Page 5

»5

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Odnowiono oznakowanie i posypały się mandaty

RACIBÓRZ Londzina ze strefą czasowego parkowania? O takie rozwiązanie doprasza się opozycyjny radny Marcin Fica. Jest już stanowisko prezydenta w tej sprawie. Strefa funkcjonuje już na Batorego i na Opawskiej. Radny Fica widziałby ją na całej długości ul. Londzina. - Wprowadzenie czasowego parkowania na ulicy Londzina nie znajduje uzasadnienia i potrzeby jego realizacji na dzień dzisiejszy - odpisał prezydent Dariusz Polowy. Przypomnijmy, że miasto ma gotową dokumentację i pozwolenie na budowę parkingu w miejscu dawnego amfiteatru Strzechy. Niestety, na razie nie ma na to pieniędzy w budżecie.

Ogłoszono przetarg na I etap Polówki Tym mianem ochrzczono ulicę Wierzyńskiego w Raciborzu prowadzącą od Drogi Krajowej nr 45 na wysokości ul. Starowiejskiej w kierunku na Ocice i Żerdziny. Obecny prezydent widziałby tu bypass Drogi Wojewódzkiej nr 416 Racibórz-Pietrowice Wielkie-Kietrz. Na razie Urząd Miasta otrzymał ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego 179 100 zł na remont drogi polnej stanowiącej jej przedłużenie od skrzyżowania z ul. Bolesława Leśmiana w kierunku Ocic i Żerdzin. Wystarczy na odcinek długości 995 m. Samochody się tu jednak nie pojawią. Chodzi bowiem o poprawienie standardu drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: mechaniczne wykonanie koryta, roboty ziemne oraz położenie nawierzchni z tłucznia kamiennego. Wykonawca będzie miał czas od 35 do 45 dni od chwili podpisania umowy. 

OPS opublikował komunikat w sprawie zwrotu podwójnej wypłaty 300+ Raciborski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował w jaki sposób zwrócić podwójną wpłatę świadczenia 300+ Dobry Start. Pechowa dyspozycja dotyczyła, przypomnijmy, grupy 900 osób uprawnionych do świadczenia 300+ w Raciborzu (wnioski można składać do 30 listopada). 25 lipca na kontach pojawiły się podwójne wpłaty - zamiast 300 zł ludzie dostali po 600 zł. Jak twierdzi OPS, gminna jednostka nie jest winna zaistniałej sytuacji. Biuro prasowe ING Bank Śląski nie przesłało nam dotąd swojego stanowiska w sprawie. Przelewy wyszły z ING Banku Śląskiego na konta w tym banku oraz innych. Osoby, które je otrzymały powinny zwrócić po 300 zł. OPS poinformował już w jaki sposób zwrócić pieniądze. WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYPŁATY „300+” DOBRY START  Szanowni Państwo,  W związku z podwójną wypłatą świadczenia 300+ prosimy o zwrot jednego z nich na poniższe konto: 13 1050 0028 8001 0000 0000 0000  Kwota: …………………… (300,00 zł lub wielokrotność)  Tytuł przelewu: zwrot zdublowanego świadczenia 300+

Ostatnie pożegnanie śp. Jerzego Thamma 3 sierpnia rodzina, przyjaciele, znajomi, byli prezesi - Wiesław Różacki, Ryszard Kapluk i Dariusz Karwacki, kadra zarządzająca, emeryci i pracownicy Rafako, a także prezydent Dariusz Polowy oraz pracujący do zeszłego roku w Rafako wiceprezydent Dominik Konieczny pożegnali na cmentarzu Jeruzalem wieloletniego wiceprezesa tej spółki. Związał się z nią zawodowo na blisko 49 REKLAMA

lat! Wspomnienie o zmarłym wygłosił były wiceprezes zarządu Krzysztof Burek. Po blisko 49 latach pracy śp. Jerzy Thamm pożegnał się z Rafako 31 grudnia 2008 r. Poświęcił jej praktycznie całe życie zawodowe. Urodził się w 1936 r. w Polskiej Cerekwi. Z wykształcenia magister inżynier mechanik, absolwent Politechniki Łódzkiej Wydział Mechaniczny (1960 r.). Dwa lata po studiach miejscem jego pracy było Centralne Biuro Konstrukcji Maszyn w Bytomiu. Od 1962 r. zatrudniony w RAFAKO kolejno na stanowiskach: starszy projektant, kierownik Działu Projektowego Palenisk, kierownik Biura Projektowego oraz dyrektor d.s. Rozwoju i Handlu. Od 12 lutego 1993 r. był wiceprezesem zarządu RAFAKO S.A., pełniąc jednocześnie kolejno następujące funkcje: dyrektora Rozwoju i Realizacji Obiektów, zastępcy Dyrektora Generalnego oraz dyrektora Techniczno – Produkcyjnego. Jego osiągnięcia zawodowe, to uczestniczenie w procesie prywatyzacji Fabryki Kotłów RAFAKO oraz wprowadzeniu akcji spółki do obrotu publicznego na Giełdę Papierów Wartościowych, nadzór nad wdrożeniem nowych technologii m.in. w zakresie budowy kotłów i instalacji odsiarczania spalin (w 1974 roku otrzymał nagrodę państwową za projekt kotłów „Dolna Odra”), a także nadzór nad wprowadzeniem certyfikatu jakości ISO 14001. W okresie sprawowania przez niego funkcji wiceprezesa Rafako uzyskało m.in. Śląską i Polską Nagrodę Jakości (rok 2001). Śp. Jerzy Thamm jest laureatem przyznanego mu w 2005 r. Medalu imienia Księdza Prałata Stefana Pieczki „UNITAS IN VERITATE” – Zjednoczeni w Prawdzie. W wygłoszonej wówczas laudacji, poza wskazaniem drogi zawodowej śp. Jerzego Thamma, wzmiankowano: - Jednakże do Kapituły ważniejszy był chyba inny aspekt osobowości i działalności Laureata – myślę o jego stosunku do ludzi, do otoczenia w pracy i poza pracą oraz wierność wyznawanym zasadom chrześcijańskim w życiu zawodowym i prywatnym. Sam Laureat stwierdził wyznaję zasadę Jeana Cousina „Ludźmi można rządzić jedynie poprzez służenie im, a ta zasada nie ma wyjątków”. To przecież jedna z zasad chrześcijańskich, gdzie każda funkcja kierownicza, czy kapłańska jest traktowana jako „posługa”. Czy Laureat w ocenie ludzi, którymi rządził tyle lat stosował tę zasadę? Według wypowiedzi jego współpracowników zawartej w książce „Ziarno nadziei” Ignacego Bobuli, Wydawnictw Związków Literatów Polskich oddział w Krakowie 2004 zdecydowanie tak. Tą samą opinię usłyszałem od mojego kolegi, długoletniego pracownika Biuro Projektowego mgr inż. Damiana Tomasa i organizatora związków zawodowych „Solidarność” w Rafako Pana Gotfryda Migulca. Ci ostatnio wymienieni oraz inni, których nazwisk nie wymieniam z powodu braku zgody na to, potwierdzali stanowczo, że Pan Jerzy Thamm nawet w najtrudniejszym okresie nacisku ideologicznego nie zaprzestał publicznego wyznawania swojej katolickiej wiary. opr. w, fot. K. Kubik

- Na ulicy Opawskiej od Mieszka do wylotu z miasta pojawiła się linia ciągła, która wyklucza parkowanie po prawej stronie drogi - poinformował nas Czytelnik, dodając, że za szybami samochodów pojawiły się wezwania do uiszczenia mandatów. - Nie wprowadzono tam linii ciągłej. Jedynie odnowiono oznakowanie poziome, które się zatarło - informuje Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Opawska na tym odcinku to część drogi wojewódzkiej nr 916 z Raciborza w kierunku granicy państwa w Pietraszynie. Parkowanie dozwolone jest jedynie po stronie ogródków, w wyznaczonych miejscach.

Będzie pożegnanie ze śluzą za Rafako

Pomimo apeli części samorządowców i mieszkańców, by obiekt zachować, śluza za Rafako zniknie z krajobrazu miasta. Znany jest termin rozbiórki. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - inwestor budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny informuje, iż celem nadrzędnym prowadzonej inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Decyduje o tym charakter prowadzonej inwestycji, jej projekt oraz montaż finansowy. W projekcie zadania uwzględniono rozbiórkę obiektu, który znany jest mieszkańcom Raciborza jako śluza Rafako. Rozbiórka wskazanego obiektu stanowi integralną część inwestycji i nastąpi na przełomie 2019 i 2020 roku informuje Linda Hofman, rzecznik prasowa, kierownik Zespołu ds. Komunikacji i Edukacji Ekologicznej. REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 31-2019-[545]  

Nasz Racibórz 31-2019-[545]  

Advertisement