Page 1

Pentagram

Huurdersvereniging De VÄłfhoek december 2017


Welkom in de Pentagram van uw huurdersvereniging Graag wil ik u een kleine terugblik geven op het afgelopen jaar maar eerst de reacties die we gekregen hebben na de vorige uitgave. Dat begon al goed tijdens de jaarvergadering waar u ook een uitnodiging voor gekregen hebt. De zaal was unaniem voor deze nieuwe opzet, het ziet er goed uit, een frisse uitstraling, een kleurige en aantrekkelijke uitgave en geen lappen tekst maar leuk verluchtigd met foto’s maar hét punt van kritiek was dat het logo verdwenen was. Dat was inderdaad niet goed gegaan en hebben dat in deze uitgave weer goed gemaakt. Het logo is weer terug op de voorpagina. Het is ook heel goed gegaan met de verzending. Bijna iedereen heeft op het zelfde moment het blad ontvangen en ook op tijd voor de jaarvergadering. De jaarvergadering werd goed bezocht en de aanwezigen hebben het als een goede bijeenkomst ervaren. Het verslag is straks op de website te lezen. De website is een heel lastige zaak voor de vereniging. Het blijkt dat het onderhouden en actueel houden van een website een ingrijpend geheel is omdat we van derden afhankelijk zijn en omdat je soms dagelijks de nieuwspagina moet bijhouden vraagt dat ook veel aandacht. Het opzetten van een nieuwe website moet ook nu weer, onze vorige webbeheerder is er mee gestopt dus moet de hele opzet weer opnieuw gemaakt worden, weer bedenken wat er op moet en welke berichten we zelf gaan veranderen. Het zou fijn zijn als iemand dat goed kan en bij kan houden, dus… Als u denkt dat dat iets voor u is, geef een seintje en we nemen contact op.


Het schrijf -en fotowerk van dit nummer is gemaakt door Heleen Hekker en Theo Appelman. Als er nog mensen zijn die hieraan mee willen werken, aarzel niet! Dit is ook een mooi voorbeeld van het nieuwe besturen. Je hoeft geen bestuurder te zijn om iets voor de vereniging te doen. Zo hebben we in Stompetoren een brief verspreid om te vragen of men zich wil gaan inzetten voor de prestatie afspraken zonder meteen bestuurslid te worden en jawel, er zijn reacties. Merlijn Broer gaat in Alkmaar de prestatieafspraken mee begeleiden. Samen met Carla vd Meer houd Merlijn namens onze leden de ontwikkelingen in het oog.Men wil wel een deel van iets doen en niet meteen in het bestuur te moeten gaan zitten. Het is natuurlijk heel leuk dat iemand zich op een specifiek punt inzet en zo ondersteuning biedt. Heeft u iets waar wij te weinig aandacht aan besteden kunt u dat melden of daar zelf mee aan de slag gaan. Dat is de participatie waar de hele maatschappij om schijnt te vragen. De redactie


Participeren is een gevolg van individualisering van de samenleving Dat is nogal een stelling en deze is nog door onze regering opgedrongen ook; mantelzorg wordt noodzaak, hulp inhuren is bigbusiness en er komen bedrijven die hier op inhaken. Op het gebied van solidariteit komt dus ook veel druk te staan. In de samenleving, onze leefomgeving, moeten we het met z’n allen samen zien te rooien. Ooit was er de overheid die alles regelde en oploste, in gaten sprong om achterstand en narigheid op te lossen maar dat is allemaal voltooid verleden tijd. We moeten het samen regelen, dat betekent op je buren letten of het wel goed met ze gaat, spelende kinderen

corrigeren als ze dingen stuk maken, fietsers in het wandelgebied aanspreken, jongeren vragen hun muziek zachter te draaien als ze overlast veroorzaken en je buurvrouw helpen in de tuin als ze het niet zelf meer kan. Dat is best lastig, je moet het kunnen en durven. Als je het niet durft kun je de politie bellen maar ook de buurtconsulenten van Wooncompagnie. De nieuwe opzet van Wooncompagnie is dat er buurtconsulenten zijn die helpen de buurt leuk te houden, mensen aanspreken als hun tuin verwaarloosd wordt, trappenhuizen opgeruimd houden, buurten en wijken leefbaar houden. Dat doen ze natuurlijk niet allemaal zelf maar ze zijn er wel om te signaleren en te bemiddelen met alle mogelijke partijen en dat kan de politie zijn maar ook de wijkmanager, een huisarts of de gemeentelijke diensten. Heeft u last of voelt u zich niet meer zo prettig thuis meldt dit dan de professionals van Wooncompagnie.

Goed nieuws uit De Gors In de Purmerendse wijk de Gors is een buurtinitiatief opgezet om de buurt weer te decoreren. Lange tijd geleden waren er muurschilden geplaatst met de afbeelding van de plant waar de straat naar vernoemd is, dus een boterbloem in de Boterbloem en een dotterbloem op het Dotterbloem. Nu zijn de schilden in de loop van de jaren verbleekt, verdwenen, stuk gegaan en weggeraakt en willen sommige bewoners de schilden weer terug. Daar zijn een paar mensen mee bezig en deze borden komen weer terug. Wat leuk is dat! In de zelfde wijk zijn ook stukjes grond die van niemand zijn. Daar gaat men ook een leuke invulling voor maken. Naast een parkeerterrein komt een groente/pluktuin om te laten zien dat er ook leuk in de tuin gewerkt kan worden. Er is een stukje groen waar een aanhanger staat en twee vuilcontainers. Daar komt straks in samenwerking met de gemeente een groenstrook waar inheemse planten staan en fruitstruiken om bessen te plukken. Het komt er dus op aan om grondgebied te gaan gebruiken om iets mee te gaan doen en het niet te laten verslonzen en dan de gemeente de schuld te geven dat de buurt verpaupert maar juist om stukje van je buurt te herinrichten. Goed hè?!


Klachten over isolatie We krijgen de laatste tijd veel klachten van huurders waarvan hun huis wordt geĂŻsoleerd. Dat zijn klachten die gaan over de manier waarop de vaklieden in hun huis werken, de organisatie die afspraken niet nakomt, de rommel die gemaakt wordt en het verwijderen van eigen kachels en geisers die niet meer mogen blijven na een centrale verwarming aanleg. Er is vanuit Wooncompagnie te weinig begeleiding bij al die werkzaamheden. Men gaat er van uit dat vaklieden het werk aankunnen en goed uitvoeren maar iemand die zijn vak verstaat hoeft nog niet de gave te hebben mensen uit leggen dat de werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor het leefklimaat of dat het beter is een ander systeem te kiezen. In onze overleggen met de leiding en directie van Wooncompagnie komen deze klachten ter sprake en lijkt het of men niet goed begrijpt dat deze ingrepen een grote impact hebben op het woongedrag en wooncomfort van de mensen. Deze ontwikkeling gaat heel moeizaam en mensen krijgen steeds meer het gevoel dat ze niet gehoord worden en Wooncompagnie maar wat doet zonder naar de mensen te luisteren en dat maakt ook weer ontevreden en zelfs boos. We doen ons best het beleid te veranderen maar dat gaat best langzaam en dat geeft weer het gevoel niet gehoord te worden enzovoorts, enzovoorts.. Natuurlijk moet u blijven melden als de afspraken niet nagekomen worden, eerst bij Wooncompagnie, nadat u een redelijk tijd neemt voor het antwoord kunt u het weer (schriftelijk) melden en ons een kopie sturen. Dat is de werkwijze waarmee wij klachten kunnen aangeven bij de corporatie en hen de kans geeft tijdig te herstellen of te antwoorden.


Zonnepanelen op een Mijn zonnepanelen leveren goed werk, ze liggen nu ruim drie jaar op ons dak en doen elke dag hun best. Natuurlijk gaat dat de ene dag beter dan de andere. Soms hebben ze piekmomenten en soms verkeren ze in een uitermate duistere staat. Deze panelen heb ik zelf laten aanleggen op ons huurhuis zonder subsidie van wat spaargeld. Wooncompagnie vond het goed dat ik deze liet aanbrengen. Ik heb natuurlijk toestemming gevraagd en gekregen. Dat ik nu zelf mijn elektriciteit maak heeft twee leuke kanten; ik ben heel bewust van het verbruik van ons gezin en ook hoop ik een bijdrage te leveren aan het milieu en de toekomst van de aarde. Dat is helemaal niet zo zweverig als veel mensen denken, zorg om de aarde hoort er bij in deze tijd. Wat ook mooi is is dat ik maar € 70,- aan energiekosten betaal per maand. Deels omdat we bewust zijn van ons verbruik en de andere helft omdat we zelfvoorzienend zijn. Omdat we met onze voetafdruk bezig zijn gebruiken we ook


huurhuis? zo weinig mogelijk de auto, in Purmerend fietsen we en als het even kan laten we de auto staan. Als we gaan rijden houd ik de maximale snelheid op 100 km/h. Weet je hoeveel dat scheelt? Theo Appelman

Doe eens mee! De redactie heeft zijn best gedaan een leuk blad te maken. Wat vooral opvalt is natuurlijk de geheel vernieuwde layout. We hebben als redactie gelukkig de hulp in kunnen roepen van Fred Smalhout van Face-Communicatie die ons blad helpt een frisse uitstraling te geven. Wat Fred doet is de vormgeving aantrekkelijk maken, wat wij moeten doen is de inhoud leuk maken, stukjes schrijven, nieuws vergaren, foto’s aanleveren en zo nodig een puzzel maken. Omdat het best lastig is dat te doen willen we graag

meer redactieleden begroeten. Mensen die ideeën hebben hoe het ook kan en graag bijdragen in dit proces. Meld je aan en doe mee. theo.appelman@me.com


Doel huurdersvereniging Het belang van een huurdersvereniging is opkomen voor de belangen van huurders. Niets meer en niets minder. We zoeken naar nieuwe impulsen om beter aan te sluiten bij uw belangen. Het zou kunnen dat mensen zich willen specialiseren op één vakgebied, dat iemand energiecoach zou willen zijn, dat er mensen zijn die buren willen ondersteunen met hedendaagse zaken als internet en on-line meepraten. Of dat er mensen zijn die zich in willen zetten om financieel kundig de begroting van de corporatie door kan spitten of om te zien of het klopt dat onze begroting doorwrocht is, dat er mensen zijn die bouwkundig inzicht hebben en isolatie advies kunnen geven. Noem maar op. De traditionele structuur van het bestuur is niet heilig, als je een visie hebt op één gebied hoef je zeker geen bestuurslid te worden en aan alle vergaderingen mee te doen.

Bestuurssamenstelling Het bestuur heeft een kleine wijziging ondergaan, De leden zijn op de jaarvergadering gekozen alleen Pim Meeder heeft in de loop van het jaar bedankt, het was voor Pim een te lastige taak om zijn bestuurswerk te combineren met zijn andere bezigheden en belangen. Het huidige bestuur bestaat uit: Theo Mulder, voorzitter t.mulder@devijfhoek.com Carla van der Meer, secretaris c.vdmeer@devijfhoek.com Nel Cakular, penningmeester n.cakular@devijfhoek.com Fred de Ronde, bestuurder f.deronde@devijfhoek.com Ron Maaswinkel, bestuurder r.maaswinkel@devijfhoek.com Theo Appelman, bestuurder t.appelman@devijfhoek.com Eén zetel beschikbaar, voor een periode van drie jaar, wie wil?

Pentagram 17 2 2  
Pentagram 17 2 2  

Magazine for members of De Vijhoek

Advertisement