Page 9

»9

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALAMI „DOM” Sp. z o. o. w Raciborzu ul. Bukowa 1 OGŁASZA NA DZIEŃ 21.08.2019 r. PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI SAMODZIELEGO LOKALU POŁOŻONEGO W RACIBORZU: 1. mieszkania przy ul. Waryńskiego 18d/14 o pow. 28,67 m² (1 pokój, kuchnia tzw. „ślepa”, łazienka, przedpokój) III piętro Przetarg godz. 10.00; Wadium: 3.900,00 zł; Cena wywoławcza: 77.500 zł

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 20.08.2019 r. na konto bankowe w ING Bank Śląski 40 1050 1328 1000 0004 0177 2819 przy czym przy wpłacie wadium przelewem na konto Spółki liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie PGL DOM Sp. z o.o. Przetarg odbędzie się w pok. 7 przy Bukowej 1. PGL „DOM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM SAMODZIELNE LOKALE MIESZKALNE POŁOŻONE W RACIBORZU PRZY: 1. ul. Wojska Polskiego 26a/5 o pow. 74,90 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, II piętro) Cena minimalna: 195.500 zł.

Aktualności

ZUS wyłapał lewe zwolnienia w Raciborzu Racibórz » Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skuteczniej wychwytuje nieprawidłowości w zakresie wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu 2019 r. w województwie śląskim ZUS zakwestionował chorobowe u ponad 2,4 tys. osób. Kwota cofniętych zasiłków chorobowym wyniosła 2,197 mln zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować zarówno prawidłowość orzekania niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega natomiast na sprawdzeniu czy osoba korzystająca ze zwolnienia, a tym samym świadczenia chorobowego, nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot. W pierwszym półroczu tego roku oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim przeprowadziły 46,5 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich W ich następstwie wstrzymana została wypłata 2439 zasiłków chorobowych na kwotę 2 197 800 zł. Tym samym ZUS podniósł efektywność swoich kontroli w zakresie wykrywania nieprawidło-

wości. W ubiegłym roku bowiem decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było nieco ponad 2064, a kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła 2,11 mln zł. Rybnicki oddział ZUS, który swoim zasięgiem obejmuje tereny m.in. Pszczyny, Tychów, Mikołowa, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego i Raciborza, w pierwszym półroczu tego w wyniku kontroli zwolnień lekarskich 558 osób zostało pozbawionych prawa do zasiłku na kwotę ponad 608 tys. zł. Niezwykle pomocne w bie-

żącej prewencji w zakresie świadczeń chorobowych są, wprowadzone powszechnie w całym kraju w grudniu 2018 r., elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają one Zakładowi na bieżąco weryfikować wpływające zaświadczenia oraz reagować na występujące nieprawidłowości.

Dane ogólnopolskie

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju przeprowadził 324 tys. kontroREKLAMA

REKLAMA

li osób na zwolnieniach lekarskich. Wstrzymano wypłatę 21,1 tys. zasiłków chorobowych na kwotę blisko 19,2 mln zł. W ubiegłym roku decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r. Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego REKLAMA

2. ul. Królewskiej 3/24 o pow. 62,70 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, VII piętro) Cena minimalna: 163.700 zł.

Lokal można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00, w piątek w godz. 8.00- 13.30 tel. 32 415 55 02 wew. 13 lub 512-366-570. Szczegółowe informacje dotyczące lokali i warunków sprzedaży pod nr telefonów jw.

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 31-2019-[545]  

Nasz Racibórz 31-2019-[545]  

Advertisement