Page 1

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

DUBEN 2019

Oceňování v rámci IDEA Zaměstnanci, kteří se podíleli na implementaci iniciativ s významným pozitivním vlivem na finanční výsledky skupiny Unipetrol, převzali ocenění.

10

04 Rozhovor s Tomaszem Wiatrakem

12 O úspěšném vzdělávacím programu Unipetrolu RPA

20 Báječný den s chemií tentokrát v Litoměřicích


EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v Unipetrolu si velmi ceníme zaměstnanců, kteří svou práci vykonávají s mimořádným nasazením, a podílejí se tak na rozvoji celé skupiny. Jedním z nástrojů, který nám v tom pomáhá, je platforma IDEA, v níž můžeme napříč skupinou Unipetrol sdílet své dobré nápady. Mnoho z nich je natolik kvalitních, že jsou následně implementovány a přinášejí s sebou výhody jak ve výrobní, tak i v dalších oblastech. Ve druhé polovině března jsme autory čtrnácti nejpřínosnějších iniciativ ocenili a během slavnostního setkání jim předali zaslouženou odměnu za velmi významný pozitivní vliv těchto iniciativ na EBITDA skupiny Unipetrol. Rád bych všem oceněným ještě jednou poděkoval za jejich angažovanost a doufám, že kreativní myšlení bude součástí naší firemní kultury i v budoucnu. Rozvoj je důležitý nejen pro naši společnost jako celek, ale také pro každého

jednotlivého zaměstnance. Právě proto Unipetrol dlouhodobě podporuje nejrůznější vzdělávací aktivity a profesní růst svých pracovníků. Nabízí jim například i vzdělávací program věnovaný procesu údržby, který ve společnosti funguje již od roku 2017 a v němž se úspěšně proškolily již desítky zaměstnanců. O tom, jak se programu dařilo

v minulém roce a kolik pracovníků si v něm rozšířilo své vědomosti i praktické dovednosti, se dozvíte na stránkách tohoto čísla našeho časopisu. Základním stavebním kamenem každé naší činnosti je bezpečnost. I v této oblasti je potřeba se neustále vzdělávat a sledovat nejnovější trendy a poznatky. V oblasti procesní bezpečnosti může jako cenný zdroj informací posloužit měsíčník Process Safety Beacon, který je nyní dostupný v nově spuštěné aplikaci na firemním intranetu. Pevně věřím, že díky této aplikaci si měsíčník najde nové čtenáře a pomůže zvýšit povědomí o problematice procesní bezpečnosti. Přeji vám všem hezké jarní dny.

Krzysztof Zdziarski, generální ředitel skupiny Unipetrol

OBSAH ČÍSLA Rozhovor: Tomasz Wiatrak 

4

Ročenka a intranet ve znamení procesní bezpečnosti  14

Srdcař Trávníček: hrát za Litvínov bylo mým snem 24

Cena skupiny Unipetrol: představujeme vítěze 

8

Krátce z Unipetrolu 

16

Výherce soutěže si zkusil roli gólmana 

Krátce z PKN 

19

Autoři nejvíce přínosných iniciativ převzali ocenění  10 Oxid uhličitý: Přítel, nebo nepřítel? – část 2 

Školáci z Litoměřic se bavili při Báječném dni s chemií  20

Unipetrol vzdělává své zaměstnance v úspěšném programu RPA 12

04

Pracují mezi námi: Miroslav Horák – Láska k vínu v Polabí  26 Kouzelné svátky jara

11 Spolanský med slaví sladký úspěch

25

28

22

20

28

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 3


ROZHOVOR: TOMASZ WIATRAK

ROSTEME A CHCEME NAPLŇOVAT OČEKÁVÁNÍ NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

TOMASZ WIATRAK, MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA SKUPINY UNIPETROL, V ROZHOVORU PRO ČASOPIS GO! HOVOŘIL O MALOOBCHODU A ZNAČCE BENZINA, ALE TAKÉ PROZRADIL NĚCO O STRATEGII SKUPINY A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH.

S jakými cíli se Unipetrol na slovenský trh vrací? Vstup Benziny na slovenský trh bych na úvod rád zasadil do širšího byznysového kontextu. Rok 2018 byl pro Benzinu z hlediska finančních výsledků rekordní a na provozním zisku skupiny Unipetrol se maloobchodní segment podílel celými třinácti procenty. Pro srovnání – v roce 2016 byl podíl maloobchodu na provozním zisku skupiny osm procent. Je tedy logické, že v  této situaci hledáme nové obchodní příležitosti nejen na českém trhu, ale také u našich východních sousedů, s nimiž jsme

4 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

historicky velmi úzce propojeni. Návrat Benziny na slovenský trh po 15 letech usnadňuje také fakt, že podle výzkumů je spontánní znalost naší značky plných 66 procent. Přesto musíme pracovat na tom, abychom lépe porozuměli slovenskému trhu a povědomí o značce dostali na ještě vyšší úroveň. Se vstupem na nový trh nás samozřejmě čeká také vybudování efektivní struktury a všech klíčových procesů. Budu-li konkrétní, tak první čerpací stanici otevřeme letos v dubnu v Malackách a do konce roku chceme na Slovensku


ROZHOVOR: TOMASZ WIATRAK

mít celkem deset čerpacích stanic. Stejně jako na domácím trhu hodláme slovenské zákazníky přesvědčit nabídkou kvalitních paliv a širokým sortimentem prvotřídního doplňkového prodeje. Na začátku nám při této snaze určitě pomůže partnerství Benziny s hokejovým mistrovstvím světa, které se letos koná na Slovensku. V rámci této kampaně jsme pro české i slovenské zákazníky připravili například velkou soutěž o vstupenky na mistrovské zápasy. Češi i Slováci jsou velcí hokejoví fandové a jsem přesvědčen o tom, že budou Benzinu v roli oficiálního sponzora světového šampionátu vnímat pozitivně. Unipetrol do rozvoje sítě čerpacích stanic investuje značné částky. Co všechno jejich modernizace zahrnuje? V první řadě jsou to průběžné investice do rozšiřování sítě čerpacích stanic. V roce 2018 jsme otevřeli osm nových čerpaček a se 409 stanicemi nyní máme podíl na českém trhu ve výši 23,2 procenta. Letos plánujeme otevření dalších sedmi čerpaček. Intenzivně pracujeme také na rozvoji našeho moderního konceptu občerstvení Stop Cafe 2.0. Loni jsme zprovoznili 71 restaurací Stop Cafe 2.0, v letošním roce přibyde dalších 50. Za zmínku určitě stojí i  zavádění privátní značky Stop Cafe, pod níž budeme našim zákazníkům nabízet kvalitní potraviny a nápoje. Modernizací procházejí rovněž naše mycí linky, jen letos na našich čerpacích stanicích zrenovujeme dalších dvacet linek. Nezapomínáme ani na řidiče nákladních aut a kamionů, kterým chceme usnadnit a urychlit tankování pohonných hmot díky čerpání z více stojanů najednou. Koncept zrychleného tankování pro nákladní vozy je aktuálně k dispozici na šesti stanicích a umožňuje oboustranné tankování nafty a AdBlue. Plánujeme však rozšiřování tohoto konceptu na další místa. O tom, že jdeme při modernizaci Benziny správným směrem, svědčí mimo jiné i fakt, že jsme loni získali dvě prestižní ocenění. Obsadili jsme první místa v soutěžích Obchodník roku 2018 a Nejdůvěryhodnější značka 2018. Značka

Benzina má tedy dobré jméno nejen mezi svými zákazníky, ale je pozitivně vnímána i odbornou veřejností. Do provozu čerpacích stanic a  také jejich doplňkových služeb se čím dál častěji promítají moderní informační technologie. Co v tomto směru svým zákazníkům nabízí Benzina? Aktuálním trendem v  této oblasti je především používání mobilních aplikací. Našim zákazníkům na čerpacích stanicích nabízíme mobilní platby, tedy možnost zaplatit tankování pohonných hmot mobilním telefonem přímo na tankovacím stojanu. Mohou tak rychle a pohodlně zaplatit a poté buď rovnou odjet, nebo bez stresu zamířit do obchodu a koupit si zde třeba kávu či jiné občerstvení. Mobilní platba je provedena jednoduchým naskenováním unikátního QR kódu umístěného na stojanu. Na podobném principu funguje rovněž platba za mytí vozidel prostřednictvím aplikace Mycí digi linka, která funguje již na téměř stovce čerpacích stanic. Mobilní aplikace výhledově najdou své uplatnění také v našem věrnostním programu, v němž zákazníci již nebudou nuceni používat klasické plastové karty. Změnou projde i způsob placení kávy v kavárnách Stop Cafe, protože placení mincemi, respektive kovovými žetony zakoupenými u obsluhy doplní rychlejší bezkontaktní platba kreditní kartou. K pohodlí našich zákazníků nepochybně přispějí také průjezdné bankomaty, u  nichž lze na čerpací stanici zastavit a přímo z okénka vozu vybírat či vkládat hotovost a dělat další platební operace. Loni jsme instalovali tři průjezdné bankomaty v Praze, Ostravě a Hradci Králové, další instalace se plánují.

Stejně jako na domácím trhu hodláme slovenské zákazníky přesvědčit nabídkou kvalitních paliv a širokým sortimentem prvotřídního doplňkového prodeje.

Stále častěji se mluví o tom, že klasická paliva nahradí paliva alternativní. Které palivo má podle vás největší potenciál nahradit klasické pohonné hmoty? Klasická fosilní paliva stále jsou a v dohledné době budou nedílnou součástí energetického mixu, a  to především

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 5


ROZHOVOR: TOMASZ WIATRAK

Skupina Unipetrol je nedílnou a velmi důležitou součástí mateřského holdingu PKN Orlen jak v oblasti výroby, tak v oblasti logistiky a prodeje.

v dopravě. Pohonné hmoty vyrobené z  ropy mají velkou tradici a  jejich používání je z hlediska poměru ceny a výkonu stále nejlepší. Nahrává tomu samozřejmě i stávající distribuční a prodejní infrastruktura klasických paliv a současně i rozšířený vozový park. Právě distribuční infrastruktura pro jiné druhy paliv ani vozidla se v zásadě nerozvinula, anebo je stále na začátku. Dobře to lze například dokumentovat na vozovém parku elektromobilů v České republice. Ze statistik vyplývá, že v polovině loňského roku bylo v ČR registrováno 703 elektromobilů, což v celkovém počtu 5,7 milionu osobních aut představuje pouhou jednu setinu procenta. Já osobně do budoucna favorizuji elektromobilitu založenou na vodíkových pohonech. Automobilová nádrž plná vodíku pro představu váží zhruba pět až osm kg a obsahuje množství energie odpovídající

6 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

bateriové sadě o hmotnosti 200 až 300 kg. Pro vozy s vodíkovým pohonem ve srovnání s klasickými elektromobily tedy hovoří absence baterií, rychlé doplňování paliva a výrazně nižší hmotnost. Rozšíření alternativních paliv bude nepochybně znamenat také změnu ve fungování čerpacích stanic. Jak se na tuto změnu Benzina připravuje? V naší síti čerpacích stanic chceme nabízet všechny druhy pohonných hmot. Navzdory tomu, že jsme výrobci a prodejci klasických pohonných hmot, chceme obsluhovat všechny zákazníky. Proto je klíčové, abychom trhu nabízeli ucelené portfolio. Ve spolupráci se třemi externími partnery zprovozňujeme dobíjecí stojany elektrické energie – již nyní jich provozujeme sedm a do konce roku 2020 jich bude 38. Aktivní jsme i v oblasti budování čerpacích stanic pro auta s vodíkovým pohonem. V období


ROZHOVOR: TOMASZ WIATRAK

2019 až 2020 chceme postupně vybudovat a otevřít tři vodíkové čerpací stanice – konkrétně v Praze na Barrandově, dále pak v Litvínově a Brně. Různorodost a rozsah nabídky paliv i doplňkového prodeje je a v budoucnu ještě více bude pro velké prodejní řetězce, jako je Benzina, důležitá. Mezi vaše odpovědnosti v rámci představenstva skupiny Unipetrol patří také strategie. Mateřská skupina PKN Orlen na konci roku 2018 zveřejnila aktualizovanou strategii na období 2019 až 2022. Jak se její podoba promítne do strategie Unipetrolu? Skupina Unipetrol je nedílnou a velmi důležitou součástí mateřského holdingu PKN Orlen jak v oblasti výroby, tak v  oblasti logistiky a  prodeje. Zástupci Unipetrolu proto byli součástí několika pracovních skupin, které se podílely na přípravě aktualizované strategie PKN Orlen. Paralelně jsme pracovali také na aktualizaci strategie Unipetrolu pro několik příštích let. Klíčovými body této aktualizace bude zabezpečení provozní spolehlivosti a flexibility našich výrobních kapacit, zajištění stability našeho podnikání, záměr být první volbou našich zákazníků v oblasti maloobchodu a nadále pracovat na budování silné pozice v petrochemickém segmentu. K dalšímu posílení pozice petrochemického segmentu skupiny Unipetrol přispěje úspěšné dokončení a zprovoznění jednotky PE3 a hledání cest vedoucích ke zlepšení konkurenční charakteristiky našich produktů. Abychom byli v  rychle se měnícím světě konkurenceschopní i v budoucnu, budou jedním ze základních stavebních kamenů naší strategie i nadále výzkumné a vývojové aktivity a inovace stávajících produktů i procesů.

urychlení a zefektivnění interních procesů. O trendech ve využívání IT technologií na čerpacích stanicích jsme již hovořili – zde jsou i relativně malé změny patrné na první pohled. Interně pracujeme na digitalizaci firemních dokumentů a listin a výhledově bychom chtěli být společností, která využívání papírových dokumentů eliminuje na nezbytné minimum.

Vaší odpovědností je také digitalizace a informační technologie. Jaké projekty se aktuálně realizují v této oblasti? Na poli informačních technologií pokračujeme v  konsolidaci našich systémů v návaznosti na pokračující integraci skupiny Unipetrol, což umožňuje

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 7


CENA SKUPINY UNIPETROL

V RÁMCI CENY SKUPINY UNIPETROL BYLO V JEDINÉ KATEGORII ZAMĚSTNANEC ROKU OCENĚNO CELKEM 20 PRACOVNÍKŮ. NA OCENĚNÍ BYLI NOMINOVÁNI SVÝMI KOLEGY A MY VÁM NA TÉTO DVOUSTRANĚ PŘEDSTAVUJEME PRVNÍ TŘI Z NICH.

ROMANA GRACIKOVÁ

Specialista nákupu – senior, Unipetrol RPA, Litvínov

Jaké je moje životní motto?

Den bez smíchu je promarněný den. Charlie Chaplin

Co dělám?

Jsem zodpovědná za hladký průběh výběrových řízení v oblasti investic, což obnáší neustálou orientaci v portfoliu firem dle profesí a jejich zaměření. Snažím se o to, aby firma vybraná pro realizaci investičního projektu byla pro naši společnost vždy ekonomicky a zároveň kvalitou nejvýhodnější.

Jak dlouho pracuji ve skupině Unipetrol?

V areálu současného Unipetrolu s malou přestávkou pracuji již 32 let.

Co mě baví na mé práci?

Stručně řečeno mě má práce baví, naplňuje a dává mi smysl. Pracuji v prostředí, kde je mi příjemně, a zároveň mám možnost neustálého vzdělávání díky spolupráci s lidmi, od kterých se můžu stále učit nové věci. Též mě baví variabilita mé práce, která není každodenní rutinou. Zajímavé na mé práci je to, že není zaměřena pouze na oblast obchodní, ale zároveň je dobré mít přehled i v oblasti právní, finanční a též mít základní znalosti výrobních procesů a výrobních jednotek naší společnosti.

Co mi dělá radost ve volném čase?

V současné době mi největší radost dělá moje tříletá vnučka a dvouletá fenka ridgebacka. Jelikož jsem ale člověk, který rád žije a užívá si, tak mi dělají radost i malé věci, např. hraní, výlety a procházky přírodou se psem ve společnosti mé malé vnučky, při kterých potkávám milé lidi. Ráda chodím do divadla, čtu, na zahrádce pěstuji zeleninu a květiny, chodím na keramiku a miluji poznávání nových míst. Kratší by bylo asi napsat, co nedělám ráda, odpověď by byla jednoduchá – žehlím.

8 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL


CENA SKUPINY UNIPETROL

EMANUEL JAKISCH

Manažer logistických operací, Unipetrol RPA, Praha

Jaké je moje životní motto?

Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se chovali lidé k tobě.

Co dělám?

Jsem součástí logistického týmu. Já osobně nejčastěji plánuji, počítám, analyzuji, vyhodnocuji, optimalizuji, konzultuji, vyjednávám s partnery, hledám kompromisy, vzdělávám se, motivuji a podporuji k růstu členy svého týmu.

Jak dlouho pracuji ve skupině Unipetrol?

V Unipetrolu RPA pracuji od narození svého třetího dítěte, které v lednu 2019 oslavilo 5 let.

Co mě baví na mé práci?

Pracuji v chemickém průmyslu, kde je to samá reakce. Jak již dávno pravil Isaac Newton: každá reakce vyvolává akci. To přináší i do oblasti logistiky každodenní výzvy, a to mě baví nejvíc. Máte-li kolem sebe lidi, kteří mají chuť překonávat tyto výzvy společně s vámi, pak je ta radost z práce ještě několikanásobně vyšší.

Co mi dělá radost ve volném čase?

Moje rodina, které věnuji většinu svého volného času.

ANTONÍN ŠULC

Směnový manažer, Unipetrol RPA, Kralupy nad Vltavou

Jaké je moje životní motto?

Žijeme jen jednou, tak se podle toho chovejme jak k sobě, tak k ostatním.

Co dělám?

V současnosti pracuji na pozici manažera směny „A“ v Kralupech nad Vltavou. V minulosti jsem prošel všemi operátorskými pozicemi, byl jsem senior operátor, mistr a koordinátor provozu a údržby.

Jak dlouho pracuji ve skupině Unipetrol?

Nastoupil jsem 15. 1. 1996, to znamená před více než 23 lety.

Co mě baví na mé práci?

Rozmanitost a kreativita při řešení problémů.

Co mi dělá radost ve volném čase?

Motorismus obecně, cestování, a hlavně má přítelkyně.

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 9


P&O

AUTOŘI NEJVÍCE PŘÍNOSNÝCH INICIATIV PŘEVZALI OCENĚNÍ V RÁMCI MOTIVAČNÍHO PROGRAMU IDEA SE USKUTEČNIL JIŽ TŘETÍ ROČNÍK SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, NA KTERÉM BYLI ODMĚNĚNI AUTOŘI INICIATIV S VÝZNAMNÝM POZITIVNÍM VLIVEM NA EBITDA SPOLEČNOSTI.

Počáteční zdrženlivost opadla a stále častěji slýcháváme ‚Dej to do platformy IDEA!‘, což je pro nás důkaz toho, že IDEA má již pevné místo mezi zaměstnanci, kteří přemýšlejí, jak svou práci vylepšit.

V

letošním ročníku se oceňovalo rekordní množství iniciativ a  zaměstnanců podílejících se na jejich realizaci. Celkem bylo vybráno 14 iniciativ, na kterých se podílelo 49 zaměstnanců skupiny Unipetrol. Členové realizačních týmů převzali symbolické šeky v  celkové hodnotě 780 tisíc korun z rukou Krzysztofa Zdziarského, generálního ředitele skupiny Unipetrol, a Katarzyny Woś, členky představenstva Unipetrolu. „Platforma IDEA je pro Unipetrol velmi důležitá, je součástí naší kultury. Chceme, aby se do ní zapojovali zaměstnanci ve všech pozicích ze všech firem skupiny, a jsme velmi rádi, že IDEA má mezi nimi tak velký ohlas,“ řekl generální ředitel Krzysztof Zdziarski a dodal: „Vedení společnosti rozhodně podporuje všechny zaměstnance, kteří mají zájem se podílet na vývoji skupiny Unipetrol. Považujeme to za důležitou součást rozvojových aktivit Unipetrolu jakožto chemické a hi-tech společnosti.“

10 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

Vliv oceněných iniciativ na EBITDA byl v roce 2018 téměř 200 milionů korun, což představuje dvakrát větší přínos než u iniciativ vybraných v minulém roce. Celkově se v platformě IDEA plus podařilo v loňském roce implementovat téměř stovku iniciativ. „Ne u všech iniciativ je možné vyčíslit jejich finanční přínos. Přesto si vážíme i těch ostatních, které se například podílejí na zvyšování bezpečnosti práce, usnadnění administrativních procesů či zlepšení pracovního prostředí. I  na tyto nápady v  našem motivačním programu myslíme, a tak jsme v  loňském roce rozdali Grand Karty Benzina v  celkové hodnotě 185 tisíc korun. Počáteční zdrženlivost opadla a stále častěji slýcháváme ‚Dej to do platformy IDEA!‘, což je pro nás důkaz toho, že IDEA má již pevné místo mezi zaměstnanci, kteří přemýšlejí, jak svou práci vylepšit,“ upřesnila Jiřina Bonková, vedoucí odboru řízení nápadů a iniciativ.


SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

OXID UHLIČITÝ: PŘÍTEL, NEBO NEPŘÍTEL? – ČÁST 2 VELKÝM TÉMATEM SOUČASNOSTI JSOU EMISE OXIDU UHLIČITÉHO DO ATMOSFÉRY A SOUVISEJÍCÍ HROZBA KLIMATICKÝCH ZMĚN. POJĎME SE NA TOTO TÉMA PODÍVAT PODROBNĚJI VE DRUHÉ ČÁSTI NAŠEHO ČLÁNKU.

V

minulém čísle časopisu GO! jsme si řekli něco o  tom, proč je oxid uhličitý nejsledovanějším skleníkovým plynem a že velkým problémem je především narušení rovnováhy v jeho rozložení na naší planetě. Oxidu uhličitého je jednoduše řečeno v současné době uvolňováno více než využíváno, a jak roste jeho koncentrace, dochází k oteplování planety. Pokud to bude pokračovat až ke kritické hranici,

může dle některých scénářů dojít ke katastrofickým následkům. Cílem tedy je snížit roční emise oxidu uhličitého tak, aby se prodloužila doba nutná pro adaptaci na dopady změny klimatu. A jak se k tomuto cíli snažíme přiblížit? Nejprve se studují segmenty, které k nárůstu CO2 přispívají nejvíce. Není to jen motorismus a spotřeba fosilních paliv, ale tuto oblast můžeme ve skupině Unipetrol ovlivnit.

K omezování emisí oxidu uhličitého lze přistupovat čtvero způsoby: 1. Chovat se tak, abychom CO2 vůbec neprodukovali. Jsme ale odhodláni být skromní a žít úsporněji? Vyměníme rodinnou dovolenou u moře jen za procházku za město? Budeme do práce jezdit výhradně na kole? Odepřeme si maso k obědu? Teorie welfare indexu nic takového nenaznačuje, lidská populace roste a chce si dobře žít. 2. Nahradit fosilní paliva biomasou. To lze, ale jen chytře. Biopaliva první generace už jsou připravena k užívání, ale životní prostředí ve skutečnosti příliš nešetří. Pro biopaliva druhé generace je surovinou biomasa, která nekonkuruje potravinářskému průmyslu, nejlépe odpadní suroviny. Žádná surovina však není pro výrobu ropných produktů tak vhodná jako ropa.

MŮŽETE SE TĚŠIT

3. Fosilní paliva nadále spalovat, ale zachytávat uvolněný oxid uhličitý a ukládat ho (Carbon Capture and Storage = CCS). S tím je ale spojeno komplikované oddělování CO2 od vzdušného dusíku. V Evropě je navíc masové využití nepravděpodobné. Jako nejvhodnější se totiž jeví CO2 ukládat do prostor vzniklých vytěžením zemního plynu. 4. Využívání zachyceného oxidu uhličitého na výrobu užitečných chemikálií (Carbon Capture and Use = CCU). To je technologicky náročné a drahé. Například výroba metanu z oxidu uhličitého vyžaduje využití vodíku, pro jehož výrobu jsou v současnosti spalována fosilní paliva a emitován oxid uhličitý.

V příštím čísle si povíme více o  pařížské dohodě, o  biopalivech (a  jak se zapojuje UniCRE) a o využívání oxidu uhličitého.

Abychom omezili emise oxidu uhličitého do atmosféry, musíme tyto možnosti optimalizovat a harmonizovat se stávající uhlíkovou technologií (tomu říkáme co-processing). A musíme přistoupit na to, že jediným kritériem pro úspěšnost těchto technologií nemůže být zisk a pohodlí.

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 11


VZDĚLÁVÁNÍ

UNIPETROL RPA VZDĚLÁVÁ SVÉ ZAMĚSTNANCE V ÚSPĚŠNÉM PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MÁ ZA SEBOU DALŠÍ ROK FUNGOVÁNÍ. SVÉ DOVEDNOSTI V NĚM AKTIVNĚ ROZVINULO 142 ZAMĚSTNANCŮ.

U

nipetrol dlouhodobě podporuje profesní i osobní růst svých pracovníků. Od roku 2017 má v portfoliu vzdělávacích aktivit také ucelený vzdělávací program, jehož hlavním cílem je zvýšit vzdělanost pracovníků údržby a dalších příbuzných profesí. Tento cíl naplňuje Vzdělávací program UNI RPA – Proces údržby.

„Unipetrol je jedinečný podnik a pro své fungování potřebuje jedinečné profese. Zaměstnanci musejí mít výborné znalosti v několika odlišných disciplínách, které jsou různě propojené. Podpořit je v získání nových teoretických znalostí i praktických dovedností by měl právě náš vzdělávací program,“ řekl Jiří Polouček, který byl u zrodu vzdělávacího programu.

Jan Sailer, technický ředitel Unipetrolu, pronesl úvodní řeč na setkání věnovaném vyhodnocení vzdělávacího programu.

12 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL


VZDĚLÁVÁNÍ

Školení v loňském roce v číslech

9

142

40

26

14

vzdělávacích bloků

zaměstnanců se zúčastnilo

realizovaných školení

školení vedli lektoři z Unipetrolu

školení vedli externí odborníci

Shrnutí loňského roku V loňském roce správu vzdělávacího programu převzal odbor náboru a vzdělávání z personálního úseku. V rámci vzdělávacího programu byla nabízena školení z devíti vzdělávacích bloků. Školení byla realizována formou přednášek a workshopů a pro jeden blok byl využit i e-learning. Vzdělávacího programu se aktivně zúčastnilo 142 zaměstnanců, uskutečnilo se celkem čtyřicet školení, z nichž šestadvacet vedli lektoři přímo z Unipetrolu. Zbylých čtrnáct školení vedli externí odborníci z jiných společností. „Velkou výhodou tohoto přístupu je, že jednotlivá školení jsou šitá přímo na míru naší společnosti a  lektoři dokážou na základě znalosti prostředí zajistit správný obsah i rozsah předmětu. Vycházejí přitom z osobních potřeb i aktuálních požadavků společnosti,“ vyzdvihuje Klára Kubišová, specialistka vzdělávání a rozvoje, která program nyní koordinuje. Výhled do budoucna Vzdělávací program bude pokračovat i v roce 2019. Stejně jako v minulých letech je určen pro zaměstnance na všech úrovních, a to zejména pro pracovníky údržby a technických služeb, pracovníky výrobních týmů, vybrané pracovníky nákupu a další vybrané zájemce. Absolvovat ho mohou i  zaměstnanci v manažerských pozicích. Jednotliví účastníci programu absolvují rozdílné předměty na základě toho, jaké

znalosti potřebují pro vykonávání své profese. Obsah vzdělávacího programu stanoví jejich nadřízený a následně jim ho předá. Stanovený vzdělávací program by měl být splněn v určeném období a  jeho splnění bude součástí ročního hodnocení účastníka. V  rámci programu by se měla zlepšit počítačová gramotnost účastníků, zvýšit jejich informovanost o procesech ve společnosti, nastavit komunikace srozumitelná pro všechny spolupracující sekce a zásadně zkvalitnit odbornost a dovednost pro jednání s dodavateli a kontraktory. Zaměstnanci by se také měli naučit používat nové poznatky získané například z vyhodnocení zarážek a osvojit si principy projektového řízení. K zásadním cílům projektu patří také snaha pozitivně motivovat zaměstnance k dalšímu kariérnímu růstu. Informace na intranetu Informace o  vzdělávacím programu jsou k  dispozici na intranetu skupiny Unipetrol. Zájemci je naleznou v sekci HR informace – Vzdělávací program UNI RPA – Proces údržby. Naleznou zde nejen základní informace o vzdělávacím programu a jeho organizaci, ale také knihovny učebních materiálů a další zdroje k jednotlivým předmětům. Nechybí zde ani sekce věnovaná organizačním náležitostem, ve které je zveřejněn plán konání jednotlivých předmětů, včetně informací o termínu, místě konání a přednášejícím.

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

Pokud potřebujete doplňující informace o vzdělávacím programu, můžete se obrátit na jeho koordinátorku Kláru Kubišovou, specialistku vzdělávání a rozvoje.

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 13


BEZPEČNOST

ROČENKA A INTRANET VE ZNAMENÍ PROCESNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÁ VYDÁNÍ MĚSÍČNÍKU PROCESS SAFETY BEACON POSLOUŽÍ JAKO ZDROJ POUČENÍ I INSPIRACE V OBLASTI PROCESNÍ BEZPEČNOSTI.

Ročenka 2018 Po vydání prosincového čísla měsíčníku Process Safety Beacon započala práce na vytvoření tištěné ročenky, která obsahuje všechny výtisky vydané v roce 2018. Celkově se jedná už o pátou přeloženou a uveřejněnou sadu dvanácti měsíčníků, které pokrývají celou škálu reálných problémů a mimořádných událostí z oblasti procesní bezpečnosti. „Výtisky ročenky se distribuují především vedoucím pracovníkům provozních jednotek, kteří je pak mohou předávat svým provozním zaměstnancům,“ uvádí Michaela Vašková, specialistka procesní bezpečnosti, a  doplňuje: „V  rámci různých porad a  terénních kontrol nabízíme a předáváme ročenku i dalším zájemcům, kteří hledají cenné zkušenosti a praktické rady. Pomocí místních kolegů distribuujeme vydání také ve Spolaně a v Paramu.“ V elektronické verzi je ročenka dostupná na intranetu Unipetrolu, tradičně v sekci Materiály HSEQ a nově také ve vlastní aplikaci. „Jednotlivá čísla mohou být použita jako zdroj důležitého poučení ve vazbě

na naše provozy a činnosti. Přestože se může některé číslo věnovat nehodě nebo zařízení z jiného odvětví, vyplývající poučení jsou univerzální a lze je aplikovat i u nás, na naše činnosti a zařízení,“ upřesňuje Martin Krahulík, vedoucí sekce procesní bezpečnosti, který měsíčník překládá do českého jazyka. „Náš úsek se často inspiruje získanými informacemi, které pak využíváme například při pochůzkách a  kontrolách k ověření nastavených procesů a činností v Unipetrolu,“ vysvětluje Martin Krahulík a na závěr dodává: „Koneckonců mnohem názornější bude, když se o tom přesvědčíte sami, přečtete si některé vydání měsíčníku a zkusíte si vzít poučení s ohledem na vlastní zkušenosti, znalosti a praxi.“ Intranetová aplikace V  minulém měsíci byla spuštěna intranetová aplikace, ve které si mohou zaměstnanci Unipetrolu najít jednotlivá vydání měsíčníku a  ročenek Process Safety Beacon. „V  loňském roce jsem měl jedno přání  – zajistit, aby

V ročence 2018 najdete následující témata: leden – Mohl by být váš podnik zasažen přírodní katastrofou? únor – Neřízená chemická reakce způsobená kontaminací březen – Hlášení a vyšetřování skoronehod duben – Zachovejte si pocit zranitelnosti květen – Stárnutí výrobního zařízení a infrastruktury červen – Pracovní povolení – pochopení rozsahu práce

14 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

červenec – Může přechlazení reaktoru způsobit neřízenou reakci? srpen – Co se stane, když selže míchadlo? září – Co se stane, když se váš proces chová jinak? říjen – Nebezpečná energie! listopad – Nahromadění malých změn jednou bouchne prosinec – Poruchy se společnou příčinou


BEZPEČNOST

měli naši zaměstnanci snadný přístup k měsíčníku, a  to jak k  novým, tak i k jeho starším vydáním. Od začátku jsem přitom měl představu intranetové distribuce, která by nahradila dosavadní způsob ukládání čísel v Sharepointu,“ prozrazuje Martin Krahulík, vedoucí sekce procesní bezpečnosti. Díky podpoře ze strany managementu mohla začít spolupráce zástupců sekce procesní bezpečnosti se zástupci sekce IT aplikace. „Hlavně díky Luďkovi Svobodovi, senior IT specialistovi, který již od roku 2013 zajištoval zveřejnění čísel na intranetových stránkách rafinerie, jsme mohli při realizaci využít našich zkušeností a naplnit naše představy,“ vysvětluje Martin Krahulík a pokračuje: „Moje představa aplikace byla díky Luďkovým znalostem v mnohých ohledech překonána. V podstatě máme k  dispozici „redakční systém“, který umožňuje soběstačným a komfortním způsobem ukládat jednotlivá čísla,

spustit publikování a odeslání upozornění přihlášeným odběratelům.“ Výhodou aplikace je velmi jednoduchý způsob přihlášení k odběru nových čísel, a to jak v anglické, tak v české mutaci. Na jedné stránce je k dispozici aktuální vydání s náhledem a přehled vydání z aktuálního a předchozího roku. Jedním klikem lze zobrazit i starší vydání. „Samozřejmostí je možnost si jednotlivá vydání stáhnout a na rozdíl od archivu AIChE i  vytisknout. Zajímavou funkcí je také fulltextové vyhledávání, kdy si uživatel může v příslušném poli jednoduše vyhledávat některý pojem ve všech uložených číslech,“ vysvětluje Martin Krahulík. „S interně vyvíjenými aplikacemi máme velmi dobré zkušenosti, a to jak po funkční, tak podpůrné stránce. Věřím, že tato aplikace rozšíří řady čtenářů, pomůže zvýšit povědomí o procesní bezpečnosti a stane se cenným zdrojem informací,“ uzavírá Martin Krahulík.

PROCESS SAFETY BEACON (MAJÁK PROCESNÍ BEZPEČNOSTI)

Process Safety Beacon (Maják procesní bezpečnosti) je měsíčník, který vydává nezisková organizace Center for Chemical Process Safety (CCPS) působící v rámci American Institute of Chemical Engineers (AIChE). Jednostránkový zpravodaj každý měsíc upozorňuje na konkrétní problém z  oblasti procesní bezpečnosti, popisuje získané zkušenosti a nabízí praktické rady, jak podobnému problému zabránit. Beacon je určen pro všechny pracovníky ve výrobě a v současné době se odhaduje, že má více než milion čtenářů. Od února 2013 do rodiny tří desítek jazykových mutací patří i čeština. Máte-li zájem o pravidelné odebírání, zaregistrujte se na stránce: http://intranetapp01.ug.cz/beacon/. Přímý odkaz zaměstnanci najdou na intranetu Unipetrolu RPA v sekci APLIKACE.

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 15


KRÁTCE Z UNIPETROLU

UNIPETROL SE STAL ČLENEM PRESTIŽNÍ ČESKÉ ORGANIZACE A OBHÁJIL AKREDITACI ACCA Skupina Unipetrol obhájila certifikát ACCA a nově se stala Zlatým členem organizace PM Forum. Spolupráce s organizací PM Forum (Personal Management Forum), zaměřenou na personalisty, začala účastí Unipetrolu na vybraných konferencích. „V roce 2018 se zástupci naší skupiny zúčastnili také několika setkání, kde firmy ukazují a  sdílejí své osvědčené postupy. V  letošním roce jsme se rozhodli stát jednou z  hostitelských společností takového setkání. To se uskuteční v  prostorách litvínovského Chemparku letos v  červnu,“ řekla Petra Manhartová, vedoucí odboru náboru a vzdělávání, a dodala: „Na základě rozrůstající se spolupráce jsme udělali i další krok a Unipetrol se stal Zlatým členem organizace PM Forum.“

Zlaté členství přinese Unipetrolu řadu nových možností – například šanci publikovat odborné články v časopise HR forum, volné či zlevněné vstupy na akce pořádané PM Forem či volný přístup do odborných webinářů. Logo Unipetrolu bude umístěno na domovské stránce organizace v liště významných Zlatých a Stříbrných členů. Podařilo se obhájit akreditaci ACCA V  roce 2012 se personálnímu úseku podařilo pro společnosti Unipetrol a Unipetrol Services získat akreditaci od ACCA (Association of Chartered Certified Accountants neboli Asociace

certifikovaných účetních). Tento certifikát je určen pro zaměstnavatele, kteří podporují a poskytují možnosti profesního rozvoje svým zaměstnancům. Akreditace je zaměstnavateli udělována vždy na tři roky. V roce 2015 Unipetrol tuto akreditaci úspěšně obhájil, a navíc se povedlo ji rozšířit na celou skupinu. Ve druhé polovině roku 2018 začal personální úsek opět komunikovat s britskou centrálou ACCA a v březnu 2019 obdržel potvrzení o prodloužení akreditace s úrovní Approved Employer – Professional Development pro celou skupinu na další tři roky.

CENY JÍDEL V CHEMPARKU SE ZVÝŠILY Společnost GTH catering reaguje na inflaci poprvé od roku 2017. Vzhledem k narůstajícím cenám surovin pro přípravu pokrmů a také z důvodu navýšení minimální mzdy v České republice došlo v březnu 2019 k úpravě prodejních cen jídel ve stravovacích provozech společnosti Unipetrol RPA. Společnost GTH catering na tyto změny v minulém roce nereagovala a ceny pokrmů od roku 2017 neměnila. I po navýšení jsou ceny stále drženy v limitním rozmezí a nedochází k porušování smluvních podmínek mezi společnostmi Unipetrol RPA a GTH catering.

Přehled cen pokrmů od března 2019: POLOŽKA

VČETNĚ DPH

Přesnídávková polévka – 0,33 l samostatně

15–20 Kč

Polévka vývarová – 0,33 l k jídlu

6–10 Kč

Polévka zahuštěná – 0,33 l k jídlu

10–15 Kč

Hlavní jídlo s přílohou – 120 g maso v syrovém stavu

50–80 Kč

Hlavní jídlo výběrové s přílohou – 150 g maso v syrovém stavu

65–120 Kč

Zeleninové jídlo (studené) – 300 g

55–80 Kč

Salátový bar – 100 g

13 Kč

Mražené / chlazené jídlo do automatu

50–80 Kč

Přílohy

Vařené brambory – 200 g

7 Kč

Dušená rýže – 150 g

5 Kč

Houskové knedlíky – 160 g

5 Kč

Bramborové knedlíky – 200 g

12 Kč

Těstoviny – 200 g

6 Kč

Smažená bramborová příloha (hranolky, krokety apod.) – 150 g

10 Kč

16 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL


KRÁTCE Z UNIPETROLU

TEPLÁRNA V LITVÍNOVĚ SNIŽUJE EMISE Unipetrol pokračuje v modernizaci svých energetických zařízení, a díky tomu minimalizuje jejich vliv na životní prostředí. Aktuální investice v  celkové výši více než 250 milionů korun se týkají zejména snížení objemu emitovaných oxidů dusíku a síry v teplárně T700. Ta je základním producentem elektrické energie a páry pro celý chemický areál v Litvínově. Modernizace teplárny by měla být dokončena v polovině letošního roku. Objem emitovaných oxidů dusíku a oxidů síry se sníží o více než polovinu, a Unipetrol tak splní nové přísné limity platné od druhé poloviny roku 2020. „Realizace snížení emisí oxidů dusíku dávkováním čpavkové vody do spalin je v  podstatě hotova. Na podzim jsme s úspěchem uskutečnili všechna garanční

měření a od nového roku je technologie nasazena do reálného provozu. Intenzifikaci odsíření bychom měli dokončit v polovině letošního roku. Samotná teplárna je stále ve výborné kondici a  od svého zprovoznění v roce 1962 nebyla dosud odstavena,“ přibližuje Luděk Sklenář, ředitel jednotky Energetické služby společnosti Unipetrol. Provozní náročnost a  vliv na životní prostředí své největší hnědouhelné teplárny se Unipetrol snaží snižovat dlouhodobě. Velkou a nákladnou rekonstrukcí prošla teplárna T700 už v devadesátých letech minulého století.

ČÁROVÉ KÓDY USNADŇUJÍ PRÁCI VE SKLADECH Ve čtrnácti skladech v Chemparku se náhradní díly a skladovací pozice nově značí pomocí čárových kódů.

Hlavním důvodem realizace ročního projektu, který byl implementován ve skladech Agro a ve skladech materiálně-technického zázemí (MTZ), bylo zefektivnění procesu značení ve skladech i jeho zpřesnění, což bude mít pozitivní vliv i na navazující práce. „Dříve se všechny náhradní díly a skladovací pozice značily pouze fixou, a to tak, že se rovnou na konkrétní položku napsalo její evidenční číslo. Tento proces byl ale zdlouhavý, méně přesný

a problematický zejména při provádění inventur,“ vysvětlil Ladislav Kohn, mistr ze sekce sklady Agro a MTZ, jaká situace na pracovišti panovala.

Nový digitalizovaný systém využívá ke značení jednotlivých položek vytištěné čárové kódy a umožňuje provádět skladové operace, jako je příjem, naskladnění, vyskladnění a  inventarizace pomocí mobilních terminálů. Jeho největšími přínosy tedy jsou úspora času, vyšší přesnost a jednoznačná identifikace položky. Pracovníci skladů se díky novému značení v  náhradních dílech i  ve skladových pozicích lépe orientují, a minimalizuje se tak možnost jejich chybování. Od spuštění produktivního provozu nového systému v lednu bylo v  systému SAP pracovníky skladů vystaveno již 1820 příkazů.

Co projekt zahrnoval Označení více než 40 tisíc položek materiálu čárovými kódy

Označení osmi tisíc skladových pozic čárovými kódy v rámci čtrnácti skladových budov

Zhruba sedm měsíců práce; denně se procesu věnovalo kolem pěti lidí

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 17


KRÁTCE Z UNIPETROLU

NAČERPEJTE SÍLU S PALIVEM VERVA Benzina na začátku dubna odstartovala novou produktovou kampaň zaměřenou na prémiová paliva Verva. „Komunikační koncept naší nové kampaně se drží brandové strategie skupiny Orlen a je postaven na hlavních výhodách paliva, mezi které patří například zajištění vyššího výkonu vozidla, jeho lepší akcelerace a nižší spotřeba,“ uvedla Agnieszka Bobrukiewicz, vedoucí odboru marketingu pro maloobchod. Hlavním pilířem vizuální kampaně se sloganem „Načerpejte sílu pro vyšší výkon“ je televizní spot, který poběží na televizních obrazovkách do konce května. Spot vznikal na různých místech v České republice, ale i v zahraničí. Při natáčení byla použita závodně upravená auta Porsche GT3 Cup a ve spotu vystupuje mimo jiné i šampion v moto stunt

ridingu (motosport, který zahrnuje akrobatické kousky). S kampaní se může veřejnost setkat nejen v rámci programů vybraných stanic televizní skupiny Nova a Prima, ale i na rádiových stanicích Impuls a Evropa 2. V  online prostředí se kampaň objeví

na webových serverech Aktuálně.cz, iHned.cz, iDNES.cz a na kanále YouTube. „Součástí kampaně budou i  doplňkové aktivity, jako je například projížďka v  Porsche nebo soutěž o  předměty s  logem Verva. Soutěž připravujeme rovněž pro zaměstnance Unipetrolu. Bude zveřejněna na intranetu a  bude v ní možné vyhrát kartu na odběr paliva a tričko Verva,“ přiblížila Agnieszka Bobrukiewicz. Kreativní koncept kampaně připravila agentura Scholz & Friends. Televizní spot režíroval Hans Emanuel pod taktovkou Filmservice, kteří pro Benzinu již produkovali velmi úspěšný a oceněný spot na palivo Efecta v roce 2017.

SOKOLI V AREÁLECH UNIPETROLU SE PŘIPRAVUJÍ NA VYVEDENÍ MLADÝCH Chemické areály se staly oblíbeným útočištěm kriticky ohrožených dravců. Budky ve třech lokalitách skupiny Unipetrol jsou zabydlené. Jejich obyvateli se staly páry sokolů stěhovavých, kteří se připravují na zahnízdění a vyvedení mladých. V  minulých letech se malí sokolíci vylíhli pouze v  litvínovském Chemparku, letos to však vypadá, že vůbec poprvé by potomky mohl vyvést také pár v Kralupech nad Vltavou a v neratovické Spolaně. V Chemparku jsou umístěny dvě hnízdní budky. Jedna je na komínu zdejší teplárny a druhá na komínu etylenové jednotky. Dvě budky zde byly nainstalovány proto, že sokolí pár v tomto areálu se nezdržoval pouze na jednom místě, ale náhodně si vybíral právě ze dvou zmíněných vysokých komínů. V loňském roce se konalo velké překvapení, když se zjistilo, že sokolů v Chemparku přibylo a na komínech hnízdily hned dva páry

tohoto ohroženého ptačího druhu. Jednalo se o republikový unikát. V Kralupech nad Vltavou i ve Spolaně Neratovice je umístěna vždy jedna hnízdní budka. Sokolí obydlí ve všech areálech každý rok na jaře kontroluje ornitolog Václav Beran ze sdružení ALKA Wildlife. Stejně tomu bylo i letos v březnu, kdy se opět vydal do všech lokalit, aby zjistil aktuální stav. „Obě budky v Chemparku jsme vyčistili, zkontrolovali jejich stabilitu a připravili fotopasti, které jsme do jejich blízkosti nainstalovali v minulém roce. Při našem

18 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

výstupu na začátku března jsme našli čerstvé zbytky potravy a trus, takže jsme si potvrdili naše pozemní pozorování – sokoli jsou zpět, upevňují partnerské pouto a připravují se na hnízdění. O několik týdnů později už víme, že hnízdění se zadařilo a  samice snesly vejce, na kterých budou zhruba měsíc sedět. My se na komín vydáme znovu koncem dubna, abychom narozená mláďata okroužkovali.“ Dobré zprávy dorazily i z Kralup nad Vltavou a ze Spolany. V obou lokalitách se také objevily známky hnízdění sokolích párů a ke konci března už bylo jasné, že samice sedí na vejcích, zatímco samec se o ni stará a nosí jí potravu. Ve Spolaně sokolí pár hnízdí vůbec poprvé, v Kralupech nad Vltavou k hnízdění došlo i v předchozích letech, ale vyvedení mladých nakonec nebylo úspěšné.


KRÁTCE Z PKN

PKN ORLEN PODPORUJE DOBROVOLNICTVÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ Nadace „Orlen – Dar serca“ představila v PKN Orlen nový způsob podpory zaměstnaneckého dobrovolnictví. Stát se dobrovolníkem  – to není jen o pomoci druhým, jak se může na první pohled zdát. Skrývá se za tím mnohem víc – realizovat své vášně, splnit si sny, odhalit svůj skrytý talent, ale i  zažít nezapomenutelná dobrodružství, posbírat nové zážitky a zkušenosti, poznat skvělé lidi, a především nalézt vlastní já. Dobrovolníky podporuje i společnost PKN Orlen. V rámci programu zaměstnaneckého dobrovolnictví nabízí svým pracovníkům nejen možnost hlásit se na akce organizované Nadací

„Orlen – Dar serca“, ale nově také vést vlastní aktivity a realizovat vlastní projekty. Nabízí jim možnost získat pro svou dobrovolnickou aktivitu grant v hodnotě až tři tisíce polských zlotých. Projekty dobrovolníků se mohou týkat různých oblastí, jako je třeba vzdělávání, podpora osob v těžké životní situaci či ekologie. V rámci zaměstnaneckého dobrovolnictví se mohou pracovníci rozhodnout uklízet přírodu ve svém okolí, stavět domečky pro hmyz, pomáhat v  útulku pro zvířata, vést

vzdělávací hodiny pro děti, podporovat seniory, renovovat a opravovat socioterapeutické místnosti, pořádat sbírky a charitativní aukce a dělat spoustu jiných věcí. Nadace skupiny Orlen dále plánuje vyhlásit soutěž o dobrovolníka roku. Má to být příležitost nejen k tomu ocenit angažované dobrovolníky, ale také sdílet dobrou praxi a inspirovat se navzájem. Hlavní cenou v soutěži bude dar na sociální projekt vybraný vítězným týmem a schválený vedením nadace.

DO PKN ORLEN MÍŘÍ ROPA Z AFRIKY PKN Orlen přiveze 130 tisíc tun ropy z Angoly. Jedná se již o druhou dodávku během letošního roku. Poprvé byla ropa z jihoafrického státu Angola do PKN Orlen dovezena letos v únoru. Druhá dodávka dorazí do Naftoportu v Gdaňsku v červnu. „Jak jsme již dříve oznámili, upevňujeme svou pozici v  africkém regionu a  opět nakupujeme surovinu od jejího druhého největšího producenta na tomto kontinentu. Tyto kroky zaměřené na diverzifikaci jsou odpovědí na zvýšenou poptávku polského trhu po ropných výrobcích, včetně nafty. Pro zvýšení produkce v této oblasti musíme zpracovat více ropy s odlišnými

vlastnostmi, než má ruský typ REBCO. Tímto způsobem také přispíváme ke zvýšení energetické bezpečnosti Polska,“ zdůraznil Daniel Obajtek, předseda představenstva PKN Orlen. Dalších 130 tisíc tun ropy typu Nemba doplnilo spotové dodávky realizované společností již dříve. V rámci nákupů tohoto typu byla nedávno nakoupena ropa mimo jiné ze Spojených států, Nigérie nebo Spojených arabských emirátů. Rafinerie ze skupiny Orlen také zpracovávaly ropu například z  Iráku, Ázerbájdžánu, Kazachstánu,

Venezuely a Norska. Spotové nákupy účinně doplňují dlouhodobé dodávky ropy, které zahrnují termínové smlouvy s výrobci z Perského zálivu a Východu. PKN Orlen v rámci diverzifikačních aktivit také posiluje své vztahy se saudskou společností Saudi Aramco. V poslední době se ve vzájemných vztazích uplatňuje nová forma bilaterální spolupráce týkající se dodávek surovin a přijímání hotových výrobků. V důsledku toho byly dohodnuty dodávky 800 tisíc tun ropy pro skupinu Orlen z dceřiné společnosti saudského výrobce. Na základě samostatné obchodní smlouvy se dodavatel ze Saúdské Arábie zavázal k nákupu těžkého topného oleje vyráběného společností Orlen Litva. V letech 2012 až 2013 činil podíl ruské ropy REBCO v rafinérské výrobě skupiny Orlen zhruba 95 procent. V současné době je portfolio dodavatelů do všech rafinerií skupiny budováno na základě hloubkové ekonomické analýzy tak, aby se efektivně spojila bezpečnost dodávek s komerční flexibilitou.

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 19


SPOLEČENSKÉ AKCE

ŠKOLÁCI Z LITOMĚŘIC SE BAVILI PŘI BÁJEČNÉM DNI S CHEMIÍ

V RÁMCI ZÁBAVNÉ SHOW, KTERÁ SE KONALA JIŽ POČTVRTÉ, SE BEZMÁLA 600 ŽÁKŮ PŘESVĚDČILO O TOM, ŽE CHEMIE JE MODERNÍ A ATRAKTIVNÍ OBOR.

O

blíbenou akci s tematicky zaměřeným programem uspořádala Nadace Unipetrol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum) ve spolupráci s  městem Litoměřice. Úvodního slova se ujali starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč a vedoucí odboru školství Andrea Křížová. „Báječný den s chemií je skvělá akce, která určitě podpoří zájem žáků a studentů o chemii a pomůže jim při rozhodování, kam se budou ubírat jejich profesní kroky,“ uvedl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Zábavného dopoledne se zúčastnilo bezmála 600 žáků a studentů ve věku třináct až patnáct let ze sedmi základních škol

20 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

a místního gymnázia. Po Litvínově, Plzni a Mostě byly Litoměřice čtvrtým zastavením této akce, jejímž cílem je zábavnou formou žákům ukázat, že chemie je oborem, jehož studium přináší nekonečné množství zábavy a  časem i  zajímavou příležitost pro budoucí uplatnění. Sloní zubní pasta a pokusy se světlem Báječný den s chemií zahájil vědec a popularizátor vědy Michael Londesborough, který zazářil svými pokusy s plyny. Jan Havlík s  Michalem Dragounem zaujali mladé obecenstvo experimenty s kyslíkem, hořčíkem v suchém ledu a vyráběli sloní zubní pastu. Ani Jakub Štěpánek nezůstal pozadu se střelným prachem. Pokusy na téma světlo v rukou chemika,


SPOLEČENSKÉ AKCE

Cílem je zábavnou formou žákům ukázat, že chemie je oborem, jehož studium přináší nekonečné množství zábavy a časem i zajímavou příležitost pro budoucí uplatnění. které představila Adéla Marschallová Rumlerová, se také staly atraktivní součástí celé show. „Předvádět pokusy před třídou, nebo před naplněným sálem je velký rozdíl. Připadala jsem si jako Jan Ámos Komenský, který běžně vyučoval až tři sta žáků najednou. Ale ověřila jsem si, že pokud se vyučuje zábavnou formou a pedagog je nadšený a zapálený pro svou práci, nebude nouze o  budoucí skvělé chemiky. Jsem šťastná, že mohu být toho všeho součástí,“ podotkla zástupkyně ředitelky Gymnázia Josefa Jungmanna v  Litoměřicích Adéla Marschallová Rumlerová, první žena, která se přidala do mužského týmu prezentátorů. Na závěr programu byla vyhlášena zábavná soutěž, jejímž cílem bylo odhalit tajemství kryptexu Leonarda da Vinciho. Vítězný tým žáků Základní školy U Stadionu v Litoměřicích získal pro svou školu 3D tiskárnu. „Naše show Báječný den s chemií je jako sněhová koule. Nabaluje na sebe šikovné, zajímavé a pracovité chemiky, výjimečné lidi a to se projevuje i na průběhu dalších projektů nadace. A tady v Litoměřicích bylo vidět, že se tým vyvíjí a posouvá dál. Baví nás to a neustále se zlepšujeme,“ zhodnotila celou akci ředitelka Nadace Unipetrol Julie Růžičková a dodala: „Pokud nahlédneme do statistik, Báječných dnů s chemií se již zúčastnilo 2420 žáků ze 48 základních škol a gymnázií, což je pro nás vizitkou dobře odváděné práce. A to nás velmi těší.“

Mediální podpora a úspěch na sociální síti Nadace Unipetrol se poprvé spojila s mediálním partnerem TV Óčko, díky němuž upoutávky na Báječný den s chemií sledovalo 15 tisíc lidí. Kateřina Kaira Hrachovcová vytvářela společně s Jakubem Štěpánkem pro TV Óčko takzvané instastories neboli videa pro Instagram. Celá show byla živě přenášena a stream na Facebooku Nadace Unipetrol a  na webu www.bajecnydenschemii.cz sledovalo zhruba pět tisíc diváků. Na webových stránkách si můžete prohlédnout krátké video z Báječného dne s chemií. Akce Báječný den s chemií se letos uskuteční ještě třikrát – 20. června v Plzni v Techmania Science Centru, 7. a 8. října v Kralupech nad Vltavou a 13. listopadu v Ústí nad Labem.

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 21


ZAJÍMAVOST

SPOLANSKÝ MED SLAVÍ SLADKÝ ÚSPĚCH SPOLANSKÝ MED SI PŘIPSAL PRVNÍ ÚSPĚCH A ZÍSKAL ZLATOU MEDAILI V SOUTĚŽI ČESKÝ MED ROKU 2018.

V

loňském roce začala Spolana Neratovice ve spolupráci s odborníky ze Svazu českých včelařů ve svém areálu chovat včely. Bezchybnou kvalitu a chuť stočeného medu potvrdily nejen výsledky akreditované laboratoře Výzkumného ústavu včelařského, ale také zisk zlaté medaile v soutěži Český med roku 2018. Vzhledem k  úspěchu chtějí chovatelé už letos počet včelích úlů ve výrobním areálu navýšit.

22 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

Do tohoto ročníku soutěže Český med bylo přihlášeno 352 vzorků medu z celé republiky. Byly u  nich hodnoceny fyzikální a  chemické vlastnosti. Kromě vůně a chuti se ale posuzovala například i etiketa a celkový estetický dojem. „Med květový z Polabí“, zaslaný do soutěže společností Spolana, přesvědčil odbornou porotu po všech stránkách a za maximální počet 100 bodů obdržel zlatou medaili.


ZAJÍMAVOST

„Již dříve jsme dělali na zakázku neratovického podniku důkladné rozbory květového medu, a to s  výbornými výsledky ve všech sledovaných kritériích,“ řekl Ing. Dalibor Titěra, CSc., jednatel a současně vedoucí výzkumu a zkušební laboratoře Výzkumného ústavu včelařského, který je organizátorem soutěže Český med roku. „Máme velkou radost, že jsme s naším květovým medem z Polabí v této prestižní soutěži uspěli. Zlatá medaile a  stoprocentní bodový zisk jsou potvrzením, že vliv naší výroby na okolí je minimální,“ řekl Miroslav Falta, jednatel společnosti Spolana, a dodal: „Momentálně plánujeme k současným třem úlům instalovaným v místech bývalé výrobny čokolády a sacharinu přidat další tři. Do velkovýroby medu se ale pouštět nehodláme. Vyrobený med používáme jako nevšední dárek, který nám pomáhá bořit mýty z minulosti.“

VÍCE O VČELÁCH

90% OVOCNÝCH STROMŮ opylují včely

80 KVĚTŮ navštíví včela během jednoho letu

30 – 50 000 Počet včel v úle v době hlavní snůšky

MATKA – Je zhruba 2x větší než dělnice. Na rozdíl od dělnic také v  úle nevykonává žádnou práci. Další patrný rozdíl nacházíme v jejím žihadle: má ho na obranu proti jiným matkám a nemá na něm zpětné háčky, takže při bodnutí neumírá (na rozdíl od dělnic). Její žihadlo navíc slouží i jako kladélko. Celý život ji krmí dělnice „mateří kašičkou“. Dožívají se až pěti let.

Věděli jste, že chov včel je pouze jedním z mnoha projektů Spolany v oblasti ochrany životního prostředí? Spolana mimo jiné podporuje také hnízdění sokola stěhovavého ve svém areálu a s neratovickými rybáři pravidelně vysazuje ryby do Labe. V okolí jejího výrobního areálu, zejména v  dočišťovací nádrži čistírny odpadních vod, nalézají útočiště rozmanité chráněné a ohrožené druhy živočichů, včetně vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, jejichž přítomnost potvrzuje čistotu tohoto areálu.

DĚLNICE – V hnízdě jich je nejvíce. Dosahují velikosti 10–12 mm. Rozmnožovací orgány mají také, ale na rozdíl od matky zakrnělé. Zastávají v hnízdě veškerou práci. Dožívají se 6–8 týdnů, dělnice narozené na podzim se ale dožijí až osmi měsíců. TRUBCI – Jsou včelími samci, kteří se líhnou z neoplozených vajíček. Nemají žihadlo a na konci léta je dělnice vyhánějí z úlu ven.

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 23


SPORT

SRDCAŘ TRÁVNÍČEK: HRÁT ZA LITVÍNOV BYLO MÝM SNEM ZAČÁTEK BŘEZNA BYL PRO LITVÍNOVSKÉHO KAPITÁNA MICHALA TRÁVNÍČKA VÝJIMEČNÝ. PŘEKONAL DALŠÍ VÝZNAMNÝ MILNÍK A V DRESU LITVÍNOVA ODEHRÁL SVŮJ TISÍCÍ EXTRALIGOVÝ ZÁPAS.

V

následujícím rozhovoru se dozvíte, proč si pro svou hokejovou kariéru vybral právě Litvínov či jak vzpomíná na mistrovskou sezonu.

MICHAL TRÁVNÍČEK

Děčínský rodák za Litvínov debutoval v roce 1998, na přelomu tisíciletí zkoušel dva roky štěstí za mořem v AHL. Následujících sedmnáct sezon strávil na severu Čech, v sezoně 2014/15 dovedl tým k historickému titulu. V dresu severočeského klubu vstřelil 140 branek a přidal 192 asistencí. Michal Trávníček je jedním ze tří hráčů v historii extraligy, kteří odehráli tisíc zápasů v dresu jednoho klubu. Před ním se to povedlo pouze Petru Kadlecovi a Petru Leškovi.

S hokejem jste začínal v Děčíně, téměř celou kariéru jste ale spojil s Litvínovem. Proč padla volba právě na něj? Dostat se do Litvínova byl můj klukovský sen, který se mi podařilo splnit. Litvínov je město, které hokejem žije, jsou tu skvělí fanoušci a rodinná atmosféra v klubu. To mi vyhovuje a v extralize bych rozhodně nikam jinam nešel. Jaký byl zatím váš nejsilnější zážitek na litvínovském ledě? Mezi mé nejsilnější zážitky určitě patří zisk titulu mistra extraligy v roce 2015. Srovnatelným zážitkem pro mě bylo loňské barážové utkání s Jihlavou, kdy jsme ve třetí třetině dokázali otočit zápas a na stadionu byla po závěrečnou část zápasu neskutečná energie. Jak vzpomínáte na mistrovskou sezonu a co pro vás znamená, že právě

24 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

vy jste byl kapitánem mistrovského výběru? Jako na sezonu, na kterou člověk čeká celou kariéru, kdy se nám sešlo všechno to, co mělo. Od začátku nám to vycházelo a my jsme se dokázali na vítězné vlně udržet celý rok. Po posledním vítězném zápase jsem měl skvělý pocit z toho, že se nám podařilo vyhrát něco velkého. Popravdě nad tím, že jsem byl v Litvínově prvním kapitánem, který mohl zvednout pohár, jsem nepřemýšlel. Nikdy jsem to nebral jako moje prvenství, ale jako úspěch celého našeho kolektivu. Nebyl to ale první mistrovský titul s Litvínovem, který jste získal. Před lety se vám ho podařilo vyhrát i s dorostem. Vzpomínáte si ještě na to? Bylo to hned první rok, když jsem přišel z Děčína a byl v nejmladším dorostu. V týmu jsem se tehdy vlastně rozkoukával. Další rok jsme skončili třetí a následující rok to opět vyhráli. Bylo to v  období, kdy litvínovská mládež vyhrávala celkem pravidelně a i my jsme byli součástí.


SPORT

VÝHERCE SOUTĚŽE SI ZKUSIL ROLI GÓLMANA NA KONCI ÚNORA SE USKUTEČNIL JIŽ PÁTÝ ROČNÍK ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ AKCE ZACHYTEJ SI S VERVOU.

A

si každého hokejového fanouška někdy napadlo, jaké by to bylo stát přímo na ledě a být součástí hry. Karel Lang, operátor ze společnosti Unipetrol RPA, dostal možnost si to na chvíli vyzkoušet. Zúčastnil se soutěže, správně odpověděl na soutěžní otázku s brankářskou tematikou a následně byl

SOUTĚŽTE S VERVOU! Ve spolupráci s HC Verva Litvínov jsme si pro vás připravili novou zábavnou aktivitu – a to sudoku. Chcete-li vyhrát dárek s motivem HC Verva Litvínov, zašlete čísla ze žlutě označeného řádku na e-mail: noviny@unipetrol.cz nebo je vložte do schránek Interní komunikace. Uzávěrka pro odevzdání odpovědí je 20. dubna 2019. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce. Ten získá set Verva, který obsahuje tričko a tři plechovky energetického drinku.

vylosován. Poté se spolu s dalšími litvínovskými fanoušky proměnil v gólmana. Pod vedením Zdeňka Orcta, litvínovského trenéra a  bývalého reprezentačního brankáře, se naučil, jak se v  gólmanské výstroji pohybovat po ledě, a  následně došlo i  na nácvik přímo v brance. Amatérští gólmani čelili střelám několika extraligových hráčů týmu HC Verva Litvínov a  na vlastní kůži zakusili, jak je brankářské řemeslo náročné. „Když se konaly minulé ročníky, vždycky mě mrzelo, že jsem nebyl vylosovaný. O  to víc jsem byl šťastný, že letos to konečně vyšlo a to štěstíčko se na mě usmálo. Akci jsem si moc užil,“ zhodnotil Karel Lang bezprostředně po hokejovém zážitku.

4 1 6

9 3

2 8

5

8

1

7

5

1

5

3

7

6

1

2

9 9

3

5 6

1

9

8

7

4

2

9 1

6 7 7

2

2

Správné řešení sudoku z březnového čísla magazínu GO! bylo: 679 528 134. Ze správných odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce, který získá porcelánový set s Vervákem. Vylosovanou je paní Marie Tomanová, Unipetrol RPA. Cenu si můžete vyzvednout v kanceláři AB 129 v Chemparku každý pracovní den. Domluvte si, prosím, převzetí s Alenou Herzánovou na telefonním čísle 476 16 3596. Výhercům z jiných regionů bude po předchozí domluvě dárek zaslaný poštou.

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 25


PRACUJÍ MEZI NÁMI

LÁSKA K VÍNU V POLABÍ MIROSLAV HORÁK, KTERÝ PRACUJE JAKO VEDOUCÍ ÚDRŽBY V PARAMU, SE ROZPOVÍDAL O SVÝCH SYMPATIÍCH K VÍNU, O VLASTNÍM VINOHRADU, O POŘÁDÁNÍ VINAŘSKÝCH SLAVNOSTÍ I O TOM, CO VŠECHNO TENTO KONÍČEK OBNÁŠÍ.

Jak jste se k lásce k vínu dostal? Moc dobře si pamatuji, kdy jsem se s  pěstováním vína seznámil poprvé. Bylo to v roce 1975 během školního výletu na Pálavu. U nás v Čechách se víno sice také pěstovalo, ale především na jižních stěnách stodol. Na Moravě to bylo o něčem úplně jiném, zaujaly mě drátěné podpory volně v přírodě a naprosto jiný druh stříhání. Zhruba dva roky od onoho výletu jsem se rozhodl zkusit pěstovat víno podobným způsobem i u nás v Cholticích, samozřejmě zpočátku pouze nestandardní odrůdy, ale už tento můj

pokus vyvolal celkem obdiv. Když jsem o něco později studoval techniku v Brně, měl jsem tam řadu spolužáků, kteří do školy dojížděli z jihu Moravy. Jak už to tak bývá, slovo dalo slovo a já se dostal k těm pravým, na slovo vzatým vinařům. Co vás vedlo k tomu založit si vlastní vinohrad? Víno pěstuji už přes čtyřicet let, založení vinohradu tedy bylo takovým logickým vyústěním. Určitým vývojem jsem se dopracoval do stavu, ve kterém jsem dnes, a tím je vinohrad o cca sto hlavách, betonové typizované podpěry a drátěná vedení. Řekl bych, že tohle je ideální velikost vinohradu, která se dá ještě hezky a pohodlně stíhat při zaměstnání jako koníček. Pomáhá vám s prací na vinohradu někdo? Podporuje vás ve vašem koníčku rodina? Zrovna v  této činnosti je pro mě tou největší podporou tolerance. Sklep a vinohrad v této podobě fungují víc než deset let a to každoročně znamená pět až deset větších akcí, což je někdy trochu náročnější, ale vždy to stojí za to! Polabí není zrovna typická oblast pro pěstování vína, neměl jste ze založení vinohradu obavy? Polabí je široký pojem. Konkrétně v části u Mělníka a Litoměřic je pěstování vína celkem tradiční. Historicky se víno na Pardubicku pěstovalo. Vhodné podmínky bývaly od Kutné Hory přes Čáslav až k Chrudimi. Víno potřebuje zvlněný terén a správné podloží, a to je právě i u Pardubic. Pak už jde jenom o to, pěstování v dané oblasti vyzkoušet. Přímo v naší obci se víno pěstovalo od doby baroka. Dokládají to záznamy z kronik. Italští stavitelé Choltického zámku zde začali pěstovat odrůdu „Dalavarius“, která na některých místech roste do dneška. Já mám zhruba tři hlavy také. Co se týče pěstování u nás, nevymýšlím nic

26 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL


PRACUJÍ MEZI NÁMI

nového, pouze navazuji na staré tradice. Samozřejmě toto pěstování nese určité riziko. Tím největším jsou jarní mrazy. Na zhruba deset vydařených sezon připadne právě díky jarním mrazům průměrně jedna sezona slabá a jedna úplně ztracená. I přesto ale lze v naší oblasti víno pěstovat a já nejsem jediným důkazem. Znám vinohrady na Kuksu, na Kunětické hoře, víno je pěstováno také v Bítovanech u Chrudimi, ve Svojšicích, u Vrdů, v Čáslavi, a především v Kutné Hoře. Jaké víno je vaše nejoblíbenější a proč? Z hlediska pěstování jsou to především rezistentní odrůdy. V  tomto kraji je důležité, aby réva byla hlavně odolná proti plísním, protože v blízkosti se pěstuje spousta lilkovitých rostlin. Velmi dobré zkušenosti mám pak s odrůdami Veltlínské červené rané a Solaris. Co se týče nějakého požitku a pití, tak mám nejraději vína suchá a voňavá, jako například Tramín, Pálava, Chardonnay nebo z Mělníku Kerner. Souhlasíte s  tvrzením, že ve víně je pravda? Určitě ano, a nejen ve víně. Co podle vás stojí za úspěchem vašeho vinohradu? Položme si otázku, co vlastně považujeme za úspěch? Pro mě je úspěch každá vydařená sezona, kdy vinohrad na jaře nezmrzne, kdy hrozny dozrají nebo kdy nejsou choroby. Moje velmi oblíbené roční období je polovina září, kdy mám sklep plný burčáku a chodí ke mně všichni, kterým tento nápoj chutná. Co vás na pěstování vinné révy baví nejvíce? Jako každá činnost, i pěstování vína má své hezké i  náročnější období. Jeden z nejkrásnějších pohledů je pro mě na vinici na jaře, kdy je vinohrad správně ostříhaný a réva začíná rašit. Pak mám taky moc rád konec srpna, kdy se réva zbavuje přebytečných listů a v řádcích pak na dálku vyniká úroda. Samozřejmě mě moc baví i okamžik, kdy je víno

ve sklepě, ta vůně namletých hroznů a kvasící rmut. Naopak naprosto opačné pocity mám, když réva na jaře po vypučení namrzne. Chtěl byste se vinařství v budoucnu věnovat naplno? Spíše ne. V okrajových oblastech se ani nedá pěstování vína provozovat „na plný úvazek“. Čím blíže jsem ale důchodu, tím víc se začínám těšit, že vinohrad ještě rozšířím. S  pokračujícím oteplováním se domnívám, že bude i  okolí Pardubic postupně vhodné k  pěstování vín červených, což už nyní dokazují kolegové na Kunětické hoře a v Čáslavi s odrůdou Zweigeltrebe. Myslím, že budoucnost v  tomto kraji mají rezistentní červená vína cabernetového typu, zejména to, co nyní vyvíjí šlechtitelská stanice Bratislava. A názvy nových odrůd jsou voleny opravdu zajímavě – podle slovenských řek: Dunaj, Nitra, Váh, Hornád a Hron.

Moje velmi oblíbené roční období je polovina září, kdy mám sklep plný burčáku a chodí ke mně všichni, kterým tento nápoj chutná.

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 27


LIFESTYLE

KOUZELNÉ SVÁTKY JARA OSLAVTE SVÁTKY JARA A UŽIJTE SI SPOLEČNÉ CHVÍLE S RODINOU A PŘÁTELI.

Č

ekají vás úžasné čtyři dny volna. Počasí bude jako malované, sluníčko konečně předvede svoji sílu a nebe bude bez mráčků. Zkrátka ideální příležitost k tomu vyrazit za poznáním krás a  místních tradic naší země. Čekají na vás nejrůznější jarmarky, trhy, slavnosti a tematické akce spojené s oslavami Velikonoc a jara. Ať už se

rozhodnete strávit jarní dny ve městě, v přírodě, na hradech a zámcích, dobových skanzenech, nebo v ZOO, měla by to být především zábava. Přinášíme vám tipy na místa, kde budete mít možnost užít si oslavy velikonočních svátků spojených s  lidovými tradicemi a  vítáním jara. Tak vzhůru za poznáním napříč Českou republikou.

Velikonoce v ZOO Praha Vezměte děti a vyrazte za zvířátky. Na Velikonoční pondělí čeká nadílka pro všechny zvířecí členy zoo. Kromě toho, že si užijete den s rodinou, se můžete dozvědět i mnoho zajímavých a cenných informací ze života zvířat, čeká na vás totiž speciální komentované krmení a setkání. Na výlet do zoo ale samozřejmě můžete vyrazit už teď. Info Zoologická zahrada hl. m. Prahy U trojského zámku 120/3 171 00 Praha 7 www.zoopraha.cz

Velikonoční otevřené sklepy Valtice

SLADKÉ SVÁTKY „Věděli jste, že na Velikonoce se zkonzumuje nejvíce sladkostí za rok? S tím souvisí i všemi tolik oblíbení čokoládoví zajíčci. Pokud je máte také tolik rádi, zásadní otázka zní, jak je konzumujete? Víte, že 65 procent lidí začne jíst čoko zajíčka od uší? Ti další si na nich pochutnávají buď od ocásku, nebo od nohou.

Kdo by netoužil po tom, strávit pár dní na Moravě v malebném vinařském městečku Valtice. Vydejte se za poznáním chráněné městské památkové zóny, ale i vína po vybraných vinných sklípcích a vinotékách. Velikonoční prodloužené volno přímo vybízí k výletu za degustací a nákupem vína od místních vinařů. Info Vinotéka v Zámecké bráně Zámek 1 691 42 Valtice

28 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL


LIFESTYLE

Expozice kraslic v Borkovanech Jedním z nejrozšířenějších symbolů Velikonoc jsou bezesporu krásně zdobená vajíčka, která mají symbolizovat nový život. V Jihomoravském kraji, konkrétně v obci Borkovany, máte jedinečnou příležitost zhlédnout unikátní expozici tzv. résovaných neboli vyškrabávaných kraslic. Výrobě kraslic se věnuje kolem 50 žen – maléreček, přičemž jedna z nich návštěvníky expozicí provádí a vždy přímo na místě vyškrabávání předvádí. Info Expozice kraslic Borkovany Víceúčelová budova č. 276 691 75 Borkovany www.borkovany.cz/kraslice Na prohlídku expozice je třeba se předem objednat

Olomoucké Velikonoce

Velikonoce na hradě Grabštejn Co takhle strávit tentokrát svátky jara na hradě? Konkrétně hrad Grabštejn vás zve na prohlídku velikonočně vyzdobených interiérů s průvodci v kostýmech, občerstvení v hradním šenku nebo tvůrčí dílničky. Těšit se můžete také na zdobení perníčků či kraslic, pletení pomlázek nebo výrobu velikonočních věnců. Info Státní hrad Grabštejn 463 34 Hrádek nad Nisou www.hrad-grabstejn.cz Zdroj: národní památkový ústav www.npu.cz

Horní náměstí v Olomouci již počtvrté ožije oslavami velikonočních svátků, hanáckým folklorem a řemeslným jarmarkem. Už tak dost nabitý program si můžete ještě zpestřit tradičními zvyky, písněmi a tancem, ochutnat hanácké dobroty a společně s dětmi si vytvořit tematické dárky. Neváhejte a oslavte příchod jara, jak se patří! Info Horní náměstí 779 11 Olomouc www. tourism.olomouc.eu/welcome/cs

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL I 29


KŘÍŽOVKA O CENY

Výhra: 3x metr MOGUL

Správné znění tajenky z magazínu GO!, BŘEZEN 2019 bylo: „BEZPEČNOSTNÍ POCHŮZKA“. Ze správných odpovědí jsme vylosovali pět výherců, kteří získají diář skupiny Unipetrol: Jitka Kašíková – Unipetrol RPA, Martin Ševčík – Unipetrol RPA, Michaela Metelková – Unipetrol Doprava, Martina Vaňková – Unipetrol RPA, Veronika Štamfestová – Spolana. Ceny si mohou vyzvednout v kanceláři AB 129 v Chemparku každý pracovní den. Domluvte si, prosím, převzetí s Františkem Hladíkem na telefonním čísle 476 163 164. Výhercům z jiných regionů budou po předchozí domluvě dárky zaslány poštou. Chcete-li vyhrát metr MOGUL, zašlete tajenku křížovky na e-mail: noviny@unipetrol.cz nebo ji vložte do schránek Interní komunikace. Uzávěrka pro odevzdání tajenky je 25. dubna 2019. GO!, magazín zaměstnanců skupiny Unipetrol. Neprodejné. Duben 2019. Vychází 10x ročně, po 1. dni v měsíci v nákladu 4050 kusů. Vydavatel UNIPETROL, a. s., Milevská 2095/5, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika. IČ: 61672190. Předseda redakční rady: Jaromír Studený. Odpovědný redaktor: Alena Herzánová. Kontakt na redakci: UNIPETROL RPA, s. r. o., DS 732, Litvínov, Záluží 1, 436 70, e-mail: noviny@unipetrol.cz, internet: www.unipetrol.cz (GO! v elektronické podobě). Registrace MK ČR E 17517. ISSN 2464-5044. Fotografie: archiv skupiny Unipetrol a PKN Orlen, Shutterstock. Konzultace obsahu, design, produkce a výroba: © Face Up, s.r.o., © GO!, 2019. Všechna práva vyhrazena.

30 I MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL


Proč je pro tebe životně důležité chovat se bezpečně? Protože můj život jsou moje děti.

Ivana laborantka

Profile for Face Up s.r.o.

MAGAZÍN GO! | DUBEN 2019  

MAGAZÍN GO! | DUBEN 2019  

Advertisement