Fabryka Sztuki w Łodzi

Łódź, PL

Fabryka Sztuki w Łodzi to miejska instytucja kultury usytuowana na terenie XIX-wiecznych fabryk na Księżym Młynie. Powołana została w 2007 roku jako wspólna inicjatywa Fundacji Łódź Art Center, Stowarzyszenia Teatralnego Chorea i Urzędu Miasta Łodzi. Działania Fabryki Sztuki koncentrują się wokół edukacji kulturalnej i artystycznej, teatru, sztuk wizualnych oraz muzyki. Fabryka realizuje cykliczne autorskie projekty edukacyjne i artystyczne, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Łodzi. Jednym z ważniejszych aspektów działalności instytucji jest profesjonalizacja sektora kultury i branży kreatywnej prowadzona w ramach Art_Inkubatora - inkubatora przemysłów kreatywnych. ___________________ www.artinkubator.com

https://www.fabrykasztuki.org