Nasz Racibórz 18-2022 [682]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 6 maja 2022 Rok XV, nr 18 (682) www.naszraciborz.pl

REKLAMA

fot. Jan Ptak

Racibórz » Rozpoczęła je, 24.04., Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja, a potem część oficjalna oraz artystyczna w Domu Polskim Strzecha.

Racibórz » - W naszym mieście gościmy wielu mieszkańców Ukrainy. Zależy nam, by czuli się u nas dobrze, bezpiecznie oraz poznali miasto i raciborzan - przekonują władze miasta.

Raciborskie obchody 100-lecia Związku Polaków w Niemczech Po Mszy św. uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod Tablicą Pięciu Prawd Polaków przed wejściem do Strzechy, odsłoniętą z udziałem senator Anny Marii Anders, córki generała Andersa, w marcu 2018 r. Potem odbyła się krótka część oficjalna, a na koniec występy. Okolicznościowe medale odebrali potomkowie Arki Bożka - Anastazja Kolorz, Halina Siedlaczek i Eugeniusz Bożek, a także honorowy prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej Zbigniew Ciszek z żoną, prezydent Dariusz Polowy, wiceprezydent Dawid Wacławczyk, Joanna Maksym-Benczew i Alicja Ploch-Burda z RCK. Odczytano okolicznościowy list od wiceministra Michała Wosia. Występy rozpoczął duet braci: Franciszka i Maksymiliana Jaszczyszyn z ZPiT Strzecha (6 i 8 lat) deklamujących uroczo wiersz z 1900 roku „Polak Mały”. Następnie zaprezentowały się chór pod dyrekcją Barbary

Wałach i zespół smyczkowy PSM pod dyrekcją Eweliny Mrozek oraz Piotra Kucharza. Pierwsza grupa zaprezentowała utwór związany z Konstytucją 3 Maja „Majowa jutrzenka” oraz słynny „Biały Krzyż” z muzyką K. Klenczona, który napisał go dla swojego ojca – żołnierza AK i członka podziemia antykomunistycznego. Orkiestra smyczkowa zagrała ludowe piosenki „Uciekła mi przepióreczka”, „Dylu dylu”, „Poszło dziewczę po ziele”. Następnie zmieniono klimat muzyczny za sprawą występu Julii Mielczarek z MDK, która wykonała „Łzy i iskry” do słów J. Kaczmarskiego oraz „Piosnkę warszawską” z muz. Z. Preisnera. Następnie 9 -letnia Ada Dworak zaśpiewała piękną patriotyczną piosenkę „Czym jest niepodległość” oraz utwór Sanah i I. Herbuta „Mamo tyś płakała”. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 4

Racibórz » - Raciborscy policjanci zatrzymali 51-letniego mężczyznę i 44-letnią kobietę jako podejrzanych o pobicie 60-letniego poszkodowanego. Do zdarzenia doszło 25 kwietnia w Raciborzu przy ulicy księdza Józefa Londzina - podała komenda.

Brutalne pobicie na Londzina. Sprawcy zatrzymani - Informację o zdarzeniu dyżurny raciborskiej komendy otrzymał od świadka około godziny 19:40. Jak wynikało ze zgłoszenia, do awantury pomiędzy trzema osobami miało dojść w bloku przy ulicy księdza Józefa Londzina w Raciborzu. Skierowany na miejsce interwencji patrol mundurowych potwierdził ten fakt. Na miejscu zastał 60-let-

niego poszkodowanego i zatrzymał dwie osoby związane z pobicie: 51-letniego mężczyznę i 44-letnią kobietę. Jak ustalili, policjanci, w wyniku ataku poszkodowany doznał obrażeń twarzy i głowy. Został zabrany do szpitala. Sprawcy brutalnego pobicia trafili do policyjnego aresztu. W środę 27 kwietnia usłyszeli zarzuty, a prokurator na wniosek ra-

Na kempingu w Oborze odbędzie się polsko-ukraiński

piknik integracyjny W niedzielę 15 maja zaplanowano integracyjny piknik na kempingu Obora w Raciborzu. Potrwa od godz. 14.00 do 17.00. Będą i atrakcje kulturalne, sportowe. - Jeśli masz ochotę zaprezentować swoje umiejętności, talent, przygotować ukraińską potrawę to prosimy poinformuj nas o tym. Jeśli masz REKLAMA

ciborskich śledczych zastosował zarówno do kobiety jak i mężczyzny dozór policyjny.

Grozi im do 5 lat pobytu w więzieniu. (kpp)

ochotę przyjść i spędzić miło czas, to serdecznie zapraszamy - podał ratusz. Kemping OBORA w Raciborzu, ul. Markowicka 1 Kontakt: Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu, tel. 32 755 07 44, e-mail: promocja@um.raciborz.pl


2 » Aktualności

Piątek | 6 maja | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Były prezydent, który pozyskał środki na przebudowę placu Długosza,

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

nie krył swojego żalu na kwietniowej komisji budżetowej.

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz dla stowarzyszeń ogrodowych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej ROD) na rok 2022

Lenk oburzony po tłumaczeniach

Polowego na temat placu Długosza

Były prezydent, a dziś radny i szef komisji budżetowej, nawiązał do pytania radnych niezależnych skupionych wokół M. Fity nt. przyczyn niezagospodarowania placu Długosza. W minionej kadencji pozyskano na to pieniądze, z których zrezygnował prezydent Dariusz Polowy. Część z nich udało się potem odzyskać w konkursie na zagospodarowanie lewobrzeżnych bulwarów, też według koncepcji pozostawionej przez M. Lenka. Na 100 dni rządów Polowego, w lutym 2019, Eko-Okna ogłosiły chęć zakupu i zabudowy placu. Do dziś nic z tego nie wyszło. Polowy zapowiada, że tematem pozyskania inwestora dla pl. Długosza zajmie się po ustaniu epidemii. - Przeczytałem, że wszystko jest pięknie ładnie, tylko ten Lenk jest do dupy, kolokwialnie mówiąc – zaczął były prezydent, nawiązując do odpowiedzi Polowego na pismo radnych niezależnych. - Jak można sprowadzać projekt za sporą kwotę do roli niczego? By nie przesądzać zagospodarowania tego placu, gmina zdecydowała się na pozyskanie środków w połączeniu z programem przeciwdziałaniu złym zjawiskom. Trzeba było jednak trochę naciągać fakty. Jak wiadomo udało się środki pozyskać. Miało powstać Centrum Usług Sąsiedzkich, a nim jak wiadomo powinny być usługi sąsiedzkie, czyli pralnia, kawiarenka. To był projekt za 10 mln, miał doprowadzić do rewitalizacji Pla-

cu Długosza, by nie trzeba było się za niego wstydzić. Pan też brał udział w konsultacjach jako strona społeczna. Po czterech latach, mówienie źle o tym projekcie dla obrony swej pozycji, obarczania mnie winą, za coś, czego nie robiłem jest nie na miejscu. Nie będę już chodził po mieście, przekonywał ludzi, polityka mnie już nie interesuje. Prawda powinna się obronić sama, ale nie wiem, czemu się nie broni. Może promocja ma większą siłę przebicia. Dodatkowo, nie przypominam sobie, bym obniżał cenę sprzedaży Placu Długosza do 4,5 mln. Najniższa cena oscylowała na poziomie 6 mln. Nie zgadzam się także z twierdzeniem, że od początku dokładaliśmy do aquaparku. Zaczęliśmy dopłacać dopiero po 2019 roku. Ale to przez pandemię, która przyszła z zaskoczenia, ograniczając możliwość biletowania. Do tego czasu aquapark miał większe przychody niż wydatki. Nie może być takie przekonanie mieszkańców, że Lenk zbudował aquapark, by inni do niego dopłacali. Gdyby nie pandemia, wydatki aquaparku, nawet z wydatkiem remontowym, fajnie by się zbilansowały, nawet z lekkim naddatkiem – mówił przewodniczący. Polowy powołał się w swojej odpowiedzi na uchwałę Rady Miasta o sprzedaży pl. Długosza. - Jak stanowi uzasadnienie - pisał - sprzedaż nieruchomości ma na celu uzyskanie optymalnego zagospodarowania dla

centralnego, reprezentacyjnego kwartału miasta. Tym samym radni uznali, że zagospodarowanie Placu Długosza powinno być inne niż to, które planował w 2018 roku ówczesny prezydent Raciborza Mirosław Lenk. Należy przypomnieć, że miało ono polegać na budowie pralni publicznej, kafejki internetowej i szaletu miejskiego oraz parkingu. Podobne zdanie mieli wyborcy, którzy w 2018 roku głosowali w wyborach samorządowych wybierając program wyborczy 10-tka Polowego, gdzie jasno w punkcie szóstym było wyartykułowane cyt.: „Zatrzymanie budowy pralni i kafejki internetowej na Placu Długosza”. Inwestycję wyceniono na ponad 9 mln zł (dofinansowanie 6 mln 295 tys.). Miasto ze swojego budżetu miało zapłacić za pralnię, kafejkę internetową i szalet oraz parking prawie 3 mln zł. Dzięki rezygnacji z budowy pralni, kafejki internetowej i szaletu wraz z parkingiem miasto zaoszczędziło prawie 3 mln zł, które wykorzystano w roku następnym m.in. na spłatę zadłużenia wynikającego z budowy H2Ostróg oraz budowę dziennego domu opieki i mieszkań wspomaganych przy Placu Wolności. Na wizualizacji - tak miał wyglądać pl. Długosza według projektu przyjętego do realizacji w poprzedniej kadencji, a wstrzymanego w obecnej. Opr. w

SZCZEGÓŁY NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ

Lp. 1.

Podstawa prawna

Uchwała nr XXXIX/569/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz dla stowarzyszeń ogrodowych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych z późn. zm.

2.

Adresaci naboru

Uprawnionymi do składania wniosków są stowarzyszenia ogrodowe prowadzące ROD położone na obszarze Gminy Miasta Racibórz, na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1073), legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, na której zlokalizowany jest dany ROD.

3.

Rodzaj zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

y Dotacja może być przeznaczona na zadania określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD; y Przez infrastrukturę ogrodową należy rozumieć budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie ROD przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD.

4.

Wysokość udzielanej dotacji

y Dotacja może być udzielona w wysokości do 80% poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami, w kwocie nie większej niż 50.000 zł. na jedno zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się ROD; y Dotacja może być przyznana dla ROD na jedno zadanie, nie częściej niż raz na 3 lata.

5.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzieleni dotacji

y Wnioski o udzielenie dotacji w formie pisemnej, należy składać w terminie od dnia 06.06.2022r. do dnia 13.06.2022; y Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

6.

Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

y Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, przez powołany przez Prezydenta Miasta Racibórz zespół do weryfikacji wniosków w sprawie przydzielania dotacji celowej ROD, ich rozliczania oraz kontroli; y Za datę złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Raciborzu z siedzibą przy ul. Króla Stefana Batorego 6; y Wnioski rozpatrywane będą w terminie do dnia 22 czerwca 2022r.; y Wnioski złożone po terminie, nie podlegają rozpatrzeniu; y Weryfikacja wniosków dokonywana będzie zgodnie z „Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe położone na obszarze Gminy Miasta Racibórz”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXXIX/569/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2022r. z późn. zm.

7.

Wybór wniosków o udzielenie dotacji

y W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich usunięcia bądź uzupełnienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania; y Wniosek, którego braki nie zostaną usunięte we wskazanym zakresie i terminie, pozostaje bez rozpatrzenia; y Wyniki naboru wniosków w zakresie postępowania o udzielenie dotacji, podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Racibórz (www.bipraciborz.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Racibórz – II piętro, obok pokoju 220.

8.

Termin realizacji zadania

y Termin zakończenia realizacji zadania , na które przyznana zostanie dotacja, wyznacza się najpóźniej do dnia 14 listopada 2022r.

9.

Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

y Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu według wzoru sprawozdania, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia; y ROD zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie 15 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2022r.

10.

Dodatkowe informacje

y Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy pod rygorem nieważności, w której określa się obowiązki dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji; y Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami, trybem postępowania i sposobem rozliczenia dotacji celowej, zawartymi w „Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe położone na obszarze Gminy Miasta Racibórz”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXXIX/569/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2022r. z późn. zm.

11.

Załączniki do ogłoszenia

y Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Racibórz dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego rodzinny ogród działkowy na obszarze Gminy Miasta Racibórz; y Załącznik nr 2 – Formularz sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Racibórz przez stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy na obszarze Gminy Miasta Racibórz; y Załącznik nr 3 – Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe położone na obszarze Gminy Miasta Racibórz”.

12.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków oraz pobrać załączniki wskazane w pkt. 11

y Urząd Miasta Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 220), tel. 32/75 50 668, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl; y Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz. pl, zakładka Menu przedmiotowe/Ogłoszenia; y Tablica informacyjna Urzędu Miasta Racibórz – II piętro, obok pokoju 220.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip. nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. sprzedaży: nieruchomość obrębu Nędza i działki nr: 899/6, 899/7, 899/13, 899/26, 899/27, 899/24, 900/46, 899/28, 900/49.


WFOŚiGW « 3

Piątek | 6 maja | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Akcja Czysta Odra Na przełomie kwietnia i maja trwała ogólnopolska akcja pn. Czysta Odra. 29 kwietnia uczestnicy wydarzenia, wśród których znaleźli się wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej, uprzątnęli pierwszy odcinek Odry - od śluzy przy Rafako do przystani w Parku Zamkowym. Do akcji dołączyli się wychowankowie kuźniańskiego MOW-u, ponieważ udział w zajęciach na rzecz środowiska ekologii oraz praca dla społeczności lokalnej to ważny aspekt w procesie wychowania i resocjalizacji. Piątkowe sprząta-

nie Odry było pierwszym z serii działań ekologicznych. W trakcie kilkugodzinnego sprzątania pierwszego z raciborskich odcinków rzeki Odry udało się wyłowić naprawdę sporo rzeczy, które nigdy nie powinny znaleźć się w płynącej przez Racibórz rzece. W kajakach, nazwanych tego dnia pływającymi śmieciarkami, znalazły się m.in.: pełne worki butelek typu PET, pełne worki szkła i puszek, folie przemysłowe, opony, dętki, różne gumowe węże. W trakcie akcji wyłowiono także plastikowe krzesła, silnik z odkurza-

cza a nawet... roztrzaskaną lodówkę. Znalazło się także sporo mniejszych elementów, które na pewno nie służyły czystości wody i jakości otaczającego nas środowiska. - Co nasuwa się na myśl jako pierwsze? - dopytują uczestnicy. - Że człowiek to świnia - brzmi odpowiedź. Kuźniański MOW zapewnia jednak, że choć był to pierwszy ekologiczny spływ zorganizowany wspólnie z raciborskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, to z pewnością nie ostatni. (mow)

Wokół Arboretum Bramy

Morawskiej posadzono nowy las 700 dębów bezszypułkowych i 300 buków – to nowe drzewa liściaste rodzimych gatunków, które uzupełnią skrajne fragmenty Lasu Obora od strony Dębicza w Raciborzu. Akcję prowadzi Arboretum Bramy Morawskiej wraz z młodzieżą licealną z ZSO nr 1. Sadzonki podarowała firma Posadzimy. pl, a pochodzą one z nadleśnictwa Rudy Raciborskie. - Chcemy żyć w zielonym otoczeniu, większej dbałości o zieleń i nowych nasadzeń oczekują mieszkańcy. To kwestie, na które raciborzanie zwracają nam uwagę chociażby podczas konsultacji w ramach prac nad strategią czy rewitalizacją - mówi prezydent Dariusz Polowy. - Podejmujemy szereg takich inicjatyw: Park Zachodni, Szlak Azalii i Różaneczników, konkurs Zielono Mi... Ta jest kolejną. Sadzimy las, a przyroda odwdzięczy nam się po latach! Dzięki kontaktom z raciborzaninem od lat mieszkającym we Wrocławiu - Bartkiem Starzakiem - udało nam się nawiązać współpracę z firmą Posadzimy.pl, która zdecydowała się na zakup od Nadleśnictwa Rudy Raciborskie tysiąca sztuk sadzonek. – informuje wiceprezydent Dawid Wacławczyk. To

Zielone czeki - można już składać wnioski Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł, specjalne statuetki i dyplomy honorowe czekają na laureatów corocznego konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Rywalizacja będzie się odbywać w czterech kategoriach: Ekologiczna osobowość roku, Gmina przyjazna dla czystego powietrza, Inwestycja proekologiczna roku, Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Katowicki Fundusz rozpoczął właśnie przyjmowanie zgłoszeń, które można składać do 30 czerwca 2022 roku. - To jest jeden z największych i najważniejszych w województwie śląskim konkursów związanych z ochroną środowiska, który organizujemy od wielu lat z okazji Dnia Ziemi. Ogromna liczba zgłoszeń, która każdego roku rośnie, pokazuje, że w społeczeństwie cały czas rośnie świadomość tego, jak ważna jest

ochrona środowiska naturalnego – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. W konkursie mogą wziąć udział: - w kategorii Ekologiczna osobowość roku: osoby fizyczne, - w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza: gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu - w kategorii Inwestycja proekologiczna roku: Beneficjenci pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2021 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych), - w kategorii Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej: organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu wo-

jewództwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną. Nagrody w konkursie przyznawane są za działania/zadania realizowane w roku 2021. Na zwycięzców czekają statuetki i Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł. Poza tym Kapituła konkursu może przyznać również wyróżnienia oraz nagrodę specjalną. Termin przyjmowania wniosków upływa 30 czerwca 2022 r. Laureatów poznamy do końca tego roku. W ubiegłym roku na konkurs wpłynęły 43 zgłoszenia. Pierwsze Zielone Czeki z okazji Dnia Ziemi przyznane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 28 lat temu, w 1994 roku. Wśród laureatów są zarówno pasjonaci ochrony środowiska - naukowcy, nauczyciele i dziennikarze, ale także przedsiębiorcy, miasta i stowarzyszenia. (eco)

Na początek dwieście drzew

okazja do zalesienia tych fragmentów Arboretum Bramy Morawskiej, które potrzebują wsparcia w wykształceniu podszytu z rodzimych gatunków lasotwórczych. - Są to skrajne fragmenty lasu, w których drzewostan w chwili obecnej tworzą zamierające brzozy i topole. Sadzimy 700 dębów bezszypułkowych i 300 buków. Są to gatunki tworzące na terenie Arboretum stabilne ekosystemy liściaste. – informuje Elżbieta Skrzymowska, dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Pierwsze 250 sadzonek zostało posadzone przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 1 w Raciborzu przy wsparciu pracowników Arboretum. Dodatkowo uczniowie uprzątnęli miejsce nasadzeń z połamanych gałęzi brzozowych i zebrali na terenie Arboretum całą górę śmieci. Nasadzenia przez uczniów będą kontynuowane dzisiaj i jutro w ramach Tygodnia Ekologii w szkole. Inicjatorem działań młodzieży na terenie naszego Arboretum, które idealnie zbiegły się w czasie z możliwością przeprowadzenia tu nasadzeń drzew, jest Roman Szczasny, nauczyciel ZSO nr 1 w Raciborzu. (um)

Pietrowice Wielkie, to gmina w powiecie raciborskim, w której lasy stanowią zaledwie 4 proc. powierzchni. Samorząd uznał, że czas zmienić ten stan. Do akcji zalesiania gminy wójt Andrzej Wawrzynek w piątek 8 kwietnia, zaprosił Lasy Państwowe i Zakład Nasienno-Rolny Danko z Modzurowa. Spotkaniu patronował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Drzewa we wsi Krowiarki, sadzili uczniowie miejscowej szkoły podstawowej, chociaż dorosłym uczestnikom również nie można odmówić zaangażowania.. Drzewa sadzono na terenie użyczonym przez Zakład Nasienno-Rolny Danko. - Akcję zalesiania gminy zainicjowaliśmy sadzeniem 200 drzew. Wśród sadzonek znalazły się brzozy, olchy, wiązy, ałycze, grusze, jabłonie i jarzębiny – wylicza Damian Sieber, dyrektor Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Katowicach.. Wiceminister Michał Woś nie krył zadowolenia z decyzji

samorządowców. - To piękna akcja, wpisująca się misję Lasów Państwowych zwiększenia lesistości Polski – powiedział. W trakcie sadzenia drzew jeden z radnych przypomniał, że dokładnie w tym miejscu gdzie odbywa się akcja, był aż do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku staw. - Przed II wojną światową i po niej miejscowi rolnicy kąpali tutaj konie. Później, nie-

stety zrobiliśmy z tego terenu wysypisko śmieci. Dziś nadszedł czas przywrócenia go przyrodzie. Jak zapewnił Andrzej Wawrzynek, wójt gminy Pietrowice Wielkie, nasadzeń doczekają się kolejne sołectwa. Między innymi Lekartów i Samborowice, gdzie trwa w tej chwili scalanie gruntów. (rdlp)


4 » Aktualności

Piątek | 6 maja | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Raciborskie obchody 100-lecia Związku Polaków w Niemczech DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Na zakończenie części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” im. J. Rymszy przygotowany przez Tomasza Dworaka oraz Alicję Ploch-Burdę. Prezentowały się dzieci z grupy „Mała Strzecha” w poszerzonym składzie o ich ukraińskich kolegów, grupa młodzieżowa oraz seniorzy. Przekrój tańców był bogaty od Poloneza, tańce śląskie po Beskid Śląski. Towarzyszyła im kapela pod kierunkiem Henryka Malona na akordeonie, Elżbiety Skrzymowskiej na skrzypcach i Krzysztofa Muchy na trąbce. Organizatorami raciborskich uroczystości są Miasto Racibórz i Raciborskie Centrum Kultury wraz ze Stowarzyszeniem Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Rodziną Rodła – Wrocław, której lideruje Tadeusz Szczyrbak. Nie wzięli w nich udziału działacze Rodła z Niemiec skupieni wokół Kazimierza Głowackiego, obecni cztery lata temu podczas odsłonięcia tablicy przy Strzesze oraz pod-

czas wielu innych uroczystości patriotycznych w naszym mieście. Pomiędzy działaczami polonijnymi a magistratem iskrzy od jesieni zeszłego roku. W tym roku przypada setna rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech, który został założony jako reprezentacja prawna interesów Polaków i ich stowarzyszeń 27 sierpnia 1922 w Berlinie. Racibórz w sposób szczególny jest związany z tą organizacją, która działała w Domu Kultury Strzecha już od 1922 roku. Nasze miasto wpisało się w organizowane przez Szczyrbaka obchody Wielkiego Jubileuszu 100 lat ZPwN (1922 – 2022), który obejmuje m.in. Wrocław czy Opole. Pięć Prawd Polaków: 1 PRAWDA – Jesteśmy Polakami; 2 PRAWDA – Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci; 3 PRAWDA – Polak Polakowi bratem; 4 PRAWDA – Co dzień Polak narodowi służy; 5 PRAWDA – Polska matką naszą – nie wolno mówić źle o Matce.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (II p obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Raciborzu przy ul. Kościuszki nr 19/1a lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Kościuszki nr 19/1a kondygnacja piwnicy; 8 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 78,02 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działki oznaczone: nr 3288/146 i nr 3592/146 k. m. 2 Racibórz o powierzchni łącznej 0,1049 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00033010/0

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

729/30 k.m. 8 obręb Płonia – w obrębie ul. Sudeckiej

przetargowy

5.

Cena wywoławcza

260,000.00 zł

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

6.

Termin i miejsce przetargu

8 czerwca 2022r. godz. 1100, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa.

7.

Wadium

26 000 ,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 1 czerwca 2022r.

wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Opr. w

Rodzaj

Położenie

Tryb

Nieruchomość Gruntowa

1554/164 k.m.2 obręb Racibórz Park im. Miasta Roth

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż działki gruntu położonego w Raciborzu w rejonie ul. Kozielskiej lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Starawieś, w rejonie ul. Kozielskiej, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo. Zbywany teren nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Celem ustanowienia takiego dostępu niezbędne jest podjęcie przez nabywcę działań, własnym kosztem i staraniem, w oparciu o art. 145 k.c., skutkujących ustanowieniem służebności drogowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości sąsiednie stanowiące własność prywatną.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 1525 k.m. 4 obręb Starawieś, o powierzchni 0,2205 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00018251/0

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

5.

Cena wywoławcza

19 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

21 czerwca 2022r. godz. 1200, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

1900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 14 czerwca 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako grunt orny oznaczony klasą bonitacyjną – II, IIIa, IIIb, IVb. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Kozielskiej nr 2/3 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Kozielska nr 2/3 parter, 1 pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 32,52 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 2099/148 k. m. 5 Starawieś o powierzchni 0,0902 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00029020/0

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

110,000.00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

8 czerwca 2022r. godz. 1000, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

11 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 1 czerwca 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. REKLAMA


Ogłoszenia « 5

Piątek | 6 maja | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

REKLAMA

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

MOTORYZACJA AUTO-SKUP SRC.TEL.530-312-312 ZŁOMOWANIE-KASACJA24 SKUP-SAMOCHODÓW DO ZŁOMOWANIA SKUPUJEMY WSZELKIE SAMOCHODY KAŻDY STAN KAŻDA MARKA,ROZBITE,SKORODOWANE,NIESPRAWNE,BEZ PEŁNEJ DOKUMENTACJI,TAKŻE Z PROBLEMAMI PRAWNYMI,ORAZ SAMOCHODY NIEREJESTROWANE W RP.TAKŻE BEZ OC BEZ PRZEGLĄDU,PO ZMARŁYCH BEZ PODZIAŁU SPADKU MASZ PROBLEM ZADZWOŃ JESTEŚMY ABY POMAGAĆ ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCĄ DROGOWĄ TRANSPORT POJAZDÓW CAŁODOBOWO TEL.500-714-151 . tel.: 501-525-515. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl. POMOC DROGOWA TEL.500-714-151 HOLOWANIE 24H SRC WITAM OFERUJE USŁUGI TRANSPORTOWE AUTOLAWETĄ TRANSPORT SAMOCHODÓW MASZYN ROLNICZYCH PRZYCZEP DZIAŁAM NA TERENIE CAŁEGO POWIATU RACIBORSKIEGO 24/H KONKURENCYJNE CENY NATYCHMIASTOWY DOJAZD F VAT.POTRZEBUJESZ COŚ PRZEWIEŻ ZADZWOŃ,A JA JUŻ JADE SZYBKO I BEZ MARUDZENIA FIRMA WRO-TRANS 24H. TEL.500-714-151 SKUPUJE TAKŻE SAMOCHODY DO ZŁOMOWANIA.KASACJI CAŁODOBOWO TEL.500-714-151 tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

PRACA

Sprzedawca Raciborska firma z tradycjami, zatrudni na atrakcyjnych warunkach finansowych osobę na stanowisko Sprzedawca. Gwarantujemy umowę o pracę na pełny etat, systemy premiowania, oraz pakiet szkoleń.. tel.: 660620642. Praca sezonowa w Holandii (legalna, bez języka) Oferujemy zatrudnienie na okres sezonowy (kilka tygodni) w Holandii. Mamy oferty na produkcjach, magazynach oraz szklarniach. Zapewniamy zakwaterowanie firmowe i samochód służbowy z darmowym paliwem.. tel.: +48327390079. tel. kom.: +48792411332. e-mail: rekrutacja@pramer.pl. www.pramer.pl. Operator urządzeń cukierniczych Firma Mieszko poszukuje pracowników na stanowisko operatora urządzeń cukierniczych. Zakres obowiązków: *Prace związane z obsługą urządzeń cukierniczych w poszczególnych obszarach produkcyjnych. *Dbanie o jakość produktów zgodnie z obowiązującymi normami. *Utrzymanie ciągu produkcji. Jesteś zainteresowany/a napisz SMS (887 170 399) oddzwonimy! tel.: 887 170 399. tel. kom.: 887 170 399. e-mail: W.Baranska@mieszko.com.pl. Sprzadawczyni w sklepie odzieżowym z doswiadczenie Sklep odzieżowy w Raciborzu zatrudni Panią na 1/2 etatu na stanowisku sprzedawca, mile widziane doświadczenie w pracy z klientem. tel. kom.: 516732182. e-mail: agnieszka.kozakiewicz@onet.eu. REKLAMA

PRACOWNIK PRODUKCJI Przedsiębiorstwo Majnusz z Raciborza zatrudni pracowników bez kwalifikacji, również obcokrajowców m.in. z Ukrainy, Białorusi do prac przy produkcji. Zapewniamy Atrakcyjne zarobki oraz umowę o pracę.BEZ POŚREDNIKÓW! Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 32 4159665 lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Piaskowej 11. tel.: 32 415 96 65. e-mail: sekretariat@majnusz.pl. www.majnusz.pl. PRACA DLA EMERYTA Chcesz dorobić do emerytury? Przyjmiemy emerytów do pracy fizycznej przy produkcji. Stała praca na hali w Raciborzu. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 32 4159665 lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Piaskowej 11. tel.: 32 415 96 65. e-mail: sekretariat@majnusz.pl. www.majnusz.pl.

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Praca w serwisie sprzętu biurowego Potrzebny pracownik do serwisu drukarek, kserokopiarek. Wymagane prawo jazdy, znajomość zagadnięć sieciowych i brak strachu przed posługiwaniem się śrubokrętem. Praca w doświadczonym zespole. tel. kom.: 605 219 444. e-mail: bpserwis@op.pl.

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż działki gruntu położonego w Raciborzu w rejonie ul. Bojanowskiej

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż działki gruntu położonego w Raciborzu w rejonie ul. Cegielnianej

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Studzienna, w rejonie ul. Bojanowskiej, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej, a także przez wzgląd na to, że nabycie przedmiotowej nieruchomości może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, sprzedaż działki następuje w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. W przetargu będą mogli brać udział właściciele działek sąsiadujących ze zbywaną działką tj. właściciele działek oznaczonych ewidencyjnie nr 366/43 k.m.5 obręb Studzienna, 364/43 k.m. 5 obręb Studzienna, 360/43 k.m. 5 obręb Studzienna.

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Starawieś, w rejonie ul. Cegielnianej, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej, a także przez wzgląd na to, że nieruchomość nie spełnia wymogów przewidzianych dla działki budowlanej wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. W przetargu będą mogli brać udział właściciele działek sąsiadujących ze zbywaną działką tj. właściciele działek oznaczonych ewidencyjnie nr 835/171 k.m.5 obręb Starawieś, 2296/167 k.m. 5 obręb Starawieś, 2197/168 k.m. 5 obręb Starawieś, 2196/168 k.m. 5 obręb Starawieś, 1106/175 k.m. 5 obręb Starawieś,712/168 k.m. 5 obręb Starawieś.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 365/43 k.m. 5 obręb Studzienna, o powierzchni 0,2435 ha.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 2149/168 k.m. 5 obręb Starawieś, o powierzchni 0,1090 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00036108/5

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00023882/0

4.

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, ograniczony na sprzedaż działki gruntu

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, ograniczony na sprzedaż działki gruntu

5.

Cena wywoławcza

70 000,00 zł

5.

Cena wywoławcza

22 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

14 czerwca 2022r. godz. 1200, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

21 czerwca 2022r. godz. 1300, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

7.

Wadium

7000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 14 czerwca 2022r.

7.

Wadium

2200,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 7 czerwca 2022r.

8.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowany jest jako grunt orny klasy bonitacyjnej IIIa. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Proszowiec- Starawieś w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/648/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 28 sierpnia 2006r. Nr 103, poz. 2898) zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolami: F29MN-Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co stanowi 65,5% powierzchni działki, F28MN-Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co stanowi 30,2% powierzchni działki, F11KDW- Tereny dróg wewnętrznych, co stanowi 4,0% powierzchni działki, F10KDW- Tereny dróg wewnętrznych, co stanowi 0,3% powierzchni działki. Na działce wyrysowano strefę ingerencji konserwatorskiej B, strefę ochrony wartości przyrodniczych, strefę wentylacyjną W, kanalizację deszczową. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowany jest klasą bonitacyjną jako rola-R II. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

9.

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

Praca za granicą EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56; PRACA@EURO-LABRA.COM; WWW.EURO-LABORA.COM (cert nr 14601) APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukuje do pracy w biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka niemieckiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. Kontakt: info@euro-labora.com

GABINET STOMATOLOGICZNY

Racibórz ul. Kasprowicza 1

Praca jako stróż/portier Jesteś emerytem lub rencistą? Chcesz sobie dorobić? Firma Ensol w Raciborzu poszukuje pracownika na stanowisko Stróż-portier. Praca w Raciborzu. Osoby zainteresowane pracą proszone są o kontakt osobisty w biurze w Raciborzu przy ul. Piaskowej 11 lub o kontakt telefoniczny. Tel.: 604 615 017 lub 32 415 96 65. tel.: 32 415 00 80. tel. kom.: 604615017. e-mail: sales@ensol.pl. Stolarz meblowy, monter mebli kuchennych Firma MFormat w związku z rosnącą ilością zamówień poszukuje stolarzy meblowych z doświadczeniem. Szukamy : * Osoby odpowiedzialnej oraz zwracającej uwagę na jakość wytwarzanego produktu * Doświadczenie w produkcji oraz montażu mebli na wymiar( głównie meble kuchenne) Oferujemy: *Atrakcyjne wynagrodzenie *Profesjonalny i nowy sprzęt *Firmowe ubrania do pracy * System premiowy. tel. kom.: 784019680. e-mail: biuro@m-format.pl. www.m-format.pl.

REKLAMA

11.


6 » Rozrywka

Piątek | 6 maja | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

12 MAJA (CZWARTEK) GODZ.18.00 RCK DK STRZECHA , KINO PRZEMKO, UL. LONDZINA 38 HERBERT - BARBARZYŃCA W OGRODZIE - SEANS FILMOWY W DKF PULS 7 MAJA (SOBOTA) GODZ.16.00, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 KABARET SMILE Będą Państwo uczestniczyć w premierowym programie, który właśnie powstaje, z pełną pasją i zaangażowaniem. Co w nim zobaczycie? Czy będą Wasze ulubione postacie? Jaka tematyka będzie poruszana? Czym tym razem zaskoczy Kabaret Smile? Nikt jeszcze tego nie wie i to w tym najlepsze! Bilety w cenie 70,- 80,- 90,- do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl

Na świecie Zbigniew Herbert jest uznanym poetą a w Polsce postacią kultową. Jednak za uniwersalnym pięknem jego wierszy i nieskazitelną moralnością artysty, kryje się burzliwe i trudne życie. Jeden z największych poetów XX wieku. Jego twórczość została przetłumaczona na 40 języków, była wielokrotnie nagradzana za swój ponadczasowy oraz uniwersalny charakter. W Polsce jej znaczenie jest jeszcze większe, ponieważ Herbert był w swoim ojczystym kraju moralnym przewodnikiem, którego wierszy uczono się na pamięć w czasach walki z komunizmem. Za krystalicznym pięknem pozostawionej poezji kryje się mało znane życie prywatne Herberta poety i humanisty, człowieka pełnego humoru i finezji, który zmagał się z niepewnością, gniewem, bólem fizycznym, a nawet chorobą psychiczną. Ponad 20 lat po śmierci artysty, "Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie" ukazuje jego skomplikowaną i złożoną osobowość. Twórcom filmu udało dotrzeć się do osób, które osobiście znały poetę i nigdy publicznie nie wypowiadały się na jego temat. Jest to pierwszy film zrealizowany we współpracy z Fundacją im. Zbigniewa Herberta oraz jego spadkobiercami. Dzięki wglądowi we wspomnienia i doświadczenia bliskich mu osób, a w szczególności jego żony Katarzyny, podążając jego śladami z Polski, poprzez Europę, do Stanów Zjednoczonych, twórcy filmu zadają pytanie o cenę, jaką autor "Pana Cogito" musiał ponieść za swoją wrażliwość i niezależność. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ‘’Rodzina+’’

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

OGŁOSZENIE

Bank Spółdzielczy w Raciborzu Poszukuje pracownika na stanowisko

INFORMATYKA

WYBRANA OSOBA ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA y utrzymanie ciągłości pracy bankowych systemów informatycznych na wymaganym poziomie dostępności i bezpieczeństwa oraz ich monitorowanie NASZE WYMAGANIA y doświadczenie w administrowaniu Active Directory y doświadczenie w administrowaniu aplikacjami informatycznymi y znajomość podstaw Vmware, XenServer y administracja serwerami z systemem operacyjnym Unix y znajomość zagadnień administracji i bezpieczeństwa systemów operacyjnych Windows y znajomość zagadnień z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych (Fortigate) y ukierunkowanie na wsparcie usług i serwisów y otwartość na poznawanie nowych technologii IT oraz zdolność szybkiego uczenia się y umiejętność pracy zespołowej y dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych y doświadczenie w pracy z instytucjami finansowymi będzie dodatkowym atutem y preferowane wykształcenie o profilu informatycznym y znajomość języka angielskiego na poziomie zrozumienia dokumentacji technicznej y niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe y prawo jazdy kat. B OFERUJEMY y umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy y stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej y możliwość rozwoju zawodowego i osobistego poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach y dodatkowe benefity w postaci PPE y przyjazną atmosferę pracy Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym w siedzibie: Banku Spółdzielczego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 3 (kadry) lub przesłanie na adres bank@bsraciborz.pl do dnia 16.05.2022 r. Prosimy o zamieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dziękując za Państwa zainteresowanie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Rozrywka « 7

Piątek | 6 maja | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » 30 kwietnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyły się złote gody małżeńskie.

Złote Gody małżeńskie na zamku w Raciborzu

- Szukasz niezwykłego i nastrojowego miejsca na ślub, jubileusz, rocznicę urodzin czy inną uroczystość? Teraz to możliwe. Nie szukaj daleko, jest takie miejsce. To Zamek Piastowski w Raciborzu! Dzień ślubu, to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Zamek Piastowski w Raciborzu to miejsce, które sprawi, że ceremonia zaślubin będzie wyjątkowa i jeszcze piękniejsza. Zabytkowa sceneria gwarantuje niepowtarzalną atREKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

mosferę, stwarza idealną oprawę ślubu i daje możliwość przeżycia niezapomnianych chwil. Choć zamkowa kaplica jest niewielka, umożliwia organizację niezwykłej ceremonii ślubnej. To właśnie tutaj, w tym wyjątkowym i niepowtarzalnym miejscu każda panna młoda poczuje się jak prawdziwa księżniczka, a każdy pan młody jak prawdziwy rycerz. Na zdjęciu para, która świętowała 50-lecie pożycia na zamku w sobotę 30 kwietnia.


8 » Raciborski Rynek Zdrowia

Piątek | 6 maja | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

WIRUSOLOG: JESTEM PRZEKONANA, ŻE JESIENIĄ KORONAWIRUS ZNOWU UDERZY Jestem przekonana, że jesienią koronawirus znowu uderzy. W jakiej postaci, wariancie - tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, bo koronawirus jest nieobliczalny – powiedziała PAP prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odnosząc się do zapowiadanego na połowę maja zniesienia stanu epidemii w Polsce, ekspertka wyjaśniła, że jest

to możliwe na podstawie obowiązującego prawa. „Z praktycznego punktu widzenia nie ma to dla nas jednak specjalnego znaczenia, bo w takim przypadku realne jest wprowadzanie niemalże z dnia na dzień jakichś ograniczeń, jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała” – zwróciła uwagę prof. Szuster-Ciesielska. Nawiązując do spadku liczby zakażeń w Polsce odpowiedziała, że trudno dokładnie określić, na

jakim etapie epidemii obecnie się znajdujemy ze względu na ograniczenie informacji przekazywanych opinii publicznej. „Aktualna wiedza na temat nowych liczby infekcji, hospitalizacji czy zgonów w kraju pochodzi z danych na podstawie ograniczonego dostępu do testowania. Obecnie cztery razy mniej osób kierowanych jest na testy w kierunku COVID-19” – podkreśliła wirusolog. Dodała, że średnio mamy teraz

dziennie ok. 1 tys. nowych przypadków zakażeń, a liczba zgonów wynosi od 30 do 50 w ciągu doby. Wyjaśniła, że z przekazywanych przez lekarzy informacji wynika, że w dalszym ciągu zdarzają się również przypadki hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii wśród osób młodych, ale jest ich zdecydowanie mniej niż kiedyś. „Na zachodzie Europy mamy wyższe liczby zakażeń ze względu na większy dostęp pacjentów do testowania niż w Polsce” – podkreśliła profesor. Zaznaczyła, że sytuacja jest teraz spokojniejsza, chyba, że „pojawi się jakiś nowy wariant”. „Z doniesień naukowych wynika, że pojawiają się tzw. rekombinanty, czyli hybrydy dwóch warian-

tów koronawirusa. Cały czas pojawiają się też nowe podlinie omikronu” – przekazała wirusolog, zwracając uwagę na niepokojące doniesienia z Szanghaju, gdzie z powodu kolejnej fali koronawirusa wprowadzono lockdown. Uzupełniła, że np. we Włoszech i Austrii przedłużony został obowiązek noszenie maseczek w zamkniętej przestrzeni publicznej, jak np. w sklepach, środkach komunikacji. "Jestem przekonana, że jesienią koronawirus znowu uderzy. W jakiej postaci, wariancie - tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, bo koronawirus jest nieobliczalny. Ogromnie ważne jest to, że mamy oręż do walki z koronawirusem. Są to skuteczne szczepionki, jak również leki,

np. Paxlovid. Ubolewam, że nie jest dostępny w Polsce, ale wiem, że trwają na ten temat rozmowy z Komisją Europejską” – dodała profesor. Podkreśliła, że ponad dwa lata epidemii zmieniły nasze życie, ale przypomniały też o podstawowych zasadach sanitarnych, jak mycie rąk, dezynfekcja, dystans społeczny. „Z każdej sytuacji należy wyciągnąć wnioski, które mogą przydać się na przyszłość. Cieszy mnie intensyfikacja działalności edukacyjnej poprzez uświadamianie ludziom zagrożeń pochodzących od +niewidzialnych+ patogenów i możliwości obrony przeciw nim” – zaznaczyła prof. Szuster-Ciesielska. (PAP) Gabriela Bogaczyk gab/mhr/