Page 1

WYDANIE SPECJALNE

Infolinia NFZ

800 190 590

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz

604 106 359

#KupujTeraz#SRC47400 – wspieraj lokalne firmy TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 26 czerwca 2020 r. ı Rok XIII nr 24 (588) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Premier

NA ZBIORNIKU RACIBÓRZ Racibórz »Oficjalnie otwarcie obiektu zapowiedziano na 30 czerwca, ale już 24 czerwca szef rządu pojawił się w Raciborzu. Zapowiedziano przekształcenia zbiornika z suchego w stały akwen.

REKLAMA

REKLAMA

Podczas wizyty w Raciborzu premier Mateusz Morawiecki wspomniał powódź, która miała miejsce w Polsce w 1997 roku. – Widziałem te ludzkie dramaty, kiedy ludzie tracili zdrowie, kiedy tracili życie, kiedy tracili cały swój majątek (…) DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3


Aktualności

»2

Piątek, 26 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ZBIORNIK PEŁEN PYTAŃ Pomysł budowy zbiornika retencyjnego w dolinie Odry powyżej Raciborza zrodził się po katastrofalnej powodzi z 1880 roku. W 1882 roku podano wykaz wsi, które należałoby wysiedlić oraz propozycje: lokalizacji zapory i zasięgu zbiornika przy różnych wysokościach piętrzenia od 189 do 195 metrów n.p.m., przełożenia linii kolejowych oraz budowy obwałowań. W latach 1905 i 1906 obliczono, że zbiornik przy spiętrzeniu 200 m n.p.m., przy powierzchni zalewu 102 km kw. będzie miał pojemność 640 milionów m sześc. W kolejnych latach propozycje były wciąż modyfikowane, głównie ze względu na plany połączenia Odry z Dunajem i stworzenia z niej wielkiej arterii komunikacyjnej. I tak wysokość spiętrzenia obniżono do 197.3 m n.p.m. przez co powierzchnia zalewu zmniejszyła się do 85.5 km kw., a pojemność całkowita do 390 mln m sześc. Przewidziano wówczas budowę kanału żeglugowego omijającego zbiornik po jego wschodniej stronie. Wcześniej, bo w 1870 roku zaczęto dyskutować o budowie kanału Odra-Dunaj. Jego trasa na odcinku Chałupki-Wiedeń miała liczyć 273 kilometry. Statki 300-, 400- i 500-tonowe miały pokonać ten dystans przez 22 dni. Tyle historia. Po 140 latach zbiornik jest gotowy. Ma pojemność 185 mln m sześc. To zbiornik suchy (polder), napełniający się podczas katastrofalnych wezbrań, takich, jakie widzieliśmy w 1997 czy 2010 r. Po latach narzekań na przeciągającą się inwestycję, przyszły jednak narzekania, że nie został uruchomiony podczas czerwcowego REKLAMA

Jak działa zbiornik Racibórz

Informacja zarządcy obiektu PGW Wody Polskie – RZGW Gliwice Racibórz » Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – inwestor przy budowie zbiornika Racibórz tłumaczy zasady działania obiektu.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Ma to związek z licznymi pytaniami Czytelników, zdziwionych tym, że mimo osiągnięcia przez zbiornik pełnej funkcjonalności Odra rozlała się poza koryto. – Panie Redaktorze uprzejmie informuję, że zbiornik Racibórz Dolny – polder to obiekt przygotowany głównie z myślą o powodziach katastrofalnych, 100-letnich, 1000-letnich. Polder podejmie pracę gdy przepływ w rzece w Odrze osiągnie 1210 m3/s, co przekłada się na poziom wody na posterunku wodowskazowym w Miedoni ok. 800cm. Dla przykładu podam, że w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy przez Racibórz przechodziła fala powodziowa, na wodowskazie w Miedoni odnotowano poziom 662 cm przy przepływie max. 574m3/s. W systemie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na obszarze Raciborszczyzny funkcjonuje również polder Buków, który

wezbrania Odry. Podniosło się larum, że Odra wyszła z brzegów, zalała pola, łąki, ścieżkę i plażę w parku Zamkowym. Nie tak miało być! – nie brakowało głosów oburzenia. Otóż tak właśnie ma być! Ostatnie wezbranie trudno nazwać powodzią i trudno też dociec, dlaczego takie niemal coroczne pomruki rzeki uważamy za katastrofę. Czerwcowe wody spokojnie przeprowadzono mięod 2002 r. pełni swoją rolę, przejdzy wałami, a pod wodą znalazło mując nadmiar wód w korycie się to, co od setek lat – wskutek Odry. Polder Buków przejmuje położenia na terenach zalewowodę nim wpłynie ona do zbiorwych – jest zalewane. Zbiornik nika Racibórz Dolny. Polder ten będzie działał, kiedy przyjdzie uruchomił się w czasie obecnaprawdę wielka woda. nego wezbrania i przyjął część Poza nim mamy też dziś nowoczesny system ostrzegania. Narzędzia prognozowania pozwalają przewidzieć katastrofalne wody i to na tyle szybko, że w porę zostanie przeprowadzona ewakuacja. Obecny rząd wraca do planów sprzed dziesiątek lat, czyli do zbiornika stałego jako elementu kanału Odra-Dunaj. Mowa o porcie w Sudole Racibórz » Powrót raciborskiej lecznicy do normalności to jeden i wielkiej żegludze. Mówienie nic z tematów poruszonych dziś w Raciborzu przez ministra środowinie kosztuje, może rzeczywiście ska, raciborzanina Michała Wosia (Zjednoczona Prawica). doczekamy się realizacji tych śmiałym zamierzeń, ale ważne, że zrobiono pierwszy, najważPo wspólnym porannym statystyki na 100 tys. mieszkańniejszy krok – oddano do użytku briefingu prasowym z woje- ców, szczególnie w Kraju Śląbudowlę chroniącą 2,5 mln ludzi. wodą w Śląskim Urzędzie Wo- sko-Morawskim, bywają gorsze jewódzkim dotyczącym kopal- niż u nas. – Rodzi się więc pytani cynku i ołowiu w powiecie nie, czy decyzja jest podyktowazawierciańskim, minister Mi- na czystą merytoryką? – mówił chał Woś odwiedził w południe minister. Racibórz. Spotkanie z lokalnyCo do szpitala, przekazał mi mediami odbyło się w jego usłyszane dziś zapewnienie biurze poselskim w siedzibie wojewody, iż z chwilą odmrażaTMZR. Minister na początku nia śląskich lecznic jednoimienuspokoił osoby zaniepokojone nych (Racibórz, Tychy, Gliwice), sytuacją na Odrze. raciborska nie będzie ostatnią, Odniósł się potem do ograni- która doczeka się powrotu do czenia mieszkańcom wojewódz- normalności. twa śląskiego podróży do Czech. Minister odniósł się też do Zapewnił, że polska dyploma- postawienia radnego Piotra cja robi wszystko, by to zmie- Klimy poza koalicję rządzącą nić, działania południowego są- w mieście. Michał Woś, mocno siada uznał za „dosyć niespra- związany z radnymi Michała wiedliwe”. Sytuacja w naszym Fity, poparł obecną ekipę rząregionie – jak zapewniał – nie dzącą. Dziś uznał ją za najlepodbiega od reszty kraju, twar- szą z dotychczasowych w miede dane są przedstawiane Cze- ście, z potencjałem, ale jest zdachom, u których zresztą średnie nia, że proces nabierania przez

R E K L A M A : Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl / tel. kom. 508 646 553

nie się wymiernej fali powodziowej, lub jeśli występuje ryzyko nałożenia się w krótkim czasie kolejnej fali – tłumaczy Linda Hofman, rzeczniczka RZGW Gliwice. opr. waw

Minister Michał Woś o przekształceniu

SZPITALA W RACIBORZU

W Y D A W C A : Fabryka Informacji sp. z o.o. / 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. / tel. +48 32 415 18 66 / e-mail: sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny / prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 / e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

wód z rzeki Odry. Możliwe będzi również przyjęcie wód przez polder Racibórz przy niższym poziomie w korycie cieku, jeśli prognozy meteorologiczne i w ich następstwie – hydrologicznych, przewidują formowa-

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

nią doświadczeń powinien przebiegać szybciej, zaś rządzenie nie może powtarzać schematów z działalności gospodarczej, ale w większym zakresie uwzględniać potrzebę dialogu społecznego. Za mrzonki uznał działania radnego Klimy zmierzające do referendum w sprawie przyłączenia powiatu raciborskiego do Opolszczyzny. Jego zdaniem to nie przynależność

administracyjna, ale reprezentaci powiatu decydują o tym, ile uda nam się zdobyć środków na ważne inwestycje. Przypomniał pieniądze pozyskane na drogi w czasie, kiedy był członkiem zarządu województwa śląskiego. To jego zdaniem dowód, że Raciborszczyzna potrzebuje silnych przedstawicieli we władzach, a nie przeprowadzki do innego województwa. (waw)

REKLAMA

Młoda para szuka mieszkania Może być do remontu lub zadłużone. Płacimy gotówką. Klaudia i Tomek  690 991 431


»3

Piątek, 26 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Premier

Jak spalić nawet 1000 kalorii w jednej grze?

NA ZBIORNIKU RACIBÓRZ DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

To była rzeczywiście wielka powódź, która spowodowała ogromny dramat na wielkich połaciach naszego kraju – mówił szef rządu. – Przeznaczyliśmy ogromne środki na budowę tego zbiornika tutaj pod Raciborzem i dzięki temu zbiornikowi moglibyśmy ocalić Wrocław, Opole, Kędzierzyn, całą Opolszczyznę, Dolny Śląsk przed taką powodzią, jaka była w ’97 r. Czyli skala, wielkość tego zbiornika, te 185 mln m3, pomogłoby ocalić przed tamtą powodzią. Dzisiaj ten zbiornik w Raciborzu chroni przed taką wielką wodą – zaznaczył premier. Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, zapowiedział kontynuację działań na rzecz przekwalifikowania zbiornika z suchego na stały akwen. Premierowi towarzyszył raciborzanin, minister środowiska Michał Woś. Zbiornik nazwał symbolem nieudolności, wspominając działania ABW i sprawę rozbiórki zapór, do których budowy użyto niewłaściwego materiału. – Dopiero nasz rząd przyszedł i dokoń-

czył tą wielką, bardzo ważną inwestycję – skwitował. – Gdybyśmy wtedy w 2016 r. kiwnęli głową i odbierali to wszystko tak jak miało być odbierany, to dzisiaj ten zbiornik musiałby być drugi raz rozbierany, żeby chronić 2,5 mln ludzi – dodał. Głównym zadaniem zbiornika Racibórz Dolny jest radykalne zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie Odry poniżej zbiornika poprzez zapewnienie retencji powodziowej. To znacznie zredukuje przepływ poniżej zbiornika oraz opóźni czas dotarcia kulminacji fali powodziowej do ujścia Nysy Kłodzkiej, a tym samym zmniejszy ryzyko nałożenia się na siebie obu fal. Łączny koszt inwestycji to ok. 2 mld zł. Po zakończeniu wizyty na terenie zbiornika Racibórz Dolny premier Mateusz Morawiecki wraz z wojewodą udał się do Kuźni Raciborskiej. Tam dokonał oględzin drogi, która została wyremontowana dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Dróg Samorządowych, a następnie spotkał się ze strażakami z OSP Turze. opr. w

REKLAMA

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonej w Cyprzanowie, stanowiącej działkę nr 517 a.m.9, obręb Cyprzanów, o powierzchni 0,1069 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00051033/9 oraz położonej w Pietrowicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 820 a.m.13, obręb Pietrowice Wielkie, o powierzchni 1,2231 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00045661/5. ________ Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30. REKLAMA

Aktualności

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

JEST TAKIE MIEJSCE W RACIBORZU Racibórz » Squash w Raciborzu cieszy się coraz większą popularnością. Ciężko się temu dziwić – jest on powszechnie uznawany za jeden z najzdrowszych sportów na świecie. Idealny sport dla kogoś, kto planuje zrzucić parę kilo, żeby zrobić wymarzoną formę na wakacje. Podczas jednej rozgrywki gracz jest w stanie spalić nawet 1000 kalorii! To nie wszystko! Poprzez grę w squasha rozwiniesz swoją kondycję, koordynację oraz tkankę mięśniową, zapewniając swojemu ciału wszechstronny rozwój. Poza tym gra w squasha po prostu daje dużą przyjemność. Wszystko ładnie brzmi, ale jak zacząć? Właśnie w tym celu jest ten artykuł. Przeczytaj do końca, aby wiedzieć co dokładnie potrzebujesz do gry w squasha. Zacznijmy od stroju – potrzebować będziesz koszulkę, spodenki (ew.spódniczki) oraz buty. Najważniejsze jest, aby miały jasną podeszwę – kort do squasha bardzo łatwo zabrudzić. Pamiętaj o wodzie i ręczniku, bo jest to naprawdę męczący sport! Gdy masz już wszystko co potrzeba, pora zarezerwować kort. W klubie Brooklyn Gym możesz dokonać rezerwacji samodzielnie lub poprosić o zajęcia z trenerem. Pamiętaj, że nie powinieneś od razu przystępować do gry, zadbaj o dobrą rozgrzewkę, aby zapobiegać powstawaniu urazów. Możesz przebiec się po korcie, porozciągać, bądź zrobić przysiady. Gra w squasha jest całkiem prosta. Odbijasz piłkę rakietą w taki sposób, by odbiła się od ściany, po czym uderza ją przeciwnik. Zgodnie z tą regułą, nie możemy odbić piłki podanej przez przeciwnika, zanim odbije się ona od ściany. Rozgrywka kończy się w momencie, kiedy jeden z graczy źle odbije piłeczkę (tj. odbije się ona od podłogi dwukrotnie lub przekroczy linię autu). Wybór osoby która rozpoczyna grę jest to-

kietą. W rozgrywce funkcjonują dwie zasady: LET i STROKE. Pierwsza mówi o tym, że w przypadku gdy utrudniasz przeciwnikowi dojście do piłki, co może stanowić dla Ciebie zagrożenie to przeciwnik musi zatrzymać grę i rozgrywkę się powtarza. Jeśli zaś przeszkadzasz na tyle mocno, że nie da się uniknąć zagrożenia to przeciwnik przerywa grę, a Ty tracisz punkt.

Squash przynosi dużo radości i korzyści, a im więcej masz okazji do ćwiczeń, tym lepiej będzie Ci szło! Zarezerwuj więc kort w Brooklyn Gym już dziś i przekonaj się sam jaką wielką frajdę może sprawić squash. talnie losowa. Pierwszy gracz wybiera pole z którego serwuje. Piłka musi odbić się od górnej części ściany – dopiero po tym przeciwnik może odbić piłkę. Od momentu serwisu pola kortu przestają mieć znaczenie, nie licząc oczywiście linii autu. Squash wydaje się prostym sportem, lecz wiąże się z małym ryzykiem. Szczególnie jeśli ktoś gra po raz pierwszy i nie wie jak prawidłowo posługiwać się ra-

REZERWACJA ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE: REKLAMA

tel. 733 300 301

|

FB: Squash Racibórz


Aktualności

»4

Rzecznik MZ:

sytuacja na Śląsku JEST OPANOWANA Racibórz » Sytuacja epidemiologiczna na Śląsku jest opanowana. Ogniska zakażeń zostały zamknięte. W tej chwili nowe zakażenia pochodzą już od rodzin górników, a nie ich samych – zaznaczył podczas konferencji prasowej w poniedziałek rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. „W weekend zakończyliśmy wymazywanie kopalń Jastrzębie Bzie i Budryk. To zakończona druga tura wymazów. Jeszcze będą zapewne raportowane wyniki z tej ostatniej tury wymazów, ale po dzisiejszym wyniku widać, że mówimy o sumie 19, 20, 30 zakażonych górników” – powiedział Andrusiewicz. Dodał, że nowe zakażenia wykrywane obecnie na Śląsku pochodzą od rodzin górniczych, a nie samych górników. „Na Śląsku sytuacja jest opanowana. Te ogniska zostały zamknięte, opanowane. Te spadające wyniki świad-

czą o tym najdobitniej” – zaznaczył. Resort zdrowia podał w poniedziałek, że w sumie od początku epidemii w Polsce doszło do wykrycia 32 227 nowych przypadków choroby COVID-19 i śmierci 1 359 chorych. Na początku tygodnia zdiagnozowano 296 nowych przypadków, z których 130 pochodziło ze Śląska, a 48 z województwa łódzkiego. Rzecznik MZ w kontekście tych danych powiedział też, że w województwie łódzkim w domu seniora wykryto jedno ognisko choroby. Rzecznik zwrócił też uwagę na „spektakularną”

Piątek, 26 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com liczbę osób, które wyzdrowiały w miniony weekend. „Mamy prawie 1400 osób, które od piątku wyzdrowiały na niecałe 920 osób, które zachorowały”. Odnosząc się do poziomu wskaźnika reprodukcji wirusa, który odzwierciedla, ile osób potencjalnie zaraża jedna chory pokreślił, że w Polsce ten wskaźnik na początku tego tygodnia spadł do 1,11 z 1,14 odnotowanych w minionym tygodniu. Najwyższy wskaźnik występuje w woj. łódzkim – 2, a na Śląsku waha się w granicach 1,5 proc., najniższy dotyczy woj. warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Andrusiewicz przypomniał też, że „świadectwem”, ile jest niezdiagnozowanych przypadków choroby w społeczeństwie, może być wynik testów, które wykonuje się u osób udających się do uzdrowisk. Wśród 4,2 tys. przebadanych do tej pory kuracjuszy, wykryto chorobę u 14 osób. Dodatkowo rzecznik podał, że resort zakończył rozdysponowanie środków ochrony osobistej, które będą przekazane do komisji wyborczych. Wyliczył, że przekazano m.in. 1,5 mln masek, około 260 tys. przyłbic, ponad 5 mln jednorazowych rękawiczek.

REKLAMA

ks. Rudolf Beer – były proboszcz w Zawadzie Książęcej gm. Nędza, ks. Reinhold Buczek, ks. Joachim Dembończyk, ks Bronisław Dołhań, ks. Stefan Jenek, ks. Franciszek Lerch, ks. Norbert Peikert, ks. Jan Szywalski – były proboszcz w Studziennej w Raciborzu, ks.

RACIBORSKA TĘŻNIA SOLANKOWA Racibórz » Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego zebrał 1576 głosów w I budżecie obywatelskim województwa śląskiego.

1576 głosów wystarczyło, by zdobyć 313 tys. zł i skierować projekt do realizacji w 2020 r. Na wizualizacjach ACKEE Group pokazano jak będzie wyglądać. Tężnia stanie na placu pomiędzy budynkami A i B kompleksu ZSOMS przy ul. Śląskiej i Kozielskiej – Tężnia solankowa – źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza – taką oficjalną nazwę nosi to przedsięwzięcie. – Celem jest (PAP) budowa ogólnodostępnej tężni solankowej na terenie ZSOMS w Raciborzu. Tężnia solankowa w drewnianej konstrukcji, wyposażona w pompę, rozprowadzając solankę po odpowiednio rozmieszczonych gałęziach spowoduje wytwarzanie specyficznego mikroklimatu, pomagającego w leczeniu chorób układu oddechowego i we wzmocnieniu systemu odpornościowego. Dodatkowo zrewitalizowany podczas realizacji projektu teren szkoły, poprzez zielony ogród z nasadzeniami drzew i krzewów wokół tężni oraz wyposażony w elementy małej architektury miejskiej – stanowić bęJoachim Obronczka oraz ks. Lu- dzie miejsce spotkań i integracji dwik Ślęzak (nieobecny na spotkaniu). Opolski ordynariusz przekazał jubilatom pozdrowienia od abp. Alfonsa Nossola, bp. Jana Kopca, bp. seniora Gerarda Kusza i innych obecnych i emerytowanych biskupów.

Diamentowy jubileusz kapłaństwa

Na roku zaczynało ich ponad 50, a 19 czerwca 1960 roku święcenia prezbiteriatu przyjęło 27 diakonów. Prawie wszyscy spotkali się w kaplicy biskupiej, by z bp. Andrzejem Czają i bp. Pawłem Stobrawą odprawić dziękczynną Mszę św. Do dziś żyje dziesięciu:

Pokazano jak będzie wyglądać

mieszkańców Raciborza. Ma to szczególne znaczenie w dzisiejszym czasie, kiedy to wskaźniki zanieczyszczenia środowiska i ilość pyłów w powietrzu są znacznie przekroczone. Jest to inwestycja w zdrowie mieszkańców i dzieci z Raciborza i miejscowości ościennych – uczniów ZSOMS w Raciborzu – napisali inicjatorzy. W I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy regionu decydowali o rozdysponowaniu 10 milionów złotych. W lipcu mogli składać propozycje zadań, natomiast w listopadzie wskazywali te spośród zgłoszonych projek-

FRANCUZI PODALI, kiedy spodziewają się

tów, które w ich ocenie są najciekawsze i najpotrzebniejsze. Mieszkańcy mogli wybierać wśród 85 zadań podzielonych na poszczególne pule – wojewódzką i 7 pul podregionalnych. Głosowano elektronicznie za pośrednictwem strony eBO.slaskie.pl. Między 12 a 30 listopada odnotowano 23 683 ważne głosowania. Listę zadań do realizacji w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego. Znajdują się na niej 43 zadania na łączną kwotę ponad 9 milionów złotych. opr. w

szczepionki firm z Chin, a także po jednej z USA i Wielkiej Brytanii. Jak stwierdził jednak szef Sanofi Paul Hudson, bycie liderem w tym wyścigu ma swoje minusy: pierwsze szczepionki mogą być mniej skuteczne, a poza tym firmy je produkujące mogą nie być w stanie Polska » Koncern farmaceutyczny Sanofi zapowiedział we wtorek, zapewnić dostatecznej ich podaży. Sanofi tymczasem plaże spodziewa się zatwierdzenia swojej szczepionki na koronawinuje wyprodukowanie miliarda dawek szczepionki w ciągu rusa, opracowanej wspólnie z GSK, w pierwszej połowie 2021 r. roku. Poza prototypem szczePoczątkowo firma przewidywała wejście produktu na rynek w dru- pionki rekombinowanej opragiej połowie przyszłego roku. cowywanej z GSK, francuski koncern rozwija też inny prototyp oparty o zsyntetyzowany Jak oznajmił dziennikarzom ny we współpracy z brytyjskim kwas mRNA. Rozpoczęcie baszef działu badań francuskiej koncernem GlaxoSmithKline dań klinicznych tego preparatu firmy John Reed, Sanofi zmie- jest daleko w tyle za konkuren- jest planowane na koniec roku. niło swoją prognozę pod wpły- cją, jeśli chodzi o zaawansowa- Szczepionkę tego typu przygowem rozmów z przedstawicie- nie prac. O ile Sanofi planuje towuje również m.in. amerylami ciał nadzoru farmaceu- rozpoczęcie badań klinicznych kańska firma Moderna, jeden tycznego. Mimo przyspieszo- z udziałem pacjentów we wrze- z liderów wyścigu. nego harmonogramu prototyp śniu, w drugiej fazie badań (PAP) szczepionki Sanofi opracowa- są już m.in. trzy potencjalne

rejestracji szczepionki na COViD-19


Ogłoszenia

»5

Piątek, 26 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

dbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC, bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl. www. autozlomwodzislaw.pl. REKLAMA

Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę – Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń !. Tel. kom.: 692 191 585. Auto-złom Racibórz,skup-kasacja24/h. Tel501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zanieREKLAMA

Działkę sprzedam

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Usługi finansowe

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07.

Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Działka ROD Sprzedam działkę rekreacyjną. Tel. kom.: 669304015.

FINANSE Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Dom sprzedam

REKLAMA

USG RACIBÓRZ Skup aut za gotówkę – Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

Sprzedam SKUP AUT KAŻDA MARKA OSOBOWE BUSY 512-700-770 SKUP AUT za GOTÓWKĘ TEL 790740750 Chcesz szybko sprzedać Auto? Potrzebujesz gotówki?b Nie chcesz czekać w BEZ KOŃCA aż ktoś kupi Twoje Auto? Masz dość WIZJONERÓW którzy wymagają cudów? Masz samochód który tylko generuje koszty i nie jest już potrzebny? Pomożemy, wystarczy zadzwonić. Tel. kom.: 512700770, e-mail: skup2010@interia.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Mieszkanie sprzedam 3-pokojowe Chodkiewicza Oferta na wyłączność, dostępna tylko u nas! Oferujemy do zakupu wyremontowane 3-pokojowe mieszkanie w Raciborzu, o pow. 65m2, z umeblowaną i wyposażoną kuchnią i łazienką, oraz szafą wnękową w przedpokoju. Mieszkanie ciepłe – środkowe, w bloku przy ul. Chodkiewicza, na 6-tym piętrze (nieostatn. tel.: 690886655, e-mail: darekrudzki@wp.pl.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia, e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego, pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Praca dla operatorów CNC DOMGOS sp. z o.o. poszukuje Operatorów CNC/ REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Solnej nr 1/7 Lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Solna nr 1/7; II piętro; 1 pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 36,06 m2 oraz przynależna piwnica o powierzchni 5,15 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 4175/40 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0419 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00034461/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

115 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

29 lipca 2020 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

11 500 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 22 lipca 2020r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki ogłoszenia o przetargu Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz ogłoszenia o przetargu pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

REKLAMA

Fines Operator Bankowy

Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Pomocników operatorów CNC. OPIS STANOWISKA: Obsługiwanie maszyn sterowanych numerycznie. WYMAGANIA: doświadczenie w pracy na obrabiarkach. OFERUJEMY: stabilną pracę w systemie zmianowym w rozwijającej się firmie możliwość rozwoju, e-mail: praca@domgos.com. Zatrudnię pracownika Firma Budowlana Laube Marek (gmina Krzyżanowice) szuka osób do pracy w budownictwie. Praca na terenie powiatu Raciborskiego. Tel. kom.: 503 561 942, 603322160, e-mail: laube76@o2.pl. Zatrudnię stolarza/cieślę – Czechy Zatrudnię osobę na stanowisko stolarza/cieślę do pracy w Bolaticach (Republika Czeska, 10km od granicy). Jesteśmy rodzinną firmą, która od lat specjalizuje się w produkcji mebli, drzwi z drewna masywnego oraz laminatu. Oferujemy bardzo dobre wynagrodzenie adekwatne do zdolności i kwalifikacji. Tel. kom.: +420 732 320 264, +48 603 453 781, e-mail: jvtruhlarstvi@seznam.cz. Montażysta Instalacji fotowoltaicznych Szukam osoby do pomocy przy montażu instalacji fotowoltaicznych. Mile widziana znajomości branży dekarskiej. Wymagany brak lęku wysokości. Więcej informacji. Tel. kom.: 787667591, e-mail: elektromario.instalacje@gmail.com. MAGAZYNIER/PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Hurtownia chemii gospodarczej zatrudni wydawcę magazynowego z możliwością pracy na dalszym etapie jako kierowca lub przedstawiciel handlowy. Prosimy o kontakt w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00. Tel. 513 195 207, 513 195 206. Tel. kom.: 513195206, e-mail: grzegorz.urbas@dabox.com.pl. dabox.com.pl.

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

REKLAMA

Inne Sklep internetowy Podejmiemy współpracę lub założymy spółkę w celu prowadzenia sklepu internetowego sprzedającego nasze produkty. Sklep jest już gotowy w nowej odsłonie. Wymaga dopracowania. Po naszej stronie jest magazyn i wysyłka. W sprzedaży 8000 produktów. Tel. kom.: 513195206, e-mail: grzegorz.urbas@dabox.com.pl. REKLAMA

REKLAMA


Rozrywka

»6

Piątek, 26 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

z 4 bloków tematycznych: teatru jednego aktora, teatru tańca, spektaklu dla dzieci oraz koncertu piosenki aktorskiej. W ramach projektu organizujemy warsztaty online i finałowe prezentacje video. Więcej informacji wkrótce. Dzięki dotacji z Narodowego Centrum Kultury, możemy zrealizować ciekawy projekt w sieci, otwierając się na nowych odbiorców. Wyobraźmy sobie tę sytuację: lipcowy wieczór, przyjemna zieleń ogrodu, nastrojowe światła, rozmowy o literaturze oraz recital jazzowy... Tak, to jest możliwe! Zapraszamy w sobotę 4 lipca do ogrodu DK Strzecha na S-P-O-T-K-A-N-I-E promocyjne 31 numeru Almanachu ProwincjonalneUWAGA! go, które tradycyjnie poprowadzi Marek Rapnicki. Jego gośćmi Mamy już ostateczną informację w sprawie zawieszonego spek- będą: Jacek Molęda, Jerzy Dębina, Janusz Nowak. Muzycznie taklu JAŚ I MAŁGOSIA, który miał odbyć się 15 marca 2020. Zo- umili nam ten wieczór wspaniały głos Joanny Skowyry. Joanstaje on odwołany. Zwrot biletów możliwy jest tylko w tych punk- na wykona standardy jazzowe w aranżacji Adam Jarzmik Music. tach, w których zostały one zakupione (Biletyna, kasa RCK RDK). A ponadto zapraszamy na nasze strony: www.rck.com.pl oraz KULTURA: ON/OFF na www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury/ tam wciąż Raciborskie Centrum Kultury realizuje projekt KULTURA: publikujemy nowe informacje i wiadomości o kulturze i nie tylON/OFF. Program, w którym bierzemy udział jest dedykowany ko, zachęcamy do wspólnej zabawy, przedstawiamy raciborzan wsparciu i rozwojowi działalności kulturalnej oraz artystycznej znanych i mniej znanych, prowadzimy nadzwyczajny klub płytow sieci w czasie pandemii koronawirusa. Nasz projekt składa się wy, opowiadamy o muzyce, literaturze i filmach, które wywarły

wrażenie na naszych pracownikach. Robimy szybkie kursy różnych prac manualnych i mnóstwo innych atrakcji! A już niebawem… niespodzianka! Bądźcie z nami!

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

KRUCHE CIASTO

z masą śmietanową i porzeczką Surowego ciasta nie potrzeba schładzać w lodówce. Ciasto: • 2 szklanki mąki tortowej (300 g) • 0,5 szklanki cukru pudru • 1 kopiasta łyżeczka proszku do pieczenia (10 g) • 1 łyżeczka cukru waniliowego • 125 g masła o temperaturze pokojowej • 1 średnie jajko Wszystkie składniki ciasta zagnieść. Tortownicę o średnicy 29 cm wysmarować tłuszczem, po czym wylepić ciastem dno oraz brzeg do połowy wysokości. Następnie nakłuć ciasto widelcem i wlać masę śmietanową z porzeczką Całość włożyć do nagrzanego piekarnika do 180° C piec około 50 minut ( grzanie górne i dolne) Masa: • 400 g śmietany kremówki 30% • 8 łyżek cukru (150 g)

• 3 łyżeczki cukru waniliowego • 2 budynie waniliowe • 4 jajka Dodatkowo przygotować: • 400 g obranej czerwonej porzeczki ( lub jagód ) Wszystkie składniki masy utrzeć, po czym wsypać owoce i wymieszać.

www.smakiweroniki.pl


»7

Piątek, 26 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA

od 9.00 do 15.00

Dziewięć zarzutów dla zuchwałego 53-latka Racibórz » Raciborscy kryminalni zatrzymali 53-letniego mężczyznę, który 17 czerwca, w Raciborzu przy ulicy Pocztowej, dokonał kradzieży roweru. Za to przestępstwo grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania 53-letniego mężczyzny doszło 18 czerwca około godziny 11.10 na terenie Raciborza. Policjanci pracowali nad sprawą zuchwałej kradzieży roweru z ulicy Pocztowej. Straty szacowano na kwotę około 750 złotych. Funkcjonariusze trafnie wytypowali i zatrzymali złodzieja, którym okazał się być 53-letni mieszkaniec Raciborza. Jak ustalili, nie była to jedyna wpadka mężczyzny. W okresie od 6 maja do 18 czerwca dokoREKLAMA

REKLAMA

nał w Raciborzu szeregu włamań i kradzieży. Spowodował straty na kwotę kilku tysięcy złotych. 53-latek łącznie od śledczych usłyszał dziewięć zarzutów, a prokurator – na wniosek raciborskich policjantów – w piątek 19 czerwca zastosował w stosunku do niego dozór policyjny. W dużej części udało się odzyskać skradzione rzeczy. kpp


Aktualności

»8

Piątek, 26 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

zarasta trawami Raciborska architektura Miasto Akurat! Oto stanowisko WYSOKO OCENIANYM Urzędu Miasta

kierunkiem studiów w Polsce

Racibórz » Jak się okazuje, równo skoszone trawniki w wielu miejscach zastąpią łąki kwietne.

Racibórz » Kierunek architektura, który działa w raciborskiej PWSZ został doceniony przez uznane w Polsce czasopismo Architektura Murator. Redakcja umieściła raciborską uczenie wśród tych, na których warto podjąc studia na tym kierunku. Tych, którzy zastanawiają się wciąż nad wyborem PWSZ w Raciborzu, zachęcamy do lektury. PWSZ w Raciborzu należy do młodszych publicznych uczelni w Polsce. Założona została w 2002 roku. Do jej struktury organizacyjne zalicza się obecnie siedem instytutów, w tym Instytut Architektury. Uczelnia kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych blisko cztery tysiące studentów. Absolwenci raciborskie PWSZ po zakończeniu studiów uzyskują tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Od niedawna uczelnia kształci także przyszłych magistrów pedagogiki. Według deklaracji uczelni, 80% wykładowców na kierunku ar- mieckiego, czeskiego lub włochitektura pracuje czynnie skiego. Zajęcia językowe trwaw zawodzie architekta. ją cztery semestry. Uczelnia zapewnia także praktyki stuJak dostać się na architekturę denckie po pierwszym i drugim w raciborskiej PWSZ? roku studiów. Są to praktyki inPrzy procesie rekrutacji na wentaryzacyjne (3 tygodnie po ten kierunek studiów w raci- drugim semestry), plener ryborskiej PWSZ obowiązuje eg- sunkowy (60 godzin po drugim zamin wstępny z predyspozy- semestry), praktyki budowlane cji oraz matura z matematy- (2 tygodnie po czwartym semeki przynajmniej na poziomie strze) oraz praktyki projektopodstawowym. Wspomniany we (15 tygodni po 6 semestrze). egzamin z predyspozycji trwa Raciborska uczelnia działa we zwykle jeden dzień. W tym ro- współpracy ze Śląską Okręgoku, z uwagi na epidemię CO- wą Izbą Architektów, która poVID-19 odbędzie się od w formie średniczy w poszukiwaniu miejon-line w dniu 25 lub 29 czerwca. sca praktyk dla studentów. Szczegóły można znaleźć na ofiW raciborskiej PWSZ dziacjalnej stronie uczelni pod adre- ła także wiele kół naukowych sem www.pwsz.raciborz.edu.pl. oraz organizacji studenckich. Podobnie jest w Instytucie ArLimit miejsc, koszt studiów, chotektury. Tutaj warto wymiezajęcia językowe, stypendia, nić Studio ARCH zajmujące praktyki się projektowaniem architekStudia na kierunku architek- tonicznycm oraz Architekton, tura w raciborskiej PWSZ odby- działający w dziedzinie ochrowajś się jedynie w systemie sta- ny wartości materialnych i śrocjonarnym. Na roku jest około dowiskowych w architekturze. trzydziestu studentów, a cały Studenci PWSZ w Raciborzu, proces kształcenia trwa cztery podobnie jak ich koledzy z inlata (osiem semestrów). Wykła- nych uczelni mogą liczyć na dy stanowią około jedną czwar- atrakcyjne warunki stypentą ogółu zajęć. 13% to laborato- dialne. Mogą skorzystać mięria, a ćwiczenia praktyczne sta- dzy innymi ze stypenium reknowią większą część procesu tora, stypendium socjalnego kształcenia. Zajęcia z progra- oraz stypendium socjalnego ze mów komputerowych trwają zwiększeniem. Obecnie stypendwa semestry (60 godzin). Ra- dia rektora otrzymuje 102 stuciborska uczelnia posiada licen- dentów, natomiast stypendium cje na takie programy kompute- socjalne 49. rowe jak: AutoCad, Revit, ArchiPaństwowa Wyższa Szkoła cad, Microsoft Office, 3ds Max, Zawodowa w Raciborzu aktywSketchUp czy Adobe Illustrator. nie współpracuje z innymi śląW ramach studiów odbywają skimi uczelniami kształcącysię lektoraty z języków obcych. mi w zakresie achitektury i goStudenci mają do wyboru po 30 spodarki przestrzennej, a także godzin języka angielskie, nie- m.in. z Uniwersytetem w Sa-

rajewie. W ramach programu Erasmus studenci mogą wyjechać na studia do dwunastu różnych uczelni. Wyjazd może trwać maksymalnie dwanaście miesiecy. Istnieje też możliwość odbycia zagranicznych praktyk, trwających od 2 do 12 miesiecy.

Architektura w PWSZ Racibórz. Dlaczego warto?

Naprawdę warto podjąć studia na kierunku architektura w PWSZ w Raciborzu. Uczelnia oferuje kameralne studia, indywidualne podejście do studenta oraz niewielkie grupy. Możliwy jest także udział w licznych projektach konkursowych oraz wyjazdach studialnych. Raciborska uczelnia posiada także nowoczesną bibliotekę z czytelnią specjalistycznych czasopism. Nie jesteś do końca przekonany? Przeczytaj, co o studiach na kierunku architektuREKLAMA

ra mówi jeden ze studentów: – Jako student pierwszego roku śmiało mogę polecić studiowanie architektury w Raciborskim PWSZ. Przed wyborem uczelni zrobiłem spory research na temat tego którą uczelnie wybrać. Postanowiłem zaryzykować i pójść do mniej znanej uczelni ale z dobrą renomą. Nie zawiodłem się. Pozytywne opinie które otrzymałem potwierdzają się w 100%. Nieliczna grupa studentów oraz indywidualne podejście do każdego z nich wyraźnie pokazuje że dla kadry PWSZ nie liczy się ilość, ale jakość kształcenia – zachęca Paweł Ośko, student I roku kierunku architektura. Osoby chętne podjąć studia na kierunku architektura mogą wziąć udział w spotkaniu on-line przed egzaminem, które odbędzie się w najbliższy wtorek, 23 czerwca o godzinie 9.00.

– Witam. Czy są może Państwo poinformowani dlaczego w Raciborzu są tak zaniedbane trawniki? Trawa jest skoszona tylko w niewielu miejscach (na skwerach należących prawdopodobnie do wspólnot mieszkaniowych). Natomiast w większym i bardzo znacznym stopniu jest nieskoszona, tereny są zaniedbane, trawa sięga kolan. Ogólnie fajnie jak jest zielono, ale i estetycznie. Poza tym jak mam puścić dziecko na podwórko, skoro trawa tak wysoka, że nie wiadomo tak naprawdę na co dziecko wlezie, nie wspomnę o kleszczach w wysokich trawach itd. Miasto podnosi drastycznie czynsz, a trawy nie potrafią mi wykosić przed blokiem? Może warto było by poruszyć problem – napisała do nas Czytelniczka, dosyłając zdjęcia w galerii. – Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie wszystkie wskazane na załączonych zdjęciach tereny są w utrzymaniu gminy. Część to tereny pozostające w zarządzie wspólnot i spółdzielni. Informuję, że koszeniem terenów miejskich zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne. Koszenie prowadzone przez PK odbywa się na tych samych zasadach jak w latach ubiegłych. Prace pielęgnacyjne oraz koszenia traw realizowane są zgodnie z wyznaczonym harmonogramem lekko zmodyfikowanym z uwagi

na sytuację finansową budżetu miasta, wywołaną pandemią. Na harmonogram wpływ mają dodatkowo warunki pogodowe – susze w czasie których prace te były wstrzymane oraz ulewne deszcze – które sprzyjają wzrostowi traw, ale nie stwarzają warunków do koszenia. W Raciborzu sukcesywnie zmniejsza się też powierzchnię koszonego terenu przy drogach, o tereny przygotowywane pod łąki kwietne. Taka sytuacja dotyczy m. in. Ostroga, tj. okolic Czarnego Placu i fragmentów trawników wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ulicy 1 Maja – tam, gdzie nie ma to wpływu na bezpieczeństwo ruchu kołowego, czyli na terenach pozbawionych wjazdów na posesje, skrzyżowań, łuków drogi itd. Celowym zabiegiem jest także omijanie przy koszeniu fragmentów na których kwitną maki, czy pola rumianku – taka roślinność tworzy mikroklimat w mieście, absorbuje zanieczyszczenia, magazynuje wodę deszczową, a także zapobiega nagrzewaniu się powierzchni gleby. Na części terenów prowadzone są ponadto obserwacje terenów zielonych (koszonych i pozostawionych bez koszenia) tak, aby w dłuższej perspektywie czasu, wypracować rozwiązania korzystniejsze dla raciborskiej zieleni – odpowiedziała nam rzeczniczka magistratu Lucyna Siwek.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 24-2020-[588]  

Nasz Racibórz 24-2020-[588]  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded