__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 17 stycznia 2020 r. ı Rok XIII nr 2 (566) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Szmuglował dopalacze z Holandii

WPADŁ W RACIBORZU

Racibórz » 30-latek z Raciborza wpadł w ręce policji, która otrzymała informację, że w jednym z lokali przy ul. Grzonki mogą się znajdować niedozwolone substancje. - Raciborscy kryminalni uzyskali informację, że 30-latek z Raciborza może posiadać znaczne ilości substancji zabronionych. Przypuszczenia śledczych okazały się słuszne. W mieszkaniu 30-latka znaleźli prawie 100 gramów pentendronu. Do zatrzymania mężczyzny doszło w Raciborzu na ul. Franciszka Grzonki. W trakcie postępowania ustalono, że nabywał on subREKLAMA

stancje na terenie Holandii, po czym sprowadzał je do naszego kraju. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek raciborskich śledczych i prokuratora, sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Podejrzany został już doprowadzony do zakładu karnego. 30-latkowi grozi kara minimum 3 lat więzienia.

REKLAMA

12

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 17 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

NAGRADZAJMY DOBRE POMYSŁY Poprzednia ekipa rządząca w magistracie nagradzała finansowo najpiękniejsze - zdaniem powołanej komisji konkursowej - elewacje. Obecna, również w ramach konkursu i również finansowo, nagradza najpiękniejsze balkony, loggie, tarasy oraz okna. Jednocześnie spacerując po mieście widać szereg zaniedbanych podwórek i skwerów, należących do gminy i wspólnot mieszkaniowych. W projekcie budżetu na 2020 roku zapisano z kolei 80 tys. zł na założenie łąk kwietnych w parku Zamkowym podczas gdy np. na żwirowniach pełno chaszczy i śmieci. Aż się prosi tu o kubły na odpady, jakieś ławeczki, może miejsca do grillowania, jakaś niewielka siłownia pod chmurką, coś co sprzyja spacerom i rekreacji. Racibórz zawsze kojarzył się jako zielone, piękne miasto. Zielona oaza kultur - tak reklamuje się powiat raciborski. O ten stan trzeba dbać i pielęgnować. Być może warto więc przemyśleć, by nie nagradzać tego, co już zrobiono, co może służyć jako przykład, ale dopłacać do tego, co w ramach

dobrych pomysłów można jeszcze zrobić. Formy mogą być różne - a to w budżecie obywatelskim - jak proponowała szefowa komisji oświaty - ująć specjalną pozycję na projekty eko, które wzbogacą nasz krajobraz o kolejne tereny zielone albo skumulować pieniądze z konkursu na balkony, loggie, tarasy, okna i wspomniane łąki w jeden większy budżet i przedyskutować, czy ogłosić nowy, na najlepsze projekty zagospodarowania podwórek i skwerów albo uporządkować żwirownie. Może wprowadzić budżety obywatelskie tematyczne, poświęcone wyłącznie poprawie krajobrazu i małej architektury, dając dostęp do środków nie tylko społecznikom, ale także firmom. Kwoty nie są oszałamiające, ale warto dokładnie przyjrzeć się każdej złotówce. Fakt, całego miasta od razu nie zmienimy, ale kilka śladów jednak pozostanie. Po cóż nam bowiem łąka kwietnia w parku Zamkowym, skoro np. wchodząc z Rynku na Rzeźniczą nie dość, że powitają nas obskurne dzwony na segregowane odpa-

RANKING 100 polskich miast i miejsce Raciborza Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

dy, hałda odpadów, to jeszcze podwórka kamienic wzdłuż zachodniej pierzei Rynku wyglądają - co tu dużo mówić - tragicznie. Władze pracują nad wprowadzeniem parku kulturowego w śródmieściu, ale co z tego, że uporządkujemy sprawy szyldów i ogródków, skoro zaplecza sklepów i punktów usługowych wciąż będzie lepiej nie pokazywać. Kwestia zagospodarowania podwórek w ścisłym centrum wydaje się kluczowa i priorytetowa. Śródmieście to przecież serce miasta!

Racibórz » Ośrodki badawcze mnożą rankingi miast, ale ten pokazany przez Klub Jagielloński obejmuje szerokie spektrum wskaźników. Spójrzmy zatem jak wygląda Racibórz i powiat raciborski jako jeden obszar zamieszkały przez 108 513 mieszkańców. Atrakcyjność i siła przyciągania najważniejszych miast na świecie - jak wskazuje autor - nie jest bowiem przypadkiem. Na wizualizacji raciborska PWSZ przyszłości. Ośrodki wiedzy będą decydować o konkurencyjności miast.

- Miasta koncentrują najzdolniejszych ludzi, najbardziej innowacyjne firmy i najciekawsze przedsięwzięcia społeczne i kulturalne, stanowiąc centra aktywności i rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozwój miast nie jest procesem liniowym. Miasta konkurują między sobą o talenty i zasoby, walcząc o prymat na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym czy wreszcie globalnym. Wynik tej konkurencji zależy od wielu czynników, m.in. od polityki krajowej, trendów globalnych (globalizacja, zmiany technologiczne), decyzji lokalizacyjnych przedsiębiorstw czy sprawności lokalnych polityków- pisze Karol Wałachowski - Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. polityki miejskiej i saRacibórz » ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE IN POLONIA AD 2020 - taką oficjalną nazwę nosi morządu terytorialnego. Ekoopracowanie zawierające wyniki badań prowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego nomista, doktorant w Katedrze SAC im. Witolda Zdaniewicza w roku 2019. Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dane obejmują 2018 rok. Po43,8 - 2017, 44,6 - 2016 ƒ Diecezja Opolska 21,4 - 2018, Ranking ma na celu porównakazują religijność wiernych Ko- ƒ Diecezja Gliwicka 37,8 - 2018, 20,8 - 2017, 21,1 - 2016,  nie dynamiki i ścieżki zmian 100 ƒ Diecezja Gliwicka 17,8 - 2018, największych ośrodków funkścioła katolickiego w powiecie 37,4 - 2017, 36,7 - 2016  raciborskim, należącym do me- ƒ Ogółem 2018 w Polsce 38,2 17,1 - 2017, 16,3 - 2016  cjonalnych w Polsce w latach ƒ Ogółem 2018 w Polsce 17,3 2004–2018. Podstawową detertropolii górnośląskiej, podzielonym pomiędzy: minantą dobieranych wskaźniƒ Archidiecezja Katowicka Odsetek wiernych Liczba księży  ków były najważniejsze teorie - Racibórz Brzezie, gmina przystępujących do komunii ƒ gliwicka 372 (369 - 2017)  opisujące rozwój miast. Zdecyśw. (communicantes)  ƒ opolska 714 (713 - 2017)  Kornowac  dowana większość danych poƒ Diecezja Opolska - Racibórz, ƒ Archidiecezja Katowicka ƒ katowicka 1062 (1075 - 2017)  chodzi z Banku Danych Lokalgminy Krzyżanowice, Krza18,7 - 2018, 19,1 - 2017, 19,4 nych tworzonego przez Główny opr. waw Urząd Statystyczny. GOSPOnowice, Pietrowice Wielkie, - 2016  REKLAMA Rudnik  DARKA: Średnie miesięczne ƒ Diecezja Gliwicka - gminy wynagrodzenie brutto do średNędza i Kuźnia Raciborska niego wynagrodzenia w kraju, odsetek ludności w wieku produkcyjnym, nakłady inwestycyjOdsetek katolików uczęszczających na niedzielne ne w przedsiębiorstwach, domsze św. (dominicantes)  chody budżetu gminy na mieszƒ Archidiecezja Katowicka kańca do średnich dochodów 36,7 - 2018, 37,0 - 2017, 38,1 w Polsce, liczba firm na „Liście - 2016  500”, współczynnik salda migraKlaudia i Tomek 690 991 431 ƒ Diecezja Opolska 43,7 - 2018, cji w wieku produkcyjnym. Tu

Kościół katolicki opublikował

najnowsze dane na temat wiernych

Młoda para szuka mieszkania Może być do remontu lub zadłużone. Płacimy gotówką. 

Racibórz zyskał najwyższą, 10. km2 powierzchni, tereny zielopozycję w rankingu. ne, łóżka w szpitalach ogólnych 1. Wrocław 100,00 1 na 10 tys. ludności, lekarze na 2. Kraków 90,91 2 10 tys. ludności, długość ścieżek 3. Trójmiasto 80,21 3 rowerowych na 10 tys. ludności, 4. Bielsko-Biała 72,82 4 liczba wypadków drogowych. 5. Rzeszów 68,49 5 Racibórz miejsce 51, aglome6. Bydgoszcz i Toruń 62,50 6 racja rybnicka 67. 7. Poznań 62,50 6 8. Starogard Gdański 61,48 8 Pozycja w rankingu łącznie: 9. Warszawa 60,24 9 1. Warszawa 10. Racibórz 60,00 10 2. Wrocław (...) 3. Rzeszów 50. aglomeracja rybnicka 4. Trójmiasto 5. Bydgoszcz i Toruń WIEDZA: studenci ogółem, 6. Bielsko-Biała absolwenci ogółem, wybory 7. Kraków samorządowe (frekwencja) do 8. Lublin średniej w kraju, współczynnik 9. Płock skolaryzacji (podstawowe), ab- 10. Kielce solwenci LO w ogólnej liczbie (...) absolwentów, zdawalność eg- 51. Racibórz zaminów maturalnych. Raci- 52. aglomeracja rybnicka: m. bórz miejsce 52, aglomeracja Rybnik, m. Żory, m. Jastrzębierybnicka 69. -Zdrój, powiaty rybnicki i wodziUSIECIOWIENIE: udzie- sławski, 526 tys. mieszkańców. lone noclegi na 1000 ludności, zwiedzający muzea i oddziały Sfinansowano przez Narona 10 tys. mieszkańców, liczba dowy Instytut Wolności - Cenuczestników imprez, liczba klu- trum Rozwoju Społeczeństwa bów w najwyższych ligach, do- Obywatelskiego ze środków stępność do lotniska, występo- Programu Rozwoju Organizawanie drogi kategorii A lub S. cji Obywatelskich na lata 2018Racibórz miejsce 98, aglome- 2030. racja rybnicka 26. opr. waw JAKOŚĆ ŻYCIA: mieszkania na 1000 ludności, mediana Na wizulacji raciborska PWSZ cen 1 m2 lokali mieszkalnych / przyszłości. Ośrodki wiedzy będą średnie wynagrodzenie, emisja decydować o konkurencyjności miast. zanieczyszczeń pyłowych na 1 REKLAMA


Piątek, 17 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»3

Aktualności

REKLAMA

z pewnością znacząco ułatwi nam pracę. Na dziś, jeśli chodzi o wyposażenie, to niczego nam nie brakuje, bo tak naprawdę nie może nam niczego brakować. Chcielibyśmy jednak zwiększyć środki na szkolenia naszych ludzi, który uczą się przez całe zawodowe życie. By być dobrym ratownikiem medycznym, muszą oni zdobywać wiedzę praktycznie codziennie. To, niestety, wiąże się z wydatkami, które my musimy ponosić osobiście. Ogólnie jesteśmy zadowoleni ze swej pracy i sprzętu, jaki mamy do dyspozycji. Chcielibyśmy jednak, by społeczeństwo o wiele bardziej nas doceniało – mówiła w październiku kierownik raciborskiego pogotowia, Alicja Skowronek. W całym 2019 roku (dane za FB Ratownictwo Medyczne Racibórz) odnotowano 7083 wyjazdów - 19 na dobę, 590 na miesiąc. 347 to interwencje u dzieci i młodzieży, 3204 to wyjazdy do kobiet, 3500 do osób powyżej 65 lat, a 1016 do wypadków. 5475 to zachorowania. Stwierdzono 93 zgony. Aż 581 razy wyjeżdżano do pacjentów pod wpływem alkoholu, najczęściej, bo aż w 127 przypadkach w sierpniu.

POWIAT Powiatowa oświata z głodowym budżetem - W ostatnich dwóch miesiącach roku może być z tym problem - powiedział na posiedzeniu połączonych komisji Rady Powiatu odpowiedzialny za oświatę wicestarosta Marek Kurpis. Dyrektorów nie będzie stać na nic więcej poza wymianą żarówek. Część oświatowa subwencji na 2020 r. jest wyższa od planu pierwotnego na 2019 r. o kwotę 7.620.797 zł. – to jest o 17%, a od planu po zmianach o 5.754.128 zł. – to jest o 12% Jednocześnie liczba uczniów w tym okresie wzrosła o 20%, ponadto wysokość wynagrodzeń nauczycieli wzrosła od 1 września 2019 r. o 9,6%. Według szacunkowych danych wysokość subwencji oświatowej powinna być wyższa o kwotę co najmniej 2 mln złotych - napisał zarząd powiatu w uzasadnieniu projektu uchwały budżetowej. Na komisjach wspomniano, że subwencja jest realnie o 11 mln zł niższa od oczekiwanej. Na komisji mówiono dużo o brakujących milionach, ale szczególnie dwie zasygnalizowane kwestie powinny budzić niepokój. Pieniędzy, w obecnie przyznanej kwocie, może nie starczyć do końca roku. Ostatnie dwa miesiące, jak ostrzegał wicestarosta, mogą przynieść kłopot z wypłatą wynagrodzeń. Dyrektorzy szkół (I LO, II LO, Ekonomik, Gastronomik-Budowlanka, Mechanik) nie będą mieli praktycznie środków na remonty i wydatki rzeczowe. Światła jednak nie powinno zabraknąć, bo akurat na wymianę żarówek powinno starczyć. Jest też milion rezerwy oświatowej w budżecie. - Wynagrodzenia i pochodne – we wszystkich jednostkach poza jednostkami oświatowymi zostały zaplanowane przy „zamrożeniu wynagrodzeń osobowych na poziomie 2019 r.”. Wyjątkiem od tej zasady są obligatoryjne podwyżki minimalnego wynagrodzenia do wysokości 2600zł. oraz wzrost dodatków stażowych. Nie zostały zaplanowane na nagrody, poza nagrodami wynikającymi z Karty Nauczyciela. Plan wydatków na wypłatę „trzynastej pensji” został zaplanowany zgodnie z wyliczeniami dysponentów środków. W przypadku jednostek oświatowych wynagrodzenia zostały zaplanowane na poziomie niższym od wykazanych przez dyrektorów potrzeb - czytamy w uzasadnieniu. Byłoby jeszcze gorzej, gdyby nie dobra sytuacja budżetu za 2019 r., która już w grudniu pozwoli powiatowi opłacić pochodne od wynagrodzeń, uiszczane dotąd w styczniu. Ze względu na złą tegoroczną prognozę nie zaplanowano wsparcia dla PWSZ. Zarząd ma jednak nadzieję, że ministerstwo skoryguje na plus kwotę subwencji, a w ciągu roku pojawią się dodatkowe pieniądze.

Raciborscy ratownicy medyczni podsumowali 2019 rok Zespoły w Raciborzu, Kuźni Raciborskiej oraz Krzyżanowicach interweniowały w zeszłym roku 7083 razy. Pozyskano nowy sprzęt. 3 października minister Michał Woś wręczył ratownikom medycznym kluczyki do nowego ambulansu marki renault, zakupionego dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości. Kolejny, finansowany przez resort zdrowia, pojawi się w tym roku. Miał

REKLAMA

Rośnie bezrobocie w powiecie raciborskim być w zeszłym, ale liczba zamówień na karetki - ze względu na miniony rok wyborczy - jest tak duża, że firmy nie są w stanie ich realizować. Raciborskie ZRM-y mają do dyspozycji dobry sprzęt, więc na nowy ambulans mogą spokojnie poczekać. - Obecnie powiat raciborski dysponuje czterema ambulansami, które wprowadzone są do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dwa z nich stacjonują stale w Raciborzu, jeden na podstacji w Krzyżanowicach i jeden w Kuźni Raciborskiej. Ten, który dziś otrzymamy jest fizycznie piątym, ale tak naprawdę jest przeznaczony jako wymiana dla jednego z pojazdów już wysłużonych. Ambulans wyposażony jest w sprzęt najnowszej generacji, co

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż według danych szacunkowych z końcem grudnia ubiegłego roku odnotowano wzrost bezrobocia w powiecie raciborskim. - Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi 1 634 osoby (1547 w listopadzie), w tym 999 kobiet (984 w listopadzie). W porównaniu do danych z listopada 2019 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła o 87 osób. Jednocześnie informujemy, że w omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 134 wolne miejsca pracy. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 30.11.2019 r. wynosi 3,8 % - czytamy w komunikacie PUP Racibórz. PUP Racibórz

REKLAMA

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@ naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Magdalena Kiersztyn – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765 Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Aktualności

»4

Deklaracje podatkowe w gminach można pobrać on-line Urząd Miasta Racibórz informuje, że osoby prawne od stycznia 2020 r. zobowiązane są do składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na nowych ogólnopolskich wzorach, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. To samo dotyczy pozostałych samorządów ziemi raciborskiej, a więc Krzanowic, Krzyżanowic, Nędzy, Kornowaca, Kuźni Raciborskiej, Pietrowic Wielkich i Rudnika. Formularze można pobrać z portalu podatkowego ministerstwa finansów.

Ranking Perspektyw 2020 W górę II LO oraz Budowlanka

Perspektywy ogłosiły swój doroczny ranking liceów i techników. Powód do zadowolenia mają w Budowlance (CKZiU nr 1) oraz w II LO. Smutno w I LO.

Ranking Liceów

Piątek, 17 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com b. Wymiana części taboru – poprzez zakup 6 autobusów – kwota 5.664.150 zł, w tym środki Powiatu – kwota 2.094.150 zł; c. Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie – kwota 4.179.445 zł, w tym środki Powiatu – kwota 852.000 zł; d. Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach – kwota 3.903.327 zł, w tym środki Powiatu – kwota 781.000 zł; e. Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej – kwota 4.304.458 zł. Obecnie nie ma możliwości zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację tego zadania. Inwestycja będzie realizowana w przypadku wystąpienia ponadplanowych dochodów lub oszczędności poprzetargowych na innych zadaniach; f. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach – kwota 58.192 zł (środki Powiatu). Kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej; g. Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach – kwota 2.021.332 zł, w tym środki Powiatu – kwota 200.000 zł; h. Regulacja stanu prawnego dróg – kwota 4.000 zł (środki Powiatu); i. Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu – kwota 550.000 zł, w tym środki Powiatu – kwota 150.000 zł; j. Dotacje na usuwanie azbestu – kwota 70.000 zł (środki Powiatu).

Jak długo w tym roku poczekasz na poradę lekarza specjalisty przy Gamowskiej

1. Uniwersyteckie LO Toruń wskaźnik rankingowy 100 (...) II LO im. Adama Mickiewicza - 275 Polska, 31 Województwo Śląskie (2019 - 287, 2018 - 372, 2017 - 254) wskaźnik rankingowy 44.47 I LO im. Jana Kasprowicza - 603 Polska, 70 Województwo Śląskie (2019 - 331, 2018 - 335, 2017 - 386) wskaźnik rankingowy 37.50

Szpital Rejonowy podał orientacyjny czas oczekiwania pacjenta na poradę specjalistyczną w poradniach przy ul. Gamowskiej stan na miesiąc styczeń 2020 roku. Jak się okazuje zdrowie wymagać będzie nieraz cierpliwości. Lekarz przyjmie nas najszybciej po wakacjach, a w jednym przypadku dopiero w przyszłym roku.

Ranking techników

Nazwa poradni czas oczekiwania

1. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) Warszawa wskaźnik rankingowy 100 (...) Technikum nr 2 (Budowlanka) CKZiU nr 1 - 164 Polska, 24 Województwo Śląskie (2019 - 500+, 2018 - 300+, 2017 - 300+), wskaźnik rankingowy 54.12 Technikum nr 1 (ZSE) - 329 Polska, 39 Województwo Śląskie (2019 - 230, 2018 - 190, 2017 -142), wskaźnik rankingowy 49.35 Technikum nr 4 CKZiU nr 2 Mechanik - 440 Polska, 51 Województwo Śląskie (2019 - 150, 2018 - 236, 2017 - 246), wskaźnik rankingowy 47.03 Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Powiat bez nowych inwestycji

Potrzeby są duże, jest zapał i chęci, ale brakuje pieniędzy. Powiat raciborski nie ma pieniędzy na rozpoczęcie nowych zadań. Będzie kończył to, co zaczął i na co ma pieniądze. - Wydatki majątkowe na 2020 rok oraz finansowane ze środków (UE) dotyczą jedynie zadań, które zostały wcześniej wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej i na które Powiat otrzymał decyzję o dofinansowaniu - czytamy w uzasadnieniu do projektu budżetu. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na ogólną kwotę 27.125.584 zł. Dotyczy to w szczególności zadań: a. Scalanie gruntów – kwota 6.370.680 zł;

1. Chirurgia ogólna czerwiec 2020 2. Chirurgia dla dzieci marzec 2020 3. Chirurgia szczękowo twarzowa luty 2020 4. Urologiczna maj 2020 5. Otolaryngologiczna maj 2020 6. Diabetologiczna lipiec 2020 7. Neurologiczna lipiec 2020 8. Chorób zakaźnych luty 2021 9. Okulistyczna sierpień 2021 10. Ginekologiczno-położnicza wrzesień 2020 11. Chorób płuc i gruźlicy marzec 2020 12. Dermatologiczna luty 2020 13. Chirurgii urazowo-ortopedycznej wrzesień 2020 14. Onkologiczna luty 2020 15. Chorób sutka sierpień 2020 16. Proktologiczna kwiecień 2020

sta. To doskonałe miejsce parkingowe, łatwo dostępne nie tylko dla mieszkańców okolicy, ale także dla gości licznych instytucji usługowych, handlowych, kulturalno-rozrywkowych i gastronomicznych znajdujących się w śródmieściu. Należy podkreślić fakt, że miasto od wielu lat boryka się z problemem dostępności miejsc parkingowych nie tylko w tej okolicy - napisali do prezydenta radni Marcin Fica i Zygmunt Kobylak. - W 2015 r. przy ul. Kowalskiej w Raciborzu został wykonany przez Miasto Racibórz nowy parking jednopoziomowy. Obecnie nie planuje się budowy parkingu wielopoziomowego w tej lokalizacji oraz nie zabezpieczono środków finansowych na projekt parkingu wielopoziomowego w projekcie budżetu na 2020 r. - odpowiedział prezydent Dariusz Polowy.

Rusza projekt pod nazwą Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz 12 przedszkoli, blisko 600 dzieci, 88 nauczycieli - to bezpośredni beneficjenci projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz”, którego realizacja ruszy w marcu tego roku. To projekt, na który Miasto pozyskało 1 mln 500 tys. zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wartość projektu (wydatki kwalifikowane) to 1 mln 850 tys zł. Projekt realizowany będzie w 12 raciborskich przedszkolach w okresie od marca tego roku do czerwca 2021 r. i będzie kontynuowany w latach następnych. Miasto złożyło już wniosek do RPO na kontynuację działań na kolejne 16 miesięcy. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach realizowanego projektu placówki doposażone zostaną w pomoce dydaktyczne i multimedialne. Podniesiona zostanie jakość oferty placówek poprzez organizację zajęć dodatkowych: logopedycznych, ergoterapii - czyli aktywizowanie uczestników w codziennych sytuacjach życiowych, arteterapii, terapii ręki, bajkoterapii czy zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciele odbędą szkolenia m.in. z terapii metodą Tomatisa, z rozwoju psychoruchowego, wezmą udział w warsztatach. Oferta zajęć, szkoleń i zakup pomocy dydaktycznych – dopasowane są ściśle do potrzeb każdej z 12 placówek objętych projektem.

28. finał WOŚP w Raciborzu Niewiele brakuje do rekordu! 135 082,52 zł - taką kwotą podał 12 stycznia raciborski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dojdą jeszcze licytacje z facebook.com oraz inne wpłaty. To zaś może sprawić, że WOŚP w Raciborzu ustanowi nowy rekord. 19 stycznia 2019 roku było to 136 466,67 zł, a w 2018 roku 122 922,09 zł. W całym kraju zebrano już ponad 115 mln zł. Orkiestra zbiera na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej.

RACIBÓRZ Parking wielopoziomowy w Raciborzu?

Świetnie sprawdza się w Rybniku (na zdj.), a od kilku lat budowę dwóch takich obiektów zapowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna. Dwóch radnych chce, by w parking wielopoziomowy zainwestował raciborski samorząd. Wskazano nawet lokalizację. - Zwracamy się o zabezpieczenie w budżecie na 2020 rok środków finansowych na projekt budowy parkingu wielopoziomowego przy ulicy Kowalskiej 1 (przy dawnym Labiryncie). Budowa takiego obiektu zwiększy liczbę miejsc parkingowych w centrum mia-

REKLAMA


»5

Piątek, 17 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Na ścieżce do Łężczoka brakuje oświetlenia

Aktualności

Norwegii, Meksyku, Peru, Ekwadoru, Japonii, Tajlandii, Indii. Bogactwo strojów i egzotyka lalek zachwycają dzieci, młodzież, dorosłych i jednocześnie poszerzają wiedzę o tradycjach i folklorze innych narodów. fot. Muzeum w Raciborzu

Przyznano pierwsze w tym roku stypendia sportowe

- Są ułożone wzdłuż jezdni kamienie, ale nie ma światła - radny Marcin Fica zwraca uwagę na problem ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gliwickiej, od skrzyżowania na Łęg-Zawadę-Ciechowice w stronę Markowic. Ścieżkę o długości 1,6 km oddano do użytku latem zeszłego roku. Głośna była sprawa kamieni, które na zlecenie magistratu ułożono wzdłuż całej jezdni. Słychać było, że to niebezpieczne dla rowerzystów, a szczególnie dla dzieci. Jak dotąd nie doszło tu do wypadku, ale za to po zmroku rowerzyści jadą w ciemnościach. Jest to uciążliwe szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko robi się ciemno. - Zwracam się o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o wyrażenie zgody i określenie warunków zabudowy na moście nad kanałem Ulga na ul. Rudzkiej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie mostu i przeprowadzenie zasilania na drugą stronę kanału pozwoli na dalsze oświetlenie ulicy do skrzyżowania z ul. Ciechowicką i ciemnego skrzyżowania ul. Ciechowickiej ze ścieżką rowerową do Łężczoka jak i oświetlenie samej ścieżki - napisał do prezydenta opozycyjny radny Marcin Fica. - Zwracam się ponadto o zwiększenie mocy oświetlenia lampy na przejściu dla pieszych przy kościele św. Jana Chrzciciela. Potrzeba taka wynika ze zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na tym przejściu. Doświetlenie tego przejścia spowoduje większe bezpieczeństwo dojścia dzieci na te msze - dodał. - W najbliższym czasie zostanie wystosowane pismo do ZDW w Katowicach w sprawie zabudowy oświetlenia na moście na kanale Ulga, z przeprowadzeniem zasilania na koniec mostu - odpowiedział prezydent, nie ustosunkowując się jednak do pomysłu budowy oświetlenia ścieżki. Dodajmy, że ratusz planuje jednak jej przedłużenie od Łężczoka do centrum Markowic. Realizacja inwestycji zależna jest od efektu rozmów na temat wykorzystania gruntów, które nie należą do miasta, jak i zabezpieczenia finansowania. - Przejście dla pieszych przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela zostało doświetlone nową oprawą oświetleniową o mocy 250 W już w listopadzie - dodał prezydent.

Lalki świata Nowa wystawa w raciborskim muzeum

42.750 zł - tyle prezydent Raciborza podzielił pomiędzy zawodników czterech klubów, w których trenują raciborzanie. Najwięcej dostali zapaśnicy. Urząd Miasta, ze względu na RODO, nie podaje już w biuletynie informacji publicznej nazwisk sportowców. Wiadomo oficjalnie, jakie kwoty przypadły w I kwartale 2020 roku poszczególnym klubom. LKS „Dąb” Brzeźnica otrzymał 6.000 zł, MKZ „Unia” Racibórz 25.350 zł, MKS-SMS „Victoria” 10.200 zł oraz SKSG „Odra” Racibórz 1.200 zł. Stypendium, zgodnie z przyjętym w 2014 roku regulaminem, przyznaje się zawodnikowi na realizację programu szkolenia, udział we współzawodnictwie sportowym oraz jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu i osiągniętych wyników sportowych na okres kwartału w danym roku kalendarzowym. Wyróżnia się następujące rodzaje stypendiów: pierwszego stopnia - za wynik sportowy osiągnięty w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz drugiego stopnia - za wynik sportowy osiągnięty w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Inwestor zainteresowany żwirowniami na Ostrogu

REKLAMA

W sprawach bieżących i wolnych wnioskach podsumowano dotychczasową działalność MRM oraz omówiono realizowane projekty (Turniej wiedzy o społeczeństwie, I dzień wiosny dla najmłodszych, Raciborska Giełda Talentów). Przedstawiono również nowe pomysły na inicjatywy młodych samorządowców. Kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbędzie się 5 lutego 2020 r.

Sportowcy w Raciborzu będą musieli zacisnąć pasa

Akweny na Ostrogu od lat czekają na zagospodarowanie. Prywatny biznes widzi w nich potencjał. - Przykładem jest Rueda Januszkowice pomiędzy Kędzierzynem-Koźlem a Krapkowicami mówi wiceprezydent Michał Fita, który wybiera się w to miejsce, by zobaczyć jak z korzyścią dla lokalnej społeczności oraz turystyki zagospodarowano teren nad tamtejszym jeziorem. Władze miasta uzgodniły ze Strabagiem, wykonawcą wschodniej Raciborza, że w zamian za udostępnienie terenu pod parking wykona nieodpłatnie rozbiórkę konstrukcji betonowych, pozostałych po budowie basenu z lat 80. Inwestycji nigdy nie dokończono. - Zgłosił się inwestor, który chciałby zagospodarować żwirownię, ale prosi o pozostawienie tych konstrukcji. Musimy to dobrze przemyśleć i ocenić, co w dłuższej perspektywie jest korzystniejsze. Niewykluczone, że będziemy jednak chcieli się pozbyć tego betonu - dodaje wiceprezydent. Jego zdaniem budowa wschodniej obwodnicy i coraz liczniejsze przykłady adaptacji podobnych obszarów na tereny rekreacyjne każą z optymizmem patrzeć na możliwość takiego wykorzystania żwirowni na Ostrogu. Mogą tu być komercyjne łowiska dla wędkarzy, miejsca do biwakowania i plażowania, trasy spacerowe i rowerowe. (waw), fot. Rafał Ćwirta

Muzeum w Raciborzu zaprasza na nową wystawę czasową, na której prezentowane są lalki pochodzące ze zbiorów Muzeum Lalek w Pilźnie. Wernisaż odbył się 10 stycznia. Ekspozycja obejmie kolekcję około 250 lalek z niemal wszystkich stron świata m. in. z Rosji, Węgier, Słowacji, Polski, Włoch, Francji, Finlandii,

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego Miasta i jego młodych mieszkańców.” Dalsze obrady prowadził najstarszy z grona nowych radnych, Jakub Gądek. Nadzorował m.in. wybór nowego prezydium. Do nowego zarządu MRM w Raciborzu weszli: ƒ Przewodnicząca Rady: Patrycja Rzotki ƒ I Wiceprzewodniczący: Tymoteusz Kędzior ƒ II Wiceprzewodniczący: Szymon Szmanda ƒ Sekretarz: Amadeus Kruty

Młodzieżowa Rada Miasta zainaugurowała działalność 8 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Racibórz nowej kadencji. Sesję otworzył Leon Fiołka, przewodniczący Rady Miejskiej, który wyjaśnił swoim młodszym kolegom podstawowe zasady i obowiązki, jakie ich obowiązują. O szczegółach opowiedział Leszek Jureczko, kierownik Biura Rady Miasta w raciborskim magistracie. Jedną z nowości w statucie MRM jest większy nacisk na obecność młodzieżowych radnych na kolejnych posiedzeniach. W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności mandat takiej osoby wygasa. Ślubowanie nowych radnych przeprowadziła dotychczasowa przewodnicząca MRM, Ewa Trystucha. Treść ślubowania brzmiała: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miasta Racibórz

Prezydent Dariusz Polowy ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Wielkość prognozowanych środków finansowych na realizację zadań jest mniejsza niż w zeszłym roku. Do podziału będzie 890 tys. zł. W 2019 r. był to milion. Zmniejszenie prognozowanej kwoty o 110 tys. zł mocno odczują potencjalni beneficjenci. W zeszłym roku wpłynęło 39 wniosków. Siedem nie otrzymało wsparcia. Najwięcej pieniędzy otrzymały KS Unia Racibórz 230,5 tys. zł (piłka nożna), MKZ Unia Racibórz 150 tys. zł (zapasy) oraz MKS SMS Victoria 90 tys. zł (pływanie, lekka atletyka).

Na dotację miejską mogą liczyć następujące działania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: a. szkolenie zawodników w określonej dyscyplinie sportu, w ramach klubu sportowego, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym; b. organizacja doraźnych zawodów lub imprez sportowych mających na celu popularyzację i upowszechnienie kultury fizycznej; c. organizacja rozgrywek amatorskiej ligi w określonej dyscyplinie sportu. Turystyka i krajoznawstwo: a. wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta Racibórz w szczególności rzeki Odry oraz Arboretum Bramy Morawskiej; b. wspieranie działań mających na celu rozbudowę i poprawę jakości oraz bezpieczeństwa posiadanej przez Miasto bazy turystycznej i rekreacyjnej; c. wspieranie działań mających na celu realizację opracowań i publikacji turystycznych i rekreacyjnych; d. wspieranie działań mających na celu wzrost znaczenia turystyki weekendowej i sentymentalnej. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2020 r.


Aktualności

»6

BIZNES Wiceprezes Rafako złożył rezygnację Jerzy Ciechanowski, jak poinformowało 7 stycznia Rafako, złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie spółki. Był wiceprezesem od 2 września 2019 roku. Powodem złożenia rezygnacji były względy osobiste. Obecny skład zarządu Rafako to: Paweł Jarczewski pełniący funkcję prezesa oraz wiceprezesi: Agnieszka Wasilewska-Semail i Jacek Drozd.

Piątek, 17 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com raz kara nawet 25 lat więzienia lub nawet dożywotniego pobytu w więzieniu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zdarzenie miało miejsce 1 stycznia około godz. 5.00. Pokrzywdzony najpierw wszedł do jednego z lokali, skąd został wyproszony. Na ulicy zaczepił go 37-latek, żądając pieniędzy. Pokrzywdzony odmówił. Po chwili został zaatakowany nożem, m.in. w głowę. Po zdarzeniu poszedł do domu. Policja dowiedziała się o zajściu 7 stycznia. 41-latek zgłosił się bowiem po pomoc medyczną. Jego stan gwałtownie się pogorszył. W jego żuchwie znajdował się fragment ostrza. 41-latek oświadczył, że zna sprawcę.

Pirat drogowy namierzony na Rybnickiej

997 Areszt dla sprawcy usiłowania zabójstwa w Kuźni Raciborskiej Raciborscy kryminalni zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który 1 stycznia kilkakrotnie ugodził nożem w okolice twarzy i szyi 41-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego. Napastnik został zatrzymany 10 stycznia około godziny 22:00. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych i prokuratora, 13 stycznia sąd tymczasowo aresztował 37-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego. Za popełnione przestępstwo grozi mu teREKLAMA

Do zdarzenia doszło 3 stycznia około godz. 15:00. Wówczas naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą raciborskiej komendy policji, będąc po służbie, jadąc prywatnym samochodem na jednej z ulic w Mszanie (powiat wodzisławski) zauważył kierującego volkswagenem, który poruszał się zygzakiem, zmieniał pasy ruchu, wyprzedzał w rejonie skrzyżowań, powodując zagrożenia dla innych kierowców. Natychmiast postanowił zareagować i zatrzymać kierującego. Ze względu na brak możliwości bezpiecznego wyprzedzenia i zablokowania tego samochodu jechał za nim. Na ulicy Mszańskiej w Wodzisławiu Śląskim pojazd ten zjechał z drogi i wpadł do rowu. Wtedy to komisarz podbiegł do kierowcy, wyjął mu kluczyki ze stacyjki i uniemożliwił dalszą jadę, jednocześnie o całym zdarzeniu telefonicznie powiadomił wodzisławską policję. Na miejsce przyjechał patrol drogówki, który sprawdził trzeźwość 33-letniego kierowcy. I tym razem policyjna intuicja komisarza nie zawiodła, alkomat wykazał ponad pół promila alkoholu. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie, 33-latkowi grożą nawet 2 lata pozbawienia wolności. REKLAMA

Od 18 maja 2015 roku obowiązują nowe przepisy zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Na własnej skórze przekonał się o tym 43-letni mieszkaniec Raciborza. W sobotni poranek 11 stycznia około godz. 9:30, w Raciborzu na ul. Rybnickiej, patrol z raciborskiej drogówki zatrzymał do kontroli drogowej kierującego seatem. Na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, raciborzanin jechał z prędkością 130 km/h. Wykroczenie to ujawnili policjanci z drogówki podczas działań związanych z pomiarem prędkości. Zatrzymany 43-latek stracił prawo jazdy. Ukarano go mandatem w wysokości 500 zł i 10 punktami karnymi. KPP Racibórz

REKLAMA

Naczelnik PG z Raciborza zatrzymał pijanego kierowcę


»7

Piątek, 17 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Tajemnice II wojny światowej

Historia

Messerschmitt Bf 109 źródło germanwarmachine.com

Potyczka lotnicza nad Gamowem Rudnik » Pewnego dnia otrzymaliśmy informację od naszych kolegów z Czech o samolocie, który spadł w marcu 1945 r. w Gamowie. Standa i Radovan dysponowali dokumentacją, poza którą nie było wiadomo, co dokładnie wtedy zaszło. Postanowiliśmy pojechać do Gamowa, znaleźć osoby, które widziały całe zajście i rozwikłać zagadkę - relacjonuje Stowarzyszenie Odra 1945. lot. Rozgorzała powietrzna walka między nimi. Podczas starcia Gömmel znalazł się w rejonie Gamowa (Gammau), 10 km na północny zachód od Raciborza.

W tej miejscowości znajdowały się niemieckie, lekkie baterie przeciwlotnicze, zadaniem których było razić wrogie samoloty, wówczas często pojawiających fot. Tomasz Zamysłowski

17 marca 1945 roku był kolejnym dniem pochodu radzieckich sił uderzeniowych w kierunku naszego regionu. Dzień wcześniej na południe od Koźla rozpoczął się zasadniczy atak rosyjski. Sowieckie czołgi przebijały się powoli w kierunku Baborowa, Dziećmarowa, Sułkowa. Pomiędzy Głubczycami a Koźlem Sowieci zdobyli całkiem sporo terenu. Do 17 marca Rosjanie zdołali zbliżyć się do linii Racibórz-Głubczyce, wchodząc na teren powiatu głubczyckiego. Niemcy skutecznie bronili się przed atakami. Jak wynika z dokumentów niemieckich, tego dnia pilot - Unteroffizier Hans Gömmel, ur.1 kwietnia 1923 roku w Norymbergii, stacjonował na lotnisku w Dolnym Beneszowie. 17 marca 1945 roku wystartował, wykonując kolejne zadania bojowe. Podczas lotu został prawdopodobnie namierzony przez radziecki samo-

się na niebie w tym rejonie. Według relacji jednego ze świadków Messerschmitt latał nad wsią, na wysokości ok. 300 metrów, walcząc z radzieckim pilotem, którego niemiecka załoga naziemna obrony przeciwlotniczej wzięła na cel. Otworzyli ogień w kierunku wrogiego samolotu. W pewnym momencie walki Messerschmitt zaczął dymić. Nie wiadomo jednak czy na skutek trafienia przez broń pokładową radzieckiej maszyny czy niemieckich jednostek naziemnych. Tutaj relacje świadków mówią o trafieniu w niemiecką maszynę przez obsługę działek przeciwlotniczych (tzw. „friendly fire”). Nie ma pewności czy jest to prawda, zapewne tego nie dowiemy się już nigdy. Według opisu osoby, która widziała całe zajście, faktem jest, że wrogi samolot odleciał, a dymiący Messerschmitt zatoczył dwa koła nad Gamowem i runął

na prywatną posesję. Wcześniej jednak pilot wyskoczył z maszyny i opadł w rejonie dzisiejszego boiska w Gamowie. Świadkowie mówią o rozległych ranach postrzałowych na ciele niemieckiego lotnika. Hans Gömmel służył w 10./JG 77. 1 stycznia 1945 roku wziął udział w Operacji Bodenplatte, podczas której został trafiony. Zdołał wrócić jednak na swoją część frontu i tam wylądował. Nie odniósł wówczas żadnych obrażeń. Nie miał jednak tyle szczęścia 17 marca 1945 roku. Podczas wykonywania zadań bojowych odniósł nad Gamowem poważne rany, w wyniku których niedługo potem zmarł. Pochowany został w Pawłowie. W późniejszym

czasie szczątki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich. Wrak Messerschmitta Bf109 K-4 został wydobyty dopiero w 2011 roku i jego części znajdują się obecnie w Muzeum Śląskim w Katowicach. Źródła: 1. G. Gunter „Ostatni wawrzyn” 2. Relacje świadków 3. Informacje otrzymane od: Standa, Radovan, Muzeum Suchdol nad Odrou w Czechach  Przedruk za zgodą Stowarzyszenia Odra 1945 Stowarzyszenie Odra 1945

Böhler Edelstahl GmbH & Co KG istnieje do dziś i jest jedną z najbardziej liczących się firm w dziedzinie rozwoju i produkcji stali specjalnych, światowym liderem w branży stali o wysokiej prężności i stali narzędziowych. Zdjęcia ze zbiorów wyd. WAW, Alfreda Otlika, Henryka Sowika oraz Archiv Böhler Edelstahl i Bildarchiv Austria, ÖNB Albert Böhler 1845–1899 Grzegorz Wawoczny

Stal narzędziowa z Raciborza

ski. Gebr. Böhler & Co. AG straciła rynki zbytu, a narastający kryzys doprowadził ostatecznie do zamknięcia zakładu w 1924 roku. W latach trzydziestych XX wieku tereny fabryki częściowo zajęła wytwórnia konRacibórz » Historia na weekend. W 1895 roku, skuszony bliskością górnośląskich hut i planami obniże- strukcji żelaznych Friedetzky & Koch. Po 1945 roku usadowinia ceł oraz widząc duży potencjał sprzedaży na rynkach Europy Wschodniej, w Raciborzu zainwestoły się tam Raciborskie Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe, wał renomowany już wówczas producent stali – firma Gebr. Böhler & Co. AG. przeniesione później do nowego zakładu na rogu obecnych Jej dynamiczny rozwój, za firma była już obecna w Berli- nową ulicę o trwałej nawierzch- ulic Łąkowej i Dąbrowszczaków. sprawą Alberta Böhlera (1845- nie, Frankfurcie, Lipsku, Düs- ni jako przedłużenie ulicy obec1899), datowany jest od 1872 seldorfie i Stuttgarcie oraz nej ulicy Kościuszki, nadając jej roku, od momentu inwestycji w Bostonie. W 1889 roku cie- nazwę Stalwerkstraße (ulica w austriackie fabryki broni. Do sząca się renomą stal Böhler Zakładów Stalowniczych), dziczasu budowy zakładu w Raci- trafiła na rynek japoński. Poja- siejsza Stalowa. Raciborska faborzu, bracia Böhler mieli już wienie się spółki w Raciborzu bryka przetwarzała stal na wyprzedstawicielstwa bądź fabry- było wielkim wydarzeniem. Na sokiej jakości, trwałe narzędzia ki w: Hamburgu, Kopenhadze, miejsce fabryki wybrano tere- oraz materiały konstrukcyjne Moskwie, Petersburgu, Kijo- ny przy obecnej ulicy Łąkowej, dla przemysłu samochodowego, wie i Gliwicach. W 1882 roku po prawej stronie linii kolejo- lotniczego i silnikowego. Górpowstały Böhler Freres & Cie wej prowadzącej do Głubczyc. nośląskim interesom spółki zaw Paryżu oraz Böhler Brothers W 1897 roku, chcąc wesprzeć szkodził plebiscyt i włączenie & Co. w Sheffield. W 1886 roku inwestora, miasto zbudowało części Górnego Śląska do Pol-

PODBIJAŁA ŚWIATOWE RYNKI


Ogłoszenia

»8

Piątek, 17 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

Usługi remontowe Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470. Prace elektryczne Elektryk z doświadczeniem podejmie się wszelkich prac elektrycznych, monitoring, sterowanie bram, ustawianie anten satelitarnych. Zadzwoń. Tel. kom.: 509653167. e-mail: kowalczyk93@o2.pl.

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA REKLAMA

Fines Operator Bankowy

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat. Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie. Minimum formalności. Oferty na Oświadczenie. Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu. Tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta. Tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu. Tel. 32-700-76-97.

niedbane całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 530-312-312, 501-525-515, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt. Tel. kom.: +48600976466.

Mieszkanie kupię Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Mieszkanie wynajmę REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Mieszkanie do wynajęcia Mieszkanie do wynajęcia na Ostrogu w Raciborzu. Tel. kom.: 605 285 280. Do wynajęcia duży pokój 2 osobowy w centrum Duże i ciepłe mieszkanie. W pełni wyposażone - po generalnym remoncie. Dwa duże pokoje 2 osobowe dostępne od lutego 2020 r. Ścisłe centrum Raciborza: do rynku 300 m, w pobliżu sklepy, szkoła, park. Cena 900 zł+250 zł (media) za pokój. Więcej informacji pod numerem: 513923722.

PRACA Dam pracę

Firma POLMECH poszukuje pracownika na stanowisko doradcy technicznego - handlowca. Osoba będzie odpowiedzialna za przygotowywanie ofert i doradztwo techniczne. Wymagania: wykształcenie min. średnie, (preferowany profil technicznym), komunikatywna znajomość j. angielskiego, kreatywność. Tel. kom.: 502594411, e-mail: biuro@ elementymaszyn.pl, www.elementymaszyn.com.pl. Praca dorywcza Zatrudnię sprzątaczkę na umowę zlecenie. Praca na zastępstwa. Stawka 17 zł brutto/h. Tel. kom.: REKLAMA

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Doradca Techniczny - Handlowiec

Auto-złom skup,kasacja Racibórz 24h.Tl.501525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również za-

OGŁOSZENIA DROBNE

REKLAMA

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl, osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

507 185 554. Specjalista ds. Sprzedaży Systemów PLM Firma KOLTECH z Raciborza poszukuje pracownika na stanowisko SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY SYSTEMÓW PLM. Jeśli masz doświadczenie w sprzedaży, a Twoją pasją jest współpraca z ludźmi, dołącz do naszego fantastycznego zespołu!Szczegóły oferty: https://www.koltech.com. pl/pl/site/index/5/20/36.html. Tel.: +48 32 415 35 09. e-mail: rekrutacja@koltech.com.pl. https:// www.koltech.com.pl/.


»9

Piątek, 17 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

PÓŁ WIEKU RAZEM

Złote gody w raciborskim USC

Racibórz » 8 stycznia osiem par, które pięćdziesiąt lat temu zawarły związek małżeński świętowało w raciborskim Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusz złotych godów. Parom małżeńskim towarzyszył prezydent Raciborza Dariusz Polowy, który wręczył małżonkom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale z rąk włodarza miasta odebrali: Janina i Andrzej Popardowscy, Łucja i Kazimierz Ciężkowscy, Krystyna i Jerzy Ciepielewscy, Krystyna i Jan Kasprzyccy, Irena i Marek Wawrzkiewiczowie, Urszula i Henryk Cieślikowie, Marianna i Edward Kałdońscy oraz Jadwiga i Tadeusz Chrzanowscy.

Janina i Andrzej Popardowscy

Pani Janina i pan Andrzej poznali się w kawiarni NOT w czerwcu 1969 roku. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Po sześciu miesiącach narzeczeństwa zawarli związek małżeński. Pani Janina pochodzi z Makowa, z kolei pan Andrzej z okolic Nowego Sącza. Do Raciborza przyjechał do pracy na kolei, gdzie pracował w charakterze dyspozytora. Pani Janina zajmowała się natomiast domem. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci. Państwo Popardowscy mają także trójkę wnucząt. – Nie należy zwracać uwagi na błędy, tylko na zalety – odparł pan Andrzej zapytany o receptę na długie małżeńskie życie.

Łucja i Krystian Ciężkowscy

Małżeństwo poznało się w Domu Kultury w Raciborzu na dancingu. Pani Łucja i pan Krystian ślub wzięli 26 października 1969 roku. Pani Łucja pochodzi z Raciborza-Płoni, pracowała w daw-

nym Zakładzie Elektrod Węglowych w dziale księgowości. Pan Krystian pochodzi natomiast z Rudnika i pracował w KWK Anna w Pszowie, jako nadsztygar górniczy w dziale BHP. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci. Ma także sześcioro wnucząt. Receptą na miłość według państwa Ciężkowskich jest wyrozumiałość wobec drugiej osoby, a czasem i ustępliwość.

Krystyna i Jerzy Ciepielewscy

Małżeństwo pochodzi ze wschodniej części Polski. Pani Krystyna i pan Jerzy poznali się na potańcówce. Ślub wzięli 3 maja 1969 roku, na Lubelszczyźnie. Po przyjeździe do Raciborza związali się pracą z kolejnictwem. Pani Krystyna pracowała w nieistniejącym już KOLZAM-ie, z kolei jej małżonek był kolejarzem. Małżeństwo doczekało się dwóch synów. – Nie mieliśmy na to recepty. To zleciało tak szybko, że nawet nie zauważyliśmy – odparł pan Jerzy zapytany o receptę na małżeńskie szczęście.

Krystyna i Jan Kasprzyccy

Pani Krystyna i pan Jan znają się od dziecka. Do 1972 roku mieszkali w Kietrzu. Potem przeprowadzili się do Raciborza. Pan Jan pracował w policji, z kolei jego małżonka przez ostatnie dwadzieścia pięć lat w aptece. Małżeństwo ma dwie

córki. Doczekało się także dwójki wnucząt. Receptą państwa Kasprzyckich na długie wspólne życie jest wzajemny szacunek i chęć bycia ze sobą.

Irena i Marek Wawrzkiewiczowie

Pierwsze spotkanie pani Ireny i pana Marka miało miejsce w szkole podstawowej w dawnym województwie kieleckim. Później, niestety ich drogi się

rozeszły. Spotkali się ponownie dopiero po ukończeniu szkoły średniej. Po ślubie przeprowadzili się do Raciborza, gdzie rozpoczęli pracę. Pani Irena pracowała w Zakładzie Elektrod Węglowych a jej małżonek w Rafako. Doczekali się dwójki dzieci, mają także dwie wnuczki. – W małżeństwie różnie bywa. Nie zawsze może być idealnie. My jednak nie mieliśmy czasu się kłócić. Ważny jest także sza-

cunek względem drugiej osoby – odparło zgodnie małżeństwo zapytane o receptę na długie wspólne życie.

Aktualności

jął pracę w raciborskim Zakładzie Karnym, z kolei pani Marianna w Zakładzie Elektrod Węglowych. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci. Ma takUrszula i Henryk Cieślikowie że sześcioro wnucząt. RecepPoznali się na zabawie stra- tą państwa Kałdońskich jest żackiej w Markowicach, skąd miłość, kompromis i wierność. oboje pochodzą. Zaiskrzyło natychmiast i od tej pory są razem. Jadwiga i Tadeusz Ślub wzięli 4 września 1969 roku. Chrzanowscy Pani Urszula z zawodu jest eksMałżeństwo poznało się pedientką. Pracowała w skle- na zabawie w Kuźni Raciborpach w Markowicach. Jej mał- skiej. Pan Tadeusz pracował żonek pracował jako nauczyciel wówczas w Rafamecie, natow Zespole Szkół Budowlanych. miast pani Jadwiga była wyPaństwo Cieślikowie doczeka- chowawczynią na półkoloniach. li się dwójki dzieci. Mają tak- Ślub wzięli 26 grudnia 1968 roże czworo wnucząt. Receptą ku. Małżeństwo doczekało się małżeństwa na długie wspól- dwóch córek. Ma także pięcione pożycie jest szczęście, mi- ro wnuków i jedną prawnuczłość i radość. kę. Kolejny prawnuk jest natomiast w drodze. – Trzeba po Marianna i Edward Kałdońscy prostu dobrze żyć i nie oglądać Poznali się na weselu kuzyn- się za siebie – odparła zapytana ki pana Edwarda. Po roku byli o receptę na szczęśliwe życie już małżeństwem. Do Racibo- w małżeństwie pani Jadwiga. rza przyjechali w 1972 roku za (greh), fot. Katarzyna Kubik pracą i mieszkaniem. Po służbie wojskowej pan Edward pod-


Rozrywka

» 10

Piątek, 17 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

STYCZEŃ, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO

22 STYCZNIA GODZ. 19.00, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 GRAND ORKIESTRA Z ODESSY „POD DACHAMI PARYŻA”

Paryż… Od stu lat oczy (i uszy) świata są zwrócone na piosenkę francuską, która się urodziła pod dachami Paryża, na Polach Elizejskich, pod Wieżą Eiffla, w Lasku Bulońskim i przy szklanej piramidzie przed Luwrem. To muzyka znaczona takimi nazwiskami jak Edith Piaf, Joe Dassin, Dalida, Mireille Mathieu. To kankan, kabarety (na czele z „Moulin Rouge”!), a nawet upiór – bo przecież to właśnie w gmachu opery paryskiej straszył bohater powieści i musicalu. Co do musicali – wprawdzie niedawny pożar uszkodził katedrę Notre Dame, ale najsłynniejszy dzwonnik w historii nadal pojawia się na scenach muzycznych całego świata. Zapraszamy na dwugodzinne spotkanie z muzyką francuską, dające okazję do wzruszeń i uśmiechu, jak to zwykle bywa pod dachami miasta zakochanych… Bilety w cenie 110,- 80,- do nabycia w kasach RCK

www.rck.com.pl

GODZINY OTWARCIA kas RCK:

Kursy tańca towarzyskiego od I do VI stopnia zaawansowania – prowadzone są od 1976 r. przez Małgorzatę Dziedzic, dyplomowaną nauczycielkę tańca z licencją do prowadzenia KURSÓW MEDALOWYCH. Kursy obejmują naukę tańców standardowych: walc wiedeński, walc angielski, tango, quickstep, fokstrot oraz tańców latynoamerykańskich: samba, cza-cza, rumba, pasodoble, jive. Dla początkujących – I stopień - rozpocznie się 30 stycznia o godz. 17.30 w RCK RDK przy ul. Chopina 21. Kursy dla zaawansowanych ruszają odpowiednio: ƒ III stopień: 21 stycznia godz.17:30. ƒ V stopień: 4 lutego o godz. 19:30. Koszt to 120 zł za stopień. Zapisy w RCK RDK przy ul. Chopina 21. tel. 32 412 32 48

25 STYCZNIA GODZ. 18.00, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 WIELKA GALA JOHANN STRAUSS SHOW - ORCHESTRA & SOLIŚCI & BALLET

Epokowe stroje, przepych dekoracji, mistrzostwo choreografów oraz pełni humoru konferansjerzy dopełniają całość widowiska pozostawiając je nie zapomnianym. W programie: cudowne walce, zabawne polki, wirtuozerskie arie. Ponad 40 osobowy zespół zabierze Państwa do krainy baśniowego Wiednia. Bądźcie z nami w ten jedyny wieczór! W show biorą udział: 4 pary baletowe, tenor: Olek Lanovyi, sopran koloraturowy: Anastasia Kornatiak, mezzosopran: Tatiana Wachnowska, baryton: Mykola Kornatiak, dyrygent: wirtuoz skrzypiec - Andrij Bodnar oraz 30 osobowa Royal Strauss Orkiestra. Bilety w cenie 90 zł do nabycia w kasach RCK

31 STYCZNIA GODZ. 18.00, RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 KONCERT PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I NIE TYLKO W WYKONANIU ZESPOŁÓW RACIBORSKIEGO CENTRUM KULTURY Zapraszamy na koncert piosenek świątecznych i nie tylko! Wystąpią orkiestry pod batutą Henryka Krótkiego: Młodzieżowa Orkiestra RCK i Żeńska Orkiestra Kameralna, grupa Perspektywa oraz wokaliści Raciborskiego Centrum Kultury. Niech świąteczna atmosfera pozostanie z nami na dłużej!

Ten jedyny w swoim rodzaju koncert zachwycił już tysiące widzów. W projekcie oprócz znakomitych Solistów bierze udział jedna z najlepszych orkiestr świata, osławiona Royal Strauss Orkiestra.

RCK RDK (Chopina 21): poniedziałek - kasa nieczynna, wtorek - czwartek 12.00 - 18.00, piątek 10.00 - 16.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38): poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 9.00-13.00, środa-czwartek: 14.00-18.00, piątek: nieczynna

REKLAMA

SERNIK BRZOSKWINIOWY bez pieczenia Składniki: • 200 g podłużnych biszkoptów • 1 kg sera z wiaderka • 1 puszka brzoskwiń w syropie (820 g) • 3 galaretki brzoskwiniowe • 3 łyżki cukru pudr • 500 ml gorącej wody

Dno blaszki o wymiarach 25 x 35 cm. wyłożyć biszkoptami. Brzoskwinie wraz z syropem zmiksować blenderem. Galaretki rozpuścić w gorącej wodzie i odstawić do stężenia. Ser wymieszać z cukrem pudrem i musem brzoskwiniowym, na końcu wlać wystudzoną galaretkę i wymieszać. Tężejąca masę wlać na biszkopty i włożyć do lodówki na 1 godzinę. Następnie na górę wylać masę śmietanową i odstawić do lodówki na całą noc. Przed podaniem posypać tartą gorzką czekoladą. Masa śmietanowa: • 500–600 ml zimnej śmietany kremówki 30% • 2 łyżeczki cukru waniliowego • 1 galaretka cytrynowa • 250 ml gorącej wody Galaretkę rozpuścić w gorącej wodzie i odstawić do lekkiego stężenia. Kremówkę ubić z cukrem pudrem na puszystą masę, po czym wlać gęstniejącą galaretkę i wymieszać.

www.smakiweroniki.pl


» 11

Piątek, 17 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

44.99 zł

27.00 zł

Charlotte Link | Czas Burz

Chwila nieuwagi zakorkowała nerkę Zderzenie na Głubczyckiej

Do zdarzenia doszło 10 stycznia około 15.30 na ul. Głubczyckiej, w czasie największego ruchu w tym rejonie. 21-latek z forda (SRC) uderzył w tył jadącego przed nim audi (SK). Poszkodowanym w kolizji był 39-letni kierowca tego drugiego pojazdu. Interweniowała straż pożarna, która musiała oczyścić jezdnię z płynów i substancji ropopochodnych. 21-latek został ukarany mandatem.

Poszukiwany listem gończym wpadł z narkotykami

fot. MK

Raciborscy kryminalni 7 stycznia br. około godziny 15.00 na ulicy Podwale w Raciborzu zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym celem odbycia sześciu miesięcy kary więzienia za wcześniej popełnione przestępstwo. Ponadto stróże prawa ujawnili przy 43-latku narkotyki w postaci 4 działek dilerskich marihuany. 43-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę. Dodatkowo za posiadanie narkotyków grożą mu kolejne 3 lata więzienia. KPP Racibórz REKLAMA


Aktualności

» 12

Piątek, 17 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Agnieszka Ostrowska w Galerii Sław Uniwersytetu Drury

130 LAT TEMU W RACIBORZU

powstała firma Hegenscheidt Powiat » Wielu specjalistów z branży maszynowej zna doskonale niemiecką firmę Hegenscheidt-MFD GmbH & Co KG, działającą dziś w sektorach przemysłu lotniczego, budowy maszyn, narzędzi i form, linii kolejowych oraz samochodów osobowych. Niewielu jednak wie, że narodziła się w Raciborzu jako Wihelm Hegenscheidt GmbH, Maschinenfabrik i wprowadziła na światowe rynki pionierskie rozwiązania w dziedzinie tokarek i obrabiarek kolejowych, kontynuowane dziś przez Rafamet S.A. z Kuźni Raciborskiej. Pracował też na potrzeby przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy. Rodzina Hegenscheidt pochodzi z Alteny w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. To stamtąd, w 1852 roku, przybył na Górny Śląsk Carl August Wilhelm Hegenscheidt (1823-1891), inwestując odziedziczone po ojcu sześć tysięcy talarów w walcownię drutu niedaleko Gliwic, z której dochód pozwolił mu rozwijać działalność, w tym zakupić w 1865 roku nieczynną Hutę Baildon, wówczas własność dwóch mieszczan Domsa i Wenzla. Założona w 1823 roku huta znów zaczęła produkcję, a jej wyroby sygnowane były znakiem BHH (Baildon Hütte Hegenscheidt). Syn Carla Augusta Wilhelma (na zdj.), Wilhelm Hegenscheidt (1861-1895), pierwsze doświadczenia zdobył w firmie ojca, a po ślubie z córką przemysłowca Emila Holzsa, kupił w 1888 roku w Raciborzu fabrykę okuć budowlanych oraz kształtek żelaznych do produkcji obuwia. Rok później spółka Hegenscheidta juniora zbudowała wzdłuż torów kolejowych, obok zakładów Ganza, fabrykę okuć budowlanych oraz w zamyśle obrabiarek. I to właśnie nowoczesne obrabiarki kolejowe do zestawów kołowych przyniosły firmie ogromny sukces rynkowy i duże zamówienia od towarzystw kolejowych. W tym roku mija 130 lat od tamtych wydarzeń. W 1907 roku firma Wihelm Hegenscheidt GmbH kupiła od rodziny Schoenawa dwa zakłady hutnicze, w tym hutę Nadzieja w Kuźni Raciborskiej, w której również rozpoczęto produkcję obrabiarek. W 1920 roku spółka zatrudniała 750 pracowników, a cztery lata później, mimo rozpoczynającego się kryzysu ekonomicznego, blisko 1400. Rocznie z fabryk w Raciborzu i Kuźni Raciborskiej wyjeżdżało około sto obrabiarek. Trafiały na rynki europejskie, w tym do ZSRR, a także do Chin. W 1930 roku firmę Hegenscheidt kupił Adolf Schondorff.

Zakład rozbudowano podczas II wojny światowej, zmieniając nazwę na Schondorff Hegenscheidt-Werke GmbH. Firma, posiadająca zakłady w Raciborzu i Kuźni Raciborskiej, produkowała na potrzeby przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy. Była objęta ścisłym nadzorem, a jej bilanse i wpisy w rejestrach akcyjnych i handlowych utajniono. Wiadomo jednak, że w okresie VII-IX 1943 dostawa obrabiarek dla przemysłu kolejowego miała wartość 192 148 RM. Z końcem 1943 roku, z chwilą rozpoczęcia alianckich nalotów na Górny Śląsk, fabryki objęto ochroną specjalnego sztabu Luftwaffe w Gliwicach. Raciborskie zakłady Hegenscheidta od sierpnia 1940 roku, na mocy zarządzenia Oberkommando der Wehrmacht (OKW) feldmarszałka Wilhelma Keitla, weszły do U-Boots-Programm, produkując części do silników okrętowych typu Diesel F 46. Fabryka i odlewnia w Kuźni Raciborskiej powiązane były natomiast z produkcją dla Luftwaffe Hermanna Göringa. Dostarczały podzespoły do silników samolotowych. W grudniu 1943 roku zakłady w Raciborzu oraz Kuźni Raciborskiej wizytował gen. Walter von Unruh, specjalny pełnomocnik Adolfa Hitlera ds. kontroli racjonalizacji zatrudnienia w instancjach partyjnych i państwowych. W programie tej wizyty znalazły się Schondorff-Hegenscheidt Werke Ratibor oraz Wilhelm Hegenscheidt KG Achsen- und Schraubenfabrik und Eisengießerei Ratiborhammer. Próby przestawienia zakładów w Kuźni do produkcji na potrzeby Luftwaffe miały - jak raportowano - doprowadzić do kryzysu w zakresie materiału produkcyjnego i siły roboczej, ale z końcem 1943 roku udało się osiągnąć zakładane normy. W sierpniu 1944 roku na Górnym Śląsku rozpoczęto przygotowania do ewakuacji dokumen-

tacji oraz sprzętu. Interesujące są tu wspomnienia Bernarda Schondorffa*, głównego inżyniera zakładów w Kuźni Raciborskiej. Wspomina, iż dokumentacja przedsiębiorstwa już w 1944 r. została wysłana do Środy Śląskiej (Neumarkt), a następnie przewieziona i zarchiwizowana w Turyngii. Na polecenie Ministerstwa Transportu III Rzeszy, Schondorff oraz Franz Honisch, 19 marca 1945 r. wrócili jednak do Raciborza i załadowali na stacji 36 wagonów maszyn i urządzeń, w tym 16 zestawów kół tokarskich. Skład dotarł do Chomutov (Komotau) w Czechach, blisko Usti nad Łabą, gdzie został zatrzymany przez Rosjan i rozładowany. Urządzenia przewieziono do ZSRR. Bernarda Schondorffa zaproszono do Weimaru do gen. Koleszniczenki, najprawdopodobniej, by skłonić go do współpracy przy uruchomieniu - na bazie maszyn z Raciborza - fabryki pod Moskwą. Niemiecki inżynier uciekł do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Firma Hegenscheidt znalazła nową siedzibę w Erkelenz, w Nadrenii Północnej-Westfalii. Z relacji Schondorffa wynika, że w Kuźni Raciborskiej pozostało około 150 obrabiarek, dźwigi, precyzyjny sprzęt mechaniczny, oprzyrządowanie do budowy kół tokarskich, nowoczesny instytut planistyczny, dwa całkowicie urządzone kompleksy socjalno-kuchenne dla stu osób. Większość urządzeń wywieziono do ZSRR, a na bazie fabryki po wojnie powstał Rafamet. Raciborski zakład przejęła wytwórnia aparatury cukrowniczej. *Cyt. za: E. Koczwara, E. Kuźnik - demontaż urządzeń przemysłowych przez sowieckie władze okupacyjne na ziemi raciborskiej, [w:] Ziemia raciborska - postacie, zjawiska historyczne, gospodarka, pod red. N. Miki, Kraków 2014 Grzegorz Wawoczny fot. zbiory H. Sowika

Racibórz » - Jest jedną z najbardziej zdeterminowanych i zdyscyplinowanych osób jakie znam - powiedziała o Agnieszce Ostrowskiej Wai Ting Yu, jedna z pływaczek drużyny uniwesyteckiej Uniwersytetu Drury w Springfield. Znana polska pływaczka, dziś raciborzanka, trafiła do galerii sław amerykańskiego uniwersytetu. Agnieszka Ostrowska była już weteranką pływania, gdy dołączyła do drużyny uniwersyteckiej w Drury w 2012 roku. Pięciokrotna mistrzyni juniorów i seniorów w Polsce do Springfield poleciała z jedną myślą - by wygrać. I to zrobiła. W krótkim czasie pomogła Uniwersytetowi Drury wygrać tytuł mistrzów kraju w 2013 i 2014 roku, a dodatkowo została trzykrotną mistrzynią kraju. - Progres, jaki poczyniła w ciągu dwóch lat jest niewyobrażalny dla większości pływaków, w dodatku młodszych. Wydaje mi się, że to właśnie w Agnieszce jest najlepsze. Powiedzieliśmy jej co ma zrobić i ona to po prostu zrobiła. Jest najbardziej opiekuńczą, miłą młodą damą jaką kiedykolwiek poznałem - powiedział Brian Reynolds, naczelny trener pływania w Uniwersytecie Drury. Ciepło o Agnieszce Ostrowskiej wypowiada się także Marta Stępień, była trenerREKLAMA

Agnieszka Ostrowska pierwsza od lewej

ka. - Zawsze stawiała potrzeby rodziny i przyjaciół przed swymi własnymi. Zachęcała innych pływaków do ciężkiej pracy. Nawet teraz, gdy dzieli nas taka odległość, odbiera moje telefony, by podnieść mnie na duchu, wspomóc dobrym słowem. W 2013 i 2014 Agnieszka Ostrowska poprowadziła Uniwersytet Drury do zdobycia tytułów mistrzowskich w pływaniu. Dodatkowo była trzykrotną indywidualną mistrzynią. Dzięki temu

trafiła do galerii sław Uniwersytetu w Drury. Ostra, bo taki ma pseudonim, na co dzień jest pracownikiem naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Nadal - mierząc wysoko - walczy na pływackich arenach, trenując pod okiem dr. Marcina Kunickiego. Zaliczana jest do najlepszych żabkarek w Polsce i Europie. Red.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 2-2020-[566]  

Nasz Racibórz 2-2020-[566]  

Advertisement