Page 15

» 15

Piątek, 27 września f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

39.90 zł

23.90 zł

Remigiusz Mróz | Wyrok

Zmiana numeru konta NA OPŁATY ZA ODPADY

W związku ze zmianą art. 6r. ust. 1 ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) z dnia 06.09.2019 r. Urząd Miasta w Raciborzu został zobligowany do utworzenia nowego rachunku bankowego dedykowanego wy-

łącznie opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy nr rachunku dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to : 52 1050 1070 1000 0024 5938 2475. Wpłat na nowe konto należy dokonywać już od 1 października 2019 roku.

Rady kobiet nie będzie Tylko dwie kandydatki W skład raciborskiej rady kobiet miało wejść siedem pań, w tym pięć przedstawicielek zgłoszonych indywidualnie lub przez inne podmioty działające na rzecz kobiet oraz dwie panie wskazane przez Prezydenta Miasta Racibórz. Zgłoszenia przyjmowano do 14 sierpnia. Były tylko dwa. Rada więc nie powstanie. Z pomy-

słem utworzenia rady wystąpiła radna Krystyna Klimaszewska. Prezydent przyjął temat do realizacji. Niestety, okazało się, że tylko dwie raciborzanki chcą tworzyć gremium doradzające Dariuszowi Polowemu. W 23-osobowej Radzie Miasta pracuje osiem pań radnych. (w)

Centrum Zdrowia

URUCHOMIŁO

poradnię uzależnień Po wielu miesiącach przerwy, od 16 września do 20 grudnia, czynna będzie Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. Klasztornej 10 - informuje Centrum Zdrowia sp. z o.o. Poradnia czynna jest w godzinach: poniedziałek 08.00 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

20.00, wtorek 15.00 - 20.00, środa 15.00 - 20.00, czwartek 08.00 - 20.00, piątek 08.00 - 17.00. Rejestracja telefoniczna 32 415 38 35 w godzinach pracy poradni. Świadczenia udzielane będą wyłącznie dla mieszkańców Raciborza.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 38-2019-[552]  

Nasz Racibórz 38-2019-[552]  

Advertisement