kaip pareiškė Europos tarybos - Ekonomistui tai greičiausiai bus generalinė sekretorė, piliečių konkretūs vietiniai ištekliai. dalyvavimas tapo pareiga ir politine Tiesą sakant, nė vienas nėra būtinybe. Tai atgaivina visuomenę, klaidingas, nes ta sąvoka remiasi stiprina teisinę valstybę, stiprina kompleksine visų šių dimensijų sąveika dalyvavimą demokratijoje ir žmogaus

#1 GENIUS LOCI IR FARO KONVENCIJOS PRNCIPAI [Francesc Pla, Europos tarybos kultūros paveldo skyrius]

Nepaisant to, genius loci nereikėtų vertinti kaip nekintačios sąvokos: jis natūraliai vystosi keičiantis naudojimui / populiacijai, net jei tam tikru atveju reikia išsaugoti ankstesnes reikšmes. Daugelis pavyzdžių (ypač susijusių su pramoniniu paveldu) iliustruoja tuos reiškinius, kai išsaugomi prisiminimai apie praeities veiklas, tačiau įgalinamas ir šiuolaikiškas vietos panaudojimas. XIX a. Pabaiga: vis mažiau naudojama ir galutinai apleista ir naudojama tik vandenį teršiančių pramonės šakų. Tuo tarpu vidinė miesto dalis yra dengta. Šiandien tai yra šurmuliuojanti vieta, kurioje dėl joje esnačių barų ir restoranų, renkasi žmonės.

teises. Faro kaip „būdas“ arba „procesas“ Pagrindinis FARO konvencijos prioritetas yra kultūros paveldo išsaugojimas ir tvarus jo naudojimas. Konvencija pripažįsta tiek asmeninę, tiek kolektyvinę atsakomybę paveldosaugos srityje. Faro plėtoja demokratinį dalyvavimą: labai svarbu įtraukti savanoriškas organizacijas ar nevyriausybines organizacijas ir suteikti galimybes dalyvauti jaunimui. Procesas turėtų rasti bendrą kalbą, bendrus interesus ir galiausiai bendrus veiksmus. Kitas svarbus aspektas yra dalijimasis istorijomis: pripažinimas ir supratimas, kad egzistuoja įvairūs pasakojimai, padeda nematomą padaryti matomu.


Pus lapis 3|Page

Faro konvencijos veikimas Sukurtas siekiant praktiškai pritaikyti Faro konvencijos principus. Veiksmų planas skatina žmones ir paveldo veiklą, ir vertina paveldą kaip šaltinį, kuris pripažįsta visuomenės įvairovę, skatina istorijas, kurios gali padėti išspręsti konfliktus.

Pavyzdys: mediniai tradiciniai namai Transilvanijoje

Tai skatina visuomenės „kūrybos kultūrą“ ir „šios kultūros kūrimą“ kitais žodžiais sakant: skatina žmonių, kuriančių savo paplinką, kūrybos kokybę. Pabrėžiama bendra politikos ir visuomenės atsakomybė už urbanistinę aplinką ir reikalaujama Europos politikos siekti aukštos kokybės „urbanistinės aplinkos“:

Sveiki, mano vardas Ed Carroll. Esu bendruomenės menininkas ir Šančiuose gyvenu tik nuo 2007 m. Noriu kalbėti apie 3 dalykus: (i) Kaip mes išgirdome apie Faro; (ii) apie vietos savivaldą ir (iii) mūsų naujausius „Faro“ veiksmus - parodą „Faro siuntinys“.

Mediniai langų rėmai buvo palaipsniui keičiami aliuminio / PVC rėmeliais, nes efektyvesnė izoliacija reiškė mažesnę priežiūrą: tai - esminis pakeitimas Teko ieškoti šiuolaikinės medinių rėmų versijos, kad kuo labiau išsaugotume „Faro kelias“ yra bendras ES projektas, vaizdą. kuriuo siekiama skatinti tokį požiūrį į kultūros paveldą, kuris remiasi #2 žmonėmis ir bendruomenėmis, ŽŠB IR FARO KONVENCIJA dalyvavimu ir bendra atsakomybe, [Ed Carroll, skatinančia žmones atpažinti, vertinti ir ŽŠB narys] rūpintis savo ir kitų kultūros paveldu.

„Aukštos kokybės„ Baukultur“ arba “urbanistinė aplinka” yra išreikšta sąmoningo, gerai apsvarstyto aukštos kokybės dizainu ir jo taikymu visoms statybų ir kraštovaizdžio formavimo veikloms, užtikrinant, kad kultūrinės vertybės būtų dėmesio centre, o žmogaus socialiniai ir kultūriniai poreikiai būtų patenkinti.“ , kaip tai yra apibrėžta Davoso deklaracijoje, 2018 m.) Tai turėtų mus nuvesti į gerai suprojektuotus ir gyvus miestus ir kaimus, įrengtus taip, kad atitiktų besikeičiančius socialinius poreikius, kartu išsaugant jų istorinį pobūdį. Faro konvencija kalba apie išsaugojimo ir panaudojimo būtinybę

Kaip mes išgirdome apie Faro 2017 m. Europos Tarybos Faro tinklo atstovai Prosper Wanner iš Venecijos ir Julie de Muir iš Marselio atvyko į Šančius ir pakvietė mūsų bendruomenę dalyvauti Faro tinklo veiklose. Julie ir Prosper pasidalino davo patirtimi ir parodė, kaip paveldas mobilizuoja žmones jų namuose. Mes taip pat žinome, kad rūpestis paveldu yra tai, kas vienija žmones ir išveda juos iš privačių namų į viešas vietos, kurias kuriame kartu. Šančiuose tai - Kopūstų laukas, Šančinės, Parakas, Krantinė ir kt. „Faro tinklas“ nėra institucinė grupė. Faro konvenciją dažniausiai įgyvendina paprasti žmonės, savanoriai ir aktyvistai, kurie dalijasi savo patirtimi su kitais. Taigi Faro tinklas yra apie žmones, kurie padeda vieni kitiems praktikuoti lokalų požiūrį į savo paveldą, jis leidžia žmonėms nuspręsti, kas yra paveldas, patiems jį tvarkyti ir naudoti. Šis paveldas atskleidžia visų istorijas, o


Pus lapis 4|Page

ne pavienę istoriją, ir procesą paverčia tikrai demokratišku. Prie tinklo prisijungę žmonės dirba savanoriškai. Tinklo nariai palaiko ryšius dalindamiesi istorijomis, demonstruodami solidarumą, lankydamasi vieni pas kitus, kartu spręsdami problemas ir kartu kurdami. Pvz.: tinklo nariai kartu sprendė kaip atnaujinti Romoje sugandintą bendruomenės freską, kurią sugadino fašistai; Šančių bendruomenės nariai lankėsi Marselyje, kur susipažinome su Šiaurinės miesto dalies bendruomenės paveldo maršrutais, Faro tinklo partneriai atvyko padėti Šančių bendruomenei kartu kurti Operos mokyklą 2018 m. Taip pat ŽŠB ir tinklas palaiko ryšius su Europos Tarybos sekretoriatu, kurį šiandien čia atstovauja Francesc Pla. Mes pažįstame vienas kitą ir dažnai bendraujame apie praktinius dalykus. Neseniai inicijavau Faro konvencijos brošiūros vertimą į lietuvių kalbą, padedamas prof. Jurgio Vanago, kad Faro būtų geriau suprantamas ir naudojamas vietos kontekste.

šiandieną ir rytojų ir į tai, kaip mes sukuriame sąlygas sveikai gyventi vieni su kitais. Visuomenės interesas yra būdas pasakyti, kad mūsų gyvenimas kartu yra svarbesnis, nei aš pats. Tai būdas priversti teisinę valstybę, dalyvaujamąją demokratiją ir žmogaus teises veikti tiems, kurie čia gyvens po 100 metų. Pagalvok apie tai. Ar Šančiai su savo mažais nameliais, sodais ir mažomis gatvelėmis turi komercinę vertę? Ar mediniai namai yra tik našlaičiai, ar jie panašūs į mūsų protėvių altorius? O gal tai tik bevertė šiukšlė? Ar per kelis mėnesius pastatytas daugiaaukštis turi didesnę vertę nei šimta metis medinis namas?

Faro siuntinys“ Kaip sakiau pradžioje, esu bendruomenės menininkas ir per COVID-19 pandemiją mačiau, kad kultūra visur atšaukiama. Taigi norėjau pabandyti ką nors padaryti dėl „bendruomenės kultūros“ ir „viešojo intereso“ ir sukūriau Faro lagaminą, kuriame yra įvairių mažų artefaktų apie Šančių bendruomenę ir jos pastarųjų metų veiksmus ginant vietos dvasią. Vietos savivalda „Faro lagaminas“ yra metafora, kaip Vietos savivaldos principai kultūrai apsaugoti mūsų kultūros paveldą ir šiandien yra tikrai svarbūs. apginti viešąjį interesą. Iki šiol mes Bendruomenei svarbūs sprendimai padarėme 2 lagaminus / siuntinius. ateina kaip virusas iš viršaus į apačią. Pirmasis spalio mėnesį buvo išsiųstas į Viršuje kažkas už mus planuoja, Marselį ir pasakoja apie užsitęsusią realizuoja ir švenčia. Miesto kovą prieš Nemuno kelio projektą. savivaldybė yra alkana, o Antrasis eksponuojamas Sancių bendruomenė yra kiekviename miesto bibliotekoje ir pasakoja apie mūsų sprendimų meniu. Mes nekviečiami į pilietinę ir kultūrinę veiklą Sanciuose. puotą. Savivaldybė mums pranešė, Tai ne visa istorija, bet viena istorija. kad mums reikia Šančių Nemuno kelio, Lagaminas nėra „Šančių“ reklama. Jis dangoraižių, laimės dienos šventės, skirtas pakelti čia gyvenančių žmonių kuri mus padarys laimingais. Tai lyg dvasią. būti robotais, kai paspaudi programėlę, kurioje sakoma, kad esame laimingi, 2019 m.Šančių bendruomenė buvo sveiki ir sotūs popcornų kultūros. Man apdovanota Aplinkos ministerijos atrodo, kad bendruomenių savivaldos apdovanojimu už geriausią metų poreikis yra tikrasis šios dienos pulsas. Urbanistinį kūrinį ginant ir saugant Tai nereiškia skausmingų ir žavių vietovės dvasią - genius loci. praeities atsiminimų. Reikia žvelgti į


Pus lapis 5|Page

Baigsiu Šančių bendruomenės narės Ritos Namikes citata: „Žinomiausias buvo bendras mūsų širdžių tuk-tuk Nemuno kelio akcijos dalyvių širdyje. Bendras širdies plakimas „Tuk Tuk“ buvo išgirstas ir įvertintas kaip „Genius Loci“. Ir tai skirta mums visiems “. „Genius Loci“, išvertus iš lotynų kalbos, yra vietos dvasia. Tai mus labiausiai vienija, tai mes jaučiame ir norime apsaugoti.

gaisras kilo 2014 m. balandžio 2 d, sekantis 2014 m. balandžio 5 d, ir trečias kartas - 2014 m. liepos mėnesį. Pradedami tyrimai gaisrams išsiaiškinti, bet atsakymu –nėra. Tik įdomaiusia, kad tuo metu jau pradedamas ruošti karinio miestelio detalusis planas ir panašu, kad namai sudegė iki 'reikiamo lygio', kad statiniams nebebūtų keliami paveldo reikalavimai, taip sudarnat sąlygas lengviau investuotojams susitvarkyti.

Pagrindinis konfliktas kilo, kai JUOZAPAVIČIUS pr. 13 ISTORIJA detaliajame plane pamatėme, kad planuojamas naujas kelias – įvaža į [Genė Puzinenė, parduotuvės aikštelę ir į Karinio ŽŠB narė] miestelio teritoriją. Mūsų kuklus namukas su šešiais butais tapo kaip Trumpai apie save. salą, tik aplink kurią ne vanduo, o keliai. Esu Genė, Gyvenu Žemuosiuose Iš vienos pusės – A.Juozapavičiaus pr, Šančiuose, A.Juozapavičiaus iš antros pusės įvažiavimas į karinį prospekte. miestelį, dabar gyvenamieji namai, Karalienės mortos mokykla, Vaikystės Kuo ypatinga vieta, kurioje gyvenu? sodas darželis ir Letuvos kariuomenės Tai kultūros paveldo vietovė, – Kauno teritoriją, kurioje yra karinės technikos pirmojo karinio miestelio, vadinamo garažai, iš trečios pusės – nauja įvaža, Žemųjų Šančių kareivinėmis vietovė, ji o iš ketvirtos pusės – mašinų stovėjimo saugoma Valstybės. aikštelė. Tiesa, naujas kelias turėjo atsirasti 1,5 metro nuo mūsų namo ir Išsikrausčius tarybinei armijai, pastatų gyventojų langų. ir teritorijos būklės buvo vidutinė. Gyvenome ramiai, nors kiekviena Pradėjome derybas su investuotojais diena matydavome, kaip nyksta ir kaip dėl planuojamo kelio. Pirmas niokojami kareivinių pastatai. Laikui prašymas-atšaukti naujo kelio tiesimą bėgant teritorja tapo apgailėtinos ties mūsų namu, bet deja nepavyko. būklės. Pastatai buvo niokojami tiek Kreipėmės į visas instancijas, jaunimo, tiek vietinių asocialių asmenų, dalyvvome ir projekto pristatyme, raštu net kelis kartus buvo kilę gaisrai. Tokie prieš tai prašydami nutraukti ir statybas pavyzdžiai yra: Kareivinių pastatai, parduotuvės Rimi, kurios aukštis būtų Šančių maniežas prie Šančių vidurinės užgožęs mums saulęs patekimą ir dėl mokyklos, gaisras Sodų gatvėje. formuojamo naujo kelio tiesimo. Raštu Įdomiausia, kad įvykus gaisrui, po kreipėmės į: projekto vystytojus, Kauno kažkurio laiko atsiranda investuotojai, miesto savivaldybės administarciją, kurie įsigija tuos pastatus kartu su Kauno teritorijų planavimo ir statybos žemėmis. Kyla klausimas – kodėl tai priežiūros skyrių, Kauno visuomenės vyksta? sveikatos skyrių, Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijo, Taip ir šalia mūsų vyko gaisrai Kauno regiono aplinkos apsaugos kareivinių pastatuose. Pirmą kartą departamentą, UAB „Rimi“ vadovą ir t.t.

#3


Pus lapis 6|Page

Kai kurios instancijos atsakymus mums pateikdavo, bet Kauno m. savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyrius ir Kultūros paveldo deparatmento Kauno teritorinis padalinys atsakymu į mūsų prašymus, skundus, nepateikė. Tada kreipėmės su skundu į Seimo kontrolierių, pridėdami įrodymus dėl mūsų ingoravimų, tai yra dėl atsakymų nepateikimo. Ir tik šio skundo dėka, visos instancijos atsakymus mums atsiuntė. Dar gavo nurodymus iš Seimo kontrolieriaus – įvertinti, ar patvrtintas detalusis planas atitinka teisės aktų nuostatas. Tuo pačiu vyko derybos ir su projekto investuotojais. Detalaus plano pristatymo (ne oficialaus pristatymo metu) buvo nutylėta apie naujo kelio tiesimą ir tik mūsų atidumo dėka, pastebėjome detaliajame plane, kad šalia turėsime dar vieną kelią. Visą kovos kelią ėjome dviese, tai yra dviejų būtų atsotovės, su kaimynais derinome visus mūsų žingsnius. Bet kaimynai nėra drąsus žmonės, jie tik savame rate sugebėjo drąsiai dėstyti savo mintis. Ne paslaptis – už mūsų tylėjimą buvo mums dviems pasiūlyti jų kvartale butai, su sąlyga, kad padėsime iš kitų kaimynų nupirkti jų butus po 1000 litų už kvadratą. Tai reiškė, kad tuo metu už šią sumą net normalios mašinos žmogus neįpirktu. Kokie jų buvo kėslai dėl mūsų namo, nežinome, galime tik spėlioti. Bet pasitarusios nusprendėme, kad gyvename su kaimynais jau ne vienerius metus kaiminystėje ir gyvename darniai, todėl neparsidavėme. Norėjome ramiai gyventi su savo sąžine. Pagrindinis mūsų prašymas investuotojams liko- nedaryti kelio arba bent atitraukti kiek įmanoma toliau nuo namo. Kol vyko kova, pasikeitė ir pas investuotojus situacija- jie išsidalino sklypus ir atpirko savo dalis.

Paskutinis mūsų raštas buvo adresuotas keturioms instancijoms (vienas raštas – keturioms instancijoms). Rašte nebuvo išlietos emocijos, bet buvo prašymai maksimaliai užtikrinti gyventojų interesus: dėl triukšmo, dėl taršos, dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai, dėl insoliacijos, dėl vibracijos, ties kiekvienu prašymu įrašant nuorodą į įstaymą. Ir tik po šio išsiuntimo, beje praėjo kokia valanda, nes pirmiausiai laišką išsiuntėme elektoniniais paštais, sulaukėme skambučio iš investuotojų, kurie planavo RIMI praduotuvės statybas. Vyko derybos. Kils klausimas – ką išsidėrėjome? Pasakysiu – pirmiausiai paramą Jurgio Vanago knygos išleidimui ir tik vėliau – kelio atitraukimą nuo namo. Pavyko: paramą suteikė, kelia apie 3 metrus nuo namo atitraukė, pastatė tvorą, padėjo susitvarkyti kiemą. Kilo daug klausimų ir dėl mūsų namo, kurio statyba yra 1900 metų. Gautas atsakymas “jūsų namas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, tai reiškia, kad jis yra “Kauno pirmasis karinis miestelis”, vadinamas Žemųjų Šančių kareivinėmis apsaugos zonoje. Tačiau kaip atskiras objektas į registrą nėra įtrauktas. Tai reiškia, kad esminių pakeitimų Jums daryti negalima dėl apsaugos zonos”. Esame tarp dangaus ir žemės, jeigu kreipiamės dėl dalinio finansavimo, atsakymas – Jūsų namas nėra paveldosauginis, jeigu norime kažkokių pakeitimų – reikalaujama kaip iš paveldosauginio. Pagrindiniai pastebėjimai kovoje: -Tikr raštu turi būti bendraujama su visomis instancijomis; -Visi pažadai įfominami raštu; -Rašant raštus nesivadovauti emocijomis, o rašyti su nuorodomis į Įstatymus; -Pagal galimybę pasikonsultuoti su teisininku;


Pus lapis 7|Page

-Ir nebūti abejingais kitų šalia esančių žmonių problemoms, nes niekada nežinai kas šalia tavo namo, laiudiškai sakant, išdygs. Juk tik visi kartu galime įveikti.

#4 FIXUS MOBILIS [Viltė Janušauskaitė]

susijęs su paveldo politika ar bendruomenių įtraukimu į svarbių sprendimų priėmimą. Ne todėl, kad mes neįvertiname šio aspekto svarbos, bet todėl, kad mūsų sritis yra praktiškesnė, artimesnė kasdienei aplinkai. Tai ne mažiau svarbu, nes dideli pokyčiai prasideda nedaug!

Kaip „Fixus“ susijęs su Faro konvencija, kuri dažnai laikoma labiau politine priemone, įgalinančia bendruomenes Labas vakaras ir ačiū už kvietimą ir priimti sprendimus. Mūsų požiūriu, abu buvimą čia šiandien ir, svarbiausia, už šie dalykai turi daug bendro: susidomėjimą kultūros paveldu. Mano • atsakomybė už kultūros paveldą - tiek vardas Viltė Janušauskaitė ir aš individualus, tiek kolektyvinis; atstovauju projektą „Fixus Mobilis“. Ji • paveldo išsaugojimas siekiant oficialiai buvo pradėta vykdyti lygiai pagerinti gyvenimo kokybę; prieš metus, 2019 m. Gruodžio 10 d., Ir • Tvarus valdymas ir plėtra; šiandien aš ją netrukus pristatysiu ir • tradicinių medžiagų ir statybų metodų paaiškinsiu, kodėl ir kuo ji naudinga naudojimas; paveldo savininkams ir • Sąmoningumo didinimas ir gebėjimų bendruomenėms ir koks jos ryšys su stiprinimas. Faro konvencija. www.fixusmobilis.lt

Iš pradžių peržiūrėkite šį trumpą įvadinį filmą, kuris buvo nufilmuotas per vasaros kursus. Tai rodo, ką mes darome „Fixus“. Kas yra „Fixus“ ir ką mes darome? „Fixus“ tikslas yra pagerinti paveldo valdymą naudojant prevencinę priežiūrą. Kaip jis turėtų veikti? „Fixus“ komanda ateina ir apžiūri paveldo pastatą. Ji rašo ataskaitą apie pastato būklę ir nurodo būtinus remonto darbus. Komanda taip pat gali atlikti nedidelius profilaktinės priežiūros ir remonto darbus. „Fixus“ teikia individualias ir viešas paveldo savininkų ir bendruomenių konsultacijas skirtinguose šalies regionuose (žinoma, dabar šią problemą apsunkina ribotos bendravimo galimybės). Taip pat planuojama surengti keletą seminarų, tegul tai leidžia sąlygos dėl pandemijos. Pats projektas nėra

Mes tikime įgalinti paveldo savininkus ir bendruomenes pasitelkdami žinias ir gebėjimus. Paprasčiausiai nerūpi paveldas, jei nežinai, ką daryti ir nuo ko pradėti. Kas tai ir kodėl mums to reikia? Geri dideli pokyčiai prasideda nedaug, todėl ir blogai. Tai ypač pasakytina apie senus pastatus. Procesą galima palyginti su burnos higiena - valykite dantis ir jums nereikės arba atidedate intervenciją. Profilaktinė priežiūra visada yra pigesnė nei taisymas! Paveldo atveju taip pat išvengiama autentiškų medžiagų ir elementų praradimo. Kodėl būtina profilaktinė pastatų priežiūra? Kadangi pastatai sensta ir kaupia daiktus, kurių neturėtų, todėl siekiama juos kuo greičiau identifikuoti. Čia pamatysite (skaidrėje) festivalio „Heritas“ modelį. Tai iliustruoja populiariausias mažas problemas, kurios artimiausiu metu gali sukelti didelę žalą. Kiek jūs skaičiuojate? Skaldytos plytelės, samanos, surūdiję


Pus lapis 8|Page

latakai, pilni lapų, blokuojantys lietaus vandens srautą. Yra net senas nenaudojamas paukščių lizdas ir nedidelis beržas. Visi šie daiktai buvo surinkti iš tikrų pastatų. Čia (skaidrėje) matote, kaip problemos atrodo tikrovėje: visiškai užblokuoti latakai, pūvantis medinis stogas, lietaus vandens sugadintas kaminas ir, žinoma, stogo sodas su dar vienu beržu. Beje, ne taip lengva juos ištraukti! Tai labai dažnos situacijos ir pateikia argumentus, kodėl reikalinga profilaktinė priežiūra. Idėja nėra unikali. Prevencinės priežiūros sistema Nyderlanduose buvo sukurta dar aštuntajame dešimtmetyje. Prieš pradėdami projektą, mes aplankėme tris šalis ir galėjome mokytis iš jų patirties.

Lietuvos muziejuje po atviru dangumi. Kaip „Fixus“ atrodo skaičiais? Yra 3 mobiliosios komandos, kurių kiekviena susideda iš 3 narių (iš viso 9 nariai). Iki 2022 m. Pabaigos jie aplankys 200 objektų. „Fixus“ surengs 30 viešų konsultacijų įvairiais klausimais

#5 MEDINIS VILNIUS [Donata Armakauskaitė, Vilniaus medinės miesto architektūros direktorė]

Genius loci arba vietos dvasią traktuoju kaip reiškinį, atsiskleidžiantį per matomą ir apčiuopiamą materialų paveldą bei jausmiškai suvokiamas nematerialias jo savybes. Svarbu paminėti, kad vietos dvasia veikia fiksuodama atmintį socialinėje plotmėje Kokia yra projekto struktūra Lietuvoje? bei kuria vietos ir jos gyventojų tapatybę. Tuo pačiu vietos dvasios Projektas finansuojamas iš Europos kuriama socialinė pridėtinė vertė ekonominės erdvės finansinio mechanizmo (Islandijos, Lichtenšteino, transformuojasi ir materializuojasi per vietos fizinio pavidalo formavimą, jo Norvegijos dotacijos) ir yra saugojimą ir plėtojimą. planuojamas trejiems metams su Kalbant apie medinę architektūrą, ji nuo penkerių metų tvarumo laikotarpiu, mums daugiausiai pažįstamų kuris bus padengtas iš Lietuvos nekilojamo turto plėtros projektų skiriasi Respublikos biudžeto. Komandos savo draugiškumu aplinkai, nariai dirba Kultūros paveldo centre ir Kultūros infrastruktūros centre, taip pat ekologiškumu ir, žinoma, estetika. turime partnerystės sutartį su Lietuvos Pirmas realus žingsnis į sistemingą kultūros paveldo departamentu, taip pat dviem partneriais šalyje donorėje - medinės architektūros apsaugą buvo Norvegijoje, atitinkamai Riksantikvaren žengtas 2004-2005 metais, kuomet Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu ir KA-Bažnyčios pastatų asociacija. paruošti Vilniaus medinės architektūros Norvegijos partneriai įgyvendina paveldo apsaugos strategijos panašų bandomąjį projektą metmenys. Šio dokumento autorės Norvegijoje. atliko didelį darbą tyrinėdamos Vilniaus medinę architektūrą. Strategijos Ką mes darėme iki šiol? Pirma santrauka 2006 yra prieinama internete. daugybė mokymų, nes mums reikia, kad mūsų komandos nariai taptų kažkokiais supermenais: būti paveldo, laipiojimo, remonto darbų ekspertais, užpildyti dokumentus, konsultuotis ir pan. Čia matote (skaidrėje) beveik visą komandą, dirbančią viename pastate

4 skaidrė Strategijos autorės, gyvai apžiūrėjusios bene visus medinius Vilniaus namus, išskyrė keturias zonas, kuriose dominuoja mediniai pastatai: Žvėrynas,


Pus lapis 9|Page

Šnipiškės, Markučiai, Naujininkai. Taip pat 12 nedidelių medinės architektūros susitelkimo teritorinių vienetų, pastatų grupių ir unikalių medinių statinių. Autorės taip pat sudarė saugotinų statinių ir kompleksų sąrašą. Tai ypač svarbus medinės architektūros identifikavimo ir inventorinimo darbas, leidęs pirmą kartą pamatyti, kiek medinio Vilniaus yra išlikę ir kiek jo turi būti saugotina.

priemonių ir veiklų planas. Tačiau šios programos įgyvendinimui nebuvo skirtas finansavimas, tad ir joje numatytos veiklos nebuvo nuosekliai vykdomos. Programa baigėsi 2009 metais. Tačiau, nuo to laiko yra sukauptas didelis medinės architektūros apmatavimų archyvas, kuris nėra detaliai tyrinėtas ir analizuotas.

7 skaidrė 2018 metų spalį Vilniaus miesto Taryba 5 skaidrė priėmė sprendimą kuriuo Vilniaus Strategijos autorės išskyrė tris memorialinių muziejų direkcijoje buvo medinės architektūros saugojimo tipus: įsteigtas naujas padalinys – Medinės apsaugą vietoje, apsaugą perkeliant į miesto architektūros muziejus. Jį naują vietą (muziejų), išsaugant nutarta įkurdinti mediniame name informaciją apie objektą, jeigu Polocko g. 52. Mums pasisekė, kad po neįmanoma išsaugoti jo fiziškai. 14 metų buvo prisiminta medinės architektūros apsaugos strategija ir Iš šių apsaugos metodų per visą šiame objekte nutarta įkurdinti MMAM. laikotarpį labiausiai buvo taikomas 2018 metų gruodį ES struktūrinių fondų informacijos apie objektą išsaugojimas. finansavimui gauti pateikta projekto Savivaldybė kiekvienais metais paraiška, ir projekto įgyvendinimui inicijuodavo medinių namų ir atskirų jų gautas dalinis finansavimas. architektūrinių elementų apmatavimų 8 skaidrė atlikimą. Visas atliktų apmatavimų archyvas buvo saugomas Pagrindinis projekto tikslas savivaldybėje, o dabar yra perduotas rekonstruoti pastatą ir įrengti naują mums. Medinės miesto architektūros muziejų. Savivaldybė, prieš išduodant leidimą griauti medinį namą, iš savininko ar rangovo reikalauja atlikti detalius to namo apmatavimus. Strategijoje identifikuotos pagrindinės priemonės, skirtos medinės architektūros išsaugojimui: Juridinės, ekonominės, švietėjiškos. Atkreiptinas dėmesys, kad šios priemonės absoliučiai atitinka Faro konvencijos dvasią. 6 skaidrė 2006 metais Vilniaus miesto taryba patvirtino strategijos įgyvendinimo programą, kurioje buvo numatytas

Bendra projekto vertė 1.183.597,81 Eur iš kurių 57% skyrė savivaldybė ir 43 % ES programa. Gavus finansavimą prasidėjo ir MMAM veikla: pradėta pastato rekonstrukcija, siekiant išsaugoti ir pastatą sutvarkyti taip, kad jis būtų tinkamos restauracijos pavyzdys. Pastatas taip pat suprantamas kaip pagrindinis muziejaus eksponatas. 9 skaidrė MMAM savo veiklą pradėjo 2019 metais su vienu darbuotoju. Šiuo metu muziejuje dirba 3 nuolatiniai darbuotojai.


P u s l a p i s 10 | P a g e

10 skaidrė MMAM stovi ant trijų pagrindinių ramsčių: ekspozicijos, konsultacijų centro ir bendruomenės. Konsultacinio centro ir bendruomenės veiklos turi tiesioginę įtaką medinės architektūros susitelkimo arealų išsaugojimui ir jų bendruomenių subūrimui. Tiesiog užsiminsiu, kad MMAM ekspozicijoje planuojama pristatyti 3 skirtingus naratyvus, susijusius su medinės architektūros technologijomis, Vilniaus miesto mediniu paveldu bei pastato istorija

vaizdinis dokumentavimas, bet taip pat žmonių, kurie dirba, užfiksavimas, jų minčių ir pojūčių dokumentavimas per interviu.

13 skaidrė MMAM šiuo metu turi subūręs 5 savanorių komandą, kuri padeda MMAM. Savanoriai taip pat teikia ekspertinę pagalba ir siūlo savo iniciatyvas, kurias bandome įgyvendinti pasitelkdami MMAM resursus. MMAM taip pat orientuojasi ir bendrauja su vietine Užupio bendruomene, medžio meistrais ir specialistais, Konsultacinio centro pagrindinis tikslas architektai, medinių namų savininkais ir – konsultuoti medinių namų savininkus gyventojais. ir gyventojus apie tinkamą medinių 14 skaidrė namų priežiūrą ir tvarkybą bei organizuoti teorinius ir praktinius Svarstydami nuo ko reikėtų pradėti mokymus, kurių metu dalyviai įgytų medinės architektūros populiarinimą praktinių medinių namų tvarkymui visuomenėje, nutarėme, kad naujos būtinų įgūdžių. medinės architektūros turime tikrai nedaug, tad pradžioje labiau reikėtų Na ir, žinoma, bendruomenė. MMAM orientuotis į istorinių medinių pastatų siekia suburti bendruomenę žmonių, populiarinimą. Dėl to visą savo kurie būtų iniciatyvūs ir mylėtų medinę komunikaciją kol kas konstruojame apie architektūrą. Tikimės, kad MMAM taps medinį paveldą. tarsi „hub‘as“ šiems žmonėms susitikti, susipažinti ir inicijuoti pokyčius, Čia galite matyti dirbtuvių, kuriose susijusius su medinės architektūros vaikai gamino medinius namus iš išsaugojimu bei jų gyvenimo kokybės restauruoti netinkamų mūsų namo gerinimu. dailylenčių, rezultatus. Jų metu atkreipėme dėmesį į medinių namų Tad dar norėčiau šiek tiek apie veiklas, puošybą, tokius elementus kaip langai, skirtas medinės architektūros sklaidai durys, o vaikai kūrė savo medinius bei bendruomenių sąmoningumo namukus. didinimui. 15 skaidrė 11 skaidrė Norėdami paskatinti vilniečius ir miesto Konsultacinis centas organizuos svečius pastebėti jų aplinkoje esančius praktines dirbtuves, kurių dalyviams medinius pastatus, nutarėme bus suteikiami praktiniai įgūdžiai ir suorganizuoti gražiausių Vilniaus žinios, reikalingi tinkamai medinių medinukų rinkimus. Su paveldo namų priežiūrai. Fiksuoja 52 namo specialistais atrinkome 50 medinių tvarkybos procesą. pastatų ir padarėme jų „tinderį“, kur visi norėję galėjo balsuoti už jiems 12 skaidrė patinkančiu namus. Internetinėje Manome, kad fiksuojant procesą platformoje savo balsą atidavė daugiau svarbu ne tik tinkamas vykdomų darbų nei 1300 balsuotojų ir išrinko 10


P u s l a p i s 11 | P a g e

gražiausių Vilniaus medinių pastatų. Šie pastatai pažymėti simboliniais ženkliukais.

bendruomenę, taip paskatinant ją rūpintis aplinka, o taip pat kurti vietos verslus ir paslaugas.

Vėliau buvo pristatyta šių pastatų fotografijų paroda, kuri ir dabar keliauja po skirtingas Vilniaus viešas erdves. Šios parodos tikslas paskatinti žmones pastebėti medinukų išskirtinę išvaizdą, puošybą, nes tik tada kai pastatus pastebės ir atpažins, žmonės ims juos vertinti ir saugoti.

18 skaidrė MMAM veikla kol kas daugiausiai susijusi sąmoningumo didinimu arba švietimu. Tačiau Vilniaus savivaldybė įgyvendina iš skatinimo priemones: vykdo istorinio centro pastatų tvarkybos darbų išlaidų dalinio kompensavimo programą, tačiau ji orientuota į miesto centrą, kuriame medinės architektūros nėra gausu.

16 skaidrė Dar šiais metais planuojame išleisti Žvėryno medinių pastatų architektūrinių elementų apmatavimų katalogą. Maketuodami šį katalogą norime, kad jis būtų įdomus ir gražus pavartyti iki šios tokiais dalykais nesidomėjusiems žmonėms, o taip pat ir architektams bei paveldo specialistams, nes jame surinktas tikrai unikalus ir svarbus turinys – elementų apmatavimai (vykdomi Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu), kurių pagalba galima atkurti ir pagaminti tokias pat detales, jeigu kuriame name jos yra sunykusios. Tokių katalogų turi išsileidus ne viena šalis – Estija, Latvija, Norvegija ir Švedija. 17 skaidrė Projekto koncepcija Miestokaimis: bendruomeniškumu paremtas urbanistinės paveldo teritorijos, vadinamos Skansenu, valdymas kaip priemonė socialinėms inovacijoms ir kūrybinei vietokūrai. Šis projektas – MMAM, savanorių ir Šnipiškių bendruomenės bendradarbiavimo rezultatas. Tai projektas, skirtas Šnipiškių mikrorajone esančios urbanistinės paveldo teritorijos, vadinamos Skansenu, identiteto sukūrimui bei genius loci išsaugojimui buriant ir į įvairias kūrybines veiklas įtraukiant

Tad bendradarbiaudamas su savivaldybe, rengiame kompensavimo mechanizmą, kuris leistų medinius namus tinkamai prižiūrintiems ir tvarkantiems žmonėms atgauti dalį patirtų išlaidų. Iš tiesų pradėjus šį darbą viskas atrodė paprasta, tačiau taip nėra. Tikimės, kad šis mechanizmas pradės veikti 2021 ar 2022 metais. 19 skaidrė Naujausias Vilniaus kūrinys – 10 architektūros taisyklių, kuriomis siekiama paskatinti tvaraus ir draugiško gamtai miesto plėtrą bei medinės architektūros plėtrą. Iš tiesų taisyklės labiau pritaikomos naujos architektūros mediniams pastatams, tačiau viena taisyklė numato pritaikyti jau stovinčius pastatus, o ne jų vietoje statyti naujus. Žinoma, kalbant apie medinę architektūrą tai ne visuomet veikia, nes medinio namo kapitalinis sutvarkymas nėra pigus, o didelė dalis nugriautų medinių pastatų sklypų planuojami arba jau yra užstatyti daugiabučių ir ofisų pastatais. 20 skaidrė Apibendrinant galima pastebėti, kad laiko tarpas nuo Vilniaus medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos sukūrimo iki realių veiksmų yra labai ilgas (13 metų), o neužtikrinus programos įgyvendinimui finansavimo –


P u s l a p i s 12 | P a g e

realių rezultatų ir negalėjo būti pasiekta. Svarbu, kad nuo to laiko ir dokumentai reikalauja atnaujinimo, nes dalies strategijoje užfiksuotų vertingų pastatų jau nebėra.

Didėja susidomėjimas istorinėmis ir kultūrinėmis miestų savybėmis, todėl reikia planavimo ir paveldo valdymo, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas ne neigiamoms, o teigiamoms paveldo savybėms, kurios padeda vystyti Esant galimybei įgyvendinti medinės miestą. Nuo 1970-ųjų UNESCO, architektūros apsaugai svarbius ICOMOS ir Europos Taryba pabrėžė, darbus, Vilniaus miesto savivaldybė kad darbas su miesto kultūros paveldu prisideda žiniomis ir finansavimu. turi būti geriau integruotas į planavimo Semiantis patirties iš užsienio partnerių ir valdymo praktiką. ir jų sėkmės istorijų, kuriamos galimybės padėti medinių pastatų Visuomenės dalyvavimas, savininkams ir gyventojams, tinkamai tarpsektorinis mąstymas ir interesų besirūpinantiems savo aplinka ir derinimas yra pagrindinis sėkmės namais. veiksnys šiandien siekiant patrauklių, gerai veikiančių ir tvarių miestų. Toks Pasitelkiant medinių pastatų miesto valdymo modelis šiandien jau susitelkimo arealų bendruomenes, yra įgyvendinamas Norvegijos valdymo kuriose yra iniciatyvių ir paveldu sistemoje. besirūpinančių gyventojų, ir kūrybinės vietokūros principą, siekiama suteikti Viena iš proceso priemonių, taip galimybę bendruomenei pačiai kurti vadinama DIVE analizė ir yra mano savo identitetą ir vietos dvasią. Tokių šios dienos tema. iniciatyvų sėkmė yra paremta lygiaverčio dialogo su bendruomene DIVE analizė nagrinėja kai kuriuos principu, kuris aptartas Faro iššūkius, su kuriais šiandien konvencijoje. Nes iš esmės tik pati susiduriama žiūrint į istorinę ir kultūrinę bendruomenė gali apibūdinti ir sukurti aplinką kaip į kokybinius ir funkcinius savo Genius loci, tačiau išteklius.Šis požiūris skatina rekomendacijos, teisinis reguliavimas ir tarpdisciplininį ir tarpsektorinį pagalba žmonėms yra priemonės, bendradarbiavimą ir pabrėžia kurios padeda išsaugoti paveldą. visuomenės dalyvavimo, komunikacijos ir rezultatų sklaidos svarbą. DIVE tyrimas gali būti integruotas į miesto planavimo procedūras arba naudojama kaip nepriklausomos žinių kūrimo priemonės. Abiem atvejais tikslas yra transformuoti kultūrinę istorinę informaciją iš pasyvių žinių į aktyvias žinias, naudojant kritinį, Mano vardas Vegardas Kaasenas kūrybišką, sistemingą ir į tikslą Engenas. Aš esu archeologas, orientuotą procesą. Kultūrinis-istorinis dirbantis Bodø savivaldybėje kuktūrinio tyrimo profilis apima platų aplinkos ir paveldo patarėju. Šiandien man visuomenės veiksnių bei suvokimo ir malonu kalbėti su Jumis apie „DIVE“ temų spektrą. analizę, kaip būdą demokratizuoti miesto planavimą, atsižvelgiant į Tikslinės grupės apima kultūros paveldą. suinteresuotąsias šalis, planuotojus,

#6 D.I.V.E. METODO ANALIZĖ [Vegard Kaasen Engen, Bodo savivaidybe, kultūros paveldo specialistas]


P u s l a p i s 13 | P a g e

kultūros paveldo specialistus ir sprendimus priimančius asmenis, dalyvaujančius miesto apsaugos projektuose ir planavime, tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. DIVE metodika gali būti koreguojama ir naudojama esant skirtingoms istorinėms ir urbanistinėms aplinkoms. „DIVE“metodika yra lanksti ir gali būti naudojama įvairiomis aplinkybėmis; šio įrankio stiprybė yra ta, kad jis tuo pačiu metu atlieka kelias funkcijas: prisideda prie nuolat besikeičiančios miesto plėtros ir prie paveldo apsaugojimo. Keturi pagrindiniai „DIVE“ analizės žingsniai (DESCRIBE-apibūdink, INTERPRET-interpretuok, VALUATEįvertink ir ENABLE-įgalink). Šis metodas tinka ir kitoms sritims, tokioms kaip archeologija, kraštovaizdžio planavimas ar urbanistinis dizainas. Taigi, DIVE Metodas remiasi keturiomis pakopomis. D (angl.describe) = apibūdinkite, Ką šiandieninis kraštovaizdis ir aplinka mums sako apie vietovės kilmę, plėtrą ir pobūdį? (Šiame žingsnyje yra kuriama žinių bazė, lyginama, apibūdinama ir apdorojama informacija apie vietovės kilmę, raidą ir jos charakterio savybes.) I = interpretuoti, Kodėl tam tikri vietovės elementai ir ypatybės turėjo ypatingą reikšmę visuomenei? (Šioje tyrimo pakopoje išnagrinėkite vietovės istoriją, jos reikšmę, jos pasakojimo vientisumą, autentiškumą ir bendrą situaciją.) V (angl. valuate) = įvertinti Kurie istoriniai elementai ir ypatybės yra ypatingos vertės, ar juos galima

plėtoti ir kokia yra jų tolerancija pokyčiams? (Šioje pakopoje nustatome kultūrinių ir istorinių išteklių vertę, plėtros potencialą, pažeidžiamumą, toleranciją ir galimybes pokyčiams.) E (angl. enable) = Įgalinti Šioje stadijoje siekiama teikti konkrečius pasiūlymus kaip turėtų būti tvarkomos ir plėtojamos prioritetinės vietovės istorinės ypatybės ir nustatomi turimi ištekliai. (Apibrėžiame veiksmus, kuriuos reikės atlikti siekiant išsaugoti ir vystyti kultūros paveldą, pasiūlome strategijas ir principus, instrumentus ir konkrečias tvarkymo, priežiūros ir plėtros priemones) PRIEŠ pradedant šį procesą,turi būti atliktas parengiamasis etapas: Įvertinkime veiksnius, kurie galėtų turėti įtakos darbo atlikimui ir tolesniam objekto naudojimui. Aptarkime kylančius klausimus ir nustatykime kokių papildomų žinių reikia. Sukaupkime praktines žinias apie istorinius dokumentus ir įrašus, senus žemėlapius, piešinius, nuotraukos, ataskaitas ir kt.) „DIVE“ tyrimas turėtų idealiai veikti kaip tarpdisciplininis, įtraukiantis į dalyvavimą, atviras. kritiškass ir kūrybiškas procesas, skirtas tiek mokslininkams, tiek ekspertams, tiek vietiniams žmonėms. Tokiu būdu diskusijos ir sprendimai gali plačiai pasklisti tarp vietos gyventojų ir kitų dalyvių, ir užtikrinti darbo teisėtumą ir norimą poveikį. Dalyvavimas gali vykti įvairiais būdais, atsižvelgiant į reikalavimus ir turimus išteklius; pavyzdžiui, viešuose susitikimuose, grupėse, apklausose, pokalbių puslapiuose, tinklaraščiuose ir kt. Mano patirtis rodo, kad atviri vieši


P u s l a p i s 14 | P a g e

susitikimai yra itin veiksmingas būdas tai padaryti, nes proceso metu atveria tiesioginius ir atvirus šaltinius. Svarbu, kad susirinkimuose dalyvautų platus dalyvių spektras, o projekto vadovai užtikrintų, kad būtų išgirsti visi balsai. Be demokratinio šio proceso aspekto, dalyvavimo procesas įgalina surinktos istorinės informacijos papildymą konkrečiomis vietos žiniomis, kurias teikia asmenys ir grupės, turintys įvairių vietinių žinių ir įgūdžių.

EN version/versija

#1 THE FARO CONVENTION AND NETWORK [Francesc Pla, Cultural Heritage Division of the Council of Europe]

Genius loci Usually refers to a location's distinctive atmosphere, or a "spirit of the place". Tokiu būdu vietos gyventojai taip pat But what constitutes such gali dalyvauti apibrėžiant savo paveldą spirit/atmosphere? The answer may ir jį vertinant. depend to whom you ask that question: - For an architect, it will probably be Galų gale šis darbas turi duoti galutinį the build context rezultatą, apibūdinantį istorinį vietovės - For an urbanist, it will probably be charakterį, jo unikalią raidą ir ypatybes. the environment where it is situated Interpretuojantį istorinę vietovės - For a sociologist, it will probably be prasmę, ypatingas reikšmes bei the inhabitants behaviour/beliefs komunikacinę vertę turinčius - For an economist, it will probably be elementus. the specific local resources Vertinantį vietovės kultūrinę istorinę vertę, plėtros potencialą, jautrumą ir gebėjimą keistis. Įgalinantį galimas intervencijas, pateikiant alternatyvas ir konkrečias idėjas prioritetinių istorinių savybių ir išteklių išsaugojimui ir plėtrai. Apibendrinantį svarbiausius dalykus ir klausimus, kuriuos reikia integruoti į tolesnį planavimą ir kitus procesus. Ir galiausiai – apibūdinantį vietos dvasią ir jos išsaugojimo būdus, paliekant vietos tolesniam vystymuisi. Šis procesas suteiks Šančių gyventojams galimybę apibrėžti savo kultūros paveldą ir duos aiškią žinią planavimo institucijoms apie tai, kas žmonėms yra svarbu, o taip pat pasiūlys, ką galima padaryti ateityje, išsaugant tai, kas daro Šančius ypatingus.

In fact, none is wrong as that concept relies in the complex interaction of all these dimensions Nevertheless, genius loci should not be viewed as a purely static concept: it naturally evolves with the changes in usage/population even if it is required to preserve to some extend previous usages. Many examples (notably related to industrial heritage) illustrate that phenomena by keeping memories of past usages but incorporating more contemporary usage. Example: Navigli (Milano) End of XIX century: less used and finally abandoned and only used by industries that polluted waters. while sections in the inner city covered. Now it is a buzzy area thanks to all its bars and restaurants where people use to gather.


P u s l a p i s 15 | P a g e

A framework convention Faro Convention (2005) relies largely on that idea as it takes on board simultaneously:  Places: both the buildings and the surroundings  People: their well-being but also their  Stories: memories/experiences related to the place Based on the value for society of cultural heritage, it offers a framework to engage civil society in decisionmaking and management processes related to the cultural heritage environment. Opened for signature to member States in Faro (Portugal) fifteen years ago: so far 20 ratifications and 5 signatures. As the Secretary General has stated, citizen participation has become an obligation and a political necessity. It revitalises society, strengthens rule of law, strengthens participation in democracy and human rights

diverse narratives, it helps to make the invisible visible. Making Faro Convention more operational Developed to translate Faro Convention principles into practice, the Action Plan promotes people and heritage driven activities by treating heritage as a resource that acknowledges diversity in societies, encourages stories that can aid in conflict resolution. The ‘Faro Way’ is a joint project with EU to promote such approach to cultural heritage based on people and communities, participation and shared responsibilities that encourage people to recognise, appreciate and take care of their cultural heritage and that of others.

Link to Baukultur? Simultaneous meaning of a society’s particular ‘culture of building’ (how they go about creating their built environments) and the ‘building of this culture’ (how the quality of what they do and what they produce can be raised). Joint responsibility of politics and society for the built environment is stressed and a European policy of achieving highFaro as a ‘way’ or ‘process’ A major priority is the conservation of quality Baukultur is called for: cultural heritage and its sustainable use. The Convention recognises both “High-quality Baukultur is therefore individual and collective responsibility in expressed in the application of conscious, well-debated, high-quality heritage protection. design to all building and landscaping Faro develops democratic participation: activities, ensuring that cultural values it is crucial to involve voluntary are placed centre-stage and human organisations or non-governmental social and cultural needs are satisfied” bodies and provide opportunities for the (Davos Declaration, 2018). participation of young people. Should lead to well designed and lively Process should find common ground, cities and villages equipped to meet shared interests and ultimately changing social requirements while preserving their historical character at common action. the same time. Another important aspect is stories sharing: by acknowledging and There is a need to articulate that understanding of the existence of approach with the preservation and re-


P u s l a p i s 16 | P a g e

usage rembedded Convention.

in

the

Faro Parakas, Krantines, etc. Faro Network is not an institutional group. It is local activists who put Example: wooden traditional houses Faro into practice and share their in Transylvania experience. So Faro Network is about people who help each other Wooden windows frames were to practice local approach to their progressively replaced by heritage, it allows people to aluminium/PVC ones due to more decide what is heritage, to self effective isolation is lower maintenance: managed it, it is a polyphonic major change story rather than singular story, Had to search for a contemporary and calls heritage to work for version of wooden frames to preserve participatory democracy. People connected to the network work as much as possible the global view voluntarily. The network keeps in contact by sharing stories, #2 showing solidarity, making visits, ŽŠB AND THE FARO solving problems together and coCONVENTION NETWORK creating, e.g: the network [Ed Carroll, exchanged ideas to a local ŽŠB member] community in Rome where their new mural was ruined by fascists; Hi, my name is Ed Carroll. I am a we made a study visit to see the community artist and have lived Faro community work in Marseille, in Šančiai only since 2007. I then the network sent people to want to speak about 3 things: (i) help Šančiai community to cohow we connected with Faro; (ii) create the Opera School in 2018. about local self governance; (iii) Also ŽŠb and the network have our latest Faro action “Faro in a contact with the secretariat of Suitcase” Council of Europe – so Francesc Pla is here today! We know each First contact other and we connect often In 2017, the Council of Europe monthly about practical things. I Faro Convention Network initiated translation of Faro welcomed the Lower Šančiai Convention brochure into Community Association (ŽŠB). Lithuanian with the help of prof. Prosper Wanner from Venice and Jurgis Vanagas so that it gets Julie de Muir from Marseilles more understood and used in came to meet us and invite us to local context. take part. Julie, an artist too, showed us her experience of how Local self-governance heritage mobilises people. We The principles of local self know that too. It takes us out of governance is really important for our private houses. In Šančiai its culture today. So much of culture not the private place that we comes like a virus from the topshare but the public space – down. They plan it, realise it and Cabbage Field, Šančines, celebrate it. The city municipality


P u s l a p i s 17 | P a g e

is hungry and community is on every menu of the city. We’re never invited to the feast. We’re told by the municipality that the Šančiai Nemunas road, the high rises, the happy day festival will make us happy and all we have to do is to be like robots and press the app that says we’re Happy, Healthy, full of pop corn culture. The need for self government by communities is a pulse today it seems to me. It is not just about looking back – to memories – even if at times these can be painful and fascinating. It is also about looking at today and tomorrow and how we create the conditions to live healthy lives with each other. Public interest is a way to say that our lives together are more important that my self interest. It is a way to make the rule of law, participative democracy and human rights work for those who will live here in 100 years. Think about it. Does Shančiai with its small cottages, gardens and small streets have commercial value? Are wooden houses only orphans, or are they like the altars of our ancestors? Or maybe it’s just a worthless trash? Does a high-rise built in a few months have more value than a wooden rack that has stood for a century? Faro suitcase Like I said at the start, I am a community artist and during the COVID-19 pandemic, I saw culture getting cancelled everywhere. So I wanted to see if I could curate a series of actions where ‘community culture’ and

‘public interest’ could become a metaphor for little things that are put in a suitcase and send to our Faro friends. The Faro Suitcase is a metaphor for how to safeguard our cultural heritage and make a defence of public interest. So far, we have made 2 cycles of the suitcase. The first was sent to Marseille in October and it tells the story of the nine month action against the Nemunas Road Project. The second one is exhibited in Sanciai library and it tells a story of our civic and cultural activities here in Sanciai. It’s not the full story but it is one story. The Suitcase is not an advertising or promotional exercise for Sanciai. It is meant to lift the spirit of the receiver. The Šančiai community was awarded by the ministry of Environment a best urban design of 2019 for preserving and safeguarding local spirit of the neighbourhood – genius loci. I will finish up with the quote of Rita Namike, the Šančiai community member: „The common tuk-tuk in the heart of the neighbors of the Nemunas Road action was the most memorable. The common heartbeat Tuk Tuk was heard and appreciated as the Genius Loci. And it is for all of us.” Genius Loci, translated from Latin, is the Spirit of the Place. That is what unites us the most, that is what we feel and want to protect. I will definitely not be fooled into saying that most people are thrilled”.


P u s l a p i s 18 | P a g e

#3 JUOZAPAVIČIUS AVENUR 13. MY STORY [Genė Puzinenė, ŽŠB member] Briefly about myself. I am Genė, I live in lower Šančiai on A.Juozapavičius Avenue. What is so special about the place where I live? It is a cultural heritage site, the site of Kaunas' first military town, called the Žemai Šančiai barracks, and is protected by the State. After the evacuation of the Soviet army, the condition of the buildings and the territory was good. We lived in peace, though every day we saw the disappearance and destruction of the army barracks. Over time, the area has become in pitiful condition. The buildings were destroyed by both young people and local antisocials, and there were even several fires. A set of buildings went on fire: army Barracks, sport center near Šančiai Secondary School, house in Sodų Street. Most interestingly, the fires are followed by investors who appear to buy those buildings along with the land. The question is - why is this happening? There were also fires in the barracks buildings near us. The fire first broke out on April the 2nd, 2014, following on up on the 5th of April 2014, and for the third time - in July 2014. The Investigation about fires were started, but there is no answer about its finding. The most interesting thing is that the fires happened when the detailed plan of the military town was under the process of planing and it seems that the houses have burned down to the 'necessary level' so that the buildings will no longer be subject

to heritage requirements, thus making it easier for investors to settle. The Evidence that a Detailed Plan is being prepared has reached us on April 15 in 2015. We received a notification about a detailed plan of the adjacent land plots prepared in accordance with the general procedure. We know that to prepare a plan takes more than a week or a month. After investigating the detailed plan, we were very surprised to find out that a large building is planned adjasent to our authentic one-storey wooden house. We continued our investigation at the Kaunas Cultural Heritage Department and there the specialist accidentally told me that in the nearest future we are going to confront a construction of a big RIMI shopping mall just a few meters away from our house. The construction of a new development was taking place in an urban heritage site protects. The construction work of the new shopping mall began with the demolition of the preserved basement from the tsar period. We informed the Director of the Cultural Heritage Department and journalists about the buildings being demolished. The Chief Inspector of Kaunas Cultural Heritage arrived at the site, and gave instructions - to stop the demolition works and called the violater to come to the Heritage Department to find out the more about the situation. We also went there. When we came back from the meeting, we found out that the basement was leveled with the ground. An administrative fine of -1150Eur was imposed on investors for the demolishion of protected urban heritage. The imposition of a fine of such a small amount has probably become an incentive to continue to treat barrack buildings in a similar way. To this day, we can see the remaining


P u s l a p i s 19 | P a g e

elements of the basement under a special glass in the RIMI shopping center, although those stacked stones under the glass are certainly not what was in those places and are not elements of former basements dominated by red bricks with vaulted red brick ceilings. Note, the demolishion of the small protected basement started early in the morning and went on until 5 pm, which shows that the builders had a hard time overcoming this building, because of its unique construction that could still stand for a long time and perhaps serve future generations as a research, cognitive and historical object. It hurts the heart when heritage is treated according to someones need, not as it should be. Surprisingly, only ordinary people care about heritage.

developers, Kaunas City Municipality Administration, Kaunas Territorial Planning and Construction Supervision Division, Kaunas Public Health Division, Cultural Heritage Department under the Ministry of Culture, Kaunas Region Environmental Protection Department, JSC Rimi Manager, etc. Some institutions provided us with the answers, but Kaunas city. The Urban Planning and Architecture Department of the municipality and the Kaunas territorial subdivision of the Cultural Heritage Department did not submit a response to our requests and complaints. We then submitted a complaint to the ombudsman of Seimas, attaching evidences of the failure of Kaunas city municipality to provide answers. And it was only due to this complaint that the addressed insitution provided us with responses.

The main conflict arose when we saw in the detailed plan that a new road was planned at the mall site. Our modest cottage with six apartments became like an island, just around it, not water, but roads. On the one side A.JuozapaviÄ?iaus ave, on the other side the entrance to the new development of residential houses, school, Kindergarten kindergarten and the territory of the Lithuanian army with military garages, on the third side - a new entrance to the mall, and on the fourth side - car parking lot. True, a new road was to appear 1.5 meters from the windows of our house. We have started negotiations with investors on the planned road. The first request - to cancel the construction of a new road near our house, which unfortunately failed. We appealed to all institutions, participated in the presentation of the project, writing and asking to stop the construction of the Rimi mall, the height of which would have overshadowed the sunny entrance for us. We wrote to: project

The addressed institutions also received instructions from the Seimas ombudsman to assess whether the approved detailed plan complies with the provisions of legal documents. At the same time, negotiations took place with the project investors. The official presentation of the detailed plan concealed information about the construction of a new road and only thanks to our attention did we noticed in the detailed plan that there will be a road nearby. We went all the way through the fight, that is, the two representatives of the house, we coordinated all our steps with the neighbors. But the neighbors are not brave people, they have only been able to boldly present their thoughts in their own circle. It is no a secret - for our silence, the two of us were offered new apartments in the new development‘s quarter, with the condition, that we will help the developer to buy the rest of the apartments in our house belonging to our neighbors for LTL 1,000 per square. Whic meant that at that time a person


P u s l a p i s 20 | P a g e

would not buy even a normal car for this amount. We don’t know what their intentions were for our house, we can only guess. But after consultation, we decided that we had been living in the neighborhood in harmony with our neighbors for years, so we didn’t give up. We wanted to live piece with our conscience. Our main request to investors remained the same: not to make the road or at least to move as far away from the house as possible. While the fight was going on, the situation with the investors also changed – the number of investors divided the plot and bought back their shares.

much. Removed greenery will have to be replanted or a replacement value paid for them, the cost of 1 centimeter ir 10-14 euro. If the valuable features of Kaunas' first military town, Žemieji Šančiai barracks are listed as architectural, historical and urban, then after the arrival of new investors – it became just historical and may be a little bit architectural.

There were many questions about our house, which is built in 1900. We got to know that our house is in the protected zone of an urban cultural heritage, named as “the first military town of Kaunas” in Lower Šančiai. However, the house is not included in the register as a protected object. Nevertheless it Our last letter was addressed to four means that you cannot make major owners of the adjasont plots. There changes in your house because of the were no emotions in the letter, but protection zone. ” We are between there were requests to maximize the interests of the local inhabitants: noise, heaven and earth, if we are apply for a partial-financing, the answer is - your pollution, environmental impact of house is not heritage-protected, if we economic activities, insolation, vibration, with a reference to the law at want some kind of a change – the each request. And only after this letter, house is considered as heritage about an hour after we sent it by email, protection. we received a call from investors who The main observations of our actions in were planning the construction of the relation to our case: RIMI store. Negotiations took place. 1. There must be real written The question is - what we have communication with all instances; achieved? I will say - first of all, we 2. All promises shall be made in written guaranteed a support for the form; publication of Jurgis Vanags' book 3. When writing letters, do not follow about Šančiai and only later - the withdrawal of the road from the house. emotions, but write with references to We received a financial support for the the Laws; 4. If possible, consult a lawyer; publication of a historical book about 5. And don’t be indifferent to the Šančiai, and removed the road 3 problems of other people around you, meters away from our house, the because you never know what will be developers built a fence, helped to sprouting at your own living place in the clean up the yard. future. After all, only together can we overcome obstacles! Regarding the green areas that investors recklessly choped we received a following answer: “the named land plot is private, so we will not be able to influence anything


P u s l a p i s 21 | P a g e

#4 FIXUS MOBILIS [Viltė Janušaitė, www.fixusmobilis.lt] Good evening and thank you for the invitation and for being here today, and, most importantly, for your interest in cultural heritage. My name is Viltė Janušauskaitė and I represent project named Fixus Mobilis. It was formally launched exactly a year ago, on the 10th of December in 2019 and today I will shortly present it, and will explain why and how it is useful for heritage owners and communities and what its relation with the Faro convention is.

environment. It’s no less important because big changes start small! How is Fixus related with the convention of Faro which is often regarded as more political tool, empowering communities in decision making? From our perspective these both have much in common:  Responsibility for cultural heritage – both individual and collective;  Heritage conservation to improve living quality;  Sustainable management and development;  Use of traditional materials and building methods;  Awareness raising and capacity building.

At first, please look at this short introduction movie, which was shot We believe in empowering heritage during the summer courses. It shows what we do at Fixus. What is Fixus and owners and communities through knowledge and capacities. You simply what we do? can’t care about heritage if you don’t know what to do and where to start.I The goal of Fixus is to improve heritage management using preventive have mentioned preventive maintenance. What is it and why we maintenance. How it is supposed to need it? Good big changes start small, work? Fixus team comes and makes survey of a heritage building. It writes a so do the bad. And this is particularly true with old buildings. The process can report on the building’s state of conservation and indicates necessary be compared with oral hygiene– brush repairs. The Team can also implement your teeth and you won’t need or will small works of preventive maintenance postpone intervention. Preventive care is always cheaper than repair! In case and repair. Fixus provide individual of heritage, it also prevents losses of and public consultations for heritage authentic materials and elements. owners and communities in different regions of the country (of course, this one is now complicated by limited communication possibilities).

Why preventive maintenance is necessary for buildings? Because buildings grow old and accumulate things they shouldn’t, so the goal is to It is also planned to organize several workshops, let the conditions regarding identify them as soon as possible. Here pandemic allow that. The projects itself you see (in the slide) the model for the Heritas festival. It’s an illustration of the is not about the heritage politics or most popular small issues that have involving communities in important huge potential to cause heavy damages decision making. It’s not because we in near future. How many you count? underestimate the importance of this Broken tiles, moss, rusted gutters full of aspect, but because our field is more leaves blocking rainwater flow. There is practical, closer to the daily


P u s l a p i s 22 | P a g e

even an old unused bird nest and a small birch. All these items were collected from real buildings.

does Fixus look in numbers? There are 3 mobile teams, each consisting of 3 members (9 members in total). They will visit 200 objects until the end of Here you see (in the slide) how issues 2022. Fixus will carry out 30 public look in reality: completely blocked consultations about various issues in gutters, rotting wooden roof, a chimney heritage management in different damaged by rainwater and, of course, regions and participate in 3 bigger roof garden with another birch. By the events. There will be also 6 seminars way, it is not so easy to pull them out! and workshops for those who’d like to These are very common situations and improve their knowledge and skills and they provide arguments why at least 7 educational leaflets providing preventive maintenance is needed. information on understanding and The idea is not unique. The system of caring for different issues in relation to preventive maintenance was buildings. established in the Netherlands back in the seventies. We have visited three What is the timeline? Well, it is not a countries before we started the project, timeline, we hope it will become a cycle and were able to and learn from their of maintenance. It works like this: at firs experience. the owner applies online, then we contact him / her and agree on terms. A What is the project framework in team visits a building and inspects the Lithuania? The project is financed by minor works to be done. Finally a report the financial mechanism of European and following consultations are economic area (Iceland, Liechtenstein, delivered and they are followed by next Norway grants) and is planned for inspection several years after. Several three years with following five years photos to show how it works: the buses sustainability period that will be are our mobile workshops. They are covered by the budget of the Republic currently installed in Kaunas (I hope of Lithuania. The team works in this is the last time I show photos of the Cultural Heritage Centre and Cultural workshops in other countries). Here is infrastructure Centre, and we also Slovakian mobile workshop. Ours will have partnership agreement with look very similar with many items for all Lithuanian Cultural Heritage possible situations. Here is what we will Department as well as the two partners do additionally to general inspections in the donor country – Norway, that are practiced in other countries – respectively Riksantikvaren and KAwe will take samples for lab research Church Buildings Association. and lab analysis, for example, fungi or Norwegian partners are implementing chemical structure of relevant material. similar pilot project in Norway. These are examples of possible maintenance and small repair works – What we have done so far? Firstly fixing small patches of roof and all lots of training, because we need our about rainwater system. Finally – the team members to become some sort report with many pictures, which, we of supermen: to be experts in heritage, hope, will be used by the owners. We climbing, repair work, filling out will provide individualized maintenance documentation, consulting etc. Here plans to be implemented by the you see (in slide) nearly all the team property owners in order to avoid working on one building in the problems in the future. This is our team Lithuanian open-air museum. How working to ensure that heritage would


P u s l a p i s 23 | P a g e

not loose its heart beat. It’s my pleasure to be here, thank you for listening and if you have any questions today or later you are always very welcome. If you own or manage a listed heritage building, we kindly encourage you to apply for inspection on www.fixusmobilis.lt Thank you!

Slide 4 In 2006, Vilnius City Council approved a strategy implementation program, which included a plan of means and activities. However, no funding was allocated for the implementation of this program, so the activities of the plan were not carried out consistently. The program ended in 2009.

However, since then, a large archive of measurements of wooden architecture has been accumulated, which has not been studied and analyzed in detail. Slide 5 Museum of Wooden Vilnius City In October 2018, the Vilnius City Architecture, director] Council establishing a new unit in the Directorate of Vilnius Memorial Slide 1 and 2 Museums - the Museum of Wooden I treat the genius loci, or local spirit, as City Architecture. It was decided to a phenomenon revealed through the place it in a wooden house on Polocko visible and tangible material heritage str. 52. We were lucky that 14 years and its emotionally perceived later the strategy of protection of intangible features. It is important to wooden architecture was remembered mention that the local spirit works by and it was decided to place the capturing memory on a social level and Museum in this house. In December it creats an identity of place and 2018, a project application was inhabitants. At the same time, the submitted for EU structural funds, and social value created by the local spirit partial funding was received for the is transformed and materialized into a project implementation physical form affected by preservation and usage. When it comes to wooden Slide 6 architecture, it differs from the real The authors of the strategy, who estate development projects due to its inspected almost all wooden houses. environmental friendliness, ecology The main goal of the project is to and, of course, aesthetics. reconstruct the building and install a new Museum of Wooden City Slide 3 Architecture. The total value of the The first real step towards the project is EUR 1,183,597.81, of which systematic protection of wooden 57% was provided by the municipality architecture was taken in 2004-2005, and 43% by the EU program. when the outline of the Vilnius wooden architectural heritage protection Slide 7 strategy was prepared by the After receiving the funding, the activities commission of Vilnius City of the museum started: the Municipality. The authors of this reconstruction of the building was document have done a great job started in order to preserve and tidy the researching the wooden architecture of building so that it would be an example Vilnius. A summary of the strategy is of proper restoration. The building is available online.

#5 THE WOODEN HOUSE, VILNIUS [Donata ArmakauskaitÄ—,


P u s l a p i s 24 | P a g e

also understood as the main exhibit of the museum.

line with the spirit of the Faro Convention.

Museum of Wooden City Architecture began its operations in 2019 with one employee. The museum currently has 3 permanent employees. In Vilnius, disdinguished out four zones where wooden buildings dominate: Žvėrynas, Šnipiškės, Markučiai, Naujininkai. In addition there are 12 small territorial units of wooden architecture, groups of buildings and unique wooden houses. The authors also compiled a list of buildings and coplexes to be protected. This is a particularly important piece of work on the identification and inventory of wooden architecture, which allowed us to see for the first time how much wooden Vilnius has survived and how much it needs to be preserved.

Slide 9 The Museum stands on three main pillars: the exposition, the counsaling center, and the community. The activities of the counseling center and the community have a direct impact on the preservation of the wooden architecture and the bringing together communities. I will just mention that it is planned to present 3 different narratives related to wooden architecture: 1. technology, 2. the wooden heritage of Vilnius, and 2. the history of the museum‘s building.

10 slide The main goal of the counseling center is to advise the owners and residents of wooden houses on the proper Slide 8 maintenance and management of The authors of the strategy wooden houses and to organize distinguished three types of preserving theoretical and practical training, during wooden architecture: on-site which the participants would acquire protection, protection when moving to practical skills necessary for the a new location (museum), preservation management of wooden houses. of information about an object if it is Well, of course, the Museum aims to not possible to preserve it physically. bring together a community of people who are proactive and love wooden Preservation of information about the architecture. We hope that we will object was the most applied method become a hub for these people to meet, throughout the period. Each year, the get to know each other and initiate municipality was initiating changes related to the preservation of measurements of wooden houses and wooden architecture and the their architectural elements. The entire improvement of their quality of life. So I archive of the measurements was would like to say a little more about the stored in the municipality and is now activities aimed at disseminating handed over to us. wooden architecture and raising the awareness of communities. The municipality requires the owner or contractor to make detailed 11 slide measurements of the wooden house The Counseling Center will organize before issuing a permit to demolish it hands-on workshops to provide The strategy identifies the main participants with the practical skills and measures for the preservation of knowledge needed to properly maintain wooden architecture: Legal, economic wooden houses. It captures 52 house and educational. It should be noted maintenance processes. that these measures are absolutely in


P u s l a p i s 25 | P a g e

12 slide We believe that it is important not only to properly visualize the work being done, but also to capture the people who work and documenttheir thoughts and feelings during the interview. 13 slide MMAM currently has a team of 5 volunteers. Volunteers also provide expert assistance and offer their own initiatives, which we try to implement using our resources. We focus on and interact with the local Užupis community, namely, wood craftsmen, architects, wooden house owners and residents. 14 slide Thinking how to promote wooden architecture, we noticed that there are very few new examples of wooden architecture, so in the beginning we should focus more on promoting historic wooden buildings. As a result, we are focusing mainly on the wooden heritage. Here you can see the results of the workshop where the children made wooden houses from the second hand wood planks. During the workshop, we put a spotlight on the decoration of wooden houses, such as windows or doors, and children designed their own wooden houses. 15 slide In order to encourage Vilnius residents and guests to notice the wooden buildings in their surroundings, we decided to organize the election of the most beautiful wooden house of Vilnius. Together with heritage specialists, we selected 50 wooden buildings and made their “poll”, where everyone could vote for a house they liked. More than 1,300 voters cast their ballots on the online platform and selected the 10 most beautiful wooden

buildings in Vilnius. These buildings are marked with symbolic signs. Later, an exhibition of photographs of these buildings was presented, which still travels around different public spaces of Vilnius. The aim of this exhibition is to encourage people to notice the unique appearance and decoration of wooden houses, because only when the buildings are noticed and recognized, people will begin to appreciate and protect them. 16 slide This year we plan to publish a catalog of Žvėrynas wooden buildings. We want to make the catalogue atractive to people who have not been interested in such things before, as well as for architects and heritage specialists, because it contains really unique and important content –detailed description of the objects (commissioned by Vilnius City Municipality) which will help to restore or reproduce the missing parts of the dilapidated houses. Many countries - such as Estonia, Latvia, Norway and Sweden - have such catalogs. 17 slide Project concept: Urban Village is a community-based heritage site management project that uses social innovation and creative placemaking to renovate a protected urban cultural heritage area called Skansenas, located in the historic suburb of Vilnius. This project is the result of cooperation between MMAM, volunteers and Šnipiškės community. It is a project aimed at creating the identity of the urban heritage area in Šnipiškės district, called Skansen, and preserving the genius loci by gathering and involving the community in various creative activities, thus encouraging it to care for the environment, as well as to create local businesses and services.


P u s l a p i s 26 | P a g e

18 slide MMAM's activities so far are mainly related to awareness raising and education. However, Vilnius Municipality is implementing incentives: a program of partial compensation for the costs of building maintenance in the historic center. It is focused on the city center, where wooden architecture is not abundant. Therefore, in cooperation with the municipality, we are developing a compensation mechanism that would allow people who properly maintain and manage wooden houses to recover part of the costs incurred. It really seemed simple when I started this job, but it’s not now. We hope that this mechanism will be operational in 2021 or 2022. 19 slide Vilnius municipality has issued 10 architectural rules aimed at encouraging the development of a sustainable and environmentally friendly city and the development of wooden architecture. In fact, the rules are applicable to wooden buildings of new architecture, but one rule, which indicates to adapt wooden existing buildings rather than to build new ones in their place. Of course, when it comes to wooden architecture, this does not always work, because the renovation of a wooden house is not cheap, and a large part of the plots of demolished wooden buildings are planned or already built up with apartment buildings and offices. 20 slide To summarise, the period from the development of the Vilnius wooden architectural heritage protection strategy to real actions is very long i.e. (13 years), and without securing funding for the implementation of the program - real results could not be

achieved. Besides, the documents also need to be updated, as some of the valuable buildings captured in the strategy no longer exist. If it is possible to implement works important for the protection of wooden architecture, Vilnius City Municipality will contribute knowledge and funding. Drawing on the experience of foreign partners and their success stories, opportunities are created to help owners and residents of wooden buildings who take proper care of their environment and home. With the help of the communities of wooden buildings, enterprises and heritageminded residents we seak to develop identities and local spirits of places. The success of such initiatives is based on the principle of equal dialogue with the community, as set out in the Faro Convention. Because, in principle, only the community itself can describe and create its own Genius loci, but guidance and regulation, will help people to use the tools that enable preservation of our heritage.

#6 D.I.V.E. METHOD ALALYSIS [Vegard Kaasen Engen, Bodø Municipality, Cultural Heritage Specialist] My Name is Vegard Kaasen Engen, Im am an archaeologist working as a cuktural heritage advisor at Bodø municipality. I have been ivited to talk to you today about DIVE analysis as a way to democratize city planning, in a cultural heritage perspective. There is a growing interest in the historic and cultural qualities of towns and cities underlines a need for planning and heritage management which focus on urban heritage qualities as development assets, rather than obstacles.


P u s l a p i s 27 | P a g e

Since the 1970s UNESCO, ICOMOS and the Council of Europe have all stressed the need for the work with urban cultural heritage to be better integrated into planning and management practice.

and planning, both in the public and private sector.

DIVE may be adjusted and used in different circumstances, historic settings and urban situations, DIVE is flexible and may be used in Public participation, cross sectoral wide range of circumstances, thinking and coordination of interests is underlining its strength as a tool which a major success factor today in can match the ever evolving rationale of achieving attractive, well functioning tomorrow’s urban development, and sustainable cities, and is already planning and heritage management. implemented in the established The four main steps of the DIVE management models and way of analysis (Describe, Interpret, Valuate thinking within Norwegian and Enable) are compatible with a management. number of methods and approached found in other areas and professions, One of the tools in the process can be e.g. archaeology, landscape planning todays’ subject, DIVE-analysis. and urban design. The DIVE-analysis addresses some of The approach is built up around the the challenges which are encountered four steps mentioned earlier. when viewing historic and cultural D = Describe, environments as both qualitative and functional resources. What does today’s landscape and environment tell us about the area’s The approach encourages crossorigins, development and character? disciplinary and cross-sector (Establish a knowledge base, collate, cooperation, and emphasizes the describe and process information about importance of public participation, the origins, development and character communication and dissemination of of the area.) results. I = Interpret, DIVE analysis may be integrated into Why have certain elements and urban planning procedures, or used as characteristics of the area had a independent knowledge-building tools. particular significance for the society? In both cases the purpose is to (Explore the area’s historical transform cultural historical information readability, its significant and from passive to operational knowledge communicative contents, integrity, through a critical, creative, systematic authenticity and overall condition.) V = valuate, and goal-orientated process. The cultural-historical profile of the analysis Which historical elements and encompasses a broad spectrum of characteristics are of special value, can environmental and societal they be developed and what is their determinants, perceptions and themes. tolerance to changes? (Assess the value, development Target groups include stakeholders, potential, vulnerability, tolerance and planners, cultural heritage capacity for change of the cultural and professionals and decision-makers historical resources.) involved in urban conservation projects


P u s l a p i s 28 | P a g e

E = Enable How should the areas ‘prioritised historical characteristics and resources be managed and developed, through concrete proposals. (Define the potential field of action for the cultural heritage, suggest strategies and principles, instruments and concrete measures for management and development) In addition the workflow of this process also have to include a preparing phase: Assess factors that could affect the execution and subsequent use of the work. Questions and knowledge needs are described. Empirical content is gathered (Historical documents and records, old maps, drawings and photographs, reports etc) A DIVE analysis should ideally function as an interdisciplinary, participatory and open process for inquisitive, critical and creative ideas amongst both scholars, experts and the local people. In this way discussions and judgments can be broadly anchored amongst the local population and other participants, thus ensuring the legitimacy and desired impact of the work. Participation can take place in various ways depending on requirements and available resources; for example by public meetings, questionnaires, participatory groups, chat pages, blogs, etc. In my experience open public meetings are an efficient way of doing this, as it opens for instant and open discource during the process. It is important to have a broad spectre of participants in the meetings, and it is on the project manager/facilitator to ensure that also the local voices are heard.

In addition to the democratic aspect of this, a participatory process involves supplementing the collected information with site specific knowledge provided by individuals and groups who have diverse local knowledge and skills. In this way it is also possible for the local population to take part in defining theire own heritage, and valuate it. In the end this work have to give an end result, describing the historical character of the area, especially its particular evolution and characteristics. Interpreting the historical meaning of the area and elements of particular significance and communicative value. Valuating the area’s cultural historical value, development potential, sensitivity and capacity for change. Enabling the potential arena of intervention in the area, with alternatives and concrete ideas for the preservation and development of prioritised historical qualities and resources. Summarising the most important points and issues that need to be integrated into ensuing planning and other processes. All in all, describing the areas soul, and how to preserve it while leaving room for further development. This prosess will give the people of Sanciai to take part in defining their cultural heritage, and give a clear message to the planning authorities on what are important to them, but also suggest what can be done in the future, while still preserving what make Sanciai special.


P u s l a p i s 29 | P a g e

The transcipt was compiled voluntarily by Ed Carroll. It is an unedited version with a technincal translation made in some cases. 2021