Page 3

»3

Piątek, 6 września g 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

rialnej. W uroczystościach przekazania kluczy do bram miasta uczestniczyli także: minister Michał Woś, posłanka Katarzyna Dutkiewicz, poseł Czesław Sobierajski, Władysław Gumieniak - wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Andrzej Szczeponek Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który reprezentował wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka.

GMINY Wieża widokowa w Pogrzebieniu już gotowa Na obiekt nie można co prawda jeszcze wchodzić, ale z końcem sierpnia mija termin zakończenia prac, stąd wieża jest już gotowa. Czeka na oficjalne otwarcie. Wieża powstała na planie kwadratu w formie ostrosłupa o wysokości 19,72 m. Ma trzy podesty widokowe - najwyższy na poziomie 921,5 cm. Wykonawcą jest firma Wil-Met Jan Wilczek z Gamowa, która wygrała przetarg, oferując kwotę 294 tys. zł. Inwestorem gmina Kornowac. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - Etap III - budowa wieży widokowej w Gminie Kornowac. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP PRZEKRACZAMY GRANICE w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. 

Wojsko odebrało symboliczny klucz do bramKuźni Raciborskiej Uroczystość odbyła się 2 września podczas sesji Rady Miejskiej, a poprzedziło ją przed południem formalne przekazaniu wojsku budynku byłej szkoły. W maju, przypomnijmy, sfinalizowano proces formalny związany z przekazaniem budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej jednostce Wojsk Obrony Terytorialnej. 14 maja w kancelarii notarialnej w Raciborzu, starosta Grzegorz Swoboda i burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha, podpisali akt notarialny. Przedmiotem transakcji była zamiana nieruchomości. Burmistrz Kuźni przeniósł na rzecz Skarbu Państwa prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska (pow. 1,4692 ha). W zamian Gmina stała REKLAMA

Aktualności

Powiat aplikuje o środki z Funduszu Dróg Samorządowych się właścicielem kilku mniejszych działek zlokalizowanych w różnych częściach Kuźni Raciborskiej. To umożliwiło przekazanie szkoły w trwały zarząd Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Krakowie na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, czyli batalion WOT. 2 września w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej odbyło się uroczyste przekazanie budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Arki Bożka 9 przedstawicielom Wojska Polskiego. Dokumenty trójstronnego przekazania podpisali: Grzegorz Swoboda - starosta Powiatu Raciborskiego, ppłk Jarosław Surdy Szef Wydziału Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie oraz Paweł Macha - burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska. Następnie podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz przekazał symboliczny klucz do bram miasta płk Maksymilianowi Kajdanowi, komendantowi 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Dowódcy Garnizonu Gliwice. Działania te kończą kilkunastomiesięczne starania o ponowny powrót po 29 latach nieobecności jednostki wojskowej do Kuźni Raciborskiej. Następnym krokiem ze strony wojska będzie formowanie batalionu 13 Śląskiej Brygady Obrony TerytoREKLAMA

Dwa projekty, ale aż cztery odcinki dróg do remontu, przebudowy i rozbudowy. Powiat złożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wnioski o dofinansowanie remontów dróg w gminach Krzyżanowice, Nędza i Pietrowice Wielkie. Łączna wartość zadań jest szacowana na ponad 16 milionów złotych. Pierwszy wniosek obejmuje rozbudowę drogi powiatowej w Kornicach (ul. Spółdzielcza) na odcinku od skrzyżowania ulic Przemysłowej i Spacerowej do rejonu ul. Głównej, jak również przebudowę ul. Spółdzielczej w kierunku Pawłowa. Szacowana wartość inwestycji wynosi ponad 7,7 miliona złotych. Partnerem powiatu w tym zadaniu będzie firma Eko-Okna z Kornic. Drugi wniosek zakłada przebudowę i remont drogi powiatowej w Tworkowie przebiegającej przez centrum miejscowości wraz z drogą biegnącą w kierunku dworca PKP oraz przebudowę drogi w Górkach Śląskich (ul. Ofiar Oświęcimskich od skrzyżowania z ul. Rudzką w kierunku DW 919). Partnerami powiatu przy realizacji inwestycji będą odpowiednio gmina Krzyżanowice i Nędza. Przewidywany koszt całości inwestycji to ponad 8,8 miliona złotych. Oba zadania w przypadku otrzymania dofinansowania będą realizowane w latach 2020-2021. Możliwa wartość przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi od 50 do 80%.

Zbliża się jesienna edycja Jarmarku na Granicy

REKLAMA

Imprezę na terenie dawnego przejścia granicznego w Chałupkach organizuje gmina Krzyżanowice. Gromadzi ponad stu wystawców antyków, staroci, rękodzieła i rzeczy używanych. Jesienna edycja odbędzie się w niedzielę 15 września. Teren jarmarku zostanie udostępniony wystawcom od godziny 5.00.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 35-2019-[549]  

Nasz Racibórz 35-2019-[549]  

Advertisement