__MAIN_TEXT__

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 27 listopada 2020 r. ı Rok XIII nr 46 (610) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

Fot. UM Racibórz

REKLAMA

Nowy most w Raciborzu gotowy BETONOWANIE ÓSMEGO PRZĘSŁA ZAKOŃCZONE!

REKLAMA

Racibórz » 24 listopada zakończono betonowanie ósmego przęsła mostu nad rzeką Odrą w ciągu budowanej obwodnicy Raciborza (docelowo DW 935). Obiekt połączył dwa brzegi stając się nową przeprawą przez drugą pod względem wielkości rzekę w Polsce - informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. - Nowa przeprawa przez Odrę, będzie trzecią po starym moście, nazywanym Zamkowym i tą w ciągu ul. Piaskowej. Prócz tego w mieście funkcjonują dwie przeprawy przez Kanał Ulga. Tym samym nowy most będzie jedynym mostem na Odrze, na północ od centrum miasta w województwie śląskim. Kolejne znajdują się w województwie opolskim w miejscowości Utrata (odl. 30 km) i w ciągu DK 40 w Kędzierzynie-Koźlu. Na południe od Raciborza kolejne mosty na Odrze są w Krzyżanowicach (odl. 20 km), w ciągu REKLAMA

DW 936 i w ciągu DK 78 w miejscowości Olza i na Granicy w Chałupkach - informuje ZDW. Nowy obiekt jest elementem budowanej od sierpnia 2019 roku obwodnicy miasta, która będzie mieć niebagatelne znaczenie nie tylko dla miasta. Stanie się bowiem częścią Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. Przebieg tej trasy stanowić będzie nowy ślad Drogi Wojewódzkiej 935 łącząc Racibórz i Rybnik z autostradą A 1 i DK 1. Obwodnica Raciborza stanowić będzie

drogę publiczną o klasie GP (główna ruchu przyspieszonego), na odcinku od DK 45 do DW 919 o przekroju jednojezdniowym, na odcinku od DW 919 do DW 935 o przekroju dwujezdniowym. Koszt nowej drogi to prawie 270 mln zł, w tym 140 mln pochodzi z funduszy unijnych. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2


»2

Piątek, 27 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

GŁÓD ZIEMI Szybciej niż przewidziano postępuje budowa wschodniej obwodnicy Raciborza - od Miedoni przez Ostróg do Piaskowej-Rybnickiej. Projekt przygotowany w zeszłej kadencji to pierwsze tak duże przedsięwzięcie drogowe w naszym mieście od dziesiątek lat. Nie rozwiąże jednak wszystkich problemów komunikacyjnych. Do tego potrzebna jest druga część obwodnicy, od Piaskowej przez Płonię w stronę Sudoła/ Studziennej oraz nowa przeprawa mostowa w kierunku Rybnika, przez Dębicz i Lukasynę w kierunku na Kornowac (droga wojewódzka nr 935). Obecnie władze przystąpiły już do projektowania drugiej części obwodnicy, optymistycznie zakładając, że być może uda się ją oddać do użytku w 2028 r. To odległa perspektywa, ale decyzje finansowe nie leżą po stronie miasta. Taka droga kosztuje setki milionów złotych, więcej niż roczny budżet miasta. Pieniądze musi wyłożyć państwo. Zrobi to szybciej jeśli dostanie od samorządu dokumentację, tak jak w przypadku budowanej już obwodnicy, na którą władze wojewódzkie przekazały wsparcie z UE. Rozbudowie układu komunikacyjnego Raciborza towarzyszy duże zainteresowanie ziemią ze strony inwestorów. Udało się sprzedać wszystkie działki w strefie dla małych i średnich zakładów przy ul. Bartka Lasoty. Pomysł z zeszłej kadencji znajduje konty-

Nowy most w Raciborzu gotowy Betonowanie ósmego przęsła zakończone! DOKŃCZENEI ZE STRONY 1

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

nuację w obecnej. Urząd planuje przeznaczyć przy Lasoty pod nowe inwestycje kolejne 6 ha. Na terenie byłej cukrowni do sprzedaży pozostała już tylko jedna działka. Krajobraz gospodarczy się zmienia. Po wielkich zakładach czasów PRL-u pozostało wspomnienie. W ich miejscu powstają nowe firmy, działające w nowoczesnych branżach, np. odnawialnych źródeł energii. Pomysł na dalsze trwanie, a może i rozwój znalazło Rafako. Spółka redukuje zatrudnienie, ale nie znika. Nie rośnie drastycznie bezrobocie, co znaczy, że miejscowe firmy z Eko-Oknami na czele wciąż zatrudniają. DHL rozbuduje magazyny w Studziennej, a Tokai-Cobex (dawniej ZEW) buduje nową halę. Mimo epidemii i obaw o jej gospodarcze skutki jest gospodarczy optymizm.

REKLAMA

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

Obwodnica, w tym most, to inwestycja wojewódzka, realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Projekt i dokumentacja powstały jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, w czasach rządów Mirosława Lenka. Obejmują odcinek od Raciborza Miedoni aż do Rybnika (jako element drogi Racibórz-Pszczyna). Położone wzdłuż arterii samorządy, w tym Racibórz, złożyły się

na przygotowanie inwestycji od strony formalnej. Decyzja o rozpoczęciu budowy odcinka od Miedoni do Piaskowej-Rybnickiej, w tym przekazaniu dodatkowych środków, zapadła u progu obecnej kadencji samorządu wojewódzkiego, w czasie, gdy członkiem zarządu województwa odpowiedzialnym za drogi był raciborzanin, radny wojewódzki Michał Woś, dziś wiceminister sprawiedliwości. Inwestycja finansowana jest z środków UE oraz budże-

tu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Historyczne betonowanie ósmego przęsła odbyło się z udziałem dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniewa Tabora oraz generalnego wykonawcy - dyrektora oddziału Katowice Strabag Infrastruktura Południe, Witolda Bembenka. Obecny był również prezydent Dariusz Polowy. Obwodnica, którą na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach buduje fir-

ma Strabag Infrastruktura Południe za ponad 296 mln zł, będzie miała 7,83 km długości na odcinku od Miedoni (skrzyżowanie z DK 45 Racibórz-Opole) wzdłuż Ulgi do skrzyżowania z Piaskową-Rybnicką. Formalnie będzie to nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 935 - od Miedoni do Rudzkiej jednojezdniowy w każdą stronę, dalej dwujezdniowy. Opr. waw

Prezydent Polowy porozumiał się z ZDW

BĘDĄ ŚWIATŁA NA DĘBICZU Racibórz » Będzie bezpieczniej, zmniejszą się korki i uciążliwości dla kierowców. O sygnalizację świetlną na Dębiczu prezydent Dariusz Polowy zabiegał w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Rozmowy toczyły się w atmosferze wzajemnego zrozumienia.

Teraz zapadła decyzja. Zastępca dyrektora ds. inwestycji kluczowej ZDW Jarosław Kalinik poinformował o przystąpieniu do prac projektowych dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rybnickiej i Brzeskiej. Skrzyżowanie to będzie przebudowywane w przyszłym roku w ramach remontu Drogi Wojewódzkiej 935 na odcinku od kanału Ulga w Raciborzu do ulicy Pamiątki w Rzuchowie. Prace mają zakończyć się w marcu 2022 r. Miasto Racibórz już w maju sygnalizowało, iż zasadnym jest przynajmniej przygotowanie infrastruktury podziemnej potrzebnej w przyszłości do montażu sygnalizacji świetlnej. We wrześniu prezydent zwrócił się z wnioskiem o budowę sygnalizacji świetlnej, wskazując, że na ul. Brzeskiej tworzą się długie kolejki pojazdów oczekują-

cych na wjazd na ul. Rybnicką. Niewielkim ułatwieniem był oddzielny pas prawoskrętu z ul. Brzeskiej, który po przebudowie zostanie zlikwidowany. Dodatkowo zgodnie z posiadanymi przez miasto prognozami ruchu natężenie ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu będzie rosnąć szybciej niż dotychczas. W odpowiedzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w listopadzie oficjalnie poinformował, że ZDW również dostrzega utrudnienia w ruchu drogowym w obszarze skrzyżowania. Dlatego w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, przystąpił już do opracowania dokumentacji projektowej, której celem jest zaprojektowanie akomodacyjnej, acyklicznej sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Oznacza to, że projektowane światła będą zmieniać się za-

Fot. UM Racibórz

Aktualności

leżnie od ruchu, a fazy i czasy ich trwania będą tworzone na bieżąco w zależności od potrzeb. Pierwotnie najlepszym rozwiązaniem organizacji ruchu dla tego skrzyżowania wydawało się być rondo, o co wsłuchując się w głosy kierowców,

Rada Miasta zgodziła się na kontrolę

piłkarskiej Unii Racibórz sp. z o.o. Racibórz » Powstała w tym roku miejska spółka podpisała 25.11. umowę z Rakowem Częstochowa. 25.11. też radni większością głosów przyjęli uchwałę, na mocy której kontrolę w niej przeprowadzi komisja rewizyjna. Padły słowa, że prezydent chowa głowę w piasek, a prawnicy nie mogą być jak wąż o dwóch głowach. Prezydent Dariusz Polowy sam jednak wnioskował, by radni poparli projekt uchwały w sprawie kontroli, tak by wyjaśnić wszelkie niejasności. Te zaś dotyczą procesu rejestra-

cji spółki, nadzoru właścicielskiego oraz konkursu, w którym Unii przekazano 75 tys. zł z budżetu miasta. Za kontrolą głosowało 20 radnych (wstrzymał się przewodniczący Leon Fiołka).

Na czele komisji rewizyjnej stoi Anna Szukalska, prawniczka z wykształcenia, szefowa klubu radnych niezależnych Michała Fity. Po odwołaniu wiceprezydenta klub ten przeszedł

miasto również zabiegało. Na przeszkodzie stanęła jednak stara linia kolejowa Olza-Markowice i brak zgody PKP PLK na jej likwidację. (um)

do opozycji. To radna Szukalska zadała na komisji oświaty, czy oferta Unii została złożona w terminie? Wczoraj konferencję prasową w tej sprawie zwołał prezydent. Na sesji głos w sprawie Unii Racibórz sp. z o.o. zabrał Marek Labus, którego ustalenia pojawiają się na forum rady za sprawą radnego Piotra Klimy. Stanowisko zajęła też mec. dr hab. Ewa Pierzchała, kierująca magistrackimi prawnikami. To dwie strony sporu dotyczącego kwestii rejestracji spółki i nadzoru właścicielskiego. (w)


»3

Piątek, 27 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Odeszli zasłużeni raciborzanie Racibórz » Racibórz żegna Jerzego Wiśniewskiego, lidera raciborskiego środowiska osób niepełnosprawnych, oraz Czesława Kuzdrowskiego, nauczyciela, brata kurkowego, działacza LOK. W nocy, 24 listopada, w szpitalu w Zabrzu, w wieku 51 lat, zmarł Jerzy Wiśniewski, znana i rozpoznawalna w Raciborzu postać związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Śp. Jerzy Wiśniewski był przez wiele lat prezesem Stowarzyszenia na rzecz Integracji Podaj Rękę, prowadził działający w Starostwie Powiatowym Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, organizował Bieg bez granic, Forum Osób Niepełnosprawnych, a co roku - z żoną Katarzyną stawiał się na Gwiazdce Serc, gdzie imponował talentem wokalnym i poczuciem humoru. Był niekwestionowanym liderem raciborskiego środowiska osób niepełnosprawnych, by-

Śp. Jerzy Wiśniewski

zdj. pierwszy od lewej), prezes Miejskiego Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju. Śp. Czesław Kuzdrowski był pracownikiem REKLAMA

PWSZ w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego (wcześniej Centrum Kształcenia Praktycznego) w latach

Śp. Czesław Kuzdrowski (pierwszy od lewej)

łym sportowcem (podnoszenie ciężarów było przyczyną poważnego urazu kręgosłupa, który przykuł go do wózka). Ostatnie dni musiał szukać poza Raciborzem możliwości dializowania.

To kolejna wartościowa i szanowana w Raciborzu osoba, która przegrała walkę z COViD-19. 20 listopada, w wieku 71 lat, niespodziewanie dla wszystkich zmarł Czesław Kuzdrowski (na

Unia Racibórz klubem filialnym

RAKOWA CZĘSTOCHOWA fot. Raków Częstochowa

Racibórz » Czternastym członkiem Projektu Klubów Filialnych Akademii Raków została Unia Racibórz - informuje Raków Częstochowa, wicelider ekstraklasy.

- Rozmowy z Unią trwały bardzo długo, bo ten projekt był złożony. W Raciborzu powstała specjalna spółka, która skupia wszystkie kluby w tym mieście pod szyldem Unii. Natomiast cieszymy się też dlatego, że Racibórz leży w takim miejscu naszego województwa, gdzie nie ma specjalnej konkurencji. Więc mamy nadzieję, że współpraca będzie bardzo wymierna - mówi koordynator Projektu Klubów Filialnych, trener Dawid Krzętowski. Zadowolenia z podpisania umowy nie krył prezes Unii Krzysztof Sałajczyk: - Akademia Raków jest jedną z najlepszych szkółek piłkarskich. Dlatego jest to REKLAMA

Raków kontra Unia Racibórz, wygrany 9:1 przez gospodarzy. Pytany o umowę na sesji prezydent stwierdził, że Raków prowadzi obecnie najlepszą akademię, a celem władz miasta jest zapewnienie raciborskiej młodzieży jak najlepszego szkolenia. Szefująca radzie nadzorczej Unii Racibórz sp. szansa rozwoju dla naszych za- z o.o. powiedział, że nowy prewodników, którzy mogą trafić zes zostanie powołany w przydo Częstochowy. Dla chłopaków szłym tygodniu. Obecnie, jak sama nazwa Raków to bodziec dodał prezydent, umocowanie do większej pracy - informuje do podejmowania działań na oficjalnie Raków. Krzysztof Sałajczyk. Dodajmy, że prezes Unii Ra(waw) cibórz sp. z o.o. Krzysztof Sałajczyk, który ze względów zdrowotnych złożył rezygnację ze REKLAMA stanowiska, z powodu wyjazdu do Częstochowy nie wziął udziału w zdalnej sesji Rady Miasta (25.11.), gdzie procedowany był projekt uchwały w sprawie kontroli komisji rewizyjnej dot. funkcjonowania spółki Unia Racibórz. Radni zgodzili się na kontrolę. Wydarzeniu w Częstochowie towarzyszył mecz trampkarzy

REKLAMA

Aktualności 2000-2015, gdzie uczył przedmiotów zawodowych oraz pełnił m.in. funkcję kierownika administracji i działu bhp, trenerem i sędzią Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, współzałożycielem Raciborskiego Bractwa Kurkowego. W Raciborzu przywrócił do funkcjonowania strzelnicę przy Raciborskiej Fabryce Kotłów w Raciborzu. W ostatnich latach był m.in. współtwórcą i współorganizatorem zawodów strzeleckich o Puchar Starosty. Był człowiekiem sumiennym i pracowitym, chętnym do okazywania każdemu pomocy. (w)


Aktualności

»4

Piątek, 27 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Biskup opolski wydał dekret

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w sprawie odwiedzin kolędowych

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt l, art. 40 w związku z art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020, poz. 283 z późn. zm.);

Region » Archidiecezja katowicka (Racibórz-Brzezie) oraz diecezja gliwicka (gm. Kuźnia Raciborska oraz Nędza) odwołały doroczne odwiedziny kolędowe. Biskup opolski zaproponował inne rozwiązanie dla Raciborza oraz gm. Krzanowice, Krzyżanowice, Rudnik i Pietrowice Wielkie.

zawiadamiam, że Rada Miasta Racibórz podjęła następujące uchwały: • Nr XV/227/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Stanisława Moniuszki, Sosnowieckiej, Władysława Broniewskiego; • Nr XXI/296/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Studzienna i Sudół w Raciborzu, obejmującego teren położony w rejonie ulicy Studziennej; • Nr XXI/297/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu; • Nr XXI/298/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu; • Nr XXI/299/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu, • Nr XXIII/316/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Podwale, Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki, Juliusza Słowackiego, Kowalskiej.

- Wielowiekowa tradycja naszego Kościoła partykularnego nakazuje duszpasterzom, aby w okresie Bożego Narodzenia udawali się z błogosławieństwem do domów ludzi wierzących. Z żalem trzeba stwierdzić, że duszpasterskie odwiedziny kolędowe w zwyczajowej formie nie są dziś możliwe. Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom wierzących parafian, przekonanych, że w trudnym czasie pandemii duszpasterze ich nie opuszczą, lecz jako szafarze Bożego błogosławieństwa będą blisko nich w dobrej i złej doli, zachęcam wszystkich, którym została powierzona pasterska troska o Bożą owczarnię do dalszej ofiarnej służby ludowi Bożemu i zastąpienie odwiedzin domów swoich parafian w roku duszpasterskim 2020/2021, tradycyjnie towarzyszących czasowi okołobożonarodzeniowemu, wydarzeniami, o których poniżej wg podanych zasad. Zamiast odwiedzać parafian w domach, duszpasterze powinni zaprosić ich do kościoła w mniejszych grupach (np. mieszkańców poszczególnych ulic lub ich części bądź małych miejscowości) na Mszę św., która winna być sprawowana w ich intencji. W przypadku, gdy intencja Mszy jest już zajęta, można skorzystać z prawa do binacji a nawet trynacji. Celebracje należy tak rozłożyć, aby możliwe było zachowanie reżimu sanitarnego, obowiązującego w tym czasie w świątyniach. Msza święta, zastępująca odwiedziny duszpasterskie, ma być odprawiana w sposób uroczysty z obowiązkową homilią. Ponadto, podczas tej Eucharystii duszpasterze powinni odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi. Można także w jej trakcie poświęcić REKLAMA

wodę, którą wierni przyniosą do kościoła we własnych naczyniach, a po poświęceniu zabiorą do domów. Po liturgii, jeśli warunki na to pozwalają, można poprowadzić wspólne kolędowanie. Wskazane jest też rozdanie druku modlitwy do odmówienia w domach. Duszpasterze powinni zachęcić wiernych, by po powrocie do swoich mieszkań wraz z innymi domownikami odprawili „liturgię rodzinną”, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą. Obrazki kolędowe, kawałki poświęconej kredy czy naklejki na drzwi należy wyłożyć w kościele, aby wierni mogli je zabrać

po Mszy, zastępującej odwiedziny duszpasterskie. Tam, gdzie podczas kolędy istnieje zwyczaj zamawiania intencji mszalnych należy je przyjąć w inny sposób. Szczegółowe propozycje duszpasterskie związane z celebracjami, zastępującymi odwiedziny duszpasterskie, zostaną wydane w odrębnym komunikacie. Wszystkim P.T. Duszpasterzom i Wiernym w tym trudnym czasie, w którym jednak nie ustaje nadzieja na zwycięstwo nad lękiem, chorobą i cierpieniem z serca błogosławię – czytamy w komunikacie podpisanym przez bp. Andrzeja Czaję oraz kanclerza ks. Wojciecha Lippę.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 07.12.2020 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokali: 1. w Raciborzu przy ul. Matejki 2a/3 o pow. całkowitej 40,12 m2 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia, komórka, miejsce postojowe, położone na I piętrze w budynku 3p. Cena wywoławcza 149.688,00 zł, wadium 15.000 zł Przetarg o godz. 9.20. 2. w Raciborzu przy ul. Słowackiego 20/2 o pow. użyt. 38,00 m2 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., balkon oraz piwnica, położone na parterze w budynku 4p. Cena wywoławcza 114.000,00 zł, wadium 11.400 zł Przetarg o godz. 9.40. Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: poz. 1 i 2 tel. 32/ 415 26 07. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto banku: Bank Spółdzielczy nr: 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowód wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko - mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303.

Granice terenów objętych uchwałami Nr XV/227/2020, Nr XXI/296/2020 oraz Nr XXIII/316/2020 określone zostały w załącznikach graficznych, stanowiących integralną część tych uchwał. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 18 grudnia 2020 r. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Prezydent Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dotyczące wyżej wymienionych projektów planów miejscowych oraz dla planów realizowanych na podstawie ww. uchwał wszczęto przeprowadzenie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionych planów miejscowych. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów realizowanych na podstawie wyżej wymienionych uchwał mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 18 grudnia 2020 r. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Prezydent Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: inwestycje@um.raciborz.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Prezydent Miasta Racibórz. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO: 1. Administratorem danych osobowych osoby składającej wniosek do planu miejscowego jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, inwestycje@um.raciborz.pl, tel. 32 75 50 603. 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl. 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procedury planistycznej. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 7. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z JRWA, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.2011.14.67 z późn. zm.). 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie składającej wniosek przysługuje prawo do: • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, • sprostowania danych osobowych, • żądania usunięcia danych, • żądania ograniczenia przetwarzania, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba składająca wniosek jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 10. Podane dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą poddane profilowaniu. 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia procedury planistycznej, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


»5

Piątek, 27 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU

REKLAMA

Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Usługi budowlane Usługi budowlane Remonty zewnętrzne i wewnętrzne. Zabudowy płytami gipsowymi, kafelki, gładź, okna, drzwi, panele, adaptacja strychów. Tel.: 604 761 326. Usługi remontowe Pokrycia dachowe: papa, gąt, blachotrapez, blachodachówka, rynny, dachówka, obróbki blacharskie. Tel.: 696 248 329. Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi budowlane Firma oferuje remonty zewnętrzne i wewnętrzne, zabudowy karton-gips, kafelki, gładź, okna, drzwi panele i adaptacje strychów. Tel. kom.: 604 761 326.

Usługi remontowe Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi malarsko- remontowe REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Witam. Oferuję usługi malarsko- remontowe, m. in.: malowanie, tapetowanie, gładzie, układanie paneli. Więcej informacji pod numerem telefonu. tel. kom.: 601350114. Pokrycia dachowe Pokrycia dachowe z papy, blachy trapezowej, blacho-dachówki i dachówek. Rynny, obróbki blacharskie. Tel. kom.: 696 248 329.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe

Mieszkanie sprzedam Sprzedam mieszkanie w Raciborzu Sprzedam mieszkanie w Raciborzu. Ogrzewanie miejskie, ulica Królewska, II piętro, dwa pokoje, 52m2. Cena 129 900 zł. Tel. kom.: 886 123 970.

Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl. Pożyczki Pozabankowe Online do 25 000 zł - zobacz! Kredyty pozabankowe dostępne całkowicie przez internet, pożyczki krótkoterminowe udzielane na okres od 5 do nawet 90 dni, pożyczki dla osób zadłużonych przez internet, oferta pożyczek konsolidacyjnych nawet do 20 000 zł na okres 60 miesięcy, dostępne również w sytuacji posiadania zajęcia, e-mail: banki24@banki24.com.pl. https:// www.banki24.com.pl/kredyty-bez-bik. Kredyt przez Internet bez zaświadczeń Masz plan, na który potrzebujesz większej gotówki? Remont mieszkania, nowe meble do kuchni a może marzy Ci się nowy samochód? Szybki i co ważne - tani kredyt przez Internet do 200 tys. zł nawet na 120 mies. pomoże zrealizować każde marzenie. Zobacz najlepsze oferty, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. https://www.get-money.pl/ banki/kredyt-przez-internet-bez-zaswiadczen-o-dochodach.

MOTORYZACJA Kupię

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Tel. kom.: 725629375, e-mail: grejfrut27@yahoo. co.uk. https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-punto-fiat-punto-ii-1-2-ID6DrB2Q.html. 4 opony zimowe na felgach stalowych, stan idealny, Punto 2 Opony zimowe Imperial Snowdragon HP 155/80R13 79 T. Zakupione 11.2019, stan idealny. Używany przez kilka miesięcy tylko. Opony na felgach stalowych. Koła z Fiata Punto 2. Tel. kom.: 725629375, e-mail: grejfrut27@yahoo.co.uk.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NAUKA Korepetycje matematyka Nie trać czasu. Ucz swoje dziecko matematyki profesjonalnie i rozwijaj. To procentuje. Tel. kom.: 503831636, e-mail: a.smol@op.pl.

NIERUCHOMOŚCI

Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń !. Tel. kom.: 692 191 585.

Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Sprzedam

Dom sprzedam

Fiat Punto 1.2 - Sprzedam! 2999 zł Sprzedam Punto 2, używane na co dzień. Auto praktycznie bezawaryjne, wszystkie naprawy części zużytych w trakcie używania dokonywane na bieżąco. Samochód posiada komplet opon letnich. Auto niedawno miało wymieniane amortyzatory, rozrząd, chłodnicę. Odpala na strzał i jeździ bez zastrzeżeń. Cena: 2999 zł. Więcej info pod linkiem.

Dom kupię

Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Mieszkanie kupię

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu Sprzedam mieszkanie w Raciborzu przy ul. Rzeźniczej 2. Piękny budynek, drugie piętro, 45 mkw., dwa pokoje, ogrzewanie miejskie. Tel: 886123970. Tel. kom.: 886 123 970.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia, e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Praca dla operatora koparki Firma budowlana z Raciborza zatrudni operatora koparki i ładowarki z kategorią pierwszą oraz kierowców kat. C+E. Mile widziani emeryci z doświadczeniem na wannach. Kontakt pod numerem telefonu 600 018 620. Tel. kom.: 600 018 620.

RÓŻNE Inne Zlecę przeniesienie pralki Zlecę zniesienie pralki na terenie Raciborza z 2 piętra do samochodu w piątek/sobotę 27/28 listopada. Tel. kom.: 663172697. Świeże orzechy Sprzedam świeże, tegorczne orzechy łuskane. 25 zł kilogram. Tel.: 790876209.

USŁUGI Inne Usługi koparko-ładowarką, transport wywrotką Witam. Oferujemy usługi koparko-ładowarką,transport wywrotką. Wiecej informacji po nr tel.: 515171634, 534627102, e-mail: krzysiek3966@ interia.pl.

Kupię mieszkanie

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3 zgodnie z § 104 pkt. 2 Statutu i Regulaminem, ogłasza przetarg ograniczony dn. 07.12.2020 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Opawskiej 53/6 o pow. całkowitej 57,88 m2 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia, komórka, miejsce postojowe, położone na II p. w budynku 3p. Cena wywoławcza 197.251,00 zł, wadium 19.700,00 zł. Przetarg o godz. 9.00. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają najemcy lokalu będącego przedmiotem przetargu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto banku: Bank Spółdzielczy nr: 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowód wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko - mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303. OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Gruntowe

Położenie

Tryb

1523/2 k.m.8 obręb Markowice – ul. Grabowa, 723/1 k.m.2 obręb Sudół – ul. Hulczyńska

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

607, 615, 646, 653/2, 712, 629 k.m.3 obręb Sudół, 4763/150 k.m. 4 obręb Racibórz – ul. Ks. Stanisława Staszica

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nędza informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. sprzedaży: nieruchomoś 2. niezabudowana obrębu Szymocice przy ul. Gliwickiej: działka nr 22 o powierzchni 0,5330 ha

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Markowicach Starosta Raciborski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz sporządzony dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 505/3, na arkuszu mapy 4, obręb Markowice, o powierzchni 0,0149 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00053874/0, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 45 97 330.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Starosta Raciborski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie Raciborza, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 28, a.m.13, obręb Brzezie, o pow. 81,58 m2 oraz działka nr 353/87, a.m.15, obręb Ostróg, o pow. 0,57 m2, stanowiące łączną pow. 82,15 m2, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00031995/4 oraz nr GL1R/00056704/9. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.


Rozrywka

»6

Piątek, 27 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

#KULTURAZDOSTAWĄDODOMU OD RACIBORSKIEGO CENTRUM KULTURY Zostajemy z wami na dłużej! Zachęcamy do spędzenia tych cudownych, przedświątecznych dni z kulturą od RCK. Nasz profil na Facebooku już pęka od postów, które z wielką pieczołowitością dla Was przygotowujemy. Staramy się dobierać i tworzyć treści, które, mamy nadzieję, Wam się podobają. Mamy pełną świadomość tego, jak ważną częścią kultury jest jej odbiorca. A żeby trochę Was zachęcić do odwiedzenia naszego profilu, przedstawiamy najciekawsze materiały, które ukazały się w ostatnim tygodniu. Będzie również coś nowego – coś specjalnego i baaaardzo świątecznego! Na początek nasze muzyczne inspiracje! W ostatnim tygodniu pojawiło się ich sporo. A to dlatego, że po prostu uwielbiamy muzykę i lubimy się dzielić tym co wzbudza w nas różnorakie emocje. Rozpoczęliśmy od polskiego zespołu Kwiat Jabłoni, który wraz z Ralphem Kaminskim oraz kwartetem smyczkowym stworzyli utwór „Wodymidaj”. W weekend pojawiła się u nas królowa lat 90. – Alanis Morissette, która w piosence „Hand in my pocket” zapewniała nas, że wszystko będzie w porządku. Ogromnym odkryciem okazała się dla nas grupa SĄSTĄD, która wykonuje autorską muzykę z gatunku avant pop. Polecamy rozmowę Marka Rapnickiego z Bolesławem Stachowem. W tym roku ten znany wszystkim raciborzanom fotograf, obchodzi dwa ważne jubileusze – 20 lecie pracy oraz 80 urodziny. Życzymy wszystkiego najlepszego! Wywiad możecie poczytać na stronie www.raciborz-art.pl

Czy macie już swój egzemplarz nowego Almanachu Prowincjonalnego? Jeśli tak to zapraszamy Was na promocję, która wyjątkowo musiała się odbyć w internetowej rzeczywistości. Nie znaczy to, że czegoś jej brakuje! Marek Rapnicki oraz Grażyna Tabor uraczyli nas recytacją wierszy, które znalazły się w najnowszym Almanachu. Wspomniano o zdjęciach Pawła Okulowskiego oraz o 20-leciu pracy artystycznej Bolesława Stachowa, który z tej okazji został przepytany przez Marka Rapnickiego. Wywiad możecie przeczytać na stronie www. raciborz-art.pl. Macie wolny wieczór i chcielibyście spędzić go kreatywnie? Mamy na to radę! Koniecznie zobaczcie filmy,

w których nasza cudotwórczyni Agnieszka Patalong pokazuje jak zrobić mięciutką czapkę oraz minimalistyczną bransoletkę. Z pewnością będą to cudowne prezenty świąteczne. A jeśli już o prezentach mowa… Wesprzyjcie z nami lokalnych twórców, którzy wykonują przepiękne, nietuzinkowe przedmioty, wkładając w nie całą duszę i serce. Nie znajdziecie takich prezentów w sklepach, ten zakupiony u naszych rękodzielników będzie unikatowy! Na facebooku RCK znajdziecie specjalny post, pod którym w komentarzach z dnia na dzień pojawia się coraz więcej artystów, u których możecie zakupić coś wyjątkowego dla swoich bliskich. A może sami coś tworzycie? - Zostawcie swoje propozycje w komentarzu pod postem. Jeśli coś Wam się spodoba, bezpośrednio kontaktujcie się z wystawcą! Pamiętajcie, że wszystkie materiały znajdziecie na naszym Facebooku! Szukajcie nas pod Raciborskie Centrum Kultury. Zapraszamy!

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

WILGOTNY MAKOWIEC NA PÓŁKRUCHYM SPODZIE Powidła w masie makowej można zastąpić gęstym musem jabłkowym. Przy użyciu masy makowej bakalland proponuję dodać płaską łyżkę kaszy manny, ponieważ masa jest zbyt płynna. Spód półkruchy: • 1 szklanka mąki tortowej (szklanka 250 ml) • 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia • 2 łyżki cukru pudru • szczypta soli • 1 jajko (rozmiar M) • 60 g masła o temperaturze pokojowej Wszystkie składniki ciasta zagnieść i wylepić dno tortownicy o średnicy 26 cm (bez boków). Następnie zrobić widelcem dziury i włożyć formę z ciastem do lodówki na 1 godzinę. Masa makowa: • 1 puszka masy makowej 850 g • 1 szklanka suchego mielonego maku (80 g, użyłam z torebki)

www.smakiweroniki.pl

• • • •

0,5 szklanki powideł śliwkowych 4 jajka (rozmiar M) 1 budyń waniliowy (40 g) 0,5 szklanki posiekanych bakalii

Wszystko wymieszać i wyłożyć na surowe ciasto. Włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 45 minut (grzanie górne i dolne). Po upieczeniu i wystudzeniu można ciasto polać rozpuszczoną czekoladą i posypać 2 łyżkami rodzynek.


»7

Piątek, 27 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Ocice mają nową ulicę. Grecką! Racibórz » Głosami 20 rajców Rada Miasta przegłosowała 25.11. nową nazwę dla tzw. Chorwackiej bis. Zamiast ulicy Stanów Zjednoczonych będzie Grecka. - Grecja to słoneczny kraj, z dobrym jedzeniem - argumentował wnioskodawca, były prezydent i ociczanin, radny Mirosław Lenk. Radni - choć pytali - nie dowiedzieli się, kto zgłosił propozycję ulicy Stanów Zjednoczonych i czy chodzi o USA czy Stany Zjednoczone Meksyku. Dowiedzieli się natomiast, że cel był marketingowy. Przy świeżo ochrzczonej Greckiej nie ma bowiem mieszkańców. Są natomiast działki na przetarg. „Mocarstwowa” nazwa miała sprzyjać sprzedaży.

Radni długo dyskutowali o nazwie dla Chorwackiej bis na komisjach i dziś na sesji, wnioskując m.in., by zajmowała się tym specjalna komisja. Z 23 radnych propozycję M. Lenka poparło 20, dwóch wstrzymało się od głosu. Z Grecką sąsiaduje Litewska, Włoska, Węgierska, Francuska, Czeska, Szwajcarska i Bułgarska. (w)

DHL powiększy w Studziennej

powierzchnie magazynowe Racibórz » Prezydent miasta wszczął już postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

REKLAMA

Wniosek o wydanie decyzji złożyła Azurite Poland Propco V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a dotyczy rozbudowy magazynu-hali dystrybucyjnej DHL przy ul. Jasnej w Raciborzu-Studziennej. Prezydent wszczął postępowanie z końcem października. Wystąpił już do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. (w)


Aktualności

»8

Piątek, 27 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Niedzielski: o tym, którą szczepionkę otrzyma pacjent, będzie decydował lekarz Racibórz » Stosujemy kryterium bezpieczeństwa pacjenta. Żadna szczepionka, która nie będzie miała zatwierdzenia przez Europejską Agencję nie będzie w ogóle kupiona. Natomiast, którą szczepionkę pacjent otrzyma, będzie decydował lekarz - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyjaśnił, że „każda ze szczepionek będzie miała troszeczkę inne wskazania dotyczące np. grupy wiekowej czy osób ze schorzeniami współistniejącymi”. Na antenie TV Republika szef resortu zdrowia pytany był o notowany w ostatnich dniach spadek przypadków zakażeń. „Dziś liczba spadła do 10 tys. - to poziom niespotykany od dłuższego czasu” - przyznał minister Niedzielski. Wyjaśnił, że ministerstwo przeszło na nowy system sprawozdawczy, który jest systemem sprawniejszym, bo podaje dane, które są wpisywane bezpośrednio przez laboratoria. Tymczasem wcześniej bazowaliśmy na systemie sprawozdawczym z sanepidu, czyli raportowaliśmy te wyniki, które z laboratoriów trafiły do sanepidów, a wiadomo, że jest opóźnienie w przepływie tej informacji, bo tam też są kwarantanny, tam też pracownicy chorowali” - powiedział Adam Niedzielski. „Być może obecna redukcja liczby zachorowań wynika z tego, że przeskoczyliśmy pewien etap opóźnienia w sprawozdawczości informacyjnej. Ta, którą dziś pokazujemy, jest bliższa rzeczywistemu stanowi epidemii” - ocenił szef resortu zdrowia. Dodał, że opóźnienia mogły liczyć nawet kilka dni. Minister zdrowia zwrócił uwagę, że w Polsce ilość badań świadczy o skali zachorowań. „Głównym elementem badania są zlecenia z POZ. Jeśli one maleją, to znaczy, że mniej pacjentów zgłasza się z objawami koronawirusa. W związku z tym, lekarze w ramach wywiadu epidemicznego, czy diagnozowania pacjenta - po prostu zlecają mniej zleceń na badania” - powiedział Niedzielski. Pytany o wciąż wysoką śmiertelność, szef resortu REKLAMA

zdrowia powiedział, że „podawane liczby są najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Tu nie ma przestrzeni do jakiegokolwiek zniekształcenia systemem sprawozdawczym” - oświadczył minister. Wyjaśnił, że liczba zgonów odzwierciedla falę zachorowań sprzed dwóch tygodni, kiedy notowaliśmy ok. 25 tys. zachorowań. „Najpierw są zachorowania, później hospitalizacje, następnie intensywna terapia i w końcu może się pojawić problem zgonów” - powiedział Niedzielski. Zwrócił również uwagę, że pacjenci zbyt późno zgłaszają się do lekarza, a wówczas dużo trudniej jest im efektywnie pomóc. „Często podanie osocza czy remdesiviru nie pomaga i pozostaje już tylko respirator i intensywna terapia” - zauważył minister. Wspomniał jednocześnie o programie związanym z pulsoksymetrami. „Obecnie podłączonych pod nich jest ok. 400 osób. Żeby w odpowiednim momencie zawiadomić zespół ratownictwa medycznego i przekazać pacjenta do szpitala, zostało powołane specjalne centrum monitoringu” - powiedział Niedzielski. Zapowiedział, że na początku przyszłego roku zaczną napływać szczepionki i rozpocznie się masowa akcja szczepień. „Kulminacja nastąpi pewnie w lutym-marcu, kiedy to szczepienie będzie powszechne wykonywane w społeczeństwie” powiedział minister. Zapytany, czy obywatele będą mogli sami wybrać sobie jedną z kilku szczepionek na ko-

ronawirusa, które pojawią się na rynku, szef resortu zdrowia odpowiedział, że decyzja będzie zależała od lekarza. „Stosujemy kryterium bezpieczeństwa pacjenta. Żadna szczepionka, która nie będzie miała zatwierdzenia przez Europejską Agencję nie będzie w ogóle kupiona. To jest warunek całej transakcji” powiedział Niedzielski. Podkreślił, że „każda szczepionka będzie gwarantowała ten sam poziom bezpieczeństwa”. „Każda musi przejść te same fazy badań klinicznych, te same zapewnienia, muszą być przedstawione obiektywne wyniki badań poszczególnych faz, musi być również odpowiedni poziom populacji, testowany tą szczepionką” - wyjaśnił minister. Powiedział, że to, czy ktoś otrzyma szczepionkę opartą na tradycyjnych technologiach czy nowoczesnych „będzie zależało w pierwszej kolejności od lekarza, który będzie decydował”. „Każda ze szczepionek będzie miała troszeczkę inne wskazania dotyczące np. grupy wiekowej, osób ze schorzeniami współistniejącymi, bo w jednym przypadku dane choroby mogą być przeciwskazaniem, a w innym nie muszą” - wyjaśnił Niedzielski.(PAP) Magdalena Gronek mgw/ mhr/, Wraca temat niskich stanów w starej Odrze. Czy woda zawraca do Ulgi? Od miesięcy już radni miejscy, a 24.11. także radny powiatowy Paweł Płonka dociekają dlaczego z chwilą oddania zbiornika Racibórz w Odrze miejskiej mocno spadł poziom REKLAMA

wody. Jak się okazało, Wody Polskie wciąż obserwują to zjawisko. Radny PiS Paweł Płonka wykorzystał 24.11. obecność na zdalnej sesji Rady Powiatu Marcina Nowaka z Wód Polskich - RZGW Gliwice - Zarząd Zlewni w Gliwicach, zadając mu pytanie o „zastraszająco niski stan Odry”. Rajcy chodziło o tzw. Odrę miejską. W jej korycie od kilku miesięcy można zaobserwować niski poziom wody, odsłaniający w wielu miejscach dno. Więcej wody płynie z kolei obecnie Ulgą. Wielokrotnie temat poruszali już radni miejscy, m.in. na spotkaniu na sesji z dyrektorem RZGW Gliwice. Słyszeli wówczas, że Wody Polskie podejmują działania, by temu zaradzić. Dziś M. Nowak tłumaczył, że do koryta miejskiego przekierowano m.in. wody Psinki i jej dopływów, płynące nowym korytem wzdłuż zapory bocznej. Radny Płonka podzielił się jednak własnymi obserwacjami (często spaceruje z psem w rejonie zbiornika, nie szczędząc zdjęć na swoim FB), poddając pod ocenę zauważone zjawisko zawracania do kanału Ulgi wody, która powinna wpływać do starej Odry. Mówił o bagrowaniu koryta wewnątrz zbiornika, ale jednocześnie obawach, że ostatnie październikowe wezbranie mogło spowodować niekorzystne zmiany, m.in. ponowne nagromadzenie osadów. Gość z Zarządu Zlewni stwierdził, że zbiornik przechodzi aktualnie fazę testów. Obserwujemy jak się rozkładają przepływy - dodał. Największym testem było październikowe wezbranie, dzięki któremu zebrano dużo danych. Przypomnijmy, że zapadła wtedy decyzja o gromadzeniu wody w czaszy. - Wszystko analizujemy i znamy ten problem. Rzeczywiście, warto się temu przyjrzeć. Zajmiemy się tym - zapewnił radnego Płonkę odnosząc się do jego pytania o niski stan starego koryta. (w)

RADNY ZGŁASZA KOLEJNY

tor wyścigowy w Raciborzu Racibórz » Ocice mają ten sam problem, co Obora czy mieszkańcy centrum. Po Markowickiej i Ogrodowej również na Kołłątaja na Ocicach mają się odbywać wyścigi samochodów. Były przewodniczący Rady Miasta, opozycyjny radny Henryk Mainusz zwrócił 23.11. na komisji budżetu i finansów uwagę na wyścigi samochodowe, jakie niejednokrotnie mają miejsce na ulicy Kołłątaja. – Mieszkańcy tej ulicy już wiele razy zwracali uwagę, że jest to bardzo długa droga w sensie kilometrażowym i często zdarza się tam coś w rodzaju wyścigów. A, że jest to droga wewnętrzna, to patrolu się tam nie uświadczy, w związku z czym niektórzy śmiałkowie próbują te swoje maszyny. Mieszkańcy mają więc prośbę, aby w jakikolwiek sposób przypomnieć o tym, że to jest droga wewnętrzna i ograniczyć tam prędkość, do 30 albo 40 kilometrów na godzinę – powiedział radny. Dodał

jednak, że zdaje sobie sprawę, że to wcale nie powstrzyma tego kierowcy przed wciśnięciem gazu, jak mu wyobraźnie nie dyktuje, że porusza się po terenie zabudowanym i w każdym momencie na jezdni może pojawić się dziecko. - Słusznie pan zauważył, że ograniczenie prędkości nie spowoduje z automatu, że kierowcy zaczną tam zwalniać. Oczywiście, trzeba się przyjrzeć organizacji ruchu na tej ulicy. Wszelkie zmiany są opiniowane przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Staroście Powiatowym. Wnioski poddane pod ocenę tej komisji mają szansę być wdrożone w życie – odparł wiceprezydent D. Konieczny. (greh)

Kuźnia Raciborska walczy o przedłużenie peronów i bocznicę Racibórz » Okazją ku temu ma być kolejna modernizacja linii kolejowej nr 151 Chałupki-Racibórz-Kędzierzyn-Koźle. Pociągi będą tu osiągać 160 km/h. Władze samorządowe Kuźni Raciborskiej, znając plany PKP co do kolejnej modernizacji linii 151, zawczasu podjęły działania i chcą, by w projekcie uwzględnić wydłużenie peronów na miejscowej stacji. Rozpoczęły się już rozmowy z projektantem. Podczas ostatniej przebudowy perony te skrócono, przez co pasażerowie pociągów dalekobieżnych - ze względu na długość składów - wychodzą wprost na… tory. Ze względu na planowaną prędkość pociągów burmistrz proponuje też, by poza kładką wprowadzić

jeszcze przejście podziemne, umożliwiające komunikację na drugą stronę torowiska osobom niepełnosprawnym. Przejście mogłoby zostać zlokalizowane np. mostem na zakończeniu peronów. Kuźnia chce też bocznicy umożliwiającej komunikację z terenami inwestycyjnymi. Burmistrz Paweł Macha liczy, że postulaty zostaną uwzględnione. Jak dotąd, co podkreśla, władze PKP są przychylne dla miejscowego samorządu. (w)

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 46-2020-[610]  

Nasz Racibórz 46-2020-[610]  

Advertisement