Nasz Racibórz 17-2022 [681]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 29 kwietnia 2022 Rok XV, nr 17 (681) www.naszraciborz.pl

REKLAMA

Racibórz » W jego miejsce powstanie nowa przeprawa, a na wniosek wiceministra Michała Wosia kolej wystąpi do projektanta o przeprowadzenie analizy celem wskazania możliwych rozwiązań technicznych i warunków uwzględnienia ciągu pieszo-rowerowego w dokumentacji.

Racibórz » Dotąd znajdował się w sali gimnastycznej ZSOMS przy Kozielskiej, a jeszcze wcześniej na Szewskiej. Od 26 kwietnia oficjalnie działa przy Opawskiej, w budynku B dawnej G 5 przy Opawskiej 81.

PKP planuje rozbiórkę

raciborskiego mostu kolejowego Wiceminister Michał Woś, przypomnijmy, wystąpił do PKP w sprawie ciągu pieszo-rowerowego w marcu tego roku. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 realizowane są prace przygotowawcze dla projektu pn. „Prace na ciągu C-E 59 – linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki”. Opracowane zostało studium wykonalności, obecnie trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej, której zakończenie Spółka przewiduje we wrześniu 2022 r. Obecny zakres przedmiotu zamówienia uwzględnia rozbiórkę istnie-

jącego obiektu oraz wybudowanie nowego mostu kolejowego. Uwzględniając uwagi zawarte w piśmie Pana Ministra, po zakończonym postępowaniu przetargowym Spółka planuje wystąpienie z wnioskiem do wykonawcy projektu o przeprowadzenie analizy celem wskazania możliwych rozwiązań technicznych i warunków uwzględnienia ciągu pieszo-rowerowego w dokumentacji projektowej mostu kolejowego - odpowiedziała PKP. (w)

Racibórz » To tańsze rozwiązanie biorąc pod uwagę ponad 12 mln zł, jakie strażacy z Raciborza dostali na budowę nowej siedziby komendy powiatowej. Do 2025 r. ma być gotowa przynajmniej w stanie surowym.

przeniesie się na nowe miejsce Po styczniowych rozmowach w magistracie wskazano nową lokalizację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. To działka przy wschodniej obwodnicy, w rejonie nowego ronda na Piaskowej-Rybnickiej. Do nowej lokalizacji zaadaptowano koncepcję, jaką przygotowano dla obecnej lokalizacji przy ul. Reymonta. W marcu o rządowym wsparciu dla strażaków z Raciborza poinformował - podczas uroczystej zbiórki związanej z przekazaniem nowych wozów - wiceminister Michał Woś. Argumentów za przeprowadzką straży pożarnej jest kilka, m.in. szybsza komuni-

kacja poprzez nową obwodnicę, która docelowo zostanie przedłużona o odcinek w stronę Piaskowej i nową przeprawę nad Ulgą w rejonie Brzeskiej. Po drugie, budowa nowej komendy w miejscu obecnej wiązałaby się z utrudnieniami w funkcjonowaniu jednostki. Taniej i szybciej - jak powiedział nam komendant bryg. Jarosław Ceglarek, inwestować w nowy obiekt. W kwietniu, przypomnijmy, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie inwestycji budowlanych PSP przewidzianych do realizacji w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicz-

nej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025". W planie Państwowej Straży Pożarnej ujęto realizację 117 inwestycji budowlanych, w tym 55 zadań polegających na budowie nowych obiektów, 62 zadania w zakresie przebudowy i roz-

budowy obiektów istniejących. Na realizację przedmiotowych inwestycji w latach 2022-2025 zaplanowano środki finansowe z Programu modernizacji w wysokości 800 mln zł. Na liście jest nowa komenda w Raciborzu - etap I, obejmujący wykonanie dokumentacji w oparciu o koncepcję.

Wydawane są tu podstawowe produkty spożywcze: mąki, kasze, mleko, konserwy, dżemy oraz chemia gospodarcza tj.: płyny do mycia, prania, papier toaletowy. Po nie zgłaszają się przebywający w Raciborzu uchodźcy z Ukrainy. Magazyn prowadzą

wolontariusze skupieni wokół Stowarzyszenia Pracownia Przyszłości. Lokal udostępniło miasto. Raciborski Magazyn Pomocy Humanitarnej czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 18.00 oraz w soboty od 10.00 do 13.00.

Biskup pomocniczy diecezji

opolskiej przechodzi na emeryturę - Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Pawła Stobrawy z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji REKLAMA

opr. w, nowa lokalizacja na zdjęciu lotniczym, fot. Rafał Ćwirta REKLAMA

fot. Rafał Ćwirta

RACIBORSKA KOMENDA STRAŻY POŻARNEJ

Przy Opawskiej ruszył Raciborski Magazyn Pomocy Humanitarnej

opolskiej – poinformowała Nuncjatura Apostolska w Polsce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2


2 » Aktualności

Piątek | 29 kwietnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

Biskup pomocniczy diecezji opolskiej

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl

PRZECHODZI NA EMERYTURĘ DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

Biskup Paweł Stobrawa skończył 22 kwietnia 75 lat. - Nasz jubilat jest bardzo zaangażowany w sprawy lokalnego Kościoła i widać to także w dniu jego urodzin - podkreślał 21 kwietnia na antenie radia DOXA ordynariusz opolski bp Andrzej Czaja. – Biskup Paweł świętuje między innymi udzielając sakramen-

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Leczniczej nr 2/5 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

ul. Lecznicza nr 2/5 II piętro, 2 pokoje i kuchnia o powierzchni użytkowej 36,50m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Browarna nr 12/2 parter ; 4 pomieszczenia o powierzchni użytkowej 35,80 m2

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 2153/42 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0165 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 4184/38 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0164 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031323/3

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00034466/8

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

5.

Cena wywoławcza

125,000.00 zł

5.

Cena wywoławcza

145,000.00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

1 czerwca 2022r. godz. 10:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

1 czerwca 2022r. godz. 11:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

12 500 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 25 maja 2022r.

7.

Wadium

14 500 ,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 25 maja 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

(red.)

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Raciborzu przy ul. Rynek nr 11/9

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Raciborzu przy ul. Browarnej nr 12/2 lp.

tu bierzmowania. Osiągnięcie przez niego wieku emerytalnego oznacza, że musimy myśleć o następcy i kroki w tej sprawie już podjąłem, aczkolwiek wiele zależy od decyzji Ojca Świętego, a papież zgodził się już na starania o nowego biskupa, ale te można zacząć dopiero po przejściu na emeryturę obecnego – dodał biskup opolski.

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Rynek nr 11/9 IV kondygnacja (poddasze) ; 5 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 56,30 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3700/31 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0256 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031411/7

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

5.

Cena wywoławcza

216,000.00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

1 czerwca 2022r. godz. 12:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

21 600,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 25 maja 2022r. .

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl


Powiatowy Informator dla Seniora « 3

Piątek | 29 kwietnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Drogi seniorze w powiecie masz Nieodpłatna pomoc prawna możliwość załatwienia swoich spraw Kontakt Dane adresowe: Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz Kontakt telefoniczny: telefon: 32 45 97 300, fax: 32 415 87 36

Wydział Komunikacji i Transportu: tel: 32 45 97 398 Przyjmowanie wniosków o rejestracje pojazdów odbywa się w: • poniedziałek, środa w godzinach od 8:00 do 15:00; • wtorek w godzinach od 8:00 do 16:30; • czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00; • piątek w godzinach od 8:00 do 13:30. Pozostałe sprawy związane z ewidencją pojazdów, wydawaniem stałych dowodów rejestracyjnych oraz prawami jazdy w tym rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb: • poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:15; • wtorek w godzinach od 8:00 do 16:45; • piątek w godzinach od 8:00 do 13:45. Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Wszczęcie postępowania w zakresie ochrony praw konsumentów tel. (32) 45 97 322, (32) 45 97 300, fax. (32) 415 87 36 e-mail: rzecznikkonsumenta@ powiatraciborski.pl Przyjmowanie stron: • poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30; • wtorek w godzinach od 12:00 do 17:00; • piątek w godzinach od 7:30 do 14:00. Referat Architektury i Budownictwa tel: 32 45 97 353, e-mail: budownictwo@powiatraciborski.pl • Pozwolenie na rozbiórkę • Zaświadczenie o samodzielności lokali lub do ksiąg wieczystych Biuro Rzeczy Znalezionych tel: 32 45 97 300 • Przekazanie / odebranie rzeczy znalezionej

Wydział Geodezji tel: 32 45 97 356 • Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów • Zamówienie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków • Zatwierdzenie klasyfikacji gruntów • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych • Zgłoszenie pracy geodezyjnej Referat Gospodarki Nieruchomościami tel: 32 45 97 330 nieruchomosci@powiatraciborski.pl • Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa • Aktualizacja stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa • Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa • Nieodpłatne przeniesienie własności działki gruntu pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu • Oddawanie nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa w trwały zarząd • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności • Wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz skarbu państwa i innych wpisów obciążających nieruchomość

Adresy e-mail starostwa powiatowego: bok@powiatraciborski.pl Starostwo Powiatowe w Raciborzu pracuje: • w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30; • we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00. • Wywłaszczanie nieruchomości • Wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz skarbu państwa i innych wpisów obciążających nieruchomość Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel: 32 45 97 336 • e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego objęcie bądź nie objęcie nieruchomości uproszczonym planem urządzania lub decyzją inwentaryzacyjną • Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej • Wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny • Wydanie / wymiana karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego Referat Spraw Społecznych: tel. (32) 45 97 348, fax (32) 415 12 12 e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl • Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

Punkt Kasowy Starostwa Powiatowego Seniorze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu w budynku B (duży budynek) znajduje się Punkt Kasowy gdzie możesz opłacić swoje rachunki. Czynny: • w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30; • we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00. Przerwa od 12:00-12:30 Możliwość płacenia kartą

Uwaga Klienci! Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Krzyżanowice spowodowane epidemią COVID-19, informujemy o braku możliwości wizyt osobistych w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 5. Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do zaleceń i rekomendacji dotyczących wizyt w urzędzie. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 1) Racibórz - Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno - Kulturalne, ul. 1 Maja 8B, 3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9. Harmonogram - dni / godziny 1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu: - poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-12.00 - wtorek: 12.00 - 16.00. W punkcie nieodpłatna po-

moc prawna udzielana jest przez adwokatów. 2) Centrum Społeczno - Kulturalne w Pietrowicach Wielkich: - poniedziałek, środa: 14.00 -18.00, - wtorek: 12.00 -16.00, - czwartek, piątek: 10.00 14.00. W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych. 3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach: - poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00 - 18.00 - czwartek: 08.00 - 12.00. Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA" z siedzibą w Raciborzu. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych. 4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej - od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00. Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez adwokatów - doradców obywatelskich. Nieodpłatna pomoc prawna

obejmuje: - poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, - wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, - sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, - sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Punkt Obsługi Klienta OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Raciborzu Starostwo Powiatowe w Raciborzu przy placu Stefana Okrzei 4 w budynku B na pierwszym piętrze pokój nr 115, tel: 32 200 40 55 Czynny: • w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od

7:30 do 15:30; • we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00. Tam załatwisz: - kartę EKUZ - uzyskasz informację dot.

Leczenia na NFZ - informacje dot. Ubezpieczenia zdrowotnego - informacje na temat środków ortopedycznych - dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (przyjmowanie dokumentów)

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu Adres: ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 21 01, 32 415 21 02, Godziny obsługi klientów: • poniedziałek, środa, czwartek 8.30 – 15.00 • wtorek 8.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00 Kontakt osobisty z pracownikami Zespołu możliwy jest w sprawach absolutnie tego wymagających tj.: - odbioru wydanej legitymacji, - złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej, - odbioru wydanej karty parkingowej.

W pozostałych sprawach wnioski oraz dokumentację należy przesyłać pocztą na adres Zespołu lub wrzucać do skrzynki podawczej udostępnionej przy wejściu do Zespołu. Załatwisz tam: - Oświadczenie o miejscu stałego pobytu - Wniosek o wydanie karty parkingowej - Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - Wniosek w sprawie wydania

orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję - Zaświadczenie o stanie zdrowia Przed wejściem do Zespołu udostępnione są dla klientów druki wniosków. Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu ul. Klasztorna 9, 47-400 Racibórz, tel: 32 415 24 71, e-mail: pcs.raciborz@gmail.com


4 » Powiatowy Informator dla Seniora

Pierwszy w tym roku Informator Powiatowy już dostępny!

To pierwszy numer w 2022, ale nasz INFORMATOR POWIATOWY zadebiutował pod koniec minionego roku, kiedy jednym z ważniejszych wydarzeń był Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy. Co w nim znajdziemy? Otóż są to najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Raciborzu, zakończonych, realizowanych i planowanych przez powiat inwestycji, a także wiadomości płynące z jego jednostek administracyjnych. W każdym wydaniu nie brakuje również zapowiedzi wydarzeń kulturalnych

oraz specjalnej części poświęconej lokalnej historii, redagowanej przez pracowników Zamku Piastowskiego w Raciborzu. INFORMATOR POWIATOWY jest kwartalnikiem, który jest całkowicie bezpłatny i który dostępny jest m.in. w Punkcie Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim czy w urzędach gmin powiatu raciborskiego. UWAGA! Liczba egzemplarzy jest ograniczona. Wydawany jest w tradycyjnej papierowej formie, ale można pobrać również jego elektroniczną wersję w formacie PDF.

Powiat raciborski ma nowych instruktorów turystyki kajakowej

Racibórz: Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu dzięki zaproszeniu do współpracy Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zorganizował kurs instruktora turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka kajakowa. - Dzięki tej współpracy powiat raciborski wzbogacił o kolejne osoby do obsługi ruchu turystycznego na naszej Odrze. Otrzymane uprawnienia pozwalają świeżo upieczonym instruktorom prowadzić spływy na ośrodkach wypoczynkowych, obozach, koloniach oraz obsłu-

giwać spływy komercyjne. Ponadto nabyte uprawnienia upoważniają do pełnienia wszelkich funkcji organizacyjnych na turystycznych imprezach kajakowych oraz pozwalają prowadzić samodzielnie instruktaż z zakresu podstawowych technik pływania kajakiem i ratownictwa na wodzie. Jeszcze w tym roku planujemy kolejne kursy na instruktorów turystyki rowerowej i turystyki pieszej górskiej. Zainteresowanych serdeczne zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z PCS w Raciborzu – informuje PCS.

Piątek | 29 kwietnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

150 tys. zł premii dla młodych rolników O 150 tys. zł premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania można się starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in: - w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, - posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, - są właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, - posiadają lub utworzą, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej śred-

niej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowo utworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej. W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź na prace budowlane. Wnioski o przyznanie pomocy są przyjmowane od 31 marca do 29 maja 2022 r. przez oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Dokumenty będzie

można dostarczyć m.in. osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce

Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Tegoroczny nabór będzie już 8. prowadzonym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 3,27 mld zł

ZAMKOWY JARMARK

kwiatów A.D. 2022 za nami Kwiecień to okres, w którym właściciele domów jednorodzinnych, działkowcy i ogrodnicy poszukują nowych sadzonek, nasion oraz wszelkiego rodzaju akcesoriów z tym związanych. Z myślą o mieszkańcach, w sobotę 23 kwietnia 2022 r. Powiat Raciborski i Zamek Piastowski w Raciborzu zaprosili na Zamkowy jarmark kwiatów. Impreza odbyła się na dziedzińcu dawnej piastowskiej siedziby. Zapraszamy do obejrzenia obszernego fotoreportażu. Wiosenna, słoneczna pogoda została zamówiona dużo wcześniej... wobec czego nie zbrakło wielu wystawców, jak i kupujących. Punktualnie o godz. 10:00 w imieniu Staro-

sty Raciborskiego - Grzegorza Swobody oraz własnym, uroczystego powitania wystawców oraz odwiedzających dokonała Krystyna Niklewicz - Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu. W wydarzeniu wzięła również udział Ewa Lewandowska - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. Handel na zamkowym dziedzińcu trwał od 9:00 do 17:00. Obecni byli sprzedawcy kwiatów, sadzonek i ciekawych artykułów ogrodniczych. Nie zbrakło również producentów rękodzieła. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym zorganizowany został dla wystawców mini konkurs, który polegał na najciekawszej aranżacji własnego stoiska. Najlepsza trój-

ka - właściciele stoisk, którzy zebrali największą liczbę głosów zostali nagrodzeni niespodziankami przygotowanymi przez Zamek Piastowski oraz Browar Zamkowy. Nie zabrakło nieszablonowych pomysłów i kreatywności wśród wystawców. Głosować na najciekawsze stoisko mogli odwiedzający od 9:00 do 15:00 poprzez wpisanie na specjalnych kartkach numeru stoiska, którego aranżacja najbardziej przypadła im do gustu. Wśród głosujących rozlosowane zostały również zestawy upominków przygotowanych przez Zamek Piastowski i Browar Zamkowy. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o sposobie odbioru nagród.

- Poprzez organizację jarmarku w średniowiecznych murach zamkowych, chcemy przekonać wszystkich mieszkańców, że kwiaty w ogródkach, czy na balkonach to nie tylko wartość estetyczna, ale też ważny dodatek do ekosystemu miejskiego, jak i wiejskiego. Kwiaty mają wiele funkcji. Odpowiadają m.in. za oczyszczanie powietrza i poprawę mikroklimatu. Zieleń jest szczególnie ważna w miejscach, w których jej brakuje. Dzięki udekorowaniu kwiatami balkonów i ogrodów poprawia się nasze samopoczucie, a otoczenie staje się piękniejsze - mówi Krystyna Niklewicz, Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Do zobaczenia za rok…


Powiatowy Informator dla Seniora « 5

Piątek | 29 kwietnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Dary z powiatu raciborskiego w drodze na Ukrainę 32 palety artykułów pierwszej potrzeby zebranych w powiecie raciborskim (w poszczególnych gminach) wyruszyły 10 marca ok. godz. 17.30 do Lublińca. Dalszy transport na Ukrainę koordynowany był kolejno przez województwo i administrację krajową. Zbiórka dla pozostających na ziemiach ogarniętych wojną ludzi, która na szczeblu powiatowym prowadzona jest w II LO oraz w CKZiU nr 2 "Mechanik", spod którego wyjechał samochód - jest kontynuowana, bo potrzeby wciąż rosną. Naszą szczególną troską w adresowaniu zebranych rzeczy, obdarzyliśmy partnerskie miasto Powiatu Raciborskiego – Horishni Plavni, które wszak nie zostało zaatakowane, ale biorąc pod uwagę zbliżające się do obwodu połtawskiego

rosyjskie wojsko, takie zagrożenie z dnia na dzień jest coraz większe. Liczymy się jednak z tym, że paczki z Raciborszczyzny rozdysponowane zostaną wg aktualnego na Ukrainie zapotrzebowania, co bezsprzecznie popieramy. - Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy poświęcają swój czas i środki finansowe na pomoc naszym wschodnim przyjaciołom a także udostępniają miejsca noclegowe przybyłym do nas uchodźcom. Słowa wielkiego uznania i podziwu kieruję nie tylko do darczyńców z całego naszego powiatu, ale również do wszystkich, którzy biorą udział w organizacji każdej akcji wsparcia – całkowicie bezinteresownie! To tylko dzięki Wam i Waszej szlachetnej postawie jesteśmy w stanie pożytecznie reago-

wać na krzywdę, jaka dotknęła obywateli Ukrainy - zaznacza Starosta Raciborski, Grzegorz Swoboda. Nasze zlokalizowane na terenie szkół punkty zbiórek, nie zmieniają swoich godzin otwarcia i są do Waszej dyspozycji dwa dni w tygodniu. Obecnie najbardziej oczekiwane jest pożywienie, a konkretnie produkty z długim terminem przydatności, ale mile widziane są również m.in. środki higieniczne. Chętnych do przekazywania darów zapraszamy do: 1. CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu (wtorek w godz. 14.00 - 18.00) 2. II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu (sobota w godz. 09.00 - 13.00) Wdzięczność za okazaną pomoc m.in. mieszkańcom po-

wiatu raciborskiego, staroście raciborskiemu Grzegorzowi Swobodzie oraz całemu narodowi polskiemu, w materiale filmowym ukraińskiej lokalnej telewizji wyraził burmistrz Horishni Plavni, Dmytro Bykov – włodarz partnerskiego miasta powiatu raciborskiego. W Horishni Plavni rozpakowano dary, jakie zostały wysłane samochodem dostawczym spod „Mechanika” w Raciborzu. Pilnie potrzebne apteczki taktyczne zamówione przez Powiat oraz żywność i środki higieniczne, które ofiarowali mieszkańcy, również dzięki kierowcom z obu krajów, którzy spotkali się na granicy i przeładowali paczki, bezpiecznie trafiły do naszych wschodnich przyjaciół. Jeszcze raz zwracamy się zatem z prośbą do mieszkańców o kontynuowanie zbiórki na rzecz Ukrainy, nie ustawajmy w tych wysiłkach i za-

angażowaniu, bo jak widać potrzeby są wielkie, a nasza pomoc jest niezwykle doceniana. - Te rzeczy pomogą wielu ludziom z naszego miasta oraz migrantom, którzy przybyli do nas z Charkowa, Mariupola i Doniecka. Dziękujemy za wsparcie i przyjaźń,

jakie otrzymujemy od Polaków, od mieszkańców waszego powiatu, są dla nas bezcenne – napisała Svetlana Sheremet z Urzędu Miasta Horishni Plavni, z którą pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu są w stałym kontakcie.

Droga powiatowa

w Borucinie oddana do użytku

Za nami przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w Kierunku Krzanowic ( dł. 600 mb ). W ramach robót przebudowana została całkowicie jezdnia wraz ze skrzyżowaniem oraz zjazdami. Położono

W sądzie przy Wojska Polskiego

otwarto Centrum Edukacji Prawnej Głównym celem placówki jest edukacja prawna dzieci i młodzieży, czyli poszerzanie świadomości prawnej najmłodszych, a także propagowanie wśród nich postaw sprzyjających budowaniu świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Do zadań Centrum Edukacji Prawnej należeć będą w szczególności: organizacja i koordynacja współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie edukacji prawnej dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej z grupami szkolnymi oraz innymi grupami dzieci i młodzieży

(lekcje edukacyjne, wykłady, symulacje rozpraw, nawiązywanie i dbanie o rozwijanie współpracy z wszelkimi podmiotami i instytucjami zewnętrznymi w zakresie edukacji prawnej. Dzięki działaniu centrum możliwe będzie także udział młodzieży w rozprawach sądowych czy spotkania z sędziami. W ramach otwarcia centrum dokonano także wręczenia nagród w konkursie plastycznym pt. Raciborska Perła Architektury Sądowej. Celem konkursu było zaprezentowanie i promowanie historycznego piękna architektury sądowej w Raciborzu oraz malarskie uwiecznienie wi-

zerunku odnowionego zabytku na terenie miasta. Adresatami konkursu byli studenci uczelni oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych o profilu artystycznym. I miejsce- praca plastyczna autorstwa Katarzyny Zarembik pt. „Koniec?” II miejsce- praca plastyczna autorstwa Anny Grzenik pt. „Sekwencja” III miejsce- praca plastyczna autorstwa Aleksandry Boguckiej Komisja przyznała również wyróżnienie dla Sandry Poloczek oraz zdecydowała o przyznaniu za wyróżnienie nagród rzeczowych.

nowy chodnik od skrzyżowania z ul. Bończyka do ostatniego budynku w Borucinie od strony Krzanowic w modelu Zaprojektuj i Wybuduj Całkowity koszt przebudowy drogi powiatowej wyniósł: 1 689 159 zł. Powiat Raciborski na tę inwestycję wyłożył ze środków

własnych prawie 377 tys. zł oraz pozyskał dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 929 037,45 zł. W kosztach inwestycji partycypowała również Gmina Krzanowice, która wyłożyła na ten cel ze swoich środków kwotę 383 443,27 zł.


6 » Powiatowy Informator dla Seniora

Piątek | 29 kwietnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Procesje Wielkanocne 2022 Po raz kolejny w drugi dzień Świąt Wielkanocnych można było zaobserwować przemarsze tradycyjnych wielkanocnych procesji konnych na terenie powiatu raciborskiego. Wydarzenie to przyciąga nie tylko właścicieli koni, jeźdźców, ale także posiadaczy

bryczek i wozów oraz wielu mieszkańców ziemi raciborskiej jak również gości spoza. Powiat raciborski od lat wspiera organizację procesji dofinansowując organizację tych wyjątko wych wydarzeń kultywujących nasze lokalne tradycje.

Historia wielkanocnych procesji konnych sięga średniowiecza, a po dzień dzisiejszy jest kultywowana w czterech miejscowościach powiatu raciborskiego: Bieńkowice, Pietrowice Wielkie, Racibórz-Sudół oraz Zawada Książęca. Procesje mają przede

wszystkim charakter religijny, jej uczestnicy podczas objazdu pól zatrzymują się przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach prosząc o dobre plony. Na zakończenie odbywa się wyścig i spotkanie uczestników, często w formie rodzinnego festynu.

DYPLOMY 2022 - Cypr i Teneryfa to cel zagranicznych

wernisaż wystawy staży uczniów CKZiU nr 1 w Raciborzu na Zamku Piastowskim Racibórz: We wtorkowe popołudnie, 26 kwietnia 2022 r. w trakcie wernisażu w Domu Książęcym na Zamku Piastowskim w Raciborzu zaprezentowane zostały efekty pracy twórczej w formie projektów dyplomowych, tegorocznych Absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych. Rok 2022 to jubileusz dziesięciolecia Liceum Sztuk Plastycznych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu. Wydarzenie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości, którego dokonała dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu - Krystyna Niklewicz. Następnie głos zabrali: Marzena Kacprowicz - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz wicestarosta raciborski - Marek Kurpis, który dokonał jednocześnie uroczystego otwarcia

nowej wystawy, prezentowanej w dawnej piastowskiej siedzibie. Nowa ekspozycja to projekty dyplomowe, wykonane pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz ilustrują tematykę z zakresu szeroko rozumianej fotografii – od dokumentu przez portret, scenę rodzajową, fotografię produktu po konceptualną FOTO-grafikę. W ramach specjalności fotografia i film (specjalność: fotografia artystyczna) uczniowie mieli możliwość realizacji prac w technikach tradycyjnych (luksografia, odcisk antropomorficzny, powiększenie fotograficzne, tonowanie barwne), cyfrowych oraz hybrydowych - łącząc techniki tradycyjne (srebrowe) z nowoczesnymi. Ponadto na wystawie można zobaczyć prace wykonane pod kierunkiem mgr. Michała Sitka w ramach specjalności techniki graficzne (specjalizacja: projektowanie graficzne).

Racibórz: A gdyby tak zostawić na chwilę naukę w Polsce i wyjechać na zagraniczny staż zawodowy? W CKZiU nr 1 w Raciborzu to możliwe. Już tylko parę dni dzieli uczniów Centrum od wyjazdu na skąpane słońcem europejskie wyspy. Dwie grupy uczniów klas trzecich Technikum nr 2, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacyjny i zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie wyjedzie pod koniec kwietnia na miesięczne staże zagraniczne. Podczas gdy ich koleżanki i koledzy będą realizować praktyki zawodowe w polskich przedsiębiorstwach, uczestnicy projektów odbędą staże na południu Cypru i na Teneryfie w przedsiębiorstwach zgodnych z kierunkiem kształcenia. Grupa 21 uczniów uczących się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa oraz technik agrobiznesu będzie zdobywać doświadczenie zawodowe w Limassol na Cyprze jako uczestnicy projektu „Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową – CKZiU nr 1 w Raciborzu” realizowanego w ramach akredytacji, którą szkoła uzyskała w ubiegłym roku. Ponadto, w trakcie stażu dla uczestników zaplanowano udział w bogatym programie kulturowym, który obejmuje wycieczki m.in. do Paphos, Triliklini, Ayia Napa i na przylądek Cape Greco oraz do Fasouri Waterpark.

W 4* hotelu na Teneryfie będzie doskonalić swoje umiejętności zawodowe 18-osobowa grupa przyszłych techników hotelarstwa i techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie – uczestnicy projektu „Twój krok do europejskiej kariery zawodowej” oprócz zadań zawodowych w ramach programu kulturowego odbędą podróż dookoła Teneryfy, zwiedzając Garachico, Maskę, La Lagunę, Puerto de la Cruz. Innymi atrakcjami będzie pobyt w słynnych parkach rozrywki: Loro Park i Siam Park. Oprócz tego będą się wspinać na wulkan Teide i plażować nad Oceanem Atlantyckim. Od lutego uczniowie brali udział w przygotowaniu pedagogiczno-językowo-kulturowym. Uczestnicy wzięli udział

w przygotowującym kursie języka hiszpańskiego/greckiego, angielskiego a także przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznym mającym pomóc im w odnalezieniu się w obcej kulturze. Zaplanowano również spotkanie z przedstawicielem Policji, na którym zostaną poruszone zagadnienia bezpieczeństwa podczas pobytu poza granicami Polski. Wyjazd na zagraniczne praktyki pozwoli uczniom zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, porównać metody pracy w kraju i za granicą, zetknąć się z nowymi technologiami i metodami pracy, a także poznać nowy kraj, jego kulturę i rozwinąć umiejętności językowe. Dla przyszłych pracodawców uczniów Centrum udział w zagranicznych praktykach zawodowych jest to jasny

sygnał, że potencjalny pracownik ma doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, jest otwarty na uczenie się nowych rzeczy, elastyczny i nie boi się zaryzykować. Zdobyte przez uczniów i nauczycieli kompetencje zostaną potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Projekt „Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową – CKZiU nr 1 w Raciborzu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Twój krok do europejskiej kariery zawodowej” jest w pełni finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+.


Ogłoszenia « 7

Piątek | 29 kwietnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

FINANSE Doradca klienta-Telemarketer Zatrudnię pracownika w bankowej placówce partnerskiej w Raciborzu na stanowisku Doradcy Klienta. Zapraszam osoby komunikatywne, otwarte na nowe wyzwania i możliwości rozwoju, dążące do realizacji wyznaczonych im planów i oczekiwań. Wymagane jest przynajmniej wykształcenie średnie i roczny staż pracy w banku.CV wraz ze zdjęciem proszę przesyłać na adres mailowy. Zachęcam do składa. tel. kom.: 607515715. e-mail: mamfinanse@wp.pl.

MOTORYZACJA AUTO-SKUP SRC.TEL.530-312-312 ZŁOMOWANIE-KASACJA24 SKUP-SAMOCHODÓW DO ZŁOMOWANIA SKUPUJEMY WSZELKIE SAMOCHODY KAŻDY STAN KAŻDA MARKA,ROZBITE,SKORODOWANE,NIESPRAWNE,BEZ PEŁNEJ DOKUMENTACJI,TAKŻE Z PROBLEMAMI PRAWNYMI,ORAZ SAMOCHODY NIEREJESTROWANE W RP.TAKŻE BEZ OC BEZ PRZEGLĄDU,PO ZMARŁYCH BEZ PODZIAŁU SPADKU MASZ PROBLEM ZADZWOŃ JESTEŚMY ABY POMAGAĆ ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCĄ DROGOWĄ TRANSPORT POJAZDÓW CAŁODOBOWO TEL.500-714-151 . tel.: 501-525-515. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. | www.autodemont.pl. POMOC DROGOWA HOLOWANIE 24H.TEL.500714-151 SRC WITAM OFERUJE USŁUGI TRANSPORTOWE AUTOLAWETĄ TRANSPORT SAMOCHODÓW MASZYN ROLNICZYCH PRZYCZEP DZIAŁAM NA TERENIE CAŁEGO POWIATU RACIBORSKIEGO 24/H KONKURENCYJNE CENY NATYCHMIASTOWY DOJAZD F VAT.POTRZEBUJESZ COŚ PRZEWIEŻ ZADZWOŃ,A JA JUŻ JADE SZYBKO I BEZ MARUDZENIA FIRMA WRO-TRANS 24H.TEL.500-714-151 SKUPUJE TAKŻE SAMOCHODY DO ZŁOMOWANIA.KASACJI CAŁODOBOWO TEL.500-714-151. tel.: 500-714-151. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl. SKUP AUT I ZŁOMOWANIE 888-10-20-80 SKUP AUT I ZŁOMOWANIE WSZYSTKICH POJAZDÓW, POMOC DROGOWA 24 H, WYSTAWIAMY ZAŚWIADCZENIA DO WYREJESTROWANIA POJAZDU W WYDZ. KOMUNIKACJI, CENY KONKURENCYJNE TEL KONT 690-99-30-34. tel.: 888102080. tel. kom.: +49690993034. e-mail: kzp@onet.com.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl.

OGRODNICTWO Koszenie działek, łąk, usługi minikoparką Firma Forest & Garden oferuje usługi z zakresu: wykaszania łąk, ogrodów, nieużytków, terenów zielonych; wycinki drzew; usługi minikoparką. Więcej informacji pod nr. tel. 796 507 201 tel.: 796507201. tel. kom.: 796507201. e-mail: forest-garden@wp.pl

PRACA Sprzątanie Raciborska firma z ugruntowaną pozycją na rynku zatrudni na atrakcyjnych warunkach osobę do sprzątania. Wymagany warunek-stopień niepełnosprawności. Praca od poniedziałku do piątku. Kontakt: 660620642. tel.: 660620642. Montażysta kuchni Salon Meblowy z Raciborza poszukuje osoby do montażu mebli kuchennych.Gwarantujemy umowę o pracę na pełny etat, atrakcyjne wynagrodzenie,wolne weekendy, elastyczne godziny pracy oraz samochód służbowy. tel.: 660620642. Pracownik ogólnobudowlany Zatrudnię na atrakcyjnych warunkach finansowych pracownika budowlanego do wykańczania wnętrz. Gwarantuję umowę o pracę na pełny etat, wolne weekendy, praca w Raciborzu.. tel.: 660620642. Sprzedawca Zatrudnię na atrakcyjnych warunkach sprzedawcę w Salonie Meblowym Basztowa w Raciborzu. Gwarantujemy umowę o pracę na pełny etat, atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet szkoleń. CV na: . tel.: 660620642. Szukam niani z j. ang dla 16 mc dziecka Szukam niani która będzie bawiła się z dzieckiem wyłącznie w j. ang, uczyła go poprzez interakcję i kreatywną zabawę. Wymagany dojazd do Rudnika 1-2x w tyg. Cv wraz ze stawką proszę wysył. e-mail: olenka1987@o2.pl Sprzedawca Raciborska firma z tradycjami, zatrudni na atrakcyjnych warunkach finansowych osobę na stanowisko Sprzedawca. Gwarantujemy umowę o pracę na pełny etat, systemy premiowania, oraz pakiet szkoleń.. tel.: 660620642.

Wynajmę mieszkanie Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w Raciborzu ul. Ludwika (II piętro) 48 m2. Mieszkanie jest częściowo umeblowane. Umowa najmu okazjonalnego. Tel. 608027481. tel. kom.: 608027481.

Praca w firmie ogrodniczej Firma Hortus poszukuje osoby do pracy przy zakładaniu trawników. Osoby chętne proszę o kontakt mailowy z informacją: 1. Imię i nazwisko, wiek 2. Kontakt 3. Adres zam. 4. Prawo jazdy 5. Doświadczenie tel. kom.: 502385770. e-mail: bok@hortus-trawniki.pl. hortus-trawniki.pl.

REKLAMA

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

Praca sezonowa w Holandii (legalna, bez języka) Oferujemy zatrudnienie na okres sezonowy (kilka tygodni) w Holandii. Mamy oferty na produkcjach, magazynach oraz szklarniach. Zapewniamy zakwaterowanie firmowe i samochód służbowy z darmowym paliwem. tel.: +48327390079. tel. kom.: +48792411332, e-mail: rekrutacja@pramer. pl, www.pramer.pl. Operator urządzeń cukierniczych Firma Mieszko poszukuje pracowników na stanowisko operatora urządzeń cukierniczych. Zakres obowiązków: *Prace związane z obsługą urządzeń cukierniczych w poszczególnych obszarach produkcyjnych. *Dbanie o jakość produktów zgodnie z obowiązującymi normami. *Utrzymanie ciągu produkcji. Jesteś zainteresowany/a napisz SMS (887 170 399) oddzwonimy! . tel.: 887 170 399. tel. kom.: 887 170 399. e-mail: W.Baranska@mieszko.com.pl. Sprzadawczyni w sklepie odzieżowym z doswiadczenie Sklep odzieżowy w Raciborzu zatrudni Panią na 1/2 etatu na stanowisku sprzedawca,mile widziane doświadczenie w pracy z klientem.. tel. kom.: 516732182. e-mail: agnieszka.kozakiewicz@onet. eu. Praca za granicą EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56; PRACA@EURO-LABRA.COM; WWW.EURO-LABORA.COM (cert nr 14601) APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukuje do pracy w biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka niemieckiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. Kontakt: info@euro-labora.com

ZDROWIE Uwaga !!! Nowy adres gabinetu stomatologicznego Ewa Pradela Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Ewa Pradela informuje o zmianie adresu gabinetu. Aktualny adres przyjęć pacjentów Racibórz ul. Ocicka 167, tel. 32 417 04 84. tel.: 32 417 04 84.

REKLAMA


8 » Rozrywka

Piątek | 29 kwietnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com organizowaną w związku z Międzynarodowym Dniem Tańca. Ideą akcji jest pokazanie, jak ważny w życiu każdego człowieka jest taniec, bez względu na wiek, stopień profesjonalizacji czy miejsce zamieszkania. Tegoroczna edycja poświęcona jest sytuacji w Ukrainie. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl

29 KWIETNIA (PIĄTEK) GODZ.19.00 RCK RDK, UL. CHOPINA 21 LINIA ŻYCIA - SPEKTAKL TANECZNY

Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ‘’Rodzina+’’

5 MAJA (CZWARTEK) GODZ. 19.00 RCK RDK, UL. CHOPINA 21 ALICJA MAJEWSKA I WŁODZIMIERZ KORCZ - JUBILEUSZ 45 LAT

przez Alicję Majewską.Podczas koncertów będzie można usłyszeć największe przeboje Artystki „Żagiel”, „Być kobietą”, „Żyć się chce” czy „07 zgłoś się”. Usłyszycie też Państwo wiele ciekawych historyjek związanych ze wspólną pracą tych Dwoje. Koncertom akompaniować będzie kwartet smyczkowy Warsaw String Quartet. Bilety w cenie: 129 zł, 109 zł, 99 zł do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl

7 MAJA (SOBOTA) GODZ.16.00 RCK RDK, UL. CHOPINA 21 KABARET SMILE Będą Państwo uczestniczyć w premierowym programie, który właśnie powstaje, z pełną pasją i zaangażowaniem.

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz obchodzą swój „Okrągły Jubileusz - 45 lat wspólnie na scenie”. Ten wyjątkowy okres to niezliczona liczba kompozycji napisanych przez Włodzimierza Korcza, a zaśpiewanych

P remierow y spek tak l w w ykonaniu tancerzy Amatorskiego Teatru Tańca SKAZA pt. ,,Linia życia'' w reżyserii Manueli Krzykały. Linia życia to spektakl o człowieku i jego słabościach. Każdy z nas ma swoja linię życia. U jednych jest ona kręta i wyboista, u drugich bardziej prosta, ale każdy z nas na różnym jej etapie musi zmagać się z tym, co spycha go z obranego kursu – przeciwnościami losu. Tytułowa linia życia przedstawiona za pomocą liny, symbolizuje nasze uwikłanie, nasze demony… Spektaklem tym po raz kolejny włączamy się w coroczną ogólnopolską akcję Instytutu Muzyki i Tańca pt. tańczMY

Co w nim zobaczycie? Czy będą Wasze ulubione postacie? Jaka tematyka będzie poruszana? Czym tym razem zaskoczy Kabaret Smile? Nikt jeszcze tego nie wie i to w tym najlepsze! Bilety w cenie 70,- 80,- 90,- do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

REKLAMA