Page 1

Helaas heeft iedereen wel eens met schade te maken...

Gom

Total Insurance Solutions

De juiste mensen op de juiste plek


Visitekaartje

Eender welke schade Gom staat steeds voor u klaar.

Contacteer ons

Noodnummer

03 820 96 20

0900 100 87

Tevreden klanten dankzij een totaalpakket en de nieuwste technieken


Gom Kwaliteit voor alles

Wat doet Gom Insurance Solutions ? Als

schoonmaaksector

België, Frankrijk en Engeland. Salvage na brand of

heeft Gom zich in de loop der jaren in verschillende

waterschade is een specialisme. Door onze jarenlange ervaring

disciplines gespecialiseerd. De meeste van deze taken,

kunnen we op een efficiënte wijze precies de gewenste

die niet tot de dagdagelijkse schoonmaak behoren, zijn

kwaliteit bieden. Wanneer u getroffen wordt door brand- en/of

ondergebracht bij onze afdeling Gom ‘Insurance Solutions’.

waterschade kan u opeens voor hoge onvoorziene kosten

De arbeiders van deze divisie hebben vakkundigheid

staan.

in

pionier

huis

en

door

Dit

betekent

en

met

voorloper

een voor

verstand

in

degelijke u

de

scholing

medewerkers

van

zaken

te

en die

ervaring. planmatig

werk

gaan

Dit betekent voor u medewerkers die planmatig en met

Indien u ons tijdig contacteert, vermijdt u:

verstand van zaken te werk gaan.

• Investeringen die nodig zijn voor vervanging van apparatuur

Wij halen onze kracht uit het inzetten van de juiste

• Extra kosten door bedrijfsonderbreking

mensen op de juiste plek. Kortom, met Gom heeft u een professionele partner die maatwerk levert en met u meedenkt, een partner die voortdurend alert en vernieuwend is. Bovendien maken wij deel uit van de facilitair totaaloplosser ‘Facilicom’ die actief is in Nederland,

• Mogelijk verlies van klanten


Afspraak is afspraak

Een goed begin is het halve werk

Belangrijk om te weten is dat de eerste 12 tot 24 uur cruciaal zijn.

Het uitvoeringsplan van de Gom-deskundigen omvat

Een zo vlug mogelijke schadestop na de ramp is een absolute

volgende fasen:

noodzaak om financiële gevolgen binnen de perken te houden. Belangrijk is echter dat deze specialistische werkzaamheden

• Water-, schuim- en poederverwijdering

worden uitgevoerd door een professioneel en deskundig

• Opstarten van droogprocessen d.m.v absorptie

bedrijf.

en condensdrogers

Bij salvage na brand komt heel veel kijken. We moeten niet enkel

• Sloop en herstel van beschadigde bedrijfsruimten

rekening houden met het verwijderen van de aan- tasting maar

• Reiniging van apparatuur in speciale reconditionerings-

ook voorkomen dat het erger wordt. Wat met de roetneerslag, roest, verkleuringen, productievervuiling, vervuiling ten gevolge van bluswerken, de vochtigheid ten gevolge van wateroverlast,

kamers • Ontgeuren om de brandgeur te neutraliseren en definitief te verwijderen.

puin ? Dankzij drastisch.

reconditionering

vermindert

de

totale

schade

Wij raden deze methode aan omdat het

goedkoper is dan nieuwe apparatuur aan te kopen.


Sterke werkorganisatie

Rook, vuur,... schade beperken

Stille waters...

Om na een brand te voorkomen dat de schade aan installa-

De voornaamste oorzaken van waterschade zijn stormen,

ties, machines, kantoorapparatuur of huisraad nog erger wordt,

regenwater, zeewater, overstromingen, gesprongen leidingen of

moeten de beschadigde goederen grondig worden onderzocht.

zelfs een riolering die overloopt. Een gebouw is echter niet droog

Dankzij de expertise van onze elektro-techniekers kunnen wij

wanneer al het zichtbare water is verwijderd. Net het achter-

u raad geven of het uit economisch en technisch oogpunt nog

gebleven vocht is de grootste vijand voor materialen. Het

mogelijk is deze toestellen opnieuw gebruiksklaar te maken.

kan wel zes weken duren voordat alles droog is. Water kan

Natuurlijk plaatsen wij na brand of waterschade onmiddellijk

zich onopgemerkt onder vloeren en in spouwen bevinden

ontvochtigers om de corrosieprocessen tegen te houden.

en zo zorgen voor rotting, schimmel en verzwakking van de fundamenten. Dit moet u te allen tijde voorkomen. Water dringt in de apparatuur en veroorzaakt roest waardoor de veiligheid en het juist functioneren van het materiaal in ernstige mate bedreigd worden. Het destructieve effect van water op papier, boeken e.d. is bekend, minder bekend echter is het vernietigende effect van de schimmels welke ontstaan na een waterschade. Gom ‘Special Cleaning’ heeft jarenlange ervaring in het reinigen en saneren na calamiteiten.


Reconstructie af- of opbouw

Gom staat steeds voor u klaar.


Na

Voor

Gom biedt u een totaaloplossing aan Stap 1 : Noodinterventie en inventarisatie van de schade door een expert ter plaatse o

Noodnummer: 0900 100 87

o

Interventieploeg: 7 dagen op 7, 24 uur op 24

o Noodherstellingen:

- Dichten van ramen en deuren

- Dichten van alle daken met een lichtdoorlatend uv-bestendig polyethyleen dekzeil (nooddak) d.m.v. hoogwerker(s)

- Elektriciteit

- Loodgieterij

o

Eerste algemene actie om gevolgschade te beperken

Stap 2 : Ingreep o

Analyseren van de schade en detecteren van verborgen vochtophopingen

o

Salvage van het gebouw en inventariseren van de inboedel

o

Luchtdroging en reconditionering

o

Inboedelreiniging en mogelijk tijdelijke opslag

o

Neutralisatie, geuren schimmelbestrijding / sanering – Desinfecteren van aangetaste oppervlakken

o

Reinigen van stofferingen

o

Papier- en data recovery (dossiers, boeken, computers)

o

Fixeren van wanden en plafonds

o

Industriële reiniging van machineparken en elektrotechnische installaties

Stap 3 : Reconstructie – Herstel in natura – Sleutel op de deur afwerking o

Totaalheropbouw & interieurwerkzaamheden, keukens, deuren, trappen, dakstructuren, enz…

o

Schilderen en behangen

o Elektriciteit o

Loodgieterij en installatiewerk

o

Leggen of behandelen van vloeren

o

Aanbrengen van faiences

o

Leveren gereinigde inboedel

Wij maken gratis een gedetailleerde offerte per werf, binnen de 48 uur voor de reiniging, binnen de 5 werkdagen voor de herstellingen in natura. De werken kunnen zeer snel worden uitgevoerd en worden volledig gecoördineerd.

Schaderegeling efficiënter organiseren : totaaloplossing met één contact


Ontgeuren met Gom’s Plasmaveld Luchtreiniger in bewoonde ruimtes

Ontgeuren met ozon in lege ruimtes

Groot voordeel : ontgeuren kan tijdens bewoning!

Er is

geen enkel schadelijk effect op mensen of dieren die in de

De enige manier om een ruimte echt steriel te maken is door middel van hoge ozonconcentraties.

ruimte aanwezig zijn. De Biozone wordt binnen Gom gebruikt voor “ High Ozone Shock Gom heeft hiervoor de nieuwste soort plasmaveld luchtreiniger

Treatments “ en verwijdert op efficiënte manier hardnekkige

ter beschikking.

Deze koudgenerator is de veiligste manier

geurtjes zoals rook, schimmel en andere geuren. Het is de

van stankbestrijding en is, in tegenstelling tot de ozonreinigers,

ideale toepassing om een lege ruimte met een grote hoeveelheid

toepasbaar in bewoonde ruimtes.

ozon te “zuiveren” van alle aanwezige geurtjes en kiemen.

Onze luchtreiniger is voorzien van een intensiteits- en

Normaal gezien wordt de lucht in een bewoonde ruimte

luchtsnelheidsschakelaar, om het toestel aan te passen aan de

gezuiverd

grootte van de ruimte en de geurintensiteit.

Het

met

gebruik

een van

enkel plaatsvinden in

kleine

de

Biozone

hoeveelheid mag

dan

ozon. ook

afgesloten ruimtes waarin op het

Deze manier van luchtreinigen wordt door Gom toegepast in

ogenblik van werking geen mensen, dieren of planten

kantoren en werkruimtes omdat de lucht in de volledige ruimte

aanwezig zijn.

gereinigd wordt en niet alleen de lucht die door het apparaat Nadien dient men de behandelde ruimte enkel nog goed te

gaat.

verluchten gedurende enkele uren. De Gom plasmaveld luchtreiniger is de veiligste en eenvoudigste manier van stankbestrijding op dit moment. Dit type luchtreiniger kan onder meer toegepast worden in ziekenhuizen, praktijkruimtes,

bejaardenhuizen

en

woningen,

restaurants,

hotels en bedrijfskeukens, kortom overal waar een traditionele luchtreiniging niet mogelijk en/of 100% veilig is.

Hoe werkt ozon ? Heeft u al gemerkt hoe zuiver en fris de lucht ruikt na een onweer? Dit aangename effect, één van de wonderen der natuur, wordt gereproduceerd door Gom’s Biozone, meer bepaald door de Corona ontladingsbuis die zich in het toestel bevindt. Deze buis zet zuurstof om in actieve zuurstof (ozon), die de lucht steriliseert door bacteriën en geurmoleculen te vernietigen. Ozon heeft een levensduur van 35 minuten en wordt dan terug omgezet in

Ontgeuren kan tijdens bewoning met Gom’s Plasmaveld Luchtreiniger

zuurstof.


In tegenstelling tot vele andere toestellen, die enkel geuren

Deze schade bestrijden wij door middel van geforceerde

maskeren, pakt onze Biozone het probleem aan bij de wortel

droging, reconditionering en specialistische reiniging.

zodat slechte geuren niet terugkomen. Bovendien penetreert ozon, aangezien het een gas is, zelfs in de moeilijkst bereikbare hoekjes en kantjes.

Via ons noodnummer

0900 100 87 Met hoge ozoncentraties kan een ruimte steriel gemaakt worden

zijn wij 24u op 24u bereikbaar, bij noodgevallen rukken wij onmiddellijk uit vanuit onze verschillende vestigingen in België.

Schadelast binnen de perken houden : reconditionering

Droging na waterschade – ontvochtiging Dankzij zijn 24-uren calamiteitenservice en landelijke dekking kan Gom acute waterlast snel en vakkundig verhelpen. Van het wegpompen van kleine tot middelgrote hoeveelheden, tot

Hoe gaat dit drogen in zijn werk ?

het plaatsen van droogapparatuur en het schoonmaken van de vervuilde oppervlakken.

Bij een Gom-droger condenseert het water op het koude deel van de machine. Het water wordt daarna via een waterslang afgevoerd. Condensdroging is een natuurlijke

De gevolgen van waterschade

manier om te ontvochtigen. De kans op overdroging is door deze natuurlijke methode uitgesloten.

Onze Gom-drogers

Doorweekte vloeren, ondervloeren, zwevende

zijn hierdoor bij uitstek geschikt voor ontvochtiging, ook

vloeren en plafonds

bij lage temperaturen (>0° C), zonder bij te verwarmen.

Optrekkend vocht

Het plaatsen van een Gom-droger heeft vele voordelen.

Schade aan inventaris

Het

Schimmels en bacteriën

is de enorme snelheid ten opzichte van drogen door

Geuroverlast

te verwarmen. Zo voorkomen we condensatie, vochtproblemen,

Etc.

schimmelvorming en muffe luchtjes.

belangrijkste

argument

om

drogers

in

te

zetten


Gom Special Cleaning. Onderdeel van Facilicom Facilicom is een onderneming die facilitaire diensten verricht voor bedrijven, organisaties, overheden en instellingen. Facilicom is in België onder meer actief in schoonhouden, bewaking, bedrijfcatering, werving & selectie, facilitair management, technisch gebouwenonderhoud en fleet services en levert voor steeds meer opdrachtgevers combinaties van diensten, gebundeld tot één geïntegreerd pakket. Facilicom telt internationaal ruim 30.000 medewerkers en is actief in Nederland, België, Frankrijk en Engeland.

Facilitaire werkgebieden van Facilicom


Special Cleaning Hoofdzetel: Noorderplaats 7/1 2000 Antwerpen E-mail : brand@gom.be www.gom.be Noodnummer : 0900 100 87 24u/24u service Onderdeel van Facilicom

Bedrijven van Facilicom Facilicom Facility Solutions Gom Cleaning Prorest Catering Trigion Security Axxicom Werving en Selectie One Building Maintenance One Fleet Services

Total insurance solutions  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you