Page 9

Piątek, 16 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Poldek Twardowski na Festiwalu Spotkałem Pana Tegoroczna edycja cyklicznej raciborskiej imprezy odbędzie się 14 i 15 września. Ruszyły już zapisy na warsztaty wielbienia, realizowane w ramach 28. Festiwalu Spotkałem Pana. Poprowadzi je Poldek Twardowski - wokalista, gitarzysta, aranżer, kompozytor, organizator i koordynator Inicjatywy Poznańskich Muzyków „Bogu Jedynemu Chwała” oraz Poznańskich Zaduszek Jazzowych. Od wielu lat uczestniczy w wielu chrześcijańskich projektach muzycznych, m.in. festiwalu „Song Of Songs” i w koncercie „Jednego Serca Jednego Ducha” w Rzeszowie. Warsztaty zaczynają się w sobotę 14.09 o godzinie 9:00 Mszą świętą w Kościele NSPJ. Kończą się wspólnym koncertem na raciborskim rynku w niedzielę 15.09. Koszt warsztatów to 25 zł - całość tej kwoty jest przeznaczona na organizację Festiwalu. Wpłat należy dokonywać na konto Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczegóły na www.nspjraciborz.pl.

Na Ocickiej podtopione zostały 3 nieruchomości, w jednej woda wdarła się do garażu i do pokoju na parterze, niszcząc wyposażenie i sprzęt. Straty oszacowano na 105 tys. zł. Na sąsiedniej Czeskiej zalane zostały dwa garaże i piwnice. Strażacy musieli odpompować wodę. Wzdłuż Ocickiej ułożyli długą na 60 m zaporę z worków. Straty 6 tys. zł. Od wczesnych godzin rannych służby Powiatowego Zarządu Dróg czyściły zabłoconą drogę. To nie jedyne zdarzenia związane z ulewami. Na Podmiejskiej o 1.41 jeden zastęp czyścił jezdnię z błota. Od 6.49 czyszczono jezdnię na Kozielskiej w Brzeźnicy. O 8.21 strażaków wysłano do Czerwięcic celem usunięcia powalonego drzewa.

Do budowanego zbiornika retencyjnego na Ocicach wdarła się woda

Źródło padło ofiarą złodziei!

Samochód i rzeczy związane z działalnością Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło padły łupem nieznanych sprawców 7 sierpnia na parkingu przy ul. Wojska Polskiego. - To już drugi raz - mówi w rozmowie z nami szefowa Źródła, Aldona Krupa-Gawron. Kilka lat temu SKZR skradziono 50 par butów. Po apelach przynieśli je jacyś panowie. Powiedzieli, że znaleźli. Zażądali 500 zł. Stowarzyszenie zapłaciło. 7 sierpnia, co potwierdza raciborska komenda, z parkingu przy ul. Wojska Polskiego skradziono samochód marki peugeot partner. Wartość auta oszacowano na 38 tys. zł. Kolejne 2 tys. to rzeczy, które wykorzystują tancerki Źródła - szyte na miarę, zdobione stroje mażoretek, buty ludowe, sprzęt nagłaśniający, a także prezenty przygotowane na wyjazd do Czarnogóry. Mimo apeli na FB nikt nie zareagował. W Źródle nie tracą jednak nadziei. Proszą by złodziej podrzucił łup gdziekolwiek z adnotacją, że to dla tancerzy.

Realizowana przez miasto inwestycja ma zapobiec podtopieniom w tym rejonie. Zakończenie budowy zaplanowano na 30 czerwca przyszłego roku. Nocna ulewa (z 12 na 13 sierpnia) spowodowała, że zbiornik wypełniła woda. - Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D -11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu - taką nazwę nosi realizowane przez miasto zadanie. Zakres obejmuje m.in.: – budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni zw. wody 1385 m2, kubaturze wodnej 1097 m3 i rzędnej max napełnienia 201,30 m n.p.m.;  ƒƒ przebudowę fragmentu sieci kanalizacji deszczowej,  ƒƒ zwiększenie przepustowości istniejących przepustów,  ƒƒ przebudowę linii i słupa sieci elektroenergetycznej.  O zlecenie od miasta starały się w przetargu cztery podmioty. Wygrało konsorcjum firm D-ART i INFRAGO z Jankowic. Koszt to 1 627 525,51 zł brutto. 

Na raciborskim rynku panuje głód mieszkań

Nocna nawałnica na Ocicach Ponad 100 tys. zł strat

Ulice Ocicka i Czeska na Ocicach mocno ucierpiały z powodu intensywnych nocnych opadów, które miały miejsce z 12 na 13 sierpnia Do jednego z mieszkań wdarła się woda i błoto. Zgłoszenie przyjęto o godzinie 1.11. Na miejscu - jak informuje KP PSP Racibórz - działały 3 zastępy straży zawodowej oraz 4 OSP.

1200-1400 zł za miesiąc - tyle odstępnego trzeba zapłacić za wynajem mieszkania w Raciborzu. To kwoty z dostępnych lokali, a tych na portalach zajmujących się obrotem nieruchomościami i tak jest mało. Brakuje tańszych lokalizacji. Miasto w tej kadencji wstrzymało sprzedaż wolnych mieszkań komunalnych do remontu, bo te kupowane są pod wynajem. Już dziś wieloletni mieszkańcy kamienic mówią, że sporo wykupionych na własność

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

»9

Aktualności

lokali co chwila zmienia lokatorów. Ich właściciele mają portfel nieruchomości, który zapewnia im spore dochody. - Na rynku brakuje mieszkań pod wynajem - mówi wprost Tadeusz Wojnar, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna. - Coraz więcej osób nie chce się na stałe wiązać z jednym miastem, mając świadomość, że może w każdej chwili zmienić pracę - dodaje. Jego zdaniem ta tendencja będzie się rozwijać. Na rynku sprzedaży też widać wzrosty. Ceny transakcyjne przekraczają już 3 tys. zł za metr kw. Tu ofert jest jednak znacznie więcej - obecnie chociażby na otodom.pl aż 20. - Ograniczenie migracji i zwiększenie liczby mieszkańców, to jeden z priorytetów naszego miasta. Z pewnością jednym z takich czynników „przyciągających” mieszkańców są mieszkania. Obecnie w Raciborzu mamy deficyt mieszkaniowy nie tylko w zasobie komunalnym, ale i na rynku prywatnym. Znaczne zmniejszenie ilości ofert mieszkaniowych przyczyniło się również do tego, iż ceny mieszkań w Raciborzu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. W związku z powyższym proponuję, aby dokonać kompleksowego przeglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kierunku przeznaczenia jak największej liczby terenów pod zabudowę mieszkaniową. Jednocześnie należy podjąć działania zmierzające do zachęcenia potencjalnych inwestorów do budowy nowych mieszkań w Raciborzu - przekonuje radna Anna Szukalska. - Analizę wielkości terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obowiązujących w Raciborzu planach miejscowych przeprowadzono w opracowaniu pod nazwą ,,Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Racibórz”, będącą częścią oceny aktualności dokumentów planistycznych, wykonywanej raz w czasie kadencji rady miasta. Ostatnia dokonana została w 2017 r. - przyjęta uchwałą Nr XXXV /534/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 grudnia 2017 r. Według danych zawartych w tym opracowaniu, dominującą funkcją wyznaczoną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jest zabudowa mieszkaniowa, która stanowi 29,9% terenów, z czego zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 14,3% ogółu terenów mieszkaniowych. Tereny zabudowy mieszkaniowej wyznaczone w planach zostały zainwestowane w 64,8%. Zatem ponad 35% terenów wyznaczonych w planach pod zabudowę mieszkaniowa pozostaje jeszcze do zainwestowania, przy czym pod zabudowę wielorodzinną ok. 10% a pod zabudowę jednorodzinną ok. 40%. Niezależnie od powyższego zostanie przeprowadzona weryfikacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mająca na celu ustalenie potencjalnych terenów, które można będzie przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową, w szczególności pod zabudowę wielorodzinną, co będzie wymagało zmiany funkcji przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - odpowiada prezydent Dariusz Polowy. 

Kolejne raciborskie drogi z szansą na dofinansowanie Inwestycje w raciborskie drogi zgłoszone w ramach funduszu dróg samorządowych, trafiły na listę rekomendowanych do dofinansowania. Po pozyskaniu dofinansowania do przebudowy ul. Wierzyńskiego, Miasto Racibórz jest na dobrej drodze do otrzymania funduszy na kolejne drogi. Tym razem w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, która weszła w życie na początku roku. Inwestycje drogowe zgłoszone przez Miasto Racibórz obejmują budowę ul. Chorwackiej oraz przebudowę ul. Bojanowskiej. Obie drogi zostały pozytywnie ocenione przez Wojewodę Śląskiego i znalazły się na liście zadań podstawowych rekomendowanych przez Wojewodę Śląskiego do dofinansowania, a ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Prezesa Rady Ministrów. Przypomnijmy, że na przebudowę ulicy Wierzyńskiego Miasto pozyskało środki z Województwa Śląskiego w ramach Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, natomiast dofinansowanie na przebudowę ulicy Bojanowskiej i budowę Chorwackiej pochodzić ma ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wydatków kwalifikowanych na przedmiotowe drogi (ul. Bojanowska - odcinek 0,53 km, ul. Chorwacka - odcinek 0,79 km) przedstawionych we wniosku o dofinansowanie wynosi 3,5 mln zł, a wartość dofinansowania jakie Miasto może pozyskać to 50% do 80%. Miasto Racibórz aplikowało o środki w ramach naboru ogłoszonego w marcu br. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego obie drogi zgłoszone przez miasto znalazły się na liście rankingowej. Oznacza to zakwalifikowanie do programu. Zgodnie z zapisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do realizacji oraz poziom dofinansowania w ramach funduszu należy do Prezesa Rady Ministrów. Dofinansowanie nie może być niższe niż 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania, chyba że wnioskodawca wyrazi zgodę na przyznanie mniejszego procentowo dofinansowania bez możliwości jego podwyższenia. Dofinansowanie nie może być także wyższe niż 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. UM Racibórz

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 32-2019-[546]  

Nasz Racibórz 32-2019-[546]  

Advertisement