THUIS 19.2

Page 1

THUIS

HE T HUISBL AD VOOR BEWONERS EN CLIËNTEN VAN DE TIEN GEMEENTEN HEEL EUROPA EN DE RUSTHOEVE N O 1 4 M E I , J U N I , J U L I , 2 01 9

In dit nummer Verbouwing De Tien Gemeenten krijgt vorm UITburo’s geopend Alles ove de cliëntenraden Even voorstellen: Linda Ottevanger Diepvries, gezond of ongezond? Bewegen op Locatie


THUIS is het nieuwsblad voor bewoners van De Rusthoeve, De Tien Gemeenten, en Heel Europa no 14 - mei, juni, juli 2019 Inhoud: Nieuws en mededelingen Clientenraden Exposities SWZP en personeelswerving Exposities Pastoraal Linda Ottevanger Tuinexpress Vrijwilliger in ‘t zonnetje Van de Kok Prikbord Chinese maaltijd Twee maal Clusius Bewegen op locatie Tvbezoek in De Tien Gemeenten Activiteitenkalenders In memoriam Vaste informatie

3 4 8 6 7 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 26 28

Bij de voorplaat: Foto van de televisieopname De Tuinverbouwing in De Tien Gemeenten.. Op de foto mevrouw Heijman met Lodewijk van het TV Programma. De Tuinverbouwing facebook.com/wonenenzorgpurmerend’ Redactieadres Wolthuissingel 1, 1441 DN Purmerend E-mail communicatie@swzp.nl THUIS is een uitgave van Stichting Wonen en Zorg Purmerend en verschijnt 4 x per jaar Redactie: Frida de Vries, Xasandra Wichers, Sharon Heijman, Cynthia Lenior, Gabrielle van der Linden, Anja IJsselstein, Carla Lensen, Wim van ’t Veer.

Vormgeving en productir: Fred Smalhout www.facecommunicatie.com

purmerendTP PTthuiszorg

2

Opening Uitburo Populier

Onderweg naar een mooie zomer Hierbij het nieuwe Thuis-blad voor de zomerperiode mei tot augustus. Hopelijk krijgen we weer een mooie zomer. Niet te warm, maar ook weer niet te koud, niet te veel regen maar ook weer niet te droog, want dat is niet goed voor het milieu. Ook binnen onze gebouwen proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met energieverbruik, hergebruik en milieu en klimaat. Dat is niet gemakkelijk, niet overal staan nog papier en glas bakken voor gescheiden afval, niet voor iedereen is het goed mogelijk om afval te scheiden. We hebben nog veel spullen in plastic, vanwege hygiëne voorschriften worden er veel plastic handschoenen gebruikt. We stoken flink omdat we het nu eenmaal sneller koud hebben als ouderen. We doen ons best om mee te doen, met zonne-energie, zuinig omgaan met elektriciteit en energie enzovoorts. We proberen de gebouwen zo goed mogelijk te gebruiken. Zo worden de tuinen rondom de gebouwen weer aangepakt en aangepast – met bescheiden middelen en veel vrijwilligerswerk – om te gebruiken voor welzijn en welbevinden van ouderen in huis en in de buurt. Hoe meer mensen kunnen meegenieten van alles wat groeit en bloeit hoe beter! Ik wens u namens de redactie een fijne zomer. Namens de redactie, Wim van 't Veer


NIEUWS VAN DE ORGANISATIE

De verbouwing krijgt vorm De afspraken voor de verbouwing van De Tien Gemeenten, wat betreft de toegang en de extra lift krijgen langzaam vorm, het bestek voor de verbouwing is gemaakt, en uitgegeven voor aanbesteding door aannemers. Op basis daarvan zal door Woonzorg Nederland, de eigenaar van het gebouw aan één van de partijen opdracht worden gegeven.

Zonnepanelen even in de wachtkamer De voortgang van Zonnepanelen op het dak van De Tien Gemeenten laat op zich wachten. We hopen daar snel meer van te horen.

In De Rusthoeve zal aansluiten op het restaurant De Populier ook een aparte ruimte komen waarin Rik een soort bruin café zal opbouwen, daarnaast is het Uitburo bij de ingang gekomen en is naast het wijkteam, ook het KlantServicePunt en het kantoor van de thuiszorg is daar gevestigd..

Welkom aan de nieuwe geestelijk verzorger voor De Rusthoeve. Elders in dit blad zal Linda zich voorstellen. Samen met Gerrie zal zij de geestelijke verzorging vorm gaan geven

Uitburo’s in De Rusthoeve en De Tien Gemeenten geopend Dit ging gepaard met een presentatie in restaurant De Populier en restaurant De Vijver. Het uitburo is een combinatie van bibliotheek/spelotheek en activiteitenburo. Zowel (wijk)bewoners, familieleden, medewerkers als vrijwilligers kunnen hier terecht om materiaal te lenen. Van reminiscentiemanden tot boeken, spellen en beweegmateriaal. Ook kun je hier de duofiets reserveren. Wilt u deelnemen aan een vereniging, zoals bloemschikken, handwerken, atelier, geheugentraining, reminiscentie, kook/bakclub etc, dan is dit de plek om u aan te melden. Net als het aanmelden voor een bustocht, buiten de reguliere inschrijving om. Aan verenigingen kunnen kosten zijn verbonden, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw indicatie.

Daar niet iedereen een verenigingsmens is, blijven de welzijnsmedewerkers ook de locaties bezoeken om huiskamer- en individuele activiteiten te organiseren en ondernemen. Zo doen wij ons best om aan een ieders wens tegemoet te komen. Voor bewoners van de groepswoningen in Heel Europa is vervoer naar De Rusthoeve geregeld, als daar een optreden plaats vindt. Materiaal voor deze groepswoningen kan vanuit zowel De Rusthoeve als De Tien Gemeenten geleend worden bij het UITBURO. Kom gerust eens langs, de UITBURO’S zijn geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 10.30 uur, 12.00 en 13.00 uur, 16.30 en 17.30 uur. WIJ STAAN ALTIJD OPEN VOOR NIEUWE IDEËEN 3


De Cliëntenraden van de SWZP

Onze stichting heeft twee cliëntenraden; één voor De Tien Gemeenten, en één voor De Rusthoeve en Heel Europa samen. Uit deze twee cliëntenraden is de centrale cliëntenraad (CCR) samengesteld. Hieronder is het jaarverslag over vorig jaar van beide raden gegeven ter informatie. De cliëntenraden overleggen met de directie het bestuur van de stichting over het beleid, adviseren bij veranderingen, stellen verbeteringen voor en vertegenwoordigen de belangen van bewoners en cliënten vanuit de zorg en diensteverlening van de stichting. (SWZP) In dit nummer extra aandacht voor de cliënt participatie en de belangen van bewoners en cliënten. De cliëntenraad probeert in het overleg met de bestuurder hier zo goed mogelijk vorm aan te geven. Daarnaast hebben we in het mantelzorgbeleid afgesproken dat de teams regelmatig, twee keer per jaar familie bijeenkomsten beleggen om familie en mantelzorgers te betrekken bij wat er speelt in de organisatie of hen te informeren.

4

Bep Buis

Henk Wolf

Peter Komen

Theo Neep, Voorzitter

Truus Jaarsveld

Wil Reinders


Kosten maaltijden

Jan Reddering, Voorzitter

Map Anepool

Ans Bruinsma, Notuliste

Jelle de Jong

Mia Westdorp

Wim van ‘t Veer, Bestuurder

Kosten maaltijden voor bezoekers van de dagbesteding bij de SWZP Ook via het Thuisblad informeren wij u over een belangrijke verandering die de deelnemer aan de dagbesteding van de SWZP aan gaat. Tot op heden kon u als deelnemer aan de dagbesteding kosteloos gebruik maken van een maaltijd. Binnenkort brengen wij voor de maaltijdservice op de dagbesteding een bescheiden bedrag in rekening. Zodra alle zaken goed geregeld zijn zullen we u nader informeren over de ingangsdatum.Een en ander vloeit voort uit het feit dat wij de kosten van de maaltijdservice niet kunnen doorberekenen aan de gemeentelijke instantie die belast is met de uitvoering van de WMO-zorg. De bedragen die wij in rekening zullen brengen zijn dezelfde als die wij aan onze bezoekers in onze restaurants en aan onze cliënten van de thuiszorg in rekening brengen, en luiden als volgt: • Voorgerecht € 1.20 • Hoofdgerecht € 5.50 • Nagerecht € 1.25 • Bijgerecht € 0.65 Voor alleen een broodmaaltijd zullen we � 2.30 in rekening brengen. Indien men er iets extra’s wil bij bestellen zoals soep of een nagerecht, zijn de kosten hiervan hetzelfde als de bijgerechten bij de warme maaltijd. Het team van de dagbesteding kan u desgewenst verder informeren over: • Hoe u de maaltijden kunt bestellen; • Welke keuze in verschillende soorten maaltijden heeft u; • Hoe gaat de betaling geregeld kan worden. Zijn er voor u zaken onduidelijk dan komen wij zo nodig tijdens de dagbesteding hierover uitleg geven.

5


Jaarverslag Cliëntenraad vanuit De Tien Gemeenten

De Clientenraad van De Tien Gemeenten Onze raad bestaat uit vier leden die de volgende doelgroepen vertegenwoordigen: Poelmanflat, Rosa Manus hof, Groepswoningen, Zorgappartementen, de Dagopvang en de Thuiszorg. Jammer genoeg hebben we in 2018 afscheid genomen van onze Voorzitter Dhr. Hennie Bouber die negen jaar lid is geweest van de Cliëntenraad en dit altijd met volle overtuiging en toewijding heeft gedaan. Onze dank daar nog voor. Ondergetekende heeft het stokje van de voorzittersrol op 7 november van Hennie overgenomen. De raad heeft in 2018 negen maal vergaderd met uit een lopende onderwerpen zoals: Kosten maaltijden dagopvang, restaurant en keuken (front cooking), veiligheid en bereikbaarheid van de gebouwen en vooral

6

het welzijn en welbevinden van de bewoners. Maar ook de plannen voor de uitbreiding van de entree, de nieuwe lift en de uitbreiding van de groepswoningen. De vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de directie of de manager Intramurale Zorg, zo nodig en desgevraagd werden andere medewerkers aan tafel genodigd. Jan Reddering, voorzitter Cliëntenraad De Tien Gemeenten.


Jaarverslag Cliëntenraad vanuit De Rusthoeve/Heel Europa

De Clientenraad van De Rusthoeve/Heel Europa De raad bestaat uit 5 leden, die ook onderling de taken hebben verdeeld, die binnen de cliëntenraad optreden als vertegenwoordiger van de aanleunwoningen, de zorgwoningen, groepswoningen, en de dagopvang. Gelukkig hebben wij in 2018 weer de cliëntenraad kunnen uitbreiden met nieuwe leden, zodat we nu op sterkte zijn, bij elk overleg van de cliëntenraad is ook de directie aanwezig om de standpunten te horen en uit te leggen waar en wanneer er in de organisatie een verandering gaat optreden. In 2018 is het restaurant “De Populier” geheel gerenoveerd en is front cooking ingevoerd, hierdoor is de etensbeleving voor onze inwoners geoptimaliseerd. De raad heeft 8 maal vergaderd in 2018 met als onderwerpen: het verbeter en kwaliteitsplan, begrotingen, aanvragen van extra middelen bij het rijk in het kader van welzijn en kwaliteit adviezen over het eten en de keuken, adviezen over de kwaliteit en beleving van onze bewoners in de ruimste zin van het woord. Het uitgangspunt van de cliëntenraad van De Rusthoeve/Heel Europa het welzijn van onze bewoners, wij danken ook de mantelzorgers en vrijwilligers van onze vestiging voor hun inzet en solidariteit met onze inwoners.

Vanuit de Centrale Cliëntenraad (CCR) De raad bestaat uit vier leden en is een vacature, de behandelde onderwerpen gaan direct over de stichting in de brede zin van het woord. Vooral naar de financiële aspecten zoals begrotingen per kwartaal, geproduceerde kwartaalcijfers en de jaarrekening waaronder het verslag van de Accountant. De CCR heeft zich in algemene zin veel bezig gehouden met beleidsmatige zaken waar onder ook sollicitatie gesprekken met leidinggevende van de stichting. Ook onze stichting heeft zich in 2018 beziggehouden met het welzijn en verbeteren van de kwaliteit en het optimaliseren van de zorg voor onze bewoners, het leveren van maatwerk staat dan ook bovenaan de lijst van de CCR. Alle voorstellen en plannen worden dan ook zeer kritisch bekeken en van kanttekeningen voorzien. De raad heeft in 2018 6 maal vergaderend, bij deze vergaderingen is ook altijd de directie aanwezig om waar nodig de zaken te verduidelijken, bij financiële zaken is altijd de controller om uitleg te geven aanwezig, op deze manier verkrijgen we voldoende inzicht.

Theo Neep, voorzitter CCR en CR Rusthoeve en Heel Europa 7


Adrie de Wee

Exposities

8

Adrie de Wee is een kunstenaar uit Purmerend , is geboren in Zeeland en opgegroeid in Amsterdam en doorliep daar de HBS waar hij opviel door zijn mooie tekeningen . Hij werd daar gestimuleerd door zijn tekenleraar en nam teken– en schilder lessen in Amsterdam bij diverse kunstenaars. Na zijn werkzame leven bij de toenmalige Perscombinatie PCM kwam zijn schildersleven op gang. Zijn favoriete onderwerpen zijn vrouwen in het algemeen en in het bijzonder aparte vrouwen. Hij is gecharmeerd van de werken van Kees van Dongen (je weet wel, vrouwen met die mooie grote zwarte ogen). Natuurlijk schildert hij ook ander werk zoals landschappen ,bloemen en allerlei andere onderwerpen. Deze zijn ook te bekijken op zijn website. Enkele voorbeelden: Voor inlichtingen Adrie de Wee, Tel. 0649098632 Email: a.wee@upcmail.nl Websites: www.adrie-schilderijen.nl/ www.keesvandongenreproducties.nl


Vitrine: Flesse post

Wij zijn Flessenpost.nl Wij zijn een website / webshop waar je post in een fles kan laten maken en versturen. Wij maken trouwkaarten, geboortekaartjes maar ook uitnodigingen voor speciale verjaardagen of kinderfeestje. Eigenlijk kan je er elk gewenst bericht in versturen. Denk bijvoorbeeld ook aan een verhuiskaart. Flessenpost levert dus aan particulieren maar ook aan zakelijke opdrachtgevers. Wij verzorgen uitnodigingen, mailingen en cadeaupakketten voor alle belangrijke en feestelijke momenten. Wat zo leuk is op Flessenpost is dat wij alle materialen leveren om zelf je flessenpost te maken. Je kan alleen de flesjes bestellen en deze zelf vullen met eigen bedachte decoraties maar je kan ook de flesjes, verpakkingen, drukwerk en decoraties bestellen. Je ontvangt dan eerst een digitale proefdruk voor het drukwerk en later een mooie pakketje thuis om het zelf in elkaar te zetten. Op onze website hebben we een Lookbook. Hier in kan je allerlei voorbeelden zien en inspiratie op doen. In de vitrinekasten staan verschillende voorbeelden. Je kan deze gelijk bestellen maar je kan ook via onze website bestellen www.flessenpost.nl Met vriendelijke groet, Saskia Jansen Web: www.flessenpost.nl

https://flessenpost.be

9


Pastoraal woord

Gesprek fragment uit: “De schepping van Adam” Michelangelo (1475 – 1564) Elk levensverhaal is bijzonder. Een onuitputtelijke bron van gesprek en stof tot nadenken. Altijd weer anders. Een verhaal staat nooit op zichzelf en levens zijn met elkaar verweven. En als u mij uw verhaal vertelt, dan lachen we samen en soms huilen we om alles wat u hebt meegemaakt. Uw geluk bij trouwen en geboorte, maar ook het verdriet om uw vader die jong overleed of uw moeder die ziek was. Oude pijn komt soms boven. Het verhaal gaat over de oorlog, de angst, de honger. Of er zijn schuldgevoelens over een familiegeheim dat nooit gedeeld kon worden. Of er was een levenslang worstelen met de gevolgen van pesten of met het gebrek aan eigenwaarde. “Ik kan er wel een boek over schrijven”. U herkent het vast. Het vertellen van al die verhalen uit je leven kan helpen om de dingen die gebeurd zijn een plekje te geven. Te begrijpen wat er is gebeurd. Jezelf en anderen iets te vergeven. Soms helpt het om je eigen leven te aanvaarden en alles te omarmen; ook de dieptepunten, de broosheid, het onvermogen, dat wat niet gelukt is. Het gesprek over onze verhalen brengt ons tot elkaar en tot onszelf. In onze gespreksgroep in De Tien Gemeenten vertellen we elkaar veel. Het ene verhaal roept het andere op. Ook de muziek waarnaar we luisteren, vertelt een verhaal, dat we proberen te begrijpen. En als we oude liedjes zingen,

10

dan zijn we terug op de school van onze jeugd of we zitten bij moeder aan tafel. De laatste tijd kijken we naar schilderijen. We genieten van de kunstwerken en van de verrassende verhalen, gevoelens en verborgen kennis die ze los maken. We kijken naar oude meesters en moderne kunstenaars. En al die kunstwerken vertellen hun eigen verhaal. De meningen over de schoonheid zijn verdeeld en ieder van ons ziet er iets anders in. Waar de één alleen een boom ziet aan een sloot, vertelt een ander over het bootje waarin ze door het weiland naar het huis van haar ouders vaart. In een abstract schilderij met gekleurde vlekken, zien sommigen de mooie kleuren, maar iemand anders ziet een familie die heel veel van elkaar moet houden, omdat ze zo dicht bij elkaar staan. Het levert prachtige gesprekken op. Op een van de kunstwerken die we samen bekeken staan twee handen. Toen we luisterden naar wat het schilderij ons vertelt, zei een van de dames na een tijdje: “Dat zie je toch zo, die handen zijn met elkaar in gesprek”. Een prachtig beeld, om diep over na te denken. Daar was iedereen het wél over eens. Gerrie van der Meer, geestelijk verzorger.


Even voorstellen: Linda Ottevanger

Dag allemaal, Met enthousiasme stel ik mij aan jullie voor: Linda Ottevanger. Aangenaam! Vanaf 1 april mag ik het team van geestelijk verzorgers bij Stichting Wonen en Zorg Purmerend - bestaande uit Gerrie van der Meer en ikzelf komen versterken. Ik heb er zin in om u en jullie te ontmoeten en nader kennis te maken. Iets meer over mijzelf: 32 lentes jong ben ik, wonend in Amsterdam. Ik mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om paard te rijden en te wandelen met een hond. Een half jaar geleden heb ik mijn HBO studie Theologie aan Windesheim afgerond. Kerkelijk Amsterdam ken ik vrij goed. Ik ben werkzaam geweest in de Muiderkerk, de Nassaukerk en momenteel in de Oude Kerk: het oudste gebouw van de stad, ook wel de huiskamer van Amsterdam genoemd. Op de fiets doorkruis ik de binnenstad, totdat ik midden op de Wallen mijn bestemming bereik. Elke zondag is het er weer een hele belevenis! In de Nassaukerk ben ik het langste actief geweest: 9 jaar was ik betrokken. Ik begon met het jongerenwerk en startte TaizĂŠvieringen en -activiteiten. Een paar jaar later werd ik ook

ouderenpastor. Ik kreeg de opdracht om bij mensen die nieuw waren in de wijk op bezoek te gaan en hen welkom te heten. Alleen een adressenlijst was er. Dus zat er niets anders op dan 'op de bonnefooi' bij mensen aan te bellen. Nou, ik heb voor heel wat dichte deuren gestaan... mensen waren niet thuis, hoorden de bel niet, waren slecht ter been of ze hadden geen behoefte aan bezoek. Heel begrijpelijk. Maar de keren dĂĄt er open werd gedaan, waren waardevol. Dan was er een hand, een lekker bakkie en een goed gesprek. Nu heeft Stichting Wonen en Zorg Purmerend automatische schuifdeuren, heb ik gemerkt. 1 - 0 voor mij. Die eerste deur gaat sowieso open. En...ik ben benieuwd hoe het daarna verder gaat. Ik ben benieuwd naar u, naar wie u bent. Ik kom vast een keer langs, of aan. Zet u uw deur op een kiertje? Linda Ottevanger

11


De Tuinexpress over polders

Zoals u misschien wel weet ben ik geboren en getogen in het kleine dorpje Zuidermeer in Westfriesland.(ca. 500 inwoners) Nu is deze streek van oudsher al een agrarisch gebied dat uit vele kleine polders bestaat. U kent vast wel de wat grotere polders, zoals de Beemster en de Schermer. Echter, rondom ons dorp zijn wel een aantal wat kleinere polders, zoals de Noordermeerpolder, Zuidermeerpolder, Baarsdorpermeerpolder, de Wogmeer en de Lekermeer met de sloot genaamd ‘Cromme Leeck’. De Lekermeer met ‘De Cromme Leeck’ is nog steeds intact, zoals deze dus van oorsprong altijd al geweest is en heeft binnen ons gebied een enorme Historische waarde zult u begrijpen. Menig huis of landgoed is hier dan ook naar vernoemd. Zelf ben ik geboren en getogen in de Noordermeerpolder, die later is opgegaan in de Achterkogge, evenals de Zuidermeerpolder. In deze polder staat een historisch bekende en zeer oude boerderij “De Meere”. Deze boerderij is omstreeks 1633 gebouwd op een terp. 12

Deze boerderij functioneert tegenwoordig als Gast/Zorgboerderij (zie bovenstaande foto).

Gemaal als woning Zo had ook elke polder vroeger zijn eigen gemaal. Deze deed dienst als waterafvoer naar de grotere sloten, welke rondom de polders lagen. Van oudsher waren dit oude gemalen. Er zijn er de afgelopen jaren dan ook heel veel gesloopt. Behalve bij ons in de Noordermeerpolder. Daar staat er nog een genaamd “Achterkogge”, welke na uit gebruik name van oorspronkelijke dienst, als opslag diende van diverse machines. Vóór het gemaal staat een woonhuis, dat onlangs is gekocht door jonge mensen. Zij hebben het gemaal helemaal gerenoveerd en het wordt nu als hun 2e woonhuis gebruikt. U zult begrijpen dat deze mensen een prachtig uitzicht hebben over de polders en over ‘De Grote Sloot’. Zo heet nl het water dat erachter langs loopt en waar alle kleine slootjes op uitkomen. Vervolgens wordt het water daarop aansluitend weer afgevoerd naar ‘De Gouwe’, ook zo’n veel voorkomende naam

De boerderij De Meere uit 1633


De voorzijde van het gebouw met daarin vroeger het gemaal ‘Achterkogge’ in de Noordermeer uit het archief van De Cromme Leeck. van sloten uit vroeger tijden. “De Gouwe” komt vervolgens weer uit op een nóg grotere sloot, welke vervolgens bij Schardam in het IJsselmeer uitmondt. Bij deze uitmonding staat nu een enorm nieuw gemaal, die zowel het water binnen kan laten van het IJsselmeer de polder in, als wel het eruit stuwen van het water vanuit de polders het IJsselmeer in. Dit is allemaal nodig om de polders goed te doen functioneren m.b.t. het agrarische werk wat dagelijks verricht wordt. Denkt u hierbij aan onze veeboeren, tuinders, maar ook aan de bollenkwekers. Zo ziet u maar weer, de mensen van vroeger hebben met de hand werk verricht, dit is niet zonder slag of stoot gegaan, dat heeft veel bloed,

zweet en tranen gekost. Zij waren echter wel de grondleggers van alles, waar wij heden ten dage nog steeds de vruchten van mogen plukken. Ik ben er bijzonder trots op dat ik met mijn gezin in zo’n mooi oud gebied mag wonen en leven!

Een groene groet van uw tuinman Nico! 13


Vrijwilliger in het zonnetje

Mariëlla van der Manden

Mijn naam is Mariëlla van der Manden. Ik ben zo’n beetje 6 jaar vrijwilligster bij De Rusthoeve. Begonnen bij de creatieve middag, hier hielp ik de bewoners waarbij wat er geknutseld werd. Deze middag is langzamerhand de vaste wandelmiddag geworden. Per keer kijken we wat voor weer het is en wie er mee naar buiten wil. Vaak lopen we even het centrum in en drinken we wat lekkers. ’s Zomers eten we vaak een ijsje. Ook het hertenkamp is een favoriete plek om naar toe te wandelen en even op een bankje in het zonnetje naar de dieren te kijken. Vanaf vorig jaar zomer help ik ook op deze middag bij de lunch met de bewoners. Nu nog in ‘de Populier’, straks weer in de huiskamer op de etage. Als het weer niet goed is voor een wandeling, bedenken we toch weer iets creatiefs of gaan we eenspelletje doen. Net wat de bewoners graag willen. 14


Z i jn diepvriesgro enten en diepvriesfruit gezond of ongezond? Vaak denken we dat verse groenten en fruit het beste zijn voor de gezondheid en dat ingeblikte of ingevroren groenten juist minder gezond zijn. Toch is het in veel gevallen juist andersom; dit komt doordat verse groenten en fruit nadat ze van het land gehaald zijn langzaam hun voedingswaarde verliezen. Als de groenten en fruit daarentegen snel verwerkt worden tot diepvriesproducten, blijven veel voedingsstoffen goed bewaard. Afhankelijk van de manier van bereiding is het op deze wijze mogelijk om tot een optimale voedingswaarde van de genuttigde groenten en fruit te komen.

Diepvriesgroente en diepvriesfruit gezond? Het voordeel van diepvriesgroenten en diepvriesfruit is dat dergelijke producten binnen zeer korte tijd na de oogst al ingevroren worden. Dit wordt niet zozeer gedaan vanwege de voedingswaarde van de producten, maar simpelweg omdat een zo kort mogelijke tijd tussen het oogsten en het invriezen van de producten ook zorgt voor een zo klein mogelijk bederf en daarmee een zo gering mogelijk verlies. Doordat de producten echter zo snel worden ingevroren, bevatten dergelijke groenten en fruit nog zo veel mogelijk van hun voedingswaarde. Als de producten eenmaal in de diepvries liggen is het verlies in voedingswaarde dusdanig minimaal dat het verwaarloosbaar is. Bij de verwerking tot diepvriesgroenten zijn er echter wel twee vitaminen die enigszins achteruit gaan door het diepvriesproces; dit zijn vitamine C en folium. Het verlies hierin is echter niet dusdanig groot dat het als een echt nadeel beschouwd moet worden.

Is verse groente en fruit ook daadwerkelijk vers? Iedere verkoper van groente en fruit kan je vertellen dat het belangrijk is dat de groenten en fruit vers zijn en ze zullen er dan ook alles aan doen om de tijd tussen het afhalen van de groenten en fruit en de verkooptijd zo kort mogelijk te houden. Toch ligt groente en fruit vaak al enkele dagen voordat wij als consument het nuttigen of zelfs kopen. Dit heeft niet alleen te maken met de weg tussen teler of boer en ons verkooppunt, maar ook met de voorradigheid die een dergelijk verkooppunt wenst aan te houden. Om te zorgen dat iedere klant bediend kan worden, wordt er vaak iets meer ingeslagen dan er naar verwachting verkocht wordt, waardoor producten vaak langer liggen dan idealiter mogelijk zou zijn. Gedurende de tijd dat de groenten en fruit van het land zijn, verliezen ze langzaam hun voedingswaarde. De juiste bereiding van diepvriesgroente Bij het bereiden van diepvriesgroenten en diepvriesfruit gaat vaak wat van de voedingswaarde verloren. Dit is niet meer dan bij een bereiding van verse groenten en fruit, maar kan toch gedeeltelijk voorkomen worden. Het probleem is dat in met name groenten voedingsstoffen zitten die oplossen in water. Aangezien bij het koken vaak gebruikgemaakt wordt van water, wordt het probleem al snel duidelijk. Waardoor bij het afgieten van de groeten of fruit veel voedingsstoffen met het kookwater wordt weggespoeld. Door een andere methode van koken te kiezen, zoals wat wij doen, stomen, kan het verlies van voedingswaarde geminimaliseerd worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan er ook gekozen worden voor het gebruiken van een minimale hoeveelheid aan water. Rik Diepenbrug 15


d r o b k Pri

l .swzp.n P: www Z W S e . van d stagram de site In en In d ens op e e k k in o L o Kijk ook, p Faceb s ook o n o lg o of v

af dit hotel hadden de Busreis naar Bergen, van zicht naar zee. bewoners een prachtig uit

den Ko orle gd gevraa bij de ia’s Magno l

16


De jubilarissen werden in het zonnetje gezet, er werd heerlijk gegeten en een spel over Holland, hilariteit ten top!

Pan

g a d n e k nekoe

17


Heerlijke Chinese maaltijd met chique bediening

Op maandag 18 maart jl. heeft de Chinese federatie Nederland / Guangdong (provincie boven Hongkong) een heerlijke Chinese maaltijd met culturele omlijsting verzorgd in De Tien Gemeenten. Ieder jaar doen vrijwilligers vanuit de regio dit voor ouderen. Dit jaar was aan ons de eer. We hebben heerlijk gegeten, de foto’s laten dat zien. Daarbij kwam dat het extra chique was omdat de bediening verzorgd werd door leden van het college van burgemeester en wethouders van Purmerend Beemster.

18


28 Maart kwamen de leerlingen van het Clusius college langs met Lodewijk van het tv. Programma de grote tuin verbouwing. We werden verrast met mooie planten bakken voor in de zaal en de ingang van De Tien Gemeenten.

Een goede buur is beter dan een verre vriend: 2 x Clusius

6 maart zijn de leerlingen van het Clusius college langs geweest met kleine dieren in De Tien Gemeenten. De bewoners genoten van de diertjes die ze even mochten vertroetelen.

19


Bewegen op locatie! Zowel in De Tien Gemeenten als De Rusthoeve wordt er met de bewoners bewogen. En wel op de doordeweekse dagen, om 11 uur. Dit duurt een kwartiertje. Per dag wordt er iets anders gedaan met of zonder spelmateriaal. In De Tien Gemeenten is er zelfs één keer in de week linedance. De oefeningen worden in principe zittend uitgevoerd. Iedereen kan hier dus aan mee doen. In maart hebben we van sportschool Anytime Fitness divers materiaal cadeau gekregen. Zij hebben vorige jaar december een actie gehouden in de sportschool (aan de Nieuwstraat te Purmerend) waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de bewoners van De Rusthoeve. Van deze materialen wordt dankbaar gebruik gemaakt! Maar we gebruiken bijv. ook wel lege waterflesjes (gevuld met zand) als gewichtjes. Internet is een bron van informatie voor de medewerkers die het bewegen geven. Het is altijd leuk om weer wat andere oefeningen te zien en ze met de bewoners te proberen. De woongroepen worden niet vergeten met het bewegen, ook daar komt een medewerker van Welzijn met de mensen bewegen. En natuurlijk is dat kwartiertje niet het enige moment van bewegen. Ook tijdens spelactiviteiten wordt vaak gekozen voor een spel, bijv. met een bal of een badmintonracket met ballon. Strakjes buiten zijn er ook weer volop mogelijkheden. In de tuin van De Rusthoeve staan bijv. in de binnentuin ook een soort trappers bij twee stoeltjes in de binnentuin. Terwijl iemand lekker in het zonnetje zit, kan er meteen ‘gewerkt’ worden. Verder proberen we regelmatig met de bewoners te gaan wan-

20

delen, er zijn zelfs 2 wekelijkse wandelclubs! Bewegen is echt een punt van aandacht binnen de organisatie. Het is goed voor de mensen om zoveel mogelijk in beweging te blijven, zowel voor lichaam als geest. U, als familielid of mantelzorger, kunt ook gebruik maken van de tuin en de materialen. Hiervoor kunt u terecht bij het Uitburo (elders in deze krant leest u hier meer over). Heeft u vragen, opmerking of suggesties? U kunt bij één van de collega’s van Welzijn terecht. Groet, Frida de Vries


Anti-discriminatie bijeenkomst

Paasbrunch in Heel europa, De bewoners en familie hebben erg genoten

21


februari/maart/april

Activiteitenkalender* MEI vrijdag zaterdag

3 Muziek op verzoek 14.30 uur 4 Dodenherdenking Bijeenkomst in het restaurant 15.30 – 16.30 uur zondag 5 Bevrijdingsdag optreden door Fratres Corona 14.30 – 16.15 uur (consumpties voor eigen rekening) vrijdag 10 Bingo 14.30 uur (Prijs p/bordje € 3,- en € 3,50 voor wijkbewoners) donderdag 16 Tiny Smit met accordeon 14.30 uur vrijdag 17 Zingen in de zaal 14.30 - 15.30 uur met Jeffry op de piano donderdag 23 ‘Voetjes van de vloer’ 14.30 – 16.15 uur muziek- en dansmiddag met Nico en Theo vrijdag 24 Muziek op verzoek 14.30 uur donderdag 30 Hemelvaartsdag vrijdag 31 kerkdienst verschoven naar vrijdag 31/5 11u populier. 15.00 uur voorganger: Gerrie v.d. Meer JUNI vrijdag 7 Muziek op verzoek 14.30 uur zondag 9 1e Pinksterdag 14.30 uur Monique zingt en bezorgt u zo een muzikale middag met herkenbare liedjes, voor ieder wat wils. (consumpties voor eigen rekening) dinsdag 11 Haring on Tour 15.30 – 16.30 uur bij mooi weer in de tuin Heerlijke nieuwe haring met een drankje en gezellige muziek Aangeboden door St. Vrienden voor Purmerend vrijdag 14 bingo 14.30 uur (Prijs p/bordje € 3,- en € 3,50 voor wijkbewoners) Fratres Corona dinsdag 18 H&A-mode 10.00–12.00 uur met onder andere medleys vrijdag 21 Zingen in de zaal 14.30-15.30 uur ABBA, Rob de Nijs en vele met Jeffry op de piano ziek kunt u genieten van m vrijdag 28 Kerkdienst 15.00 uur scherm. voorganger: Gerrie v.d. Meer JULI donderdag vrijdag zondag dinsdag vrijdag vrijdag vrijdag

4 ‘Voetjes van de vloer’ 14.30 – 16.15 uur muziek- en dansmiddag met Nico en Theo 5 Muziek op verzoek 14.30 uur 7 Muzikale middag met duo ‘A Men’s Passion’ 14.30 – 16.15 uur Entree € 4,50 (incl. koffie/thee) 9 Tiny Smit met accordeon 14.30 uur 12 Bingo 14.30 uur (Prijs p/bordje € 3,- en € 3,50 voor wijkbewoners) 19 Muziek op verzoek 14.30 uur 26 Kerkdienst 15.00 uur voorganger: Gerrie v.d. Meer

Op alle donderdagen: gezellige inloopmiddag 14.30 uur

*) bovenstaande activiteiten en verkopen zijn in principe in restaurant ‘de Vijver’, tenzij anders aangegeven. (consumpties voor eige 22


Activiteiten in De Tien Gemeenten* maandag 11:00 – 11:15 uur 10.30 – 11.30 uur 11.00 – 12.00 uur 14.30 – 16.00 uur 14.30 – 16.00 uur dinsdag 11:00 – 11:15 uur 10.30 – 12.00 uur 10.30 – 11.30 uur woensdag 11:00 – 11:15 uur 10.00 – 11.00 uur 10.30 – 11.30 uur 14.30 – 16.00 uur 14.30 – 16.00 uur donderdag 11:00 – 11:15 uur 10.00 – 11.30 uur 11.00 – 12.30 uur 14.30 – 16.00 uur vrijdag 11:00 – 11:15 uur 10.30 uur 10.30 – 11.30 uur zaterdag 16.30 uur 18.45 uur

s van Herman van Veen, anderen. Onder de mumooie beelden op het grote

¥ bewegen ¥ bloemschikken ¥ bibliotheek (1x per 14 dagen in de even week) ¥ koor o.l.v. Mirjam Boers ¥ geheugenfitness

de Vijver de Vijver HL 2 hoog

¥ bewegen ¥ schilderen/tekenen in het Atelier ¥ fitness olv fysiotherapeut

de Vijver HL 1 hoog Fitnessruimte

¥ bewegen ¥ gymnastiek ¥ bloemschikken ¥ koersbal ¥ gespreksgroep

de Vijver Fitnessruimte de Vijver de Vijver de Kantine

¥ bewegen ¥ kaarten maken ¥ schilderen/tekenen in het Atelier ¥ gezellige inloopmiddag

de Vijver de Vijver HL 1 hoog de Vijver

¥ bewegen ¥ vrijdagpraatje ¥ bloemschikken

de Vijver de Vijver de Vijver

¥ snackmiddag ¥ ‘het Zaterdagavondgevoel’

de Vijver de Vijver

de Kantine Meetingpoint

Legenda: ¥ Vrije inloopactiviteit ¥ Graag aanmelden via Cora of Sanne (te bereiken via de receptie) De Vijver = het restaurant (grote zaal) HL = Hoorselaan

Activiteiten in Het Trefpunt (Poelmanflat) maandag dinsdag woensdag donderdag kaarten maken vrijdag

met van alles te doen

koffieochtend 10.00 – 11.00 uur klaverjassen 14.00 – 16.30 uur sjoelen 14.00 – 16.30 uur koffieochtend 10.00 – 11.00 uur gym 14.00 – 15.00 uur yoga 09.45 - 10.45 uur 14.00 – 16.30 uur (elke 2e donderdag v.d. maand) koffieochtend 10.00 – 11.00 uur

Wilt u meedoen aan een activiteit in de Poelmanflat? Geeft u dit dan door aan huismeester Maarten Blok; hij helpt u dan verder

LET OP: voor gym, yoga en klaverjassen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Koffie is verkrijgbaar via een strippenkaart en losse verkoop.

en rekening) 23


november/december/januari

Vaste activiteiten De Rusthoeve maandag 10.00 – 12.00 uur 10.30 – 11.30 uur 11.00 – 11.15 uur 12.30 – 15.30 uur

biljarten zingen met Mirjam Boers bewegen biljarten

Populier bestuurskamer Populier Populier

dinsdag 10.00 – 11.30 uur 11.00 – 11.15 uur

handwerken bewegen

Populier Populier

bloemschikken biljarten bibliotheek bewegen bingo (1e woensdag v.d. maand)

Populier Populier Populier Populier Populier

woensdag 10.00 – 11.30 uur 10.00 – 12.00 uur 10.45 – 12.00 uur 11.00 – 11.15 uur 14.30 – 16.00 uur donderdag 11.00 – 11.15 uur 13.00 – 15.00 uur 13.30 - 14.30 uur 15.00 – 16.00 uur

bewegen Populier Jeu de Boules achtertuin hersengym Populier laatste donderdag v/d maand kerkdienst Populier

vrijdag 10.00 – 12.00 uur 11.00 – 11.15 uur 12.30 – 15.30 uur 14.00 – 15.30 uur

kaarten maken bewegen biljarten sjoelen

Populier Populier Populier Populier

24-uurs thuiszorg door mensen die

Thuiszorg Purmerend

een band met u opbouwen. Thuiszorg Purmerend is onderdeel van Stichting Wonen en Zorg Purmerend en werkt vanuit De Tien Gemeenten, De Rusthoeve en de

vertrouwd, dichtbij, bekend www.thuiszorgpurmerend.nl 24

Woonzorglocatie Weidevenne Zie de website voor alle informatie.

thuiszorg purmerend

PT

TP

0299 - 412 324


Activiteitenkalender *) MEI woensdag

1

zaterdag

4

zondag

5

woensdag

8

woensdag woensdag woensdag

15 22 29

donderdag

30

vrijdag

31

JUNI woensdag

5

zondag

9

dinsdag

11

woensdag woensdag donderdag

12 26 29

JULI woensdag

3

woensdag

10

woensdag donderdag woensdag

24 25 31

Bingo 14.30 – 16.15 uur (prijs per bingobordje Є 3,50 voor wijkbewoners) Dodenherdenking Bijeenkomst in ‘de Populier’ 14.00 – 15.00 uur Bevrijdingsdag optreden door Loek en Marja 14.30 – 16.15 uur Feestelijke en muzikale middag met ‘Loek a like Neil Diamond’ Consumpties voor eigen rekening Muziek op verzoek 14.30 uur Heeft u een nummer wat u graag wilt horen? We zoeken het voor u op en laten het horen/zien via het grote scherm. Muziek op verzoek 14.30 uur Muziek op verzoek 14.30 uur Samen zingen 14.30 uur Houdt u van zingen en is het koor een brug te ver? Op deze middag zingen we Hollandse liedjes. Hemelvaartsdag kerkdienstvoorganger: Gerrie v.d. Meer 15.00 – 16.30 uur Kerkdienst 11,00 uur Bingo 14.30 – 16.15 uur (prijs per bingobordje Є 3,50 voor wijkbewoners) 1e Pinksterdag Muzikale middag met duo ‘A Men’s Passion’ 14.30 – 16.15 uur (consumpties voor eigen rekening) Haring on Tour 13.00 – 14.00 uur bij mooi weer in de binnentuin Heerlijke nieuwe haring met een drankje en gezellige muziek Aangeboden door St. Vrienden voor Purmerend Samen zingen 14.30 uur Muziek op verzoek 14.30 uur Kerkdienst 15.00 – 16.30 uur voorganger: Gerrie v.d. Meer Bingo (prijs per bingobordje Є 3,50 voor wijkbewoners) Monique zingt Monique zorgt voor een muzikale middag met herkenbare liedjes, voor ieder wat wils. Entree € 4,50 (incl. koffie/thee) Muziek op verzoek Kerkdienst Samen zingen

14.30 – 16.15 uur 14.30 – 16.15 uur

14.30 uur 15.00 – 16.30 uur 14.30 uur

*) bovenstaande activiteiten en verkopen zijn in principe in ‘de Populier’, tenzij anders aangegeven. Het programma is nog niet helemaal compleet. Houdt u dus vooral de aankondigingen op de prikborden in de gaten!! 25


In memoriam

“Moegestreden is van ons heengegaan mijn lieve Billy, onze vader, schoonvader en opa”. Deze woorden schrijft de familie op de rouwkaart van Dirk Johannes Kleerebezem. Hij is op 30 december 2018 overleden. Zijn familie gedenkt hem als volgt:

“Huil niet omdat ik er niet meer ben, Maar glimlach omdat ik er was”. “Heel bijzonder, heel gewoon, Gewoon een heel bijzondere man”. Met deze woorden op de rouwkaart gedenkt zijn familie Frans Bruggink. Hij is op 1 januari 2019 overleden. De familie schrijft verder:

“Laat niet verloren Geen naam. Geen ogenblik”. Kris Gelaude In dit “In Memoriam” gedenken we de bewoners en cliënten die in de voorbije maanden zijn overleden.

“Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te vroeg, is in alle rust overleden mijn lieve vrolijke vader en schoonvader, en onze trotse “gekke” opa”. “Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensjaren. Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen”. Deze woorden staan op de rouwkaart van Maria Clazina Geleijns-Veldt, Ria. De familie schrijft dat zij, na een goed leven, van hen is heengegaan op 8 januari 2019. De familie spreekt een speciaal woord van dank uit voor de liefdevolle verzorging door de medewerkers van De Tien Gemeenten.

“Ik kom binnen zie dat je me herkent mijn naam is vergeten niet belangrijk op dat moment de blijde glimlach die verschijnt je broze gezicht in tweeën splijt dat is wat je op dit moment voelt. En ik weet, die mooie lach die is dit keer voor mij bedoeld”. Deze tekst staat geschreven op de rouwkaart van Cornelia Witmer-Piket, Corrie. Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geeft de familie 26


kennis van het overlijden van hun lieve moeder, schoonmoeder en zus op 7 februari 2019.

“Je sliep zo stil vannacht De zon kon het niet weten Dat jij zo vreedzaam en zo zacht De ochtend zou vergeten”. Deze tekst van Toon Hermans staat te lezen op de rouwkaart van Sara Joorse Vingerling, Sarina. Zij is op 10 februari 2019 gestorven. Haar familie schrijft:

“Onze lieve Sarina. Een bijzondere vrouw voor iedereen, heeft na een zware weg besloten om het vier van zussen weer compleet te maken”. “Als je zelf niet meer kunt, als je lichaam het langzaam begeeft en als je niet meer hoeft, dan is het goed zo”. Deze woorden staan op de rouwkaart van Elizabet Clara Theresia Kocken-Mul, Bep. Zij is op 15 januari 2019 gestorven. De familie schrijft ook op de kaart:

“Dag schat”. Met deze woorden op de rouwkaart neemt de familie afscheid van Jacoba Maria Elisabeth Grosmann-Meijer, Coba. Zij is op 2 maart 2019 gestorven. De familie schrijft op de kaart:

“Wij leven nu verder met de herinneringen aan onze Oma Ouwe, lieve oma en (schoon)moeder”. Zij gedenken haar met de volgende woorden:

“Bijzondere mensen sterven niet Zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd”. Wij gedenken alle overledenen met liefde en dankbaarheid. We wensen allen die van hen hielden en die met hen verbonden waren, troost toe en mooie herinneringen om te koesteren en te bewaren. Met een hartelijke groet namens alle medewerkers, Gerrie van der Meer, geestelijk verzorger

“Onze dank gaat uit naar alle liefdevolle en toegewijde verzorging die Bep heeft mogen ontvangen”. “Ik heb mijn moeder niet verloren daarvoor gaf ze mij te veel. Wat zij zei dat blijf ik horen. Van wat ik ben, is zij een deel”. Deze tekst staat op de rouwkaart van Helena Engel-Grahmbeek, Leny. Op 12 februari 2019 is zij overleden. De familie gedenkt haar met de volgende woorden:

“En als ik dood ben, treur dan niet ik ben niet echt dood, moet je weten het is mijn lichaam dat ik achterliet dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten”.

27


GEESTELIJKE VERZORGING Gerrie van der Meer is onze geestelijk verzorger. Zij is bereikbaar via 0299 - 424 451. Linda Ottevangenr? WONEN PLUS Voor informatie, advies en begeleiding op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op 0299 426364. LOKET WMO Gemeentelijk loket voor informatie en advies over wonen, zorg, welzijn en mantelzorg. Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9 tot 15 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur op 0299 - 452 555. Mailadres: loketwmo@purmerend.nl. SOCIALE RAADSLIEDEN Voor hulp en informatie over sociaal-juridische zaken, zoals uitkeringen, consumentenknelpunten en inkomen. Iedere werkdag bereikbaar van 9 tot 11.30 uur op 0299 – 439 279. Op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur inloopspreekuur in restaurant De Populier in De Rusthoeve. KLACHTENREGELING Wij hechten grote waarde aan het bieden van goede zorg en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent of een klacht heeft. Mocht dat voorkomen, dan stellen we het op prijs dat u deze klacht met ons bespreekt. Wij gaan graag met u 28

Algemene informatie SWZP

CLIËNTENADMINISTRATIE De cliëntenadministratie is bereikbaar op 0299 - 412 345, keuzeoptie 1. U kunt hen vinden op de eerste etage in De Rusthoeve, naast de fitnessruimte.

in gesprek om tot een oplossing te komen en onze zorgen dienstverlening verbeteren. Miriam Smit, onze externe vertrouwenspersoon, kan u adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht. Haar gegevens staan hieronder. Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij Facit, een onafhankelijke externe klachtencommissie, waarbij wij zijn aangesloten. Op de website vindt u meer informatie over de klachtenregeling van SWZP. Hier vindt u ook het klachtenformulier, waarmee u de klacht kunt indienen.

nieën, het vriendenfonds van de SWZP en eventuele bestedingssuggesties kunt u contact opnemen met Wim van ‘t Veer, (0299) 412345.

FONDS VOOR WELZIJN Er is een fonds met de doelstelling initiatieven te financieren, die het welzijn van de ouderen bevorderen in en rondom onze verzorgingshuizen? Het gaat dan om initiatieven die niet of moeilijk uit het normale budget van onze zorghuizen kunnen worden betaald. Er wordt bijgedragen aan activiteitenprogramma’s en welzijn en recreatie voor de cliënten en bewoners van de SWZP. Het fonds is ontstaan vanuit de start van De Rusthoeve en is na de fusie in 1998 voor de gehele SWZP en alle locaties bestemd. Het fonds wordt beheerd door een onafhankelijk bestuur. Overweegt u een financiële schenking aan het fonds dan stellen wij dat natuurlijk zeer op prijs: Het bankrekening nummer is NL94 RABO 0123 2280 028 van de ‘Vereniging van Hervormde Diaconieën De Rusthoeve’. Voor meer informatie over de historie en de doelstelling van de Vereniging van Diaco-

VOEDINGSCOMMISSIE De voedingscommissie wordt gevormd door Mw. Van der Heul, Dhr. Den Rooijen, Mw. Verbeek, en er is een vacature. Het Hoofd Voeding Rik Diepenbrug roept de commissie bijeen.

VERTROUWENSPERSOON Miriam Smit, bereikbaar op 06-21397442 en vertrouwenspersoon@swzp.nl. CONTACTPERSOON OUDERENMISHANDELING Gerrie van der Meer, bereikbaar via 0299 - 424 451. ‘THUIS’ OP BAND Voor een ingesproken exemplaar van ‘THUIS’ kunt u contact opnemen met de medewerkers Welzijn.

CENTRALE CLIENTENRAAD De Centrale cliëntenraad bestaat uit: Theo Neep (voorzitter), Jan Reddering, Peter Komen, Henk Wolf. Notulist (Ans) en Bestuurder (Wim) nemen deel aan de vergaderingen.


Vaste informatie Heel Europa KAPPER De Kniphaven, gevestigd op de begane grond, is open van woensdag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 8.30 tot 16 uur. Voor afspraken kunt u bellen naar 0299 – 396 298. U bent ook welkom zonder afspraak. RUIMTEN CLUP Clup Welzijn heeft diverse ruimtes in Heel Europa die u kunt huren. Meer informatie en reserveren via 0299 – 480 630. WINKEL Superrr is gevestigd op de begane grond. Ze zijn open op werkdagen van 8.30 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. GRAND CAFÉ Het Grand Café op de begane grond is dagelijks open van 9 tot 22 uur. Ze zijn bereikbaar op 0299 – 459 451. BLOEMIST Het Clusius College heeft een bloemist op de begane grond; de Groenshop. Open op schooldagen van 9 tot 16 uur. 29


WINKEL Van maandag tot en met zaterdag open van 10 tot 12 u. U kunt ook met pin betalen. Van maandag tot vrijdag kunt u ook extra contant geld pinnen. Bereikbaar op 0299 – 480 020. DE DAGERAAD Ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Meer informatie op onze website. Mailadres: dageraad@swzp.nl. MARKT Iedere vrijdag van 10 tot 12 uur in de hal bij de receptie. BANDEN OPPOMPEN Hiervoor kunt u zich melden bij de receptie. WASSERETTE Alle dagen geopend. Munten en waspoeder hiervoor zijn verkrijgbaar in de winkel en bij de receptie. CLIËNTENRAAD de cliëntenraad bestaat uit: Jan Reddering (voorzitter) Map Anepool, Mia Westdorp, Jelle de Jong. FYSIOTHERAPEUT Scott Sanders, Julianastraat 6. Bereikbaar op 0299 – 423 462. HUISARTS Wilt u een afspraak met de huisarts? Bespreek dit met de verzorging. Zij maken voor u een afspraak. PEDICURE Op maandag en woensdag is 30

Vaste informatie De Tien Gemeenten

RESTAURANT DE VIJVER Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 0299 – 424 451.

er een pedicure, in de spreekkamer op de begane grond aan de Poelmanstraat (naast de lift). Afspraken: 0622906528 of 0299 – 643 669 FITNESS De fitnessruimte is op de 2e etage aan de Poelmanstraat. Op dinsdag kunt u tussen 10.30 en 12.30 uur hier terecht om onder begeleiding van de fysiotherapeut te fitnessen. Voor informatie kunt u terecht bij de medewerker Welzijn. KAPSALON MIXA Open van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 14 uur. Bereikbaar op 0299 - 480012. BIBLIOTHEEK Op de maandagochtenden, om de 14 dagen (even weken). KLUSJE OP DE NAAIMACHINE Doe het kledingstuk in een gesloten plastic tas. Met een briefje erbij met uw naam, adres, telefoonnummer en een omschrijving van het klusje. Bij afkorten: lengte afspelden met een veiligheidsspeld. Schrijf duidelijk op de tas: voor NEL. Geef de tas af bij de receptie. U krijgt daarna uw klusje kant en klaar thuis gebracht. U kunt dan bij Nel afrekenen. STOMEN VAN KLEDING, ETC. Op donderdag tussen 8.30 en 12 uur af te geven in de linnenkamer. U hoort gelijk wanneer u het op kunt halen en hoeveel het kost.


WIJKPLEIN CENTRUM EN GORS Voor informatie/vragen op wonen zorg en welzijn kunt u contact opnemen met 0299 - 412345. WINKEL Iedere werkdag open van 10 tot 12 uur. U kunt ook met pin betalen en extra contant geld pinnen. Bereikbaar via 0299 – 412 345. LINNENKAMER Geopend op maandag t/m zaterdag van 09 tot 12 uur. BIBLIOTHEEK Op woensdag om de 14 dagen, in restaurant De Populier, van 10.30 tot 11.45 uur. HUISARTS Wilt u een afspraak met de huisarts? Bespreek dit met de verzorging. Zij maken voor u een afspraak.

Vaste informatie De Rusthoeve

RESTAURANT DE POPULIER Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 0299 – 412345, keuzeoptie 2.

CLIËNTENRAAD de cliëntenraad bestaat uit: Truus Jaarsveld, Bep Buis, Wil Reinders, Theo Neep (voorzitter), Henk Wolf, Peter Komen. BANDEN POMPEN De banden van uw rolstoel, fiets, rollator kunt u eventueel zelf oppompen. U kunt hiervoor terecht in de werkkast op de begane grond. Als u vanaf de algemene hal richting de keuken loopt, is deze kast aan uw rechter hand. PEDICURE Elga van der Griend is elke woensdag aanwezig in de spreekkamer naast de winkel. Zij is bereikbaar op 0299 - 422 138. Bewoners kunnen via de zorg een afspraak maken. KAPSALON TRIX De kapsalon is elke dinsdag, donderdag en vrijdag geopend vanaf 9 uur. Bel voor afspraken 0299 – 412 379.

FYSIOTHERAPEUT Scott Sanders, Julianastraat 6. Bereikbaar op 0299 – 423 462. FITNESSRUIMTE De fitnessruimte kunt u vinden op de eerste etage. Op donderdag is er begeleid fitnessen voor de bewoners van de groepswoningen van 10 tot 12 uur. Op vrijdag van 12.30 tot 14.30 kunnen bewoners en omwonenden onder begeleiding fitnessen. Inschrijven bij fysiotherapeut Scott Sanders, 0299 – 423 462.

31


Wil je mij een handje helpen?

Kom, net als ik, werken bij de leukste organisatie van Purmerend. Een vaste baan? Een weekendbaan? Een vakantiebaan? Aarzel niet langer, en mail naar sollicitatie@swzp.nl, dan bellen wij je spoedig terug. Kijk op www.swzp.nl voor onze vacatures. Er zit vast ook iets bij voor jou.

www.swzp.nl 32