Page 1

10

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w regionie!

LAT

NA RYNKU TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 15 czerwca 2018 r. | Rok XI | nr 24 (487) | ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

Specjalna WKŁADKA WAKACYJNA s. 7-19 REKLAMA

III Forum Gospodarcze w Raciborzu. Dla inwestorów ważna jest szczerość! Racibórz » Wizyta studyjna dla dziennikarzy oraz dwa interesujące panele dyskusyjne wypełniły dziś program III Forum Gospodarczego w Raciborzu. Koncentrowano się na zagadnieniach związanych z budowaniem konkurencyjności samorządów. Pierwsza część odbyła się w hotelu Racibor. Po południu na zamku przy pełnej widowni odbyło się spotkanie z Jackiem Walkiewiczem. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 15 czerwca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

KONKURENCJA MOŻE ZASZKODZIĆ Forum Ekonomiczne w Krynicy czy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to dwa polskie wydarzenia, na których w kompetentny i ciekawy sposób mówi się o gospodarce teraz i jutro, czyli o tym, co dzieje się w świecie biznesu i co dziać się może. Na dyskusje przyjeżdżają najważniejsi politycy wszystkich opcji oraz biznesmeni, bo w gospodarce 4.0 najważniejsza jest wiedza oraz wymiana poglądów. Do Krynicy czy Katowic, z oczywistych względów, nie wyjeżdżają nasi radni miejscy, gminni czy powiatowi. Pozostają im więc lokalne fora, na których trudno co prawda spotkać np. premiera Morawieckiego, ale za to pojawiają się ludzie kompetentni, mający wiedzę oraz doświadczenie i chcący się tym dzielić z innymi. Na III Forum Gospodarczym w Raciborzu pojawili się Janusz Kahl - konsul honorowy Danii, Finlandii i Islandii, Stefania Koczar-Sikora - zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Angelika Wójcik - project manager z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., a także Andrzej Zabiegliński - wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z 46 radnych miejskich i powiatowych doliczyłem trzech. Nie było ani jednego wójta czy burmistrza sąsiednich samorządów. Wskazano tymczasem na kilka ciekawych aspektów. Po pierwsze, że warto nieraz odłożyć marzenia o wielkich zagranicznych inwestorach, a wspie-

rać mocno lokalnych, bo ich sukces promuje miasto. Po drugie, że w cywilizacji 4.0 trzeba wzmacniać kapitał ludzki, a więc inwestować w talenty mieszkańców, które mogą przynieść więcej korzyści niż tysiące hektarów uzbrojonej ziemi (należy oczywiście dyskutować jak to robić w sposób efektywny). Po trzecie trzeba być konsekwentnym i szczerym, bo kapitał nie lubi jak się go oszukuje, a zawiedziony klient to głęboka rysa na wizerunku. Po czwarte, należy być otwartym na współpracę w regionach, bo w polskiej naturze zakorzeniona jest przesadna i szkodliwa skłonność do rywalizowania po sąsiedzku. Niby nic odkrywczego, a jednak wyjątkowo obcego dla naszych lokalnych, raciborskich polityków. Gdyby bowiem było inaczej, to mielibyśmy za sobą kilka owocnych dyskusji na sesjach, m.in. w temacie poważnego współdziałania w skali całego, 100-tysięcznego powiatu raciborskiego. Dziś każda gmina to osobne księstwo, z własną polityką wewnętrzną i zewnętrzną. Jak na razie, i to po latach zabiegów, wspólnie udało się zorganizować tańce na zamku. Leży temat zintegrowanej promocji inwestycyjnej, gospodarki przestrzennej i komunalnej (woda, ścieki, śmieci). Autorytety mówią, że trzeba dziś działać wspólnie, ale u nas nikt ich nie słucha, nie dopytuje, nie wymienia poglądów. Za to na przykład przy każdej kolejnej podwyżce opłat za wodę, ścieki i śmieci mieszkańcy ujrzą zafrasowaną twarz włodarza i usłyszą, że takie są realia rynku. On chciał dobrze. Cóż, nie wyszło.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Ci, którzy w porę zrozumieją, że w dłuższej perspektywie lepiej i taniej rozwiązywać problemy oświaty, kultury, remontów i modernizacji dróg, promocji czy gospodarki komunalnej w skali powiatowej a nie gminy z 4 czy 5 tysiącami mieszkańców, ci będą otwierać szampana. Patrząc na kiepską frekwencję naszych samorządowców na III Forum Gospodarczym w Raciborzu i brak jakichkolwiek rozmów w temacie integracji, rodzi się we mnie niemiłe przeczucie, że innowacje i efektywne rozwiązania będą nas, niestety, omijać szerokim łukiem, a szampana wypijemy co najwyżej u cioci na urodzinach albo na dożynkach, gdzie akurat włodarze pokazują się wyjątkowo licznie, bo przecież tłum wyborców patrzy. Tymczasem przykłady współdziałania mamy już po sąsiedzku. Rybnik z Wodzisławiem zwierają szyki. Integrują wspólny rynek pracy, uruchamiając dogodne i częste połączenia kolejowe. Nie mam wątpliwości, że w połączeniu z Jastrzębiem stworzą docelowo solidny rynek pracy. Co będzie z nami? Oby nie tak jak dotąd.

Konkursy dyrektorskie w SP 18 i Przedszkolu nr 23

tu w Urzędzie Miasta Racibórz. Druga możliwość to przesłanie oferty drogą elektroniczną (z podpisem elektronicznym). W ostatnich tygodniach w raciborskich placówkach oświaRacibórz » W Przedszkolu nr 23 swoją misję kończy Teresa Kaczorow- towych zapada wiele rozstrzygnięć dotyczących funkcji dyska, natomiast w Szkole Podstawowej nr 18 Danuta Skóra. rektorskich. Swoje obowiązki w dalszym ciągu będzie pełnić Beata Wawrzynek w PrzedszkoPrzed raciborskimi placów- złożyć swoje oferty. Dokumenty lu nr 13. Dyrektorem SP 15 zokami oświatowymi stoją kolej- można dostarczyć na dwa spo- stał Dariusz Malinowski, który ne konkursy na stanowiska dy- soby. Pierwszy to bezpośred- zastąpi Andrzeja Ciesielskiego. rektorów. Zainteresowane oso- nie przyniesienie oferty do Wyby mają czas do 20 czerwca, aby działu Edukacji Kultury i SporUM Racibórz

LICZBY

PRZEKONUJĄ:

Na starej fotografii Na zdjęciu archiwalnym z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego dziedziniec pałacu w Łubowicach, gmina Rudnik, lata 20. Dziś zabytek znajduje się w stanie ruiny

III Forum Gospodarcze w Raciborzu. Dla inwestorów ważna jest szczerość! DOKOŃCZENIE ZE S. 1

W pierwszym panelu, poświęconym przyciąganiu zagranicznych inwestorów a prowadzonym przez Marka Czyża, wzięli udział Janusz Kahl - konsul honorowy Danii, Finlandii i Islandii, Stefania Koczar-Sikora - zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Angelika Wójcik - project manager z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., a także Andrzej Zabiegliński - wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dyskutanci wysoko ocenili działania raciborskiego magistratu, podkreślając, że zabiegi samorządów muszą być szczere i autentyczne. To pozwoli uniknąć inwestorów niezadowolonych, których opinia może spowodować wiele szkód wizerunkowych. Nie można przewartościowywać ofert. Mówiono o pożądanej dziś zdolności do współpracy w regionach i utrwalaniu świadomości wynikających z niej korzyści, co jednak, niestety, z trudem przenika do działań samorządowców. Wielu z nich nadal stawia na konkurowanie. Sukces - jak dodano - zależy od lidera i zespołu, jaki sobie dobierze, zaś liderem wcale nie musi być lokalny polityk. Wystarczy dobry klimat do działań.

3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW w regionie » Polsce » Europie » na świecie

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

Nowe istotne pole działania w dobie współczesnej gospodarki wysoko rozwiniętych technologii, tzw. gospodarki 4.0, to wzmacnianie lokalnych kompetencji, czyli inwestowanie w kapitał ludzki. Kolejny trend to wzmacnianie miejscowego biznesu. Jak przekonywano, jego sukcesy to najlepsza promocja miejsca, za którą mogą przyjść inwestorzy. Podkreślano, że gminy nieraz ulegają złudnej nadziei na pozyskanie dużego zagranicznego inwestora, nie dostrzegając, że solidny wzrost mogą wygenerować już działające i rozwijające się lokalne firmy, a ich opinia o samorządzie jest często kluczowa dla innych przedsiębiorców. Miasto zaprosiło dziś dziennikarzy do trzech raciborskich firm - Koltechu, Sunexu i Rafako. Dwie pierwsze, stworzone z pasji przez rodzimych przedsiębiorców, rozwijają się w innowacyjnych segmentach rynku i inwestują w infrastrukturę, podkreślając przychylność i pomoc ratusza. Koltech, producent obrabiarek specjalnych oraz urządzeń wykorzystywanych głównie do utrzymania i renowacji pojazdów szynowych, zbudował nowy zakład w strefie gospodarczej na Ostrogu i z powodzeniem współpracuje z chińskim kooperantem, buduje nowy magazyn, a w planach ma kolejną halę produkcyjną. O poszerzeniu bazy myśli giełdowy Sunex z Piaskowej, działąjący w branży odna-

wialnych źródeł energii. Spółka eksportująca 70 proc. swoich wyrobów zwiększa z roku na rok przychody, a o atrakcyjności jej oferty mogą świadczyć takie produkty jak kotłownie hybrydowe, łączące tradycyjne systemy grzewcze z OZE, a także słoneczna klimatyzacja. Wizyta objęła także największego raciborskiego pracodawcę - Rafako. Wpływ inwestycji i kapitału zewnętrznego na jakość życia w mieście to temat kolejnego panelu, prowadzonego tym razem przez red. Przemysława Jedleckiego z Gazety Wyborczej. W dyskusji wzięli udział wiceprezydent Wojciech Krzyżek, Rafał Baniak (Pracodawcy.pl), Grzegorz Barszcz (Politan), Michał Fedorowicz (Apostołowie Opinii), Piotr Lutek (Synergia) oraz Tomasz Madejski (NXT). Popołudniem na zamku odbyło się spotkanie z Jackiem Walkiewiczem, psychologiem, członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Temat: Pełna MOC możliwości. Forum zorganizowano w ramach projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (w)

Skuteczna reklama na każdą kieszeń!

Tel.: +48 789 132 083, 48 519 18 90 47

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 15 czerwca

»3

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Filmowa pierwsza żona towarzysza Maliniaka pochodziła z Raciborza. Żegnamy śp. Romana Kłosowskiego Racibórz » W czasach Polski Ludowej nasze miasto odwiedzało wielu znakomitych aktorów, robiących tzw. objazdówki po domach kultury i oddziałach Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki. Wówczas gościliśmy m.in. Franciszka Pieczkę, Daniela Olbrychskiego, Marka Perepeczkę, Ryszarda Filipskiego, Andrzeja Kopiczyńskiego i Romana Kłosowskiego. Ostatni z nich jest najbardziej kojarzony z Raciborzem, choć zawdzięczał to zaledwie kilku scenom z filmu „Motylem jestem, czyli romans 40-latka” - pisze dla naszraciborz.pl Adrian Szczypiński, raciborski dokumentalista i kinoman. Zobaczcie zdjęcia R. Kłosowskiego w Raciborzu. Znany i lubiany aktor zmarł 11 czerwca w wieku 89 lat. Był to pełnometrażowy film kinowy z 1976 roku, zrealizowany w trakcie produkcji serialu „40-latek”. Grany przez Kłosowskiego geodeta Roman Maliniak, dwulicowy i przemądrzały karierowicz depczący po piętach tytułowego bohatera, w kilku scenach nieoczekiwanie nawiązał do Raciborza. Gdyby policzyć wszystkie kroki, przebyte przez Maliniaka na budowie dworca centralnego, albo gdyby cały beton z budowy przerobić na autostradę, to starczyłoby z Warszawy do Raciborza. Później dowiadujemy się, że w Raciborzu mieszka pierwsza żona Maliniaka z dziećmi, co doprowadza do szału aktualną żonę

geodety. Wreszcie, w ostatniej scenie, na oddanym do użytku dworcu Warszawa Centralna, głos z megafonu informuje o odjeździe ekspresu do Wiednia przez Koluszki i Racibórz. Dlaczego akurat nasze miasto zostało wzięte pod uwagę w dialogach Jerzego Gruzy i Krzysztofa Teodora Toeplitza? Być może z punktu widzenia warszawki trudno było o bardziej odległe miejsce na mapie (choć Bogatynia, Szczecin czy Ustrzyki Dolne są dużo dalej), a może ówczesny gierkowski ciąg na Śląsk wymusił taką sugestię. 30 października 1972 roku, czyli jeszcze przed zagraniem Maliniaka, 43-letni wówczas Ro-

man Kłosowski odwiedził KMPiK przy raciborskim Rynku. Aktor był już wówczas znany z wielu, być może niewielkich, ale zapadających w pamięci ról, m.in. w „Czterech pancernych”, „Rzeczpospolitej babskiej” i przede wszystkim groteskowej „Hydrozagadce” AnREKLAMA

Marzena Korzonek nową prezes raciborskiego sądu Racibórz » Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał sędzię SR Marzenę Korzonek na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu. Zastąpiła na tym stanowisku sędziego SR Jacka Lewickiego. Marzena Korzonek (‚79), absolwentka II LO oraz prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim jest sędzią Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Raciborzu. W Raciborzu znana jest też z pozazawodowej pasji związanej ze śpiewem. Ma na koncie zwycięstwo w finale Szansy na Sukces (2003) za wykonanie Modlitwy Tadeusza Nalepy. W tym samym roku zdobyła w Opolu nagrodę Anny Jantar w opolskich Debiutach. Od lat związana z Mirażem. Brała udział w licznych programach telewizyjnych. W 2013 r. wyda-

ła debiutancki album „33 1/2”. Mimo sukcesów scenicznych poświęca się obecnie karierze prawniczej. red.

REKLAMA

Zapiski

Psotnika Krzysztofka drzeja Kondratiuka (1970), gdzie z wdziękiem zagrał maharadżę Kawuru, który z turbanem na głowie knuje spisek wysuszenia warszawskich kranów. Choć Roman Kłosowski narzekał, że rola Maliniaka ciągnęła się za nim do końca życia, a ludzie na ulicy wołali go nazwiskiem postaci z serialu Jerzego Gruzy, to jednak sam przyznawał, że dzięki talentowi komediowemu i warunkom zewnętrznym zawdzięcza popularność. Dla widzów, którzy z różnych względów nie poznali innego, teatralno-dramatycznego dorobku aktora, przykładem niech będzie jego porażający monolog w filmie „Big Bang” Andrzeja Kondratiuka (1986). Nad zabitą dechami mazurską wieś nadlatuje UFO. Mieszkańcy przygoto-

wują się do podjęcia nieoczekiwanych gości. Odświętne stroje, zastawiony stół, skrzynka wódki i nocne Polaków rozmowy, schodzące w stronę druzgocącej refleksji nad mizerną kondycją moralną ludzkości. Alkohol się leje, głowy buzują, ubierane w proste słowa myśli wznoszą się ku niebu, a kosmici w końcu odlatują, zabierając na pokład pastucha (Roman Kłosowski), jedynego wieśniaka zdolnego do czegokolwiek, poza bardzo polską czczą gadaniną, z której nic nie wynika. Niedoceniony, skromny, mądry i bardzo zabawny film z Romanem Kłosowskim, jakże odmiennym od wizerunku Maliniaka. Adrian Szczypiński, fot. Jerzy Rezny REKLAMA

W Raciborzu w lato 1908 roku: ƒƒ Izba karna skazała dawniejszego kupca Jana Kiowskiego za rozmaite oszustwa na 6 lat cuchthauzu. Kiowski był już za podobne sprawki karany. ƒƒ Sąd przysięgłych skazał piekarczyka Jana Kubina na 5 lat cuchthauzu za usiłowanie zgwałcenia. ƒƒ W Krzanowicach, pow. raciborski, wydarzyło się nieszczęście. Gospodarz Józef Philip, zajęty wyprzęganiem koni, został powalony na ziemię i koń ciągnął go kawał drogi za sobą. Nieszczęśliwy odniósł tak ciężkie obrażenia, że w kilka godzin potem umarł.


Aktualności

»4

Piątek, 15 czerwca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

Skrzyżowanie Ogrodowa 22 tys. zł za projekt -Słowackiego-Karola Miarki

W OKU POLICYJNEJ KAMERY? Skrzyżowanie ulic Ogrodowa-Słowackiego-Karola Miarki to newralgiczny punkt na drogowej mapie Raciborza. Dochodzi tam często do kolizji i wypadków. Ograniczenie liczby zdarzeń z udziałem kierowców, pieszych i rowerzystów w tym miejscu leży na sercu wielu miejskim radnym. Kilka miesięcy temu przebudowę skrzyżowania wywalczył u prezydenta Wiesław Szczygielski, ale zanim do niej dojdzie, pomysły na poprawę bezpieczeństwa zgłaszają kolejni rajcowie. Na kwietniowej sesji rady miasta Leszek Szczasny sugerował umieszczenie na chodniku słupków, które uniemożliwiłyby parkowanie przy pasach dla pieszych. Tym razem pomysł na poprawę bezpieczeństwa zgłosił REKLAMA

REKLAMA

radny Marcin Fica. Zwrócił się do prezydenta Mirosława Lenka z prośbą o wystąpienie do komendanta policji o postawienie przy skrzyżowaniu nieoznakowanego radiowozu z kamerą lub samochodu RSD, czyli Ruchomego Centrum Dowodzenia, który w nadzwyczajnych okolicznościach udostępnia Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Szef raciborskiego garnizonu, insp. Łukasz Krebs zapowiedział miesiąc temu wykorzystanie tego rozwiązania na ulicy Kozielskiej. Radny Fica argumentuje swoją interpelację tym, że kierowcy bardzo często ignorują znak STOP i wjeżdżają na skrzyżowanie bez zatrzymania się. - Kamera pozwoliłaby wychwycić tego rodzaju przypadki - ocenia.

WIEŻY NA LIPKACH

Racibórz » Siedem firm wyraziło zainteresowanie opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Wieża widokowa”. Chodzi oczywiście o długo zapowiadaną inwestycję na Lipkach w Brzeziu, która zostanie zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego za 250 tys. zł. Na sam projekt miasto zarezerwowało 15 tys. zł, ale założenia te zweryfikowali oferenci. Wybrano najtańszą propozycję. Dokumentację wykona firma AMBIENT Studio Projekto-

we Piotr Gara z Gliwic. Zainkasuje za nią nieco ponad 22 tys. zł, a na realizację zadania ma 120 dni.

Złodziej butów ZATRZYMANY Racibórz » Raciborscy policjanci z prewencji zatrzymali 41-latka, który dokonał kradzieży rozbójniczej. Do przestępstwa doszło 11 czerwca około godz. 10:15 w jednym z marketów przy ulicy Podwale w Raciborzu. Mężczyzna ukradł buty w cenie około 40 złotych, a następnie szarpał się i uderzył próbujących zatrzymać go ochroniarzy.

(wk)

REKLAMA

Powiadomiony o tym dyżurny raciborskiej policji skierował na miejsce patrol prewencji. Mundurowi zatrzymali ujętego złodzieja. 41-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za kradzież rozbójniczą grozi mu nawet 10 lat pobytu w więzieniu. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

KPP Racibórz


Piątek, 15 czerwca

»5

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PKS wprowadza nowy rozkład jazdy na wybranych kierunkach.

Zapoznajcie się ze zmianami

Racibórz » PKS w Raciborzu sp. z o.o. informuje, że z dniem 16 czerwca 2018 r. na wybranych kierunkach zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy autobusów. Zmiany dotyczą głównie korekty przebiegu części linii oraz godzin odjazdów kursów i są podyktowane koniecznością dostosowania ilości kursów oraz obiegu autobusów do aktualnych napełnień.

NOWE ROZKŁADY JAZDY BĘDĄ WPROWADZONE NA NASTĘPUJĄCYCH LINIACH: Racibórz – Rudnik – Strzybnik - Gamów - Modzurów – Wronin - Grzędzin

Grzędzin – Wronin – Modzurów- Gamów – Strzybnik - Rudnik - Racibórz:

Odjazdy z Raciborza w dni robocze: 7:45, 11:45, 14:20a, 16:00S

Odjazdy z Grzędzina w dni robocze: 6:36S, 8:36, 12:36, 15:11S

Racibórz – Rudnik – Czerwięcice – Szonowice – Ponięcice – Polska Cerekiew:

Polska Cerekiew – Ponięcice – Szonowice – Czerwięcice - Rudnik - Racibórz:

Odjazdy z Raciborza w dni robocze: 7:30, 12:20, 15:20S, 16:35S

Odjazdy z Polskiej Cerekwi w dni robocze: 6:53S, 8:08, 12:58, 15:58S

Racibórz – Rudnik – Brzeźnica – Łubowice – Grzegorzowice – Sławików - Łany:

Łany – Sławików – Grzegorzowice – Łubowice - Brzeźnica - Rudnik - Racibórz:

Odjazdy z Raciborza w dni robocze: 6:10 H, 7:00SG, 7:40, 10:30, 12:00, 14:05 SG, 14:30H, 15:15SKM, 16:15SM, 18:15

Odjazdy z Łan w dni robocze: 4:34M, 6:33SM, 6:53H, 7:50S, 8:33, 11:17, 12:47, 15:58SM

Noc bibliotek: Kresowiacy na ziemi raciborskiej

Racibórz » Raciborska biblioteka jako jedna z 1874 bibliotek w całej Polsce, zaprosiła swoich czytelników w sobotę 9 czerwca na wieczór pełen literackich wrażeń. Nasza biblioteka gościła autora „Kresowej Atlantydy” prof. dr hab. Stanisława Nicieję i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Raciborzu z repertuarem muzyki polskiej.

S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej a – w dni wolne od nauki szkolnej kursuje do Modzurowa, powrót przez Szonowice

S- kursuje tylko w dni nauki szkolnej

S- kursuje tylko w dni nauki szkolnej, H- kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych K- kursuje od Placu Konstytucji 3 Maja odj. 15:10 M- kurs do Miejsca Odrz. przez Łany, Dzielnica, Przewóz, Podlesie G- kursuje do Grzegorzowic

S- kursuje tylko w dni nauki szkolnej

S- kursuje tylko w dni nauki szkolnej, H- kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych M- kurs z Miejsca Odrz. przez Łany, Dzielnica, Przewóz, Podlesie G- kursuje z Grzegorzowic

Racibórz – Żerdziny – Kornice - Pietrowice Wielkie - Kietrz:

Kietrz – Pietrowice Wielkie – Kornice - Żerdziny - Racibórz:

Odjazdy z Raciborza w dni robocze: 6:10, 7:35, 9:35, 10:35, 12:20, 13:20, 14:20K, 15:20K, 17:20

Odjazdy z Kietrza w dni robocze: 6:55K, 8:05K, 10:05, 11:05, 12:55, 14:07, 14:57, 15:52S, 17:52

Racibórz – Lekartów - Pietrowice Wielkie - Kietrz:

Kietrz – Pietrowice Wielkie – Lekartów - Racibórz:

Odjazdy z Raciborza w dni robocze: 18:20, 20:20

Odjazdy z Kietrza w dni robocze: 4:50, 5:50, 20:55

Odjazdy z Raciborza w soboty: 6:20, 10:20, 12:20, 14:20, 20:20

Odjazdy z Kietrza w soboty: 4:50, 6:55, 10:55, 12:55, 20:55

Odjazdy z Raciborza w niedziele i święta: 14:20, 20:20

Odjazdy z Kietrza w niedziele i święta: 14:55, 20:55

Racibórz – Samborowice - Lekartów - Pietrowice Wielkie //Gródczanki//

//Gródczanki//– Pietrowice Wielkie – Lekartów - Samborowice - Racibórz:

Odjazdy z Raciborza w dni robocze: 6:55SG, 9:00, 11:00, 12:30S, 13:05G, 14:35SG, 15:25G

Odjazdy z Pietrowic Wlk. (Gródczanek) w dni robocze: 6:58G, 7:37SG, 9:35, 11:35, 13:48G, 15:25

Racibórz – Maków –//Krowiarki//- Baborów - Głubczyce:

Głubczyce – Baborów –//Krowiarki//- Maków - Racibórz:

Ojazdy z Raciborza w dni robocze: 5:40G, 7:40G, 10:25B, 11:25GK, 12:25B, 14:25GK, 16:15BK

Odjazdy z Głubczyc w dni robocze: 6:35 (w wakacje przez Krowiarki), 9:25, 12:30K, 15:30K

Odjazdy z Raciborza w soboty: 7:40B, 10:25B, 12:25B, 14:25BK

Odjazdy z Baborowa w dni robocze: 4:45K, 6:55(w wakacje przez Krowiarki), 8:15K, 9:45, 11:00, 12:50K, 13:27, 15:50K

K- w dni nauki szkolnej kursuje od Placu Konstytucji 3 Maja odj. 14:15 i 15:15

S- kursuje tylko w dni nauki szkolnej G- kurs do Gródczanek

G- kurs do Głubczyc B- kurs do Baborowa K- kursuje przez Krowiarki

S- kursuje tylko w dni nauki szkolnej, K- w dni nauki szkolnej kursuje do Placu Konstytucji 3 Maja

S- kursuje tylko w dni nauki szkolnej G- kurs z Gródczanek

K- kursuje przez Krowiarki

Dobrosławice – Krowiarki - Maków - Racibórz:

Odjazdy z Raciborza w dni robocze: 15:15 S przez Tłustomosty, Amandów

Odjazdy z Dobrosławic w dni robocze: 6:45 S przez Amandów, Tłustomosty

S- kursuje tylko w dni nauki szkolnej

Ponadto informujemy, iż ze względu na bardzo małe napełnienie w autobusach zawieszeniu ulegają następujące kursy: • • • • • • •

Racibórz – Owsiszcze Owsiszcze – Racibórz Racibórz – Owsiszcze Owsiszcze – Racibórz Racibórz - Kobyla Racibórz - Kobyla Racibórz – Pietraszyn

Spotkanie rozpoczęło się koncertem muzyki polskiej w wykonaniu uczniów PSM w Raciborzu. Publiczność wysłuchała m.in. „Dumki” Mariusza Matuszewskiego, „Gonitwy” Agnieszki Kaszuby czy „Kujawiaka” Ewy Iwan. Punktem kulminacyjnym Nocy było spotkanie z prof. dr. hab. Stanisławem Nicieją - historykiem, byłym rektorem Uniwersytetu Opolskiego, autorem książek „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” czy „Lwowskie orlęta”. Prof. Nicieja opowiadał w Raciborzu przede wszystkim o III tomie „Kresowej Atlantydy”, w którym opisuje m.in. cukrowe miasto Chodorów, którego mieszkańcy w dużej mierze zasiedlili po wojnie właśnie ziemię raciborską. Stanisław Nicieja podkreślał, że mimo zarzutów stawianych przez stronę ukraińską, jakoby był specem od Kresów, jest przede wszystkim historykiem Polski. – To kwestia pamiętania o naszych korzeniach! Polska straciła na wschodzie ok. 200 miast, tysiące wsi. Kresowa Atlantyda ma na celu ich upa-

odjazd z Raciborza godz. 5:20 odjazd z Owsiszcz godz. 5:50 odjazd z Raciborza godz. 22:25 odjazd z Owsiszcz godz. 20:51 odjazd z Raciborza godz. 9:10 odjazd z Raciborza godz. 17:40 odjazd z Raciborza godz. 20:25

• • • • • •

Racibórz – Pietraszyn Pietraszyn – Racibórz Pietraszyn – Racibórz Racibórz – Kietrz Kietrz – Racibórz Racibórz – Rudy

Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywać od 16 czerwca do 31 grudnia bieżącego roku.

odjazd z Raciborza godz. 22:25 odjazd z Pietraszyna godz. 19:05 odjazd z Pietraszyna godz. 21:05 odjazd z Raciborza godz. 22:30 odjazd z Kietrza godz. 19:05 odjazd z Raciborza godz. 22:20

miętnienie, ale przede wszystkich opisanie historii poszczególnych osób i całych rodzin, które musiały opuścić swoje domy - mówił w trakcie spotkania gość biblioteki. Historyk, z charakterystycznym dla siebie humorem, barwnie opowiedział o fenomenie najlepszego w Europie cukru produkowanego właśnie w Chodorowie (tak, to tu właśnie jest jedyny na świecie pomnik buraka cukrowego!), którym słodziło się w słynnych hotelach (Ritz w Paryżu) czy kawiarniach (Sacher we Wiedniu). Na koniec publiczność obejrzała film ukazujący miasteczko Stryj, w którym urodzili się m.in. pisarz Kornel Makuszyński czy podróżnik Kazimierz Nowak. Przypomnijmy, Noc bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja, w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku. Hasło tegorocznej akcji to „RzeczpospoCzyta”.

SPRZEDAWCA / KASJER DO CAFETERII.

Miejsce Pracy: Plaża Miejska – Bulwary nad Odrą Racibórz Zakres obowiązków: - bieżąca obsługa klientów (głównie: parzenie kawy, herbaty, sprzedaż lodów oraz napoi), - dbanie o stanowisko pracy Co oferujemy: - umowę o pracę, - przyjazną atmosferę w pracy - wsparcie, opiekę kierownika przy wdrożeniu do pracy Czego oczekujemy: - książeczki zdrowia –SANEPID-u - chęci do pracy - punktualności - kultury osobistej i uśmiechu na twarzy

UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW! Urząd Miasta Racibórz przy współpracy z Międzynarodową Bazą Danych SAFE-ANIMAL zaprasza do bezpłatnego znakowania psów. Wszczepienia mikroczipa można dokonać w Lecznicy dla zwierząt „Doktor Ola” przy ulicy Słowackiego 50A w Raciborzu. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego pupila!

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

MiPBP w Raciborzu

OGŁOSZENIE

S- kursuje tylko w dni nauki szkolnej

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej www.pksraciborz.pl oraz od 14 czerwca na poszczególnych przystankach autobusowych.

Firma BRAXTON zatrudni Pracownika na stanowisko:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na podany adres adres e-mailowy biuro@braxton.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem tel.32 415 75 85

Odjazdy z Baborowa w soboty: 4:45K, 8:15K, 11:00, 13:27

Racibórz – Maków – Krowiarki - Dobrosławice:

Aktualności

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383


Aktualności

»6

Piątek, 15 czerwca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

W Studziennej zderzyły się trzy pojazdy Racibórz » Do kolizji doszło o godzinie 15:59 w Raciborzu-Studziennej. W seata ibizę, którym kierowała 41-latka, uderzył opel vectra prowadzony także przez 41-letnią kobietę, seat zaś wjechał w tył opla zafiry, kierowanego przez 49-letniego mężczyznę, który hamował przed przejściem dla pieszych. Sprawczynię raciborska drogówka ukarała mandatem. Straty materialne oszacowano na 7 tys. zł.

Najstarsza Polka żyje na Śląsku Region » 112 lat skończyła 10 czerwca pani Tekla Juniewicz z Gliwic. Szacowną jubilatkę odwiedził wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Wręczył także kwiaty i upominki od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wojewoda wspólnie z panią Teklą przeczytali także list gratulacyjny, w którym podany był wiek zacnej jubilatki.

- Jest mi niezmiernie miło złożyć, już po raz drugi, serdeczne życzenia urodzinowe, tym razem z okazji niezwykłej, 112 rocznicy. W tym ważnym i uroczystym momencie pragnę życzyć Pani szybNa miejscu pracował jeden mocy udzielił jej zespół ratow- kiego powrotu do zdrowia i wszelzastęp państwowej straży oraz nictwa medycznego, który zde- kiej pomyślności, aby kolejne dni dwa zastępy OSP. Oplem zafira cydował o przetransportowaniu upływały w spokoju, w otoczeniu podróżowała jedna osoba, se- poszkodowanej do szpitala na bliskich, kochających osób – napisał w specjalnym liście Prezyatem trzy osoby, a oplem vec- dalsze badania. dent Andrzej Duda. tra dwie. Jedna z pasażerek, – Sto dwanaście lat życia to Red. 78-letnia kobieta, skarżyła się powód do wielkiej radości i duna ból w klatce piersiowej. PoREKLAMA

my. Jest Pani najstarszą obywatelką Rzeczypospolitej Polskiej. Dane było Pani przeżyć ponad wiek historii polskiej historii, doświadczyć radości i trosk związanych z dziejami naszej Ojczyzny. Pani życie to skarbnica wiedzy dla kolejnych pokoleń Polaków. (…) W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej kieruję do Pani słowa wdzięczności za wysiłek i owoce minionych stu dwunastu lat. W wyjątkowym dla naszej Ojczyzny stule-

cia polskiej niepodległości proszę o przyjęcie najlepszych życzeń dobrego zdrowia i pogody ducha – życzył także Premier Morawiecki. Pani Tekla, mimo iż ostatnio podupadła na zdrowiu, nadal jest pełna werwy. - Adam, tam stoi wiadro, nalej wody i włóż kwiaty – zadysponowała wnuczkowi, panu Adamowi, gdy odebrała bukiety od wojewody. Z uwagą przysłuchiwała się także listom, które odczytał jej Jarosław Wieczorek. 112-latka urodziła się w Krupsku, niedaleko Lwowa. Po ślubie opiekowała się dziećmi (dwiema córkami) oraz prowadziła dom. – Mamę pamiętam jako bardzo elegancką koREKLAMA

bietę, zadbaną i w kapeluszach – wspomina jej córka, 89-letnia pani Urszula. Mąż pani Tekli, starszy o 20 lat, był w kadrze zarządzającej kopalnią w Borysławiu. Dlatego też systematycznie odwiedzała Warszawę. – Babcia jeździła na defilady z Piłsudskim – opowiada jej wnuk, Adam Stachowski. Gliwiczanka nigdy nie uprawiała żadnych sportów, mimo to cieszyła się doskonałą formą. – Zawsze lubiła jeść tłusto, wszystko na smalcu, dużo jajek. Piekła fantastyczne torty i robiła przepyszne pieczyste – wspomina pan Adam. ŚlUW


Piątek, 15 czerwca

»7

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Gdzie na wakacje? - Nic się nie zmieniło od zeszłego roku - nadal najbardziej popularnym kierunkiem wakacyjnym wśród raciborzan jest Chorwacja- informuje doradca Turystyczny Karolina Jureczko z biura Siesta. Najczęściej

REKLAMA

wybieranymi miesiącami na urlop jest czerwiec, gdy kończy się rok szkolny i wrzesień, gdzie sezon trwa, ale w kurortach jest już mniej ludzi. Jeżeli chodzi o wakacje z dziećmi, to najbardziej polecam Grecję.

Jeżeli ktoś chciałby wyjechać w bardziej egzotyczne miejsca, to nasze biuro podróży posiada również ciekawe oferty m.in. do: Meksyku, Jamajki, Dubaju czy Dominikany - informuje Karolina Jureczko.

Rozpoczynamy wakacje


Rozpoczynamy wakacje REKLAMA

REKLAMA

»8

Piątek, 15 czerwca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 15 czerwca REKLAMA

REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»9

Rozpoczynamy wakacje


Rozpoczynamy wakacje

» 10

Piątek, 15 czerwca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dbaj o klimatyzację z firmą MADAG! czy klimatyzatorów do mowych używanych obecnie w wielu domostwach. Ciepłe powietrza ulega schłodzeniu dzięki czynnikowi chłodzącemu, który krąży w układzie urządzenia. Następuje proces, który najprościej można określić „wymianą czynnika”, czyli cykliczną zmianą stanu skupienia z ciekłego w gazowy. Skutkiem takiego przejścia jest znaczne obniżenie temperatury gazu oraz ponowne jego przejście w stan ciekły.

Używaj klimatyzacji nawet w zimie

Układ klimatyzacji skazany jest na pracę w trudnych warunkach, w wysokich i niskich temperaturach. Nieodłączna jest także duża różnica ciśnień. Aby klimatyzacja cieszyła użytkownika długim i efektywnym działaniem, konieczne jest jej umiejętne używanie. Choć wydawać by się mogło, że jej rzadkie używanie pozwoli nam cieszyć się nią dłużej, wcale tak nie jest. To właśnie częste używanie przyczynia Jak powstaje się do przedłużenia jej żywotprzyjemny chłodek? ności. Dzieje się tak, gdyż cały Ogólnie r zecz biorąc, układ klimatyzacji smarowany działanie klimatyzacji w samo- jest olejem, który jest w jego chodach jest bardzo zbliżone wnętrzu i dociera do wszystkich do zasady działania lodówek zakątków układu. NajważnieREKLAMA

jszym elementem wymagającym smarowania jest kompresor, który dzięki olejowi chroniony jest przed korozją oraz degradującym go tarciem. Latem, gdy temperatury sięgają ponad trzydziestu stopni Celsjusza, wnętrze samochodu może nagrzać się nawet do 50-60 stopni C, ważne jest, by przed włączeniem klimatyzacji przewietrzyć wnętrze samochodu. Wtedy klimatyzacja o wiele lepiej sobie radzi sobie ze schłodzeniem powietrza, co dodatkowo pozwala jej na pracę w sposób cykliczny. Stała wymiana czynnika chłodzącego nie jest niestety możliwa, gdyż jego obieg składa się z kilku etapów: rozprężenie – oddanie energii – droga do procesu skroplenia – ponownie rozprężenie itd.

Jak serwisować klimatyzację?

Jeśli klimatyzacja przestaje być odpowiednio wydajna, szyby w pojeździe zaczynają parować a z układu wentylacji zaczyna wydobywać się nieprzyjemny zapach, są to zdecydowane sygnały, że pora wybrać się do wyspecjalizowanego serwisu. Każdy użytkownik powinien przynajmniej raz w roku dokonać standardowych czynności polegających na wymianie fil-

tra kabinowego, czyszczeniu kanałów dystrybucji powietrza do wnętrza samochodu, odgrzybienie parownika, sprawdzenie drożności kanału odprowadzającego skropliny z parownika klimatyzacji oraz czyszczenie wlotów powietrza umieszczonych na zewnątrz pojazdu. Dodatkowo, jeśli samochód użytkowany jest w warunkach podwyższonego zanieczyszczenia np. w dużym mieście, na bezdrożach, czy parkowany jest w otoczeniu drzew zabiegi te powinniśmy wykonywać dwa razy w roku, najlepiej wiosną i wczesną jesienią. Nie rzadziej niż co dwa lata powinniśmy dodatkowo wykonać osuszanie układu klimatyzacji z wilgoci oraz uzupełnić czynnik chłodzący do wymaganego poziomu. Nieprzyjemny zapach wydobywający się z nawiewów powinien być dla użytkownika sygnałem, że do klimatyzacji wdarł się grzyb, co wywoływać może alergie, a z pewnością powoduje podrażnienia górnych dróg oddechowych. Tutaj z pomocą bezsprzecznie przyjdzie nam zabieg ozonowania wnętrza pojazdu. Zabieg ten, dzięki silnemu działaniu utleniającemu zabija pleśnie, grzyby, roztocza, bakterie oraz wirusy.

Błędy serwisowe. Jak ich unikać?

Serwisowanie układu klimatyzacji ze względu na jego złożoną budowę powinno być przeprowadzane wyłącznie w wyspecjalizowanych punktach, które dysponują odpowiednim sprzętem jak i wyszkolonym personelem. Użytkownik powinien wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę by mieć pewność, że usługa została wykonana poprawnie. Często popełnianym błędem jest wymiana filtra kabiny bez wcześniejszego oczyszczenia kanałów odprowadzających. Kolejnym błędem jest

MADAG

W dzisiejszych czasach kupując samochód w większości przypadków dostajemy klimatyzację w standardzie. Ułatwia ona zdecydowanie podróż w upalne dni. Choć większość kierowców nie jest w stanie zrezygnować z tego niebywałego udogodnienia, to jednak niewielu wie, jak należycie z niej korzystać, aby działała poprawnie i nie szkodziła zdrowiu. W ciągu dziesięciu ostatnich lat klimatyzacja w samochodach przestała być luksusem dla wybrańców. Obecnie blisko 80% pojazdów zjeżdżających z linii produkcyjnej posiada ją w standardzie. Układ klimatyzacji, mimo ograniczonego zakresu zadań, jest układem technologicznie dość złożonym, a co za tym idzie wymaga poprawnej eksploatacji. Klimatyzacja, która została zaniedbana przez użytkownika samochodu, nie tylko nie będzie spełniała swego zadania w odpowiednim stopniu, ale przy okazji może okazać się szkodliwą dla zdrowia kierowcy i pasażerów.

skracanie czasu wytwarzania próżni, czyli podciśnienia koniecznego do usunięcia pozostałej ilości czynnika chłodzącego oraz powstałej wilgoci. Niestety, wiele serwisów z chęci przyspieszenia usługi nie zwykła stosować się do zalecanego czasu, co może powodować trwałe uszkodzenie kompresora. Niewybaczalnym błędem jest również uzupełnianie czynnika chłodzącego na „oko”. Informacje o nominalnej ilości znajdują się najczęściej w formie naklejki umieszczonej w komorze silnika. Gdy ich brak, dane takie powinien podać producent układu klimatyzacji.

AUTOSERWIS, ul. Rybnicka 61, tel. 32 415 25 98 Czynne: Pon-Pt: 8.00-18.00, Sobota: 8.00-13.00 STACJA DIAGNOSTYCZNA, ul. Rybnicka 63, tel. 32 414 95 21 Czynne: Pon-Pt: 7.00-20.00, Sobota: 7.00-14.00 STACJA DIAGNOSTYCZNA, ul. Opawska 155, tel. 32 307 30 20 Czynne: Pon-Pt: 7.00-20.00, Sobota: 7.00-13.00 47-400 Racibórz, email: madag61@op.pl


Piątek, 15 czerwca REKLAMA

REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» 11

Rozpoczynamy wakacje


Rozpoczynamy wakacje REKLAMA

REKLAMA

» 12

Piątek, 15 czerwca REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 15 czerwca REKLAMA

REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» 13

Rozpoczynamy wakacje


Rozpoczynamy wakacje REKLAMA

REKLAMA

» 14

Piątek, 15 czerwca REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 15 czerwca

» 15

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

MODA DLA CAŁEJ RODZINY

Rozpoczynamy wakacje

na poniedziałek

11.06.2018 18.06.2018

od lewej 3 zł,10 zł,10 zł 8 zł

16 zł

bluzka 10 zł spódnica 12 zł

bluzka 10 zł spódnica 12 zł

16 zł

10 zł

TOMMY HILFIGER 38 zł

RALF LAUREN 24 zł

22 zł

18 zł

torebka 22 zł, buty 24 zł

od lewej: 24 zł, 26 zł

24 zł

MODA DLA CAŁEJ RODZINY

od lewej: 24 zł 24 zł

OFERTA UL. REYMONTA 14

45 zł

18-22.06 sklep otwarty do godz. 20.00 *oferta do wyczerpania zapasów


Rozpoczynamy wakacje REKLAMA

» 16

Piątek, 15 czerwca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 15 czerwca REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» 17

Rozpoczynamy wakacje


Rozpoczynamy wakacje

» 18

Piątek, 15 czerwca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zdobądź swój szczyt

I SPEŁNIAJ MARZENIA

Polska » Młoda, uśmiechnięta blondynka, od zawsze zaraża innych swoją pozytywną energią. Od 3 roku życia towarzyszy jej rdzeniowy zanim mięśni, później wylądowała na wózku, mimo to realizuje swoje pasje związane z górami i namawia innych do spełniania swoich marzeń. A.C.G.: Oczywiście, że się bałam. Taka wyprawa to nie lada wyzwanie. Najwyższy szczyt Afryki, inny kontynent i uczestnicy, których spotykasz pierwszy raz w życiu i z którymi tworzysz zespół -  to wymagało odwagi. Lecz odwaga wiczAngelika Chrapkie jest tam, gdzie pojawia się do przyjedzie strach, a mimo to działasz! Gądek ździerniku na bo To było jedno z najważniej- Raci rza w pa gdzie szych dla mnie przeżyć. Na- Raciborskie Wiatraki, dach, go zy pr uczyłam się na tej wyprawie opowie o swoich je bardzo wiele. iru ach i zainsp

Pełna pasji kobieta, zdobyła jako pierwsza osoba z SMA (rdzeniowy zanik mięśni) w Polsce uprawnienia nurkowe. Wzięła udział w wyprawie na najwyższe wzniesienie Afryki - Kilimandżaro, a także zdobyła najwyższe szczyty Polski - Rysy i Mnicha. Poznajmy Angelikę, kobietę, która pokonuje lęki i słabości, by spełniać swoje marzenia.

podróż oich do spełniania sw A.O.: Wydałaś swoją pierw- każdego na oż stałam w kość, bo miałam mało szą książkę: „ Zdobądź swój marzeń. Będzie m autorki: sił i jeszcze trzęsłam się z zim- szczyt”. Jaką podróż najle- również kupić książkę ”. yt cz na. Rodzice jednak nas nie za- piej wspominasz i dlaczego? „Zdobądź swój sz

Anna Obuchowska: Skąd u ciebie wzięła się taka pasja związana ze wspinaczkami górskimi? Angelika Chrapkiewicz-Gądek: Urodziłam się i wychowałam w Zakopanem. Każdego dnia spoglądałam na nasz cud natury, Tatry. Rodzice zabierali mnie i mojego brata na górskie wycieczki, licząc, że rozbudzą w nas miłość do gór i do ekstremalnych przeżyć. Pamiętam ważny moment. Kiedy jeszcze jako dziecko poruszałam się o własnych siłach zrobiliśmy wycieczkę Drogą pod Reglami. Nastąpiło załamanie pogody. Pamiętam, że byliśmy przemoknięci, ale szliśmy dalej. Naszym celem była Wielka Krokiew. Wówczas jako mała dziewczynka mocno do-

trzymali, bo wiedzieli, że albo to nas zahartuje albo nie. Byłam z siebie bardzo dumna i wtedy TO poczułam! Drugi, już bardziej świadomy moment rodzącego się uczucia do gór, był wówczas kiedy miałam 15 lat. Poruszałam się już na wózku. Marzyłam żeby znaleźć się gdzieś wyżej niż Morskie Oko. Przyjaciele zaproponowali mi wspólne wyjście do Doliny Pięciu Stawów Polskich metodą na „barana”. Byli doświadczeni w górach. I właśnie podczas tej wyprawy moje serce wypełniła miłość. Chłonęłam każdy moment, każdy widok. Poczułam się naprawdę szczęśliwa. Frajda z tej wycieczki rozbudziła mój apetyt i już wiedziałam, że będę wracać w góry jeszcze wielokrotnie.

A.C.G.: Tak, jest w niej zapis wielu moich przygód i przemyśleń, po to by zainspirować innych do spełniania marzeń. Każda podróż wnosi coś wartościowego do mojego życia, przesuwa horyzont. W książce opisałam przygody między innymi w Tajlandii i Kambodży, niedawno jednak wróciłam z Namibii i mam kolejny bagaż cudownych doświadczeń. Być może znajdzie miejsce w drugiej książce.

A.O.: Dużo podróżujesz po Polsce i świecie. Czy zdarzyły ci się jakieś zabawne historie? A.C.G.: Bardzo wiele było takich sytuacji. Każda podróż jest inna, za każdym razem spotykam wiele ciekawych osób, które niejednokrotnie kończą się długimi relacjami i zabawnymi historiami. Zapewne będę A.O.: Brałaś udział w wypra- miała możliwość opowiedzieć wie na Kilimandżaro - nie wam kilka w Raciborzu. bałaś się takiej ciężkiej wyprawy? A.O. : Jako osoba na wózku codziennie udowadniasz, że niepełnosprawność nie powinna przekreślać marzeń. Jaką radą chciałabyś się podzielić z innymi, którzy uważają, że wózek to koniec świata?

A.C.G.: Myślę, że rada, o którą pytałaś w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością jest uniwersalna. Nie skupiajmy się na tym czego nam brakuje, tylko szukajmy pomysłu, rozwiązań i drogi, by spełnić swoje marzenie. Każdy z nas ma tak wiele, tylko zapomina o tym, że życie jest zbyt krótkie, aby siedzieć w miejscu i nie realizować marzeń.

A.O.: Kto jest dla ciebie największym autorytetem i dlaczego? A.C.G.: To bardzo obszerny temat. Mam wiele autorytetów w różnych dziedzinach życia. Ale takim największym była moja mama. To ona przekazała mi najważniejsze dla mnie drogowskazy - lekcję, że warto cieszyć się życiem, realizować pasje, to co się czuje i chłonąć każdy dzień. Lubię też inspirować się innymi, bo ich sukcesy A.C.G.: Moja rada brzmi: A.O.: Jakie plany na najbliż- są dla mnie nadzieją i siłą, że skupcie się na rzeczach, w ro- sze lata związane z podróża- warto działać. bieniu których niepełnospraw- mi chciałabyś zrealizować? Zdjęcia z oficjalnego Fanpage Angeliki ność wam nie przeszkadza i nie A.C.G.: Nie mam jeszcze skupiajcie się na tym, co wam konkretnego kierunku, wiem uniemożliwia. Nawet jeśli wy- tylko jedno: będzie daleki. daje wam się coś trudne, szukajcie rozwiązań i wychodźcie A.O.: Co chciałabyś przekaz inicjatywą. Nie pozwólcie, aby zać innym, którzy chcą spełwasz duch był niepełnosprawny, niać swoje marzenia, ale tego tak jak wasze ciało. nie robią?


Piątek, 15 czerwca REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» 19

Rozpoczynamy wakacje


Ogłoszenia

» 20

Piątek, 15 czerwca

Ogłoszenia drobne DLA DOMU Meble Sprzedam meble młodzieżowe sprzedam zadbane meble młodziezowe cena 200zł. Tel. +48669672300, 695777681. e-mail: vici12@autograf.pl. Meble na wymiar i zabudowy solidnie i na raty -M.B. Racibórz Firma meblarska oferuje wykonanie eleganckich i funkcjonalnych mebli na wymiar, szaf, mebli kuchennych, biurowych, do sypialni, pokoju dziennego czy pokoju dziecka.Zadzwoń, a przyjedziemy wykonamy projekt, dostarczymy i zamontujemy gotowe meble. Tel. kom.: 661 669 069. e-mail: mirben@wp.pl. https://meblebenedykt.pl/meble-na-wymiar.html.

FINANSE Usługi finansowe AT-B Finanse - nowe biuro kredytowe Zapraszamy do naszego nowego biura.W swojej ofercie mamy: kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, chwilówki, pożyczki pozabankowe, kredyty dla firm i rolników. Szybka decyzja, wypłata w tym samym dniu. AT-B finanse Racibórz, ul. Browarna 2. Tel. kom.: 534 944 666. Bez Komornika! Bez BIK! Bez Baz - pożyczki dla zadłużonych Pożyczki z gwarantem (osoba pełniąca rolę żyranta), wysoka kwota pożyczek nawet do 25 000 zł, okres spłaty pożyczki od 12 do 48 miesięcy, bez dodatkowych zaświadczeń, możliwości zadłużenia w BIK, KRD, zajęcie komornicze, oferta już od 18 lat. e-mail: portfel24@portfel24.eu. http://www. pozabanki.com.pl/rapida-money/.

KOMPUTERY Usługi Naprawa komputerów z dojazdem - profesjonalnie i szybko 24/7 Mobilny Serwis Komputerowy z dojazdem do klienta - 10 lat rynku IT. Zaufaj doświadczeniu i postaw na skuteczne rozwiązania. Profesjonalne podejście, diagnostyka i szybka naprawa. Tel. 731 510 433.

MOTORYZACJA Inne Skup aut Tel=697 459 184 Dziś dzwonisz Dziś sprzedajesz ! Skup aut za gotówkę - Racibórz. Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! Tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz złomujemy każde auta bez wyjątku tel.888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie koncesja, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel. : 530-312-312. Tel. kom.: 888-10-20-80. e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Skup-samochodów także złomowanie Racibórz tel.530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, REKLAMA

uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel. : 530-312-312. Tel. kom.: 888-10-20-80. e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl. Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis. Tel. kom.: 692 191 585. e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl.

Wakacyjna praca w Niemczech dla studentów. Wysokie zarobki, opieka koordynatora oraz dobre warunki mieszkaniowe. Chętni na wyjazd w czerwcu otrzymują darmowy przejazd do DE. Kontakt: Racibórz Ul. Solna 1/2 tel: 32 419 18 76.

OGŁOSZENIE TYGODNIA! Ośrodek wypoczynkowy AQUABRAX w Szymocicach

ZATRUDNI

Skup samochodów - Gotówka - Tel 664 087 328 Racibórz ! Skupujemy wszystkie samochody. Interesują nas auta w pełni sprawne, zadbane , a także te do napraw , skorodowane lub bez ważnych opłat. Płacimy gotówką - Najlepsze ceny! Dojazd do klienta w godzinę od zgłoszenia. Min. formalności. Wycena gratis. Tel. kom.: 664 087 328. e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl.

NIERUCHOMOŚCI Działkę sprzedam Sprzedam działkę oraz pole Sprzedam działkę budowlaną w Żerdzinach na ul. Ogrodowej o pow. 12 arów oraz grunty orne o pow. 1 ha bezpośrednio sąsiadujące z działką. Spokojna, zielona okolica, pełny dostęp do mediów. Cena do uzgodnienia. Tel. kom.: 692977148.

Inne Dom Tworków, działki budowlane Dom pow 172 m2 Tworków -240.000 zł. Działka budowlana 5000 m2 Tworków - 165.000 zł. Działka budowlana Owsiszcze 6090 m2 - 159.000 zł. Budynek usługowy Tworków - 179.000 zł. Działka budowlana Owsiszcze - 28.000 zł. Działka budowlano - rolna Bieńkowice . Tel. kom.: 516173011. e-mail: kasza.tomasz@op.pl.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel. : 32 419 82 60 .

PRACA Dam pracę Praca opiekunki seniorów w Niemczech Praca opiekunki seniorów w Niemczech. Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy! Zadzwoń 517174070 , Promedica24. Praca w restauracji Dworek Szukasz pracy w przyjemnym otoczeniu i atmosferze? Lubisz kontakt z ludźmi? Dobrze się składa! Restauracja Dworek w Szonowicach, znajdująca się 9 kilometrów od Raciborza, zatrudni na pełny lub pół etatu osobę do obsługi recepcji hotelowej i baru. Poszukiwani są również kelnerzy na weekendy. Wyślij swoje CV ze zdjęciem na adres: biuro@restauracja-dworek.pl, tel.: 501 175 396. Wakacyjna praca w Niemczech dla studentów

na pełny etat

PRACOWNIKA BIUROWEGO /RECEPCJONISTĘ.

e-mail biuro@braxton.pl tel.32 415 75 85 Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji Personelu Opiekuńczego Firma Promedica24 - lider usług opiekuńczych poszukuje osób do pracy w Rekrutacji Personelu Opiekuńczego w Raciborzu. Jeśli posiadasz co najmniej roczne doświadczenie w sprzedaży lub obsłudze klienta i czynne prawo jazdy aplikuj: . e-mail: kariera@promedica24.pl. https://promedica24.com.pl/o-firmie/kariera/. Ładowacz Nieczystości Stałych PUK EMPOL Sp. z o.o. zatrudni Ładowacza Nieczystości Stałych oraz Sortowacza Odpadów. Umowa o pracę, pełen etat, praca od pon. do piątku, na terenie Raciborza. Tel. kom.: 887227003. e-mail: biuroraciborz@pukempol.pl. Pomocnika konserwatora Do prac konserwatorskich zakładu szukam ,soboty po godzinach,recista . Tel. kom.: 607356934. Szukam pracowników Uwaga! Poszukujemy do pracy w Austrii (Tirol) spawaczy TIG I POMOCNIKÓW. Zapewniamy zakwaterowanie oraz dojazd do miejsca pracy z zakwaterowania.Zatrudnienie na austriackich warunkach (13 i 14 wypłata). Kontakt pod nr telefonu +48 602 643 803, 608628883. e-mail: office@ bryndalgmbh.at. Ligonia, 2. Praca od zaraz Firma dekarsko- budowlana zatrudni na stanowisku dekarz, murarz lub pomocnik budowlany, szczegóły pod nr tel. 507 655 047. Tel. kom.: 507 655 047. Dekarz Zatrudnię dekarza od zaraz. Tel. kom.: 602888509. Praca dla elektromontera oraz operatora Zatrudnimy wykwalifikowanego elektromontera z uprawnieniami oraz pracownika na stanowisko operatora ładowarko-koparki.. Tel. kom.: 602 100 421. e-mail: elektrowskaz@elektrowskaz.pl. Praca fizyczna dla mężczyzn Praca fizyczna dla mężczyzn przy produkcji wyrobów grafitowych, niewymagająca kwalifikacji. Również dla emerytów. Kontakt: Przedsiębiorstwo Majnusz, ul. Piaskowa 11 Racibórz, tel. 32 415 96 65.. Tel. : 32 415 96 65. e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Elektromonter ARMEX AUTOMATYKA Sp. z o.o. z Raciborza zatrudni doświadczonego elektromontera do prefabrykacji szaf sterowniczych. CV proszę przesyłać na adres mailowy. Tel. : 324154090. e-mail: armex@ armex.biz.pl. www.armex.biz.pl.

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. Sprzedawca Inter Cars S.A. Firma Inter Cars S.A. przyjmie do pracy sprzedawcę. Wymagamy: motywacji, zaangażowania, mile widziane doświadczenie z branży technicznej. Oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w nowoczesnej firmie, atrakcyjne wynagrodzenie. e-mail: katarzyna.pawlik@intercars.eu. Praca przy produkcji w Czechach Miejsce pracy Pilzno. Wynagrodzenie płatne w Koronach Czeskich. około 3400 – 3600 zł netto miesięcznie. Opłata za nocleg 1500 KC, około 250 zł miesięcznie. Praca dla kobiet i mężczyzn. Umowa o pracę z czeską firmą, na warunkach czeskich. Tel. : 733919733, 790219388. e-mail: praca@arpro.pl. arpro.pl.

Za granicą Szukam pracowników Uwaga! Poszukujemy do pracy w Austrii (Tirol) lakiernik przemysłowy. Zapewniamy zakwaterowanie oraz dojazd do miejsca pracy z zakwaterowania. Zatrudnienie na austriackich warunkach (13 i 14 wypłata). Prosimy o wysłanie CV Praca od zaraz. Tel. : 608628883, 602 643 803. e-mail: office@ bryndalgmbh.at.

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki zrębki wędzarnicze przyprawy jelita i osłonki szynkowary maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00-15:00. Tel.: 32 415 21 36. e-mail: sklep@ tradismak.pl. www.tradismak.pl.

TURYSTYKA

REKLAMA

Last minute Wczasy w Chorwacji Z przyczyn losowych odsprzedam wczasy w Chorwacji ( Drvenik ) dla 2 os. w terminie 16.06.2018 r .- 27.06.2018 r. Cena zakupu 3040,00 zł. Sprzedam za 2500,00 zł. W cenie przejazd autokarem, wyżywienie HB, pokój 2 os. z widokiem na morze. Tel. kom.: 888718250.

Oferty krajowe Wycieczki dla seniorów Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza na wycieczki: 28.06.2018 r. - kopalnie w Tarnowskich Gorach i Dąbrowie Górniczej, 20 i 21.07.2018 r. muzea w Warszawie (dofinansowane przez Prezydenta Miasta).. Tel. kom.: 669 64 54 74.

ZDROWIE Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21 . Tel. : 32 415 42 16. Tel. kom.: 601 159 548. Praktyka stomatologiczna Lek.stom. Grażyna Serwinowska-Awsiuk przyjmuje w ramach NFZ pn., śr. 14-19; wtorek 9-13. Prywatnie czw. 14-19, piątek na telefon. Ul. Żorska 45/2. Tel.: 324151706, 324177640. Tel. kom.: 665053699.

MOTORYZACJA Kupię SKUP-SAMOCHODÓW RYBNIK TEL.530-312312 TAKŻE ZŁOMOWANIE 24/H Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne,

uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. tel.: 530-312-312. tel. kom.: 888-10-20-80. e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl. RYBNIK ZŁOMUJEMY KAŻDE AUTA BEZ WYJĄTKU TEL.888-10-20-80 z nami złomujesz legalnie koncesja, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbiera. Tel.: 530-312-312, 888-10-20-80. e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

PRACA Dam pracę SZUKAM PRACOWNIKÓW Uwaga! Dam pracę w Austrii lakiernik przemysłowy, spawacz TIG, pomocnik. Zapewniamy zakwaterowanie oraz dojazd do miejsca pracy z zakwaterowania. Zatrudnienie na austriackich warunkach (13 i 14 wypłata). Kontakt pod nr telefonu +48 602 643 803, e-mail: office@bryndalgmbh.at.

PRACA Dam pracę SZUKAM PRACOWNIKÓW Uwaga! Dam pracę w Austrii lakiernik przemysłowy, spawacz TIG, pomocnik. Zapewniamy zakwaterowanie oraz dojazd do miejsca pracy z zakwaterowania. Zatrudnienie na austriackich warunkach (13 i 14 wypłata). Kontakt pod nr telefonu +48 602 643 803, e-mail: office@bryndalgmbh.at.


Piątek, 15 czerwca

» 21

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

GŁOSZENIE

GŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

Ogłoszenia

GŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kościuszki 48/7; III piętro, 3 pokoje, korytarz, kuchnia, łazienka i komórka o powierzchni użytkowej 58,08 m2, przynależna piwnica o powierzchni 4,21 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie 27/7; II piętro, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i WC o powierzchni użytkowej 32,76 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

Adres: Racibórz, ul. Kasprowicza, garaż nr 1; garaż murowany, w zabudowie szeregowej, powierzchnia 15,74 m2

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3352/164 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,1499 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3087/63 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0997 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3338/180 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0806 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035426/3

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00028338/7

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00029791/7

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

66 000 zł

5.

Cena wywoławcza

41 000 zł

5.

Cena wywoławcza

13 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

19 lipca 2018 r. godz. 10.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

19 lipca 2018 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

19 lipca 2018 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

6 600 zł, termin wpłaty – 12 lipca 2018 r.

7.

Wadium

4 100 zł, termin wpłaty – 12 lipca 2018 r.

7.

Wadium

1 300 zł, termin wpłaty – 12 lipca 2018 r.

8.

Przeznaczenie w miejsco- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wym planie zagospodarowania przestrzennego

8.

Przeznaczenie w miejsco- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wym planie zagospodarowania przestrzennego

8.

Przeznaczenie w miejsco- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług publicznych wym planie zagospodarowania przestrzennego

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

GŁOSZENIE

GŁOSZENIE

GŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie 27/1; parter, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i WC o powierzchni użytkowej 32,54 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3087/63 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0997 ha

2.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00028338/7

4.

Forma zbycia nieruchomości

5.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Różana 3/4; I piętro, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 37,09 m2 oraz przynależna piwnica o powierzchni 7,41 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Eichendorffa 20/2; parter, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i WC o powierzchni użytkowej 34,65 m2, przynależna piwnica o powierzchni 1,12 m2

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 4113/38 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0723 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3218/194 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0277 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00033171/6

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031347/7

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Cena wywoławcza

50 000 zł

5.

Cena wywoławcza

68 000 zł

5.

Cena wywoławcza

45 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

17 lipca 2018 r. godz. 11.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

17 lipca 2018 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

17 lipca 2018 r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

5 000 zł, termin wpłaty – 10 lipca 2018 r.

7.

Wadium

6 800 zł, termin wpłaty – 10 lipca 2018 r.

7.

Wadium

4 500 zł, termin wpłaty – 10 lipca 2018 r.

8.

Przeznaczenie w miejsco- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wym planie zagospodarowania przestrzennego

8.

Przeznaczenie w miejsco- tereny zabudowy usługowej wym planie zagospodarowania przestrzennego

8.

Przeznaczenie w miejsco- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wym planie zagospodarowania przestrzennego

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl


Rozrywka

» 22

Piątek, 15 czerwca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

18 CZERWCA, GODZ. 19.30, RCK DK STRZECHA UL... LONDZINA 38 PREMIERA SPEKTAKLU „KRWAWE HISTORIE” – TEATR TETRAEDR

15 CZERWCA, GODZ. 20.00, RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 PREMIERA SPEKTAKLU „BLASZANY BĘBENEK” – TEATR TETRAEDR BLASZANY BĘBENEK na podstawie powieści Güntera Grassa to kolejny spektakl Teatru TETRAEDR. Reżyserem spektaklu jest instruktor grupy: Grażyna Tabor. W obsadzie: Agnieszka Rajda, Łukasz Czogalik, Jakub Tabor, Marcin Franaszek. Wstęp 10,- honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’

16-17 CZERWCA, TEREN MIASTA RACIBÓRZ DNI RACIBORZA Tegorocznymi gwiazdami obchodów Dni Raciborza będą MARGARET i DE MONO. Szczegóły dotyczące imprez towarzyszących obchodom znajdują się na plakatach i ulotkach. Zachęcamy do zapoznania się z programem. Wstęp wolny

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Tym razem TEATR TETRAEDR DZIECIĘCA SCENA wziął na swój warsztat zbiór wierszy i ballad z ANTOLOGII POEZJI DZIECIĘCEJ, których treść niegdyś służąca pouczaniu i portretowaniu wad dziecięcych, dziś może być przyjęta z przymrużeniem oka. Spektakl oparty na wierszach S. Jachowicza, buduje atmosferę grozy i strachu, mówiąc o łakomstwie, lenistwie, poplamionych sukienkach, niemyciu rąk, okrucieństwie wobec zwierząt i niszczeniu książek. Bawi się formami i różnymi sposobami budowania napięcia wokół tych tematów. Wstęp 10 zł. honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’

21 CZERWCA, GODZ. 17.00, RCK DK STRZECHA UL.. LONDZINA 38 KONCERT GALOWY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA STRZECHA IM. JOLI RYMSZY ZPiT STRZECHA tym razem w szczególnym programie śląsko – narodowym PO NASZYMU DLA NIEPODLEGŁEJ, przygotowanym z myślą o obchodach 100-lecia uzyskania przez Polskę niepodległości. W programie tańce, śpiewy i zabawy m.in. z ziemi opoczyńskiej i lubuskiej. Zobaczymy także przepiękne tańce narodowe jakimi są dostojny polonez, elegancki mazur i energetyczny krakowiak. Przede wszystkim reprezentowany będzie obszar całego Śląska – od regionu dolnośląskiego, przez bogaty folklor ziemi raciborskiej, górnośląskiej oraz Śląska Cieszyńskiego aż do energetycznych tańców górali śląskich. Koncert jest uroczystym zwieńczeniem 64 sezonu artystycznego wszystkich sześciu grup Zespołu. Zapraszamy w barwną i radosną podróż z folklorem. Koncertowi towarzyszyć będzie

wystawa: „Śląskie kobiety – polskie twierdze”. Prezentuje ona sylwetki 42 kobiet – zapomnianych bohaterek czasów walki o polską tożsamość narodową Śląska. Ukazuje kobiety walczące w powstaniach, przechowujące broń, sanitariuszki, lekarki, kurierki, a także odważne agitatorki sprawy polskiej. Nie zbraknie też dzielnych matek uczących po kryjomu swoje dzieci języka polskiego. Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia niepodległości. Wystawa ukazuje wkład kobiet w odzyskanie ŚLĄ SKIE BIETY przez Polskę Niepodległości, ich istotną rolę wKO pielęgnowaniu POLSKIE TWIERDZE i przekazywaniu polskiego dziedzictwa niematerialnego, ponadto jest uczczeniem przypadającej w listopadzie 2018 r. setnej rocznicy uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. wystawa Projekt ma charakter edukacyjny, a jego realizacja przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie wiedzy na temat odzyskania i odbudowy państwowości, aspektu regionalnego i lokalnego tych wydarzeń. Wstęp 10 zł. honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’

23 CZERWCA, GODZ. 20.00, DZIEDZINIEC ZAMKU PIASTOWSKIEGO W RACIBORZU KONCERT KK PEARLS NA wernisaż ŚLĄSKIE KOBIETY ROZPOCZĘCIE LATA 2018 POLSKIE TW Miasto Racibórz, Raciborskie Centrum Kultury oraz Zamek Piastowski zapraszają na koncert plenerowy z okazji rozpoczęcia lata. Udział w koncercie jest bezpłatny. Wystąpią muzycy z Izraela, Kolumbii oraz Polski, czyli niezwykły i wyjątkowy w swoim rodzaju projekt Muzyczny Krzysztofa Kobylińskiego – KK Pearls. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny

IERDZE

Wystawa oraz projekcja filmu pt. ŚLĄSKIE KOBIETY POLSKIE TWIERDZE w ramach Koncertu Galoweg o ZPiT STRZECHA im. Joli Rymszy

Bilety w cenie: 10 zł do nabycia w kasach RCK i na stronie www.rck.com.pl Honorowane raciborskie karty: „Senior60+” i „Rodzina +”

21 czerwca 2018 o godz.17 RCK DK STRZECHA, ul. Lond

.00

zina 38

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

Runnersi z Eko-Okien drudzy w Formoza Challenge 2018 Oborniki Racibórz » Michał Miczek, Piotr Gucik, Adam Dudacy, Grzegorz Głowczak i Michał Depta z Eko-Okna Runners Team zajęli drużynowo 2. miejsce w trudnym i prestiżowym Formoza Challenge 2018 w Obornikach. Wystartowali w biegu wojskowym z przeszkodami na dystansie 10 km. Tor przeszkód został zaprojektowany i wykonany przy udziale instruktorów, żołnierzy i byłych żołnierzy JW Formoza i odpowiada swoimi poziomem trudności torom szkoleniowym dla żołnierzy jednostek sił specjalnych. To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdującej się w rejonie Toru Motocrossowego w Obornikach rozstawione są przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz odporność. Formoza Challenge oznacza pokonanie samego siebie i własnych słabości. Stawienie czoła wyzwaniom, które musimy pokonać zarówno fizycznie i mentalnie. To nie jest zwykły bieg – to test samego siebie. W poprzednich dwóch edycjach udział wzięło blisko 3000 zawodników, którzy przy-

jechali do Obornik z całej Polski. Choć dla Formozy jest to sztandarowa lokalizacja, a wydarzenie było dwudniowe. Na trasie Formoza Challeng team znajdowało się ok. 100 przeszkód zarówno naturalnych, jak i sztucznych. Przeszkody z wykorzystaniem wiedzy J.W. Formoza oraz sprzętu tej i innych jednostek wojskowych. Obecne były

także przeszkody wodne (pokonywanie zbiorników wodnych), strzelnice, przeszkody mentalne (zagadki, łamigłówki), wymagające przenoszenia przedmiotów - relacjonują swój udział w imprezie zdobywcy drugiego miejsca. Red. fot. nadesłane

Pieczarki faszerowane

szpinakiem i serem typu feta Pieczarki można przygotować dzień wcześniej i przechować w lodówce, na drugi dzień włożyć tylko do piekarnika. 1 kg średnich pieczarek (może być nieco więcej) 450 g siekanego mrożonego szpinaku 1 średnia cebula pokrojona w kostkę 250 g sera typu feta 3 duże posiekane ząbki czosnku 0,5 łyżeczki mielonego pieprzu 0,5 łyżeczki świeżo startej gałki muszkatołowej 2 łyżeczki masła olej (do smarowania kapeluszy) Z pieczarek usunąć nóżki i drobno pokroić. Na roztopionym maśle zeszklić cebulę i pokrojone nóżki. Wszystko podsmażyć, następnie dodać zamrożony szpinak (lub lekko rozmrożony). Całość smażyć aż wyparuje cała woda ze szpinaku. Na końcu dodać ser typu feta, czosnek, pieprz, gałkę muszkatołową i mieszać aż ser się rozpuści. Kapelusze po zewnętrznej stronie posmarować olejem i posolić. Blaszkę wysmarować olejem i ułożyć kapelusze skórką do do dołu. Do każdego grzyba nałożyć łyżeczkę masy szpinakowej. Piec w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 15 minut (grzanie górne i dolne).

www.smakiweroniki.pl

22

RC


Piątek, 15 czerwca

» 23

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie 34,90 zł

Drogówka z Raciborza odnalazła zaginionego 23-latka z Rybnika Racibórz » W sobotni poranek 9 czerwca zakończyły się poszukiwania zaginionego 23-latka z Rybnika. Mężczyzna został znaleziony około godz. 7:45 przez policjantów z raciborskiej drogówki. Zmęczony i wycieńczony chodził po polu przy drodze pomiędzy Raciborzem a Zawadą Książęcą. Policjanci zaopiekowali się nim do czasu przyjazdu pogotowia. Poszukiwania 23-latka trwały ponad dobę i wymagały zaangażowania dużej liczby policjantów, a także rozgłosu w mediach. Policjanci podczas patrolu zauważyli mężczyznę błąkającego się w polu. Mając na względzie ogłoszone przez rybnicką komendę policji poszukiwania za młodym mężczyzną posta-

nowili sprawdzić czy to nie jest zaginiony. Przypuszczenia się potwierdziły. Mundurowi widząc stan w jakim znajdował się mężczyzna, wezwali pogotowie i udzielili schronienia do czasu przyjazdu karetki. KPP Racibórz

REKLAMA

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH Lokal użytkowy

Mieszkanie

POWIERZCHNIA: 27 m2 TRYB BEZPRZETARGOWY

CENA: 74950,00 zł POWIERZCHNIA: 37 m2 PRZETARG: 28.06.2018

UL. WOJSKA POLSKIEGO 13/1

TEL: 32 415 43 20

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

Skuteczna reklama

Tel.: +48 789 132 083, 48 519 18 90 47

SKŁODOWSKIEJ CURIE 34A/2

TEL: 32 417 92 17 wew. 28

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Aktualności

» 24

Piątek, 15 czerwca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com GŁOSZENIE

40-letni sprawca rozboju

W RĘKACH POLICJI Kuźnia Raciborska » Dzielnicowy z Kuźni Raciborskiej zatrzymał 40-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój. Sprawca napadł poszkodowanego na ulicy Kozielskiej w Kuźni Raciborskiej. Łupem padły telefon komórkowy oraz portfel z dokumentami i pieniędzmi. Podejrzanemu grozi 12 lat w więzieniu.

MDP ze Sławikowa wygrała wojewódzkie zawody

Powiat » Zawody zorganizowały Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Jak wypadły drużyny z Raciborszczyzny? W Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w Konopiskach wzięło udział 50 drużyn, w tym 23 kobiece. W ocenie sędziego głównego zawodów, brygadiera Wojciecha Kruczka, poziom wyszkolenia sportowego strażaków ochotników jest wysoki.

Wyniki:

REKLAMA

ƒƒ MDP chłopcy Sławików gm. Rudnik I miejsce ƒƒ MDP dziewczęta Krzyżanowice IV miejsce ƒƒ Grupa C kobiety Roszków II miejsce ƒƒ Grupa A Samborowice III miejsce Red., fot. Piotr Morawin

Do zdarzenia doszło w 9 czerwca około godz 19:50 na ulicy Kozielskiej w Kuźni Raciborskiej. Agresor podszedł do poszkodowanego pod pretekstem rozmowy i bez powodu uderzył go w twarz, następnie zabrał mu telefon komórkowy, portfel z zawartością kilkuset złotych i dokumentów. Dyżurny policji po przyjęciu zgłoszenia skierował na miejsce kuźniańskich mundurowych. Jeden z dzielnicowych ustalił rysopis sprawcy i na jeREKLAMA

go podstawie wytypował osobę związaną z przestępstwem. Do zatrzymania doszło po niespełna 1,5 godziny na ulicy Lewandowskiego. 40-letni sprawca rozboju trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu nawet 12 lat pobytu w więzieniu. Dzięki szybkiej akcji kuźniańskich stróżów prawa część skradzionego mienia odzyskano. KPP Racibórz

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Babickiej. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1. Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w rejonie ul. Babickiej. adres: 47-400 Racibórz, rejon ul. Babickiej, obręb Markowice.

2. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie numerem: 1694 (k.m.9) obręb Markowice o powierzchni 0,3102 ha.

3. Numer księgi wieczystej

KW Nr GL1R/00031812/8.

4. Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ww. nieruchomości.

5. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

33,00 zł, czynsz zwolniony jest z podatku Vat.

6. Termin i miejsce przetargu

6 lipca 2018 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium

30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100)

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest poza granicami obowiązujących planów miejscowych Cel dzierżawy: użytkowanie rolnicze w formie użytków zielonych (łąka).

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro.

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości

11. Dane tele- adresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 06 50, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

Profile for fabrykainformacji

Nasz Raciborz 24-2018-[487]  

Nasz Raciborz 24-2018-[487]  

Advertisement