Page 9

»9

Piątek, 23 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

W SP 15 zaczyna wrzeć W sierpniu mają zostać Miasto zabiera dzieci z pływalni PWSZ

DO LIKWIDACJI JEDEN ODDZIAŁ DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

- To jest karygodne. Klasa naszych dzieci zostanie zlikwidowana, o czym zostajemy poinformowani SMS-em na dziesięć dni przed początkiem roku szkolnego. Mowa o klasie III c. Gdy zakładany był ten oddział, wiedzieliśmy, że po trzech latach zostanie zlikwidowana. Miało to nastąpić po nadchodzącym roku szkolnym, lecz już wiemy, że nastąpi to teraz. Nasze dzieci losowo zostały przydzielone do pozostałych klas. Warte zauważenia jest także to, jak została potraktowana wychowawczyni klasy. Jest to nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, a zostanie przesunięta do świetlicy i nie będzie to pełny etat – grzmiała z mównicy Patrycja Sergiel, rodzic dziecka z likwidowanego oddziału oraz nauczycielka raciborskiego CKZiU numer 2. - Rada miasta ani komisja nie jest władne podjąć decyzji o likwidacji bądź utrzymaniu oddziału. Może to zrobić jedynie prezydent. Drodzy państwo, jesteśmy a jutro umówieni na rozmowy i na ten moment to jest wszystko, co mam do powiedzenia – odparł prezydent Dariusz Polowy. Z kolei naczelnik Krzysztof Żychski dodał, że taka a nie inna decyzja została podjęta w związku ze spadkiem liczby dzieci właśnie w tym oddziale. Obecni na sali rodzice chóralnie odpowiedzieli, że to nieprawda i decyzja de facto podjęta została za ich plecami i bez konsultacji. Paweł Rycka stwierdził natomiast, że nie zgadza się z opinią prezydenta. – Wiem, bo zaznaczał pan to wielokrotnie, że wygrał wybory, ale dla pana były one konsultacjami dotyczącymi placu Długosza i nic innego zdaje się pana nie interesować! Głos zabrała Ludmiła Nowacka. – Z założeń wynika, że oddziały mogą być dwudziestopięcioosobowe. Z relacji rodziców wynika, że jest zapisanych setka dzieci, więc rachunek jest prosty. Dodatkowo nauczycielka nie jest zwalniana, jedynie przesuwana, więc nie wiem z czego wynikają te oszczędności – dociekała była wiceprezydent, a obecnie dyrektor ZSOMS. - Dla mnie jest to decyzja kuriozalna. Tydzień przed począt-

kiem roku szkolnego rodzice dowiadują się, że ich dzieci będą chodziły do innego oddziału. Wielokrotnie razem z Pawłem Rycką dopytywaliśmy się na komisjach, jak będą wyglądały oddziały w nowym roku, a pani przewodnicząca zbywała ten temat twierdząc, że znajdzie się on w programie kolejnych obrad. Tak się jednak nie stało, mym zdaniem to niedopuszczalne – grzmiał radny Michał Kuliga. – To nie jest prawdą panie radny, że odwlekam temat oświaty. Informacja o tym jest dostępna w prezentacji, którą państwo macie. Dodam jedynie, że SP 15 nie jest jedyną szkołą, w której likwidowany jest oddział. Podobna sytuacja ma miejsce w SP 13 – odparła przewodnicząca komisji. - Ja tak siedzę i myślę, że jakieś standardy zostały naruszone. Rodzice informowani są SMS-em, ale nie o tym chce mówić. Dziecko przychodzi do szkoły, do klasy pierwszej. Wtedy się poznają, nawiązują kontakty. W drugiej klasie zaczynają jeździć na wycieczki i to też nie jest dobry moment na rozdzielenie. Podobnie jest w klasie trzeciej, która być może wprowadziła by ich na odpowiednią ścieżkę. Na Boga, nie rozrywajcie kajdan więzi, które zawiązały się pomiędzy tymi dziećmi! – apelował radny Stanisław Borowik. Głos zabrała radna Krystyna Klimaszewska. – Jesteśmy komisją branżową, powinniśmy o tym wiedzieć zdecydowanie wcześniej, nie na kilka dni przed początkiem roku szkolnego – stwierdziła radna. W trakcie środowego posiedzenia poruszona została także sprawa dowożenia dzieci z klas pływackich. – Decyzją pana pre-

zydenta nasze dzieci będą dowożone do H2Ostróg. Rozumiem, że to z oszczędności, ale jeśli moglibyśmy się dowiedzieć, jak wielkie one będą – pytała przewodnicząca Rady Rodziców SP 15. Wątpliwości starał się rozwiać naczelnik Krzysztof Żychski. – Umowa z PWSZ na korzystanie z ich basenu kończy się w sierpniu. Nie zostanie przedłużona. Dzieci będą dowożone na Zamkową. Jestem po rozmowach z dyrektorem Królem i obiecał, że dzieci z klas pływackich będą miały zapewniony priorytetowy dostęp do szatni. Dodatkowo basen przy Zamkowej spełnia o wiele większe normy niż ten przy Słowackiego – odparł naczelnik. Po odpowiedzi naczelnika WEKiS przewodnicząca komisji podjęła decyzję o nieprzydzielaniu głosu kolejnym osobom w tym temacie. Zauważyła jednak, że na czwartek, na godzinę 12 zostało zaplanowane spotkanie z prezydentem Dariuszem Polowym. Decyzja Zuzanny Tomaszewskiej wprowadziło radnego Kuligę w swego rodzaju konfuzję. – Rozumiem, że Ci państwo mają teraz wyjść, choć tak naprawdę niczego się nie dowiedzieli? Tak się nie robi pani przewodnicząca! – grzmiał radny Michał Kuliga. Na próby zabrania głosu przez radnych przewodnicząca Tomaszewska stwierdziła, że to nie jest czas na podejmowanie decyzji. – Jeśli pan naczelnik z panem prezydentem podejmą jakąś decyzję z pewnością nas o tym poinformują, tak samo jak i rodziców – zakończyła tę część posiedzenia komisji Zuzanna Tomaszewska, po czym ogłosiła dziesięciominutową przerwę. Umowa z uczelnią kończy się co prawda z końcem sierpnia, ale w PWSZ wierzyli, że zostanie przedłużona. Przygotowano się do otwarcia basenu we wrześniu, by dzieci z SP 15 mogły z niego korzystać tak jak to robią od wielu lat. W poniedziałek jednak SP 15 otrzymała polecenie, by przygotować plan lekcji pod H2Ostróg. Brak wsparcia ze strony miasta oznacza znacznie większe wydatki dla uczelni, a dla dzieci dowóz ze Słowackiego na Ostróg.

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl tel. kom. +48 509 505 765

(greh)

przyjęte zasady wynajmu MIESZKAŃ MIEJSKICH Racibórz » W sierpniu radni Raciborza mają podjąć uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład miejskiego zasobu mieszkaniowego. Chodzi m.in. o powstające lokale przy ul. Łąkowej.

Opublikowany już w biuletynie informacji publicznej projekt uchwały zawiera m.in. kryteria podmiotowe kwalifikujące do najmu mieszkania gminnego oraz progi dochodowe. Według tych pierwszych, o najem mogą się starać „osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych, kwalifikujących do ich poprawy poprzez uzyskanie uprawnienia do najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy to osoby o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, które nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego i (...) są osobami bezdomnymi lub osobami zamieszkującymi w lokalach mieszkalnych lub w budynkach mieszkalnych będące mieszkańcami Miasta Racibórz”. Progi dochodowe opisano w § 6.  Dochód gospodarstwa domowego uzasadniający oddanie w najem lokalu na czas  nieoznaczony określono się jako wysokość:  1. nie przekraczającą 270% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;  2. nie przekraczającą 220% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie dwuosobowym;  3. nie przekraczającą 180% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie trzyosobowym;  4. nie przekraczającą 150% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie czteroosobowym;  5. nie przekraczającą 130% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie pięcioosobowym;  6. nie przekraczającą 120% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie sześcioosobowym i więcej.  W przypadku wynajęcia lokalu usytuowanego w budynku wybudowanym po 2018 r. (m.in. wznoszone teraz dwa budynki przy ul. Łąkowej), dochód gospodarstwa domowego uzasadniający oddanie w najem lokalu

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

na czas nieoznaczony określono jako wysokość: 1. nie mniejszą niż 180% najniższej emerytury, lecz nie przekraczającą 270% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;  2. nie mniejszą niż 130% najniższej emerytury na osobę lecz nie przekraczającą 220% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie dwuosobowym;  3. nie mniejszą niż 110% najniższej emerytury na osobę lecz nie przekraczającą 180% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie trzyosobowym;  4. nie mniejszą niż 90% najniższej emerytury na osobę lecz nie przekraczającą 150% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie czteroosobowym;  5. nie mniejszą niż 80% najniższej emerytury na osobę lecz nie przekraczającą 130% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie pięcioosobowym;  6. nie mniejszą niż 70% najniższej emerytury na osobę lecz nie przekraczającą 120% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie sześcioosobowym i więcej.  REKLAMA

REKLAMA

Wspomnianemu projektowi towarzyszą dwa kolejne dotyczące gospodarki lokalami. Pierwszy dotyczy „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Racibórz na lata 2019 - 2024”, drugi zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz. Osiedle RTBS przy ul. Łąkowej obejmie łącznie cztery budynki wielorodzinne. Łopatę pod budowę pierwszego uroczyście wbito w maju 2018 r. Na marzec przyszłego roku zaplanowano przecięcie pierwszej wstęgi. Powstanie 48 nowych mieszkań komunalnych, a do września 2021 kolejne 48. Docelowo w tym miejscu staną cztery budynki, w sumie 250 lokali. Osiedle buduje firma Borbud. Pierwsze dwa bloki, czyli 98 mieszkań, to koszt rzędu 18 mln zł. 45% tej kwoty dołoży Bank Gospodarstwa Krajowego (ze względu na listopadowy termin oddania płatność przesunie się na 2020 r.). Zadanie obejmuje także zagospodarowanie terenu. Powstaną: parking, plac zabaw, miejsce do odpoczynku oraz siłownia pod chmurką. (waw)

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 33-2019-[547]  

Nasz Racibórz 33-2019-[547]  

Advertisement