Page 3

»3

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Ratusz ubiega się o wsparcie NA ZAGOSPODAROWANIE

lewobrzeżnych bulwarów Racibórz » Projekt ma wartość blisko 3 mln zł i nawiązuje do wizualizacji przedstawionych w 2015 r. przez poprzednią ekipę. Dokumentację przygotował raciborski Inwestprojekt.

Eko-Okna budują w Pietrowicach dom zakonny DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Wszystko przebiega w ekspresowym tempie. Około hektarowa działka po lewej stronie ul. Bończyka jadąc w kierunku Gródczanek od połowy maja do lipca była terenem badań archeologicznych. Prowadziła je Fundacja Nauki Archaeologia Silesiae z Wrocławia we współpracy z fundacją archeolodzy.org. Natrafiono tu na ślady osady z wczesnej epoki brązu (ok. 2100 p.n.e.) - ponad sto jam kryjących ślady bytowania ówczesnego człowieka, związane z jego życiem codziennym oraz wierzeniami. Ujawniono pochówki ludzkie oraz szczątki zwierzęce, a także, incydentalnie, pamiątki po II wojnie światowej. - Wygląda na to, że osada ciągnęła się w kierunku zachodnim, a jej teren przecina obecna droga do Gródczanek - mówi dr Mirosław Furmanek z Archaeologia Silesiae. - To jeden z ciekawszych obiektów na Górnym Śląsku – dodaje. Wniosek o pozwolenie na budowę domu zakonnego wpłynął do starostwa w Raciborzu 30 maja tego roku. 28 czerwca wydano pozytywną decyzję. 1 sierpnia ruszyła budowa. Teren jest już ogradzany, obecnie zwożony jest sprzęt budowlany.

Prace prowadzi Trasko-Inwest Sp. z o.o. z Ostrzeszowa. Termin zakończenia to 30 września 2020. Obiekt ma mieć kubaturę 21156 m sześc. 2 lipca pietrowicki proboszcz poświęcił teren pod budowę. Odbyło się to w obecności sióstr zawierzanek. To one bowiem mają osiąść w Pietrowicach Wielkich, przy miejscowym sanktuarium ze źródełkiem i małym arboretum. 1 maja, podczas kapłańskiego Emaus w Jamielnicy, obwieścił to księżom bp opolski, ks. dr hab. Andrzej Czaja. Podczas poświęcenia obecny był właściciel Eko-Okien, Mateusz Kłosek. Spółka nie udziela szczegółowych informacji nt. inwestycji poza tym, co jest dostępne w ramach danych publicznych. Nieoficjalnie wiadomo, że jest to wotum dziękczynne za rozwój spółki.

Zgromadzenie Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (zawierzanki) to młoda wspólnota zakonna, założona w 1986 roku przez jezuitę, o. Bronisława Mokrzyckiego SJ (1935-2017). Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-apostolski. Apostolstwo to wyraża się głównie przez umożliwianie osobom świeckim i duchownym odprawienia indywidualnych dni skupienia oraz rekolekcji ignacjańskich – w części lub całych. Siostry pomagają rekolektantom i ludziom poszukującym pomocy duchowej poprzez modlitwę oraz kierownictwo duchowe. Obecnie wspólnota posługuje w czterech ośrodkach rekolekcyjnych: w Bliznem, Częstochowie, Antoniowie oraz Kiczni. (waw)

Obecna ekipa już kilka miesięcy temu zapowiadała, że będzie się starała o unijne wsparcie na lewobrzeżne bulwary. Chodzi o pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego, które poprzedni prezydent pozyskał na przebudowę pl. Długosza. Obecny z nich zrezygnował w związku z planami sprzedaży pl. Długosza. Teren, przypomnijmy, zamierza kupić spółka Eko-Okna i zbudować tu obiekt wielofunkcyjny.

Pieniądze wróciły więc do dyspozycji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Ten ogłosił kolejny konkurs. Do niego to właśnie zgłoszono projekt związany z lewobrzeżnymi bulwarami. Jak słyszymy, w przypadku braku unijnego dofinansowania, nie będzie on realizowany ze środków własnych miasta. Projekt zakłada stabilizację i wzmocnienie skarp, budowę ścieżki rowerowej na wale oraz ciągów rowerowo-pieszych na międzywalu na lewym brzegu

Odry. Do tego, naprzeciwko prawobrzeżnej przystani, mają powstać żelbetowe schody - tzw. widownia o powierzchni blisko 400 m kw., ponadto na całym terenie objętym projektem siedziska z desek kompozytowych, ławki, stojaki na rowery oraz oświetlenie. Całość obszaru zostanie uporządkowana i obsiana trawą. (waw)

RACIBÓRZ TEŻ z podwyżką za śmieci? Racibórz » Na dniach raciborski magistrat ogłosi przetarg na odbiór odpadów komunalnych. 31 grudnia kończy się trzyletnia umowa z Empolem. Będzie to jedno z trudniejszych zamówień publicznych dla obecnej ekipy rządzącej w mieście. Znaczny wzrost opłaty spotka się z niezadowoleniem mieszkańców. W Rybniku słychać, że stawka dla mieszkańca ma wzrosnąć aż o 100 proc. Za portfele łapią się mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego. - Możemy się spodziewać podwyżki - mówi wprost odpowiedzialny za sprawy gospodarcze wiceprezydent Dominik Konieczny. Dokumentacja do przetargu jest już gotowa. Miasto tym razem chce podpisać dwuletnią umowę. Poprzedni przetarg, w 2016 r., przypomnijmy wygrało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Tylmanowej (Lider) i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Partner). Zaoferowało 118,80 zł za tonę. Pozwoliło to ukształtować cenę dla mieszkańców na poziomie 13,50 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny. Jak słyszymy, po trzech latach trudno będzie utrzymać

stawkę. Podwyżki nie muszą jednak być drakońskie jeśli zainteresowanie raciborskim rynkiem wyrażą firmy obsługujące dziś sąsiednie gminy. Obsługi systemu nie jest w stanie prze-

jąć kontrolowane przez miasto PK, które dawniej wywoziło śmieci. Spółka z Płoni nie ma już taboru, zaplecza i sprzętu. (waw)

REKLAMA

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKAN IE MOŻE BYĆ DO REMONTU tel.: 889 620 494

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 31-2019-[545]  

Nasz Racibórz 31-2019-[545]  

Advertisement