Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 22 października 2021 Rok XIV, nr 42 (655) www.naszraciborz.pl REKLAMA

fot. KPP Racibórz

Racibórz » Na niedzielę 17 października prezes Rady Ministrów zarządził przeprowadzanie ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-21” w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji. Wśród nich jest Racibórz. Rezerwiści musieli się stawić na ćwiczenia.

Racibórz » Cel szczytny - leczenie chorującej na SMA 15-miesięcznej Adelki Motenko z Warszawy. Zebrano 2,8, a potrzeba jeszcze ponad 4,5 mln zł. Ambasadorem akcji jest Michał Wiśniewski, lider Ich Troje. Piosenkarz około 15.30 pojawił się 19.10. na pl. Długosza.

GIDA-21. Komenda policji w Raciborzu

PRZEZNACZONA MILITARYZACJI! Rezerwiści wezwani na ćwiczenia 17 października, punktualnie o 7.00, w jednej komendzie miejskiej, czterech powiatowych oraz w katowickiej komendzie wojewódzkiej ruszy-

ły w województwie śląskim tegoroczne ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-21”. Limit osób planowanych do udziału w ćwiczeniu w Komendzie

Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz pięciu innych komendach garnizonu śląskiego, został ustalony na poziomie 120 osób. Nad działaniem „sys-

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

Tony ubrań a na finał Michał Wiśniewski,

CZYLI SZAFOWANIE W RACIBORZU REKLAMA

temu” wezwań oraz gotowością rezerw osobowych, czuwali policjanci z poszczególnych jednostek. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Racibórz » W wieku 64 lat 20 października zmarł radny Stanisław Borowik, emerytowany strażak, działacz Solidarności, pomysłodawca i organizator strażackiego Memoriału, społecznik, radny wielu kadencji. Rodzinie składamy najszersze kondolencje.

Zmarł radny Stanisław Borowik Stanisław Borowik był radnym klubu Razem dla Raciborza, niezwykle aktywny, zarówno w działalności samorządowej (sprawował mandat radnego w latach 2002-2006, 2010-2014 i 2018-2021), związkowej w Solidarności jak i sportowej. Był pomysłodawcą i wieloletnim dyrektorem Memoriału ku czci

strażaków poległych w 1992 r. podczas wielkiego pożaru w Kuźni Raciborskiej. Brał udział w walce z żywiołem. Był przyjacielem poległego wtedy kpt. Andrzeja Kaczyny. Po przejściu na strażacką emeryturę pracował w Domu Pomocy Społecznej św. Notburgi. Wspierał siostry marianki

w zarządzaniu placówką. Jego pasją do ostatnich chwil była fotografia. Pojawiał się na wielu zawodach, szczególnie koszykówki i zapasów, dokumentując ich przebieg. Na zdjęciu śp. S. Borowik na swojej ostatniej sesji Rady Miasta, 29 września 2021 r. (w)

fot. K. Kubik

REKLAMA


2 » Aktualności

Piątek | 22 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

GIDA-21. Komenda policji w Raciborzu

Racibórz » Z jednej strony wsparcie finansowe, z drugiej promocja Powiatu Raciborskiego – tak w skrócie można opisać korzyści dla obu podmiotów, które w poniedziałek 18 października w Starostwie Powiatowym w Raciborzu zawarły umowę sponsorską.

PRZEZNACZONA MILITARYZACJI! DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczeń jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2021 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-21”. Głównym założeniem ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych, związanych z powoływaniem tak zwanych rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komendami. Obserwatorami ćwiczenia, poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji, są przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jednostek organizacyjnych Policji. Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej, przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl

Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021-2035. Poza Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, ćwiczenia Egida-21 przeprowadzane są na terenie województwa śląskiego w komendach w: Lublińcu, Pszczynie, Raciborzu, Świętochłowicach, Wodzisławiu Śląskim. - Głównym założeniem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji. Rezerwiści, którzy uczestniczyli w szkoleniu na terenie naszej jednostki mają nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Rezerwistów przywitał Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu – nadkom. Jarosław Gorzawski, kierownik ćwiczeń. Ponadto nad całością ćwiczeń czuwał Naczelnik Wydziału Prewencji – podinsp. Mirosław Mielańczyk wraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Krzysztofem Wierzgoniem. Niedzielne szkolenie miało na celu m.in. sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do naszej komendy, doskonalenie funkcjonowania punktów kontrolno – informaGrzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

cyjnych czy punktu wydawania wyposażenia. Rezerwiści podczas szkolenia zostali zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji będą wykonywać zadania, ze specyfiką służby, podstawowymi zadaniami Policji, a także ze sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez naszą formację. Przygotowano również zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, które przeprowadził funkcjonariusz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Po zakończeniu szkolenia Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu – nadkom. Jarosław Gorzawski wręczył uczestnikom zaświadczenia o jego ukończeniu. Komendant podziękował również rezerwistom za rzetelne wykonanie nałożonych na nich obowiązków oraz aktywny udział w szkoleniu. Ponadto słowa uznania szefa raciborskiej jednostki otrzymali policjanci i pracownicy Policji, bezpośrednio zaangażowani w organizację i przeprowadzenie ćwiczeń „Egida-21”. W przedsięwzięciu uczestniczył ponadto wyznaczony obserwator z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz obserwator z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku - informuje KPP Racibórz. (kpp)

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. REKLAMA

fot. Starostwo Powiatowe

Rezerwiści wezwani na ćwiczenia

POWIAT PODPISAŁ UMOWĘ sponsorską z Justyną Święty-Ersetic Justyna Święty-Ersetic oraz Powiat Raciborski na określonych szczegółowo warunkach, od tego dnia związani są kontraktem, który będzie obowiązywał do sierpnia 2022 roku. Powiat wypłaci zawodniczce przez rok 50 tys. zł. Przypomnijmy, że przyznano jej również Medal Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego. - Skąd ten pomysł? Reprezentujący stanowisko całego Zarządu Powiatu, starosta raciborski stara się praktycznie i realnie wspomagać utalentowanych sportowców z naszej ziemi, nie tylko tych początkujących wśród dzieci i młodzieży, ale również odnoszących sukcesy zawodowców. W zamian, za ich pośrednictwem, pragnie budować coraz silniejszą pozycję powiatu oraz jego pozytywny i bardziej rozpoznawalny wizerunek. Multimedalistka z Raciborza to idealna kandydatka do tej współpracy, nie dość, że to niezwykle utalentowana, pracowita i utytułowana zawodniczka to równocześnie niezwykła osobowość i kobieta, która śmiało może być wzorem dla innych, dlatego „TWARZ POWIATU” nosi teraz właśnie Jej imię i na-

zwisko. Warto dodać, że Justyna Święty-Ersetic jest drugim po Ryszardzie Wolnym, sportowcem z Raciborza, który zdobył medal olimpijski, nie wspominając już o wszystkich dotychczasowych osiągnięciach światowej klasy lekkoatletki. Jej tegoroczny udział w igrzyskach w Tokio zakończył się złotem w sztafecie mieszanej i srebrem w sztafecie kobiecej, dlatego władze powiatu nie chciały już

dłużej czekać i na sierpniowej sesji z jednogłośnym poparciem radnych uroczyście przyznały Justynie kolejny medal, tym razem było to wyróżniające wyłącznie wybitne postaci - prestiżowe powiatowe odznaczenie „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego - informuje Starostwo Powiatowe.

OGŁOSZENIE

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stanisława Borowika byłego strażaka, wieloletniego radnego Rady Miasta Racibórz, organizatora strażackiego Memoriału im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. Malinowskiego. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy, Przewodniczący Rady Miasta Racibórz Marian Czerner, Rada Miasta Racibórz

(sp)


Aktualności « 3

Piątek | 22 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Racibórz » Zależne od miasta Przedsiębiorstwo Komu-

nalne sp. z o.o. po latach wraca do obsługi systemu wywozu odpadów. Prezydent rozstrzygnął przetarg.

Prezydent rozstrzygnął

przetarg na wywóz odpadów Na sesji prezydent przekaże informację z jakiego źródła zostanie pokryte ponad 4 mln zł różnicy pomiędzy najtańszą ofertą PK a kwotą, którą na zamówienie chciało przeznaczyć miasto. Z niedawnych wypowiedzi D. Polowego wynika, że nie zajdzie konieczność podwyżki opłat za odpady.

a na finał Michał Wiśniewski, czyli szafowanie w Raciborzu

Miał być o około 13.00, dotarł dwie i pół godziny później, prosto ze stolicy. Czekali wolontariusze akcji, osoby, które przyniosły ubrania oraz grupka fanów. Michał Wiśniewski z każdym zrobił sobie zdjęcia, a z dwójką małych raciborzan nawet zaśpiewał piosenkę. Wszystko to w ramach raciborskiego finału „Szafowanie dla Adelki”. „Szafowanie” polega na opróżnianiu szaf ze zbędnych ubrań, nadających się jeszcze do użytku. Zysk z ich sprzedaży trafia na konto fundacji Siepomaga.pl, a ta z kolei wspiera swoich podopiecznych. Sosnowiec zebrał 98 ton, a Rybnik 28 ton. Ile uda się zgromadzić w Raciborzu. Tego wkrótce się dowiemy. Raciborski finał to pospolite ruszenie organiOGŁOSZENIE

Ogłoszenie Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości, zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

REKLAMA

(w)

TONY UBRAŃ DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

fot. UM Racibórz

O zamówienie szacowane na 14 178 041,90 zł starały się dwie firmy: miejskie PK z ul. Adamczyka (oferta na 18 332 100 zł) oraz obecnie obsługująca system firma Empol z Tylmanowej (18 475 020 zł). Empol okazał się droższy o 2 zł na tonie. Magistrat wybrał swoją spółkę. Na dziś to PK od stycznia przez 3 lata będzie wywozić odpady.

zacji oraz ludzi dobrej woli, nie tylko z Raciborza, ale i okolicznych miejscowości, m.in. Nędzy. Za akcją stoi Fundacja Po Pierwsze. Włączyły się: Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Pracownia Przyszłości”, TEB Edukacja, OSP Markowice, Miasto Racibórz, Huzarska Dolina oraz Sara Kalisz (grupa licytacyjna na FB). (w) REKLAMA

Racibórz » - Kolejna próba oszustwa – przestępcy podszywają się pod urząd skarbowy i MF - informuje nadkom. Grażyna Kmiecik, ekspert Służby Celno-Skarbowej Referatu Komunikacji Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Skarbówka ostrzega

PRZED OSZUSTAMI - Ostrzegamy przed trwającą kampanią phishingową. Przestępcy podszywają się pod urząd skarbowy lub Ministerstwo Finansów i rozsyłają szkodliwe oprogramowanie. Rozsyłane wiadomości zawierają niebezpieczne załączniki i są zatytułowane „Zaległe płatności podatku” (pisownia oryginalna). Przykład fałszywej wiadomości: „Dobry dzień, Ma to na celu poinformowanie Cię o roz-

[

bieżności w Twojej ewidencji podatkowej. Odwiedź swój bank lub jakikolwiek urząd skarbowy w Twojej okolicy z załączonym ewidencją podatkową. W załączniku znajduje się dokumentacja podatkowa, zaległe płatności i numer referencyjny sprawy podatkowej. Dochód krajowy Administracja Rząd Polski” - podano w komunikacie. (red.)

KREDYTY GOTÓWKOWE

]

Hej ho! Hej ho!

Tysięcy

nawet

RRSO

sto!

%1

na dowolny cel!

Szybki kredyt bez zbędnych formalności, również dla osób z dochodem zagranicznym.

Racibórz ul. Długa 8, tel. 609 069 639 czynne pon.–pt. 8.30–16.30.

Przyjdź do Oddziału w Raciborzu sprawdź ofertę, a na hasło „Nasz Racibórz” otrzymasz słodką niespodziankę! Dla kredytu gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 01.09.2021 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 7,20%, całkowity koszt kredytu: 4710,87 zł obejmuje: prowizję: 1 153,57 zł, odsetki: 3 557,3 zł, opłatę za wypłatę gotówki przelewem na rachunek bankowy Klienta: 0 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,33%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 21 964,08 zł; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 26 674,95 zł; wysokość 47 miesięcznych równych rat 555,73 zł, ostatnia rata w wysokości 555,64 zł. W przypadku skorzystania przez konsumenta z usługi dodatkowej PUB, do wysokości raty kredytu doliczana jest opłata w kwocie 11,99 zł.

1

Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 10 000 zł do 100 000 zł. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu gotówkowego z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły w oddziałach Banku lub na www.santanderconsumer.pl

1


4 » Aktualności REKLAMA

Piątek | 22 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Wprowadzając nowego dyrektora na urząd wiceprezydent Dawid Wacławczyk mówił nie tylko o zmianach personalnych, ale i organizacyjnych w raciborskiej placówce.

JAKO DYREKTOR MUZEUM

fot. UM Racibórz

Romuald Turakiewicz oficjalnie przywitany Turakiewicza na stanowisku dyrektora i życzę powodzenia zarówno jemu, jak i całemu zespołowi - mówił wiceprezydent Raciborza Dawid Wacławczyk na poniedziałkowym spotkaniu z pracownikami merytorycznymi jednostki. Romuald Turakiewicz to raciborzanin, 49-letni archeolog, dotychczas kierownik Działu Archeologii placówki przy Gimnazjalnej. Nowy dyrektor został wybrany na podstawie konkursu, w którym brał udział jako

jeden z pięciu kandydatów. Po zaakceptowaniu jego kandydatury przez komisję i prezydenta rozpoczął pracę na stanowisku dyrektorskim od poniedziałku 18 pazdziernika br. W sierpniu pracę w Muzeum zakończyła dotychczasowa dyrektor, Joanna Muszała-Ciałowicz. W oczekiwaniu na nowego dyrektora zastępowała ją Iwona Mogielnicka, kierująca na co dzień działem oświaty.

Region » Ks. Helmut Sobeczko - protonotariusz apostolski, pierwszy dziekan i wykładowca Wydziału Teologicznego odszedł do Pana w niedzielę 17 października przed północą. Msza żałobna w środę, pogrzebowa w czwartek. Urodził się w Nędzy w powiecie raciborskim.

naukowych (ok. 450) z dziedziny teologii liturgii, dziejów liturgii i kultury chrześcijańskiej, recepcji posoborowej reformy liturgicznej w Polsce. Msza żałobna została odprawiona 20 października o godz. 11:00 w katedrze opolskiej. Msza pogrzebowa odbyła się w czwartek, 21 października, w kościele parafialnym Matki Boskiej Różańcowej w Nędzy. Polecajmy śp. ks. Helmuta Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Helmut, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

- Dziękuję pani Iwonie Mogielnickiej za to, że dzięki tymczasowemu przejęciu obowiązków dyrektora muzeum dała całej komisji konkursowej komfort spokojnej pracy i czas na podjęcie tak ważnej decyzji, a także za to, że szybko opanowała pilne wyzwania, które przed nią się pojawiły. Muzeum przechodzi czas wielu ważnych zmian personalnych i organizacyjnych,

stawiamy przez nim nowe cele i wyzwania. Chcemy by państwa pasja, potencjał i kompetencje służyły jednostce, od której oczekujemy większej niż dotąd aktywności w kształtowaniu życia kulturalnego Raciborza. Chcemy Muzeum odpowiadającego na potrzeby mieszkańców i turystów, dobrze promowanego, aktywnego i nowoczesnego. Serdecznie witam Romualda

Zmarł ksiądz prof. Helmut Sobeczko REKLAMA

REKLAMA

POCHODZIŁ Z NĘDZY Helmut Jan Sobeczko, (ur. 27.12.1939 r. w Nędzy pow. raciborski), prezbiter diecezji opolskiej, protonotariusz apostolski; em. prof. dr hab., studia specjalistyczne z liturgiki KUL (1962– 1965) i Papieski Instytut Liturgiczny Sant’Anselmo w Rzymie (1977–1980), dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, Filia KUL w Opolu (1981–1994); dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

(1994–2002), kierownik Katedry Liturgiki i Hagiografii UO (1994–2010), dyrektor Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznegoi (1994–2011), redaktor naczelny półrocznika „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars” (1995-2016). Członek: Międzynarodowego Stowarzyszenia „Societas Liturgica” (od 1977 do 2021), Komitetu Nauk Teologicznych PAN, Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski (1995–

2011); sekretarz Rady Naukowej Episkopatu Polski (1984–1997); wikariusz generalny diecezji opolskiej (2005–2009); dyrektor Studium dla Kandydatów do Diakonatu Stałego (od 2011 do 2021). Autor licznych publikacji

Racibórz » Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Pierwsze wypłaty trafią na konta emerytów pod koniec października.

PIERWSZE CZTERNASTKI TRAFIĄ na konta pod koniec października - Wypłaty „czternastek” trafią do naszych klientów wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. W związku z tym, że część klientów emeryturę bądź rentę otrzymuje pierwszego dnia miesiąca, a 1 listopada jest dniem świątecznym, to dla nich przelewy czternastej emerytury i swojego podstawowego świadczenia będą realizowane już pod koniec października – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Czternasta emerytura będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. „Czternastki” nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. „Czternastka” w 2021 roku wyniesie 1250,88 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają oso-

by, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przykład: Pobierana emerytura wynosi 3000 zł (3000 zł – 2900 zł = 100 zł), zatem czternasta emerytura będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł (1250,88 – 100 zł =1150,88 zł). Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych

(um)

(diecezja opolska) zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. – Co istotne z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje – dodaje rzeczniczka. Czternasta emerytura zostanie wypłacona dla ok. 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla ok. 7,9 mln świadczeniobiorców. Tymczasem w kwietniu tego roku emeryci, renciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymali już trzynastą emeryturę w kwocie 1250,88 zł brutto. Świadczenie przysługiwało w pełnej wysokości, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego. (zus)


Ogłoszenia « 5

Piątek | 22 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi malarsko-remontowe Oferuję usługi malarsko- remontowe, m. in.: malowanie, tapetowanie, gładzie, układanie paneli. Więcej informacji pod numerem telefonu 601350114.

FINANSE

TRUDNE SPRAWY TO NASZ PIORYTET. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www.autodemont.pl. Kupię każde auto bez wyjątku Tel : 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Jesteśmy legalnie zarejestrowaną firmą. Tel. kom.: 692191585.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

Usługi finansowe

NIERUCHOMOŚCI

Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Dom kupię

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, Tel.: 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, Tel.: 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA

Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Działkę sprzedam Działki budowlana w Sławikowie - gmina Rudnik Gmina Rudnik ogłasza przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Sławikowie, działki nr 380/8 k.m.3 o pow. 0,0516 ha, 380/11 k.m.3 o pow.0,0606 ha, 380/15 k.m.3 o pow. 0,0593 ha. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.gmina-rudnik.pl w zakładce ogłoszenia - sprzedaż nieruchomości. Tel.: 32 4106428, e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl. www.bip. gmina-rudnik.pl.

Kupię

Mieszkanie kupię

Auto-złom SRC Skup-złomowanie 24h. tel.501-525-515 kupuje wszystkie auta,zużyte zaniedbane rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki oraz nierejestrowane w RP. Wyd. zaświadczenia także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC.

Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

PRACA Dam pracę

e-mail: info@euro-labora.com. Praca za granicą EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56, praca@euro-labra.com, www.euro-labora.com (cert nr 14601). Firma Hydroinstal-instalacja poszukuje pracownika Firma Hydroinstal-instalacja z Raciborza poszukuje pracownika przy instalacjach sanitarnych wod-kan co. gaz. Mile widziane doświadczenie przy pracach instalacyjnych oraz budowlanych. Oferujemy wynagrodzenie 3500.00 netto. Tel. kom.: 786945221, e-mail: biuro@hydroinstal-instalacje.pl. www.hydroinstal-instalacje.pl. Elektromonter elektryk Przedsiębiorstwo Majnusz przyjmie do pracy na stanowisko elektromonter elektryk. Wymagane uprawnienia i co najmniej niewielkie doświadczenie w zawodzie oraz chęć doszkalania się. Zapewniamy stałą pracę na pełny etat. Praca na terenie Raciborza. Tel.: 32 415 96 65, e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Ślusarz mechanik/ślusarz spawacz Zatrudnimy ślusarza mechanika / ślusarza spawacza do pracy w Raciborzu. Wymagane co najmniej niewielkie doświadczenie oraz chęć doszkalania się. Praca stała na pełny etat. Tel.: 32 415 96 65, e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Pracownik pomocniczy przy produkcji Przyjmiemy do pracy na stanowisko pracownik pomocniczy przy produkcji. Praca stała na pełny etat w Raciborzu. Tel.: 32 415 96 65, e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Pomocnik budowlany Zatrudnimy pomocnika budowlanego do pracy na terenie Raciborza. Zapewniamy stałą pracę na pełny etat. Tel.: 32 415 96 65, e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Elektromonter elektryk Firma Energetyka Solarna Ensol przyjmie do pracy na stanowisko elektromonter elektryk. Wymagane uprawnienia i co najmniej niewielkie doświadczenie w zawodzie oraz chęć doszkalania się. Zapewniamy stałą pracę na pełny etat. Praca na terenie Raciborza. Tel.: 32 415 00 80, e-mail: sekretariat@ensol.pl. Ślusarz mechanik/ślusarz spawacz Zatrudnimy ślusarza mechanika / ślusarza spawacza do pracy w Raciborzu. Wymagane co najmniej niewielkie doświadczenie oraz chęć doszkalania się. Praca stała na pełny etat. Tel.: 32 415 00 80, e-mail: sekretariat@ensol.pl.

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl.

Pracownik pomocniczy przy produkcji Przyjmiemy do pracy na stanowisko pracownik pomocniczy przy produkcji. Praca stała na pełny etat w Raciborzu. Tel.: 32 415 00 80, e-mail: sekretariat@ensol.pl.

Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia,

Kasjer - pracownik informacji Umowa o pracę. Atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie. Praca w pełnym wymiarze. Stabilne zatrudnienie. Ubezpieczenie Grupowe. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV można składać w punkcie informacji lub na adres administracja.

raciborz1@leclerc.net.pl. Więcej na www.raciborz. leclerc.pl. Tel. kom.: 324594480. Wykładanie towaru - chemia Umowa o pracę. Atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie. Praca w pełnym wymiarze. Stabilne zatrudnienie. Ubezpieczenie Grupowe. Mile widziana książeczka do celów sanitarnych. CV można składać w E. Leclerc w Raciborzu w punkcie informacji lub na adres administracja.raciborz1@leclerc.net. pl. Tel. kom.: 324594480. Sprzedawca mięso-wędliny Umowa o pracę. Atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie. Praca w pełnym wymiarze. Stabilne zatrudnienie. Ubezpieczenie Grupowe. Mile widziana książeczka do celów sanitarnych. CV można składać w E.Leclerc w Raciborzu w punkcie informacji lub na adres administracja.raciborz1@leclerc.net. pl. Tel. kom.: 324594480. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Elektryk, pomocnik elektryka Mp-Elektro zatrudni do pracy elektryka lub pomocnika elektryka. Wymagane są chęci do pracy. Może być także emeryt. Wynagrodzenie zależne od zaangażowania oraz kwalifikacji. Praca na terenie województwa śląskiego codziennie 8h plus możliwe nadgodziny. Zadzwoń, aby dowiedzieć się więcej 509653167. Tel. kom.: 509653167, e-mail: mp_elektro@o2.pl. Pracownik produkcyjny, Nędza Firma WMB zatrudni na stanowisko pracownik produkcyjny. Oferujemy pracę w pełnym etacie w miejscowości Nędza. Wymagana dokładność, chęć do pracy oraz dyspozycyjność. Prosimy o wysłanie CV. Tel. kom.: 602395202, e-mail: lukasz. sliwinski@wmb.pl, www.wmb.pl. Praca w budowlance - Niemcy Dla niemieckich firm budowlanych poszukujemy pracowników i pomocników budowlanych oraz operatorów maszyn budowlanych. Mile widzialna znajomość j. Niemieckiego oraz własny samochód. Wynagrodzenie od 2300 euro na reke, zakwaterowanie gratis. Praca na niemieckich warunkach. Tel.: 0327465740. Tel. kom.: 0327460146, e-mail: rekrutacja@flexjob.pl. www.flexjob.pl.

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Raciborzu 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość położoną w Raciborzu, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 534/67, nr 543/67 oraz nr 537/79, a.m. 4, obręb Ostróg, o łącznej powierzchni 0,3765 ha. 2. Przedmiotowe działki zapisane są w ewidencji gruntów jako: • działka nr 534/67 – tereny przemysłowe, oznaczone symbolem ,,Ba’’ o pow. 0,3069 ha, • działka nr 543/67 – tereny przemysłowe, oznaczone symbolem ,,Ba’’ o pow. 0,0489 ha, • działka nr 537/79 – tereny przemysłowe, oznaczone symbolem ,,Ba’’ o pow. 0,0207 ha. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00028148/8, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ostróg, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/469/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 14 lipca 2005 r. Nr 85, poz. 2337), przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenach oznaczonych symbolami: • działki nr 534/67, nr 543/67: K16U – tereny zabudowy usługowej, • działka nr 537/79: K16U – tereny zabudowy usługowej; K2US – tereny sportu i rekreacji. Na działkach wrysowano strefę ingerencji konserwatorskiej B. 5. Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działki nr 534/67, nr 543/67 oraz nr 537/79, a.m. 4, obręb Ostróg jest nieruchomością gruntową, położoną na zapleczu ulic Zamkowej i Brzozowej w Raciborzu. Działki mają kształt nieregularny. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie terenów zabudowy usługowej, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów sportowo-rekreacyjnych. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 6. Obciążenia, których przedmiotem jest nieruchomość: Zgodnie z zapisami księgi wieczystej nr GL1R/00028148/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, działki nr 534/67, nr 543/67, nr 537/79 nie są przedmiotem obciążeń. 7. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Obecnie przedmiotowe działki są objęte umową dzierżawy nr SN.III.6845.4.2021 zawartą na okres 3 lat, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2024 r. 8. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy placu Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 9. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności przedmiotowej nieruchomości w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 300 000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego. 10. Wysokość wadium wynosi: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 45 97 355. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.powiatraciborski.pl OGŁOSZENIE

Kawiarnia KOFEINKA zatrudni na pełny etat lub 1/2 etatu

KELNERÓW/KELNERKI, BARMANÓW/BARMANKI Kontakt 791312800 lub bezpośrednio w lokalu przy ul. Rynek 15 w Raciborzu. OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Nieruchomość gruntowa

993/966 k.m.1 obręb Płonia ‑— ul. Szkolna, bezprzetar2049/187 k.m.4 obręb Racibórz ‑— ul. ks. Jó- gowy zefa Londzina, 1051/133 k.m.6 obręb Starawieś ‑— ul. Mariańska 5, 34 k.m.12 obręb Ostróg –— ul. Walentego Ciemięgi,

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącego własność Skarbu Państwa przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Starosta Raciborski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl został wywieszony wykaz 2/4 udziału, przysługującemu Skarbowi Państwa w prawie własności nieruchomości, położonej w Raciborzu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1506, na arkuszu mapy 8, obręb Markowice, o powierzchni 0,4375 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00006867/4, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 45 97 355.


6 » Rozrywka

Piątek | 22 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

28 PAŹDZIERNIKA GODZ. 18.00, RCK DK STRZECHA PRZY UL. LONDZINA 38. W PUNKT – JANUSZ RZODECZKO I DARIUSZ ZAPOTOCZNY

23 PAŹDZIERNIKA GODZ.17 00, RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU - „MAMO, TATO - ZAŚPIEWAJMY RAZEM!” Kolejny sezon gordonowskich koncertów dla najmłodszych i maluszkowych wybryków do muzyki w Raciborskim Centrum Kultury zaczynamy z przytupem. Muzycy przygotowali dla najmłodszych nowe piosenki i zabawy przy których będzie można miło spędzić czas. Dorota Banaś, autorka tekstów i muzyki, tworzy inspirując się rozmowami ze swoją najmłodszą pociechą 6-letnią Sarą. I tak powstał materiał na drugą już płytę z piosenkami dla dzieci. W koncercie usłyszymy kilka piosenek z nowego repertuaru. Wśród nich będzie piosenka zachęcającą do myślenia, która tak mocno zapada w pamięć, że po koncercie w filharmonii publiczność podśpiewywała myśl,myśl,myśl... Kangurek Roki porwie maluszki do wspólnego tuptania i hopsania, bo przecież tak się porusza się kangur z piosenki. Na koncertach „Maluchy w krainie dźwięku” dzieci słuchają muzyki na żywo, słuchają różnych instrumentów, oglądają je z bliska i poznają ich możliwości i specyfikę. Zapraszamy pięknie do wspólnej zabawy i poznawania muzyki najmłodszych z rodzicami. Podarujcie swojemu dziecku dobro i szlachetność, której doświadczyć można tylko przez kontakt ze sztuką. bilety w cenie 15 zł ( dzieci) 25 zł (dorośli) do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl honorowane są raciborskie karty: ,,senior 60+’’, ,,rodzina+’’

www.rck.com.pl

29 PAŹDZIERNIKA GODZ. 17.30 i 20.15, RCK RDK UL. CHOPINA 21 NERWICA NATRĘCTW - SPEKTAKL

W PUNKT to saNie od dziś wiadomo, że jeśli szukamy dużej dawki dobrego lon artystyczny, humoru i przepisu na doskonałą rozrywkę, warto sięgnąć po ale także przytulkomedię francuską. „Nerwica natręctw” – sztuka autorstwa ny dom. Dom - kulLaurenta Baffie w reżyserii Artura Barcisia to lekka opowieść tury - której nam o skomplikowanych wszystkim tak osobowościach. Gdy bardzo potrzeba! w poczekalni u geW Raciborzu od nialnego psychiatry lat tworzą i pracuspotyka się kilkoro ją ludzie sztuki i lipacjentów, zawsze teratury, znani ze jest ciekawie. Tym swoich dokonań bardziej, jeśli są daleko poza grato osoby cierpiące nicami naszego na takie fobie jak: miasta. Czy znaniekontrolowamy ich dobrze? ne przeklinanie Powiadają, że (choroba Touretnajtrudniej być ta), przeliczanie prorokiem we wszystkiego (arytwłasnym kraju, momania), strach a ponadto szacuprzed bakteriami nek dla wartości (nozofobia), poi szczere uznawtarzanie każdenie dla osoby to go zdania (paliadziś dobra defilia), niemożność cytowe. Na drustanięcia na linii gie spotkanie zaczy tytułowa nerpraszamy duet prawie doskonały: JANUSZA RZODECZKO - arwica natręctw. A gdy z potystę plastyka, kolekcjonera płyt winylowych, miłośnika muzyki wodu niekończącej się absencji lekarza pacjenci zaczynają się wszelakiej oraz DARIUSZA ZAPOTOCZNEGO - kolekcjonera leczyć sami, zapowiada się prawdziwa jazda... Będzie zabawnie! starego sprzętu grającego, miłośnika szmerów spod igły. Na Spektakl przeniesiony z 13 marca 2021r. „kanapowe” rozmowy o muzyce i nie tylko przy filiżance dobrej (bilety zachowują ważność) herbaty wśród szmerów, szumów i trzasków oraz dźwiękach Bilety w cenie 75,- 95,- do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl snujących się z płyt winylowych. Wstęp wolny

| RCK RDK (Chopina 21)

|

RCK DK Strzecha (Londzina 38)

|

www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Parkowa

OSTOJA

KEKS KALAFIOROWY Danie można podawać zarówno na ciepło jak i na zimno. • • • • • • • • •

2 średnie kalafiory 1 szklanka kaszy manny (szklanka 250 ml) 3 jajka (rozmiar L) 3 łyżki posiekanego koperku 2 nieduże cebule 1,5 łyżki oleju 0, 5 łyżeczki pieprzu mielonego 2 rozgniecione ząbki czosnku (można pominąć) sól

Kalafiory ugotować w osolonej wodzie, następnie rozgnieść niezbyt dokładnie na durszlaku tłuczkiem do ziemniaków (tak aby były widoczne małe kawałki). Następnie całość odstawić na parę godzin, najlepiej na całą noc aby ściekła całą woda (po odsączeniu waga kalafiorów wynosiła 1200 g). Cebulę pokroić na drobno i usmażyć na oleju na złocisty kolor. Do odsączonego kalafiora dodać kaszę manną, usmażoną cebulkę, koperek, jajka, i ewentualnie czosnek. Całość doprawić pieprzem i solą. Formę keksową o wymiarach 30 x 11 x 6,5 wysmarować masłem i posypać kaszą manną. Piec bez przykrycia w piekarniku nagrzanym do 180°C około 55 – 60 minut (grzanie górne i dolne) Podawać z sosem pieczarkowym lub grzybowym.

www.smakiweroniki.pl

Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz, ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Rozrywka « 7

Piątek | 22 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30 OGŁOSZENIE

1. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3 w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu, odda w dzierżawę miejsce parkingowe przy Oddziale Zakaźnym na organizację punktu pobrań „driver-thru” w celu pobierania wymazów na badanie obecności wirusa SARS-COV-2. 2. Powierzchnia użytkowa wynosi 40 m2. 3. Minimalny czynsz miesięczny: 15,00 zł netto / m2 Kwota ta powiększona będzie o podatek VAT. 4. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. 5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: - cena 100%. 6. Okres dzierżawy – 2 lata od dnia podpisania umowy. 7. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą mailową na adres gospodarczy@szpital-raciborz.org lub w sekretariacie Dyrekcji do dnia 08.11.2021 r. do godz.11.00. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana tego samego dnia do godz. 14.00. 8. Z przetargu wyklucza się oferentów, którzy mają nieuregulowane zaległości płatnicze wobec Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, a także odmowy podpisania umowy z wyłonionym oferentem. 10. Do oferty należy dołączyć: a) pisemną akceptację wzoru umowy, b) formularz ofertowy. (do pobrania ze strony internetowej szpitala www.szpital-raciborz.org) 11. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Szpitala. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 13. Szczegółowych informacji dotyczących dzierżawy gruntu udziela Dział Gospodarczy tel. 32 755 50 73.

Racibórz » Informacja przekazana dyżurnemu raciborskiej policji przez czterech świadków doprowadziła do zatrzymania pijanego kierowcy. 46-letni mężczyzna miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu nawet 2-letni pobyt w więzieniu.

PODJECHAŁ PIJANY pod lokal gastronomiczny

Świadkowie zapobiegli tragedii REKLAMA

REKLAMA

- Zdarzenie miało swój początek około godziny 1.10 w nocy z piątku na sobotę (15/16 października). Czterech młodych mężczyzn poinformowało dyżurnego policji, że przy ulicy Częstochowskiej ujęli kierowcę opla, który podjechał pod lokal gastronomiczny. Z informacji przekazanej policji wynikało, że kierujący oplem wykazuje symptomy nietrzeźwości. Dyżurny niezwłocznie wysłał na miejsce stróżów prawa, którzy zatrzymali 46-letniego mieszkańca powiatu głubczyckiego oraz zabezpieczyli pojazd, którym się poruszał. Dodatkowo potwierdziło się przypuszczenie interweniujących mężczyzn. Zatrzymany kierowca wydmuchał ponad 2,5 promila! Teraz nieodpowiedzialnemu kierwo-

cy grozi nawet 2-letni pobyt za kratkami - podała raciborska KPP. - Zastępca komendanta powiatowego policji w Raciborzu, nadkom. Jarosław Gorzawski, na ręce czterech mężczyzn za wzorową i godną naśladowania postawę złożył serdeczne podziękowania za pomoc i ujęcie nietrzeźwego kierowcy, który swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzał realne zagrożenie dla życia i zdrowia swojego, jak również innych użytkowników dróg. Zastępca komendanta wyraził także podziw dla odwagi i tego, że nie pozostali obojętni i zareagowali - dodaje rzecznik policji. (kpp)


8 » Aktualności

Piątek | 22 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Projekt, za którym stoi radny Michał Kuliga z Razem dla Raciborza,

wygrał głosowanie w VI edycji raciborskiego budżetu obywatelskiego, zdobywając 3565 głosów.

NA OSTROGU POWSTANIE

zielone centrum z tężnią solankową

Autor projektu, na co dzień mieszkaniec tej dzielnicy, wskazał na lokalizację przy ul. Książęcej-Królewskiej. To ogromny skwer pomiędzy starą a nową SP 1, gdzie jeszcze w latach 80. znajdowały się ogródki działkowe. Dziś jest tu mały plac zabaw, boisko do koszykówki oraz siłownia pod chmurką. Wartość zadania to milion złotych. Jeszcze niedawno Urząd Miasta sygnalizował, że chciałby sprzedać teren, z przeznaczeniem REKLAMA

pod budownictwo wielorodzinne. Radny i duża grupa mieszkańców protestowała. - Projekt zakłada uzupełnienie istniejącego terenu zieleni przy ul. Królewskiej-Książęcej o nowe nasadzenia roślinności w ważnym dla mieszkańców Raciborza oraz Ostroga miejscu. Celem jest stworzenie nowego małego parku miejskiego na mapie naszego miasta, poprawienie estetyki „pustego” monotonnego placu.

Uzupełnienie tego terenu o nowe nasadzenia, zieleń wysoką (drzewa) oraz niską (krzewy, byliny, łąkę kwietną) pozwoli nie tylko uatrakcyjnić otoczenie, ale przede wszystkim stworzy miejsce przyjazne mieszkańcom naszego miasta. Zaproponowana lokalizacja nie jest przypadkowa, bowiem w tym miejscu znajduje się już infrastruktura służąca rekreacji i wypoczynkowi, a sam projekt wychodzi naprzeciw oczekiwa-

REKLAMA

niom mieszkańców którzy chcą by w tym miejscu teren ten pozostał miejscem ,,zielonym”. Projekt realizowany będzie przy współpracy inicjatora z PWSZ w Raciborzu oraz architektów krajobrazu z „raciborskiej budowlanki” w ramach różnorodnego wsparcia np. odbywania praktyk zawodowych, miejsca wizyt studyjnych w trakcie realizacji, zaprojektowanie obecnej przestrzeni np. w formie konkursu. Zielone przestrzenie nie tylko obniżają poziom stresu ale sprzyjają relaksowi i zwiększają stymulację umysłową, obniżają temperaturę powietrza, mają istotne znaczenie w mieście o wysokim zanieczyszczeniu powietrza. Ponadto projekt ten zakłada utworzenie tężni solankowej, która bardzo uatrakcyjni to miejsce Mikroklimat powstały wokół tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, alergii. Miejsce to istotnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz stanowić będzie także czynnik edukacyjny. Nowy park miejski z tężnią solankową sprzyjać będzie integracji nie tylko lokalnej społeczności ale służyć będzie wszystkim mieszkańcom całego miasta stanowiąc ważny czynnik proekologiczny - napisał wnioskodawca. (w) REKLAMA

REKLAMA


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.