Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 15 grudnia | Rok X | nr 50 (461) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

Trzęsienie ziemi

REKLAMA

w naszym regionie! DOKOŃCZENIE NA STR. 4

REKLAMA

Region » Dokładnie około 2 km na zachód od Olzy, na granicy powiatu wodzisławskiegi i raciborskiego, miało swoje centrum trzęsienie ziemi jakie wielu mieszkańców odczuło w niedzielę 10 grudnia. Takie dane podaje Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne, które lokuje wydarzenie w Polsce a nie w Czechach. Był to na pewno wstrząs tektoniczny na głębokości około 10 km, siła 3,4 stopnia w skali Richtera, jeden z najsilniejszych, jakie odnotowano w rejonie Bramy Morawskiej na przestrzeni ostatnich stu lat. Na zdjęciu Wojciech Wojtak, kierownik Raciborskiej Stacji Sejsmologicznej prezentuje zapis trzęsienia z 10 grudnia z raciborskich sejsmografów.. REKLAMA


»2

Aktualności

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Które inwestycje drogowe

z dofinansowaniem? Racibórz » Wojewoda Śląski zatwierdził ostateczne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie na rok 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019”. Na drogach powiatowych na liście tej (na 34 wnioski) inwestycje drogowe powiatu raciborskiego znalazły się na miejscach II i VIII, co kwalifikuje je do dofinansowania z tego programu.

DAWNE WIDOKI ZAMKÓW I PAŁACÓ W ZIEMI RACIBO RSKIEJ

Na starej fotografii

ISBN 978-83-62608-7

5-1

9 788362 60875 1

01

DAWNE WIDOKI

ZAMKÓW I PAŁ ACÓW ZIEMI RAC IBORSKIEJ

WAW

Piękna klasycystyczna architektura, zadbane ogrody, dworskie życie – powiat raciborski nazywany jest krainą zamków i pałaców. Niestety, wiele z nich przetrwało w ruinie, a świadectwem lat ich świetności są stare zdjęcia i pocztówki. Na fotografii ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego pałac w Czerwięcicach w gminie Rudnik. Dawne widoki kilkunastu innych zamków i pałaców ziemi raciborskiej można obejrzeć w nowym albumie, który może być doskonałym prezentem pod choinkę. Książka dostępna jest w księgarniach Sowa, Oficyna, Dom Książki, na zamku i w Muzeum oraz w sklepach Świat Prezentów przy ul. Odrzańskiej i w galerii Auchan.

Jakieś takie to drętwe PiS szybuje w sondażach, czemu dziwi się opozycja, a ludzie dziwią się opozycji, bo przecież od dawna wiadomo, że wyborca patrzy na jakość swojego życia, a nie na drzewa w puszczy czy system sądownictwa. Jakość życia zaś, co by nie mówić, ulega systematycznej poprawie, i to w aspekcie materialnym. 500+, uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększone wpływy do budżetu robią swoje. Nawet opozycja przyznaje, że w Polsce będzie rządził ten, kto uczciwie podzieli się z obywatelami owocami wzrostu. Rządzi więc PiS, który dostrzegł to zjawisko. A skoro o owocach mowa, to spróbujmy to odnieść do Raciborza, w którym w listopadzie kolejny raz spadło bezrobocie, producent okien z Kornic wciąż aktywnie rekrutuje (i nie owija w bawełnę podając wprost na afiszach, ile można zarobić), a w grudniu zorganizowano kolejny bożonarodzeniowy jarmark. I przy jarmarku chciałbym się zatrzymać, bo śledząc profile znajomych na Facebook. com odniosłem wrażenie, że zamiast na raciborski wybierali się na praski, wiedeński, krakowski czy wrocławski. Na raciborskim, poza Mikołajem

ze strażakami, nie było widać tłumów, co wydaje się wynikać z faktu, że nic szczególnego się nie działo. Ot, kolejne dwa dni odfajkowane przez urzędników, takie same jak rok czy dwa lata temu, z wielkim garncem pełnym bigosu. I ten właśnie bigos może być symbolem raciborskiego podejścia do problemu długofalowej promocji miasta. Każdy ekspert od tego zagadnienia wie, że wizerunek buduje się długo i składa się on z wielu, czasem nawet drobnych elementów, które razem budują opinię o mieście, w którym się coś dzieje albo przeciwnie, wieje nudą i przewidywalnością. W miastach nudnych nie chce się zaś bywać. Z takich miast się wyjeżdża. – Stypa – mówią krótko młodzi. I taką stypą powiało trochę z raciborskiego Rynku w radosny czas adwentu. U nas był przaśny bigos, u innych lepsze, ciekawsze, bardziej wyszukane dania. I te lepsze dania budują wizerunek miast, w których władzom chce się więcej, w których chciałoby się mieszkać. Które doskonale zdają sobie dziś sprawę, że gra toczy się o ludzi, bo ludzie mogą teraz wybierać w ofertach pracy i za-

Pierwsza inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach” zrealizowana zostanie w miejscowościach Ligota Książęca, Łubowice, Grzegorzowice. Inwestycja ta polegać będzie na pełnej przebudowie konstrukcji jezdni na długości 1897 m, prze-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

budowie chodników, wykonaniu dwóch odcinków ścieżki rowerowej. Odmulone zostaną rowy, przebudowane 2 skrzyżowania, będzie również nowe oznakowanie. Termin realizacji inwestycji to 2018 r. Planowana wartość inwestycji wynosi 5 219 942 zł. Druga to przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu (etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy). W ramach tej inwestycji planuje się pełną przebudowę konstrukcji jezdni na długości 950 m wraz z wykona-

niem prawoskrętu na skrzyżowaniu ulic Łąkowa/Stalowa/Kościuszki (z ulicy Kościuszki na ul. Łąkową). Po obu stronach jezdni przebudowane zostaną chodniki. Na ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Eichendorffa do ul. Gwiaździstej będzie kontynuowana ścieżka rowerowa. Przebudowanych zostanie 5 skrzyżowań. Docelowo 3 z 4 istniejących przystanków będzie posiadało perony. Zostanie wykonane nowe oznakowanie. Termin realizacji inwestycji to 2018 r. Planowana wartość inwestycji wynosi 4 959 503 zł. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Ponad 7,5 mln zł do miejskiej kasy Racibórz » Wszystko za sprawą sprzedaży nieruchomości. Głównym źródłem przychodów miejskiej kasy ma być sprzedaż gruntów. Niewiele mniej ratusz chce pozyskać ze sprzedaży lokali.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

mieszkania. Nikt nie jest przywiązany do miejsca urodzenia. Idzie tam, gdzie dostrzega lepszą przestrzeń do życia, gdzie nie ma stypy, gdzie tętni życie. Ile jest tego życia w Raciborzu, niech każdy z państwa sam oceni. Jestem daleki od stwierdzeń, że jest u nas źle, ale jestem też głęboko przekonany, że ponad 50-tysięczne miasto z 800-letnim dziedzictwem, historyczną stolicą Górnego Śląska, stać na o wiele więcej niż nudny, chimeryczny jarmark. Jeśli pozwolimy, by w kolejnych latach raciborzanie wyjeżdżali w radosny przedświąteczny czas do sąsiadów, to znaczy, że godzimy się na stypę i to jeszcze większą.

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowane zostały w planie na 2018 rok na kwotę 7 574 878 zł. Na dochód ten składa się m.in.: 1. sprzedaż lokali – 3 360 000 zł ƒƒ w tym lokale mieszkalne: w trybie przetargu – 30 (na kwotę 1 200 000 zł), w trybie bezprzetargowym – 100 (na kwotę 1 800 000 zł), ƒƒ lokale garażowe – 4 boksy (na kwotę 60 000 zł), ƒƒ lokale użytkowe – 2 (na kwotę 300 000 zł), 2. sprzedaż nieruchomości zabudowanych (2) na kwotę 550 000 zł 3. sprzedaż gruntów w trybie przetargowym na kwotę 3 634 878 zł 4. sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych na łączną kwotę 30 000 zł. red.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Monika Jureczko – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.jureczko@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ INFORMUJE,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Gruntowe zabu478/76 k.m.7 obręb Ostróg – ul. Karola dowane (garaż)

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Długa 23/6, ul. Eichendorffa 11/3, ul. Staszica 17/13, ul. Bosacka 18/7, ul. Bosacka 7/5, ul. Waryńskiego 7a/1, ul. Kościuszki 15/4, ul. Kossaka 43/10, ul. Mickiewicza 15/10, ul. Długa 31/7, pl. Jagiełły 4/7

Tryb bezprzetargowy

bezprzetargowy

Lokale mieszkalne: przetargowy ul. Kościuszki 44/1, ul. Kościuszki 48/2, ul. Różyckiego 9/8 Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

995 k.m.4 obręb Studzienna – ul. Kosmonautów

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68.

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. zatrudni na umowę o pracę osoby na stanowisko:

Kierowca Autobusu Miejsce pracy: Racibórz, Wodzisław Śląski i okolice OFERUJEMY ZAROBKI 3500-4000 ZŁ BRUTTO

Zgłoszenia należy składać w siedzibie firmy: PKS w Raciborzu Sp. z o.o. ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz (Komórka Kadr w godz. 7:00-14:00) lub wysłać na adres mailowy pks.raciborz@wp.pl DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA www.pksraciborz.pl REKLAMA

Reklama


Aktualności

»4

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Jubileusz 90-lecia Trzęsienie ziemi

Muzeum w Raciborzu w naszym regionie! Racibórz » Europoseł, parlamentarzyści, władze miasta i powiatu, radni, dyrektorzy raciborskich szkół i miejskich placówek, a także wielu zaproszonych gości uczestniczyło w uroczystym jubileuszu 90-lecia raciborskiego Muzeum. Prócz gratulacji, życzeń, kwiatów i prezentów, nie zabrakło świetnej muzyki w wykonaniu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Wydarzenie zwieńczyła prelekcja Adama Knury oraz możliwość przyjrzenia się wystawie militariów będących w posiadaniu placówki. – To jedno z najstarszych muzeów na Śląsku i jedna z najstarszych instytucji w naszym mieście. Odgrywało, odgrywa i miejmy nadzieję będzie odgrywać ogromną rolę związaną z zachowaniem dziedzictwa materialnego i niematerialnego naszego regionu i nie tylko – podkreśliła dyrektor Joanna Muszała-Ciałowicz. Dodała, że placówka ma spory udział w kształtowaniu tożsamości lokalnej i narodowej mieszkańców powiatu raciborskiego. – Jubileusz 90-lecia Muzeum wanie 800-lecia nadania praw idealnie wpisuje się w święto- miejskich Raciborzowi. To idealne miejsce, aby powoli kończyć te obchody – przyznał prezydent Mirosław Lenk. Wspólwięcej informacji nie z Radą Miasta Racibórz na ten temat ufundował Muzeum plakat reznajdziesz tutaj: klamowy z przełomu XIX i XX wieku poświęcony firmie Felixa

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Przypomnijmy, wstrząs był mocno odczuwalny na pograniczu Śląska i Moraw w dorzeczu górnej Odry, w powiatach raciborskim, wodzisławskim oraz rybnickim. O godz. 3.52 wybudził wielu mieszkańców. Początkowo wskazywano, że centrum znajdowało się w Czechach. opr. w

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Przyszkowskiego, królewskiego dostawcy win. Starosta raciborski przekazał na ręce dyrektor Joanny Muszały-Ciałowicz nadany przez Radę Powiatu Raciborskiego Medal „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. (wk)

Weekend cudów,

Dążcie do świętości.

Dr Wanda Półtawska w Raciborzu Racibórz » Dr Wanda Półtawska, najbliższa przyjaciółka św. Jana Pawła II, gościła 10 grudnia w Raciborzu. W kaplicy klasztoru Annuntiata mówiła o rodzinie i świętości. Spotkanie odbyło się w ramach dwudniowego Festiwalu Strefa Chwały pod hasłem Rodzina gwarantem bezpieczeństwa.

Wyjątkowy gość, wyjątkowe spotkanie, pełna kaplica – najbliższa przyjaciółka św. Jana Pawła II (papież mówił o niej siostra, ona o nim brat), która była przy nim, gdy umierał w 2005 r., nawiązywała w niedzielę 10 grudnia do nauczania wielRacibórz » 2 dni intensywnej pracy, 25 wolontariuszy na pełnych obrotach, blisko 850 zapakokiego Polaka na tronie piotrowym. Temat: rodzina, młodzież wanych kartonów, dziesiątki pokonanych kilometrów, 42 obdarowane rodziny i bezcenna radość i świętość. – Takie będą dzieci, – w niedzielę, 10 grudnia w Raciborzu odbył się finał Szlachetnej Paczki pod przewodnictwem wolon- jak ich rodzice wychowani, jeśli rodzice będą dobrze wychowatariuszy ze Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego „Pracownia Przyszłości”. ni, to nie trzeba wychowywać dzieci, bo będą miały przykład – To był weekend prawdzi– przekonywała dr Wanda Półwych cudów – przyznał Totawska, wskazując, że pierwmasz Kuryłowicz, wiceprezes sze pięć lat życia dziecka, to Stowarzyszenia Artystycznoczas, gdy mama i tata muszą -Społecznego „Pracownia Przymu poświęcić jak najwięcej czaszłości”, a zarazem lider Szlasu. – Ono wtedy szybko się uczy, chetnej Paczki w Raciborzu. Po wszystko chłonie, codziennie raz kolejny członkowie Stowawie więcej – dodała i ostrzegła, rzyszenia stanęli na wysokości by nie zostawiać dzieci nianiom. zadania i wywołali radość na Było o młodzieży. – Młotwarzach dziesiątek, a nawet dzi Polacy są leniwi i tchórzlisetek osób. wi – stwierdziła i ostrzegła, by nie zadawać się z miernotą, by W sobotę i w niedzielę od bladego świtu do późnych gostawiać sobie nowe wymagadzin wieczornych 25 wolontania, oczekiwać więcej od siebie, riuszy przyjmowało i pakowa- moc w ramach akcji Szlachetna wzruszeniem Tomasz Kuryło- by dążyć do świętości. A co to ło dary dla wybranych rodzin, Paczka. – Zapakowaliśmy pra- wicz. Do projektu z terenu Ra- jest świętość? To taka sytuacja, które w tym roku otrzymały po- wie 850 kartonów z podarun- ciborza i okolic włączono 42 ro- w której dzieci i uczniowie pokami. Skręcaliśmy meble. Dla dziny. W pomoc wolontariuszom naszych darczyńców przygo- zaangażowali się także przedtowaliśmy stroiki, ciasta i cia- stawiciele Raciborskiego Klubu więcej informacji więcej informacji steczka. Był to dla nas bardzo Off Road 4x4 oraz Jednostka na ten temat na ten temat intensywny czas, ale radość ob- Strzelecka Racibórz. znajdziesz tutaj: znajdziesz tutaj: darowanych zrekompensowaJustyna Korzeniak ła cały nasz wysiłek – mówi ze

czyli finał Szlachetnej Paczki w Raciborzu

dziwiają dorosłych. – To idące drogą świętości małżeństwa mają być wzorem dla rodzin, nie księża – dało się słyszeć. Cóż bowiem ksiądz może wiedzieć o rodzinie? Dr Półtawska przypomniała rolę laikatu, który wspierał św. Jan Paweł II. Przekonywała, że we współczesnym świecie przetrwają te rodziny, które odbudują relację z Bogiem. Apelowała, by nie wstydzić się katolicyzmu. – Żydzi się nie wstydzą religii, muzułmanie się nie wstydzą, tylko chrześcijanie – podsumowała. – Życie tu na ziemi, to tylko droga. Człowiek został stworzony nie dla ziemi, ale dla Boga. Ojciec ma to ciągle powtarzać

swoim dzieciom – przypomniała i poleciła, by wczytywać się w nauki Kościoła, w tym papieskie encykliki. Głównym celem projektu „Rodzina gwarantem bezpieczeństwa” jest promocja rodziny opartej na tradycyjnych wartościach, które pielęgnowane pozytywnie wpływają na rozwój społeczeństwa, a co za tym idzie zwiększają szansę funkcjonowania w rzeczywistości wolnej od przestępczości. Festiwal odbywa się dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. (waw)


»5

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Emisja obligacji sposobem

Aktualności

Mieczysław Łapin

na pokrycie deficytu? Wolontariuszem Roku 2017 Racibórz » Racibórz ma około 21 mln zł deficytu, czyli przewagi wydatków nad dochodami. Prezydent nie wyklucza jego pokrycia poprzez emisję obligacji. Punkt taki znalazł się w projekcie przyszłorocznego budżetu. O sens emisji obligacji i warunki całej operacji na listopadowej sesji rady miejskiej zapytała prezydenta radna Anna Szukalska. Mirosław Lenk odpowiedział bardzo ogólnie, informując, że kwestie te rozstrzygną się na etapie przetargu. Więcej szczegółów przekazał

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

jednak dziennikarzom na posesyjnej konferencji prasowej. – Szukamy najkorzystniejszego instrumentu, aby zrównoważyć budżet. Nie zawsze musi to być kredyt, dobrym narzędziem są też obligacje. Nie wykluczamy żadnej opcji – przyznał Lenk, dodając, że miasto spłaca rocznie mniej więcej tyle długu, ile pobiera kredytu czy pożyczek. – Z panią skarbnik dobrze radzimy sobie z instrumentami ekonomicznymi – uspokajał. – Robimy wszystko, aby wskaźnik zadłużenia nie rósł. W tej chwili mamy 22% dopusz-

czalnego poziomu. To naprawdę niewiele. W dzisiejszych czasach nie można rozwijać się i realizować wielu różnych projektów bez korzystania z mechanizmów oferowanych przez banki. Nie mamy na to aż tylu środków własnych – ocenił. Podkreślił, że Racibórz posiada dobrą zdolność kredytową. – Mamy 21 mln zł deficytu, większość spłacamy wolnymi środkami, a to oznacza, że jest nadwyżka budżetowa – podsumował. (wk)

Racibórz bez dofinansowania

na walkę ze smogiem

Racibórz » Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 33 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast znajduje się w naszym kraju. Polski rząd postanowił wypowiedzieć wojnę niskiej emisji i stworzyć listę gmin, które wesprze finansowo w walce ze smogiem. Radna Anna Szukalska na listopadowej sesji pytała prezydenta, dlaczego Racibórz nie starał się o dofinansowanie i czy istnieje jeszcze taka możliwość. – Cieszymy się, że nie jesteśmy na tej liście – odparł Mirosław Lenk. Ocenił, że jeśli już państwo pomaga komuś w walce ze smogiem, powinno robić to sprawiedliwie i po równo. – Uważam, że polityka polegająca na obiecy-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

waniu pomocy finansowej którejkolwiek gminie jest zła. Problem niskiej emisji dotyczy nas wszystkich, nie można sprowadzać go do 33 polskich miast – nie krył prezydent, dodając, że nie powinno się również faworyzować ośrodków miejskich na południu Polski. – Jeśli istnieje możliwość przekazania środków finansowych na programy dotyczące ogranicze-

nia niskiej emisji, powinno się je dzielić uczciwie – stwierdził Lenk, zwracając uwagę na to, że w zestawieniu miast uprawnionych do uzyskania rządowej pomocy jest co najmniej jedno, które nie podjęło jeszcze żadnych działań w zakresie walki ze smogiem. – Dla nas to krzywdzące, ponieważ politykę anstysmogową prowadzimy od kilkunastu lat, a od jakiegoś czasu REKLAMA

Racibórz » Jedni angażują się na własną rękę, inni działając w organizacjach pozarządowych. Jedni i drudzy pomagają tym, którzy nie potrafią lub nie mogą dać sobie rady samemu. Niosą nadzieję, życzliwość i konkretną pomoc dla chorych, wykluczonych społecznie, zmagającym się z demonami nałogów, opuszczonym i zrozpaczonym. Pomagają zarówno dzieciom, jak i seniorom. 8 grudnia ich trud uhonorowano w czasie gali wręczenia wyróżnienia „Laur Wolontariatu 2017”. Tegoroczny Laur decyzją kapituły trafił do Mieczysława Łapina, członka Stowarzyszenia Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Laureat zawsze bardzo aktywnie i czynnie bierze udział w działaniach tego stowarzyszenia. Mieczysław Łapin jest też członkiem Zarządu Śląskiego Uniwersytetu III Wieku i w tamtejszej Radzie Seniorów pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Bardzo leżą mu na sercu problemy osób starszych. Po każdym posiedzeniu Rady przekazuje wszystkim członkom Śląskiego Uniwersy-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

tetu III Wieku tematy, które były poruszane na spotkaniach. Z uwagą też wsłuchuje się w głosy słuchaczy Uniwersytetu. Aby zapoznać się i wprowadzić w życie rozwiązania modelowe działań Rad Seniorów Mieczysław Łapin brał udział w specjalistycznym szkoleniu. Laureat nagrody zorganizował dwa wyjazdy wydelegowanych członków na Forum Seniora do Katowic oraz do Rybnika na konferencję poświęconą problemom senioralnym „Śląskie dla Seniora”. Z ogromnym zaangażowaniem włączył się w organizację Klubu Seniora. Przepracował wiele godzin zwożąc i montując wyposażenie Raciborskiego Klubu Seniora. Służył m.in. swoim samochodem przy zakupach potrzebnych do funkcjonowania klubu. MieczyREKLAMA

nasze działania są intensywne – przekonywał prezydent. Miasta, które otrzymają dofinansowanie na wprowadzenie w życie programów antysmogowych to: Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Godów, Kraków, Skawina, Nowy Sącz, Niepołomice, Tuchów, Knurów, Zabrze, Katowice, Wadowice, Nowa Ruda, Gliwice, Proszowice, Brzeziny, Bielsko-Biała, Zduńska Wola, Kędzierzyn-Koźle, Rawa Mazowiecka, Sosnowiec, Nakło, Kalisz, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Zakopane, Tomaszów Mazowiecki, Jarosław, Żory. (wk) REKLAMA

sław Łapin społecznie pracuje też w zespole do spraw weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Jest osobą pełną empatii wobec potrzebujących. Nie odmawia pomocy. Podaje pomocną dłoń także w drobnych sprawach dnia codziennego: robiąc zakupy czy służąc transportem. Fot. K. Kubik


Aktualności

»6

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Na zamku wręczono wolontariuszy

W Pszowie wyróżniono

dyplomy Prezesa Rady Ministrów

Racibórz » W czwartkowe przedpołudnie 7 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów, stypendystom z terenu Delegatury w Rybniku. Wśród nagrodzonych znaleźli się również uczniowie z raciborskich szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski (7 osób) oraz Województwo Śląskie (2 osoby). O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał zespół „Miraż” z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu oraz raciborskie trio smyczkowe „Appassionato”. Lista nagrodzonych uczniów z raciborskich szkół ponadgimnazjalnych: 1. Jacek Paweł Nitychoruk – I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu 2. Dorota Sara Maciaszek – Liceum Plastyczne w Raciborzu 3. Sabina Bernadeta Musioł –  Technikum nr 1 w Raciborzu (CKZiU Nr 1 w Raciborzu) 4. Natalia Jadwiga Ottlik –  Technikum nr 2 w Raciborzu ( CKZiU Nr 1 w Raciborzu)

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Pszów » Pomagać nie jest łatwo, a pomagać i nic za to nie otrzymywać jest jeszcze trudniej. W Pszowie przy okazji Jarmarku Bożonarodzeniowego nagrodzono wolontariuszy. Uroczystość odbyła się 10 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury.

Od trzech lat burmistrz zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą „Pszowski Dzień Wolontariusza”. Mogą zostać do niego zgłoszone te osoby, które działają na rzecz społeczności w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również mieszkańcy Pszowa, którzy są otwarci na potrzeby bliskich, sąsiadów, or– Technikum nr 4 w Racibowicza w Raciborzu 5. Julia Maria Wieczorek –  Technikum nr 3 w Racirzu (CKZiU Nr 2 „Mechanik” 8. Jan Baran – LO Mistrzostwa borzu (CKZiU Nr 1 w Raw Raciborzu) Sportowego w Raciborzu 7. Karol Józef Pierzchała ciborzu) Agencja Zamek 6. Daniela Anna Dziedzic – II LO im. Adama Mickie-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

ganizacji oraz szeroko pojętej społeczności Miasta Pszów. W tym roku spośród wszystkich zgłoszeń wybrano cztery osoby: Jolantę Lis, Elżbietę Zalewską, Małgorzatę Hink oraz Jacka Kołka. Uhonorowani podziękowania odebrali z rąk Burmistrz Pszowa Katarzyna Sawickiej-Muchy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Krzystały. W tym roku nagrodzono jeszcze jedną osobę, Sandrę Bank. Została wyróżniona jako najmłodszy wolontariusz. (mad)

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

II czesko-polskie targi ślubne w Piwnym SPA?

Region » Hotel i restauracja „Pod Zielonym Dębem” w Starym Boguminie to miejsce, w którym spotykają się trzy kultury – czeska, polska i przede wszystkim śląska. Znajdują się tutaj hotel, restauracja, duża sala balowa, wypożyczalnia rowerów, centrum informacji turystycznej, a od tego roku także Piwne i Muzyczne SPA Oderberg. W sali tanecznej odbywają się wesela nawet dla 180 gości, konferencje, szkolenia i koncerty. W styczniu bieżącego roku miały tutaj miejsce I czesko-polskie targi ślubne „Wesele na granicy”. – Po tegorocznym sukcesie I czesko-polskich targów ślubnych „Wesele na granicy” zdecydowaliśmy się zorganizować drugą edycję – mówi Krzysztof Gawliczek, manager Hotelu. – Przygraniczny Bogumin to idealne miejsce do zorganizowania targów ślubnych, które wśród przyszłych par młodych cieszą się dużą popularnością. Nasze targi są jedyne w swoim rodzaju. Przyszłe młode pary mogą porównać rynek czeski i polski. Czesi lubują się w tortach i ciasteczkach, Polacy inwestują w ciekawe atrakcje. Każdy znajdzie coś dla siebie – dodaje. II edycja „Wesela na granicy” odbędzie się 28 stycznia 2018 r. i będzie obfitować w ciekawy program artystyczny, a łącznie zaprezentuje

się wtedy ponad 50 firm z branży ślubno-weselnej. Bariera językowa nie stanowi większego problemu. Targi poprowadzi znany z zeszłego roku duet, czyli czesko-polska aktorka Izabela Kapiasová oraz ceniony konferansjer Tomasz Ciba. Dodatkową atrakcją będzie możliwość odwiedzenia Piwnego i Muzycznego SPA Oderberg, które zostało otwarte w lipcu tego roku w piwnicach budynku. Jedyne w regionie Piwne SPA oferuje niemal dwugodzinny pobyt w łaźniach w towarzystwie wybornego piwa i drobnego poczęstunku. Na procedurę składają się: pobyt w infrasaunie, kąpiel w kadzi z ekstraktami piwnymi oraz odpoczynek na łóżku słomkowym. W recepcji hotelu można zakupić bony po-

darunkowe, które są idealnym prezentem, nie tylko pod choinkę, ale także jako prezent ślubny, podziękowanie dla rodziców itp. Zapraszamy do skorzystania z oferty, a także do odwiedzenia targów ślubnych.

Wesele na granicy II Czesko-Polskie Targi Ślubne 28.01.2018 r. wstęp wolny Kontakt: 725 253 559


»7

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Zamek zaprasza A wszystko zaczęło się

na koncert karnawałowy

od zdjęcia...

Racibórz » Kolejna gratka dla raciborskich melomanów już 5 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W ten piątkowy wieczór, podczas noworocznej gali operetkowej w dawnej siedzibie Piastów zaprezentują się m. in. soliści Narodowego Teatru Operetki Kijowskiej.

Racibórz » Państwo Malonowie są ze sobą już 60 lat. Oboje pochodzą z różnych stron Polski. 12 grudnia jubilatów odwiedzili prezydent Mirosław Lenk oraz kierownik USC Katarzyna Kalus. Dla pani Elżbiety dzień ten był okazją do podwójnego świętowania – 60 rocznicy ślubu oraz 81 rocznicy urodzin. Państwo Elżbieta i Zygmunt Malonowie poznali się na Kaszubach, w Sierakowicach (powiat kartuski). Pan Zygmunt, pochodzący z Brzezia nad Odrą, uczył się tam w technikum weterynaryjnym w Bydgoszczy. Pewnego dnia pojechał z kolegą na odpust 15 sierpnia do pobliskiej miejscowości. Pani Elżbieta została z kolei namówiona przez swą koleżankę. – Gdy się spotkaliśmy, okazało się, że on mnie już zna. Dwa lata wcześniej widział mnie na zdjęciu na

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

wystawie u fotografa. Spotkanie „oryginału” nie przestraszyło go i tak jakoś zostaliśmy parą – relacjonuje pani Elżbieta. Ich miłości nie przeszkodził nawet nakaz pracy, który otrzymał pan Zygmunt. – Mój jeszcze wtedy narzeczony dostał nakaz pracy w lecznicy dla zwierząt w raczach. Ja zostałam w Chojnicach, ale spotykaliśmy się często, choć między nami była ponad 400-kilometrowa odległość – dodaje pani Elżbieta. Ostatecznie zdecydowali się na ślub. Sakramentalne „tak” powiedzieli sobie 24 listopada 1957 roku, z kolei uroczystość w USC odbyła się dzień później. Razem przenieśli się do Gracz (woj. opolskie), gdzie przez 33 lata mieszkali i praco-

wali. Pani Elżbieta pracowała w prezydium, w radzie gminnej i powiatowej. Była także kierownikiem tamtejszej biblioteki, skąd w 1990 roku przeszła na emeryturę. Jej małżonek był z kolei weterynarzem w lecznicy dla zwierząt w Graczach. – 1990 roku lecznica została zlikwidowana i podjęliśmy decyzję o przeprowadzce na Śląsk, do Brzezia, skąd pochodzi mój mąż. Obecnie mieszkamy w jego rodzinnym domu – mówi podwójna jubilatka. Państwo Malonowie doczekali się trójki dzieci. Mają dwie córki i jednego syna. Mają także jednego wnuka i trzy

wnuczki. Jako receptę na długie, a przede wszystkim zgodne małżeństwo pani Elżbieta podaje optymizm i wiarę w siebie. – W Graczach nie mieliśmy rodziny i musieliśmy polegać na sobie. Co zrobiliśmy dobrze szło na nasze konto, to co źle, także. Można powiedzieć, że zaczynaliśmy od zera. Wiele zależy jednak od mężczyzny, a ja o swoim mogę wypowiadać się jedynie w superlatywach i każdej kobiecie życzyłabym właśnie takiej drugiej połówki – zakończyła z uśmiechem pani Elżbieta.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

być się żaden koncert operetkowy. Znaczną większość programu artyści wykonają w języku polskim, ale nie tylko – zachęca Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim. UWAGA! Bilety w cenie 6,50 zł z VAT będą do nabycia od czwartku 28 grudnia od godz. 14.00 w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Zamkowej 2. Liczba miejsc ograniczona. Można zakupić maksymalnie dwie wejściówki. Agencja Zamek

Grzegorz Piszczan

NA

4 205

Artyści scen operowych i operetkowych przed raciborską publicznością zaprezentują arie i duety ze słynnych operetek i musicali, a także szlagiery i piosenki z gatunku muzyki rozrywkowej. Całość opatrzy odpowiednim słowem i dowcipem nieoceniony konferansjer – tenor Bartosz Kuczyk, który wprowadzi słuchaczy w karnawałowy nastrój. – Oprócz tenora Bartosza Kuczyka przed publicznością zaprezentują się: Kamila Lendzion, Julia Litvinova, Vladimir Holkin oraz tancerka Marina. W trakcie koncertu melomani usłyszą największe przeboje, bez których nie ma prawa od-

J LE

PS

W

ZE

RE

GIO

ZA

NIE

RO

BK

I

3 000 zł netto dla pracowników produkcji: monterów konstrukcji aluminium, ślusarzy, stolarzy, tokarzy. ZERO ŚCIEMY! To realne średnie zarobki po roku pracy w naszej firmie. Na start proponujemy płacę w wysokości od 2480 do 3500 zł brutto (od 1800 do 2500 netto).

www.ekookna.pl

rekrutacja@ekookna.pl

+48 32 415 43 38


Aktualności

»8

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Nowy harmonogram wywozu odpadów Tacy sąsiedzi to skarb! Racibórz » Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieni się harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Raciborza. Kalendarze z podanymi terminami odbioru poszczególnych odpadów wkrótce trafią do mieszkańców poszczególnych dzielnic. Niebawem nowy harmonogram dostępny będzie także na stronie internetowej: www.raciborz.pl w zakładce „odpady komunalne”. Konsorcjum firm EMPOL Sp. z o.o. oraz PK Sp. z o.o. Racibórz od 1 stycznia 2018 roku wprowadza nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w dzielnicach Raciborza. Zmiany terminów odbioru poszczególnych odpadów dokonano przede wszystkim ze

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

względu na liczne prośby mieszkańców. Niebawem raciborzanie otrzymają nowe kalendarze z zaznaczonymi na kolorowo datami, kiedy należy wystawić odpowiednie pojemniki lub worki. Co ważne, nie zmienia się godzina odbiorów. Pojemniki lub worki należy wystawiać najpóźniej do godz. 6.00 rano zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Warto wiedzieć! Odpady należy gromadzić w następujących pojemnikach: zmieszane odpady komunalne – pojemniki o pojem-

ności 110-1100 l. Żużle i popioły – pojemniki oznaczone szerokim, czerwonym pasem. Odpady powinny być wystudzone i wolne od zanieczyszczeń. Biodegradowalne – brązowe pojemniki na bioodpady; pojemniki oznaczone kolorem brązowym lub wyraźnym napisem „Bio”; specjalistyczne worki ulegające biodegradacji (nie odbiera się odpadów gromadzonych w zwykłych foliowych workach). Odpady biodegradowalne można również we własnym zakresie, bezpłatnie przekazywać na kompostownię

w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125. Tworzywa sztuczne – worek/ pojemnik typu dzwon w kolorze żółtym. Szkło – worek/pojemnik typu dzwon w kolorze zielonym. Papier – worek/pojemnik typu dzwon w kolorze niebieskim. Wszelkie informacje na temat wywozów odpadów komunalnych można uzyskać pod nr tel.: 887 227 003, a w kwestii dzierżawy pojemników pod nr tel.: 32 415 34 24 wew. 135 lub pod adresem: ul. Adamczyka 10 w Raciborzu. Justyna Korzeniak

Bezrobocie wciąż maleje Region » Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu poinformował, że według danych szacunkowych z końcem listopada nastąpił ponowny nieznaczny spadek bezrobocia w powiecie raciborskim. W chwili obecnej liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi 1 929 osób. W  porównaniu do danych REKLAMA

z października 2017 liczba zarejestrowanych osób bezrobot- że w omawianym okresie zgłonych zmniejszyła się o 3 oso- szono i pozyskano 640 wolnych by. Jednocześnie informujemy, miejsc pracy.

Racibórz » Do zdarzenia doszło 7 grudnia o godzinie 15:52 przy ul. Kozielskiej w Raciborzu. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze dachu budynku jednorodzinnego. O ogniu powiadomili sąsiedzi. Domownik, 83-letni niepełnosprawny mężczyzna, nie wiedział o zagrożeniu.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Ogień przedostał się z wewnątrz obiektu na dach, obejmując kalenicę i kontrłaty. Strażacy szybko poradzili sobie z zagrożeniem. Podali dwa prądy wody, później przystąpili do rozbierania części konstrukcji dachu

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

PUP Racibórz

i dogaszania ognia, budynek sprawdzono detektorem wielogazowym i kamerą termowizyjną. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Większych strat udało się uniknąć dzięki czujności sąsiadów. Do akcji skierowano zastępy zawodowe z Raciborza oraz ochotników z Sudoła. Uratowano mienie o wartości 200 tys zł, straty materialne oszacowano na 5 tys zł. Przyczyna pożaru nie jest znana. red.


»9

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

Ubezpieczenia rolne ARTYKUŁ SPONSOROWANY

– podejmij rozsądną decyzję

Racibórz » Tylko w tym roku w lipcu byliśmy świadkami katastrofalnej nawałnicy, która zniszczyła tysiące hektarów raciborskich lasów. Ostatnia dekada to także groźne powodzie w górnej Odrze, trąby powietrzne (np. w Szonowicach), pożary sprzętu rolniczego i gospodarstw, częste podpalenia stogów czy opady gradu. Od czasu pamiętnej powodzi z 1997 roku, wskutek postępujących zmian klimatycznych, natura coraz częściej daje o sobie znać. Katalog katastrofalnych wydarzeń, których byliśmy świadkami na ziemi raciborskiej jest duży, choćby tylko wspomnieć powódź z 2010 roku, trąbę powietrzną w Szonowicach w 2011 r., nawałnicę w lasach raciborskich, orkan Grzegorz i trzęsienie ziemi w rejonie Olzy-Zabełkowa w 2017 r. W mediach coraz częściej można natrafić na komunikaty ostrzegające przed wezbraniami, intensywnymi opadami deszczu i podtopieniami, silnymi wiatrami czy upałami, przez które wzrasta ryzyko pożarowe. REKLAMA

Dziś staje się oczywiste, że życie i zdrowie, ale również majątek wymagają większej ochrony. – Dane liczbowe pokazują, że świadomość w zakresie obowiązku ubezpieczenia gospodarstw rolnych rośnie. Obecnie ubezpieczonych jest około 60-70% rolników – przekonują specjaliści z Compensy, jednego z liderów na rynku ubezpieczeń sektora rolniczego. Wskazują jednak, że poza obowiązkowym zakresem warto skorzystać z dodatkowych dobrowolnych opcji, gwarantujących znacznie lepszą ochronę. W 2015 roku w Compensie ponad 120 tysięcy rolników wykupiło obowiązkowe ubezpieczenie (budynków oraz OC), w tym ponad 90 ty-

sięcy z nich zdecydowało się na zakup dodatkowych, dobrowolnych polis. Atrakcyjne ubezpieczenie gospodarstwa rolnego to pakiet ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych dla osób fizycznych (rolników) posiadających gospodarstwo rolne. Ubezpieczenie przeznaczone jest szczególnie dla rolników, którzy chcieliby kompleksowo, jedną polisą, ubezpieczyć swoje budynki, mienie ruchome, zwierzęta gospodarskie, pojazdy wolnobieżne, a także odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem gospodarstwa rolnego i w życiu prywatnym. Trzeba jednak zwrócić uwagę na zakres ubezpieczeń od

pożarów, powodzi, huraganów, trzęsień ziemi czy upadku statku powietrznego. Te obowiązkowe (ustawowe) dotyczą TYLKO murów zewnętrznych i wewnętrznych oraz dachu, ale już NIE obejmują okładzin, np. instalacji, mebli, sprzętu RTV/ AGD, schodów, pieca CO, tapet,

tynków, paneli czy kafelek. Tymczasem to właśnie te elementy bardzo często decydują o realnej wysokości strat. Z tego względu przed podjęciem decyzji o wyborze polisy warto poprosić o pomoc konsultanta, który dokładanie objaśni zakres ochrony.

Zapraszam po fachową poradę do punktu przy ulicy Karola 9 w Raciborzu. SRC Ubezpieczenia Damian Kaczmarek Racibórz, ul. Karola 9 503 503 640


Aktualności

» 10

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rosną dochody Raciborza Konkurs literacki rozstrzygnięty

w przeliczeniu

na jednego mieszkańca Racibórz » W 2004 r. było to 1550 zł, a w przyszłym roku już 3907 zł. Źródłem wpływów do kasy miejskiej jest udział w podatkach płaconych przez mieszkańców. Na 2018 r. zapowiada się duży skok. Przygotowana przez skarbnika tabela pokazuje, jak od 2004  r. rosły dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. ƒƒ 2004 r. – 1 550 zł ƒƒ 2005 r. – 1 932 zł ƒƒ 2006 r. – 1 906 zł ƒƒ 2007 r. – 2 215 zł ƒƒ 2008 r. – 2 697 zł ƒƒ 2009 r. – 3 031 zł ƒƒ 2010 r. – 2 809 zł ƒƒ 2011 r. – 2 640 zł ƒƒ 2012 r. – 2 763 zł ƒƒ 2013 r. – 2 907 zł ƒƒ 2014 r. – 3 241 zł ƒƒ 2015 r. – 3 072 zł ƒƒ 2016 r. – 3 598 zł ƒƒ 2017 r. – (uchwała) – 3 653 zł

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

ƒƒ 2018 r. – (projekt) – 3 907 zł. Duży wpływ na powyższą sytuację ma wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (nieco mniejszy w 2010 r. i 2011 r.) oraz wpływów z tytułu sprzedaży mienia. Od 2016 roku największy wpływ na kształt dochodów mają dochody z tytułu realizacji programu 500+. W 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98%. W 2009 r. wyniosła 36,72%, w 2010 r. 36,94%, w 2011 r. 37,12%, w 2012 r. 37,26%, w 2013 r. 37,42%, w 2014 r. 37,53%, w 2015 r. 37,67%, w 2016 r. 37,79% w 2017 roku wynosi 37,89%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpły-

wach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. Jest to więc niestabilne źródło finansowania – czytamy w projekcie budżetu na 2018 rok. W uchwałach budżetowych dotyczących planowanych dochodów dla Miasta zakładano rosnące kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, łączny dochód na rok 2018 planowany jest na poziomie 46 518 356 zł. (w)

Racibórz » 8 grudnia w Bibliotece Pedagogicznej w Raciborzu miał miejsce uroczysty finał międzyszkolnego konkursu literackiego „Ciekawą książkę ostatnio czytałam/czytałem...”. W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz II klas gimnazjalnych z Raciborza. Przed odczytaniem werdyktu, uczestnicy konkursu wysłuchali uwag i refleksji komisji, która wysoko oceniła poziom zgłoszonych prac. Na konkurs wpłynęło wiele interesujących tekstów, różnorodnych zarówno pod względem formy jak i treści. Oceniający podkreślali „lekkie pióro” wielu uczestników konkursu, którzy już w tak młodym wieku zdradzają drzemiący w nich talent i potencjał nr 15 – opiekun – Joanna Moliteracki, zadatki na … może rawiec. pisarza, może dziennikarza czy innego zawodowca pracującego Klasa V: w sposób szczególny SŁOWEM. ƒƒ Wyróżnieni: Aleksandra Chrobok – SP nr 1 – opieKlasa IV kun – Ewa Wawoczny; Maja ƒƒ Wyróżnieni: Emilia KrzyChodkowska – SP nr 1 – opieżanowska – SP nr 13 – opiekun – Ewa Wawoczny; Jakub kun – Zuzanna Adam; Paweł Herman –ZSP nr 2 – opiekun Kaptur – SP nr 13 – opiekun – Anna Płonka. ƒƒ III miejsce: Irina Gadachik – Zuzanna Adam, – SP nr 1 – opiekun Ewa Waƒƒ I miejsce: Marta Klejny – SP woczny, ƒƒ II miejsce: Marta Wawoczny – SP nr 1 – opiekun- Ewa więcej informacji Wawoczny, na ten temat ƒƒ I miejsce: Jakub Hibner znajdziesz tutaj: – SP nr 1 – opiekun – Ewa Wawoczny.

Klasy VI-VII:

ƒƒ Wyróżnieni: Anna Kowalska – SP nr 4 – opiekun – Oksana Leszczyńska; Zuzanna Woch – SP nr 18 – opiekun – Izabela Rumpel, ƒƒ I miejsce: Emilia Nowak – SP nr 1 – opiekun Ewa Wawoczny

Klasa II gimnazjum:

ƒƒ Wyróżnienie: Joanna Brzenczka – SP nr 4, opiekun Oksana Leszczyńska, ƒƒ I miejsce: Karolina Sobierajska – SP nr 15 – opiekun – Barbara Sput. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu


Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

» 11

Reklama


Reklama

» 12

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Szukasz mądrego prezentu dla dziecka? Kup fotelik samochodowy na fotelikowanie.pl! Racibórz » Komfort i bezpieczeństwo podróżowania, ochrona, a także przestrzeganie przepisów ruchu drogowego – to tylko jedne z wielu powodów, które wpadają nam do głowy, gdy myślimy o zakupie fotelika samochodowego dla naszej pociechy. Wybór najodpowiedniejszego modelu nie jest prosty. Czym się kierować i jakich zasad należy przestrzegać? W myśl przepisów polskiego prawa o ruchu drogowym każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 12. roku życia lub nie osiągnęło 150 cm wzrostu,

REKLAMA

musi być przewożone w foteliku samochodowym, a także odpowiednio zapięte pasami bezpieczeństwa. Zadaniem obu jest naturalnie ochrona zdrowia lub

życia naszej pociechy w przypadku wypadku. Tak zwane crash testy, jak i realne zdarzenia na drodze nie pozostawiają wątpliwości, że odpowiednio dobrany fotelik uratował już niejednego malucha. Nie zawsze to, co droższe musi być lepsze, ale w przypadku fotelika samochodowego dla dziecka nie warto oszczędzać. Rodzice nie powinni żałować pieniędzy na tego typu sprzęt. Fotelik przede wszystkim powinien być dopasowany do wagi, wzrostu i co najważniejsze – wieku dziecka. Producenci tworzą modele dla różnych grup, między innymi przedziałów wagowych 0-13 kg, 9-18 kg, 15-36 kg, a także pośrednie dla niemowląt: 0-18 kg oraz 0-25 kg i starszaków: 9-36 kg. Bezpieczny fotelik to taki, który posiada odpowiednią notę w testach

zderzeniowych (najlepiej powyżej 3 w skali od 1 do 5), a także certyfikaty jakości. Fotelik samochodowy może być idealnym i przede wszystkim przydatnym prezentem dla dziecka. Rodzicu, babciu, wujku, nie zastanawiaj się i już dziś postaw na bezpieczeństwo młodego członka rodziny! Co ważne, z reguły nie powinno się go nabywać z tak zwanej „drugiej ręki”. Najlepiej znaleźć nowy, w zaufanym i polecanym sklepie. Gdzie w Raciborzu kupić solidny fotelik samochodowy dla dziecka? Zajrzyj do WWW Parts (fotelikowanie.pl)! To firma dbająca o komfort i bezpieczeństwo swoich klientów. Oferuje sprawdzone produkty samochodowe renomowanych producentów. Posiada szeroki wybór fotelików w rozsądnych cenach. Każdy WWW Parts znajdzie to, czego potrzebuje! Racibórz, ul. Komunalna 7

Tel.: 32 417 07 74 781 160 563


Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

» 13

Reklama


Aktualności

» 14

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Awans wodzisławskich koszykarzy U13M

Wodzisław Śląski » Zespół młodzików młodszych U13M MKS Wodzisław zakończył pierwszy etap rozgrywek o Mistrzostwo Śląska pierwszym miejscem w swojej dywizji i awansem do rozgrywek wyższego szczebla z kompletem zwycięskich meczy.

– Jest to sukces naszego zespołu, który w znakomitej części składa się z chłopców o rok i dwa lata młodszych dających sobie bardzo dobrze radę w bie-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

żącym sezonie. W zespole wodzisławskim gra tylko dwóch zawodników rocznika 2005. Dobrze to rokuje naszej drużynie na przyszłość – mówi Marek Malik, trener. – Cała drużyna MKS Wodzisław zasługuje na brawa za swoją postawę we wszystkich do tej pory rozegranych zawodach. Jednak musimy specjalnie wyróżnić naszego kapitana

drużyny: Mikołaja Barana, który jest opoką i liderem z prawdziwego zdarzenia dla naszej grupy koszykarzy. To wzór zawodnika na boisku i poza nim. Prawdziwy bardzo młody profesjonalista – podkreśla Malik.

fot. Izabela Kolarska MKS

REKLAMA


Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

» 15

Reklama


Ogłoszenia

» 16

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

DLA DOMU Meble Montaż – składanie mebli. Zajmuje się montażem mebli między innymi takich firm jak BRW, Agata, Ikea, Bog-Fran i innych. Posiadam doświadczenie w tej branży. Chętnie przyjmę zlecenia na montaż mebli po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szybko i solidnie z dojazdem, tel. kom.: 504-691-450. Demontaż / montaż mebli / błyskawicznie i sprawnie Oferujemy demontaż starych mebli i montaż nowych zakupionych przez Państwa. Skręcamy wszystkie dostępne na rynku meble. KOMPLEKSOWO. Usługi wykonywane zgodnie z koncepcją Klienta i w atrakcyjnej cenie. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, tel. kom.: 504691450.

FINANSE Usługi finansowe Masz zadłużenie w BIK, KRD - zobacz ofertę Rapida Money Pożyczka Rapida Money do 25 000 zł z okresem spłaty do 4 lat, oferta pożyczek z gwarantem do 25 000 zł, okres spłaty od 12 do 48 miesięcy, bez weryfikowania w bazach BIK, w trudnych sytuacjach finansowych, pożyczka pozabankowa już od 18 lat, e-mail: portfel24@portfel24.eu. www. pozabanki.com.pl/rapida-money/. Pożyczka najtaniej w sieci! Pierwsza pożyczka za darmo Pożyczki do 25000 zł, pierwsza za darmo do 3100 zł na 30 dni. Pieniądze na koncie możesz mieć nawet w 15 minut. Dostępność 24/7 on-line. Duży wybór, minimum formalności, szybka decyzja, wygodne warunki spłaty. Sprawdź! e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/aktualności/finanse/kredyty-bez-bik-pożyczki-bez-bik-bez-zaświadczeń-bez-bik.

GASTRONOMIA Inne Świąteczne ciasteczka Przyjmuje zamówienia na kruche świąteczne ciasteczka, m.in. ule, babeczki, pierniki i wiele innych. Zestawy kilogramowe, tylko z naturalnych składników. Wieloletnie doświadczenie. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub sms, tel. kom.: 724801747.

TANIE KREDYTY dla każdego

Oferta 26 banków

790 501 503 32 700 70 40 Racibórz, ul. Drzymały 2 REKLAMA

POŻYCZKI

KRÓTKOTERMINOWE

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o. Złomowanie samochodów Racibórz, tel.: 530312-312, skup-kasacja Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kzpkowalski.pl. Auto Złom Racibórz, tel.: 888-10-20-80 z nami złomujesz legalni Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kzpkowalski.pl.

Kupię

Złomowanie samochodów Racibórz, tel.: 530312-312 i okolice24/h Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-1020-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. wwwkasacja.wodzislaw.pl.

Skup aut Racibórz. Dziś Dzwonisz - Dziś sprzedajesz. Tel 697 459 184. Najwyższe ceny. Dojazd do klienta Skup aut za gotówkę! Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! tel. kom.: 697 459 184.

Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl.

MOTORYZACJA

REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

Firma Progres oferuje usługi podcinki i wycinki drzew Podcinka drzew i krzewów, wycinka drzew metodą klasyczną, alpinistyczną i z wysięgnika, frezowanie pni. Pełne usługi ogrodnicze. Oferujemy atrakcyjne ceny usług. Tel. kom.: 530 050 550, e-mail: rafal.wojcik.src@gmail.com.

SPRZEDAŻ I WYNAJEM

SAMOCHODÓW Roman Weiser

Racibórz, ul. Piotrowska 12

Tel.: 32 415 59 73, 602 794 286 Auto-złom Racibórz Tel.888-10-20-80 z nami złomujesz legalni Z nami złomujesz legalnie koncesja - skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport Płacimy zawsze gotówką My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-1020-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl. Skup samochodów za gotówkę do 10 tys złotych Tel 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł - Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1 tone, tel. kom.: 664 087 328. Auto-Złom Racibórz skup kasacja tel.530312-312 złomowanie. Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu,. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl. Racibórz złomowanie samochodów tel.88810-20-80 całodobowo Z nami złomujesz legalnie koncesja - skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport Płacimy zawsze gotówką My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl.

NAUKA Korepetycje Lektor języka niemieckiego

Dam pracę

REKLAMA

KUPIĘ CIĄGNIKI,

przyczepy, maszyny rolnicze Kontakt:

602 811 423 Nauczyciel języka niemieckiego oferuje zajęcia w miłej bezstresowej atmosferze na wszystkich poziomach nauczania. Indywidualne podejście do Kursanta. Lekcje także dla osób wyjeżdżających za granicę. Efektywne nauczanie, tel. kom.: 511900030.

NIERUCHOMOŚCI Garaże Garaż do wynajęcia Wynajmę garaż murowany przy ulicy Rudzkiej 99. Powierzchnia 16,50 m. kw, szerokie wrota, duży plac na posesji. Czynsz 160 zł/miesiąc + energia elektryczna wg zużycia, tel. kom.: 515 548 339, e-mail: moswoj@gmail.com.

Mieszkanie wynajmę Wynajmę kawalerkę w centrum Raciborza Mieszkanie 38 m2, częściowo umeblowane (w tym kuchnia). Wynajem w oparciu o umowę. Wynajem od 1 stycznia 2018. Cena wynajmu 950 PLN (w tym czynsz, prąd, gaz), tel. kom.: 669 512 504.

OGRODNICTWO Produkcja Sklep Ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje Sklep Ogrodniczy oferuje szeroki asortyment drzew i krzewów owocowych, drzewa i krzewy ozdobne w doniczkach i kopane z gruntu, duży wybór roślin formowanych w atrakcyjnych cenach. Świerk kłujący do 3 m wysokości. ul. Janowska 75, Cyprzanów, tel. kom.: 32 419 82 60.

Usługi Wycinka oraz przycinka drzew i krzewów Firma pielęgnująca ogrody oferuje wycinkę i skracanie drzew i krzewów, tel. kom.: 517 697 699, e-mail: krisuslugi@wp.pl.

Specjalista CAD Firma KOLTECH. Sp. z o.o, autoryzowany partner firmy Dassault Systemes, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników na stanowisko: Specjalista CAD Opis stanowiska: Wsparcie dla użytkowników systemów CAD (m.in. CATIA V5). Wykonywanie prac projektowych z wykorzystaniem systemu CAD. Udział w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań, także wizualizacji i animacji. Wsparcie działu technicznego i handlowego. Rozwijanie nowych koncepcji konstrukcyjnych. , e-mail: rekrutacja@koltech.com.pl. www.koltech. com.pl/pl/site/index/5/20/39.html. Praca od zaraz! Firma Elektrolex z Raciborza zatrudni na umowę o pracę: elektryka /praca na sieciach energetycznych/, brukarza, operatora koparki – mini koparki. Oferujemy dobre warunki pracy i płacy. Mile widziane prawo jazdy kat. B, tel. kom.: 502139302, e-mail: biuro@elektrolex.pl. www.elektrolex.pl. Praca w kadrach Raciborska firma produkcyjna poszukuje osoby na stanowisko kadrowej/kadrowego. Prosimy o przesyłanie CV na podanego maila, tel. kom.: 505 819 356, e-mail: dskontax@gmail.com.

Pośrednictwo Agencja Pracy Herzog Herzog Agencja Pracy (nr certyfikatu 5950) poszukuje spawaczy, ślusarzy, hydraulików, elektryków, dekarzy, stolarzy, lakierników samochodowych, pracowników budowlanych ze znajomością języka niemieckiego oraz prawem jazdy. Tel.: 32 415 91 13, tel. kom.: 602 392 876 , e-mail: personal@ herzog.com.pl. www.herzog.com.pl.

Za granicą Pracownik magazynu Good Job(KRAZ 11653) praca w Holandii przy sortowaniu paczek różnej wielkości na magazynie. Gwarancja godzin! dodatki zmianowe oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Zapewnione mieszkanie REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416 i ubezpieczenie.Znasz j.angielski? Zgłoś się do nas! Tel.730071404, tel. kom.: 730071404, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Pracownik magazynu Good Job(KRAZ 11653) praca w Holandii na magazynie przy kompletowaniu urządzeń mobilnych, pakowanie, skanowanie.Wymagana znajomość j.angielskiego i dyspozycyjność do wyjazdu na dłużej.Tel.533 920 005/ 781 191 757, tel. kom.: 533 920 005, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Praca przed Swietami Agencja Pracy Job (nr certyfikatu 11239) pilnie poszukuje osób do pracy w Niemczech na magazynach w terminie 12.12-22.12 Firma zapewnia transport i zakwaterowanie .Wymagane zaświadczenie o niekaralności. kontakt 8-12-17 w godz 8-16. Tel.: 504 014 623, tel. kom.: 505 479 308. Zbieranie zamówień Good Job(KRAZ 11653) praca w Holandii przy zbieraniu zamówień na magazynie, pakowaniu produktów.Gwarancja godzin, dodatki zmianowe, atrakcyjne wynagrodzenie, zapewnione mieszkanie i ubezpieczenie.Tel. 533 920 005/781 191 757, tel. kom.: 533 920 005, e-mail: biuro@goodjob.com. pl. www.goodjob.com.pl. Sortowanie paczek na magazynie Good Job(KRAZ 11653) praca w Holandii przy sortowaniu paczek na magazynie różnej wielkości. Gwarancja godzin! dodatek zmianowy 130%, atrakcyjne wynagrodzenie, mieszkanie i ubezpieczenie. Tel.730071404/ 781191757, tel. kom.: 781 191 757, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www. goodjob.com.pl.

TURYSTYKA Last minute REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl


» 17

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Kuligi Zimowe z Biesiadą w Kolybie w Wiśle Zapraszamy na Kuligi Zimowe z Biesiadą w Kolybie w Wiśle dla: grup zorganizowanych oraz klientów indywidualnych. Koszt od 40 zł/ os. z poczęstunkiem oraz kuligiem z biesiadą i pochodniami: Święta – Sylwester – Weekendy – Ferie – Dni robocze. Tel.: 338530110, tel. kom.: 503492612, e-mail: kontakt@ beskid-promotions.pl. www.beskid-promotions.pl.

ZDROWIE

Pożyczki do 25000 zł, pierwsza za darmo do 3100 zł na 30 dni. Pieniądze na koncie możesz mieć nawet w 15 minut. Dostępność 24/7 on-line. Duży wybór, minimum formalności, szybka decyzja, wygodne warunki spłaty. Sprawdź! e-mail: biuro@ getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/aktualności/ finanse/kredyty-bez-bik-pożyczki-bez-bik-bez-zaświadczeń-bez-bik.

MOTORYZACJA

Lekarze

Kupię

Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548.

AUTO-ZŁOM WODZISŁAW, TEL.: 888-10-20-80 SKUP KASACJA 24/GOTÓWKA Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kzpkowalski.pl.

FINANSE Usługi finansowe Pożyczka najtaniej w sieci! Pierwsza pożyczka za darmo

WODZISŁAW AUTO-SKUP TEL.: 530-312-312

OGŁOSZENIE

AUTO-ZŁOM KASACJA GOTÓWK Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport Płacimy zawsze gotówką Pracujemy 7 dni w tygodniu 24. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kzpkowalski.pl. AUTO-ZŁOM WODZISŁAW TEL.: 530-312-312 SKUP KASACJA ZŁOMOWANIE Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-1020-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl.

PRACA Za granicą Praca w Niemczech Agencja Pracy Job (nr certyfikatu 11239) poszukuje osób do pracy w Niemczech w systemie dwutygodniowym na magazynach.Pracodawca zapewnia: transport, zakwaterowanie. Wymagania: wiek do 57 i zaśw o niekaralność. Kontak tel od Pon do Pt w godz 08-16. Tel.: 797 593 727, tel. kom.: 504 014 623. Praca przed świętami Agencja Pracy Job (nr certyfikatu 11239) pilnie poszukuje osób do pracy w Niemczech na magazynach w terminie 12.12-22.12 Firma zapewnia transport i zakwaterowanie .Wymagane zaświadczenie o niekaralności. kontakt 8-12-17 w godz 8-16. Tel.: 797 593 727, tel. kom.: 505 479 308.

Otwarte spotkanie w sprawie zmian w komunikacji miejskiej Przedsiębiorstwo Komunalne i Miasto Racibórz zapraszają na otwarte spotkanie poświęcone zmianom w komunikacji miejskiej. Spotkanie odbędzie się 19.12.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz, I piętro pok. 108. Program spotkania: 1. Krótka informacja na temat obecnie funkcjonującej komunikacji miejskiej i efektów przeprowadzonych konsultacji społecznych. 2. Przedstawienie propozycji zmian układu linii oraz tras autobusów komunikacji miejskiej. 3. Propozycja nowego rozkładu jazdy. 4. Dyskusja. Zachęcamy do udziału w spotkaniu! KONTAKT: Leszek Iwulski RZECZNIK PRASOWY URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 tel. 32 75 50 634, kom. 600 455 218 e-mail: rzecznikprasowy@um.raciborz.pl portal miejski: www.raciborz.pl REKLAMA

Praca w Holandii BONUS Świąteczny !!! Praca w Holandii! Stawka 10€ Netto! Przejazd oraz zakwaterowanie GRATIS!. Praca w okresie świąteczno-noworocznym. Tel.: 32 410 92 80, tel. kom.: 669 922 223, e-mail: pracujmyrazem@interia.eu.

FINANSE Usługi finansowe Pożyczka najtaniej w sieci! Pierwsza pożyczka za darmo Pożyczki do 25000 zł, pierwsza za darmo do 3100 zł na 30 dni. Pieniądze na koncie możesz mieć nawet w 15 minut. Dostępność 24/7 on-line. Duży wybór, minimum formalności, szybka decyzja, wygodne warunki spłaty. Sprawdź! e-mail: biuro@ getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/aktualności/

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

finanse/kredyty-bez-bik-pożyczki-bez-bik-bez-zaświadczeń-bez-bik.

MOTORYZACJA Kupię AUTO-ZŁOM RYBNIK, TEL.: 530-312-312, Z NAMI ZŁOMUJESZ LEGALNIE Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kzpkowalski.pl. RYBNIK AUTO-SKUP, TEL.: 530-312-312, AUTO-ZŁOM, KASACJA, GOTÓWKA Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24h. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kzpkowalski.pl. AUTO-ZŁOM RYBNIK, TEL.: 530-312-312, SKUP, KASACJA, ZŁOMOWANIE 24H Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport Płacimy zawsze gotówką My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-1020-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl.

PRACA Za granicą Praca w Niemczech Agencja Pracy Job (nr certyfikatu 11239) poszukuje osób do pracy w Niemczech w systemie dwutygodniowym na magazynach.Pracodawca zapewnia: transport, zakwaterowanie. Wymagania: wiek do 57 i zaśw o niekaralność. Kontak tel od Pon do Pt w godz 08-16. Tel.: 797 593 727, tel. kom.: 504 014 623. Praca przed świętami Agencja Pracy Job (nr certyfikatu 11239) pilnie poszukuje osób do pracy w Niemczech na magazynach w terminie 12.12-22.12 Firma zapewnia transport i zakwaterowanie .Wymagane zaświadczenie o niekaralności. kontakt 8-12-17 w godz 8-16. Tel.: 504 014 623, tel. kom.: 505 479 308.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA INFORMUJE że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do: 1. sprzedaży: lokal wraz z częścią użytkową strychu o pow. użytkowej 97,53 m3 z udziałem 4898/10000 w częściach wspólnych budynku i gruncie – działce nr 297/1 o pow. 0,0588 ha obrębu Ciechowice. 2. dokonania darowizny: nieruchomość oznaczona jako działka nr 173/1 o pow. 0,0839 ha obrębu Szymocice. REKLAMA

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. 1. Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal użytkowy o pow. 317,10 m2, usytuowany w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu. 2. Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m. 1) obręb Bosac o pow. 1,0980 ha. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Lokal posiada niezależne wejście od strony dziedzińca zamkowego oraz wejście gospodarcze od strony placu gospodarczego. Lokal składa się z dwóch małych sal konsumpcyjnych 43,6 m2 i 25,5 m2, dużej sali bankietowej 68,3 m2, przygotowalni, zmywalni, rozdzielni, pomieszczeń gospodarczych i WC. 3. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość stanowiącą dz. nr 128/22 zlokalizowana jest w 92,3% na obszarze oznaczonym symbolem K11UP, tj. na terenach zabudowy usług publicznych, w 2,1% na obszarze oznaczonym symbolem K9KDL, tj na terenach dróg publicznych klasy lokalna i w 5,6% na obszarze oznaczonym symbolem K14ZP, tj. na terenach zieleni urządzonej, w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „A”. 4. Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych. 5. Oczekuje się zagospodarowania lokalu użytkowego w terminie do 1 kwietnia 2018 r. Proponowane godziny otwarcia lokalu od 10.00 do 18.00 (w okresie letnim do 22.00). 6. Stawka czynszu: Miesięczna stawka czynszu zostanie określona w przetargu na najem przedmiotu przetargu w wysokości minimum 4,50 zł/m2 netto (stawka nie zawiera podatku VAT), zgodnie z Uchwałą nr 16/56/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. Minimalny miesięczny koszt wynajęcia przedmiotowego lokalu wynosi: 4,50 zł/m² x 317,10 m² = 1426,95 zł netto (stawka nie zawiera podatku VAT) plus opłaty za media. Najemca zobowiązany zostanie również do wniesienia kaucji w wysokości 10 000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z realizacji umowy najmu. 7. Terminy wnoszenia opłat: Termin wnoszenia czynszu – z góry do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność. Kaucja – w terminie 14 dni od podpisania umowy najmu. Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Racibórz. 8. Zasady aktualizacji opłat: Waloryzacja czynszu – według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – corocznie w miesiącu następującym po miesiącu jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 9. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

ŻYWE CHOINKI!!! Oferujemy choinki cięte oraz w donicach: sosny czarne  świerki zielone świerki srebrne  jodły Gospodarstwo rolne: Roszków (k.Krzyżanowic), ul. Raciborska 10 tel. (32) 419 42 93, kom. 692 188 450 Dodatkowy punkt sprzedaży

Jarmark Świąteczny Rynek - Racibórz tel. kom.: 606 761 640

www.facebook.com/choinki.roszkow TYLKO 17 MINUT JAZDY Z RACIBORZA » KIERUNEK CHAŁUPKI!

10. Najemca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, którego szczegóły zostaną określone w odrębnym ogłoszeniu. 11. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego: bip.powiatraciborski.pl na okres 21 dni tj. od 15 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. 12. Informacje szczegółowe można uzyskać w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu oraz pod numerem telefonu 32 414 02 33.

Grażyna Wójcik Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu


» 18

Rozrywka

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

będąca na estradzie także komentatorem wydarzeń i aktorem granego przez siebie koncertu-spektaklu. Solistami koncertu będą artyści do niedawna związani ze sceną Gliwickiego Teatru Muzycznego – wcześniej Operetki Śląskiej: Anita Maszczyk – sopran i Michał Musioł – tenor. Sprawdzeni w niejednym muzycznym projekcie pozwolą Państwu śmiać się do łez, a także wzruszać pięknem prezentowanych utworów.

31 GRUDNIA, GODZ. 22:00, SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) Z BATUTĄ I HUMOREM – KONCERT SYLWESTROWY

Obsada: Piotr Polk, Piotr Szwedes Bilety w cenie 50 i 60 zł. do nabycia w kasach RCK oraz na stronach: www.kupbilecik.pl , www.biletyna.pl Honorowane będą karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina+’’.

Honorowane będą karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina+’’.

Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na Galę Sylwestrową „Z batutą i humorem” z udziałem Macieja Niesiołowskiego – mistrza humoru estradowego w wydaniu orkiestrowym.

21 STYCZNIA, GODZ. 17.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) PÓŁ NA PÓŁ – KOMEDIA NAD WYRAZ KRYMINALNA... Świetnie napisane, błyskotliwe i zabawne dialogi, wyraziście nakreślone postacie. Piętrowe kłamstwa, zwroty akcji i mnóstwo humoru.

Tym razem poprowadzi on Jurajską Orkiestrę Kameralną, która jako spadkobierczyni tradycji operetkowych, nie ma sobie równych w interpretacji tego właśnie gatunku. Mistrzowie walca i polki, z brawurą i wdziękiem, przeniosą publiczność do świata muzycznych iluzji. To jedyna w swoim rodzaju orkiestra,

www.rck.com.pl

Jedyna w swoim rodzaju orkiestra, będąca na estradzie także komentatorem wydarzeń i aktorem granego przez siebie spektaklu, wraz z solistami i dyrygentem dostarczy publiczności niezapomnianych wrażeń. Melodie Benatzkiego, Gounoda, Kalmana, Offenbacha czy Straussa z pewnością oderwą wszystkich od szarości dnia codziennego i porwą w inny świat, świat radości i zabawy, wszak – mamy Sylwestra!

2014 odbyła się premiera w Nowym Jorku, W listopadzie w Nowym...Sączu. W styczniu 2016 spektakl zagości ponownie w Poznaniu, na deskach Teatru WojArt. Hiszpańską wersję sztuki obejrzało już ponad 500.000 widzów. IDZIEMY NA REKORD, CHODŹCIE Z NAMI !

Realizacja życiowych planów i marzeń dwóch przyrodnich braci Roberta i Dominika stoi pod znakiem zapytania. Wbrew pozorom bracia wcale nie są bezdusznymi potworami czyhającymi na śmierć swej rodzicielki i spadek po niej. Choć rzeczywistość przedstawiona w komedii jest skomplikowana to historia relacji łączącej braci z matką jest opowiedziana w sposób przewrotny i bardzo... zabawny. Obok śmiechu znajdzie się też miejsce dla napięcia i grozy godnych mistrza gatunku – Alfreda Hitchcocka. Reżyser Malajkat i dwóch aktorów Polk i Szwedes nie biorą jeńców. Tekst został przetłumaczony na portugalski i angielski, w marcu

godziny otwarcia kas RCK:

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

&

Kokosanki

Deser lodowy z kiwi Przepis na 5 pucharków o pojemności 350 ml. Składniki: • 5 dojrzałych kiwi • 400 g lodów waniliowych • 400 g śmietany kremówki • 5 niedużych bezików • 4 łyżeczki cukru waniliowego Kiwi obrać i pokroić w plastry. Zimną kremówkę ubić z cukrem waniliowym. Na dno każdego pucharka włożyć 2 łyżki bitej śmietany. Następnie pucharek obłożyć dookoła plastrami owoców. Na kremówkę nałożyć 80 g lodów. Na lody nałożyć ponownie 2 łyżki bitej śmietany. Górę polać sosem i położyć bezę (najlepiej pokruszoną).

Składniki: • 4 białka ze średnich jajek • 1 szklanka drobnego cukru • 30 dag wiórek kokosowych Białka ubić na sztywno, następnie dodać porcjami cukier, pod koniec ubijania dodać kokos i skórkę z cytryny. Wszystko wymieszać. Na blaszce wyłożonej papierem pergaminowym nakładać łyżeczką masę kokosową. Piec około 15 minut w temperaturze 180°C. Piec do momentu jak zaczną się lekko złocić, pieczone dłużej robią się twardsze.

Sos z kiwi: • 3 duże owoce kiwi • 3 łyżeczki cukru waniliowego Obrane i pokrojone na mniejsze części owoce zmiksować z cukrem.

www.smakiweroniki.pl


» 19

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Działki Racibórz UL. MONIUSZKI CENA: od 50 820 zł POWIERZCHNIA: od 0,0847 ha PRZETARG: 18.01.2018 r.

Działki Racibórz UL. TĘCZOWA CENA: od 52 320 zł POWIERZCHNIA: od 0,0872 ha ROKOWANIA: 17.01.2018 r.

Działki Racibórz UL. MICHEJDY/MARIAŃSKA CENA: od 92 400 zł POWIERZCHNIA: 37 m2 PRZETARG: 28.12.2017

Lokal użytkowy UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 22 CENA: do ustalenia POWIERZCHNIA: 183 m2 TRYB BEZPRZETARGOWY Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: MONIKA JURECZKO | tel. 509 505 765 w godz.: 8.00-16.00 | biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Reklama REKLAMA

» 20

Piątek, 15 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Naszraciborz 50 2017 [461]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Naszraciborz 50 2017 [461]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Advertisement