Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 1 grudnia | Rok X | nr 48 (459) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Podpisano umowę na dokończenie

zbiornika Racibórz REKLAMA

Racibórz » Dariusz Blocher, prezes Budimexu, oraz Piotr Cywiński, p.o. dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, podpisali 30 listopada w Raciborzu umowę na dokończenie budowy zbiornika Racibórz. Budimex i działająca z nim w konsurcjum hiszpańska firma Ferrovial Agroman mają na to 740 dni, ale firma nie wyklucza, że przecięcie wstęgi nastąpi szybciej. Obecny przy podpisaniu był wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Koszt inwestycji to ponad 903 mln zł. Do wykonania pozostało jeszcze 49 proc. zakresu prac. Poza zamówieniem pewne roboty (około 8 proc. zakresu) zostały zrealizowane w tym roku. REKLAMA


»2

Aktualności

Piątek, 1 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Koncerty i festyny zamiast dużych projektów? Racibórz » Od trzech lat mieszkańcy Raciborza mają wpływ na wydatki z miejskiej kasy. Wszystko za sprawą budżetu obywatelskiego, którego pula wynosi 1,5 mln zł. Dotychczas najlepsze projekty wyłaniano w drodze głosowania, w tym roku jednak do niego nie doszło, ponieważ wartość wszystkich zgłoszonych i spełniających warunki formalne pomysłów zmieściła się w bazowej kwocie. Władze miasta oceniły, że budżet obywatelski bez głosowania traci swoją ideę.

Na starej fotografii Na zdjęciu wnętrze fabryki Domsa przy obecnej ul. Reymonta (teraz w budynku znajduje się Raban). Produkowano tu wyroby tytoniowe, w tym słynne w całej Europie raciborskie cygara. Tysiące kobiet znajdowało przy nich pracę. Nazywano je „cigarulami”.

Zajechał wóz do Godowa nia marnej jakości paliw, tym trudniej przejechać wieczorem przez wsie wspomnianej gminy Godów, bo wszędzie, w każdym zakamarku, gryzący i duszący pył zawieszony. O wieczornym bieganiu nie ma nawet co myśleć. Najlepiej siedzieć w domu i nie otwierać okna, no chyba że kupiliśmy siatki antysmogowe wprowadzone nota bene przez producenta z powiatu raciborskiego. Mamy więc problem i odwieczne pytanie, co zrobić, by to zmienić. – Tam ludzie są do tego przyzwyczajeni – usłyszałem, kiedy z kilkoma osobami rozmawiałem o tym, czego doświadczyłem. Zmiana przyzwyczajeń, jak wiadomo, nie należy zaś do prostych. Nie zrobią tego spoty z aktorami, kampanie medialne i billboardowe. Może to zrobić cena. Ale nie cena zdrowia, bo na to, niestety, ludzie nie zwracają tam chyba uwagi, ale niska cena zmiany źródła ciepła i paliwa. To zaś rola państwa i gmin. Państwa, bo poza odpowiednią polityką energetyczną trzeba też wprowadzać skuteczne narzędzia karania palących byle co, byle było ciepło, i gmin, które wiele o walce ze smogiem mówią, ale czasem chętniej finansują siłownie pod chmurką niż inwestycje w ekologię.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Racibórz na tym tle, co warto podkreślić, nie wygląda źle. Na tle Godowa wygląda bardzo dobrze. Jest autentyczną zieloną oazą Górnego Śląska, który rzekomo zmienił swoje oblicze. W Katowicach władze chętnie podkreślają, że górnośląski krajobraz mocno się zmienił. Nie ma hut i kopalń. Niestety, zostały stare piece. Jaki jest prawdziwy górnośląski krajobraz zimą doskonale widać w Godowie. W Raciborzu od lat małymi kroczkami inwestuje się w modernizację źródeł ciepła oraz w odnawialne źródła energii. To przynosi efekt i ma sens. Jesteśmy dalej od sąsiadów przyzwyczajonych do życia w smrodzie.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

Już wkrótce w księgarniach Racibórz » Dawne widoki zamków i pałaców ziemi raciborskiej – blisko 200 starych fotografii pokazujących zabytki ziemi raciborskiej z przedmową w językach polskim, niemieckim, angielskim i czeskim. Format A4, twarda oprawa, doskonały prezent świąteczny dla miłośników naszej małej ojczyzny

ISBN 978-83-62608-75-1

9 788362 60875 1

WYDAWCA:

Zdaniem prezydenta pomontem dróg, chodników, parkingów, ale wyłącznie trzebne jest więcej miękkich projektów. – Ciągle skupiamy gminnych (nie powiatowych się na inwestycjach, siłowniach, lub wojewódzkich czy kraplacach zabaw, a zapominamy o jowych). równie ważnych koncertach, fe- 5. Realizacja projektów wystynach czy piknikach, które mołącznie na terenach gmingą zintegrować i usatysfakcjonych (bez terenów wspólnot, nować sporą grupę raciborzan. obszarów zabudowy wieloroPrzeglądając projekty do budżedzinnej itp.). tu obywatelskiego innych miast 6. Uściślenie kwestii realizacji dostrzegam mnogość tego typu projektów dotyczących zakupomysłów – zaznaczył Lenk. pu wyposażenia dla klubów sportowych. Możliwość taka Propozycje zmian: jest już w konkursach ofert. 1. Wszystkie projekty wpada- 7. Aby projekt był realizowają do jednej puli (likwidacja ny musi zdobyć minimum stref i projektów lokalnych, 100 głosów. Nie zostanie zreprojekty mogą być realizoalizowany nawet jeżeli starwane w dowolnej części Raczy na niego pieniędzy, a nie ciborza. uzyska określonego wyżej 2. Wszyscy głosują tylko 1 raz minimum. na 1 projekt, bez względu na 8. Wprowadzić preferowany zapis o działaniach miękmiejsce zamieszkania w Raciborzu. kich związanych z integra3. Likwidacja minimalnej i makcją społeczności lokalnych, symalnej wartości projektu (tj. w tym: konferencje, festyn, każdy projekt może być wart spotkania nieformalne, gry od 1 zł do 1,5 mln zł), raz na 3 i zabawy integracyjne, piklata jeden duży projekt? niki rodzinne, zajęcia o róż4. Dopuszczenie projektów nym charakterze. (wk) związanych z budową i re-

DAWNE WIDOKI ZAMKÓW I PAŁACÓW ZIEMI RACIBORSKIEJ

Miałem ostatnio okazję przebywać w gminie Godów, w której przyszli na świat Zbigniew Wodecki, Marian Dziędziel i słynny Gustlik, czyli Franciszek Pieczka. Gmina ujęta jest też, niestety, w rankingu samorządów o największym stopniu zanieczyszczenia powietrza. Od Raciborza to raptem niecałe trzydzieści kilometrów, a różnica ogromna. Dwa światy. Warunki w Godowie takie same jak przy piecu w wielkiej hucie. Smród w każdym miejscu. Widoczność jak podczas mgły. Kłęby dymu z domowych palenisk. Podobny problem występuje też w raciborskich dzielnicach, ale nie w tak ogromnej skali. Kto nie był w Godowie wieczorem, niech jedzie i zobaczy na własne oczy. Podobne „atrakcje” jak w Godowie można spotkać niemal w całym powiecie wodzisławskim i rybnickim, czego na przykład nie widać w TVN-owskim serialu Diagnoza. A skoro przy serialach jesteśmy, to warto zauważyć, że akcjom medialnym propagującym walkę ze smogiem towarzyszą coraz większe emisje pyłu zawieszonego. Im częściej Franciszek Pieczka czy Marian Dziędziel ostrzegają w spotach filmowych o szkodliwych skutkach pale-

Jan Wiecha przewodniczący miejskiej komisji budżetowej zauważył, że brak konieczności głosowania nad projektami wywołał pesymizm co do dalszego funkcjonowania budżetu obywatelskiego wg dotychczasowych zasad. Nie krył również satysfakcji z faktu, że Racibórz realizuje tego typu inicjatywę i regulamin budżetu już posiada, ponieważ łatwiej będzie pracować na funkcjonujących przepisach. A te zdaniem władz miasta i nie tylko wymagają w niektórych miejscach liftingu, w innych z kolei radykalniejszej modyfikacji. Zespół, który zajmuje się weryfikacją zgłoszonych projektów, podjął się przygotowania propozycji zmian w budżecie obywatelskim. M. Lenk przedstawił je 27 listopada radnym. Przypomnijmy, że uprawnienie do zatwierdzania regulaminu spoczywa w rękach prezydenta, ten przyznał jednak, że chciałby wypracować wspólne stanowisko. – Tak, aby to, co uchwalę jako organ wykonawczy, nie odbiegało znacząco od państwa oczekiwań. W tym roku nie głosujemy nad żadnym projektem. Mówię to z bólem, ponieważ moim zdaniem idea całego przedsięwzięcia powoli się zatraca – nie krył Lenk. Radny Leon Fiołka zaapelował, aby na razie niczego nie zmieniać, ponieważ na horyzoncie są zmiany przepisów o samorządzie, w których budżet obywatelski będzie obligatoryjny, a – według ostatnich informacji dotyczących planów ustawodawcy – regulamin ma uchwalać rada miasta. – Może w tym roku do końca nie wypalił, ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą – zaproponował radny dodając, że w większości przypadków po pieniądze sięgnęły grupy, które naprawdę ich potrzebują.

Monika Jureczko – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.jureczko@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

01

DAWNE WIDOKI ZAMKÓW I PAŁACÓW ZIEMI RACIBORSKIEJ

WAW

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 1 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

sprzedało Staramy się, jeździmy, Miasto teren przy ul. Odrodzenia ale nie wiadomo dla kogo...

Racibórz » W ubiegłym roku autobusami PK podróżowało około 1,5 mln pasażerów, wpływy do budżetu oscylowały w podobnych granicach, co oznacza, że każdy zostawił w kasie zaledwie złotówkę, przy cenie najtańszego biletu 2,6 zł – wynika ze statystyk przeprowadzonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne. – Wydaje się więc, że to ostatni moment na zmiany – nie kryje prezes PK, Stanisław Mucha.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

Mucha przekazał miejskim radnym wyniki konsultacji społecznych dotyczących planowanej rewolucji w komunikacji autobusowej. – Uruchomiliśmy specjalny profil na Facebooku, gdzie każdy mógł wypowiedzieć się na temat tras. Niewiele było jednak konkretnych propozycji. W większości chodziło bowiem tylko o kosmetyczne zmiany – poinformował prezes PK. Nie krył, że od momentu przedstawienia pomysłu rewolucji, spotyka się z opiniami w stylu „po co to wszystko, skoro jest dobrze”. Z danych przed-

stawionych przez prezesa wynika jednak co innego. W zeszłym roku PK zanotowało stratę finansową, w tym nie jest inaczej. Po dziewięciu miesiącach wynosi ona 422 tys zł. Koszt funkcjonowania komunikacji to bowiem ponad 3 mln zł, przy przychodach rzędu nieco ponad 1,1 mln zł. Gmina dopłaciła w samym 2017 roku około 1,5 mln zł. – Z komunikacji nie korzystają np. ludzie pracy. Każdy z pasażerów zostawił w tamtym roku w naszej kasie zaledwie złotówkę. Po mieście kursu-

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. zatrudni na umowę o pracę osoby na stanowisko:

Kierowca Autobusu Miejsce pracy: Racibórz, Wodzisław Śląski i okolice OFERUJEMY ZAROBKI 3500-4000 ZŁ BRUTTO

Zgłoszenia należy składać w siedzibie firmy: PKS w Raciborzu Sp. z o.o. ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz (Komórka Kadr w godz. 7:00-14:00) lub wysłać na adres mailowy pks.raciborz@wp.pl DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA www.pksraciborz.pl REKLAMA

ją puste autobusy. Przejechaliśmy bowiem 900 tys. km, czyli na jeden km nie przypada nawet dwóch pasażerów. Staramy się, jeździmy, robimy wszystko co w naszej mocy, ale za bardzo nie wiemy dla kogo – przyznał prezes PK. Podkreślił, że jest zdeterminowany, aby wdrożyć w życie swój plan. Dodał jednak, że jest to system zupełnie nowy, dlatego o tym, czy sprawdzi się w praktyce, przekonamy się dopiero po pewnym czasie. (wk) REKLAMA

Racibórz » 27 listopada w Urzędzie Miasta Racibórz odbył się przetarg na sprzedaż terenu przy ul. Odrodzenia, który wygrała polska sieć sklepów spożywczo-przemysłowych Dino Polska S.A. Nieruchomość inwestycyjna położona jest w Raciborzu w obrębie Markowic, pomiędzy ul. Gliwicką i Odrodzenia, a jej łączna powierzchnia wynosi 0,5438 ha i przeznaczona jest pod realizację zabudowy usługowej zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, z zastrzeże-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

niem uwarunkowań dotyczących terminów zabudowy. Cena wywoławcza wynosiła 600 tys. zł. Pod marką Dino działa już ponad 700 marketów, a w trzy lata ich liczba ma wzrosnąć do 1200, co najmniej podwajając sprzedaż. Polskiej sieci zaufali inwestorzy i klienci. UM Racibórz


Aktualności

»4

Piątek, 1 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zderzenie opla Wystawa prac architektonicznych z mercedesem w Rzuchowie Kornowac » Do zdarzenia doszło 27 listopada około godz. 7:20 na DW 935 relacji Racibórz-Rybnik, na wysokości stacji paliw w Rzuchowie (gmina Kornowac). Zderzyły się tu jadący w stronę Raciborza mercedes van i podążający w przeciwnym kierunku opel corsa (obydwa pojazdy SWD).

w raciborskiej PWSZ Racibórz » W murach PWSZ trwa wystawa prac architektonicznych, będących efektem warsztatów „Pomysły dla Opawy”, przeprowadzonych w ramach projektu pn. „Obnova slezkých center I – OPAVA” (Rewitalizacja centrów śląskich miast), którego partnerami są: Urząd Miasta w Opawie, PWSZ w Raciborzu oraz Uniwersytet Techniczny w Ostrawie.

Wydarzenie zorganizowano w ramach Projektu INTERREG V-A, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem warsztatów było stworzenie zarysu możliwych rozwiązań problematyki miejskiej w zakresie kształtowania krajobrazu, urbanistyki oraz architektury. Przedmiotem całego projektu z kolei było określenie i wyjaśnienie relacji miasta (zarówno śródmieścia, jak i dzielnic) z rzeką i koleją. Potencjał studenJedna osoba, kobieta kierująca oplem, została zabrana do szpitala. Zdarzenie ostatecznie zakwalifikowano jako koli-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

zję. Winną jest 25-latka kierująca oplem, która rozwinęła zbyt dużą prędkość, straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z mercedesem kierowanym przez 60-latka. Kobietę ukarano mandatem karnym. (w)

Terenowa Delegatura Paszportowa

w Rybniku zmienia adres

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

tów i wykładowców obu placówek akademickich został wykorzystany między innymi w celu przeprowadzenia analizy problemów, możliwości rozwoju infrastruktury, turystyki, gospodarki, jak i potrzeb ochrony i zachowania wartości naturalnych oraz kulturalnych w taki sposób, aby wyniki prac mogły zostać wykorzystane przez Miasto Opawa do wytyczenia dalszych kierunków jego rozwoju. Prace stworzone na potrzeby projektu zostały zaprezentowane opinii publicznej. W holu głównym PWSZ w Raciborzu przy ulicy Słowackiego 55 dostępna jest wystawa projektów architektonicznych. PWSZ w Raciborzu

Międzynarodowa konferencja PWSZ

z udziałem Jerzego Buzka Racibórz » 24 listopada PWSZ w Raciborzu była gospodarzem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego”.

Region » Od 1 grudnia Terenowa Delegatura Paszportowa (TDP) w Rybniku przekształcona została w punkt przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych oraz działa w nowej siedzibie.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

OGŁOSZENIE

Muzeum wydało publikację

o historii miasta Wodzisław Śląski » Muzeum w Wodzisławiu Śląskim otwiera podwoje dla wszystkich, którzy interesują się historią i kulturą miasta. W czwartek 7 grudnia o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie promocyjne książki „W legendach #tworzyMywodzisław...”.

Rybnicka jednostka została przeniesiona z ul. 3 Maja 27 do nowej lokalizacji znajdującej się na terenie budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku przy ul. 3 Maja 31.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ INFORMUJE,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokal użytkowy: ul. Opawska 32/1a Lokale mieszkalne: ul. Sejmowa 3a/5, ul. Dąbrowskiego 29/6, ul. Bosacka 8/1

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68.

Organizatorem wydarzenia były Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Politechnika Opolska, EBEN Polska Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu oraz Grupa EPL w Parlamencie Europejskim. W komitecie organizacyjnym znaleźli się prof. nadzw. dr hab. Leszek Karczewski oraz dr Henryk A. Kretek. Gościem specjalnym był były premier, Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

W ramach konferencji odbyło się pięć sesji panelowych. Uczestnicy rozmawiali między innymi o prawnych dylematach społeczeństwa XXI wieku, etycznych i edukacyjnych dylematach struktur społecznych, a także oczekiwaniach i wyzwaniach stojących przed społeczeństwem XXI wieku. Rozmawiano również o finansach i zarządzaniu wyzwaniem współczesnej gospodarki i biznesu. Nie zabrakło interdyscyplinarnych rozważań nad bezpieczeństwem państwa i zagadnień związanych przede wszystkim z wieloaspektowymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa międzynarodowego. PWSZ w Raciborzu

Jest to zbiór najbardziej znanych i najciekawszych legend dotyczących Wodzisławia i okolic, a wyboru i opracowania dokonała Kinga Kłosińska z Muzeum w Wodzisławiu Śl. W publikacji, znalazły się również dwie legendy o powstaniu Wodzisławia, które wygrały konkurs zorganizowany przez Muzeum z okazji 760-lecia miasta.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Piękna, albumowa publikacja, nad którą patronat objął Prezydent Miasta Mieczysław Kieca, a której wydawcą jest Urząd Miasta została wzbogacona o niezwykłą szatę graficzną. Podczas spotkania promocyjnego będzie możliwość nabycia książki, zobaczenia oryginałów prac plastycznych, które trafiły do publikacji oraz prawdziwej kukły Wiedźmy Mścisławy, której podobizna zdobi okładkę „Legend...”. Dodatkowo minirecitalem skrzypcowym uświetni spotkanie wodzisławska artystka - Ilona Bazan. Wstęp jest bezpłatny.


»5

Piątek, 1 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Feralne skrzyżowanie do przebudowy Policjanci podczas kontroli

znaleźli broń!

Racibórz » To efekt interpelacji radnego Wiesława Szczygielskiego, który zwrócił się do prezydenta, by na dojeździe do skrzyżowania ulic Karola Miarki, Ogrodowej i Słowackiego rozważyć możliwość wybudowania spowalniaczy, które by ograniczały prędkość dojazdu i jednocześnie ostrzegały kierowców. – Po raz kolejny przyłączam się do głosów radnych w związku z wypadkami na tym feralnym skrzyżowaniu – czytamy w interpelacji. – W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Region » Policjanci z wydziału ruchu drogowego rybnickiej komendy zatrzymali mężczyznę, który w samochodzie przewoził broń. 44-mieszkaniec Pszowa usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

ulic Karola Miarki, Ogrodowa i Słowackiego zostanie w 2018 r. opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę tego skrzyżowania. Realizacja nastąpi w ramach oszczędności środków finansowych po zbilansowaniu potrzeb w zakresie inwestycji i remontów infrastruktury drogowej w 2018 r. – odpowiedział prezydent. (w)

Wizyta p.o. prezesa Mieszko S.A

u prezydenta Raciborza Racibórz » W ubiegłym tygodniu prezydent gościł w ratuszu nowego p.o. prezesa zarządu Mieszko S.A., Dariusa Saikevičiusa. Prezesowi firmy towarzyszył dyrektor operacyjny Artur Nowak oraz dyrektor komunikacji strategicznej Agata Förster. Harmonijna współpraca z Miastem Racibórz ma charakter priorytetowy, o czym świadczy fakt, że wizyta prezesa zarządu miała miejsce ledwo tydzień po tym, jak Darius

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Saikevičius został powołany na tę funkcję. Prawie godzinna rozmowa przebiegała w bardzo dobrej atmosferze. Uczestnicy spotkania rozmawiali przede wszystkim o tym, w jaki sposób władze miasta mogą pomóc jednemu z największych pracodawców w mieście oraz jakie plany inwestycyjne ma firma względem Raciborza.

Sprzęt za 900 tys. zł

trafi do szpitali Wodzisław Śl. » Dzięki środkom z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz wkładowi własnemu Powiatu Wodzisławskiego już wkrótce do PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim trafi nowoczesny sprzęt medyczny warty ok. 900 tys. zł. Powiatowe szpitale wzbogacą się m.in. o cystoskopy, aparat EMG, aparaty holter EKG, aparat do badań urodynamicznych, USG/UKG, myjki dezynfektory,

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

UM Racibórz REKLAMA

stół operacyjny do zabiegów ortopedycznych z nakładką do zabiegów na kręgosłupie, wiertarki ortopedyczne oraz gastroskop. Pierwsze urządzenie już do szpitali dotarło. Jest to m.in. nowoczesny ultrasonograf. Całkowita wartość zakupionych urządzeń to ok. 895 tys. zł, z czego 709 tys. zł to środki pozyskane.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego rybnickiej komendy zostali skierowani na miejsce zdarzenia drogowego, do którego doszło w Rybniku na ulicy Obwiednia Południowa. Z przekazanych przez zgłaszającego informacji wynikało, że kierowca busa miał uderzyć w latarnię i wpaść do rowu. Mundurowi po przyjeździe na miejsce zdarzenia zobaczyli stojący w przydrożnym rowie samochód, a w  nim kobietę i mężczyznę. 44-latek przyznał się do prowadzenia pojazdu. Twierdził, że zasnął za kierownicą. Stróże prawa sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Był trzeźwy.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Zachowanie kobiety i mężczyzny podczas wykonywania przez policjantów czynności wzbudziło podejrzenia mundurowych. Podczas kontroli auta policjanci znaleźli i zabezpieczyli woreczek strunowy z białym proszkiem, nóż, tasak, gaz pieprzowy oraz broń palną. 44-letni mężczyzna oraz 20-letnia kobieta zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Kierującemu pobrano krew do badań na zawartość innych środków. 44-letni mieszkaniec Pszowa został przewieziony do rybnickiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania broni palnej oraz wyrabiania broni bez wymaganego zezwolenia. Wobec mężczyzny został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Kobieta została przesłuchana w charakterze świadka. KMP Rybnik

SP REKLAMA

REKLAMA

ŻYWE CHOINKI!!! Oferujemy choinki cięte oraz w donicach: sosny czarne  świerki zielone świerki srebrne  jodły Gospodarstwo rolne: Roszków (k.Krzyżanowic), ul. Raciborska 10 tel. (32) 419 42 93, kom. 692 188 450 Dodatkowy punkt sprzedaży

Jarmark Świąteczny Rynek - Racibórz tel. kom.: 606 761 640

www.facebook.com/choinki.roszkow TYLKO 17 MINUT JAZDY Z RACIBORZA » KIERUNEK CHAŁUPKI!


Raciborski Rynek Zdrowia

»6

Piątek, 1 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

RELAX MED PRACOWNIA i warsztat ortopedyczny zaprasza! Racibórz » Dla Pacjentów po amputacji kończyn z Rybnika, Jastrzębia, Cieszyna i innych miejscowości to szansa na uzyskanie indywidualnych, profesjonalnych protez nogi lub ręki. Nowo otwarta pracownia ortopedyczna oferuje również wykonania gorsetów ortopedycznych dla dzieci ze skoliozą (boczne skrzywienie kręgosłupa), aparatów ortopedycznych oraz indywidualnych protez. W Relax-Med wysoko wyspecjalizowana kadra przygotuje również indywidualne wkładki do butów, a także wykonywane „na miarę” buty ortopedyczne dla dzieci i dorosłych. Pacjentom po amputacji oferujemy wykonanie od podstaw protez kończyn, części prote-

tycznych (stopy, kolana, dłonie) Pacjentów po amputacji oraz naprawy protez, wymia- zapraszamy w każdą środę ny leja). Na co dzień współpra- na bezpłatną konsultację: cujemy z organizacjami takimi jak MOPS, PFRON, fundacjami działającymi na rzecz osób nieRybnik pełnosprawnych oraz posiadaul. Piasta 21 my podpisaną umowę z NFZ na refundację kosztów.

Jastrzębie Zdrój ul. 1 Maja 8

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną:

32/ 422 62 31

Konsultacje w innych miejscowościach ustalamy na bieżąco po kontakcie telefonicznym.

www.relax-med.pl


»7

Piątek, 1 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Raciborski Rynek Zdrowia

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Chcę mieć białe zęby Racibórz » Jakie zdanie najczęściej pada z ust pacjenta w gabinecie stomatologicznym? „Chcę mieć zdrowe, piękne białe zęby”. To właśnie bielsze zęby sprawiają, że uśmiech rozświetla naszą twarz, a właściciel zdrowego białego uśmiechu wygląda atrakcyjniej i młodziej, a przede wszystkim czuje się pewny siebie.

Jednym ze sposobów na uzyskanie olśniewającego uśmiechu jest wybielanie zębów. Często pacjenci próbują domowych metod wybielania. Dostępne w drogeriach pasty wybielające dają ledwo zauważalny efekt, a obecność środka ścierającego w takich pastach narusza szkliwo i jest przyczyną nadwrażliwości. Paski wyREKLAMA

jedynie erozję szkliwa. Co zatem możemy zrobić, by nasz uśmiech był naprawdę bielszy i zdrowy? Warto rozważyć wybielanie przeprowadzone przez lekarza stomatologa. Istnieją dwa sposoby profesjonalnego wybielania zębów. Jeden z nich to wybielanie nakładkowe, w którym pacjent otrzymuje nakładkę wykonaną ściśle do kształtu jego zębów na podstawie wycisku. Do tej nakładki dostaje również żel wybielający, który nakłada na noc. Proces trwa maksymalnie do dwóch tygodni. Druga metoda to wybiebielające to kolejny domowy lanie w gabinecie. Lekarz, po sposób. Dają one jednak efekt wcześniejszym założeniu ochrojedynie przy idealnie równych ny na dziąsła, nakłada żel wyzębach (cała sztuka polega na bielający na zęby i aktywuje probardzo równomiernym przykle- ces światłem specjalnej lampy jeniu pasków do powierzchni do wybielania (w naszym gaszkliwa, bo w przeciwnym ra- binecie stosujemy lampę i żele zie mogą pojawić się „łatki”). BEYOND i można nas znaleźć Metody typu szczotkowanie na mapie autoryzowanych gabisolą, kwaskiem cytrynowym netów BEYOND). Zabieg trwa lub sodą mogą nam zapewnić ok. godzinę i cały proces wybie-

lania zamyka się w tej jednej wizycie. Co warto wiedzieć? Jakie są przeciwwskazania? Nie wykonujemy zabiegu podczas ciąży, a także u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Przeciwwskazaniem są również choroby dziąseł, odsłonięte szyjki zębowe i znaczna nadwrażliwość zębów. Jeśli zdecydujemy się na wybielanie warto się odpowiednio przygotować. Bardzo ważne jest usunięcie kamienia i osadów przed wybielaniem. Do tego stosujemy skaler ultradźwiękowy oraz piaskarkę stomatologiczną. Często już po samym takim zabiegu pacjent zauważa ogromną różnicę w wyglądzie zębów. Ubytki próchnicowe również muszą być wyleczo-

www.wierczek.pl

ne po to, by żel wybielający nie podrażnił miazgi zęba i nie doprowadził do stanu zapalnego wewnątrz. Oczywiście obowiązkowo muszą być osłonięte szyjki zębów oraz zdrowe dziąsła. Zatem wybielanie zębów choć jest procesem prostym i szybkim, mobilizuje pacjen-

tów do zadbania o uzębienie wielopłaszczyznowo, co warto uczynić i do czego zachęcamy wszystkich pacjentów. Zapraszamy do naszych gabinetów. Lek.dent. Katarzyna Szal-Wierczek i lek.dent. Tomasz Wierczek

Gabinet Racibórz

Gabinet Tworków

ul. Łąkowa 1/1 602 352 861

ul. Zamkowa 52 602 352 861


Ogłoszenia

»8

Piątek, 1 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

DLA DZIECI Inne Parowe Pranie Tapicerki Parowe Pranie Tapicerki Meblowej: Kanap, Foteli, Narożników, Krzeseł itp. Na terenie miasta dojazd gratis. Ceny konkurencyjne. Więcej informacji oraz demonstracje na stronie www. Racibórz, ul.Ogrodowa 46. Tel.: 327634043, tel. kom.: 504412875, e-mail: biuro@green-clean.pl. www.green-clean.pl.

FINANSE Usługi finansowe Pozabanki Kredyt Pozabankowy Online do 25 000 zł Pożyczki pozabankowe w jednym miejscu, z wybranym okresem spłaty nawet do 36 miesięcy, kwoty pożyczek od 100 do nawet 25 000 zł, przelew pożyczki na konto nawet tego samego dnia, błyskawiczna decyzja o przyznaniu pożyczki, bez BIKu, e-mail: portfel24@portfel24.eu. www.pozabanki.com.pl/. Pożyczka na Boże Narodzenie. Wybierz wariant dla siebie Szukasz pożyczki na Święta Bożego Narodzenia? Propozycja obejmuje szybkie pożyczki na dowód bez zaświadczeń, na oświadczenie i zaświadczenie. Sprawdź pożyczki ratalne i chwilówki najczęściej wybierane na Święta, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/aktualności/banki/ szybka-pożyczka-na-święta-bożego-narodzenia.

MOTORYZACJA Inne Skup aut Racibórz, Dziś Dzwonisz - Dziś sprzedajesz, Tel.: 697 459 184, Najwyższe ceny, Dojazd do klienta Skup aut za gotówkę! Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku - Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów za gotówkę do 10 tys. zł - również złomowanie do 700 złotych za tonę, tel.: 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł - Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1 tone, tel. kom.: 664 087 328. REKLAMA

TANIE KREDYTY dla każdego

Oferta 26 banków

790 501 503 32 700 70 40 Racibórz, ul. Drzymały 2 REKLAMA

POŻYCZKI

KRÓTKOTERMINOWE

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o. Racibórz i okolice kupimy twoje auto, każde tel.888-10-20-80 osobowe, dostawcze, zapłacimy najwięcej, 24h Z nami złomujesz legalnie, koncesja - skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www,kzpkowalski.pl. Skup samochodów osobowych, dostawczych, motocykli, 795 795 222 Skup Aut i Motocykli, siedem dni w tygodniu, uczciwe ceny, skupujemy samochody – uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Płacimy gotówką, zadzwoń i umów się na bezpłatną wycenę. Tel.: 795 795 222, tel. kom.: 795 795 222, e-mail: kupimy@op.pl. Złomowanie samochodów tel.: 530-312-312 kasacja, auto-skup, z nami złomujesz legalnie, całodobowo 7/tydz. Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24h. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto, tel.: 888-10-20-80 do złomowania, kasacji, zapłacimy najwięcej - 24h Z nami złomujesz legalnie, koncesja - skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

REKLAMA

SPRZEDAŻ I WYNAJEM

dowego! Tel.: 32 415 96 65, e-mail: sekretariat@ majnusz.pl. majnusz.pl.

Roman Weiser

Operator spycharki i ładowarki ABUD zatrudni operatorów spycharki i ładowarki. Praca w Rydułtowach, tel. kom.: 531 017 101.

SAMOCHODÓW Racibórz, ul. Piotrowska 12

Pośrednictwo

Tel.: 32 415 59 73, 602 794 286 Racibórz i cały region złomowanie samocho- Ostróg). Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój dów, tel.: 888-10-20-80, kasacja, auto-skup, – mieszkanie po remoncie o łącznej pow. 72 m2. Ogrzewanie gazowe + piec kaflowy, tel. kom.: 691 611 433. całodobowo, 7/tyd. Z nami złomujesz legalnie, koncesja - skupujemy OGRODNICTWO samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaProdukcja świadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Sklep Ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: Sklep Ogrodniczy oferuje szeroki asortyment drzew autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. i krzewów owocowych, drzewa i krzewy ozdobne w doniczkach i kopane z gruntu, duży wybór roRacibórz: Kupię każde auto bez wyjątku - Zło- ślin formowanych w atrakcyjnych cenach. Świerk mowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 kłujący do 3 m wysokości. ul. Janowska 75, CyKupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. for- przanów, tel. kom.: 32 419 82 60. malności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skoPRACA rodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złoDam pracę mowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Operator ładowarki i spycharki SKUP SAMOCHODÓW za gotówkę do 10 tys. zł - również złomowanie do 700 złotych za tonę, tel.: 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł. Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1 tone, tel. kom.: 664 087 328.

Sprzedam Fiat Siena Sprzedam fiata Siena 1,4 czerwona, rok produkcji 1998, przebieg 76 tyś. Resztę informacji pod nr. tel. kom.: 660073514.

NIERUCHOMOŚCI Dom sprzedam Nieruchomość w centrum Tworkowa Na sprzedaż nieruchomość mieszkaniowo-usługowa położona w centrum Tworkowa. Powierzchnia użytkowa 360 m2. Składa się w części frontowej z trzech kondygnacji i z dwóch kondygnacji wewnątrz placu, tel. kom.: 516173011, e-mail: tomkoka@op.pl.

Lokal użytkowy sprzedam Sprzedam czynny bar SKAT Sprzedam czynny bar piwny Skat przy ulicy Żorskiej w Raciborzu, tel. kom.: 503 138 972.

Mieszkanie wynajmę Wynajmę mieszkanie Wynajmę nieumeblowane mieszkanie w Raciborzu, przy ulicy Armii Krajowej 1 (kamienica w dzielnicy REKLAMA

ABUD zatrudni operatorów spycharki i ładowarki. Praca w Rydułtowach, tel. kom.: 531 017 101. Praca w biurze rachunkowym Biuro rachunkowe zatrudni osobę ze znajomością zasad rachunkowości oraz kadr i płac. Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres a.weg@ poczta.fm, e-mail: a.weg@poczta.fm.

Kucharz / szef kuchni Zatrudnię kucharza lub szefa kuchni do pracy w restauracji w Raciborzu. Dobre warunki, tel. kom.: 728455138. Zatrudnimy kucharza na stanowisko Zastępca Szefa Kuchni Zatrudnimy kucharza na stanowisko Zastępca Szefa Kuchni. Wymagamy doświadczenia w zawodzie, dobrej organizacji na stanowisku pracy i umiejętności zarządzania. Kontakt telefoniczny: 533 170 700. Operator CNC Firma Domgos Sp. z o.o. z Raciborza zatrudni operatorów CNC (frezarki, tokarki, drążarki). Oferujemy stabilne zatrudnienie, wdrożenie do pracy i pakiet szkoleń, komfort pracy na najnowszych centrach obróbczych, atrakcyjne wynagrodzenie,. Tel.: (32) 4149594, tel. kom.: 504 254 103, e-mail: biuro@ domgos.com. www.domgos.com. Praca biurowa Racibórz Przedsiębiorstwo Majnusz z Raciborza zatrudni osobę z wyższym wykształceniem, umiejętnością pracy w zespole, zdolnościami organizacyjnymi i dobrą znajomością obsługi komputera. Gwarantujemy ciekawą pracę z możlliwością rozwoju zawo-

Agencja Pracy Herzog Herzog Agencja Pracy (nr certyfikatu 5950) poszukuje spawaczy, ślusarzy, hydraulików, elektryków, dekarzy, stolarzy, lakierników samochodowych, pracowników budowlanych ze znajomością języka niemieckiego oraz prawem jazdy. Tel.: 32 415 91 13, tel. kom.: 602 392 876, e-mail: personal@ herzog.com.pl. www.herzog.com.pl.

Za granicą Pracownik magazynu w Holandii Good Job(KRAZ 11653) praca na magazynie przy sortowaniu paczek różnej wielkości. Gwarancja godzin! Atrakcyjne wynagrodzenie+dodatki zmianowe stawka wynosi powyżej 23lat €10,90/h brutto. Wymagany j.angielski, mile widziane prawo jazdy kat.B, tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Pracownik magazynu Good Job(KRAZ 11653) praca w Holandii przy załadunku i rozładunku kontenerów, etykietowanie pudeł. Gwarancja godzin! dodatki zmianowe, zapewnione mieszkanie i ubezpieczenie. Wymagana znajomość j.angielskiego, mile widziane prawo jazdy kat.B, tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@ goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl.

ZDROWIE Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548.

FINANSE Usługi finansowe Pożyczka na Boże Narodzenie. Wybierz wariant dla siebie Szukasz pożyczki na Święta Bożego Narodzenia? Propozycja obejmuje szybkie pożyczki na dowód bez zaświadczeń, na oświadczenie i zaświadczenie. Sprawdź pożyczki ratalne i chwilówki najczęściej wybierane na Święta, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/aktualności/banki/ szybka-pożyczka-na-święta-bożego-narodzenia.

MOTORYZACJA Kupię ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW, TEL.: 530-312312, KASACJA, AUTO-SKUP, Z NAMI ZŁOMUJESZ LEGALNIE, CAŁODOBOWO, 7DNI/TY Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416 uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu 24. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. AUTO-ZŁOM WODZISŁAW TEL.888-10-20-80 KASACJA AUTO-SKUP Z NAMI ZŁOMUJESZ LEGALNIE CAŁODOBOWO 7/TYD. Z nami złomujesz legalnie koncesja – skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport Płacimy zawsze gotówką My naprawdę odbiera. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

FINANSE Usługi finansowe Pożyczka na Boże Narodzenie. Wybierz wariant dla siebie Szukasz pożyczki na Święta Bożego Narodzenia? Propozycja obejmuje szybkie pożyczki na dowód bez zaświadczeń, na oświadczenie i zaświadczenie. Sprawdź pożyczki ratalne i chwilówki najczęściej wybierane na Święta, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/aktualności/banki/ szybka-pożyczka-na-święta-bożego-narodzenia.

MOTORYZACJA Kupię ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW, TEL.: 530-312312, KASACJA, AUTO-SKUP, Z NAMI ZŁOMUJESZ LEGALNIE, CAŁODOBOWO, 7DNI/T Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu 24H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW, RYBNIK I OKOLICE, TEL.: 888-10-20-80, Z NAMI ZŁOMUJESZ LEGALNIE, CAŁODOBOWO, KONCESJA Z nami złomujesz legalnie koncesja – skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-3123-12, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowlaki.pl. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl


»9

Piątek, 1 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

To nie były słowa rzucone na wiatr… Racibórz » Te pary długoletnim związkiem małżeńskim udowodniły, że 50 lat temu, w dniu zawarcia małżeństwa nie rzuciły słów na wiatr. 28 listopada w raciborskim Urzędzie Stanu Cywilnego pięć par świętowało piękną rocznicę ślubu. Jaka jest ich recepta na związek? Gertruda i Gotfryd Wolni

Pobrali się 11 marca 1967 roku. Uroczystość kościelna miała miejsce dwa tygodnie później. Jak się poznali? – Jechałem do mojej mamy – pierwszy raz jako wojskowy – odwiedzić ją w Owsiszczach skąd pochodzę i w autobusie patrzę, taka fajna babka siedzi, ona się lekko uśmiechnęła… – wspomina pan Gotfryd. – On zrobił na mnie ogromne wrażenie, jeszcze takiego wojskowego nie widziałam, był naprawdę uroczy. Przyznam, że zakochałam się od pierwszego wejrzenia, ale nie dałam mu ani adresu ani kontaktu. On tylko w tym autobusie mnie za rękę chwycił… Na tym to nasze pierwsze spotkanie się skończyło – uśmiecha się pani Wolny. Pan Gotrfryd również był onie-

galerię zdjęć z tej uroczystości znajdziesz tutaj:

REKLAMA

śmielony spotkaną dziewczyną. – Bałem się czy ona mnie przyjmie – wyjaśnia. – I później drugi raz spotkaliśmy się na rynku w Raciborzu – wspominają małżonkowie. Droga zawodowa pani Gertrudy związana była z raciborskim szpitalem, pan Gotfryd natomiast był budowlańcem. Para ma jednego syna. I dwoje wnucząt – wnuczkę i wnuka. Jaka jest ich recepta na długoletni związek? – Przede wszystkim miłość, a do tego zrozumienie i przebaczenie – mówią.

Stanisława i Zdzisław Radysowie

Pobrali się 4 lutego 1967 r. Ślub kościelny był dzień później. – Pogoda mimo mrozu była piękna, świeciło słońce, dlatego też przez tyle lat słońce nam świeci – uśmiecha się pan Zdzisław. – Przybyłem tu do Raciborza jako żołnierz. A nasza znajomość zaczęła się przypadkowo – wspomina pan Radys. – Czekałam na koleżankę, a akurat zjawił się mój przyszły mąż – śmieje się pani Stanisława. Pan Zdzi-

sław jest zawodowym żołnierzem, pani Stanisława pracowała w Przedszkolu nr 20 jako intendentka. Mają dwoje dzieci, syna i córkę, a także dwoje wnucząt. Ich receptą na udany związek jest przede wszystkim zgoda.

Rita i Herbert Polakowie

Znają się od dzieciństwa, bowiem mieszkali po sąsiedzku w Brzeziu. – W mojej żonie ujęła mnie uroda. Była naprawdę piękna – wspomina pan Herbert. Para pobrała się 27 sierpnia. – Pogoda była bardzo ładna – wspominają. Zawodowa droga pana Polaka związana była z Rafako, natomiast pani Rita pracowała w tytoniowni. Według małżonków zgoda w związku jest najważniejsza. – Mąż to jest taka dusza towarzystwa, organizator, działacz, zarządca i to w nim cenię – mówi o mężu pani Rita.

miłość? – Mąż pracował w Solinie, gdzie budował zaporę i mieszkał z moim wujkiem. Odwiedzając wujka poznałam męża – mówi pani Krystyna. Oboje pochodzą z Bieszczad. Racibórz przyciągnął ich pracą. – Brat męża pracował w Rafako i było wiadomo, że tu praca jest – wyjaśnia. Pan Smoła całe życie pracował w Rafako jako zgrzewacz, pani Krystyna również pracowała w Rafako, ale pracowała również w inKrystyna i Józef Smołowie Ślub wzięli 2 września. – Po- nych zakładach. Jak spodobał goda była piękna – mówi pani im się Racibórz, gdy pierwszy Krystyna. Jak zaczęła się ich raz tu przyjechali? – Przeuro-

cze miasto. Piękny dworzec, dużo zieleni, bardzo czyste miasto. Nie zamieniłabym Raciborza na żadne inne miasto – mówi pani Krystyna. Para doczekała się czwórki dzieci oraz pięcioro wnucząt. Jaka jest ich recepta na udany związek? – Nie myśleć o sobie, tylko tyle. Ciągle myślałam o rodzinie, o to by o nich zadbać – mówiła pani Smoła.

Polski, ich drogi jednak spotkały się w Raciborzu. Pani Elżbieta pracowała w Raciborskich Zakładach Spożywczych. – Później to był Prodryn – wspomina pani Pakuła. Pan Waldemar natomiast pracował w browarze. Małżonkowie doczekali się dwóch synów, mają również jedną wnuczkę i czterech wnuków. – Do zgodnego małżeństwa potrzeba wzajemnej Elżbieta i Waldemar Pakułowie tolerancji, miłości, ustępliwości, 9 września 1967 roku ofi- chociaż nie takie łatwe to życie cjalnie przysięgli sobie miłość jest – mówiła pani Elżbieta. zawierając związek małżeński. Sisi Oboje pochodzą z centralnej

ZATRUDNIAJĄ! TYLKO

400

NOWYCH MIEJSC

PRACY +48

32 415 43 38

rekrutacja@ekookna.pl

www.ekookna.pl

Î ŚLUSARZ Î STOLARZ Î MONTER KONSTRUKCJI EKO-OKNA S.A. – LIDER HR 2017 Nasi pracownicy mają najlepsze warunki pracy i płacy na Śląsku. Gwarantujemy dojazd z kierunków: Racibórz, Rybnik, Grabówka, Wodzisław Śląski, Głubczyce, Kuźnia Raciborska. Nie zwlekaj, już dzisiaj wyślij nam swoje CV!

20

L AT N A

RY N K U


Rozrywka

» 10

6 GRUDNIA, GODZ. 17.00, GALERIA OBOK PRZY RCI (UL.DŁUGA 2) OTWARCIE WYSTAWY PT. „ŁAPACZ SNÓW/ DREAMCATCHER” – MONIKI JURASZEK (FOTOGRAFIE) I EWY ANNY LENARD (INSTALACJE) Kilka słów od autorek: przez projekt pragniemy ukazać świat rzeczywisty, przepleciony marzeniami, snami – świat, w którym znajduje się dziecko i to, jak ono ten świat widzi i jak odbiera otaczającą go rzeczywistość. Ono nie analizuje, nie rozdmuchuje niektórych spraw, nie myśli egoistycznie. Jest tu i teraz: marzy, śni – to dla niego naturalne i oczywiste... Dziecko jest częścią świata, jakże czystą, pełną wyobraźni i barwną nie tylko poprzez kolor. Dorośli natomiast często zatracają swoją indywidualność, gubią swoje marzenia, przestają śnić i zapominają o sobie. My „łapiemy” marzenia i sny. Ukazując ludzkie emocje, budujemy świat człowieka na nowo. Pozostawiając tło bezbarwne, dajemy możliwość dopowiedzenia emocji, przypomnienia o tym, może przekornie odrobinę, że człowiek jest

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Piątek, 1 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

obok, a „puste” nie zawsze znaczy puste. W ten sposób trafiając do punktu wspólnego, do świata dziecka, który znów możemy odbierać i interpretować według siebie – jednocześnie stajemy się dziećmi, odkrywającymi swoje marzenia, sny.

10 GRUDNIA, GODZ.18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KONCERT YASMIN LEVY – W RAMACH FESTIWALU PALMJAZZ DAYS

Wstęp wolny

Obsada: Krzysztof Górecki, Piotr Pilitowski, Tadeusz Łomnicki Twórcy: Tłumaczenie – Anna Tuszyńska, Reżyseria i pracowanie muzyczne – Tomasz Obara, Scenografia – Marek Braun, kostiumy – Jolanta Łagowska, INSPICJENT / SUFLER – MANUELA NOWICKA

Urodzona w Jerozolimie Yasmin śpiewa muzykę sefardyjską w duchu flamenco. Wykorzystuje do tego język ladino, język hiszpańskich Żydów, dawno już nieużywany. Charakterystyczną innowacją jest włączenie elementów flamenco i użycie takich instrumentów jak oud, skrzypce, wiolonczela i fortepian. Kiedy skończyła 20 lat postanowiła, że swoje życie chce związać ze śpiewaniem. Zaczęła od małych, lokalnych koncertów. Dopiero w 2002 roku udało jej się wystąpić na Muzycznych targach EXPO – WOMEX. Ten występ umożliwił jej rozpoczęcie międzynarodowej kariery. Pierwsza płyta Yasmin „Romance & Yasmin” inspirowana była twórczością jej ojca – Ytzhaka Levy. Kolejny album, „La Juderia”, to również tradycyjne Ladino, ale po pobycie w Hiszpanii Yasmin zaczęła eksperymentować z Flamenco. Na tym albumie bardzo wyraźnie słychać jego wpływy. Kolejna płyta to powrót do korzeni, ale tym razem w międzynarodowym wydaniu. Płyta nagrywana była w Londynie, w LivingstoStudios. Produkowali ją wspólnie Lucy Duran i Jerry Boys. W nagraniach brali udział muzycy z różnych stron świata: Armenii, Grecji, Paragwaju, Izrael, Turcji i Hiszpanii. Tytułowy utwór, „Mano Suave”, to tradycyjna pieść Beduinów, Którą Yasmin zaśpiewała w duecie z Natachą Atlas, jedną z najbardziej znanych artystek na Bliskim Wschodzie.

Bilety 50,- 40,- do nabycia w kasach RCK oraz na stronie www.rck.com.pl. Honorowane będą karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina+’’.

Bilety w cenie 60, 80, 90, 100 zł do nabycia na stronie www.rck.com.pl oraz w kasach RCK. Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina+’’.

8 GRUDNIA, GODZ. 18.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) WSZYSTKO O MĘŻCZYZNACH - SPEKTAKL W WYKONANIU AKTORÓW TEATRU LUDOWEGO Z KRAKOWA Męski świat, wykreowany ze strzępów rozmów podsłuchanych w siłowni, deklaracji składanych przy kieliszku, buńczucznych gróźb mafiosów z półświatka, nie do końca twardych męskich rozmów, w sytuacjach, kiedy staje się wobec utraty najbliższych. To dramaturgiczne wznowienie tematu znanego już naszym widzom ze spektaklu „Wszystko o kobietach”. Trzech aktorów wciela się w kilkanaście postaci, z pasją i szczerością, dając widzom powód do uśmiechu i jednocześnie do zadumy.

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

Więcej połączeń kolejowych w nowym rozkładzie jazdy

Region » 10 grudnia br. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów 2017/2018. Z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego roczna praca eksploatacyjna względem obecnego rozkładu ulegnie zwiększeniu o ok. 5%. Wyniesie ona ok. 8,9 mln pociągokilometrów, z czego niespełna 7 mln wykonają Koleje Śląskie, a ok. 1,9 mln Przewozy Regionalne. Województwo Śląskie przeznacza rocznie ok. 180 mln zł na organizację transportu kolejowego. Z tej kwoty ok. 140 mln zł otrzymują Koleje Śląskie, a 40 mln zł Przewozy Regionalne (w tym ok. 5 mln zł ze środków Funduszu Kolejowego). Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie lepszej dostępności transportowej zarówno wewnątrz województwa, jak i na liniach stycznych z województwami ościennymi. Wybrane najważniejsze zmiany na wybranych liniach komunikacyjnych naszych powiatów:

Kędzierzyn-Koźle – Racibórz

Na linii zostanie uruchomiony dodatkowy pociąg dowożący do Raciborza na 6.00 rano oraz powrotny z Raciborza po godzinie 21.00 (w dni robocze bezpośredni do Opola). Część połączeń będzie obsługiwana nowym taborem należącym do Województwa Opolskiego.

powroty z Krakowa oraz odjazd z Katowic po godzinie 20.00, co pozwoli wypełnić obecną dwugodzinną lukę na odcinku Katowice – Rybnik. Przez przejście graniczne Chałupki/Bohumin dalej będzie kursowało 6 par pociągów. Oferta została tak skonstruowana, aby zarówno rano jak i wieczorem przejazdy przez granicę były możliwe w obie strony.

Rybnik – Katowice – Kraków Główny – Rzeszów Główny

Dzięki dobrej współpracy z Województwem Małopolskim oraz Podkarpackim uruchomione zostaną 3 pary bezpośrednich codziennych pociągów łączących Katowice z Rzeszowem, spośród których 1 para Katowice – Rybnik – Wodzisław będzie rozpoczynać i kończyć Śląski – Bohumin bieg w Rybniku. Ponadto na odPoranny pociąg z Krakowa cinku Katowice – Kraków liczba do Rybnika zostanie przesunię- połączeń ulegnie zwiększeniu ty na wieczór, tak, aby zapewnić z 6 do 9 par w dobie. Wszystkie

pociągi do Rzeszowa oraz prawie wszystkie do Krakowa będą obsługiwane nowym taborem zakupionym w ramach projektu Południowej Grupy Zakupowej. Województwo Śląskie we współpracy z Miastem Rybnik i Miastem Wodzisław Śląski zamierza w drugiej połowie 2018 roku uruchomić dodatkowe połączenia kolejowe na odcinku Rybnik – Wodzisław Śląski. Liczba par pociągów wzrośnie do 27 w ciągu doby, co pozwoli spełnić założenia: przynajmniej dwa pociągi w ciągu godziny w każdą stronę w godzinach szczytu w dni robocze, pociąg co godzinę w każdą stronę poza godzinami szczytu w dni robocze oraz przez cały dzień w dni wolne. Będzie to pierwszy przypadek w województwie śląskim, gdzie samorządy zrefundują część kosztów uruchomienia pociągów. slaskie.pl

Tort orzechowy z masą kakaową • połówki orzecha włoskiego

Żelatynę w masie kakaowej można pominąć, dając w zamian 250 sera mascarpone więcej.

Masa kakaowa: • 500 g serka mascarpone • 4 płaskie łyżki gorzkiego kakao • 800 g kremówki 30% • 0,5 szklanki cukru pudru • 2 łyżeczki cukru waniliowego • 4 płaskie łyżeczki żelatyny (około 20 g) • 0,5 szklanki zimnej wody (125 ml)

Biszkopt orzechowy: • 8 dużych jajek • 1 szklanka cukru • 2 łyżeczki cukru waniliowego • 6 łyżek bułki tartej • 250 g zmielonych orzechów włoskich • 1, 5 łyżeczki proszku do pieczenia

Całe jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą ma- Żelatynę zalać zimną wodą, odstawić aż napęcznieje po czym sę, dodać orzechy wymieszane z bułką tartą i proszkiem do pie- rozpuścić. Do zimnej kremówki dodać cukier puder, cukier waczenia. Całość wlać do wysmarowanej i posypanej bułka tartą niliowy oraz wsypać przesiane kakao, następnie całość ubić na tortownicy o wym. 26 cm x 26 cm. Piec w nagrzanym piekarniku sztywno. Ubitą kremówkę dodać do serka mascarpone, delikatdo 180°C około 35-40 minut. Po wystudzeniu biszkopt przekro- nie wymieszać po czym wlać letnią żelatynę. Całość dokładnie wymieszać i podzielić na 3 części. Każdy blat biszkoptu posmaić na 3 poziome blaty. rować jedną częścią kremu, układając jeden na drugim. WarDodatkowo przygotować: stwę kremu na samej górze posypać zmieloną kawą i ozdobić • 2 łyżki zmielonej kawy połówkami orzecha.

www.smakiweroniki.pl


» 11

Piątek, 1 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Mieszkanie UL. ŁĄKOWA 4/12 CENA: 87 000 zł POWIERZCHNIA: 47 m2 PRZETARG: 12.12.2017 r.

Mieszkanie UL. BOSACKA 32/3 CENA: 187 000 zł POWIERZCHNIA: 103 m2 ROKOWANIA: 15.12.2017 r.

Mieszkanie UL. BOSACKA 43/4 CENA: 50 000 zł POWIERZCHNIA: 37 m2 PRZETARG: 15.12.2017 r.

Działka UL. HULCZYŃSKA CENA: od 18 980 zł POWIERZCHNIA: od 0,0292 ha PRZETARG: 20.12.2017 r. Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: MONIKA JURECZKO | tel. 509 505 765 w godz.: 8.00-16.00 | biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Reklama

» 12

Piątek, 1 grudnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ RĘKODZIEŁA I WYROBÓW REGIONALNYCH 7-10.12.2017 g. 10:00-18:00 Rynek Biżuteria, ręcznie robione zabawki i ozdoby choinkowe, galanteria skórzana, szkatułki, rzeźbione aniołki oraz smakowite wyroby regionalne – ciasteczka, pierniki, miody i oscypki!

WIELKIE GOTOWANIE! 10.12.2017 Rynek

Już od wczesnych godzin porannych rozpocznie się gotowanie 3000 porcji świątecznej potrawy! Degustacja od godziny 15:00!

KARUZELA DLA DZIECI 7-8, 10.12.2017 g. 10:00-19:00 Rynek SPOTKANIE Z BAJKĄ 8.12.2017 g. 10:30-12:00 namiot sferyczny, Rynek KOLEJKA DLA DZIECI 9.12.2017 g. 10:00-19:00 Rynek MIKOŁAJ ZE STRAŻAKAMI 9.12.2017 g. 17:00 Rynek

Wizyta Świętego Mikołaja, pokazy ratownicze WOPR-u

Naszraciborz 48 2017 [459]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Advertisement