Page 1

10

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w regionie!

LAT

NA RYNKU TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 27 lipca 2018 r. | Rok XI | nr 30 (493) | ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Samochód zastępczy z OC sprawcy I Motorento I 504 486 004 REKLAMA

Holenderski kapitał

ZAINWESTUJE W RACIBORZU Racibórz » 24 lipca firma AMG Railing kupiła od miasta blisko 1,20 ha gruntu na terenie po byłej cukrowni przy ul. 1 Maja. Zapłaciła 404 tys. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 zł netto. Z początkiem przyszłego roku chce rozpocząć budowę obiektu produkcyjno-magazynowego.

REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 27 lipca

KUPIĆ OD ŻYDA BIZNES I GO ROZWINĄĆ Filmowy duet: Adrian Szczypiński i Wojciech Mitręga kończy film o fortunie rodu Przyszkowskich. Dodam, że należała do nich winiarnia przy ul. Zborowej, dziś w ruinie, dawniej miejsce rozlewania znakomitego węgierskiego Tokaja, który trafiał nawet na stół cesarski do Berlina. Przyszkowski senior kupił winiarski biznes w Raciborzu od żydowskiej rodziny Traube, która być może kontynuowałaby familijne tradycje, ale senior Traube doczekał się synów chcących robić kariery naukowe. Ludwig został lekarzem, Moritz światowej sławy chemikiem. Trzeci brat, przeznaczony do dziedziczenia firmy, niestety zmarł w młodym wieku. Ilekroć mowa o dawnych raciborskich biznesach, tylekroć słychać, że kiedyś się dało, wszystko kwitło, a dziś nie. Zdziwienie połączone z zachwytem nad starymi pocztówkami łączy miłośników raciborskiej historii, choć nie wnika w istotę raciborskiego cudu gospodarczego w XIX wieku. Warto więc wskazać na kilka czynników, które były źródłem minionej hossy o trwałych śladach w dzisiejszym krajobrazie miasta (dawny ZEW, Henkel). Z początkiem XIX w. Racibórz liczył niewiele ponad 3 tys. mieszkańców, miał dogorywający przemysł włókienniczy, a polecenie wyjazdu służbowego do naszego miasta, dajmy na to z Berlina albo Wrocławia, miało wymiar zesłania na głębokie – proszę wybaczyć określenie – zadupie. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z rozkwitem przemysłu górniczo-hutniczego. Do kopalń i hut parły tysiące chłopów i wyrobników. Musieli coś jeść i pić. Tak interes zwietrzył książę von Ratibor, który inwestował w folwarki, gorzelnie, browary (w tym

zamkowy). Karmiąc sąsiadów z Katowic, Zabrza, Królewskiej Huty (Chorzowa) czy Bytomia dorobił się fortuny. Kiedy do Europy wjechał pociąg żelazny, władze Raciborza zrobiły wszystko (łącznie z naciskami politycznymi rodziny von Ratibor, Lichnowskich, Rothschildów), by kolej przebiegła przez nasze miasto. Wbrew pozorom nie był to jednak jedyny warunek sukcesu. Należało jeszcze skomasować grunty dawnych mieszczan nie przygotowanych do zarabiania w nowych warunkach, w których warsztaty rzemieślnicze i manufaktury zastępowały duże fabryki. Grunty te oddawano przemysłowcom i wcale nie za duże kwoty, ale za przysłowiową złotówkę, bo ziemia produkcyjna rodzi podatki (stąd nie musi być własnością publiczną, ważne, żeby wzmacniała budżet). Tak powstały fortuny Sobtzicków, Domsów, Reinersów, Hoffmannów czy wspomnianych Przyszkowskich. Nie byłoby jednak tego sukcesu, gdyby nie przeludnione podraciborskie wsi, co było efektem braku wojen. Postępujące unowocześnienie a i mechanizacja gospodarki rolnej zmniejszała zapotrzebowanie na ręce do pracy w polu. Te ręce mogły więc migrować do miasta, gdzie zawijały cukierki u Sobtzika albo formowały cygara u Domsa. Z czasem nie opłacało się codziennie wracać do rodzinnej wsi, tylko zamieszkać w Raciborzu, w którym akurat budowano kolejne kamienice (Sobtzick przy Czekoladowej zbudował dla swoich ludzi całe osiedle). Tak przybywało ludności. Miasto pobudza ambicje, co z kolei sprzyja rozkwitowi handlu, oświaty i kultury. Nie bez znaczenia była raciborska tolerancja i wielokulturowość.

REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Na starej fotografii

Na starej fotografii z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego widok z wieży ciśnień na dawną rzeźnię, linię kolejową oraz produkujące stal narzędziową zakłady Böhlera

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Holenderski kapitał

Przez ponad sto lat zgodnie żyli w Raciborzu katolicy, protestanci i Żydzi, Polacy i Niemcy (Czechów było zdecydowanie mniej). Nie zawsze było różowo. Odrodzenie Polski i podział Górnego Śląska po plebiscycie spowodował załamanie gospodarcze DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 my plan byłej cukrowni z zaznaZgodnie z zapisami procedumiasta, bo niemiecki Racibórz czeniem działki, która została ry przetargowej nabywca nierustracił dostęp do polskich agloNabywcą została firma AMG sprzedana. chomości zobowiązany jest do meracji górniczo-hutniczych. Railing Sp z o.o. z siedzibą w RaSpółka, mająca siedzibę przy zabudowy nieruchomości w raPadło wiele fabryk. Hekatomba ciborzu która wchodzi w skład ul. Słowackiego w Raciborzu, zo- mach ustaleń wynikających ściprzyszła w 1945 r., ale Racibórz holenderskiego holdingu AMG stała zarejestrowana w lutym śle z miejscowego planu zagopodniósł się z ruin, tym razem Railing Group B.V. Kluczową 2015 r. Wszystkie udziały o łącz- spodarowania przestrzennerękami nowej warstwy społecz- działalnością przedsiębiorstwa nej wysokości 10 tys. zł ma AMG go w terminie do 4 lat od daty nej złożonej z rodzimych Śląza- jest produkcja systemów do ba- BEHEER B.V. Wczoraj zakupiła podpisania notarialnej umowy ków oraz osiedleńców z różnych lustrad całoszklanych oraz ba- wystawioną na przetarg działkę sprzedaży, przy czym rozpomiejsc dawnej II Rzeczpospo- lustrad dla budownictwa ogól- oznaczoną numerem ewiden- częcie zabudowy musi nastąlitej. Znów żywiliśmy przemy- nego. Inwestor zamierza wybu- cyjnym 1182/182 o powierzchni pić w terminie do 2 lat od daty słowy Górny Śląsk, mieliśmy dować halę produkcyjną o po- 1,1953 ha. Za prawo użytkowa- podpisania tejże umowy. Spółmocno zróżnicowany prze- wierzchni około 1.500 m2 wraz nia wieczystego zdecydowała się ka deklaruje, że budowa rozmysł (w znacznej mierze na z zapleczem administracyjnym zapłacić 404 tys. zł netto. Razem pocznie się z początkiem 2019 r. bazie przedwojennych fabryk) - poinformował dziś oficjalnie z podatkiem VAT daje to blisko (w) a miasto było celem migracji magistrat. W galerii pokazuje- pół miliona złotych. nadwyżek ludności z podraciborskich i podgłubczyckich wsi. Dziś ten mechanizm nie działa. Polska prowincja (wsie, małe i średnie miasta) karmi teraz duże polskie metropolie i rozwinięte kraju Zachodu, gdzie gospodarka 4.0 znajduje najlepsze warunki do rozwoju. Wniosek jest prosty – Racibórz chcąc zachować potencjał musi do tych wymogów 4.0 się dosto- Kuźnia Raciborska » Do zdarzenia doszło w piątek 20 lipca przy ul. Leśnej w Kuźni Raciborskiej. Kobiesować. Jest to jednak trudne, cie udzielili pomocy strażacy z Gliwic. organiczne wyzwanie.

ZAINWESTUJE W RACIBORZU

UŻĄDLONA 47-LATKA

spadła z ambony widokowej

REKLAMA

Strażacy z Gliwic wezwani przez ratowników medycznych interweniowali w piątek w Kuźni przy ul. Leśnej (droga od 7 dębów), gdzie z ambony widokowej, wskutek użądlenia, spadła 47-letnia kobieta. Poszkodowaną przy ul. Raciborskiej przekazano do karetki. Ta zabrała ją do szpitala. Straża-

LICZBY

PRZEKONUJĄ:

3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW w regionie » Polsce » Europie » na świecie

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

cy z Gliwic udzielili jej pomocy, mimo iż zostali wezwani na nie swój teren. Po akcji dokonali tzw. przekazania raciborskiej komendzie. Wóz strażacki z Raciborza nie musiał dojechać na miejsce. (w)

Skuteczna reklama na każdą kieszeń!

Tel.: +48 789 132 083, 48 519 18 90 47

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 27 lipca

»3

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

NIE KUPISZ JUŻ

najgorszych paliw do pieca

W Raciborzu pojawią się dodatkowe patrole policji Racibórz » 22 lipca w Urzędzie Miasta w Raciborzu odbyło się spotkanie kierownictwa raciborskiej policji z Prezydentem Miasta Mirosławem Lenkiem, Kierownikiem Biura Zarządzania Kryzysowego oraz Naczelnikami Wydziału Spraw Obywatelskich. Raciborską jednostkę reprezentował Komendant insp. Łukasz Krebs wraz z naczelnikami Wydziału Prewencji. Powodem wizyty stróży prawa w magistracie było omówienie zadań i wskazania miejsc, które będą w najbliższych tygodniach objęte kontrolą mundurowych. Już od następnego weekendu zwiększy się liczba policyjnych patroli w Raciborzu. To efekt współpracy raciborskiej komendy z władzami miasta, które sfinansują ponadnormatywne służby mundurowych. Podpisana została umowa. Zgodnie z porozumieniem miasto sfinansuje dodatkowe służby patrolowe mundurowych z raciborskiej komendy. Na ten cel magistrat przekazał 20 tysięcy złotych. Kwota ta pozwala na wystawienie 50 dodatkowych dwuosobowych patroli pieszych jak również patroli zmotoryzowanych z drogówki z uwzględnieniem miejsc, w których w ostatnim czasie doszło do groźnych zdarzeń drogowych. Od lat służby ponadnormatywne stanowią jeden z elementów budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Charakteryzują się tym, że policjanci pełnią je ponad planowanym, ustawowym czasem REKLAMA

służby. Podczas patroli mundurowi realizują wszystkie ustawowe zadania przewidziane w Ustawie o Policji i innych aktach prawnych. Służby pełnione są przez umundurowanych policjantów przede wszystkim w formie patroli pieszych. Mundurowi dodatkowo zostaną skierowani w okolice raciborskiego Rynku, Parku Zamkowego oraz w miejsca, gdzie w ostatnim czasie odnotowano najwięcej interwencji związanych z zakłócaniem spoczynku nocnego oraz dewastacji mienia. Patrole będziemy mogli zobaczyć głównie w piątki i soboty na drugich i trzecich zmianach co wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. W spotkaniu uczestniczył również Komendant Straży Miejskiej Wiesław Buczyński, który wesprze działania policji udziałem strażników miejskich. KPP Racibórz

Region » 5 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nie kupimy już najgorszych paliw. W samorządach, w tym w Raciborzu, nie milkną dyskusje nad strefami wolnymi od węgla. Rządowy Program „Czyste Powietrze” zawiera m.in. zapis, zgodnie z którym w domach jednorodzinnych, gdzie istnieje możliwość podpięcia gazu, będzie on jedynym dozwolonym paliwem grzewczym. 5 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Dzięki staraniom Solidarności z ustawy wykreślono zapisy zagrażające polskiemu górnictwu. Jednak kolejne zagrożenie dla branży stanowią niektóre elementy przygotowywanego przez rząd programu „Czyste Powietrze”. Nowelizacja zakłada wyeliminowanie ze sprzedaży dla sektora komunalno-bytowego najgorszej jakości paliw powodujących smog, czyli mułów węglowych, flotokoncentratów i mieszanek zawierających mniej niż 85 proc. węgla kamiennego. Tego typu paliwa nie będą mogły być sprzedawane do celów grzewczych dla gospodarstw domowych oraz kotłowni znajdujących się przy budynkach mieszkalnych czy m.in. szkołach i szpitalach. Nowe przepisy nałożą również na sprzedawców paliw obowiązek wydawania świadectw jakości. Właścicielom składów węgla, którzy będą próbowali obejść nowe regulacje, grożą dotkliwe kary. W ocenie górniczej Solidarności ostateczny kształt ustawy jest akceptowalny dla branży górniczej. – Dzięki działaniom związków zawodowych i naszym uzgodnieniom z przedstawicielami rządu udało się wyeliminować z tej nowelizacji zapisy wprost zagrażające dalszemu istnieniu polskiego górnictwa – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Szef górniczej „S” zaznacza jednak, że kluczowe znaczenie dla sektora wydobywczego będzie miała nie tyle sama nowelizacja, ale przygotowywane przez resort energii rozporządzenie wykonawcze, które szczegółowo określi normy jakości paliw dopuszczonych do

sprzedaży. – Podczas prac nad nowelizacją pojawiały się pomysły zapisania w tym rozporządzeniu norm, które byłyby nie do spełnienia przez polskie kopalnie. Udało nam się wynegocjować, że te normy zostaną złagodzone i dostosowane do realiów. Teraz pozostaje nam pilnować, aby to co uzgodniliśmy z Ministerstwem Energii, znalazło się w rozporządzeniu – podkreśla przewodniczący. Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących jakości paliw, które uwzględniają interesy górnictwa, nie oznacza jednak końca problemów tej branży związanych z działaniami antysmogowymi rządu. Kolejnym wyzwaniem dla górniczych związków zawodowych są niektóre elementy rządowego programu „Czyste Powietrze”. – Program zawiera m.in. zapis, zgodnie z którym w domach jednorodzinnych, gdzie istnieje możliwość podpięcia gazu, będzie on jedynym dozwolonym paliwem grzewczym. Ogrzewanie takiego domu za pomocą nawet najnowocześniejszego i najbardziej ekologicznego kotła węglowego ma być zakazane. PodobREKLAMA

nie jak ogrzewanie np. olejem opałowym. W naszej ocenie ten kuriozalny pomysł stanowi nie tylko uderzenie w górnictwo. Pozbawienie obywateli możliwości wyboru, czym chcą ogrzewać własne domy bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia stanowi złamanie podstawowych swobód obywatelskich. Jeśli ten zapis wejdzie w życie, będzie go można ocenić jako lobbowanie na rzecz rosyjskiego gazu kosztem polskiego górnictwa – mówi Bogusław Hutek. Rządowy program „Czyste Powietrze” jest obecnie przedmiotem konsultacji międzyresortowych. Górnicza Solidarność będzie dążyć do wykreślenia z tego dokumentu kontrowersyjnych zapisów. – Należy zadać pytanie, po co rządzący włożyli w ostatnich latach tyle wysiłku w ratowanie polskiego górnictwa, skoro teraz jednym bezsensownym ruchem mogą rozłożyć tę branżę na łopatki? Zrobimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić – zapowiada przewodniczący KSGWK. Solidarność Śląsko-Dąbrowska

Zapiski

Psotnika

Krzysztofka Racibórz ƒƒ Przeciw panom masarzom odzywają się tu i ówdzie głosy oburzenia na to, że nie chcą zniżyć cen mięsa. Grożą masarzom, że sprzedażą mięsa zajmą się konsumy, które bydło i nierogacizną skupywać będą i taniej sprzedawać. Z pewnością groźba ta poskutkuje, bo gdyby to zrobiono ponieśliby masarze niemałą szkodę. ƒƒ Do miasta przybył z dworca jakiś Turek mianujący się Osman Hassan. W biurze policyjnym pokazywał o swoje papiery i gadał tylko po turecku. Oczywiście, że Turka nikt nie rozumiał, to też puścił on się w dalszą podróż, zabawiwszy tylko kilka godzin. ƒƒ W mieście naszem płacą niektóre osoby bardzo wysokie podatki. Największy podatek płaci p. H. Doms, bo aż 5 tysięcy 784 marek. Dowód w tem, jak wysoko już u nas podatki idą. ƒƒ Do miejskiej rzezalni sprowadzono 93 sztuki opasłych węgierskich świń. Widać już skutek ułatwienia przewozu bydła od granicy austriackiej. ƒƒ Tutejsi ułani strzelać będą ostrymi ładunkami w sobotę od godziny 7 rano do 2 po południu w blizkości Pogrzebinia. Nie radzilibyśmy więc w okolicy tej, która będzie zresztą odgraniczona przebywać w oznaczonym czasie.


Aktualności

»4

Piątek, 27 lipca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ROJST - 19 sierpnia premiera Rafako zbuduje instalację

serialu, w którym ZAGRAŁ RACIBÓRZ odsiarczania w Elektrowni Ostrołęka

Racibórz » Rojst przeniesie widzów do lat 80. ubiegłego stulecia. Polska nie otrząsnęła się jeszcze ze Racibórz » Konsorcjum Rafako S.A. i ENERGA Serwis Sp. z o.o. podpisały z Energa Wytwarzanie S.A. stanu wojennego, a tymczasem lokalnej społeczności w południowo-zachodniej części Polski przyjdzie umowę na „Budowę Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B”. Wartość umowy się zmierzyć z nowymi problemami. Dochodzi tam do brutalnego zabójstwa. Ofiarami są działacz partyj- Konsorcjum to ok. 200 mln zł netto, z tego dla Rafako przypada ok. 126 mln zł. ny i prostytutka. Ale to nie koniec. W tym samym czasie dochodzi również do zabójstwa pary nastolatków. Sprawą z racji swojego zawodu zainteresowany jest Witold Wanycz, miejscowy dziennikarz pra-

REKLAMA

cujący w lokalnej prasie. Poza tym własne śledztwo w tej sprawie prowadzi inny młody dziennikarz, Piotr Zarzycki, kolega Wanycza z tej samej gazety, będący synem wpły-

wowego członka partii. Młody mężczyzna coraz bardziej zagłębia się w sprawę, która wciąga go niczym bagno. Tytuł serialu, Rojst, znaczy tyle co właśnie mokradła, grząski, podmokły teren. Premiera produkcji została zapowiedziana na 19 sierpnia tego roku. W produkcji wystąpią m.in. Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Magdalena Walach, Zofia Wichłacz i Piotr Fronczewski. Reżyserem serialu jest Jan Holoubek. showmax, spidersweb REKLAMA

REKLAMA

Kontrakt obejmuje budowę nowej instalacji odsiarczania spalin. Rafako wykorzysta własne technologie w tym zakresie (metodę mokrą wapienno-gipsową). Budowa drugiej linii odsiarczania jest niezbędna, aby Elektrownia mogła spełnić kryteria ochrony środowiska zawarte w konkluzjach BAT. - Dzisiejsze wydarzenie ma bardzo ważne znaczenie dla Grupy Energa, to gwarancja wzmocnienia naszej pozycji na krajowym rynku wytwórczym – powiedział podczas podpisania umowy Arkadiusz Siwko, prezes Zarządu Energa S.A. – Dzięki budowie drugiej instalacji odsiarczania spalin w Elektrowniach Ostrołęka dostosujemy bloki energetyczne do wymogów środowiskowych. Tego typu inwestycje zapewnią zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. To istotne, bo zwiększanie efektywności produkcji energii przy jednoczesnej dbałości o środowisko jest dla nas priorytetem, czego właśnie dowodem jest realizowany projekt IOS II. REKLAMA

REKLAMA

Projekt, zgodnie z umową, ma zostać zrealizowany nie później niż w czerwcu 2020 roku. - Od początku roku pozyskujemy zlecenia zgodnie z naszymi założeniami w obu strategicznych segmentach działalności. Do chwili obecnej, wraz z nowym kontraktem na instalację odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka, podpisaliśmy umowy na realizację projektów o wartości ponad 560 mln złotych (netto), z czego 180 mln złotych pochodzi z segmentu oil&gas. Oczekujemy, że w najbliższym czasie portfel zamówień Rafako powiększy się o kolejne pół miliarda złotych – stwierdziła Prezes Zarządu Rafako SA Agnieszka Wasilewska-Semail. - Nasze cele na 2018 rok nie są zagrożone – dodała. Rafako jest jedyną rodzimą firmą, która oferuje kompleksowe rozwiązania dostosowujące energetykę zawodową i przemysłową do nowych europejskich regulacji w zakresie emisji szkodliwych substancji – czyli do tzw. konkluzji BAT. Może wykonać zarówno nowe, spełniające za-

ostrzone kryteria instalacje, jak i dokonywać modernizacji istniejącej infrastruktury. - Jako jedyna polska firma dysponujemy pełnym wachlarzem technologii w tym zakresie – podkreśliła Agnieszka Wasilewska-Semail. Mamy kompetencje, mamy zasoby ludzkie i potrafimy dostarczyć rozwiązania „pod klucz”, jednocześnie dając inwestorom komfort współpracy z firmą z ogromnym doświadczeniem. Rafako jako jedyna polska firma posiada samodzielne referencje w zakresie wykonywania i modernizacji instalacji ograniczających emisję szkodliwych związków do środowiska. Dysponuje technologiami w zakresie instalacji odpylania, odsiarczania jak i odazotowania spalin. Kompetencje Rafako w kompleksowym dostarczaniu rozwiązań ochrony środowiska dla energetyki, pozwalają firmie konkurować także na światowych rynkach jak i rozwijać nowe technologie m.in. w zakresie wychwytu rtęci czy też cząstek submikronowych. PBG


Piątek, 27 lipca

»5

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

OSP Racibórz Sudół

świętuje 90. urodziny Racibórz » W niewielkiej dzielnicy Raciborza jest aż 55 druhów, z których 40 może w każdej chwili wyjechać do akcji. W zeszłym roku odnotowali aż 114 wyjazdów. 90-letnia OSP Sudół jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i ma na koncie uczestnictwo w najtrudniejszych akcjach ostatnich lat. Zaczynali od sikawki konnej, dziś mają trzy wozy, w tym ciężki bojowy. Na urodziny wygrali miejskie zawody sportowo-pożarnicze, a dziś odebrali nowy sztandar.

rów, 57 do miejscowych zagrożeń oraz 13 do alarmów fałszywych. W ostatnich latach, dzięki wsparciu z budżetu obywatelskiego, remiza wzbogaciła się o magazyn sprzętu. Na wyposażeniu jednostki są: ciężki wóz bojowy GCBA 6/32 Jelcz, Land Rover Defender 90, GLMBRt Ford Transit oraz łódź motorowa. Ostatnio, dzięki wsparciu miasta, do wyposażenia jednostki dołączył agregat 150 kW. OSP liczy 55 strażaków,

w tym w akcji zdolnych jest uczestniczyć 40. Naczelnikiem jest Piotr Witeczek, a prezesem Krzysztof Seidler. W roku jubileuszu Sudół postarał się też o wygrane w miejskich zawodach sportowo-pożarniczych. W grupie A z czasem 99 sek. (61,38) pokonał OSP Brzezie, a w grupie C (kobiety) z czasem 128 sek. (75, 53) również Brzezie. red., fot. Katarzyna Kubik

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416 REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

- Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1928 roku, zrzeszając wtedy 28 ochotników. Na początek została wyposażona w konną sikawkę. Z czasem zbudowano odpowiednią remizę strażacką. Położenie wsi na terenie pozbawionym zasobów wody spowodowało wybudowaREKLAMA

nie w 1934 roku trzech zbiorników o pojemności 60 m sześc., z których straż korzystała w razie potrzeby. Pierwszą motopompę otrzymała w 1954 roku wraz z samochodem. W 30-lecie istnienia, w 1958 roku, dla OSP ufundowano sztandar. Natomiast w 1978 roku, kiedy świę-

towano 50-lecie założenia jednostki, oddano do użytku nową strażnicę - wspomina autor Dziejów Raciborza i jego dzielnic, Paweł Newerla. W 2017 r. zaliczana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Sudół miała 114 wyjazdów, w tym 44 do poża-

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383


Aktualności

»6

Piątek, 27 lipca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Prezydent nawiązał Nowe logo Raciborza

kontakt z jednym z właścicieli starego szpitala Racibórz » Miasto w porozumieniu z powiatem i komendą straży pożarnej zmierza do właściwego zabezpieczenia starego szpitala. Udało się nawiązać kontakt z jednym z właścicieli. Ujawnił, co zamierza tu zrobić. - To spółka z Chorzowa, która obecnie remontuje dawny hotel Ragos. Dowiedziałem się, że zaraz po tym, jak zakończą się prace przy Kościuszki, spółka chce zaadaptować swoją część starego szpitala na mieszkania - ujawnia prezydent Mirosław Lenk. - Z drugim właścicielem kontakt jest słaby, jeśli nie powiedzieć żaden - dodaje. Miasto i powiat chcą mocno działać przez swoje służby - miasto przez miejskiego konserwatora zabytków, powiat przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. - Chodzi o rygorystyczne egzekwowanie wszystkich obowiązków, które nakładają przepisy - dodaje prezydent. Swoje czynności podejmie komenda straży. Zaplanowano wizję w terenie, a w razie, kiedy te działania nie pomogą, o sprawie ma być powiadomiona prokuratura. Przypomnijmy, że od lat słychać apele o zabezpieczenie starego szpitala, płynące m.in. od radnego Wiesława Szczygielskiego, na co dzień strażaka, który niejednokrotnie wyjeżdżał do akcji gaszenia pożarów. Jeden poważny, wiosną tego roku, wywołano celowo na poddaszu. Szpital powstał z końcem XIX wieku. Znaczna jego część nie została dotąd zagospodarowana. Nieruchomość należała do starostwa. Po przeprowadzce oddziałów na ul. Gamowską została sprywatyzowana. Miała wielu właścicieli. Stary szpital, a dokładnie niszczejące obecnie substancje budowlane, to dwie odrębne księgi wieczyste - jedna dla budynku z wejściem REKLAMA

głównym, druga dla skrzydła od strony parku im. miasta Roth (razem z kostnicą). Właścicielem pierwszej nieruchomości jest raciborska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 50 tys. zł (udziałowcami są dwie osoby). W księdze ujawniono wpis hipoteki umownej na kwotę 1,53 mln zł na rzecz jednej z wrocławskim banków. Oferta sprzedaży tej części zamieszczona jest na jednym z portali obrotu nieruchomościami. Cena wyjściowa 1,5 mln zł. Właścicielem drugiej nieruchomości jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Chorzowa z kapitałem 50 tys. zł. (w KRS wpis jednego udziałowca posiadającego 92 udziały o wartości 46 tys. zł). Ta księga nie ma wpisów hipotecznych. (w) REKLAMA

REKLAMA

wykonane w dwa tygodnie i za darmo? Racibórz » Okoliczności powstawania nowego logo miasta robią się coraz bardziej kuriozalne. Przypomnijmy, że magistrat w połowie czerwca ogłosił głosowanie nad czterema koncepcjami, przygotowanymi przez zewnętrzną firmę od lat zajmującą się zmianą wizerunku Raciborza. Głos oddało ponad 350 internautów, ale do dziś nie poznaliśmy oficjalnych wyników. Zamiast nich magistrat zafundował raciborzanom... możliwość zgłoszenia własnego projektu logotypu. Termin? Dwa tygodnie. Proponowana gratyfikacja? Brak. Jak się po czasie okazuje, wpływ na działanie urzędników miała interpelacja radnego Michała Fity. Radny poruszył temat logo na czerwcowej sesji Rady Miasta Racibórz. Skierował kilka cierpkich słów w stronę władz miasta. Uznał działania urzędu za mało profesjonalne, a samo głosowanie jako dowód na brak umiejętności komunikowania się z mieszkańcami. - Wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, ale jeśli na temat proponowanego logo wypowiadają się eksperci oraz branżowe portale, pokazując ten przykład jako niewłaściwy, to coś jest na rzeczy - nie krył Fita, które zaapelował w końcu o rezygnację z głosowania i ponowne przemyślenie całej koncepcji. Zasugerował, że w samym Raciborzu działa wielu specjalistów, którzy z pewnością mieliby ciekawy pomysł na wygląd nowego logotypu. Jak dodał, możliwe byłoby z pewnością spotkanie przedstawicieli magistratu i specjalistów. Jego słowa wziął sobie do serca Mirosław Lenk. W opublikowanej kilka dni temu od-

REKLAMA

powiedzi na interpelację Michała Fity przyznał, że to właśnie prośba radnego skłoniła go do wstrzymania się z ogłoszeniem rezultatu internetowego głosowania. - Rajca zadeklarował, że są „w mieście graficy”, którzy chcą zaangażować się w przygotowanie propozycji nowego logo bez dodatkowych gratyfikacji. Z tego powodu wstrzymaliśmy się z podaniem wyników głosowania oraz zaproponowaliśmy możliwość przesłania do dnia 20 lipca własnych koncepcji promocyjnego symbolu miejskiego - napisał gospodarz miasta. (wk)

REKLAMA

REKLAMA


Piątek, 27 lipca

»7

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Jest dofinansowanie na poprawę GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Racibórz » Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał kolejne umowy na dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy i modernizacji lokalnych sieci wodno-kanalizacyjnych. Wsparcie w łącznej wysokości ponad 36 mln zł otrzymają tym razem inwestycje w gminach: Kozy (województwo śląskie) i Śmigiel (województwo wielkopolskie). Wartość obu projektów przekracza 70 mln zł. Dzięki ich realizacji do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych w sumie 3614 nowych użytkowników. Podpisanie obu umów (jedne z pierwszych w drugim półroczu 2018 r.) umożliwi działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Raciborskie lasy jak na dłoni

Stąd widać każdy pożar

Gmina Kozy to największa gmina wiejska w powiecie bielskim (województwo śląskie). Dzięki unijnemu dofinansowaniu przekazanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 25 mln zł, będzie mogła ona zrealizować projekt budowy kanalizacji sanitarnej na swoim terenie o długości ponad 32 km. W ramach realizacji tego projektu, o łącznej wartości niemal 49 mln zł, do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 2924 nowych użytkowników. Efekt rzeczowy zostanie zrealizowany w pierwszej połowie 2022 r.,

a efekt ekologiczny – do końca czerwca 2023 r. Jak wspomniał podczas podpisywania umowy (11 lipca br.) Wójt Gminy Kozy, Krzysztof Fiał- Racibórz » Ponad 300 tys. zł kosztowała nowa dostrzegalnia przeciwkowski, przy kontrasygnacie Dopożarowa w miejscu starej, metalowej zlokalizowanej w Leśnictwie minika Pawińskiego, Skarbnika Gminy Kozy, inwestycja ta nie Borowiec w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Dzięki takim obiektom byłaby możliwa bez wsparcia straż leśna i pożarna są w stanie szybko dotrzeć do ogniska pożaru, z Narodowego Funduszu. Wójt podkreślił, że dzięki uzyskane- a tych w czasie suszy jest niemało. Starą wieżę czeka rozbiórka. mu dofinansowaniu, poprawi się znacznie jakość życia mieszDostrzegalnia powstała w ra- szczególnie w nadleśnictwach kańców gminy. – Ludzie bardzo potrzebują kanalizacji, na któ- mach projektu „Kompleksowy zakwalifikowanych do I kategorii rą czekają już od prawie 30 lat – projekt adaptacji lasów i leśnic- zagrożenia pożarowego. zaznaczył Krzysztof Fiałkowski. twa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz Cele uzupełniające: Kozy NFOŚiGW ograniczanie skutków zagrożeń ƒƒ rozszerzenie obserwacji obzwiązanych z pożarami lasów”, szarów leśnych, którego beneficjentem jest Pań- ƒƒ szybsze i bardziej precyzyjstwowe Gospodarstwo Leśne ne określenie miejsca poLasy Państwowe. Głównym cewstania pożaru, lem projektu jest zmniejszenie ƒƒ dokładniejsze prognozowanegatywnych skutków wywołynie zagrożenia pożarowego wanych przez pożary w lasach na podstawie danych meteooraz sprawne lokalizowanie źrórologicznych, dła zagrożenia i minimalizowa- ƒƒ skrócenie czasu dotarcia jednie strat, a w dalszej perspektynostek LP na miejsce pożaru. Region » Śląscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ponad 70 ton niebez- wie – zmniejszenie średniej popożarów i rozszerzeDofinansowanie zostanie piecznych odpadów. Trzy trefne transporty wjechały na teren Polski z naruszeniem przepisów o tran- wierzchni nie obserwacji obszarów leśnych, przeznaczone w całej Polsce na:

Te tony odpadów miały

NIELEGALNIE TRAFIĆ NA ŚLĄSK! sgranicznym przemieszczaniu odpadów.

Funkcjonariusze śląskiej Służby Celno-Skarbowej kontrolowali przemieszczenie substancji niebezpiecznych. W województwie śląskim przeprowadzili blisko 80 kontroli. Część kontroli prowadzili z udziałem funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Podczas działań kontrolnych funkcjonariusze KAS zatrzymali 3 transporty, w których przewożono ponad 70 ton odpadów. Ciężarówki przyjechały z Włoch oraz Niemiec. Z dokumentów wynikało, że odbiorcami odpadów miały być dwie śląskie firmy. Podczas kontroli mundurowi ustalili, że ładunki to odpady zmieszane zawierające papier, styropian, opakowania z folii aluminiowej, ścinki materiałów, opakowania metalowe. Ze względu na intensywny zapach podejrzewali, że odpady mogą być zanieczysz-

- rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym: 1. budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.) 2. zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.) 3. doposażenie punktów alarmowo -dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.) 4. budowę stacji meteorologicznych (11 szt.) ƒƒ wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym: ƒƒ zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

ƒƒ 43 096 737,50 zł - planowany całkowity koszt realizacji projektu ƒƒ 30 000 000,00 zł - maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych ƒƒ 25 500 000,00 zł - maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich W Nadleśnictwie Rudy Raciborskie w ramach projektu powstała dostrzegalnia przeciwpożarowa, w miejscu starej, metalowej zlokalizowanej w Leśnictwie Borowiec. Szacowany koszt realizacji całego przedsięwzięcia wynosi 326 000,00 zł, z czego 85% zostanie sfinansowane ze środków Funduszy Europejskich. Lasy Państwowe

Ruszyła budowa ścieżki rowerowej do Łężczoka czone substancją organiczną. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wystąpili do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie kwalifikacji przewożonego ładunku. Otrzymali informację, że doszło do nielegalnego transgranicznego przywozu odpadów. Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ponad 70 ton odpadów zostało już zwróconych za granicę. Warunki transgranicznego przemieszczania odpadów reguluje Konwencja

Bazylejska, która szczegółowo reguluje zasady kontroli i procedury przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Proceder nielegalnego transgranicznego przewozu odpadów zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Skuteczne kontrole i ochrona przed napływem towarów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku to jedno z zadań Krajowej Administracji Skarbowej. KAS Katowice

Racibórz » To długo oczekiwana przez cyklistów ścieżka, która pozwoli bezpiecznie przemieszczać się z centrum miasta w stronę rezerwatu, gdzie Nadleśnictwo Rudy Raciborskie zakończyło w tym roku modernizację tras spacerowych. Będzie miała 1,6 km i wierzchnią warstwę z asfaltobetonu w kolorze czerwonym. Firma Bruki Trawiński rozpoczęła już prace. Koszt wyniesie blisko 950 tys. zł. Termin oddania do użytku to 30 września 2019 roku. Założono budowę ścieżki rowerowej łączącej się z trasami po wałach o następujących parametrach technicznych:  ƒƒ długość około 1608 m,  ƒƒ szerokość 3,0 m 

Ścieżka rowerowa zlokalizowana będzie wzdłuż ulic Rudzkiej i Gliwickiej m.in. na działkach będących w trwałym zarządzie Skarbu Państwa, w zarządzie RZGW w Gliwicach oraz stanowiących własność Gminy

Miasta Racibórz oraz na działkach będących własnością prywatną przeznaczonych do wykupu po wykonaniu podziałów geodezyjnych wykonanych we własnym zakresie przez Urząd Miasta Racibórz. Projektowana ścieżka rowerowa nie będzie zmieniać istniejącego ukształtowania terenu. Red.


Ogłoszenia

»8

Piątek, 27 lipca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne FINANSE Usługi finansowe AT-B Finanse - nowe biuro kredytowe Zapraszamy do naszego nowego biura.W swojej ofercie mamy: kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, chwilówki, pożyczki pozabankowe, kredyty dla firm i rolników. Szybka decyzja, wypłata w tym samym dniu. AT-B finanse Racibórz, ul. Browarna 2. Tel. kom.: 534 944 666. Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

IMPREZY / PRZYJĘCIA Oprawa muzyczna Napis LOVE na Twoje wesele! Oferuje wynajem napisu LOVE: Napis LOVE litery wysokości 70 cm (szerokość całego napisu 250cm). Cena wynajmu: 200 zł. Cena obejmuje dostarczenie napisu na salę w dniu wesela oraz jego odbiór w godzinach porannych lub następnego dnia. Zapraszamy do wynajmu. Tel. kom.: 504-128-955, e-mail: biuro@oprawaimprez.pl, www.oprawaimprez.pl. DJ Krzysztof Owczarzy - dobry wybór! Profesjonalna obsługa muzyczna i prowadzenie imprez okolicznościowych. Wesela, poprawiny, jubileusze, urodziny, studniówki, imprezy firmowe. Bogaty repertuar, zabawy ze smakiem, wysokiej klasy sprzęt. Dodatkowo: ciężki dym, napis LOVE, maskotki XXL. Tel. kom.: 504-128-955, e-mail: biuro@oprawaimprez.pl, www.oprawaimprez.pl.

MATRYMONIALNE Inne Starszego chłopa z dużym brzuchem do przyjaźni WITAM JESTEM MEZCZYZNA MAM 29 LAT OD NIEDAWNA MIESZKAM I PRACUJE W RACIBORZU JESTEM TU NOWY SZUKAM STARSZEGO MISIA

Z RACIBORZA I OKOLIC OD 40-60 LAT Z DUZYM BRZUSZKIEM NADWAGA DO PRZYJAZNI PIWKA I CZEGOS WIECEJ NA POCZATEK SMS MMS OPIS DYSKRECJA. Tel. kom.: 735-595-553. .

MOTORYZACJA Kupię Złomujemy każde auta bez wyjątku Racibórz całądobę Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, rozbite uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat z wadami prawnymi. Wystawiamy legalne zaświadczenia,do urzędów i ubezpieczalni. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel. kom.: 530-312-312, 888-1020-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl, www. kasacja.wodzislaw.pl.

MOTORYZACJA

OGŁOSZENIE TYGODNIA! Firma BUDIMEX poszukuje osób na stanowiska: PRACOWNIK DROGOWYCH, BRUKARZY, CIEŚLI, ZBROJARZY Oferuje szeroki pakiet świadczeń i konkurencyjne wynagrodzenie. Zainteresowane osoby mogą się skontaktować tel.:

512 068 272.

Kupię Skup-samochodów także kasacja Racibórz 24/h/7/rok Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, rozbite uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat.z wadami prawnymi. Wystawiamy legalne zaświadczenia,do urzędów i ubezpieczalni. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis. Tel. kom.: 692191585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom na Oborze Kupię dom jednorodzinny na Oborze. Zainteresowa-

OGŁOSZENIE

ny osoby proszę o kontakt.. Tel. kom.: 668520399.

Działkę sprzedam Racibórz działka budowlana Racibórz, atrakcyna lokalizacja, działka budowlana 840 m2 uzbrojona przy ulicy za 95 tys. zł oraz działka budowl.rolna 1660 m2 uzbrojenie w ulicy za 116 tys.zł. Działki są prostokatne, puste ,blisko szpitala wojewódzkiego. Ceny do negocjacji. Tel. kom.: 609 053 314 i 603975967, e-mail: reniko@op.pl.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60 .

PRACA Dam pracę Praca opiekunki seniorów w Niemczech Praca opiekunki seniorów w Niemczech. Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra pen-

sja w ramach jednej czytelnej umowy! Zadzwoń 517174070. Promedica24. Wakacyjna praca w Niemczech dla studentów Wakacyjna praca w Niemczech dla studentów. Wysokie zarobki, opieka koordynatora oraz dobre warunki mieszkaniowe. Chętni na wyjazd w czerwcu otrzymują darmowy przejazd do DE. Kontakt Racibórz Ul. Solna 1/2. Tel.: 32 419 18 76. Zatrudnię pracowników budowlanych Poszukuję pracowników do prostych robót budowlanych. Nie wymagam doświadczenia lub wykształcenia. Wymagania: chęć do pracy, sumienność, punktualność. Oferuję: atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę, możliwość przyuczenia i rozwoju. Tel. kom.: 605848139, e-mail: porhartt@gmail.com. Praca przy zbiorze warzyw Witam, przyjmę osoby do pracy przy zbiorze i pęczkowaniu warzyw. Tel. 502-846-764. Dam pracę- dachy na terenie miasta Racibórz... Poszukuję zarówno pomocników jak i osób doświadczonych [minimum wykształcenie zawodowe]. Możliwość nawiązania współpracy na „dłuższą metę”. Stawki godzinowe: pomocnik 15 zł/godz.; osoba doświadczona [po weryfikacji umiejętności] 18zl/godz., e-mail: mmgmpr@yahoo.co.uk. Praca dla stolarzy Zakład stolarski euromeb zatrudni stolarza do produkcji oraz montażu mebli, zapewniamy umowę o pracę na 1/1 etatu oraz szkolenia,, wynagrodzenie od 2700 netto, oczekujemy od pracownika doświadczenia, sumienności i dokładności. Tel. kom.: +48663233881, e-mail: euromeb@kuchnie-nawymiar.pl.

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00.

produkcji. Stała praca na terenie Raciborza lub Kuźni Raciborskiej. Tel.: 324159665, e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Stała praca dla emerytowanych górników Jesteś emerytowanym górnikiem? Oferujemy pracę fizyczną przy produkcji na terenie Raciborza lub Kuźni Raciborskiej. Praca stała na hali produkcyjnej. Tel. kom.: 324159665, e-mail: sekretariat@majnusz.pl.

Inne Zatrudnię osoby do pracy w Żabce Gwarantujemy umowę o pracę. Tel. kom.: 602 734 748.

Szukam pracy Opieka nad osobami starszymi Dyplomowana opiekunka medyczna podejmie się opieki nad osobami starszymi, chorymi na terenie Raciborza. Tel. kom.: 507096731.

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00-15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl, www.tradismak.pl.

ZDROWIE Lekarze REKLAMA

Przyjmiemy pracowników produkcji Przyjmiemy pracowników produkcji bez kwalifikacji (praca fizyczna). Stała praca na terenie Raciborza. Tel.: 324159665, e-mail: sekretariat@ majnusz.pl. Przyjmiemy pracowników produkcji Przyjmiemy pracowników bez kwalifikacji, również emerytów i rencistów, do prostych prac przy

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Klonowej 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1448, a.m. 8, obręb Markowice, o pow. 0,2150 ha. 2. Działka nr 1448 zapisana jest w ewidencji gruntów jako RIVa ,RIVb, RV- grunty orne i stanowi własność Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00057079/5, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XL/602/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2006 r., działka nr 1448 oznaczona jest symbolem E86MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co stanowi 98% pow. działki, E5ZP – tereny zieleni urządzonej, co stanowi 2% pow. działki. 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Klonowej w Raciborzu. Kształt nieruchomości jest wydłużony, zbliżony do trapezu. Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia technicznego: energii elektrycznej i wodociągowej ( w drodze). 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomość wykazana do sprzedaży obciążona jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 14 marca 2020 r. 7. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 12 września 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy placu Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 8. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności przedmiotowej nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 100 000,00 zł netto + należny podatek VAT (słownie: sto tysięcy złotych). Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego. 9. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (II p obok pok. 220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Długa 23/7, ul. Kościuszki 13/7, ul. Kościuszki 40/1, ul. Skłodowskiej-Curie 17a/1, ul. Kozielska 4/3,

przetargowy

Lokale mieszkalne: ul. ul. Łąkowa 4a/14, ul. Stalmacha 13/4, ul. Wileńska 19/8, ul. Waryńskiego 1d/14, ul. Mickiewicza 13/9, ul. Opawska 68a/7

bezprzetargowy

Lokale użytkowe: ul. Browarna 4-6/9

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości sporządzony dla nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 141, 1175, 1179/142, a.m.5, obręb Płonia o łącznej powierzchni 0,0701 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczysta nr GL1R/00024860/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

REKLAMA

Praktyka stomatologiczna Lek.stom. Grażyna Serwinowska-Awsiuk przyjmuje w ramach NFZ pn., śr. 14-19; wtorek 9-13. Prywatnie czw. 14-19, piątek na telefon ul. Żorska 45/2. Tel.: 324151706, 324177640. Tel. kom.: 665053699.

MOTORYZACJA Kupię Skup-samochodów także złomowanie Rybnik całodobowo Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, rozbite uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat.z wadami prawnymi. Wystawiamy legalne zaświadczenia,do urzędów i ubezpieczalni. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel. kom.: 530-312-312, 888-1020-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl, www. kasacja.wodzislaw.pl.

MOTORYZACJA Kupię Skup-samochodów także złomowanie Rybnik całodobowo Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. z wadami prawnymi. Wystawiamy legalne zaświadczenia do urzędów i ubezpieczalni. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel. kom.: 530-312-312, 888-1020-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl, www. kasacja.wodzislaw.pl.


Piątek, 27 lipca

»9

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

MODA DLA CAŁEJ RODZINY

Reklama

na poniedziałek

30.07.2018 torebka 38 zł torebka 28 zł

bluzka G-Star 32 zł spodnie G-Star 38 zł

bluzka Dolce&Gabanna 34 zł spodnie Diesel 40 zł

sukienka 24 zł

spodnium jeansowe 30 zł

spodnie 19 zł bluzka 14 zł

bluzka 18 zł

PROMOCJA

NA CAŁĄ

CHEMIĘ

bluzka 28 zł, spódnica 20 zł

zegarki po 28 zł

bluzka 12 zł spódnica 18 zł

zegarki po 18 zł

-10%

KUPON

-50% buty 32 zł portfel 24 zł

MODA DLA CAŁEJ RODZINY

bluzka 16 zł jeansy 28 zł

bluzka 15 zł jeansy 30 zł

NA ODZIEŻ WAŻNY DO 4.08.2018

OFERTA UL. REYMONTA 14 *oferta do wyczerpania zapasów


Rozrywka

» 10

Piątek, 27 lipca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

cowi. Mimo trudnościom przedszkolaki dają radę i ich skarbonka wypełnia się po brzegi! Wstęp 5 zł.

12 SIERPNIA, GODZ. 18.00, PRZYSTAŃ KAJAKOWA NAD ODRĄ KONCERT LETNI - ROMAN ROCZEŃ ŚPIEWA SZANTY

29 LIPCA, GODZ. 18.00, PARK IM. MIASTA ROTH KONCERT WOKALISTÓW Z KLASY ŚPIEWU TOMASZA JEDZA ORAZ ŻEŃSKIEJ ORKIESTRY RCK

Akompaniować im będzie na pianinie Tomasz Behra. Wstęp wolny

2 SIERPNIA GODZ. 11.00,  KINO „PRZEMKO” RCK DK „STRZECHA” UL. LONDZINA 38 „KACPER I EMMA W TEATRZE”– SEANS FILMOWY W RAMACH KINA LETNIEGO

Kacper i Emma idą do teatru z innymi dziećmi z przedszkola. Przedstawienie tak bardzo im się podoba, że postanawiają zostać aktorami. Dodatkowo Kacper i Emma wpadają też na pomysł aby wystawić sztukę teatralną a zebrane pieniądze przeznaczyć na pomoc sierociń-

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Raciborskie Centrum Kultury partneruje IX edycji konkursu na najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku Obiektywnie śląskie. Hasło przewodnie to ŚLĄSK: CODZIENNY/NIECODZIENNY. Do 15 września można przesyłać swoje fotoreportaże, krótkie filmy i fotokasty.  Najlepsze prace wybiorą: Lech Majewski, Adam Sikora, Antoni Cygan i Jacek Joostberens. Do wygrania m.in. nagrody rzeczowe o wartości 3000 zł, drukarka do profesjonalnych wydruków firmy EPSON, voucher o wartości 1000 PLN na monitor firmy EIZO, statyw firmy Manfrotto, pobyty weekendowe w leśniczówkach, vouchery na profesjonalne wydruki, prezentacja najlepszych zdjęć w formie wystawy i wiele innych.

ROMAN ROCZEŃ - polski niewidomy pieśniarz i gitarzysta. W repertuarze ma głównie utwory szantowe, zarówno własnego autorstwa, jak i covery. Występuje od 1997. Zaczynał w warszawskich pubach, od razu zdobywając dużą popularność. Od 2008, do czerwca 2013 na gitarze akompaniował mu Waldemar Lewandowski. Obecnie Roman Roczeń śpiewa przy akompaniamencie Krzysztofa Kowalewskiego. Jest jednym z bardziej znanych artystów szantowych. Członek Stowarzyszenia „Bractwo Zawiszaków”, od 20 grudnia 2003 roku członek zarządu tej organizacji. Wstęp wolny

UWAGA!

KONKURS!

Więcej informacji na stronie: http://obiektywnieslaskie.pl/

Koncert Los Companeros, który miał odbyć się 5 sierpnia na raciborskiej przystani kajakowej, został odwołany z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Szybka sałatka imprezowa • • • • • • • • • •

6 pomidorów 1 papryka czerwona 3 średnie ogórki kiszone 1 średnia cebula 1 słoiczek czosnku marynowanego (120 g po odcieku) 1 słoiczek zielonych oliwek bez pestek (170 g po odcieku) szczypta cukru pieprz mielony sól można jeszcze dodać trochę posiekanej natki pietruszki

Pomidory, paprykę, ogórki i cebulę pokroić w kostkę, dodać czosnek, oliwki, cukier i pieprz. Wszystko wymieszać, solić dopiero przed podaniem.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 27 lipca

» 11

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka w Sowie

JUŻ SĄ! Podręczniki

dla szkół średnich REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nędza informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 903/36 obrębu Nędza o pow. 0,0129 ha i działki nr 903/48 i nr 903/49 obrębu Nędza o łącznej pow. 0,0244 ha. REKLAMA

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH Mieszkanie

Mieszkanie

CENA: 141 000 zł POWIERZCHNIA: 75 m2 PRZETARG: 09.08.2018

POWIERZCHNIA: 36 m2 CENA: 26 000 zł ROKOWANIA: 07.08.2018

TEL: 32 755 06 70

TEL: 32 755 06 70

UL. ŁĄKOWA 1/6

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

Skuteczna reklama

Tel.: +48 789 132 083, 48 519 18 90 47

UL. KOŚCIUSZKI 48/2 Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Reklama

» 12

Piątek, 27 lipca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Materace i łóżka kontynentalne ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ŁÓŻKO kontynentalne elektryczne

RODEM Z KORNIC

Wyśpij się zdrowo i wygodnie z ProLine24 Racibórz » Szukasz łóżka lub materaca? Chcesz zadbać o spokojny sen swojej rodziny? Wstajesz rano połamany/a, wszystko Cię boli i nie chcesz już dłużej spać na swoim zużytym lub nieodpowiednio dobranym materacu? Mamy coś dla Ciebie. Firma z Kornic od lat zajmująca się produkcją łóżek i materacy niedawno otworzyła sklep firmowy w Raciborzu. Polski, wysokiej jakości produkt lokalnej firmy, spełni oczekiwania każdego, nawet najbardziej wymagającego klienta. A wszystko to w naprawdę dobrej cenie. Przekonaj się sam. Producent materacy i łóżek ProLine24 na rynku istnieje od 2012 roku. Wtedy to zaczęła się produkcja tych produktów sprzedawanych głównie do prężnie działających sieci sklepów holenderskich. Trzy lata później firma postanowiła rozwinąć skrzydła. Wtedy właśnie została zbudowana hala na terenie Kornic, gdzie zakład do dziś produkuje swoje wyroby. W ofercie firmy znajdziemy przede wszystkim doskonałej jakości łóżka kontynentalne. Co to takiego? Najprościej ujmując to łóżko z wielowarstwową konstrukcją. Najpierw jest skrzynia, potem materac główny i materac nawierzchniowy – tzw. topper. Taka warstwowa budowa łóżka zapewnia ogromną wygodę i komfort podczas REKLAMA

snu. Łóżka kontynentalne produkowane są w kilku opcjach – m.in. w wersji podstawowej, dziecięcej, otwieranej czy hotelowej, a także wzbogaconej sterowaniem elektrycznym – wygoda i jakość przede wszystkim, na to od lat stawia producent. Komfort snu jest bardzo istotny i najważniejszy przy wyborze łóżka, jednak wygląd również gra ogromną rolę. Nic więc dziwnego, że właścicielka firmy - Sabina Kotlorz - postawiła na nowoczesny a zarazem klasyczny design. Każdy klient dobiera sobie wszystkie elementy indywidualnie do własnych potrzeb. Wymiary łóżka mogą być zupełnie niestandardowe, a jeśli komuś marzy się ciekawy zagłówek również można wykonać go na specjal-

ne zamówienie zgodnie z potrzebami klienta. W tej firmie naprawdę liczy się zdanie klienta i naprawdę wiele rzeczy może być wykonanych na specjalne życzenie. Jeśli chcemy wzbogacić naszą sypialnię o szafki nocne również dostaniemy je w ProLine24. Szafki będą wykończone tym samym materiałem co łóżko, dlatego stanowią idealne dopełnienie całości wnętrza. W ofercie znajdziemy jednak nie tylko łóżka. Jeśli interesują nas materace warto przyjrzeć się ofercie firmy z Kornic. To właśnie tam znajdziemy materac lux zbudowany ze sprężyn kieszeniowych, które dzięki temu, że pracują oddzielnie, zapewniają maksymalny komfort snu. Dodatkowo materac

ten wykończony jest wysokoelastyczną pianką HR, która jest bardziej wytrzymała i sprężysta niż zwykłe pianki poliuretanowe, to z kolei zapewnia świetne dopasowanie do ciała. Pikowany pokrowiec, którym pokryte są wszystkie materace ProLine24, łatwo można zdjąć (zamek odpinany jest z 3 stron) i wyprać w pralce, dzięki czemu zadbamy o sprawy związane z wyso-

ką higieną. Oferta na materace jest jednak znacznie szersza i znajdziemy tu propozycje na każdą kieszeń. Na tym jednak nie koniec. W niedawno otwartym salonie przy Michejdy 14 w Raciborzu znajdziemy szeroką ofertę pięknych bawełnianych pościeli, wykonanych ze 100% bawełny. Ponadto zakupić możemy tam poduszki i prześcieradła.

Sklep firmowy I Racibórz, ul. Michejdy 14 telefon: 696 194 689 I www.proline24.pl REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli więc stoisz przed wyborem materaca czy łóżka zerknij na ofertę ProLine24. To sprawdzony wybór dla osób szukających idealnego połączenia wysokiej jakości i przystępnych cen. Łóżka podwójne (np. 160x200) od 1499 zł Łóżka kontynentalne elektryczne (również 160x200) w cenie od 2899 zł.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 30-2018-[493]  

Nasz Racibórz 30-2018-[493]  

Advertisement