Nasz Racibórz 26-2022 [690]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 01 lipca 2022 Rok XV, nr 26 (690) www.naszraciborz.pl

REKLAMA

fot. K. Kubik

Racibórz » Prezydenci, burmistrzowie i starostwie, którzy pod przewodnictwem Kędzierzyna-Koźla tworzą grupę zakupową, dowiedzieli się właśnie, ile ma kosztować energia elektryczna w 2023 r. W grupie jest też powiat raciborski.

Samorządy w szoku. Dowiedziały się,

Racibórz » Po blisko czterech godzinach dyskusji o raporcie na temat stanu miasta i budżetu za 2021 r. Dariusz Polowy już trzeci raz nie otrzymał od radnych wotum zaufania. Tym razem jednak nie udzielono mu także absolutorium z wykonania budżetu. Sesja odbyła się 29 czerwca.

ILE MA KOSZTOWAĆ PRĄD W 2023 r. Prezydent Raciborza Z obecnych 0,4057 ma wzrosnąć do 1,1623 zł za kWh. To najniższa z trzech ofert, jakie otrzymano w postępowaniu. Do 4 lipca samorządy mają zdecydować, czy cenę akceptują, czy też chcą unieważnienia postępowania. Cena jest o 208 proc. wyższa niż się spodziewano. Jak dodają władze Kędzierzyna-Koźla, stosowany od lat model hurtowego zakupu energii obecnie nie gwarantuje obniżki jej cen. Przyjęcie stawek oznacza, że samorządy muszą zarezerwować w budżecie na ten wydatek 286 proc. więcej niż w tym roku.

- Konsultowałem ofertę z ekspertami, m.in. z kolegami samorządowcami z Cieszyna i w jeszcze jednym źródle i dowiedziałem się, że zaproponowana cena, jak na obecne warunki jest całkiem dobra. Przygotowujemy stopniowo nasze obiekty do technologii odnawialnych źródeł energii i jesteśmy gotowi przechodzić na nowe systemy. Liczymy też, że rząd zaproponuje samorządom jakieś tarcze przed skutkami postępującej drożyzny - powiedział wczoraj radnym powiatowym starosta Grzegorz Swoboda (na zdj.).

Racibórz » Wybitny raciborski historyk, autor monografii Raciborza oraz rodzinnych Pietrowic Wielkich, przyjaciel domu książęcego w Corvay, uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Raciborza świętował 24 czerwca 90. Urodziny. Rano odwiedził go prezydent miasta, bo razem z żoną Barbarą pan Paweł świętuje też 65. rocznicę ślubu.

ŻELAZNE GODY PAŃSTWA NEWERLÓW

kulturowego Raciborza i regionu. Wielce podziwiany i szanowny cieszy się ogromnym społecznym autorytetem. To jedna z najważniejszych postaci miasta ostatnich dekad.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Przeciwko były rządzące w Radzie Miasta kluby Razem dla Raciborza oraz Radni Niezależni Michała Fity, za prezydencki klub RSS Nasze Miasto oraz Magdalena Kusy. Każda ze stron wymieniała argumenty - opozycja mówiła m.in. o niezagospodarowanym placu Długosza i zwróceniu pieniędzy na gotowy projekt przebudowy, braku inwestycji mieszkaniowych, opieszałościach przy inwestycjach (lodowisko, tężnia na Ostrogu, boisko ze sztuczną nawierzchnią), braku dialogu, kłopotach finansowych Unii Racibórz, za-

niechaniu kupna terenu przy Odpoczynkowej, czy sprzedaniu żwirowni, stronach prezydencka z kolei m.in. o nowym żłobku, niskiej cenie za śmieci, punkcie selektywnej zbiórki odpadów, termomodernizacjach budynków, doświetlaniu przejść dla pieszych, łąkach kwietnych, hotelach dla owadów, windzie przy ratuszu, remontach dróg (m.in. Bojanowska, Anny, Cecylii), muralach, czy strefie odkrywania aktywności wyobraźni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

REKLAMA

fot. UM Racibórz

Paweł Newerla, urodzony 24 czerwca 1932 r., prawnik, przez wiele lat bankowiec, od lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i powiatu raciborskiego m.in. jako prelegent wielu konferencji, sesji i seminariów na temat dziedzictwa

BEZ ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

REKLAMA

Dr n. med. Zbigniew Łyko Racibórz - Ostróg

ul. Rudzka 81

www.ortodoncja-raciborz.pl www.zbigniewlyko.com.pl

• Endokrynologia • Ginekologia • USG tarczycy

Rejestracja telefoniczna

32 419 03 59

500 624 641

• Ortodoncja • Stomatologia • Chirurgia szczękowo-twarzowa


2 » Aktualności

Piątek | 01 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Prezydent Raciborza bez absolutorium i wotum zaufania DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Co do wielu działań był spór, po czyjej stronie są zasługi. Strona prezydencka mówiła, że oddano dwa bloki przy Łąkowej, opozycja, że budowę zaczął M. Lenk, a D. Polowy tylko dokończył, rozdał klucze i na tym skończyło się inwestowanie w mieszkania. Ratusz pochwalił się lewobrzeżnymi bulwarami, dodając, że to lepsze rozwiązanie niż planowana przez Lenka przebudowa pl. Długosza. Lenk się obruszył, tłumacząc, że bezpodstawnie zdeprecjonowano jego projekt z powodu słynnej kafejki i pralni. Mówił, że zasady finansowania wymagały wpisania tych zadań, projekt na bulwary powstał za jego kadencji, a Polowy tylko z niego skorzystał, ratując część pieniędzy zwróconych z pl. Długosza. Radni prezydenta wzmiankowali o nowej obwodnicy i remoncie drogi Rybnika, ale to inwestycja wojewódzka, a nie miejska. Po stronie urzędu jest

przygotowanie budowy kolejnych odcinków z nowym mostem na Uldze. Strona prezydencka zaliczyła do sukcesów sprzedaż terenów inwestycyjnych, m.in. przy 1 Maja, ale opozycja przypomniała, że działki przygotowano i sprzedaż rozpoczęto za czasów M. Lenka. Polowy – jak mówiono - nie stworzył więc nic nowego, a dokończył dzieło poprzednika. Zgodność była w zasadzie tylko co do jednego - pozytywnie odebrano bogaty kalendarz imprez kulturalnych, które zresztą skwapliwie wymieniała radna Anna Wacławczyk, żona odpowiedzialnego za kulturę wiceprezydenta Wacławczyka, nieobecnego na sesji. Co do turystyki jednomyślności już nie było, bo radny Fica uznał, że Wacławczyk przypisał sobie zasługi związane ze szlakiem retro. Blisko cztery godziny dyskusji, argumenty za i przeciw, długie wystąpienie wiceprezydenta Koniecznego, który

przedstawiał kontrargumenty do stanowiska komisji rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium, uznając je za "czysto polityczne". Główny bohater sesji, prezydent Dariusz Polowy, przedstawił raport o stanie miasta, ale i tak częściej wypowiadał się Konieczny, szczegółowo przygotowany do dyskusji. Prezydent jednak podziękował za to, że się odbyła i ostrzegł, że wypowiedziane na sesjach słowa sugerujące działania niezgodne z prawem powinny być kierowane do odpowiednich organów. ZA Wotum zaufania i udzie-

leniem absolutorium: Fiołka Leon, Kusy Magdalena, Łęski Jarosław, Ronin Anna, Tomaszewska Zuzanna, Wacławczyk Anna PRZECIW: Białuska Irena, Czerner Marian, Fica Marcin, Henek-Wypior Justyna, Klima Piotr, Kuliga Michał, Lenk Mirosław, Łomnicki Dawid, Mainusz Henryk, Poznakowska Justyna, Rycka Paweł, Szukalska Anna, Szukalski Michał, Wyglenda Eugeniusz WSTRZYMALI SIĘ: Klimaszewska Krystyna, Kobylak Zygmunt, Nowacka Ludmiła

ŻELAZNE GODY

PAŃSTWA NEWERLÓW DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Jest autorem m.in. "Opowieści o dawnym Raciborzu", które na początku lat 90. otworzyły niezależne badania nad dziejami Raciborza bez obciążeń z czasów PRL-u. Na 900-lecie pierwszej wzmianki o Raciborzu ukazały się jego monumentalne "Dzieje Raciborza i jego dzielnic" - opus magnum pana Pawła. Lista publikacji książkowych, prasowych, odczytów i przyczynków do badań jest ogromna. To m.in. "Pietrowice Wielkie: osiem wieków historii wsi i parafii z krótkimi historiami wsi Gródczanki i Kornice", "Zarys historii Krzanowic", "Dzieje Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu" (współautor), "Zamki i pałace dorzecza

górnej Odry" (współautor) oraz "Raciborzanie tysiąclecia. Słownik biograficzny" (współautor). Poświęcił sporo uwagi dziejom raciborskiej poczty, przemysłu, urzędu stanu cywilnego, a także skreśli wstępy do szeregu wydawnictw okolicznościowych. W 2012 r. uhonorowano go tytułem Zasłużony dla Miasta Raciborza. Otrzymał nagrodę Mieszko oraz nagrodę Prezydenta Raciborza za działalność przyczyniającą się do nobilitacji kultury. 29 czerwca gratulacje w Sali Kolumnowej ratusza składali mu radni Raciborza. Tego dnia też przyjął tytuł honorowego członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. (waw)

Racibórz » Po tym jak Eko-Okna nie zgodziły się na finansowanie przebiegu północno-zachodniej obwodnicy Raciborza w przebiegu od Rudnika to Żerdzin, istnieje ryzyko, że rząd cofnie 72 mln dotacji na to przedsięwzięcie. Problem poruszył na sesji Rady Powiatu, 28 czerwca, radny Szymon Bolik z PiS.

Po Wosiówce Swobodówka? Radny Bolik pytał fot. K. Kubik

o północno-zachodnią obwodnicę Raciborza Przypomnijmy, Eko-Okna zadeklarowały przekazanie w latach 2023-2027 na budowę arterii kwoty 47,95 mln zł. Koszt inwestycji oszacowano na 120 mln zł. 72 mln zł miało wyłożyć państwa. Ogłosił to w grudniu w Pszczynie premier Mateusz Morawiecki. 21 czerwca, Eko-Okna poinformowały powiat, że nie akceptują trasy w pierwotnym przebiegu. - Aktualną propozycję realizacji obwodnicy o długości 4 km (zgodnie z przedstawionym przebiegiem) uważamy za rozwiązanie nie w pełni rozwiązujące problemy komunikacyjne regionu. Stoimy na stanowisku (po analizie obciążeń taboru aut ciężarowych, osobowych, jej intensywności, kierunków poruszania się...), iż docelowe rozwiązanie powinno rozwiązywać obecny niedowład komunikacyjny Gminy: Rudnik, Pietrowice, Racibórz, Krzyżanowice jak i być etapem

prowadzącym do połączenia z kolejnym odcinkiem obwodnicy prowadzącym od DW 416 do DK 45 (dojazd do granicy) – czytamy w piśmie spółki do starosty Grzegorza Swobody. - Informujemy, iż podtrzymujemy dalszą gotowość udziału finansowego firmy Eko-Okna S.A. w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, przygotowania koncepcji przebiegu obwodnicy jak i finansowania dokumentacji projektowej. Jesteśmy otwarci na prowadzenie dalszych rozmów i szukanie optymalnych rozwiązań – dodano. Eko-Okna chcą dłuższej trasy, docierającej wprost pod tereny spółki od strony Pawłowa, tak by w przyszłości - omijając Ocice - łatwo było zaprojektować i wybudować nitkę w kierunku gminy Krzyżanowice i drogi krajowej nr 45 do Zabełkowa. - Należy mieć świadomość, iż omawiane przed-

sięwzięcie drogowe musi sprostać w przyszłości wzrostu intensywności ruchu pojazdów i być dobrym rozwiązaniem dla regionu na kilka kolejnych dekad – dodano w piśmie. Nierozwiązanym problemem jest montaż finansowy zadania w perspektywie trzech lat. - Należy wspomnieć, iż pierwotny szacunek kosztów był sprzed okresu inwazji na Ukrainę, co spowodowało na dzień dzisiejszy wzrostem kosztów prac drogowych o 27 %. Szacujemy, że koszty te wzrosną w okresie kolejnych 3 lat o min 50 %, co daje kwotę dodatkowych 60 mln zł. Stworzenie stosownych zapisów regulujących pokrycie tych kosztów w przyszłym okresie realizacji jest konieczne, gdyż urealni to faktyczną realizację przedsięwzięcia. Mając powyższe na względzie jak i odpowiedzialność optymalnego rozwiązywania problemów komunikacyjnych regionu na wiele przyszłych lat, prosimy o dalsze współdziałanie w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – informuje spółka. O to, co się dzieje dalej z drogą zapytał dziś na sesji Rady Powiatu radny Szymon Bolik. - Skoro wschodnią obwodnicę niektórzy nazywają "Wosiówką", to nie opuszczając ringu ma Pan szansę uratować

drogę, która kiedyś może nazywać się "Swobodówką", która wyswobodzi ludzi od nadmiernego ruchu drogowego - mówił radny Bolik. Starosta Grzegorz Swoboda przypomniał, że powiat od początku angażował się w te działania, bo to bezpieczeństwo, praca i rozwój. Przekonał marszałka województwa śląskiego, by złożył do rządu wniosek o dofinansowanie. Obwodnica ma być drogą wojewódzką. Bezpośrednim inwestorem - poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich - ma być Śląski

Urząd Marszałkowski. Niestety, rząd zaakceptował wniosek z załącznikiem graficznym pokazującym przebieg drogi. Nie można go teraz zmienić na inny przebieg. W konsekwencji rząd może wycofać 72 mln zł z raciborskiej drogi na inne zadanie, kolejne z listy oczekujących. Przewidywany przebieg trasy o długości 4 km (materiały Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach) Starosta - jak relacjonował na sesji - chce przekonać marszałka, by nie rezygnował z zadania i doprowadził do opra-

cowania dokumentacji. Przesłał do Katowic pismo z takim wnioskiem. Do tego samego jak usłyszeli dziś radni - starosta przekonał prezydenta Raciborza Dariusza Polowego. Samorządowcy deklarują, że będą szukali środków na drogę w swoich budżetach, a także próbowali pozyskać je z programów zewnętrznych, w tym rządowych. - Problem w tym, że nie wiemy, jakie będą ceny za 3 lata - przyznał. (waw)


WFOŚiGW « 3

Piątek | 01 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Racibórz » Śląski garnizon Policji wzbogacił się o zestawy przeciwpowodziowe dofinansowane w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NOWE ŁODZIE TRAFIŁY DO ŚLĄSKICH POLICJANTÓW Mowa o 7 łodziach Kontra 450 wraz z osprzętem i przyczepami transportowymi. Obecność tego typu łodzi można docenić szczególnie w okresie letnim, gdy wiele osób spędza czas wolny nad wodą. Przy wykorzystaniu takiego właśnie sprzętu mundurowi patrolują akweny wodne i dbają o bezpieczeństwo, prowadzą działania ratownicze i poszukiwawcze oraz pomagają tonącym. Dziś odbyło się uroczyste przekazanie zestawów przeciwpowodziowych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji do jednostek Policji, w których będą użytkowane. Nowy sprzęt to nowoczesne wielozadaniowe łodzie serii Kontra 450 przeznaczone między innymi do celów ratowniczych. W skład każdego z 7 zestawów wchodzi łódź, przyczepa służąca do jej transportu oraz wyposażenie osobiste policjantów (kombinezon suchy, rękawice neoprenowe i kask). Łodzie są wyposażone w sprzęt wykorzystywany przez policjantów w działaniach ratowniczych, m.in. w sygnały świetlne, koła, deski ratunkowe, bosak oraz echo-

sondę urządzenie służące do pomiaru głębokości wody, oraz odległości od unoszących się w niej ciał stałych, za pomocą użycia fal dźwiękowych w celu określenia aktualnej głębokości. Łodzie o długość 4.5 m i szerokości 1.9 m są w kolorze niebieskim i posiadają oznaczenia policyjne. Każdą wyposażono w silnik o mocy 50 koni mechanicznych. Łączny koszt zakup siedmiu zestawów przeciwpowodziowych na potrzeby garnizonu Śląskiej Policji to 699 300 zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosło 299 720 zł. Nowy sprzęt będzie użytkowany przez policjantów do patrolowania akwenów, prowadzenia akcji ratunkowych, podejmowania na pokład osób tonących, czy też doraźnego holowania innych małych jednostek pływających. Zestawy zostaną przekazane do jednostek Policji garnizonu śląskiego:  Oddział Prewencji Policji w Katowicach – 5 zestawów,  Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Czę-

stochowie – 1 zestaw,  Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Bielsku-Białej - 1 zestaw. Dla policjantów pełniących służbę na wodzie taki sprzęt to niezwykle cenna pomoc w codziennej pracy. Czuwanie nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą to priorytet, ale także egzekwowanie przestrzegania prawa. Policjanci działają jeszcze szybciej i skuteczniej, jeśli do swojej dyspozycji mają nowocześniejszy sprzęt. Łączny koszt zakup siedmiu zestawów przeciwpowodziowych na potrzeby garnizonu Śląskiej Policji to 699 300 zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosło 299 720 zł. Działania zmierzające do pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW, jak również realizacji całego projektu, koordynowane były przez Zespół Prezydialny Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego policji przy współudziale komórek merytorycznych. (kwp)

Racibórz » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa oczyszczalnia.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu

pilotażowego "Przydomowa oczyszczalnia" Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/ współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydo-

mowe oczyszczalnie ścieków. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.000,00 zł. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w termi-

nie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do dnia wcześniejszego zakończenia/wstrzymania naboru zgodnie z pkt 5.2. i 5.3. regulaminu. Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl w zakładce: Dofinansowanie zadań / Ochrona Wód / PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia Kwota alokacji do dofinanso-

wania w formie dotacji wynosi 1.000.000 zł. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty: REGULAMIN naboru wniosków i udzielania dofinansowania w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa oczyszczalnia;

PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia; Komplet dokumentów do pobrania Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 344, 32 60 32 345, 32 60 32 261, 32 60 32 230


4 » Aktualności

Piątek | 01 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Zespół Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Rejonowego w Raciborzu wraz z Dyrekcją Szpitala i Starostwem Powiatowym przygotowują „Dzień Otwarty Raciborskiej Porodówki”. Impreza odbędzie się w sobotę 16.07.2022 r. w godzinach 10:00-18:00.

Racibórz » Policjanci z Kuźni Raciborskiej zatrzymali sprawcę uszkodzenia ciała. Do przestępstwa doszło w poniedziałek 27 czerwca około godziny 15.00 w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Łącznej. Agresorem okazał się 68-letni mężczyzna. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz nawet 5 lat pobytu w więzieniu.

zaprasza na dzień otwarty

Zatrzymano 68-latka

RACIBORSKA PORODÓWKA Szarpanina w Kuźni Raciborskiej.

kologiczno-Położniczego. (sr)

- Do szarpaniny pomiędzy dwoma mężczyznami doszło w poniedziałek 27 czerwca około 15.00 w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Łącznej. Wówczas poszkodowany został 46-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego, który doznał obrażeń głowy i pozostałych części ciała. O incydencie został powiadomiony dyżurny raciborskiej policji, który na miejsce skierował mundurowych z kuźniańskiego komisariatu. Policjanci ustalili, że osobą związaną z uszkodzeniem ciała 46-latka jest 68-letni mężczyzna. Sprawca trafił do policyjnego aresztu, gdzie od kuźniańskich śledczych usłyszy zarzut. Grozi mu do 5 lat pobytu w więzieniu.

Racibórz » To opinia wyrażona 28.06. na sesji Rady Powiatu przez radnego Oblicz dla Ziemi Raciborskiej sprawującego mandat z listy PiS.

Radny Frączek uznał, że

w starostwie nie ma miejsca na Polskę Radny z Raciborza zajął takie stanowisko po wystąpieniu na sesji posła Adama Gawędy (PiS), który zapraszał do Wodzisławia Śląskiego na obchody 100-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. - W starostwie nie ma miejsca na Polskę, na jej dziedzictwo kulturowe - oznajmił radny, wspominając św. Jana Pawła II, który ostrzegał, że przez brak pielęgnowania polskich, patriotycznych tradycji kraj może przestać istnieć. - Potrzebne są pieniądze na edukację apelował Frączek, a z konkretnych działań wymienił pomysł, by patronem nowej wschodniej obwodnicy został Biskup Polowy Wojska Polskiego abp. gen. Józef Gawlina rodem z podraciborskiego Strzybnika. - Był brany pod uwagę jako kandydat na prymasa - dodał rajca, podkreślając rangę postaci, ale i informując, że przez wielu samorządowców Gawlina jest blokowany. Obok hierarchy Kościoła katolickiego postawił polskiego działacza z Markowic, Arkadiusza Bożka, po wojnie wicewojewodę śląsko-dobrąwskiego, wcześniej działacza emigracyjnego w Londynie. Mówił o jarmarku za milion, o karuzeli za 120 tys. zł za 3 dni i braku pieniędzy na polskie, patriotyczne działania edukacyjne. - Co tu jest grane? Może pan pomoże staroście wytłu-

maczy, że ważne są nie tylko drogi i szkoły, ale i edukacja społeczeństwa - z takim apelem radny zwrócił się posła Gawędy. Ten odparł, że bierze ten apel poważnie do siebie, postara się o dialog i dyskusję oraz wsparcie różnych firm na wszelkie inicjatywy patriotyczne w Raciborzu i powiecie, ale w kompetencje powiatu wkraczać nie może. Starosta Grzegorz Swoboda odpierał zarzuty radnego, zapewniając, że samorząd powiatowy utożsamia się z Polską i jej dziejami, a dowodem jest choćby niedawna wystawa o dziejach Senatu RP na zamku czy

wsparcie obchodów rocznicy powstań śląskich w Rzuchowie. Dalej poszedł radny Tomasz Cofała, szef klubu Razem dla Ziemi Raciborskiej, nie kryjąc oburzenia słowami radnego klubu PiS, informując, że właśnie jego syn wstępuje na służbę w polskiej armii. - Czy nie ma u mnie miejsca na Polskę - pytał. Frączek odparł, że uwagi kierował do starosty i samorządu jako takiego, zaś za wzór polskości i Solidarności podał radnego Piotra Olendra z PO. (w)

fot. Jan Ptak

REKLAMA

przekazać dalsze szczegóły zapowiada dr Tomasz Chmura, Kierownik Oddziału Gine-

fot. KPP Racibórz

Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, w tym możliwość zwiedzania porodówki, spotkania z kadrą lekarzy i położnych, bezpłatne warsztaty w Szkole Rodzenia, stoiska wystawowe oraz prezentacje firm oferujących produkty dla ciężarnych i noworodków, a także Loterię z nagrodami. - Serdecznie zapraszamy! Mam nadzieję, że dzięki takim inicjatywom przybliżymy wszystkim zainteresowanym naszą porodówkę. Jesteśmy w trakcie dopinania spraw organizacyjnych. Mam nadzieję, że wraz z krystalizacją planu będziemy mogli Państwu


Aktualności « 5

Piątek | 01 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU

Usługi dekarskie Firma oferuje: pokrycia dachowe, dachówka, blachodachówka, blacha trapez, steropapa, papa termozgrzewalna, gont papowy, obróbki blacharskie, kominy, ciesielka dachowa, tel. 696248329

KOMPUTERY

DMSERWIS - Profesjonalna Naprawa Komputerów Oferuje usługi serwisowe komputerów stacjonarnych i laptopów z dojazdem do klienta. Usterki każdego typu. Pracuje na najwyższej jakości sprzęcie. Wieloletnie doświadczenie. Szybka diagnostyka i naprawa. Wypracowane najskuteczniejsze rozwiązania. Rzetelność, sumienność i uczciwe podejście. Oferuję także pomoc techniczną dla Seniorów. Zapraszam do kontaktu: tel: 731 510 433 dmserwis.info. REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

REKLAMA

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. REKLAMA

(z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 PRACA

Praca za granicą EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56; PRACA@EURO-LABRA.COM; WWW.EURO-LABORA.COM (cert nr 14601)

REKLAMA

Stylistka paznokci - Praca lub staż Zatrudnimy doświadczonych stylistów paznokci na umowę o pracę lub osoby początkujące na staż. Oferujemy przyjemną pracę w renomowanym salonie LA ÉLIA Premium Beauty w Raciborzu. - piękne, eleganckie wnętrza - miły, pomocny zespół, unikalna, przyjazna atmosfera - wysoki standard sprzętów i kosmetyków, sterylność - atrakcyjne wynagrodzenie, wiele szkoleń tel. kom.: 600257044. e-mail: laelia@laelia.pl www.Laelia.pl.

REKLAMA

Firma Mieszko poszukuje pracowników! Firma Mieszko poszukuje pracowników na stanowiska: *operator urządzeń cukierniczych *tokarz-mechanik *elektromechanik Więcej informacji o naszych ofertach można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na platformie OLX. Jesteś zainteresowany/a napisz SMS (887 170 399) oddzwonimy! tel.: 32 7961 133. tel. kom.: 887 170 399. e-mail: pracuj@mieszko.com.pl. https://www.mieszko.pl/pl/20,oferty-pracy.html.

INNE POŻYCZKI- SZYBKO Z KOMORNIKIEM 32-260-00-33, 516-516-611, Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o. OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. sprzedaży: działki obrębu Babice nr:191/2 o pow. 1,0500 ha, 191/3 i 196/1 o pow.1,2215 ha.

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA


6 » Rozrywka

Piątek | 01 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com EkoSztuka – tworzenie roślinnych obrazów, warsztaty bębniarskie, wspólne nocowanie w namiotach, warsztaty rzeźby w glinie, warsztaty mozaiki, malowania porcelany, wycieczka do Funzeum - muzeum światła i kolorów w Gliwicach, NA DWORZE W OBORZE

Taras Backovsky – Saksofon Wstęp wolny.

Zapisy przyjmowane są w RCK RDK przy ul. Chopina 21 lub pod numerem telefonu 32 412 32 40.

8 LIPCA (PIĄTEK) GODZ. 20.00 PRZYSTAŃ MIEJSKA KONCERT MUZYKI KUBAŃSKIEJ – POTAŃCÓWKA LATINO To już tradycja, że od kilku lat w ramach wydarzeń letnich, Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na gorącą potańcówkę na Bulwary Nadodrzańskie. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek 8 lipca bawimy się nad Odrą od godz. 20:00 w klimatach latynoamerykańskich. Zapraszamy na koncert muzyki kubańskiej SABROSURA VIVA: Juan Carlos Hechavarria wraz zespołem oraz potańcówkę latino z DJ Juanky. Juan Carlos Hechavarria Znana kubańska osobistość, jeden z piękniejszych głosów son wszystkich czasów, ale też wszechstronna postać wszystkich iberoamerykańskich muzycznych gatunków od salsy, bachaty, merengue po ballady bolero. Wokalista słynnej kubańskiej orkiestry Klimax w największych latach jej świetności. W Polsce od kilku lat znany, ceniony i podziwiany jako wokalista solista, ale także jako śpiewający DJ Juanky oraz animator kultury kubańskiej. Na rozpoczęcie lata pojawi się w Raciborzu ze swoim latynoskim sextetem. Wystąpią: Juan Carlos Hechavarria - wokal, DJ Juanky Miguel Fonseca - Piano Nando del Rio - Bas Osmar Pegudo - Conga Paul Chapman - Timbalesy

LATO W MIEŚCIE Raciborskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych zajęciach w ramach ,,Lato w mieście’’ . W programie m.in. : warsztaty taneczne, szycia ręcznego ekozabawka, ArtZabawy – warsztaty z kolażu i malarstwa intuicyjnego, zaprojektuj swoje ubrania – tworzymy koszulkę, tworzymy obraz – warsztat z monotypii, malowanie na szkle,

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

REKLAMA


Rozrywka « 7

Piątek | 01 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Czternaście tablic odlanych z brązu i wmontowanych w deptak wzdłuż muru kościoła farnego kosztowało blisko 100 tys. zł.

Oficjalnie otwarto chodnik

DZIEJÓW RACIBORZA

REKLAMA

REKLAMA

Czternaście tablic odlanych z brązu i wmontowanych w deptak wzdłuż muru kościoła farnego kosztowało blisko 100 tys. zł. Pierwsza wzmianka o Raciborzu (1108), objęcie przez księcia raciborskiego Mieszka I władzy w Krakowie (1210), informacja o prawach miejskich (1217), najazd mongolski (1241), Racibórz w Królestwie Czech (1327) i w monarchii Habsburgów (1526), pierwsza wzmianka o browarze (1567), Racibórz w Królestwie Prus (1742), przyłączenie do linii kolei żelaznej (1846), plebiscyt, Republika Weimarska, III Rzesza (1921), powrót do Polski (1945), powódź tysiąclecia (1997), utworzenie PWSZ (2002) oraz remont zamku piastowskiego (2012) - te wydarzenia postanowił upamiętnić w bruku Skweru im. Ks. Pra-

REKLAMA

łata Stefana Pieczki raciborski magistrat. Otwarcie odbyło się 29 czerwca. - Chodnik ma być ściągą dla przewodników - podkreślił dziś wiceprezydent Dawid Wacławczyk, zastrzegając, że każda data może być okazją do długich opowieści, dyskusji a nawet sporów. Projekty to dzieło studentów wrocławskiej ASP. Kilku z nich z dziekanem przyjechało dziś do Raciborza. W otwarciu wziął udział Paweł Newerla z córką, wybitny raciborski historyk świętujący niedawno swoje 90. urodziny, świeżo upieczony honorowy członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. (waw)


8 » Aktualności OGŁOSZENIE

Piątek | 01 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działki położone są przy ul. Greckiej, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanych przy ul. Chorwackiej. Działki są obecnie w trakcie uzbrajania w sieci infrastruktury technicznej. Sprzedaż następuje wraz ze zobowiązaniem się Gminy do wykonania uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, drogowej i oświetlenia ulicznego. Droga dojazdowa do zbywanych nieruchomości zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 564/55, 1438/53 i 767/55 k.m. 7 obręb Racibórz, stanowiących własność Gminy Racibórz. 1) nr 1452/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1310 ha, 2) nr 1454/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1244 ha, 3) nr 1456/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1286 ha, 4) nr 1460/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1367 ha, 5) nr 1461/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0958 ha, 6) nr 1462/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1350 ha, 7) nr 1465/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0921 ha, 8) nr 1466/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1284 ha, 9) nr 1467/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0915 ha, 10) nr 1468/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1230 ha, 11) nr 1469/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0900 ha, 12) nr 1470/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1193 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00034266/6

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

5.

Cena wywoławcza netto

1) nr 1452/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 118 000 zł, 2) nr 1454/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 112 000 zł, 3) nr 1456/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 105 000 zł, 4) nr 1460/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 112 000 zł, 5) nr 1461/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 86 000 zł, 6) nr 1462/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 110 000 zł, 7) nr 1465/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 79 000 zł, 8) nr 1466/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 105 000 zł, 9) nr 1467/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 79 000 zł, 10) nr 1468/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 100 000 zł, 11) nr 1469/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 77 000 zł, 12) nr 1470/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 97 000 zł. Cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn.zm.).

6.

7.

Termin i miejsce przetargu

Wadium

1. Przetarg na sprzedaż działek nr 1452/81, 1454/81, 1456/81 odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godzinie 11.00, 2. Przetarg na sprzedaż działek nr 1460/81, 1461/81, 1462/81 odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00, 3. Przetarg na sprzedaż działek nr 1465/81, 1466/81, 1467/81 odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2022 r. o godzinie 11.00, 4. Przetarg na sprzedaż działek nr 1468/81, 1469/81, 1470/81 odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godzinie 11.00. Przetargi odbędą się w sali nr 108, na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6. 10 000 zł na każdą z działek oddzielnie, winno być uznane na rachunku gminy: - najpóźniej w dniu 27 lipca 2022 r., w przypadku działek nr 1452/81, 1454/81, 1456/81, - najpóźniej w dniu 29 lipca 2022 r., w przypadku działek nr 1460/81, 1461/81, 1462/81, - najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2022 r., w przypadku działek nr 1465/81, 1466/81, 1467/81, - najpóźniej w dniu 3 sierpnia 2022 r., w przypadku działek nr 1468/81, 1469/81, 1470/81.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- GZ2/10MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działkach wrysowano: - strefę obserwacji archeologicznej, - strefę ingerencji konserwatorskiej B, - nieprzekraczalną linię zabudowy.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 07 41, e-mail: grecka@um.raciborz.pl

10.

11.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (II p obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu, położonych w Raciborzu przy ul. Greckiej i ul. Nowy Zamek

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu, położonych w Raciborzu przy ul. Greckiej lp.

OGŁOSZENIE

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działki położone są przy ul. Greckiej i ul. Nowy Zamek (działki nr 1453/81 i 1455/81), w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanych przy ul. Chorwackiej. Działki są obecnie w trakcie uzbrajania w sieci infrastruktury technicznej. Sprzedaż następuje wraz ze zobowiązaniem się Gminy do wykonania uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, drogowej i oświetlenia ulicznego. Droga dojazdowa do zbywanych nieruchomości przy ul. Greckiej, zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 564/55, 1438/53 i 767/55 k.m. 7 obręb Racibórz, stanowiących własność Gminy Racibórz. 1) nr 1453/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1361 ha, 2) nr 1455/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1750 ha, 3) nr 1458/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1337 ha, 4) nr 1464/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1309 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00034266/6

4.

Forma zbycia nieruchomości

Trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

5.

Cena wywoławcza netto

1) nr 1453/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 100 000 zł, 2) nr 1455/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 129 000 zł, 3) nr 1458/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 109 000 zł, 4) nr 1464/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 107 000 zł. Cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn.zm.).

6.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg na sprzedaż działek odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2022 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108, na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

10 000 zł na każdą z działek oddzielnie, winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 4 sierpnia 2022 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- GZ2/10MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działkach wrysowano: - strefę obserwacji archeologicznej, - strefę ingerencji konserwatorskiej B, - nieprzekraczalną linię zabudowy, - strefę ochronną od napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia - dotyczy działek nr 1453/81, 1455/81, - napowietrzną linię elektroenergetyczną średniego napięcia (SN) - dotyczy działek nr 1453/81, 1455/81.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 07 41, e-mail: grecka@um.raciborz.pl

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Racibórz » Raciborscy policjanci zatrzymali 35-letniego mężczyznę związanego z posiadaniem narkotyków.

35-LATEK ZATRZYMANY z narkotykami w Nędzy - W poniedziałek 27 czerwca około godziny 20.30 raciborscy policjanci realizowali czynności służbowe na terenie miejscowości Nędza. Podczas kontroli pojazdu marki vw caddy na ulicy Jesionowej stróże prawa ujawnili w samochodzie narkotyki. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 15 działek dilerskich ma-

rihuany. W związku z posiadaniem narkotyków został zatrzymany 35-letni mężczyzna. Teraz nieodpowiedzialnemu 35-latkowi grozi nawet do 3 lat pobytu w więzieniu - informuje raciborska KPP. (kpp)

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

2329/103 a.m. 5 obręb Starawieś - w obrębie ul. Toruńskiej

przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: Rodzaj

Położenie

Tryb

Nieruchomość gruntowa

674/262 a.m.15 obręb Brzezie - ul. Rybnicka 1986/1 a.m.14 obręb Markowice – rejon ul. Ciechowickiej 148 a.m.9 obręb Ostróg - ul. Królewska 342/40 a.m.1 obręb Racibórz - ul. Żwirowa 515/71 i 516/71 a.m.15 obręb Brzezie – rejon ul. Dębicznej

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

Racibórz » Miała kosztować 1 616 059,31 zł. Najtańsza oferta w przetargu to 1,78 mln zł. Prezydent wnioskował do radnych o dodatkowe 200 tys. zł. Radni nie wyrazili zgody.

Tężnia przy Warszawskiej droższa niż planowano. Radni nie zgodzili

się na dołożenie do inwestycji Do 21 czerwca ratusz zbierał oferty na budowę przy Warszawskiej-Matejki-Żeromskiego tężni solankowej. To projekt prezydenta Dariusza Polowego. Urząd założył, że inwestycja zamknie się kwotą niecałych 1,62 mln zł. Wpłynęły dwie oferty firmy z Piaseczna na kwotę 2 131 023,76 oraz z Pawłowa pod Raciborzem 1 780 276,53 zł. Prezydent mógł unieważnić przetarg i ogłosić nowy, licząc, że w kolejnym uzyska niższą cenę, albo uzyskać od radnych zgodę na zwiększenie budżetu inwestycji i rozstrzygnąć postępowanie. Zdecydował się na ten drugi krok, wnoszą odpowiedni zapis do projektu nowelizacji budżetu. Chodzi o kwotę 200 tys. zł, obejmującą także koszty nadzoru. - Borykamy się z problemami kadrowymi w urzędzie, musimy to zadania zlecać - tłumaczył wiceprezydent Dominik Konieczny.

Na przekazanie kwoty nie zgodziło się 13 radnych rządzącej większości Razem dla Raciborza oraz Radni Niezależni M. Fity. Inwestycji próbowała bronić radna Zuzanna Tomaszewska z obozu prezydenckiego. Mówiła, że już lata temu proponowano budowę tężni a mieszkańcy oczekują tego obiektu. Mieszkańcy Ostroga też czekają na tężnie - odparł radny Michał Kuliga. Na to drugie zadanie zapisano w budżecie obywatelskim milion złotych. Ratusz nie rozpoczął jeszcze procedury przetargowej. Zakres robót miał objąć m.in.: budowę tężni solankowej, placu zabaw oraz wykonanie zagospodarowania, oświetlenia i monitoringu terenu, a także przyłączy oraz instalacji (wody, kanalizacji i elektroenergetycznej do obsługi tężni). (w)