Page 20

Aktualności

» 12

Piątek, 19 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Magiczne lata 60. i 70. w Raciborzu ROZPOZNACIE SIĘ NA ZDJĘCIACH? Racibórz » Wychowało się tu kilka pokoleń czytelników. Na coroczne bale karnawałowe przychodziły tłumy a przedstawiania teatralne były słynne w całym Raciborzu! Za datę powstania samodzielnego Oddziału Dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciborzu można uznać 1958 rok. Musiało upłynąć jednak 7 lat, zanim oddział osiągnął

pełną samodzielność. Uroczyste otwarcie nastąpiło 17 maja 1965 roku w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 4. Od tej pory zauważyć można ciągły wzrost czytelnictwa. W wypożyczalni

zastosowano wolny dostęp do półek a w czytelni z sukcesem organizowano wieczory baśni, przedstawienia kukiełkowe oraz lekcje biblioteczne. Prowadzony był także kącik informacyjno-bi-

bliograficzny w oparciu o księgozbiór oraz kartoteki zagadnieniowe. Oddział zaopatrzono także w nowinki technologiczne - magnetofon, płyty z nagraniami baśni, aparat wąskotaśmowy,

REKLAMA

projektor „Bajka” oraz powiększalnik fotograficzny. W 1970 roku założono w bibliotece Klub Poszukiwaczy Śladów Przeszłości, którego zadaniem było zbieranie zdjęć, spisywanie wspomnień, przeprowadzanie wywiadów i ankiet z pionierami życia gospodarczo-kulturalnego w Raciborzu w okresie 1945-46. Oddział Dziecięcy był w owym czasie wzorem i przykładem dla innych bibliotek tego typu w województwie opolskim, dlatego w Raciborzu właśnie organizowano seminaria dla bibliotekarzy oddziałów dziecięcych i instruktorów, jak również praktyki bibliotekarek dziecięcych z całego województwa opolskiego. Lata 80. i 90. w Oddziale dla

Dzieci podobnie jak w pozostałych oddziałach i filiach MBP, to lata zastoju spowodowane w dużym stopniu kryzysem gospodarczym i politycznym w kraju. Prężna działalność Oddziału rozpoczęła się ponownie w 2002 roku, kiedy to biblioteka została przeniesiona z lokalu przy ul. Wojska Polskiego 4 do budynku Biblioteki przy ul. Kasprowicza 12. Tekst jest częścią cyklu „Poznaj swoja bibliotekę”, który został stworzony z okazji 70-lecia raciborskiej biblioteki. Przybliżymy w nim działalność filii i oddziałów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu. MiPBP w Raciborzu

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 16-2019-[230]  

Nasz Racibórz 16-2019-[230]  

Advertisement