__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 2 lipca 2021 Rok XIV, nr 26 (639) www.naszraciborz.pl REKLAMA

Racibórz » „To nie wina prezydenta, że inwestor wycofał się z pl. Długosza”. Te słowa radnej Anny Ronin wywołały 30.06. poruszenie na sesji Rady Miasta. Chodzi o głośną koncepcję Eko-Okien z lutego 2019 r. Koncepcja zagospodarowania z czasów M. Lenka, wizualizacja UM Racibórz

REKLAMA

Co dalej z zabudową

PLACU DŁUGOSZA? NIESTETY, ODWOŁANY

Racibórz » O decyzji poinformował radnych na sesji radny Stanisław Borowik. Powołał się na opinie policji i Sanepidu.

Sierpniowy Memoriał,

Brak realizacji przedstawionej w lutym wizji Eko-Okien Klub spółkę, nie ma innej koncepcji prezydenta Polowego. Szukalska Radnych Niezależnych M. Fity przedstawił po raz drugi jako przypomniała, że prezydent oddał 6,3 mln zł środków unijnych, jeden z powodów nieudzielenia prezydentowi wotum zaufania. które pozyskał jego poprzednik Mirosław Lenk. Radna Anna Szukalska przypomniała, że od tamtego czasu minęło już dwa lata, a wciąż nie wiadomo, co dalej z centralnym DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 miejscem w śródmieściu. Nie ma zabudowy obiecanej przez

Miasto planuje budowę

TĘŻNI SOLANKOWEJ przy Warszawskiej

Projekt budowy tężni zgłosił dziś prezydent Dariusz Polowy, zapowiadając, że to efekt rozmów ze środowiskiem seniorów. Sąsiednie wspólnoty mieszkaniowe nie mają nic przeciwko, a projektantowi podoba się bliskość placu zabaw. Pierwotnie tężnia miała stanąć w parku im. M. Roth, ale lokalizację wykluczono. Przed wojną, co ciekawe, w tym miejscu stały Łaźnie Keila (Keil’sches Bad). W sierpniu ma się rozpocząć dyskusja o inwestycji, głównie z radnymi. Od zgody Rady Miasta zależy bowiem, czy inwestycja znajdzie się w budżecie. (waw)

Źródło wizualizacji: UM Racibórz

Racibórz » Po tężniach w Pietrowicach Wielkich i przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, kolejna ma powstać również w stolicy powiatu, tym razem jednak znacznie większa, zlokalizowana w parku przy ul. Żeromskiego, Warszawskiej, Matejki. Szczegóły na wideo z dzisiejszej konferencji prasowej prezydenta.

To już drugi rok bez Memoriału, kolejny raz z powodu epidemii. - Nie chcę ryzykować zamknięcia imprezy przed terminem i konsekwencji finansowych - powiedział radny Borowik, dyrektor Memoriału. Jeszcze w maju zapowiadał, że impreza odbędzie się 21 i 22 REKLAMA

sierpnia. Wśród gwiazd LemON i Grubson. Miały jej towarzyszyć imprezy w ramach Dni Raciborza. Trwały jednocześnie starania o zorganizowanie strażackiej rywalizacji w ramach Firefighter Combat Challenge. (w)


2 » Aktualności

Piątek | 2 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Hildegarda Kawula, siostra zmarłego na początku tego roku śp. Alfre-

da Otlika, odebrała 30 czerwca od władz miasta podziękowania za jego ostatnią wolę. Znany filokartysta przekazał miastu zebraną przez 40 lat kolekcję pocztówek z przedwojennego Raciborza i przedstawieniem Josepha von Eichendorffa i jego twórczości.

śp. Alfreda Otlika To wyjątkowa kolekcja i wyjątkowy gest w historii miasta. Dzięki śp. Alfredowi Otlikowi Muzeum w Raciborzu, a więc miasto, ma dziś największą znaną kolekcję pocztówek nt. dawnego Ratibor oraz poety Josepha von Eichendorffa. Jej wartość - jak dodał prezydent D. Polowy - to sześć zer i na pewno z przodu nie ma jedynki. Po-

Fot. (greh)

Miasto dziękuje za hojny gest dziękowania złożone na ręce siostry wraz z kwiatami i koszem prezentów to nie jedyny sposób uhonorowania śp. Alfreda Otlika. Jak dodał prezydent, z racji tego, że zmarły kolekcjoner często spacerował po swoim rodzinnym, ukochanym mieście, na jednej z ławeczek w centrum znajdzie się jego postać. (w)

Koncepcja Eko-Okien, źródło: Eko-Okna/Toprojekt.com

Co dalej z zabudową placu Długosza? DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Popierająca prezydenta radna Anna Ronin uznała, że nie można obwiniać Dariusza Polowego za to, że inwestor się wycofał. Te słowa zelektryzowały radnych. Radny Henryk Mainusz prosił o wyjaśnienia. – To prawda, że się wycofał? – pytał. – Było to zawarte w waszym wyjaśnieniu. Do tego się odniosłam – tłumaczyła radna Ronin. - Nie mogę potwierdzić – oświadczył prezydent Dariusz Polowy. Dodał, że rozmowy ciągle trwają, a miniony rok był covidowy. – Nie ma ostatecznej decyzji – oznajmił. - Obecnie trwa rozpatrywanie kilku koncepcji tzw. inweREKLAMA

stycji społecznych istotnych dla mieszkańców Ziemi Raciborskiej jak i powiatów sąsiednich. Nasza czułość na problemy społeczne jak i chęć niesienia odpowiedzialnej pomocy narzuca konieczność wyboru inwestycji najbardziej potrzebnych, co nie jest łatwe w pryzmacie wielu potrzeb społecznych obecnego czasu. Dlatego decyzja o ewentualnym zagospodarowaniu placu Długosza przeciąga się w czasie. W momencie doprecyzowania stanowiska w tym temacie, przekaże przedmiotową informację – poinformował nas prezes Eko-Okien, Mateusz Kłosek. Spółka niedawno ogłosiła, że wybuduje przy Gamow-

skiej, obok szpitala, Powiatowe Centrum Dziecka. Jego prowadzeniem zajmie się powiat raciborski. Ostatnio zdecydowała także o budowie nowego zakładu w Wodzisławiu Śląskim. W grudniu 2020 r. poświęcono wybudowany przez Eko-Okna klasztor zawierzanek w Pietrowicach Wielkich. Na zdjęciach zabudowa pl. Długosza zaprezentowana w lutym 2019 r. przez Eko-Okna oraz projekt z czasów prezydenta M. Lenka, którego realizacji zaniechał Dariusz Polowy, oddając ponad 6,3 mln zł unijnej dotacji (waw)

Racibórz » Tylko czterech radnych było, 30 czerwca, za udzieleniem prezydentowi Dariuszowi Polowemu wotum zaufania za 2020 r. Trzech wstrzymało się od głosu. Dwunastu było przeciw.

CZERWONA KARTKA Prezydent Dariusz Polowy bez wotum zaufania

Prezydenta poparli: Fiołka Leon, Kusy Magdalena, Łęski Jarosław i Ronin Anna. Nieobecne na sesji były proprezydenckie radne Zuzanna Tomaszewska i Anna Wacławczyk. Gdyby nawet pojawiły się na posiedzeniu to i tak prezydent nie dostałby wotum. Przeciwko głosowali radni klubów Razem dla Raciborza oraz Radni Niezależni M. Fity: Borowik Stanisław, Czerner Marian, Henek-Wypior Justyna, Klima Piotr, Lenk Mirosław, Łomnicki Dawid, Mainusz Henryk, Poznakowska Justyna, Rycka Paweł, Szukalska Anna, Szukalski Michał i Wyglenda Eugeniusz. Wstrzymali się popierający często prezydenta radni Klimaszewska Krystyna i Nowacka Ludmiła (Łączy nas Racibórz) oraz Kobylak Zygmunt (TAK. Roberta Myśliwego). Radna Magdalena Kusy (klub NaM i Magdalena Kusy) przekonywała, że prezydent dobrze kierował miastem w trudnym czasie epidemii, a miasto wypracowało nadwyżkę. Radna Anna Ronin uznała, że wotum prezydentowi się należy, wskazując, że Racibórz w tej kadencji znalazł się na wysokim 3 miejscu wśród śląskich samorządów w rankingu Rzeczpospolitej. - Polacy tak mają, że lubią narzekać - uznała Ronin,

w 2014 r. kandydatka mniejszości niemieckiej na prezydenta. Dodała, że Polacy nie chcą widzieć pozytywów. Radne Łączy nas Racibórz oraz Zygmunt Kobylak nie przedstawili swojej opinii. Klub Razem dla Raciborza argumentując swój brak poparcia wskazał na: niegospodarne decyzje w sprawie spółki Unia Racibórz, opóźnienia w budowie otaczarni, przeciwne stanowisko w kwestii gospodarki odpadami, złe wsparcie dla organizacji społecznych, w tym klubów sportowych, nieakceptowalny sposób komunikacji, prowokowanie do sporów i konfrontacji, a także brak dialogu ze strony prezydenta. Najobszerniejsze stanowisko przedstawił Klub Radnych Niezależnych M. Fity. – Największy hamulcowy Raciborza – tak nazwała Dariusza Polowego radna Anna Szukalska. Mówiła, że prezydent w kampanii kruszył beton, a stworzył żelbeton. Często z jej ust padał zarzut manipulowania, a nie szukania kompromisu. Kolejny argumenty to: brak wizji i koncepcji dla Raciborza, próby likwidacji skweru Moniuszki i budowy stacji paliw przy Opawskiej, blokowanie zagospodarowania żwirowni i – przez konflikt z wła-

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

ścicielem – terenu po Polmosie, niezrealizowanie obietnicy zabudowy pl. Długosza i oddanie 6,3 mln zł pozyskanych w poprzedniej kadencji, opóźnienia przy opracowaniu nowej strategii i wdrożeniu budowy lodowiska według koncepcji M. Fity, nieskuteczne lobbowanie na rzecz miasta, a konkretnie brak Raciborza na rządowej liście 100 obwodnic, próba likwidacji SP 15, forsowanie Unii Racibórz sp. z o.o. kosztem innych klubów, dzielenie środowisk piłkarskich oraz zlecenie wiceprezydentowi Dawidowi Wacławczykowie koncepcji dot. produktu turystycznego za blisko 25 tys. zł. Szukalska pokazała na sesji drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną. Dariusz Polowy nie otrzymał wotum zaufania za 2019 r. Kolejny brak wotum oznacza, że Rada gminy może (ale nie musi) w takim przypadku podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta. Decyzja w tym zakresie pozostawiona jest do jej samodzielnego uznania. Rada przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu i udzieliła prezydentowi absolutorium. (waw)


Aktualności « 3

Piątek | 2 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Wręczenie dyplomów i gratyfikacji pieniężnych laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych oraz ich opiekunów wpisało się 25 czerwca w miejskie zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Miejskie zakończenie roku szkolnego

Fot. K. Kubik

Nagrodzono laureatów i finalistów konkursów

W uroczystości w SP 4 wziął udział prezydent Dariusz Polowy, a także senator Ewa Gawęda, która razem z włodarzem wręczyła świadectwa uczniom dwóch klas trzecich. Nagrody otrzymali:

SP 1 -Bartosz Królik - laureat z polskiego, geografii i matematyki, op. Beata Kuliś, Sylwia Surma i Anna Bąbol; Radosław Jakubus - laureat z geografii, finalista z matematyki, op. Sylwia Surma i Anna Bąbol; Aleksander

Wasilewski - laureat z biologii, op. Ewa Nizio; Zuzanna Hajduga finalistka z geografii, op. Sylwia Surma; Nicole Krybus - finalistka z geografii, op. Sylwia Surma. SP 4 - Ksawery Bęś - uczestnik Ogólnopolskiej Olimpiady

REKLAMA

Informatycznej Juniorów MEN, op. Marcin Zgol; SP 13 - Maya Kreuzer - laureatka z niemieckiego, op. Renata Klobuczek. SP 15 - Tymoteusz Opiela laureat z matematyki, op. Danuta Matyja; Sonia Janeczek - laureatka z polskiego, angielskiego, finalistka z historii, op. Bożena Ploszka i Marek Zimnicki. SP 18 - Maciej Bednarski laureat z angielskiego, op. Aldona Piszczan; Franciszek Michalak - laureat z angielskiego, op. Monika Pytel; Anna Bors - laureatka z polskiego, op. Izabela Rumpel; Michał Chłosta - finalista z historii, op. Małgorzata Rymarowicz-Głąb; Oliwia Muda - finalistka z matematyki, op. Justyna Fichna-Wójcik. ZSP 2 - Monika Fischer laureatka z polskiego, op. Małgorzata Kurowska. (w)

Racibórz » Na te informacje od ponad roku czekają pacjenci z powiatu raciborskiego. a także porodówka z porodami O kalendarzu „odcovidowania” poinformował dziś radnych powiatowych dyrektor rodzinnymi (w maju przyjęto 52 szpitala Ryszard Rudnik. porody).

15 lipca ma ruszyć oddział intensywnej terapii (5 łóżek), a razem z nim w trybie ostrym chirurgia, ortopedia, a ponadto okulistyka i otolaryngologia. 1 sierpnia szpital przywróci izbę przyjęć. We wrześniu wróci niecovidowa neurologia oraz oddział wewnętrzDziś w trybie non-covid dzia- ny (dawna II). Na potrzeby walki ła: pediatria, chirurgia i ortope- z epidemią działać będą oddziały dia w trybie zabiegów planowych, zakaźny i pulmonologia.

Uzgodniono kalendarz powrotu

REKLAMA

szpitala w Raciborzu do normalności Jak zastrzega dyrektor, są dą śląskim. Szpital czeka na to uzgodnienia, poczynione ostateczną decyzję Jarosława zarówno z NFZ jak i wojewo- Wieczorka.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 17a/1

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Ocickiej nr 30/3

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Kościuszki nr 2b/12 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

ul. Kościuszki nr 2b/12 II piętro, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 44,55 m2 ; przynależna piwnica o powierzchni 2,78 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Ocicka nr 30/3 I piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 52,10 m2 ; przynależna piwnica o powierzchni 13,65 m2

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3755 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,3445 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 395/58 k.m. 5 Racibórz o powierzchni 0,0972 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00053049/8

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00002477/5

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

182 000,00 zł

5.

Cena wywoławcza

146 000,00 zł

5.

Cena wywoławcza

160 000,00 zł

Termin i miejsce przetargu

4 sierpnia 2021 r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

4 sierpnia 2021 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

4 sierpnia 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

18 200 zł winno być uznane na rachunku gminy do 28 lipca 2021 r.

7.

Wadium

14 600 zł winno być uznane na rachunku gminy do 28 lipca 2021 r.

7.

Wadium

16 000 zł winno być uznane na rachunku gminy do 28 lipca 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejsco- tereny zabudowy mieszkaniowej, wieloroodzinnej wym planie zagospodarowania przestrzennego

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wieloroodzinnej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wieloroodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogło- tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchoszenia o przetargu mościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod któ- Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego rymi można uzyskać szcze- 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój gółowe informacje dotyczą- 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl ce przetargu

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Skłodowskiej-Curie nr 17a/1 parter, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 61,79 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3100/63 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0642 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00029028/8

4.

Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

6.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.


4 » Aktualności

Piątek | 2 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Sąd Okręgowy w Gliwicach odrzucił zażale-

nia wniesione na postanowienie Sądu Rejonowego o zatwierdzeniu układu z wierzycielami. Tym samym układ zawarty z wierzycielami w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym w RAFAKO S.A. stał się prawomocny - podało w komunikacie Rafako.

Rafako wraca do gry UKŁAD PRAWOMOCNY

29 czerwca odbyło się także WZA RAFAKO, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki za 2020 rok, udzielano absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz powołano członków rady nadzorczej, na nową, dwuletnią kadencję. Uprawomocnienie się decyzji sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, pozwoli RAFAKO na powrót do normalnej działalności i umożliwi startowanie w przetargach, a co za tym idzie pozyskiwanie nowych zleceń. Oznacza także, że zgodnie z propozycjami układowymi, spółka rozpocznie realizowanie zobowiązań układowych, w ustalonych wcześniej i zaakceptowanych przez wierzycieli terminach. - Czekaliśmy na tę decyzję od pół roku i przyjmujemy ją z ogromną radością, bo dzięki niej RAFAKO, zgodnie z oczekiwaniami, wraca na rynek – powiedział Radosław Domagalski – Łabędzki, prezes zarządu RAFAKO S.A. – Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, RAFAKO to dziś zupełnie inne firma niż przed rokiem, podjęliśmy w ostatnich miesiącach szereg działań naprawczych. Zoptymalizowaliśmy zatrudnienie i strukturę organizacyjną, wypowiedzieliśmy nierentowne kontrakty i przygotowaliśmy RAFAKO do pozyskania Inwestora. Teraz nadszedł dla Inwestorów idealny czas, bo Spółka, która zawsze miała duży potencjał, zyskała także nowe otwarcie. Zarząd RAFAKO S.A. podjął decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego we wrześniu ubiegłego roku. Decydującą przesłanką do podjęcia decyzji o rozpoczęciu restrukturyzacji było istotne pogorszenie sytuacji finansowej Spółki, która musiała dokonać istotREKLAMA

nych odpisów aktualizujących wartość aktywów, oraz zawiązać rezerwy na przyszłe koszty. Jednak główną przyczyną dawnych kłopotów RAFAKO był brak rentowności na wielu kontraktach, m.in. na budowie elektrowni w Wilnie. W czasie restrukturyzacji, RAFAKO z powodzeniem ukończyło budowę bloku 910 MW w Jaworznie, największej inwestycji w historii spółki. - Prace w Jaworznie prowadziliśmy niezależnie od trudnej sytuacji RAFAKO. Dochowaliśmy ustalonych z zamawiającym terminów a blok osiągnął moc nominalną - mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, który jest także Prezesem Zarządu spółki celowej E0003B7 sp. z o.o., która wybudowała nowy blok. Warto dodać, że na tej budowie zawsze był dobry klimat rozmów z Zamawiającym, ale także z instytucjami finansującymi, co miało i ma ogromne znaczenie dla powodzenia tego, niezmiernie ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, projektu – podkreślił Radosław Domagalski-Łabędzki. Zdaniem Zarządu RAFAKO, Spółka, po zakończonej z sukcesem restrukturyzacji doskonale odnajdzie się na zmieniającym się rynku energetyki i będzie znaczącym ogniwem procesu dekarbonizacji. Już dziś RAFAKO finalizuje projekt badawczy NCBR „Bloki 200+”, którego wdrożenie pozwoli na dostosowanie pracujących w Polsce od kilkudziesięciu lat bloków energetycznych klasy 200 MW, do unijnych norm emisji zanieczyszczeń i umożliwi ich współpracę z odnawialnymi źródłami energii. (rafako)

Racibórz » Do tragicznego zdarzenia doszło 27.06. na ul. Tworkowskiej w Krzyżanowi-

cach około godz. 20.00. Ciężko ranny został 38-latek, mieszkaniec gm. Krzyżanowice. O 2.00 w nocy zmarł w szpitalu.

Zmarł rowerzysta potrącony w Krzyżanowicach Ze wstępnych informacji wynika, że 38-latek jechał rowerem od strony Roszkowa w kierunku Tworkowa. Na ul. Tworkowskiej wyprzedzał go

TIR, kierowany przez jadącego do Szwecji 48-letniego Serba. W trakcie tego manewru rowerzysta zjechał w kierunku osi jezdni, uderzając o bok po-

jazdu ciężarowego. Pogotowie zabrało go do szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Był w ciężkim stanie. Tam - jak się dowiadujemy - niestety zmarł. Pobra-

fot. Czytelnik

no próbkę krwi do badań na obecność alkoholu. Policjanci przesłuchali Serba i zabezpieczyli nagranie z monitoringu pokazujące przebieg wypadku.

Od lipca obowiązkowe deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć REKLAMA

w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym. Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku źródeł cie-

pła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw. Deklaracja zawiera takie informacje jak: ƒ Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby ƒ Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw

ƒ Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy ƒ Adres e-mail również opcjonalnie ƒ Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw można składać elektronicznie na stronie: www. zone.gunb.gov.pl


Ogłoszenia « 5

Piątek | 2 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY

REKLAMA

REKLAMA

Wójt Gminy Nędza informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. sprzedaży: nieruchomość niezabudowana obrębu Babice, dz. 191/2 o pow. 1,0500 ha oraz dz. 191/3 i 196/1 o łącznej pow. 1,2215 ha

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe

ADAMEX Wypożyczalnia samochodów Wypożyczalnia samochodów w Piotrkowie posiada na wynajem auta osobowe i dostawcze. Oferowane samochody są na bieżąco kontrolowane pod względem technicznym, sprzątane oraz dezynfekowane zapewniając komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Piotrków Trybunalski 97-300, ul. H. Trzcińskiej 1/33. Tel. kom.: +48 509 186 043. e-mail: adam.jadwiszczak@interia.pl. https://wypozyczalnia-piotrkow.pl/samochod-do-wynajecia/.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI

Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf. biuro@wp.pl.

Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07.

Kupię dzilke/dom w centrum Raciborza Kupię działkę budowlana lub dom w centrum Raciborza. Tel. kom.: 506598362, e-mail: daveee85@ gmail.com.

Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98.

Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Jesteśmy legalnie zarejestrowaną firmą. Tel. kom.: 692 191 585. Auto-złom SRC skup kasacja 24h.tel.501525-515 Skupuje wszystkie auta, zużyte zaniedbane, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki oraz nierejestrowane w RP. Wyd. zaświadczenia także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. TRUDNE SPRAWY TO NASZ PIORYTET. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

Kupię

Dom kupię

Działkę sprzedam Działki budowlana w Sławikowie - gmina Rudnik Gmina Rudnik ogłasza przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Sławikowie, działki nr 380/8 k.m.3 o pow. 0,0516 ha, 380/11 k.m.3 o pow.0,0606 ha, 380/15 k.m.3 o pow. 0,0593 ha. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.gmina-rudnik.pl w zakładce ogłoszenia - sprzedaż nieruchomości. tel.: 32 4106428. e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl. www.bip. gmina-rudnik.pl.

Mieszkanie kupię

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie (74m2) z balkonem w Raciborzu po remoncie. Mieszkanie znajduję się na 8 piętrzę przy ulicy Katowickiej. Cena 279 000 zł. Tel. 788-722-607. Tel. kom.: 788722607.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl.

Opiekun osób starszych Raciborska opieka domowa : zatrudni opiekunów osób starszych z wykształceniem. Cv proszę przesyłać na adres, e-mail: sprzatanie.biura@o2.pl.

Praca Spawacz TIG - monter konstrukcji Zatrudnię spawacza TIG -montera wyrobów ze stali nierdzewnej. Praca w Pietrowicach Wielkich. Kontakt tel. 600-937-925. Tel. kom.: 600937925.

Praca dla ślusarz mechanik urządzeń

Za granicą

USŁUGI Sprzątanie Usługi sprzątające oraz opiekuńcze u osób starszych Standardowy zakres sprzatania zawiera: pokoje, jadalnie czy korytarze: odkurzanie podłóg, wykładzin i dywanów, zmywanie podłóg, usuwanie kurzu z mebli, drzwi, parapetów, kaloryferów. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz,. Tel. kom.: 87122309967, 607583201. e-mail: sprzatanie.biura@o2.pl. sprzatanie.biura@o2.pl.

REKLAMA

Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca na stanowisko konserwatora Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora. Zakres obowiązków: prace wykończeniowe, murarskie. Praca na pełny lub niepełny etat. Możliwość pracy na zlecenie. Szczegółowe informacje tel.: 32 415 29 16. DPS „Złota Jesień” w Raciborzu zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza na pełny etat w oparciu o umowę o pracę. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe: pielęgniarstwo oraz prawo wykonywania zawodu. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobą przewlekle, somatycznie chorą. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 32 415 31 36 wew. 306. Project manager w Redakcji Wykonywanie prac związanych z projektami branżowymi: przygotowywanie kolejnych numerów czasopism branżowych, praca przy budowaniu programów konferencji, webinarów oraz prowadzenie portalu branżowego.Oczekujemy: kreatywności, umiejętności pisania, samodzielności i skuteczności w działaniu, prawo jazdy. Tel.: 324159774. e-mail: biuro@e-bmp.pl. kierunekbmp.pl.

Mieszkanie sprzedam

Potrzebna Pani do sprzątania Firma: Raciborska opieka domowa zatrudni sprzątaczkę. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: zamiatanie i mycie podłóg, ścieranie kurzy, czyszczenie łazienki, wynoszenie śmieci, mycie okien. WYMAGANIA: wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak. Inne :Praca według zleceń. Cv proszę prze-

REKLAMA

REKLAMA

Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

słać:. e-mail: sprzatanie.biura@o2.pl. sprzatanie. biura@o2.pl.

Zatrudnimy na stanowisko ślusarz mechanik urządzeń. Prace ślusarskie, prace konserwatorskie i warsztatowe. Wymagania: aktualne uprawnienia na wózek widłowy wydane przez UDT. Miejsce pracy Racibórz. Tel kontaktowy 32 4152162.

Branża samochodowa PILNE! Firma Diwa Personalservice GmbH poszukuje studentów oraz ludzi na stałe do pracy w branży samochodowej na linii montażowej. Wymagana znajomość j.niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 004917615441312. Tel. kom.: 004917615441312. e-mail: t.hanslik@web.de.

REKLAMA

USG RACIBÓRZ

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE

Racibórz ul. Kasprowicza 1

przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym).

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64


6 » Rozrywka

Piątek | 2 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

wystartowały w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Mikrofon Siemiona” w Siemianowicach Śląskich i zdobyły 1 miejsce, otrzymując główną nagrodę. Trzy wokalistki, śpiewające w trzygłosie i brzmiące jak jeden głos. W ich repertuarze znajdą się światowe i polskie utwory w jazzowych i swingowych aranżaRozrywka cjach Adama Jarzmika. ADAM JARZMIK - Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu jazzowego oraz kompozycji i aranżacji. Od 2015 roku pedagog tejże uczelni. Jako 17-latek zadebiutował na festiwalu „Starzy i Młodzi czyli 3 LIPCA GODZ. 17:00, BULWARY NADODRZAŃSKIE Jazz w Krakowie” ze swoim kwartetem. Założył zespół „Adam Jarzmik Quintet”, którego efekty intensywnej i twórczej pracy NAJWIĘKSZE WYDARZENIE TANECZNE TEGO SEZONUzostały nagrodzone na wszystkich festiwalach i konkursach jaROUGE STYLE 2 zzowych w Polsce. Kierownik artystyczny projektów „Amy WineBitwa rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.00 i potrwa do póź- house Symfoniczni-e” oraz „Integracja Malowana Dźwiękiem”. W swej dotychczasowej karierze koncertował nych godzin nocnych. Niespodzianką wieczoru będzie koncert: m.in Nowym Yorku, Rosji, Rumunii, HiszpaMalec & Sam Antonio. O taneczny beat zadba DJ Tamaryan. Na zwycięzców nii, Słowacji, Anglii, Czechach, Litwie, Ukraczekają nagrody!!! inie, Niemczech i Serbii” Skład zespołu: Adam Jarzmik - fortepian, aranżacje, Jakub Łępa – saksofony, Szy11 LIPCA GODZ. 19:00, BULWARY mon Klekowicki - puzon, flugelhorn, Michał NADODRZAŃSKIE Zwierniak – gitary, Jedrzej Łaciak - bass KONCERT: SILESIAN JAZZ akustyczny Mateusz Lorenowicz - perkusja  DAUGHTERS & ADAM JARZMIK Wstęp wolny

SEXTET

Usłyszymy światowe i polskie przeboje w jazzowych aranżacjach, m.in. Rum And Coca-Cola, Pod Papugami, It Don’t Mean A Thing, Żyj kolorowo, All about That Bass. SILESIAN JAZZ DAUGHTERS – to zespół wokalny w składzie: Alicja Ploch-Burda, Joanna Skowyra, Paulina Świerczek. Tercet zawiązał się przy Raciborskim Centrum Kultury w styczniu 2021 roku, a już w lutym wystąpił  na scenie RCK z dwoma utworami na koncercie piosenki musicalowej. Po kilku miesiącach

18 LIPCA GODZ. 17:00, OGRÓD KULTURY RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 BRZYDKIE KACZĄTKO - SPEKTAKL DLA DZIECI Spektakl prrzygotowany przez Fundację Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie! Pewnego dnia, na zwykłym wiejskim podwórku, kaczą mamę spotyka ogromne szczęście. Z wysiadywa-

nych jajek, jedno po drugim, wykluwają się śliczne, żółte kaczuszki. Jedno pisklę wygląda zupełnie inaczej… Jest to historia oparta na baśni H. Ch. Andersena, opowiedziana w dość oryginalny sposób. Świat dziecka to głównie świat odczuć i emocji, dlatego w naszym przedstawieniu nie pada ani jedno (ludzkie) słowo. Do przekazu używamy uniwersalnego języka, którym jest obraz i dźwięk. Spektakl kierowany do dzieci w wieku od 4 do 10 lat Czas trwania 40 min. Scenariusz: Ewa Gałat, Reżyseria: Marcin Truszczyński, Scenografia: Anna Zadęcka, Muzyka: Piotr Kubiak, Dekoracje i lalki wykonali: Anna Zadęcka, Ewa Gałat, Robert Gałat Występują: Anna Zadęcka, Ewa Gałat

19, 21, 23 LIPCA, GODZ. 9.00 - 11.00 OGRÓD RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 JOGA DLA DOROSŁYCH

Zapraszamy na trzydniową Jogę dla dorosłych, którą poprowadzi instruktor Grażyna Tabor. Zapisy pod nr tel. 32 412 32 40 Liczba miejsc jest ograniczona!!! Koszt: 30 zł

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Parkowa

OSTOJA FRANCUSKIE ZAWIJAŃCE ZE SZPINAKIEM I SŁONECZNIKIEM • • • • • • • • •

2 płaty ciasta francuskiego 2 paczki mrożonego szpinaku (900 g) 100 g sera gorgonzola 4 ząbki czosnku 0,5 świeżo startej gałki muszkatołowej 150 g łuskanego słonecznika 0,5 łyżeczki maggi 0,5 łyżeczki pieprzu czarnego sól morska

Szpinak smażyć na patelni aż do wyparowania wody, następnie dodać do niego ser, posiekany czosnek i gałkę muszkatołową. Całość chwilką podsmażyć, i dodać 100 g łuskanego słonecznika, maggi i trochę soli morskiej. Wszystko wymieszać i odstawić do ostygnięcia. Każdy rozwinięty płat ciasta posmarować połowę masy szpinakowej. Następnie ciasto zrolować i kroić na plastry o szerokości około 1,5 cm. Każdy plaster ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i posypać resztą słonecznika. Piec w nagrzanym piekarniku do 200°C około 15 minut (grzanie górne i dolne).

www.smakiweroniki.pl

Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz, ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Rozrywka « 7

Piątek | 2 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Od 2003 r. Medal im. Ks. Stefana Pieczki

Fot. K. Kubik

UNITAS IN VERITATE otrzymało już 69 zasłużonych osób. 25 czerwca doszły kolejne: Marian Szlapański, Stanisław Różyczki, Marta i Norbert Labusowie, Krzysztof Gładkowski oraz Kornelia i Marek Czogalikowie. Galę w RCK uświetniła Magda Steczkowska z koncertem pt. „Moja podróż śladami JP2”.

UNITAS IN VERITATE Wręczono medale im. Ks. Stefana Pieczki To była 19. już gala związana z wręczeniem medali. Wśród gości byli m.in. senator Ewa Gawęda (PiS), prezydent Dariusz Polowy, rektor dr Paweł Strózik oraz laureaci poprzednich edycji, a także zacni członkowie kapituły. - Fajnie żeście przyszli!

- mówił Ryszard Frączek, pomysłodawca, autor biografii ks. Pieczki, na którego barkach od lat spoczywa trud organizacji imprezy. (w)

Racibórz » Planowane prace mają dotyczyć pasa drogowego. - Chodzi o poprawienie estetyki tego miejsca po odnowieniu ulicy Długiej i Skweru Bractw Strzeleckich - mówi wiceprezydent Dominik Konieczny.

MAGISTRAT PLANUJE przebudowę placu Wolności

REKLAMA

REKLAMA

Zmiana będzie dotyczyć jezdni i jej sąsiedztwa od skrzyżowania z Wojska Polskiego do Długiej oraz chodników wokół placu. Nie zmieni się środek, zagospodarowany teraz na skwer

z kwiatami i głazem narzutowym. Urząd Miasta ogłosił już przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. (w)

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Lokalowe

Lokale mieszkalne: bezprzetargowy ul. Łąkowa 2b/2, ul. Czekoladowa 5/5, ul. Solna 11/6, ul. Wileńska 17/16, ul. Kossaka 45/2, ul. Opawska 6/3, ul. Dąbrowskiego 33/1, ul. Łąkowa 2b/11, ul. Kościuszki 44/4, ul. Drzymały 26/21,

Nieruchomość dz. 85 i 86 k.m.10 obręb Racibórz – ul. Ocieka 13A zabudowana

Tryb

przetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.


8 » Raciborski Rynek Zdrowia

Piątek | 2 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Racibórz » Starosta raciborski Grzegorz Swoboda wraz z dyrektorem Szpitala Rejonowego w Raciborzu wręczyli 25 czerwca przedstawicielom raciborskiej służby zdrowia odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Przedstawiciele raciborskiej SŁUŻBY ZDROWIA ODZNACZENI

REKLAMA

REKLAMA

Wyróżnienia zostały nadane przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego następującym osobom: Elżbiecie Wielgos-Karpińskiej, Anieli Maince, Maria Krysińskiej-Naumowicz, Beacie Popów, Jolancie Wojciechowskiej oraz Beacie Mros-Jaszewskiej. Odznaka nadawana jest przez Ministra Zdrowia, na koszt budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister. Ewidencja odznak prowadzona jest przez Ministerstwo Zdrowia. Odznakę nadaje się osobom fizycznym, w tym również cudzoziemcom, w uznaniu ich osiągnięć w zakresie między innymi ochrony zdrowia ludności. (w)

REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 26-2021-[639]  

Nasz Racibórz 26-2021-[639]  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded