Page 1

THUIS

HE T HUISBL AD VOOR BEWONERS EN CLIËNTEN VAN DE TIEN GEMEENTEN HEEL EUROPA EN DE RUSTHOEVE NO 9 FEBRUARI,MAART,APRIL 2018

In dit nummer 50-jarig bestaan De Tien Gemeenten Dag tegen discriminatie Nieuwe kwaliteitsfuntionaris Vrijwilliger in het zonnetje Even kappen, nou De Tovertafelstory


THUIS is het nieuwsblad voor bewoners van De Rusthoeve, De Tien Gemeenten, en Heel Europa no 9 -februari-maart-april 2018

Inhoud: Nieuws en mededelingen Exposities Pastoraal woord Dag tegen Discriminatie Nieuwe kwaliteitsfunctionaris Vrijwilliger in het zonnetje aandacht voor mantelzorg Activiteiten De Tien Gemeenten Activiteiten Heel Europa Activiteiten De Rusthoeve Prikbord De Tuinexpress Even kappen, nou De Tovertafelstory In Memoriam Vaste informatie

2 6 10 11 12 12 13 14 16 17 18 20 22 24 26 29

In dit nummer aandacht voor onze kapsalons, net zoals onze winkeltjes een welkome aanvulling in onze huizen. Op de Foto: Trix Nassau-Clark maakt er iets moois van in haar kapsalon ‘Trix’ Foto Fred Smalhout

Like onze Facebookpagina: facebook.com/wonenenzorgpurmerend’ Redactieadres Wolthuissingel 1, 1441 DN Purmerend E-mail communicatie@swzp.nl THUIS is een uitgave van Stichting Wonen en Zorg Purmerend en verschijnt 4 x per jaar Redactie: Hennie Bouber, Sharon Heijman, Cynthia Lenior, Carla Lensen, Gabriëlle van der Linden, Anja IJsselstijn, Wim van ‘t Veer Vormgeving en productie: Fred Smalhout www.facecommunicatie.com

thuiszorg purmerend

PT

TP

Dames in De Rusthoeve aan het uiensnijden voor de lunch: Broodje gebakken ui en ei. mmmm....

Voorwoord Geachte lezers en lezeressen, Dit jaar bestaat het gebouw van De Tien Gemeenten 50 jaar! Van vrijdag 11 mei tot en met maandag 14 mei zullen we dat gaan vieren met allerlei leuke activiteiten. Iedereen is van harte welkom om mee te doen, bewoners, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, oud medewerkers en alle anderen. We gaan een stukje in de krant plaatsen waarmee we iedereen zullen uitnodigen en oproepen om deel te nemen, in ieder geval aan de open dag op zaterdag 12 mei! Dat wordt een feestelijke dag waarop het gedenkboek – geschreven door Klaas Kwadijk – ook zal worden aangeboden, er een leuke markt met allerlei activiteiten, muziek, een hapje en een drankje zal zijn. Ook willen we op die middag een “Heel De Tien Gemeenten bakt”/ taartenbakwedstrijd houden. Medewerkers, vrijwilligers en familie worden uitgenodigd om een taart in te sturen om te proeven, Cees Holtkamp, meesterbakker uit Amsterdam en onze chef Rik zullen samen met mij jureren. U kunt zich hiervoor opgeven bij Carla: C.Lensen@swzp.nl Dit jaar worden er ook weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 21 maart aanstaande. De SWZP zal – als voorbereiding daarop - donderdagmiddag 8 maart om 14.30 uur in De Tien Gemeenten een politiek forum organiseren, waarop we vragen kunnen stellen aan de vertegenwoordigers van de verschillende partijen. U bent van harte uitgenodigd. Verder in dit blad informatie over de organisatie, de tentoonstellingen, programma’s en activiteiten; wij wensen u veel leesplezier en horen als redactie graag wat u er van heeft gevonden. Wim van ‘t Veer

2


KORT NIEUWS

Festiviteiten rondom het 50 jarig bestaan van De Tien Gemeenten Op maandag 14 mei bestaat De Tien Gemeenten 50 jaar. Dat zullen we vieren met allerlei leuke festiviteiten rondom het weekend van vrijdag 11 tot en met maandag 14 mei 2018. Er zal nog uitgebreide informatie volgen. Een werkgroep is bezig het programma uit te werken. Een paar dingen kunnen we alvast noemen: Vrijdag 11 mei – een taartenbak-festijn, theater en een kerkdienst met vertegenwoordigers van de 10 doopsgezinde gemeenten die ooit het initiatief hebben genomen om geld bijeen te brengen voor de oprichting van De Tien Gemeenten in 1968. Zaterdag 12 mei – een open dag voor iedereen, met een markt vol gezelligheid en muziek, op die middag is er ook de presentatie van het herdenkingsboek geschreven door Klaas Kwadijk, die dat zal aanbieden die middag in het kader van de dag van de zorg in ieder geval ook aan de medewerkers. Zondag 13 mei – Het is ook Moederdag en we willen de familie uitnodiging om samen te komen eten en van muziek te genieten. En tot slot ten afsluiting van de festiviteiten: Maandag 14 mei – een bijzondere feestmiddag met een speciale gast (?) bij de viering van 1968 – 2018 De Tien Gemeenten.

Wisselingen in management Onze manager zorg Astrid van Roon heeft de SWZP verlaten en is bij een andere zorgorganisatie, in een andere functie aan het werk gegaan. Dit paste haar beter, we vinden het allemaal erg jammer maar het is niet anders. Voor de kerst hebben we kandidaten gesproken voor haar opvolging, en hebben we een goede vervanging gevonden in de persoon van George Braam. George zal op 1 maart a.s. beginnen bij de SWZP. Intussen hebben we als interim zorgmanager Henk van Ravenhorst aangezocht. Henk heeft veel interimwerk gedaan in de zorg en is in de George komende maanden aanspreekpunt voor de Braam zorgteams. Hij zal begin maart weer overdragen aan George Braam. Ook de kwaliteitsfunctionaris Gudy Schermerhorn is per 1 januari vertrokken en daarvoor hebben we een goede opvolger gevonden in Marlies van Riesen. Zij stelt zich elders even voor.

Afscheid Nel Weel Welkom Jantine Bronsema

Jantine Bronsema

Op donderdag 15 maart zullen we een bijeenkomst houden ter gelegenheid van het vertrek van Nel. Zij gaat met pensioen dit jaar. We zullen hiervoor nog apart uitnodigen. De opvolger van Nel, Jantine Bronsema, gaat als manager de thuiszorg aansturen en ook het welzijn organiseren. Het management voor het facilitaire bedrijf keuken en restaurant volt voorlopig onder de directeur. We willen eerst de plannen voor het verbeteren van de gastvrijheid in huis en restaurant, met de front cooking etc. nader uitwerken en daarna bekijken wat we nog nodig hebben aan sturing daarvoor.

3


Tovertafels

foto’:Wout Ritzema

e

Onze medewerker Kayleigh heeft met groot succes twee tovertafels – een middel voor het stimuleren van lichaam en geest voor kwetsbare ouderen – bij elkaar gelopen en gesponsord voor Heel Europa. We zijn haar daarvoor heel erg dankbaar. Maar we willen dat natuurlijk ook graag in De Rusthoeve en De Tien Gemeenten. Daarvoor heeft de stichting Rusthoeve € 6000,- uitgekeerd) en Bimbam (oudekledinginzameling in Purmerend) aangeschreven. Bimbam heeft ook twee keer € 3000,- toegezegd om in Rusthoeve en De Tien Gemeenten een tovertafel te kunnen aanschaffen (kosten € 6000,- per stuk).

Kwaliteitskader zorg 2018 In 2017 is er veel aandacht geweest in de politiek over de verpleegzorg en de kwaliteit van zorg en de financiële middelen voor de verpleegzorg. Er komt nu langzaamaan geld bij. Voor de begroting van 2018 hebben we iets meer ruimte om bijvoorbeeld meer toezicht in te kunnen zetten op de etages en in de woongroepen. Maar het blijft voor onze kleine stichting zuinig aan doen, de afgelopen jaren is er met een tekort gedraaid, in 2018 moet dat omkeren naar een kleine plus. Op ons internet hebben we onze managementinformatie, jaardocumenten en ons kwaliteitsverslag over 2017 gepubliceerd, en ook de andere informatie over onze inzet met personeel en de plannen rond kwaliteit van zorg in 2018 is daar beschikbaar. Transparant zijn en informatie beschikbaar stellen aan familie en mantelzorgers over de staat van de organisatie, is één van de afspraken uit het kwaliteitskader die we als branche hebben toegezegd. Daarnaast staat er een opleidingsplan beschreven, met bijvoorbeeld het onderdeel om nog meer van elkaar te leren, dat te organiseren door een afspraak tussen zorg-organisaties te maken voor de uitwisseling van personeel, een soort uitwisselingsstages, om zo van elkaar te kunnen leren. De SWZP zal dat met de collega’s van het Mennistenerf en Pennemes in Zaanstad doen.

g

e s

4

In het nieuwe jaar zullen we ook weer bijeenkomsten organiseren voor familie en mantelzorgers, samen met de Alzheimer vereniging of gewoon vanuit onszelf. De eerste is gepland met familie, vanwege de vragen rond roostering en werkdruk op de woongroep in De Rusthoeve.


Afronden begeleiding Waardigheid &Trots De nieuwe minister voor gezondheidszorg (VWS) Hugo de Jonge heeft in december zijn plannen voor de ouderenzorg bekend gemaakt, hij gaat door met kwaliteitsverbetering van de verpleegzorg vooral door in te zetten op meer medewerkers voor de beschikbare middelen. Voor de SWZP betekent dat wel dat het kwaliteitsverbetertraject dat vanaf 2016 loopt, met de zelforganiserende teams, de deskundigheidsverhoging, moet worden afgebouwd. We gaan natuurlijk zelf door om een organisatie te zijn die zoveel mogelijk van de beschikbare middelen inzet op de uitvoering van de zorg. De cliënt/bewoner staat centraal, we bieden persoonsgerichte zorg, het “dit ben ik”-boek is daar een middel voor. Maar de externe begeleiding vanuit “Waardigheid en Trots” het VWS programma voor kwaliteitsverbetering, moet worden afgerond in januari 2018. Dat betekent dat we uitgedaagd worden om het nu helemaal zelf op te pakken. Ik zie teams die dat op een heel goede manier doen, we moeten wel coaching en goede steun bieden vanuit het managementsteam. Er blijft verbetering mogelijk en nodig.

deden

Uitgelicht uit het programma voor het voorjaar 2018: Donderdag 8 maart 14.00 uur politiek forum in De Tien Gemeenten vanwege de Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 21 maart gemeenteraadsverkiezingen en tevens is het de jaarlijkse dag tegen discriminatie en voor gelijke behandeling van iedereen, de SWZP schenkt hier aandacht aan met een programma in De Tien Gemeenten. Op vrijdag 4 mei herdenking met programma ’s middags in De Rusthoeve en in De Tien Gemeenten. Van vrijdag 11 tot en met maandag 14 mei Festiviteiten rond 50 jaar De Tien Gemeenten. 5


Even voorstellen, Mijn naam is Carin Voorn en ik ben werkzaam in de linnenkamer van De Rusthoeve. Dit werk doe ik met heel veel plezier samen met een hele leuke collega! In mijn vrije tijd schilder ik. Sinds twee jaar zit ik op een schildercursus en op het ogenblik schilder ik met acrylverf. Ik hou van vrolijke kleuren en maak daar ook de schilderijen naar. In de maanden februari en maart mag ik mijn schilderijen beneden in De Tien Gemeenten hangen. Ik kijk ernaar uit en hoop dat ik de mensen er vrolijk mee kan maken!! Carin Voorn

6

maart/april

Vrolijke kleuren Van 1 maart tot 30 april exposeert Carin Voorn in de gangen van De Tien Gemeenten. De expositie is alle dagen van de week te bekijken.

Carin Voorn

Anita Raijer

Exposities

Van hobby tot passie De maanden maart/april exposeert Anita Raijer. Powertex is een kunsthars waar deze beelden van gemaakt zijn. De basis is meestal elektriciteit draad, aluminiumfolie en schilderstape. Daarna is de opbouw met Powertex waar met toevoeging van Stone Art poeder een klei gemaakt is. Na droging word het beeld gebruscht om de juiste accenten aan te brengen. 3 Ă 4 weken laten drogen en het beeld kan naar buiten, zelfs in de vorst. Met het maken van deze beelden is mijn hobby mijn passie geworden. In voormalige melkstal in Vijfhuizen Haarlemmermeer heb ik mijn atelier. Hier geef ik workshops en kan je je eigen beeld of schilderij zelf maken. Naar eigen stijl, kleur of idee. Kijk gerust rond op mijn Facebookpagina Raijer Creatieve Beelden of website. Telefonisch ben ik bereikbaar op nummer: 06-49682851 Anita Raijer.


februari Rick a-tjak

Expositie gang Begane Grond, februari exposeert Rick A-Tjak. Beste lezer, graag wil ik mij aan u voorstellen: Als amateurfotograaf heb ik momenteel een expositie in De Rusthoeve. Het is een serie van 28 foto’s geworden van dieren. Mijn liefde voor de natuur en de grote diversiteit van soorten dieren hebben mij altijd gefascineerd. Van jongs af aan ging ik al naar Artis. Later werd dit uitgebreid naar andere binnenlandse en buitenlandse dierentuinen. Deze mooie momenten in de dierentuinen moesten voor mij vastgelegd worden met een camera. Dit gaf mij een groot archief om een mooie keuze te maken voor deze expositie. De eerste reacties werden al snel gegeven tijdens het ophangen van de foto’s. Heerlijk om de positieve reacties te mogen ontvangen. Mijn omgeving stimuleerde mij om mijn gemaakte foto’s te delen met anderen. Nu mijn eerste expositie in De Rusthoeve. Een gang, waar de foto’s mooi uitkomen en hangen aan de wanden. Een selectie die gekozen is op sfeer, kleur en houding van de dieren. De expositie hangt er nog tot eind februari. Mocht u belangstelling hebben, kom gerust langs en schrijf uw beleving in mijn schriftje in de hal. Ik wens u veel kijk plezier en hoop dat de foto’s / dieren u aanspreken.

De expositie in verschillende ordes verdeeld Van de kleine details tot in de grote lijnen verrijkt. Bewogen, ervaar de scherpte van het beeld Verwerk, de schoonheid van het dierenrijk. Geniet, zoals de fotograaf het beziet. Rick A-Tjak, Purmerend

7


De Schilderswerkplaats maart/april

De schilderswerkplaats bestaat al zo een 25 jaar en wij bestaan uit 15 personen (13 vrouwen en twee mannen) en wij schilderen samen in de Zuidpool op de donderdagochtend en hebben het daar erg naar ons zin en hebben het gezellig met elkaar. Het is fijn om samen in één ruimte te schilderen of te tekenen terwijl iedereen is met zijn eigen werk bezig. We worden door elkaar geïnspireerd en op nieuwe ideeën gebracht, wat op zich erg prettig is. Er komen soms nieuwe leden bij en er vallen soms leden af. Vandaar dat u ook een verscheidenheid aan schilderijen zult zien, als u ons werk in De Rusthoeve komt bewonderen. Wat wij natuurlijk erg leuk vinden. Heel veel kijkplezier, De Schilderswerkplaats

8


De maand februari exposeert Lydia Pieksma in de vitrine. Mijn naam is Lydia Pieksma ik ben 22 jaar oud. Drie en een half jaar geleden ben ik van Purmerend naar Leeuwarden verhuist om de opleiding tot keramist te volgen. Samen met mijn vriend heb ik een atelier in Dronrijp. Hij werkt met hout en ik met klei. Ik zie mezelf meer als kunstenares dan keramist omdat ik naast klei ook met andere materalen bezig ben. Door de natuur te verwerken in mijn werk zijn mijn producten grotendeels uniek en werk ik in een kleine thema’s zodat er richtlijnen ontstaan. Als een thema ergens geÍxposeerd staat en mijn atelier leeg is, krijg ik nieuwe inspiratie en ontwerp ik nieuw werk. Je kunt mijn werk vaak herkennen aan de bladgouden insecten of de materiaal combinaties. Na een jaar gestudeerd te hebben, heb ik besloten om in Friesland/Groningen te blijven en niet terug te verhuizen naar Purmerend. Het is hier makkelijker om vrij te werken en wonen. Je kunt mijn atelier bezoeken door een afspraak in te plannen. Mijn telefoonnummer is: 06-34888924.

De maanden maart/april mevr. Koeman met zelfgemaakte spullen van kraaltjes.

februari Lydia Pieksma maar/april Mevrouw Koeman

Exposities in de vitrines Kerkdiensten in De Tien Gemeenten Datum Voorganger Vrijdag 23 febr. 15.00 u. Gerrie van der Meer Goede Vrijdag Vrijdag 30 mrt 15.00 u. Gerrie van der Meer Goede Vrijdag en avondmaal Zaterdag Gerrie van der Meer 31 maart 19.00 u. Paasavondwake

Kerkdiensten in De Rusthoeve Datum do. 18 jan. do. 1 feb. do. 15 feb. do. 1 mrt. do. 15 mrt.

15:30 u. 15:30 u. 15:30 u. 15:30 u. 15:30 u.

do.29 mrt. 15:30 u. Witte donderdag Schrift en Tafel

Voorganger Gerard Nieuwburg Eline Arisse Nico Schroevers Ruud Bloemkolk Aty van Noort Gerard Nieuwburg

vr. 30 mrt. 15:30 u. Goede vrijdag

Eline Arisse

za 31 mrt. Paasdienst

Eline Arisse

18.45 u.

9


Pastoraal woord

Vergankelijkheid Het Sneeuwde in december, en in het begin van het nieuwe jaar was er zelfs een storm met windkracht 10! Een heel spektakel in de kuststreken van ons land. De beroemde stormkeringen werden bijna allemaal gesloten. En toch, jawel, waren ook de eerste krokussen boven de grond nu in het begin van januari. Het kan verkeren. De winter is een tijd van mijmeren. Over wat is geweest, over wat zal komen, maar vooral over wat ons in het moment bezighoudt. Een lekker kopje koffie of thee, een mooi gesprek met een familielid of een gezellig samenzijn bij een concert in het restaurant. Vanaf februari 2018 wil ik graag samen met u verder praten tijdens de gespreksgroep! Deze wil ik weer opzetten in De Rusthoeve. Ik hoop u daar of elders in huis te verwelkomen. Het zal plaatsvinden op de dinsdagmiddag. Vergankelijkheid zoals verwoord door Corry Broer: Nog neemt de vlinder nectar uit de kelk van een fiere bloem die nu verwelkt stormen heeft doorstaan maar kon het leven toch aan Zo'n kracht van deze breekbare bloem die heeft geleefd en verdient alle roem Deze kracht zie ik nog altijd in alle bewoners. Het lichaam is misschien broos, maar de rijkdom van de geest nog altijd aanwezig. En dat is inspirerend! Hartelijke groet van Eline Arisse | Geestelijk Verzorger De Rusthoeve

10


DAG TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

21 maart is uitgeroepen door de VN tot internationale dag tegen racisme en discriminatie

In De Rusthoeve, De Tien Gemeenten en Heel Europa hangt een bordje met daarop de tekst ‘In dit gebouw is de anti-discriminatie-code van toepassing.’ Een bordje om aan bezoekers te laten zien waar we voor staan als zorghuizen en als Stichting, maar ook om onszelf er steeds weer aan te herinneren waar we met elkaar voor willen staan en wat we ook in de praktijk willen brengen. Met dat bordje zeggen we: Hier in huis wordt niet gediscrimineerd, niet in daden en ook niet in woorden, en als dat toch gebeurt, dan zou het goed zijn als we elkaar daarop durven te wijzen. Want iedereen moet zich hier veilig kunnen voelen: bewoners en vrijwilligers, bezoekers en medewerkers, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, ongeacht waar zij vandaan komen, of wat ze geloven en ongeacht wat hun sexuele geaardheid is.

Purmerend tegen

discriminatie

Anti-discriminatiedag Als het goed is, dan is elke dag anti-discriminatie dag, maar ieder jaar staan we daar nog eens speciaal bij stil, want 21 maart is door de Verenigde Naties in 1966 uitgeroepen tot internationale dag tegen racisme. De datum 21 maart is gekozen omdat op die dag in 1960 in Sharpville (ZuidAfrika) betogingen waren tegen de “pasjeswetten” die waren uitgevaardigd onder het ZuidAfrikaans apartheidsregime. Op die dag, bij die vreedzame demonstraties zijn 69 zwarte Zuid-Afrikanen, onder wie 10 kinderen en 8 vrouwen, gedood door de politie en 180 mensen raakten gewond. Om deze gebeurtenis te gedenken en te waarschuwen tegen de gevaren van racisme is de datum 21 maart gekozen. Al vanaf 1966 wordt 21 maart herdacht, ook in Nederland. De Stichting Nederland bekent kleur coördineert sinds 1992 landelijk de strijd tegen racisme en discriminatie. Omdat het nodig blijft om waakzaam en oplettend te zijn, maar ook omdat het heel verrijkend en leerzaam is om met andere culturen kennis te maken, houden ook wij ons ieder jaar met deze materie bezig, het ene jaar in De Rusthoeve en het andere jaar in De Tien Gemeenten. Dit jaar is De Tien Gemeenten aan de beurt. Op woensdag 21 maart is iedereen van harte welkom voor een gezellige, veelkleurige en interessante bijeenkomst voor bewoners en aan-/inleunbewoners van De Rusthoeve, De Tien Gemeenten, Heel Europa, wijkbewoners, overige belangstellenden: Inloop: 14.00 uur, aanvang: 14.30 uur Plaats: Het restaurant van De Tien Gemeenten 11


Nieuwe kwaliteitsfunctionaris Marlies van Riesen Graag wil ik me via deze weg even aan jullie voorstellen, maar hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort binnen één van de locaties van SWZP. Ik ben Marlies van Riesen en ben vanaf 1 januari 2018 werkzaam in de functie van kwaliteitsfunctionaris binnen SWZP, in opvolging van Gudy Schermerhorn. Ik heb 12 jaar ervaring als ICU- verpleegkundige binnen het ziekenhuis en ben vanaf 2013 werkzaam geweest als kwaliteitsverpleegkundige binnen twee andere grote verpleeghuis organisaties. Binnen deze organisaties heb ik, naast de taken behorende bij de functie van kwaliteitsverpleegkundige, veel tijd besteed aan de uitwerking en implementatie van het kwaliteitsbeleid en diverse neventaken m.b.t. kwaliteit en veiligheid binnen de gehele organisatie. Hierbij vind ik de input vanuit de werkvloer ontzettend belangrijk om te kunnen bepalen hoe en wat nodig is voor de implementatie en uitvoering van het beleid binnen de gestelde kaders. Fijn om op deze wijze mijn bijdrage te (hebben) kunnen leveren aan verbetering van de cliëntenzorg op alle niveaus binnen de snel veranderende ouderenzorg. Naast mijn werk in deze functie ben ik trotse moeder van drie prachtige dochters van 14, 6 en 2 jaar , waar ik ontzettend van geniet! De tijd die over blijft besteed ik aan familie en vrienden, koken, sporten, muziek, fotograferen, vakanties en lezen. Tot ziens binnen SWZP! Met vriendelijke groet, Marlies van Riesen 12

Vrijwilliger In het zonnetje: Martin Hoffmeister Hallo ik ben Martin Hoffmeister en ik ben 64 jaar. Zes jaar geleden ben ik begonnen als vrijwilliger, nadat ik mijn baan was kwijtgeraakt door reorganisatie. Ik zocht naar vrijwilligerswerk op internet. Ik ben bij De Tien Gemeenten begonnen met één keer per week boodschappen doen met een bewoner in een rolstoel. Na een half jaar overleed mevrouw. Toen werd mij gevraagd om bij een andere bewoner een kopje koffie te komen drinken om een praatje te maken. Deze mevrouw was erg op zichzelf dus heb ik eerst kennis gemaakt om te kijken of er een klik was. In het loop van het jaar wist ik bijna nog meer van mevrouw dan haar kinderen. Na verloop van een jaar verhuisde zij naar de groepswoning van Heel Europa. Ik ging natuurlijk met haar mee. Want inmiddels was zij ‘familie’ geworden. Op de groepswoning kwam ik elke maandagmiddag in contact met de medebewoners waardoor de familie al groter werd. Als snel deed ik samen met de hele groep spelletjes, Vragenderwijs en Bingo. Maar het mooiste vind ik altijd met elkaar liedjes zingen. Ik kwam vroeger zodat ik met de lunch kon helpen. Na verloop van tijd overleed mevrouw. Bij de uitvaart zei haar dochter: Als we iets over vroeger willen weten van mijn mama dan kunnen we het bij Martin navragen. Ik ben toen op de groepswoning blijven hangen. Omdat het zo beviel en iedereen tevreden was vroegen ze mij ook voor het ontbijt. Tijdens het ontbijt sprak ik met de huishoudelijke hulp die druk aan het werk was. Ik zei “ik mag daar graag naar kijken, iemand die hard aan het werk is. Zal ik het van je overnemen, want ik zoek een baan.” Waarop zij zei “We zoeken nog iemand voor op de andere groepswoning.” Na een sollicitatiegesprek ben ik aangenomen. Ook tijdens mijn baan als huishoudelijke hulp werk ik met veel plezier en help ik nog als vrijwilliger bij het ontbijt.


24-uurs thuiszorg door mensen die

Thuiszorg Purmerend

een band met u opbouwen. Thuiszorg Purmerend is onderdeel van Stichting Wonen en Zorg Purmerend en werkt vanuit De Tien Gemeenten, De Rusthoeve en de

vertrouwd, dichtbij, bekend www.thuiszorgpurmerend.nl

Woonzorglocatie Weidevenne Zie de website voor alle informatie.

thuiszorg purmerend

PT

TP

0299 - 412 324 13


februari/maart/april

Activiteiten in De Tien Gemeenten* FEBRUARI donderdag vrijdag vrijdag zondag

1 2 9 11

HIP-mode (damesmode, opruiming) 10-12 uur muziek op verzoek 14.30 uur bingo (€ 3,- per bordje) 14.30 uur Fratres Corona 14.30 uur Prachtige muziek, licht klassiek, pop, musical… of te wel: Voor iedereen iets! Op piano en viool met mooie beelden op het grote televisiescherm op de achtergrond. Entree: € 4,50 (incl. koffie/thee) vrijdag 16 muziek op verzoek 14.30 uur dinsdag 20 Tiny Smit op de accordeon 14.30 uur woensdag 21 zingen in zaal 11.00 uur met Jeffry op de piano vrijdag 23 kerkdienst 15.00 uur voorgang: Gerrie van der Meer MAART donderdag 1 ‘Voetjes van de vloer’ 14.30 uur muziek- en dansmiddag met Nico en Theo vrijdag 2 muziek op verzoek 14.30 uur vrijdag 9 bingo (€ 3,- per bordje) 14.30 uur vrijdag 16 muziek op verzoek 14.30 uur zondag 11 Monique zingt 14.30 uur Een reis door de tijd van het Songfestival van 1957 tot 1980, met Nederlandse en internationale successen. Entree: € 4,50 (incl. koffie/thee) woensdag 21 zingen in zaal 11.00 uur met Jeffry op de piano Dag tegen discriminatie en racisme 14.30 uur (zie elders in deze krant) vrijdag 23 muziek op verzoek 14.30 uur dinsdag 27 Tierolf truien (damesmode) 10-12 uur Tiny Smit op de accordeon 14.30 uur vrijdag 30 Goede Vrijdag kerkdienst met avondmaal 15.00 uur voorganger: Gerrie van der Meer zaterdag 31 Stille Zaterdag Paasavondwake 19.00 uur voorganger: Gerrie van der Meer APRIL zondag 1 1e Paasdag maandag 2 2e Paasdag vrijdag 6 muziek op verzoek 14.30 uur zondag 8 optreden het Schinkelkoor 14.30 uur Entree: € 4,50 (incl. koffie/thee) donderdag 12 ‘Voetjes van de vloer’ 14.30 uur muziek- en dansmiddag met Nico en Theo vrijdag 13 bingo (€ 3,- per bordje) 14.30 uur woensdag 18 zingen in zaal 11.00 uur met Jeffry op de piano vrijdag 20 muziek op verzoek 14.30 uur dinsdag 24 Tiny Smit op de accordeon 14.30 uur vrijdag 27 Koningsdag

Op alle donderdagen: gezellige inloopmiddag 14.30 uur

*) bovenstaande activiteiten en verkopen zijn in principe in restaurant ‘de Vijver’, (consumpties voor eige tenzij anders aangegeven. 14


Vaste activiteiten De Tien Gemeenten maandag 11:00 – 11:15 uur 10.30 – 11.30 uur 11.00 – 12.00 uur 14.30 – 16.00 uur 14.30 – 16.00 uur dinsdag 11:00 – 11:15 uur 10.30 – 12.00 uur 10.30 – 11.30 uur woensdag 11:00 – 11:15 uur 10.00 – 11.00 uur 10.30 – 11.30 uur 14.30 – 16.00 uur 14.30 – 16.00 uur donderdag 11:00 – 11:15 uur 10.00 – 11.30 uur 11.00 – 12.30 uur 14.30 – 16.00 uur vrijdag 11:00 – 11:15 uur 10.30 uur 10.30 – 11.30 uur zaterdag 16.30 uur 18.45 uur

∎ bewegen ∎ bloemschikken ∎ bibliotheek (1x per 14 dagen in de even week) ∎koor o.l.v. Mirjam Boers ∎geheugenfitness

de Kantine Meetingpoint

∎bewegen ∎schilderen/tekenen in het Atelier ∎fitness olv fysiotherapeut

de Vijver HL 1 hoog Fitnessruimte

∎bewegen ∎gymnastiek ∎bloemschikken ∎koersbal ∎gespreksgroep

de Vijver Fitnessruimte de Vijver de Vijver de Kantine

∎bewegen ∎kaarten maken ∎schilderen/tekenen in het Atelier ∎gezellige inloopmiddag

de Vijver de Vijver HL 1 hoog de Vijver

∎bewegen ∎vrijdagpraatje ∎bloemschikken

de Vijver de Vijver de Vijver

∎snackmiddag ∎‘het Zaterdagavondgevoel’

de Vijver de Vijver

de Vijver de Vijver HL 2 hoog

Legenda: ∎ Vrije inloop activiteit ∎ Graag aanmelden via Cora of Sanne (te bereiken via de receptie) De Vijver = het restaurant (grote zaal) HL = Hoorselaan

Activiteiten in Het Trefpunt (Poelmanflat) maandag dinsdag woensdag donderdag kaarten maken vrijdag

met van alles te doen

koffieochtend 10.00 – 11.00 uur klaverjassen 14.00 – 16.30 uur sjoelen 14.00 – 16.30 uur koffieochtend 10.00 – 11.00 uur gym 14.00 – 15.00 uur yoga 09.45 - 10.45 uur 14.00 – 16.30 uur (elke 2e donderdag v.d. maand) koffieochtend 10.00 – 11.00 uur

Wilt u meedoen aan een activiteit in de Poelmanflat? Geeft u dit dan door aan huismeester Maarten Blok; hij helpt u dan verder

LET OP: voor gym, yoga en klaverjassen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Koffie is verkrijgbaar via een strippenkaart en losse verkoop.

en rekening) 15


februari/maart/april

Activiteiten in Heel Europa Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in de wijk Weidevenne. De meeste van deze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door (buurt)bewoners. Heeft u een idee voor een activiteit? Neem gerust contact met ons op, dan kijken we hoe we uw idee gezamenlijk kunnen realiseren. Judith Kruit 06 235 870 27 j.kruit@clup.nl of Marika Jak, 06 476 686 59, m.jak@clup.nl Dag maandag maandag maandag

Activiteit Inloop Sociaal Wijkteam Weidevenne Naai Instuif RER Kitchen

Tijd 09.00-17.00 uur 13.00-15.00 uur 18.00-20.00 uur

Locatie Zuidland Zuidland Heel Europa

Extra informatie 0299 480 630 € 1,00 per keer. Judith Kruit 06 23 58 70 27 j.kruit@clup.nl Laatste maandag van de maand. Edith Merks, 06 28 73 49 11 e.merks@clup.nl 0299 480 630 www.swtpurmerend.nl weidevenne@swtpurmerend.nl Gratis. Nicole Schagen, mailto:nicoleschagen@hotmail.com € 6,- per keer. Marjon van Diepen 06 410 871 04 marjonvandiepen@outlook.com € 6,- per keer. Marjon van Diepen 06 410 871 04 marjonvandiepen@outlook.com Gratis. Marika Jak, 06 476 686 59 m.jak@clup.nl 2e dinsdag van de maand. (Vrijwillige bijdrage) Erik Treffers 06 364 636 18 repaircafepurmerend@gmail.com Opgeven 24 uur van te voren bij Ineke Smit, 06 297 322 80, ariesmoeder@hotmail.com 0299 480 630 www.swtpurmerend.nl weidevenne@swtpurmerend.nl € 1,00 per keer. Judith Kruit 06 23 58 70 27 j.kruit@clup.nl Kosten € 2,50 per keer. Agnes Kauffman 06 126 470 96 Marika Jak, 06 47 66 86 59 m.jak@clup.nl Kosten € 60,- voor 6 lessen. Saskia Douma douma621@live.nl 06 42 08 70 97 Marika Jak, 06 47 66 86 59 m.jak@clup.nl 0299 480 630 www.swtpurmerend.nl weidevenne@swtpurmerend.nl Gratis. Marika Jak, 06 476 686 59, m.jak@clup.nl Gratis. Marika Jak, 06 476 686 59, m.jak@clup.nl Opgeven 24 uur van te voren bij Ineke Smit, 06 297 322 80, ariesmoeder@hotmail.com 0299 480 630 www.swtpurmerend.nl weidevenne@swtpurmerend.nl Gratis. Marika Jak, 06 476 686 59, m.jak@clup.nl Kosten € 2,50 per keer. Agnes Kauffman 06 126 470 96

dinsdag dinsdag dinsdag

Inloop Sociaal Wijkteam Weidevenne 09.00-17.00 uur Hip haken en breien 09.00-11.30 uur Milde Hatha yoga voor dames 09.45-10.45 uur

Zuidland Heel Europa Heel Europa

dinsdag

Yoga 55+

11.00-12.00 uur

Heel Europa

dinsdag dinsdag

Internetcafé Repair Cafe

14.00-16.00 uur 14.00-16.00 uur

Heel Europa Heel Europa

dinsdag

Bureneettafel

17.00-19.00 uur

Heel Europa

woensdag

Inloop Sociaal Wijkteam Weidevenne 09.00-17.00 uur

Zuidland

woensdag woensdag woensdag woensdag

Inloop en Koken VIP Seniorenkoor Sing Koersbal Kunstgeschiedenis

08.30-12.30 uur 11.00-12.00 uur 14.00-16.00 uur 19.00-21.30 uur

Heel Europa Heel Europa Zuidland Heel Europa

woensdag donderdag donderdag donderdag donderdag

Bridge Inloop Sociaal Wijkteam Weidevenne Koffieochtend Spelletjesmiddag Bureneettafel

19.30-23.00 uur 09.00-17.00 uur 10.00-12.00 uur 14.00-16.00 uur 17.00-19.00 uur

Heel Europa Zuidland Heel Europa Heel Europa Heel Europa

vrijdag vrijdag vrijdag

Inloop Sociaal Wijkteam Weidevenne 09.00-17.00 uur Tekenen en schilderen 10.00-12.00 uur Seniorenkoor Sing 11.00-12.00 uur

Zuidland Heel Europa Heel Europa

zaterdag

Yoga

11.00-12.00 uur

zaterdag

Rommelmarkt

11.00-15.00 uur

zondag

Zomipo

14.00-16.00 uur

zondag

Best Buds

16.30-18.00 uur

zondag

Bingo

14.00-16.00 uur

Heel Europa Gratis. Bea Klein Goldewijk 06 28 95 98 73 b.kleingoldewijk@clup.nl Heel Europa 2e zaterdag van de maand. Gratis. Angela Jungen, a.jungen4@upcmail.nl of Conny Hinrich 06 646 623 52 Heel Europa 4e zondag van de maand www.clup.nl/activiteiten/zondagmiddag podium Heel Europa 2e zondag van de maand. Meer info: BestBudspurmerend@hot mail.com Myrna 06 40 07 19 98 Bianca 06 446 501 41 Facebook: BestBuds Purmerend Heel Europa 1e zondag van de maand. € 5,- Miep Meijer, 06 52 35 70 74, w.meijerkelders@upcmail.nl

PS Houdt u er rekening mee dat in de loop van het seizoen de informatie kan veranderen. De beheerder van de locatie kan u de meest actuele informatie geven. INFORMATIE EN ADRESGEGEVENS • Jongerencentrum Columbuzz, Australiëlaan 2, 1448 NG Purmerend, 0229 450 724 • Zuidland, Abel Tasmanplein 3,1448 NL Purmerend • Heel Europa, Genuahaven 50, 1448 KK Purmerend. Judith Kruit, 06 235 870 27, j.kruit@clup.nl of Marika Jak, 06 476 686 59, m.jak@clup.nl • Sociaal Wijkteam Weidevenne, 0299 480 630 weidevenne@swtpurmerend.nl www.swtpurmerend.nl Redactieadres: Heeft u op- of aanmerkingen op bovenstaand overzicht, stuur dan een mail naar m.berge@clup.nl Clup Welzijn, Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend, 0299 480 630 info@clup.nl 16


donderdag 11.00 – 11.15 uur 13.00 – 15.00 uur 14.30 – 15.30 uur 16.30 – 17.15 uur vrijdag 10.00 – 12.00 uur 11.00 – 11.15 uur 12.30 – 15.30 uur 14.00 – 15.30 uur

biljarten zingen met Mirjam Boers bewegen biljarten

Populier bestuurskamer Populier Populier

handwerken bewegen

Populier Populier

bloemschikken biljarten bibliotheek bewegen bingo (1e woensdag v.d. maand)

Populier Populier Populier Populier Populier

bewegen Jeu de Boules hersengym kerkdienst

Populier achtertuin Populier recr.zaal 1e verdieping

kaarten maken bewegen biljarten sjoelen

recr.zaal 1e verdieping Populier Populier Populier

februari/maart/april

Vaste wekelijkse activiteiten De Rusthoeve

maandag 10.00 – 12.00 uur 10.30 – 11.30 uur 11.00 – 11.15 uur 12.30 – 15.30 uur dinsdag 10.00 – 11.30 uur 11.00 – 11.15 uur woensdag 10.00 – 11.30 uur 10.00 – 12.00 uur 10.45 – 12.00 uur 11.00 – 11.15 uur 14.30 – 16.00 uur

Activiteitenkalender *)

FEBRUARI dinsdag woensdag

6 7

woensdag

28

MAART zaterdag woensdag

3 7

zaterdag

10

woensdag

21

vrijdag

30

APRIL zondag maandag woensdag

1 2 4

woensdag

25

vrijdag

27

HIP-mode (damesmode, opruiming) 10.00 – 12.00 uur bingo 14.30 – 16.15 uur (prijs bingobordje € 3,50 voor wijkbewoners) Wil Luiken 14.30 – 16.15 uur Muziek en zang, luisteren en/of lekker meezingen. Entree gratis, consumpties voor eigen rekening Fashion Plus (damesmode) 10.00 – 12.00 uur bingo 14.30 – 16.15 uur (prijs bingobordje € 3,50 voor wijkbewoners) NL Doet-dag Vandaag gaan we, als het mooi weer is, wandelen met vrijwilligers. Hoe of wat hoort u later nog! Fratres Corona 14.30 – 16.15 uur Prachtige muziek, licht klassiek, pop, musical… of te wel: Voor iedereen iets! Op piano en viool met mooie beelden op het grote televisiescherm op de achtergrond. Entree: € 4,50 (incl. koffie/thee) Goede Vrijdag 1e Paasdag 2e Paasdag bingo 14.30 – 16.15 uur (prijs bingobordje € 3,50 voor wijkbewoners) Monique zingt 14.30 uur Een reis door de tijd van het Songfestival van 1957 tot 1980, met Nederlandse en internationale successen. Entree: € 4,50 (incl. koffie/thee) Koningsdag

*) bovenstaande activiteiten en verkopen zijn in principe in ‘de Populier’, tenzij anders aangegeven.

17


d r o b k Pri

Diana Keuken

Maandag 4 december is de keuken, die gesponsord is door Keukendesign, geplaatst op de dagbesteding De Rusthoeve. Dankzij het initiatief van Diana, medewerker van de dagbesteding, is de sponsoring tot stand gekomen. Wij zijn erg blij dat ze zich hard

Keukendesign geeft keuken cadea u!

heeft gemaakt voor het welzijn van de bewoners. De nieuwe keuken was hard nodig en wij zijn er trots op dat wij die mochten leveren. Keukendesign inspireert, maar deze actie heeft ons ook geĂŻnspireerd. Wij zullen vanaf heden ieder jaar een keuken sponsoren aan een stichting of persoon die erg hard een nieuwe keuken nodig heeft. Hierover volgt te zijner tijd meer info ...... Voor nu: Diana en de rest van het team en uiteraard ook de bezoekers van de afdeling,

weer opnieuw Najaar 2017 hebben we Loper gehaald de certificering/audit Roze

heel veel plezier van de nieuwe keuken toegewenst en de tweede appeltaart is voor ons! Keukendesign Purmerend nogmaals duizend maal dank! De appeltaart komt snel naar jullie toe. Hartelijke groet van de deelnemers en team Dagbesteding De Rusthoeve.

18

Bezoek en like onze facebookpagina!

Nog even een winters plaatje. 93 jaar? Gewoon sneeuwruimen....


Het Horizon College heeft tijdens het Kerstdiner geholpen in de bediening. Erg leuk en attent voor de bewoners.

Er was eens.. stelling te maken waar Een wens om een voor doen. iedereen aan mee kan uitdrukking komt en Waar ieders talent tot zen vormen. beperkingen geen gren aflopen okjes net even anders En waar bekende spro dan dat je verwacht. Riet t regisseur Henriette ter gin be n ne zin ze de t Me het programmaboekje. om met meerdere Tijdens de zoektocht, n, n voorstelling te spele organisaties samen ee rs Truus Groot hebben de Flexibel acteu ol t invullen van een gastr kunnen verleiden tot he tijdens de voorstelling. ter de Purmaryn. Gelukkig plaats in Thea en ng La g llin ste or vo de el zin in. Op 30 december vond had er ook heel erg ve ar ma wbare nd ne an sp erg t n de vraag of er nog hu aa n Truus vond he ve ge ing ull inv en uus haar eig Vanuit de zaal mocht Tr uiging. t deed Truus vol overt Di . ten za al za de in n maagde den: k af met de mooie woor stu t he ot slo te iet nr He Theater verbindt! podium. Iedereen verdient een

19


De Tuinexpress Terwijl ik dit schrijf, zijn de kerstbomen die dit jaar heel wat hebben moeten doorstaan, alweer opgeruimd. Toen we deze half december gingen opzetten lag er sneeuw, waardoor de bomen moeilijk omhoog te krijgen waren en begin januari kregen ze nog eens windkracht 10 om hun naalden te verduren. De kersttijd is inmiddels weer achter de rug, het was weer een gezellige tijd. Een tijd van het in kerstsfeer maken van huis en tuin, van lichtjes overal waar je het maar bedenken kunt. Daarna zijn we het nieuwe jaar in gegaan, wat zal het ons allemaal weer brengen? Ik wens u allen heel veel Goeds, Gezondheid en Geluk voor 2018!

Wintersnoei In plaats van winterse taferelen hebben we de laatste periode helaas veel regen gehad. De tuin van De Rusthoeve leek bijna een zwembad, de grond was geheel verzadigd, het water kon dus even geen kant meer op. Op die plaats staan knotwilgen, gelukkig hebben deze bomen weinig last van nattigheid, maar het moet natuurlijk niet al te erg worden. Knotwilgen staan ook langs de sloot bij De Tien Gemeenten. Elk jaar worden deze gesnoeid of wel geknot op de stam, deze is circa 1.80m hoog. Na het knotten komen er weer nieuwe takken op de knot te staat, vandaar dus de naam knotwilgen. De Latijnse naam hiervan is overigens Salix Alba. Het is een typisch Hollandse polderboom. Ze staan niet alleen langs sloten, maar ook vaak langs polderweggetjes.

Knotwilgen bij De Tien Gemeenten Men suggereert soms dat tuinwerkzaamheden in de winter op een laag pitje staan. Dit berust echter op een misverstand. In de winter begint in iedere tuin het onderhoud in de vorm van Snoeien. Tevens laten struiken hun blad vallen in de herfst, deze struiken komen

dan in rusttoestand te staan in de winter, waardoor de struiken dus in de winter het beste gesnoeid kunnen worden. Tijdens het snoeien halen we heel veel dode en oude takken weg, waardoor de struik zich weer kan verjongen, met nieuwe takken. De struiken komen daardoor het hele voorjaar en de zomer die volgt des te mooier en dus volop in bloei te staan. Dit werkt met het snoeien van bomen precies hetzelfde.

20


Knotwilgenspecial! Knotwilgen bij de Rusthoeve Als een boom echt veel te hoog of te groot wordt, gaan we deze rigoureus snoeien, soms zo erg dat er alleen een stam met daarop een paar zijtakken blijft staan. Deze rigoureuze snoeiwijze heet kandelaberen. Vaak komt deze snoeiwijze de boom in eerste instantie niet ten goede, hij raakt dan zijn natuurlijke vorm kwijt en tevens kleeft het risico dat de boom het niet overleeft. Het gebeurt weleens dat zo’n hele grote boom helemaal op de verkeerde plaats staat, doordat de situatie om de boom heen in de loop van de jaren behoorlijk is veranderd, bijvoorbeeld woningbouw wat eerder niet het geval was. Of een beuk of eik die 70 jaar geleden in een vrij kleine achtertuin is geplant en inmiddels tot een kolossaal object is uitgegroeid. Als men de boom dan kandelabert kan de boom in behoorlijk afgeslankte vorm, toch nog een aantal jaren blijven staan. Men doet dit kandelaberen niet zo snel, het is ook niet zomaar toegestaan, bij sommige gemeentes moet er zelfs speciaal een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Zulke prachtige oude bomen omhalen is vaak ook zonde, dit proberen we dan ook zo lang mogelijk uit te stellen, vandaar dit kandelaberen. Om weer even terug te komen op het jaarlijks onderhoudende snoeiwerk bij De Rusthoeve en De Tien Gemeenten, we zullen zeker niet zo rigoureus gaan snoeien als bovenstaand, maar u zult ons deze tijd wel geregeld tegenkomen in de tuinen met de snoeischaar en kettingzaag, om de tuinen in de winterse rusttoestand te snoeien en op deze manier weer verjongde frisse struiken en bomen te realiseren voor het aankomende bloei seizoen. Tot ziens weer! Nico, de tuinman

Een groene groet van uw tuinman Nico! 21


Even kappen, nou...

Anja Veenhoven

Meta Hoek

Het wordt weer eens tijd om aandacht te besteden aan onze kapsalons die al jarenlang een vertrouwd beeld zijn in onze huizen. Lees de gesprekken met Meta, Anja en Trix.

MIXA: 40 jaar in het vak Meta: ik kom uit een kappersfamilie. Mijn vader was Nederlands kampioen in het herenvak. Mijn opa, oma en oom waren ook kappers. Zo ben ik erin gerold. Ik begon met een zaterdagbaan met wassen en vegen. Ik heb een tijd in Amsterdam gewerkt. Daarna in Hoorn en Alkmaar. Dat waren moderne kapperszaken. Ik heb ook op een cruise boot gewerkt. Naast werken in een kapperszaak gaf ik les bij cursussen. Ik zit nu 40 jaar in het vak.

Op heel veel plaatsen gewerkt Anja: Ik was vier jaar en vond het leuk om het haar van mijn juf te borstelen. Na de middelbare school ging ik naar de kappersschool op de Singel in Amsterdam. Daarna heb ik in de Kinkerstraat, in Buitenveldert en 9 jaar in de Molenwijk gewerkt. In Landsmeer heb ik een eigen kapsalon gehad. In De Tien Gemeenten werkten wij in de bestaande kapsalon, die wij hebben overgenomen van de vorige eigenaar. De kapsalon heeft altijd op dezelfde plek gezeten. Een paar jaar 22

terug hebben we een stukje erbij gekregen. Als bewoners in huis komen wonen krijgen ze een welkomspakket. Daar zit een kortingbon in voor een behandeling naar keuze. Op 1 maart 2018 bestaan we 18 jaar. We zijn kappers geworden omdat we dat graag wilden. We hebben het erg naar ons zin in De Tien Gemeenten.

Het is net de Kalverstraat Klanten, familie of de zorg bellen of komen langs om een afspraak te maken. Is men niet in de gelegenheid om naar de kapsalon te komen wegens ziekte of bedlegerigheid komen we aan huis. We zitten centraal tegenover het winkeltje. Elke dag is anders. Je hoort van de klanten over oude beroepen. Het is heel gezellig, toegankelijk en er is veel variatie. We zeggen altijd: Het is net de Kalverstraat. In de loop der jaren zie je dat sommige modellen terugkomen. Permanent gaat tegenwoordig sneller. Vroeger zat je een halve dag en nu is dat 2,5 uur. We knippen iedereen van kinderen tot ouderen. We hebben zelfs voor kinderen


Ik ben Beatrix van Nassau-Clarke geboren in Amsterdam. Ik heb sinds 1997 mijn salon Trix in De Rusthoeve. In 1980 trokken een vriendin en ik de stoute schoenen aan en liepen vervolgens De Tien Gemeenten binnen. In 1997 vroeg Klaas Kwadijk of ik mijn eigen salon zou willen starten in De Rusthoeve. Sinds die tijd werk ik hier met veel plezier. Ik ben pruikenmaakster, toneelkapster en grimeuse. Voor dit werk heb ik de kappersopleiding gevolgd. Het haarwerk kwam helaas op de achtergrond en hierdoor heb ik de keus gemaakt om verder te gaan als kapster. Ik knip mannen en vrouwen geef persoonlijk advies over alle soorten haarwerk.

De kapster heeft adviesfunctie Trix van Nassau-Clarke een kapperskleed met Mickey Mouse erop. We houden onszelf up-to-date door het volgen van cursussen. We zijn lid van het kappersblad, volgen de trends via de media. Een traingingsavond om nieuwe technieken uit te proberen. Ook hebben we een tilcursus gehad. Tips om uw kapsel mooi te houden zijn. Niet meteen uw kapsel uitkammen. Een zijden kussensloop is echt aan te raden. Die zijn magisch om uw kapsel mooi te houden. Dat is heel erg verschillend. Kort haar en donkere kleur. Een paarse tint. Net wat de klanten willen alles is mogelijk. Zowel voor heren als dames. Heren kunnen ook bij ons terecht voor hun baard en we hebben nu nieuwe wenkbrauwkleuren. Kapsalon Mixa De Tien Gemeenten Hoornselaan 11 0299-480012 Dinsdag 09.00 tot 14.00 uur Woensdag 09.00 tot 14.00 uur Donderdag 09.00 tot 14.00 uur Vrijdag 09.00 tot 14.00 uur

Door de jaren heen is er veel veranderd in de haarmode. Op dit moment word er meer geföhnd en geknipt en lijkt het watergolven meer op de achtergrond te staan. De kapster kan eventuele veranderingen adviseren. Denk dan aan een kleurtje of een moderner model. Met de klanten verander je mee. De mensen zijn wel veel mondiger geworden dan vroeger. Door kappersbladen en af en toe een show, houd ik mij op de hoogte van de trends. Ik heb een groot gevoel ontwikkeld voor de speciale wensen en beperkingen van de klant, de locatie is bijvoorbeeld 100% rolstoelvriendelijk. Het is zelfs mogelijk om een behandeling aan huis te geven als dat door omstandigheden noodzakelijk is. Ik ontvang de mensen het liefst zo lang mogelijk in mijn salon. Ze zijn er dan even uit en hebben een ander praatje. Buiten openingstijden kom ik voor een speciale gelegenheid (verjaardag, trouwdag ect.) terug. Maak dan tijdig een afspraak. Thuis is alles mogelijk. Op donderdag en vrijdag is de salon open vanaf 09:00 uur tot de laatste klant tevreden weg is. Ik haal hier elke dag herinneringen op samen met mijn fijne klanten en collega’s. We houden het voorlopig nog wel even vol.

Kapsalon Trix Wolthuissingel 1 0299 – 412 379 Donderdag en vrijdag vanaf 09.00 uur 23


De Tovertafelstory, Interview met Kayleigh Vringer begon de actie in februari. Het begon heel klein, maar door veel enthousiaste motivatiebrieven te schrijven ontplofte de actie tot een megasucces. “Ik had dit zelf ook niet verwacht. Mijn eerste grote donatie mocht ik dan ook ontvangen van mijn kleine broertje. Dit gaf de actie een grote boost waardoor ik eigenlijk meer gemotiveerd raakte. In juni hadden we een demonstratie van de Tovertafel op de woongroep. Familieleden, collega’s raakten enthousiast waardoor er nog meer donaties binnenkwamen. In juli stonden we samen op de Zomerfair in Heel Europa. Er werden handgemaakte spullen verkocht, gemaakt door mijn collega’s Conny en Josephina. Ook stond ik samen met mijn vriendin Michelle als de prinsessen Elsa en Anna. Ook die avond hebben we een behoorlijk spaarcentje opgehaald. Intussen was ik druk aan het trainen voor de halve marathon. En was ik bezig met het organiseren van een sponsorborrel. Dit was een groot succes het bedrag dat ik tot zover had opgehaald, werd bekend gemaakt. Hieruit bleek dan ook dat ik zelfs twee Tovertafels kon aanschaffen. De afgelopen maanden zijn behoorlijk druk geweest. Het heeft veel tijd en energie gekost, maar het was erg leuk om te doen. In september mocht ik voor de Tovertafel een cheque in ontvangst nemen van het Nationale Ouderen Fonds.

De marathon Op 18 september begon mijn vakantie. De outfits werd gepast die ik zou dragen voor de run. Mijn zus en ik waren er helemaal klaar voor om onze reis te beginnen naar Parijs. Ingecheckt en wel in het hotel gingen we naar Disney om de startbewijzen op te halen. Zaterdag om 07.00 uur zouden we starten aan de 10 kilometer. Verkleed in de auto met heel wat stress omdat we een beetje aan de late kant waren. Eenmaal klaar voor de start begonnen wij onze run door het Studio’s park. 24

Onderweg stonden er allerlei Disneyfiguren om mee op de foto te gaan. Mijn zus en ik hadden besloten om de 10 kilometer rustig aan te doen. Uiteindelijk kwamen we bij de finish in 1 uur 10. We kregen onze medaille en gingen terug naar het hotel om te relaxen. Zondagochtend was de start voor de halve marathon. Ik was behoorlijk zenuwachtig. Met trots liep ik met mijn Alzheimerspeldje op. De eerste 10 kilometer gingen ons goed af. Omdat ik op tijd aan het rennen was had ik geen oog voor de Disneyfiguren. De eerste 7 kilometer ging je door de parken heen en daarna een stuk buitenom. Rond de 12 kreeg je het zwaarste stuk. Je moest over zandweggetjes, gras en was het ook nog eens heuvelachtig. Bij de 15 kilometer dacht ik: heb ik al zoveel kilometers gehad. De laatste kan ik ook dan nog wel.

Finish in zicht Rond het 17 kmpunt kwam ik weer binnen bij de hotels van Disney. Ik liep op schema, maar heb het de laatste paar kilometers toch wel zwaar gehad. Mijn zus heeft mij hier letterlijk en figuurlijk doorheen gesleept. Ook met onze bewoners van Heel Europa in mijn gedachten ben ik toch doorgegaan. Ook al wilde ik heel erg graag stoppen, omdat voor mij gevoel mijn voeten in brand stonden. Het laatste stuk was door het Studiopark. Eenmaal de finish in zicht en de tijd op mijn horloge heb ik het hele laatste stuk gejuicht van blijdschap. Over de finish met de tijd van 02.26 kreeg ik mijn medailles. Ondertussen de groepen van Heel Europa gebeld met het goede nieuws. Dinsdag werd ik dan ook heel hartelijk met veel gejuich ontvangen door mijn collega’s, bewoners en mantelzorgers tijdens de bewonersvakantie. Met een groot spandoek aan de muur, slingers en de prachtige cadeaus van mijn collega’s. Het was een hele mooie ervaring. Ik ben blij met het resultaat. Ik kijk met een goed gevoel hierop terug. Omdat ik nu zie hoe de bewoners genieten van de Tovertafel.”


Kayleigh

25


In memoriam

Op 25 september 2017 is Johannes Sijmons, Joop, overleden. De familie schrijft op de kaart dat hun lieve man, broer, zwager en oom, na een leven vol liefde en zorg, vredig is ingeslapen. Zijn liefde, kracht, warmte en lach zullen iedere dag worden gemist. Daarover de tekst:

“Diegene die ik liefheb heb ik weer verlaten, om degene die ik liefhad weer te ontmoeten”.

In dit “In Memoriam” gedenken we de bewoners en cliënten die in de voorbije maanden zijn overleden.

AFSCHEID Ik zie haar klein geworden schreden in de verte; nog een kwartier en zij is aan de wateren; ik kan het nu niet meer beletten. Dwalende zal ik haar nagaan als de verten haar hebben ingeademd uit mijn ogen; de weg ligt van een heengaan overtogen; wij zagen het onzichtbaar wenken. Gerrit Achterberg

“Ze wilde graag leven. Maar het alleen zijn viel haar tegen. Dapper ging zij haar ziekte aan. Helaas hebben wij haar toch moeten laten gaan”. Deze woorden staan te lezen op de rouwkaart van Petronella Maria Moes-Huijbens, Nel. De familie schrijft dat, na een ziekbed van enkele dagen, hun lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder op 9 oktober 2017 tot hun droefheid is overleden. Op 11 oktober 2017 is mevrouw Dicky Elfring overleden. Haar familie schrijft op de rouwkaart dat zij met veel verdriet, omdat zij niet meer bij hen is, maar ook terugkijkend op zoveel fijne herinneringen, kennis geeft van het overlijden van hun lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma. De familie spreekt een speciaal woord van dank uit naar de medewerkers en vrijwilligers van Heel Europa, Woongroep 57, voor de liefdevolle zorg en ondersteuning.

“Het is goed zo….” Dit schrijft de familie op de rouwkaart van Jacobus Berkhof, Coos. De familie laat weten dat hun vader, schoonvader, opa en overgrootvader op 19 oktober 2017 na een kortstondig en heftig ziekbed is overleden. Op 31 oktober 2017 is tot onze spijt de heer Petrus Kramer, Piet heengegaan. Zijn aanwezigheid op woongroep 15 in De Rusthoeve zal worden gemist.

26


Op 3 november 2017 overleed mevrouw Natercia Pinto - Da Silva. De familieleden schrijven in de rouwkaart:

“Het laatste beetje is nu op. Veel was er te verduren. Het kaarsje is thans opgebrand. Gedoofd zijn alle vuren”. En in het Portugees de mooie woorden over alles wat voorbij gaat en de kracht om door te gaan:

“Dos que partem ficam as suadades e as lembracos do que se passou, por isso eles nunca desaparecem. Os meus sinceros pesamos e tenham forcas para continuar”. “Als je zelf niet meer wilt, Als je lichaam het langzaam begeeft en als het voor jou niet meer zo hoeft, dan…. dan is het zo goed”. Deze woorden staan geschreven op de rouwkaart van Paulus Johannes Blok, Pau. Zijn familie schrijft dat hun lieve man, vader, broer en zwager, na een langzaam afnemende gezondheid, is overleden op 10 november 2017

“Als je zelf niet meer wilt, Als je lichaam het langzaam begeeft en als het voor jou niet meer zo hoeft, dan…. dan is het zo goed”. Deze woorden staan geschreven op de rouwkaart van Daniela Elizabeth Benner-Lenette, Dany. Verdrietig, naar met een bevrijd gevoel dat haar lijden nu voorbij is, geeft de familie kennis van het overlijden van hun moeder, oma en overgrootoma op 4 december 2017. Op 10 november 2017 is Gerrit Pieter Adrianus Rutte, Ger, overleden. Op de rouwkaart neemt de heer Rutte afscheid met de volgende woorden:

“Mijn leven was een prachtig boek, waarin ik, samen met Nel, optimaal heb genoten. Sport, judo in het bijzonder, was mijn passie en heeft mij veel mooie momenten gebracht. Het boek is uit, het lichaam op, dus heb ik besloten tet boek te sluiten, Het ga jullie allemaal goed en wie weet tot ziens.”

“Voor de dag van morgen Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om het te begrijpen. Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken. Vertel het aan de huizen van steen, vertel het aan de stad hoe lief ik je had. Maar zeg het aan geen mens, ze zouden je niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat alleen maar een man alleen maar een vrouw dat een mens een mens zo liefhad als ik jou”. Dit gedicht van Hans Andreus staat te lezen op de rouwkaart van Hendrik Berend Willem Kuiper. De heer Kuiper is op 5 december 2017 overleden. De familie laat weten dat hij zijn lichaam aan de wetenschap heeft geschonken.

“Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je. het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: ik ben wat moe, maar op ‘n keer dan ben je aan je laatste beetje toe”. Deze tekst van Toon Hermans staat op de rouwkaart van Neeltje Elizabeth Rozijn-van Soest, Nel. Haar familie laat weten dat hun lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder, verzoend met de gedachte dat aan haar leven een eind is gekomen, op 8 december 2017 rustig is overleden

lees door op pagina 28

27


Op 10 december 2017 overleed mevrouw Jetty Rosa Everduin. Haar familie laat weten bedroefd te zijn, maar dankbaar voor wat zij heeft betekend voor hen. Mevrouw Everduin wordt op de rouwkaart herdacht met de woorden van psalm 23

“De Heer is mijn herder, geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen”. Op 12 december 2017 is Cornelia Maria van Rijn- van der Linde, Nel, overleden. Haar familie gedenkt mevrouw Van Rijn op de rouwkaart met de volgende woorden:

“De strijd is gestreden met telkens nieuwe moed verbazingwekkend en krachtig zo’n sterke vrouw ’t is op zo is het goed”.

“De strijd is gestreden je ogen vallen dicht voor ons blijft in herinnering je vriendelijk gezicht”. Deze tekst schrijft de familie op de rouwkaart van André Koopman. De familie laat weten dat zij, na een werkzaam en zorgzaam leven, afscheid heeft moeten nemen van hun man, trotse vader, schoonvader en opa. De heer Koopman is op 26 december 2017 overleden.

“Anna werd blij van bloemen…….” Dit staat te lezen op de rouwkaart van Anna Waldyna Heijt-Groenenbergh, Anna. Haar familie laat weten intens verdrietig te zijn, maar dankbaar voor alles wat hun lieve vrouw, zorgzame en zo betrokken moeder, oma en schoonmoeder voor hen heeft betekend en blijft betekenen. Mevrouw Heijt is op 26 december 2017 gestorven.

“Dag lieverd….”. Deze woorden staan geschreven op de rouwkaart van Hendrika Zunneberg, Henny. Zij is op 16 december 2017 overleden. Op de voorkant van de kaart is een schilderij afgedrukt, De kus, dat gemaakt werd door mevrouw Zunneberg. De familie gedenkt mevrouw Zunneberg met de volgende woorden:

“Ik spring vanaf mijn flatbalkon In mijn mooie luchtballon, dan kan ik alles overzien”. “Echt weg zijn zal je nooit, Want wij zullen aan je blijven denken. Je hebt een mooie plaats in ons hart, De mooiste die wij je kunnen schenken”. Deze woorden staan te lezen op de rouwkaart van Cornelia (Kennedy) Dekker, Nel. Mevrouw Dekker is overleden op 19 december 2017.

28

Wij gedenken alle overledenen met liefde en dankbaarheid. We wensen allen die van hen hielden en die met hen verbonden waren, troost toe en mooie herinneringen om te koesteren en te bewaren. Met een hartelijke groet namens alle medewerkers, Eline Arisse en Gerrie van der Meer, team geestelijke verzorging.


WIJKPLEIN CENTRUM EN GORS Voor informatie/vragen op wonen zorg en welzijn kunt u contact opnemen met 0299 - 412345. WINKEL Iedere werkdag open van 10 tot 12 uur. U kunt ook met pin betalen en extra contant geld pinnen. Bereikbaar via 0299 – 412 345. LINNENKAMER Geopend op maandag t/m zaterdag van 09 tot 12 uur. BIBLIOTHEEK Op woensdag om de 14 dagen, in restaurant De Populier, van 10.30 tot 11.45 uur. HUISARTS Wilt u een afspraak met de huisarts? Bespreek dit met de verzorging. Zij maken voor u een afspraak. FYSIOTHERAPEUT Scott Sanders, Julianastraat 6. Bereikbaar op 0299 – 423 462.

Vaste informatie De Rusthoeve

RESTAURANT DE POPULIER Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 0299 – 412345, keuzeoptie 2.

CLIËNTENRAAD De Cliëntenraad bestaat uit Theo Neep (voorzitter), Bob Breuk, Bep Buis, Truus Jaarsveld en Hannie Camphuijsen VOEDINGSCOMMISSIE De Voedingscommissie wordt gevormd door mevrouw Verbeek en mevrouw Schuitenmaker samen met Rik Diepenbrug (Hoofd keuken). BANDEN POMPEN De banden van uw rolstoel, fiets, rollator kunt u eventueel zelf oppompen. U kunt hiervoor terecht in de werkkast op de begane grond. Als u vanaf de algemene hal richting de keuken loopt, is deze kast aan uw rechter hand. PEDICURE Elga van der Griend is elke woensdag aanwezig in de spreekkamer naast de winkel. Zij is bereikbaar op 0299 - 422 138. Bewoners kunnen via de zorg een afspraak maken. KAPSALON TRIX De kapsalon is elke dinsdag, donderdag en vrijdag geopend vanaf 9 uur. Bel voor afspraken 0299 – 412 379.

FITNESSRUIMTE De fitnessruimte kunt u vinden op de eerste etage. Op donderdag is er begeleid fitnessen voor de bewoners van de groepswoningen van 10 tot 12 uur. Op vrijdag van 12.30 tot 14.30 kunnen bewoners en omwonenden onder begeleiding fitnessen. Inschrijven bij fysiotherapeut Scott Sanders, 0299 – 423 462. 29


WINKEL Van maandag tot en met zaterdag open van 10 tot 12 u. U kunt ook met pin betalen. Van maandag tot vrijdag kunt u ook extra contant geld pinnen. Bereikbaar op 0299 – 480 020. DE DAGERAAD Ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Meer informatie op onze website. Mailadres: dageraad@swzp.nl. MARKT Iedere vrijdag van 10 tot 12 uur in de hal bij de receptie. BANDEN OPPOMPEN Hiervoor kunt u zich melden bij de receptie. WASSERETTE Alle dagen geopend. Munten en waspoeder hiervoor zijn verkrijgbaar in de winkel en bij de receptie. CLIËNTENRAAD De Cliëntenraad bestaat uit Hennie Bouber (voorzitter), Mia Westdorp, Jan Reddering, Jelle de Jong, Hetty Klokman, Map Anepool en Hannie Camphuijsen. FYSIOTHERAPEUT Scott Sanders, Julianastraat 6. Bereikbaar op 0299 – 423 462. HUISARTS Wilt u een afspraak met de huisarts? Bespreek dit met de verzorging. Zij maken voor u een afspraak. 30

Vaste informatie De Tien Gemeenten

RESTAURANT DE VIJVER Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 0299 – 424 451.

PEDICURE Op maandag en woensdag is er een pedicure, in de spreekkamer op de begane grond aan de Poelmanstraat (naast de lift). Afspraken: 0622906528 of 0299 – 643 669 FITNESS De fitnessruimte is op de 2e etage aan de Poelmanstraat. Op dinsdag kunt u tussen 10.30 en 12.30 uur hier terecht om onder begeleiding van de fysiotherapeut te fitnessen. Voor informatie kunt u terecht bij de medewerker Welzijn. KAPSALON MIXA Open van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 14 uur. Bereikbaar op 0299 - 480012. BIBLIOTHEEK Op de maandagochtenden, om de 14 dagen (even weken). KLUSJE OP DE NAAIMACHINE Doe het kledingstuk in een gesloten plastic tas. Met een briefje erbij met uw naam, adres, telefoonnummer en een omschrijving van het klusje. Bij afkorten: lengte afspelden met een veiligheidsspeld. Schrijf duidelijk op de tas: voor NEL. Geef de tas af bij de receptie. U krijgt daarna uw klusje kant en klaar thuis gebracht. U kunt dan bij Nel afrekenen. STOMEN VAN KLEDING, ETC. Op donderdag tussen 8.30 en 12 uur af te geven in de linnenkamer. U hoort gelijk wanneer u het op kunt halen en hoeveel het kost. VOEDINGSCOMMISSIE De Voedingscommissie wordt gevormd door mevrouw Muda, mevrouw Van der Heul en meneer Den Rooijen samen met Rik Diepenbrug (Hoofd keuken).


WONEN PLUS Voor informatie, advies en begeleiding op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op 0299 426364. LOKET WMO Gemeentelijk loket voor informatie en advies over wonen, zorg, welzijn en mantelzorg. Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9 tot 15 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur op 0299 - 452 555. Mailadres: loketwmo@purmerend.nl. SOCIALE RAADSLIEDEN Voor hulp en informatie over sociaal-juridische zaken, zoals uitkeringen, consumentenknelpunten en inkomen. Iedere werkdag bereikbaar van 9 tot 11.30 uur op 0299 – 439 279. Op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur inloopspreekuur in restaurant De Populier in De Rusthoeve. KLACHTENREGELING Wij hechten grote waarde aan het bieden van goede zorg en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent of een klacht heeft. Mocht dat voorkomen, dan stellen we het op prijs dat u deze klacht met ons bespreekt. Wij gaan graag met u in gesprek om tot een oplos-

sing te komen en onze zorgen dienstverlening verbeteren. Miriam Smit, onze externe vertrouwenspersoon, kan u adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht. Haar gegevens staan hieronder. Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij Facit, een onafhankelijke externe klachtencommissie, waarbij wij zijn aangesloten. Op de website vindt u meer informatie over de klachtenregeling van SWZP. Hier vindt u ook het klachtenformulier, waarmee u de klacht kunt indienen. VERTROUWENSPERSOON Miriam Smit, bereikbaar op 06-21397442 en vertrouwenspersoon@swzp.nl. CONTACTPERSOON OUDERENMISHANDELING Gerrie van der Meer, bereikbaar via 0299 - 424 451. ‘THUIS’ OP BAND Voor een ingesproken exemplaar van ‘THUIS’ kunt u contact opnemen met de medewerkers Welzijn.

Vaste informatie Heel Europa

GEESTELIJKE VERZORGING Gerrie van der Meer is onze geestelijk verzorger. Zij is bereikbaar via 0299 - 424 451.

Algemene informatie SWZP

CLIËNTENADMINISTRATIE De cliëntenadministratie is bereikbaar op 0299 - 412 345, keuzeoptie 1. U kunt hen vinden op de eerste etage in De Rusthoeve, naast de fitnessruimte.

KAPPER De Kniphaven, gevestigd op de begane grond, is open van woensdag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 8.30 tot 16 uur. Voor afspraken kunt u bellen naar 0299 – 396 298. U bent ook welkom zonder afspraak. RUIMTEN CLUP Clup Welzijn heeft diverse ruimtes in Heel Europa die u kunt huren. Meer informatie en reserveren via 0299 – 480 630. WINKEL Superrr is gevestigd op de begane grond. Ze zijn open op werkdagen van 8.30 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. GRAND CAFÉ Het Grand Café op de begane grond is dagelijks open van 9 tot 22 uur. Ze zijn bereikbaar op 0299 – 459 451. BLOEMIST Het Clusius College heeft een bloemist op de begane grond; de Groenshop. Open op schooldagen van 9 tot 16 uur. 31


Tijd voor herstel in ons Zorghotel Bijkomen na verblijf in het het ziekenhuis, of even geen hulp? Wij ontvangen u graag in onze Zorghotels in De Rusthoeve en De Tien Gemeenten, waar u in een prettige omgeving kunt herstellen.

Wij maken het u graag naar uw zin. U krijgt een mooie kamer met voorzieningen, maaltijden en gratis koffie en thee in onze restaurants. Uiteraard kunnen wij ook zorg leveren. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en kosten. Als u indicatie heeft, worden de zorgkosten doorgaans volledig vergoed, maar ook zonder indicatie zijn we u graag van dienst.

Zorghotels Purmerend De Rusthoeve 0299 - 412 345

www.swzp.nl

De Tien Gemeenten 0299 - 424 451

Profile for FACECommunicatie/advies

*thuis 18 1def2  

Magazine for inhabitants Stichting Wonen en Zorg Purmerend 18.1

*thuis 18 1def2  

Magazine for inhabitants Stichting Wonen en Zorg Purmerend 18.1

Profile for face
Advertisement