Page 1

6 » Raciborski Rynek Zdrowia »

Piątek, 2 maja » www.naszraciborz.pl

a.s.

Racibórz » Protetyka to dziedzina stomatologii, która stawia sobie za cel przywrócenie estetyki i funkcji uzębienia poprzez korektę kształtu, koloru i wielkości zębów (licówki porcelanowe i korony) oraz poprzez uzupełnianie braków zębowych.

Implantoprotetyka

onsultację

jako alternatywa dla tradycyjnych protez zębowych Odtworzyć brakujące zęby można wieloma sposobami, w zależności od ilości i umiejscowienia pozostałych zębów pacjenta. W przypadku braków miedzyzębowych, klasyczna protetyka polega na wykonaniu mostów, czyli oszlifowaniu zębów ograniczających lukę zębową i wykorzystaniu ich jako filarów dla konstrukcji, w której przęsło stanowią korony porcelanowe zastępujące brakujące zęby pacjenta. Takie protezy są na stałe zacementowane na zębach pacjenta. W przypadku braków skrzydłowych, czyli takich, gdy luki

w uzębieniu są ograniczone przez zęby tylko z jednej strony (np. brak przedtrzonowca i trzonowców po jednej stronie łuku zębowego), klasycznym rozwiązaniem jest zastosowanie protezy ruchomej, czyli wyjmowanej z ust pacjenta. Choć oba powyższe rozwiązania zapewniają odtworzenie pełnych łuków zębowych, nie przez każdego pacjenta są akceptowane. Osobom, które chciałyby uzupełnić braki swojego uzębienia w sposób jak najbardziej zbliżony do stanu pierwotnego z pomocą przychodzi implantoprotetyka. Dzięki zastosowaniu implantów jesteśmy w stanie odbudować braki pojedynczych zębów – nie uszkadzając przy tym zębów sąsiednic. Korony

oparte na implantach są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych mostów. Pacjentom z brakami skrzydłowymi, użytkującym protezy ruchome, które nie zapewniają im pełnego komfortu, możemy zaproponować zastąpienie ich pojedynczymi wszczepami w miejscu brakujących zębów lub mostami opartymi na dwóch implantach. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie podniesie komfort życia pacjenta, zwalniając go z konieczności wyjmowania protezy z jamy ustnej. W przypadku całkowitego braku zębów pacjenci użytkują całkowite protezy akrylowe. Często jest to jednak rozwiązanie dość uciążliwe. Niestabilna, przemieszczająca się proteza powoduje dyskomfort w czasie mówienia oraz spożywania pokarmów. Problem ten dotyczy zwłaszcza protez dolnych, ze względu na ruchomość tkanek miękkich i języka. Bardzo dobrym rozwiązaniem dla takich pacjentów jest stabilizacja protezy na implantach. W przypadku żuchwy wystarczy wszczepić 2 implanty, na których mocowana jest belka z protezą, co spowoduje brak ruchomości protezy i znacznie podniesie komfort jej użytkowania. lek. dent. A. Barto z Centrum Stomatologicznego Dentica24

Reklama

Reklama

!

Zapraszam y na k do Centrum

Stomatolog icznego

Dentica 2 4

reklama

24h

WEEKENDOWE POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE

tel. 32 77 00 224

Racibórz, ul. Kochanowskiego 3 (50 m od E.Leclerc

)

Zniżki dla emerytów i rencistów -25% do godz. 12.00 reklama


« Raciborski Rynek Zdrowia « 7

Piątek, 2 maja » www.naszraciborz.pl artykuł sponsorowanych

Racibórz » Kolejki do lekarzy specjalistów to obecnie w Polsce temat numer 1, który od jakiegoś czasu nabrał wymiaru politycznego. Skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę nowotworów złośliwych stało się istotnym elementem działań Ministerstwa Zdrowia.

Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych Z punktu widzenia lekarza przyspieszenie diagnostyki nowotworów złośliwych jest posunięciem bardzo ważnym, gdyż warunkuje wdrożenie kompleksowego leczenia onkologicznego, którego celem jest wyleczenie chorego. W Polsce w ośrodkach onkologicznych leczenie nowotworów złośliwych nie odbiega standardami od tych stosowanych na świecie. Wąskim gardłem opóźniającym korzystanie z tych świadczeń jest prawidłowe zdiagnozowanie nowotworu. Chcę, żeby Lecznica stała się partnerem Ministra Zdrowia w realizacji celu przyspieszenia diagnostyki nowotworów złośliwych. Dopinguje mnie ponadto świadomość niewymiernego w urzędniczych sprawozdaniach i planach dramatu życiowego, poczucia niepewności, strachu i zagubienia, które towarzyszą pacjentowi i jego bliskim od momentu otrzymania informacji o podejrzeniu choroby, poprzez jej rozwój i cały proces leczenia. Moje doświadczenie zawodowe, wyszkolona kadra oraz zaplecze umożliwiły powoła-

nie w ramach Lecznicy komórki organizacyjnej, zajmującej się igłową biopsją narządową. Biopsja igłowa zmian nowotworowych jest podstawowym i szybkim sposobem pewnego potwierdzenia istnienia nowotworu złośliwego. Wykonanie nie jest bolesne, a wynik badania otrzymujemy do dwóch tygodni. Biopsja igłowa polega na nakłuciu pod kontrolą USG podejrzanej zmiany cienką igłą, do której aspiruje się komórki lub fragment tkanki badanego narządu. Materiał następnie konserwuje się i przesyła do pracowni histopatologicznej. Najczęściej takie badanie wykonywane jest w diagnostyce guzów sutka, tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, mięśni. Badania będą wykonywane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a więc dla pacjenta ubezpieczonego będą nieodpłatne. Wymagane jest skierowanie do poradni chirurgicznej od lekarza ubezpieczenia społecznego – lekarza rodzinnego lub specjalisty, który ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badanie zobowiązujemy się

wykonać w ciągu tygodnia od otrzymania skierowania. Chcę, żeby nasza odpowiedź na plany Ministerstwa przyczyniła się istotnie do poprawy diagnostyki pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej i podniosła jakość świadczeń medycznych na naszym terenie. Skierowanie do zarejestrowania można przynieść osobiście lub przesłać faxem na nr 32 414 0400.

Więcej info rmacji pod nume rem telefo nu:

32 419 08 Lecznica Im 88 ienia Święt ego Łaz arza

47-400 Ra cib ul. Chodkie órz, wicza 23

Raciborski Rynek Zdrowia  

Raciborski Rynek Zdrowia

Raciborski Rynek Zdrowia  

Raciborski Rynek Zdrowia

Advertisement