Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 24 listopada | Rok X | nr 47 (458) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

Budimex i Ferrovial Agroman S.A.

REKLAMA

dokończą budowę

zbiornika Racibórz DOKOŃCZENIE NA STR. 17

REKLAMA

Racibórz » Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, inwestor przy budowie zbiornika Racibórz, oficjalnie ogłosił, że polsko-hiszpańskie konsorcjum dokończy inwestycję mająca zabezpieczyć przed powodziami nadodrzańskie gminy. REKLAMA


»2

Aktualności

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rosną wydatki

inwestycyjne Raciborza Racibórz » W 2018 roku ma to być ponad 38,3 mln zł. Daje to blisko 17,9 proc. wydatków budżetu. Sprawdziliśmy jakie zadania wpisano do projektu, który przedstawiono już radnym. Oto najważniejsze zadania na przyszły rok:

Na starej fotografii Na starej fotografii z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego widok na ul. Zamkową. Na miejscu Mechanika stał kiedyś budynek komory książęcej, mieszczącej zarząd dóbr rodziny von Ratibor i kantynę oficerską.

Każdy ma swoje priorytety Zbliża się głosowanie nad budżetem miasta Raciborza na 2018 rok. Do wydania jest 215 mln zł, jakby nie patrzeć dość spora kwota, dzięki której można sporo zmienić w raciborskim krajobrazie. Z budżetem miasta jak to w małżeństwie. Sama deklaracja miłości zwykle nie wystarcza. Każdy z małżonków oczekuje działania, a nie słodkiego gadania. Ileż to zatem razy szanowne władze gościły na inauguracji roku akademickiego, brały udział w posiedzeniu konwentu raciborskiej PWSZ, deklarując bezgraniczne wsparcie tej instytucji, która bodaj jako jedyna ściąga do naszego miasta młodych ludzi? W projekcie budżetu wpisano na szkołę wyższą 60 tys. zł, ale na przykład na systemy ISO już 160 tys. zł, choć trudno po chłopsku wytłumaczyć co nam daje np. ISO 14001. Racibórz to jedno z nielicznych miast mogących się poszczycić tą normą, co oznacza, że albo w innych miastach władze są głupsze, albo u nas płaci się za fanaberie. Nie wspomnę już, że 1,5 mln zł damy na piękny ogródek przy Stalmacha-Karola Miarki, a nie na przykład na nowoczesny kampus z inkubatorem przedsiębiorczości. Nie oznacza to, rzecz jasna, że mam coś przeciwko ogródkowi, ale chciałbym wskazać na obszary, w których moim zdaniem można inaczej spojrzeć na budżet i miejskie priorytety. Za-

miast finansować kwotą 400 tys. zł modernizację będącej w dobrym stanie Strzechy przy Londzina, zastanowiłbym się np. nad adaptacją dawnej SP11 i G5 na potrzeby PWSZ, bo w najgorszym scenariuszu obiekt przy Opawskiej, po opuszczeniu go przez szkołę muzyczną, może czekać los starego szpitala. Dodam, że więcej niż na PWSZ miasto przeznaczy na świąteczne dekoracje (80 tys. zł) i sierpniowy Memoriał. Ponad 934 tys. zł prezydent zaplanował na promocję, ale w rozplanowaniu tych wydatków nie ma wsparcia dla promowania Raciborza jako ośrodka akademickiego. Na promocję turystyki damy 70 tys. zł, ale na sport, nie wiedzieć czemu, aż 100 tys. zł. W proponowanej przez PiS zmianie ustaw samorządowych wpisano obowiązkowe doroczne debaty na temat stanu miasta, z udziałem nie tylko radnych, ale i mieszkańców. To w przypadku Raciborza dobre rozwiązanie, bo Racibórz potrzebuje takiej właśnie debaty, choćby po to, by skonfrontować myślenie obecnej ekipy z tym, co myślą mieszkańcy, w tym ci mający chęć zaangażowania się w samorząd. Obecna władza powie, że to trąci polityką, ale przecież sami są lokalnymi politykami a istotą demokracji jest wybór za lub przeciw. A żeby go dokonać warto posłuchać racji jednych i drugich. Tak przy okazji warto wspomnieć, że Rada Miasta będzie

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

nas kosztowała 360 tys. zł. Zapłacimy diety za cały lipiec przerwy w działalności szanownych rajców, którzy w plan działania na styczeń wpisali sobie dyskusję na temat stanu zaawansowania prac przy zbiorniku Racibórz. Ich wpływ na rządową inwestycję w dorzeczu górnej Odry jest porównywalny z oddziaływaniem przydomowych kotłowni na Ocicach na zmiany klimatyczne na Antarktydzie, ale czemu nie pogadać o powodziach. Temat poważny. Zawsze można zabłysnąć troską o los obszarów narażonych na zalanie. W zestawie tematów nie ma raportu na temat stanu miasta, choć aż się prosi, by taki dokument powstał. Wszak w listopadzie czekają nas wybory. Czyżby zatem dane z raportu w nie najlepszym świetle pokazywałyby dokonania szanownych radnych?

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

ƒƒ Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 800 000 zł ƒƒ Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz 200 000 zł ƒƒ Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz 5,6 mln zł ƒƒ Przebudowa budynku przy ul. Myśliwca 9 – II etap 150 000 zł ƒƒ Uzbrojenie budynków przy ul. Głubczyckiej 18 i Mariańskiej 58 w instalacje kanalizacyjne 95 000 zł ƒƒ Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu 1 350 500 zł ƒƒ Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną 850 000 zł ƒƒ Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty 168 831 zł ƒƒ Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A – etap I 3 000 000 zł ƒƒ Urząd Miasta – remont 100 000 zł ƒƒ Wykonanie pomieszczenia gospodarczego OSP Miedonia 40 000 zł ƒƒ Budowa boiska wielofunkcyjnego – Szkoła Podstawowa nr 13 943 300 zł ƒƒ Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 65 000 zł

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Monika Jureczko – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.jureczko@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

ƒƒ Termomodernizacja oraz rozbudowa Przedszko la Nr 16 w Raciborzu przy ul. Brzeskiej 54 180 000 zł ƒƒ Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji 2 631 414 zł ƒƒ Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej 930 000 zł ƒƒ Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej 120 000 zł ƒƒ Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej 540 000 zł ƒƒ Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.1 Maja 100 000 zł ƒƒ Operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne 45 000 zł ƒƒ Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz 1 198 320 zł ƒƒ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych 4 305 500 zł ƒƒ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych 757 000 zł ƒƒ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych 150 000 zł

ƒƒ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja do technologii wykorzystujących odnawialne źródło energii 220 000 zł ƒƒ Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap I 120 547 zł ƒƒ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej 2 505 370 zł ƒƒ Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja 80 000 zł ƒƒ Elementy małej architektury na terenie miasta 80 000 zł ƒƒ Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu 1 500 000 zł ƒƒ Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich 30 000 zł ƒƒ Renowacja budynku Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu 398 090 zł ƒƒ Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz 1 271 698 zł ƒƒ Muzeum – wydatki remontowe i modernizacyjne 170 000 zł ƒƒ Ochrona i konserwacja zabytków 75 000 zł (w)

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Mandrysz chce spotkania radnych

REKLAMA

w sprawie budżetu Racibórz » Prezydent Mirosław Lenk przedstawił raciborskim radnym projekt przyszłorocznego budżetu. Wcześniej, na sesji Rady Miasta, Franciszek Mandrysz zaapelował o dodatkowe spotkanie w sprawie podziału środków, które będą zaplanowane na inwestycje. Podkreślił, że pozwoli ono rajcom, szczególnie niekoalicyjnym, wyrazić głos większości mieszkańców miasta. – Uważam, że przed podję- no dać się możliwość wypowieciem decyzji w sprawie uchwa- dzi wszystkim radnym, szczelenia planu budżetowego powin- gólnie niekoalicyjnym, którzy są w mniejszości. Zostali oni wybrani w okręgach jednomandatowych i reprezentują około 50% więcej informacji mieszkańców miasta, dlatego na ten temat powinni mieć wpływ na podział znajdziesz tutaj: finansów, które chce się przeznaczyć na zadania inwestycyj-

ne – czytamy w interpelacji, jaką radny Mandrysz wystosował do prezydenta. Ocenił również, że z „szacunku do demokracji, lokalną politykę trzeba ograniczyć do dyplomacji, podejmując rozmowy ze wszystkimi radnymi”. (wk)

Które drogi miejskie do remontu? Racibórz » Ponad 215 mln zł wydatków zaplanowano w przyszłorocznym budżecie Raciborza. Ponad 10,4 mln zł trafi na transport, w tym remonty i modernizacje dróg miejskich. Sprawdziliśmy, jakie drogi wpisano w plan.

ƒƒ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – pomoc dla powiatu 50 000,00 ƒƒ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łakowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy – pomoc dla powiatu 1 640 902,00 ƒƒ Prowadzenie strefy płatnego parkowania 458 884,00 ƒƒ Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg 2 162 000,00 (ostateczna lista

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

ƒƒ

znana będzie z początkiem 2018 r.) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych 324 883,00 Przebudowa gminnych dróg osiedlowych 200 000,00 Przebudowa ul. Książęcej (od ul. Rudzkiej do ul. Królewskiej) 347 082,00 Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi 250 000,00 Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej 116 867,00 Przebudowa ul. Zakopiańskiej – I etap 300 000,00 Przebudowa ul. Willowej 300 000,00 Przebudowa ul. Pogrzebieńskiej – dojazd m.in. do posesji 91b i 95 150 000,00 Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej) 50 000,00 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę ro-

fot. arch. portalu

Lista zaplanowanych wydatków:

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

werową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łężczok 200 000,00 Przebudowa ul. Bojanowskiej 200 000,00 Budowa kładki dla pieszych przy ul. Gawliny 50 000,00 Przebudowa przepustu pod jezdnią ul. Wysokiej 50 000,00 Budowa parkingu przy ul. Powstańców Śląskich 100 000,00 Przebudowa ul. Czarnieckiego 300 000,00 Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych 150 000,00 Remont ul. Spokojnej 150 000,00 (w)

REKLAMA

REKLAMA

Aktualności


Aktualności

»4

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Wojciech Hipnarowicz zastąpi Annę Kobierską-Mróz

Skradł paliwo za blisko4tys. zł!

Region » Mężczyzna kradł paliwo na stacjach benzynowych w Rybniku oraz Wodzisławiu Śląskim. Podejrzany usłyszał już zarzuty. OdRacibórz » Znamy nowego kierownika Referatu Przedsiębiorczości powie także za kradzież tablic rejestracyjnych oraz posiadanie narkotyków. i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju. W toku naboru do raciborskiego magistratu wpłynęły oferty czterech kandydatów. Jedna Do zatrzymania doszło w no- i zaczął uciekać. Policjanci ruosoba zrezygnowała z udziału w konkursie i nie przystąpiła do testu cy z 14 na 15 listopada. W trak- szyli za nim w pościg. Pomimo cie patrolu ulicy Wodzisławskiej sygnałów kierujący za wszelką wiedzy. Annę Kobierską-Mróz, która awansowała na stanowisko na- policjanci z wydziału patrolowo- cenę usiłował uniknąć kontroli czelnika tego wydziału, zastąpi Wojciech Hipnarowicz z Pietraszyna. -interwencyjnego rybnickiej ko- drogowej. Do głównych zadań nowego Kierownika Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora należeć będzie m.in.: koordynacja prac związanych z tworzeniem i realizacją Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Racibórz oraz Planu Pozyskania Inwestora, kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju i za granicą, a także koordynacja prac nad przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości. Wojciech Hipnarowicz jest

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

mendy zauważyli poszukiwany samochód. Pojazd był notowany w policyjnych kartotekach w związku z kradzieżami paliwa. Mundurowi włączyli sygnały, dając tym samym kierującemu wyraźny sygnał do zatrzymania. Wtedy mężczyzna gwałtownie przyspieszył

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – ma tytuł magistra. Ukończył także podyplomowe studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (Wydział Ekonomiczny w Opolu). W Urzędzie Miasta Racibórz pracuje od 2013 roku. Ma 27 lat. oprac. wk, fot. archiwum portalu i UM Racibórz

Zmarła

Genowefa Arciemowicz,

prezes Fundacji Polesie Wschód Racibórz » Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Genowefy Arciemowicz wieloletniej prezes Fundacji Polesie Wschód, animującej przyjazdy do Raciborza młodych krajan ze wschodu.

Los repatriantów i uchodźców był jej szczególnie bliski. Jako tłumacz języka rosyjskiego bezinteresownie udzielała pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i adaptacji do życia w Polsce. Organizując pobyty

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

dzieci z Białorusi w Raciborzu zabiegała o to, aby mogły one poznać historię, kulturę, język ojczysty swoich przodków. Aby pomóc drugiemu człowiekowi była gotowa „poruszyć niebo i ziemię”. Za swoją aktywność została nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Unitas In Veritate ks. Stefana Pieczki” oraz medalem XX-lecia Odrodzonego Sokolstwa Polskiego. UM Racibórz

Policjanci zatrzymali uciekiniera na ulicy Nacyńskiej. Kierującym okazał się 30-letni mieszkaniec Żor. Badanie stanu trzeźwości nie wykazało w jego organizmie alkoholu. W trakcie kontroli mundurowi znaleźli w samochodzie woreczki strunowe z suszem roślinnym – okazało się, że to marihuana. Pojazd trafił na policyjny parking, a 30-latek do aresztu. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy. Z zebranego przez śledczych materiału dowodowego wynika, że mężczyzna dopuścił

się kradzieży paliwa na stacjach benzynowych w Rybniku oraz Wodzisławiu Śląskim, gdzie tankował paliwo i odjeżdżał nie płacąc. Skradł łącznie ponad 750 litrów paliwa na kwotę blisko 4 tys. zł. Śledczy przedstawili podejrzanemu zarzut kradzieży, niezatrzymania się do kon-

troli drogowej oraz posiadania substancji odurzających. Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał karze. Mężczyzna odpowie też za kradzież tablic rejestracyjnych. KMP Rybnik

Do końca marca ceny wody bez zmian Racibórz » Na listopadowej sesji radni mają podjąć decyzję o przedłużeniu aktualnie obowiązujących stawek za wodę i odprowadzanie ścieków od stycznia do końca marca 2018 roku. A co potem? – Czas przedłużenia taryfy został określony na okres 3-miesięczny z uwagi na wejście w życie znowelizowanej ustawy Prawo wodne oraz za-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

OGOSZENIE

wartych w niej zapisów dotyczących opłat za usługi wodne mających obowiązywać z dniem 01.01.2018 r. Na dzień składania wniosku nie zostały podjęte rozporządzenia wykonawcze do powyższej ustawy. Jednocześnie ustawodawca przygotował projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w którym za-

kłada się zmianę zasady naliczania, okresu obowiązywania, a także organu zatwierdzającego taryfy. Powyższa nowelizacja na dzień składania wniosku nie została podjęta. Z uwagi na niekompletne informacje związane z planowaną nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz brakiem rozporządzeń wykonawczych

występuje ryzyko przygotowania taryfy nieuwzględniającej wszystkich elementów cenotwórczych, co mogłoby mieć negatywny wpływ na finanse spółki – czytamy w uzasadnieniu projektu. Ile więc zapłacimy za wodę od kwietnia 2018 roku? Dowiemy się w I kwartale przyszłego roku.

OGOSZENIE

Z wielkim żalem żegnamy

śp. Genowefę Arciemowicz

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli i uczestniczyli modlitwą i talentem w uroczystościach pogrzebowych

wieloletnią prezes Fundacji Polesie Wschód, troszczącą się o losy Polonii na wschodzie, raciborzankę o wielkim sercu i zasługach dla miasta

śp. Pawła Kowola

rodzinie i najbliższym najszczersze kondolencje składają Prezydent Miasta Racibórz, Przewodniczący Rady Miasta Racibórz, Radni Miasta Racibórz i pracownicy Urzędu Miasta Racibórz Odeszła zdecydowanie za wcześnie... Powiedzieć, że będzie nam jej brakować to o wiele za mało

Pragniemy także podziękować tym wszystkim, którzy wspierali Go przez lata w jego działalności jako artysty-muzyka, pedagoga, kompozytora i organizatora wydarzeń artystycznych. Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy pomagali mu w trudnych chwilach życia rodzinnego a także wspierali Go w jego chorobie i chorobie żony i syna. córka Ewa i zięć Ryszard Stenclowie

(w)


»5

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

REKLAMA

GameRoom czy krematorium? Wodzisław Śląski » 11 września w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości został ogłoszony konkurs „Start w biznes”, którego organizatorami są Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim.

Raciborskie ronda wymagają zazielenienia? Racibórz » Radny miejski Marcin Fica po raz kolejny poruszył temat wyglądu raciborskich rond. Zwrócił się w tej sprawie do władz miasta. W swojej interpelacji zaapelował, aby nadać obiektom „jakiś ciekawy wystrój”. – Ponownie zwracam się o załatwienie, aby na rondach

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

w naszym mieście była jakaś ładna zieleń, a nie tak, jak obecnie – czytamy w interpelacji. Radny Fica zasugerował, aby wziąć przykład z Rybnika czy Wodzisławia Śląskiego. (wk)

14 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się konferencja będąca uroczystym zakończeniem organizowanego konkursu. W konkur-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

sie „Start w Biznes” 1. miejsce zajął Mateusz Balawajder uczeń Technikum nr 3 im. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, który przygotował projekt GameRoom, firmy oferującej usługi w zakresie: sprzedaży artykułów z branży IT, naprawy komputerów, portów USB w  telefonach i komputerach, obsługi urządzeń IT, rozrywki w ramach gier komputerowych, składania oraz kompletowania części do komputerów oraz wy-

najęcia komputerów na miejscu. 2. miejsce zajął Robert Grymel uczeń ZSE w Wodzisławiu Śląskim, planujący jednoosobową działalność o profilu produkcyjno-handlowym: wytwarzanie instrumentów za pomocą drukarki 3D. Trzecie miejsce zajął Dawid Taszarek uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera, który stworzył projekt krematorium i miejsca pochówku zmarłych. SP

W Gorzycach odbędzie się Jarmark Pszczeli Gorzyce » Gorzyce przygotowują się do kolejnego Jarmarku Pszczelego. W tym roku odbędzie się on 10 grudnia w godz. 14,00-19,00 w gorzyckim domu kultury. W programie m.in. degustacja produktów, wystawa pierników, warsztaty robienia świec woskowych czy wystawa fotograficzna.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. zatrudni na umowę o pracę osoby na stanowisko:

Kierowca Autobusu Miejsce pracy: Racibórz, Wodzisław Śląski i okolice OFERUJEMY ZAROBKI 3500-4000 ZŁ BRUTTO

Zgłoszenia należy składać w siedzibie firmy: PKS w Raciborzu Sp. z o.o. ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz (Komórka Kadr w godz. 7:00-14:00) lub wysłać na adres mailowy pks.raciborz@wp.pl DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA www.pksraciborz.pl


Aktualności

»6

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Burmistrz Kuźni załatwia szyny w Rydułtowach

Nowy System Informacji Miejskiej

i zastanawia się, gdzie je położyć

Kuźnia Raciborska » Około 600 tys. zł mają wartość szyny, o które Kuźnia Raciborska stara się w PKP PLK. Pochodzą z modernizowanej linii Racibórz-Krzyżanowice-Chałupki. Nadają się do ruchu składów wąskotorowych. Kuźnia Raciborska ma ambitne plany rozbudowy linii wąskotorowej. Stara „klajnbanka” kursowała jeszcze na początku lat 90. na trasie z Raciborza-Markowic do Gliwic. Dziś jako muzeum techniki czynna jest stacja w Rudach. Stąd można podróżować składami turystycznymi do Paproci i Stanicy. Z roku na rok przewozi coraz więcej osób. Rybnik realizuje projekt przedłużenia linii do Stodół. Teraz samorząd wzbogaci się o 4 km szyn. – To ma być darowizna PKP PLK. Długo szukaliśmy szyn, które są odpowiednie dla naszej kolejki. Znaleźliśmy je na modernizowanej trasie Krzyżanowice-Chałupki – mówi burmistrz Paweł Macha. Samorządowcy z Kuźni Raciborskiej zastanawiają się, gdzie odbudować torowisko – czy w stronę Nędzy, gdzie prywatny przedsiębiorca

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

Rydułtowy » Pod tym hasłem kryje się szereg różnego rodzaju oznakowań, które w sposób czytelny, jednolity, ale i atrakcyjny, pozwolą uporządkować przestrzeń publiczną w Rydułtowach. Kierunkowskazy, tablice kierujące ruch, tablice informacyjne, tablice z nazwami czy wreszcie numeracją domów – a wszystko to dokładnie przemyślane, bez oznak przypadkowości, każdy element pasujący do całościowej koncepcji. Spójne i czytelne opracowanie obejmujące wszystkie obszary informacji w przestrzeni miasta, dzięki któremu łatwiej będzie się odnaleźć mieszkańcom, pasażerom komunikacji publicznej, turystom i kierowcom powstało przy udziale rydułto-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

wianina, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Michała Pośpiecha, laureata międzynarodowego, prestiżowego konkursu Electrolux Design Lab 2014, w którym został doceniony za projekt przenośnych filtrów powietrza UrbanCONE. Tym razem we współpracy z Urzędem Miasta Rydułtowy podjął się on opracowania projektu koncepcji, która obecnie jest już wdrażana w mieście. Bazując na miejskiej heraldyce zainstalowane zostały pierwsze tablice z nazwami ulic, które w widoczny sposób przedstawiają zawarte na nich informacje. System będzie wdrażany stopniowo, tak aby nie generować dodatkowych kosztów. UM Rydułtowy

planuje modernizację stacji, czy w stronę Gliwic. Do prac chciałby zaangażować więźniów. Nie jest to jedyna dobra wiadomość. Gmina Kuźnia Raciborska złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Szero-

kie tory do kultury. Inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach” w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach złożonego projektu gmina chce

zrealizować prace remontowo-budowlane w budynkach: wagonowni i lokomotywowni, w budynku magazynowo-garażowym i budynku stacyjnym. opr. w

Wodzisławianka potrzebuje pomocy!

Wodzisław Śląski » Niedawno informowaliśmy o nieszczęśliwym wypadku 21-letniej Oli. W czasie jazdy na torze kartingowym tylna oś napędowa koła gokarta wciągnęła szalik, który zaciskał szyję kobiety. Wodzisławianka potrzebuje naszej pomocy. W serwisie zrzutka.pl wystartowała zbiórka.

Kobieta w stanie ciężkim, transportowana śmigłowcem nieprzytomna została prze- lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Dziewczyna potrzebuje teraz naszej pomocy. Szczegóły akcji znajdują się więcej informacji na stronie zrzutka.pl/jesde2. na ten temat znajdziesz tutaj:

(mad)


»7

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

z uniwersytetami Europy Studentki PWSZ na kongresie IKONA 2017 PWSZ wzmacnia współpracę Racibórz » PWSZ w Raciborzu odnotowała w ciągu ostatniego roku bardzo udaną współpracę z uczelniami europejskimi, w ramach programu Erasmus+. Kilkunastu studentów i 8 pracowników PWSZ uczestniczyło w wymianie studyjnej lub szkoleniu zawodowym na różnych uczelniach w Europie. International University of Sarajevo jest jednym z partnerów wymiany międzynarodowej w dziedzinie architektury.

W dniach 6-10 listopada 2017 r. w ramach umowy dotyczącej wymiany kadry akademickiej dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak, Dyrektor Instytutu Architektury i Koordynator Instytucji Erasmus+ wraz z dr inż. arch. Jarosławem Figaszewskim gościli z wykładami w IUS w Sarajevie. Przedstawiciele PWSZ korzystając z tej wizyty, wzmocnili istniejącą już od 2014 roku współpracę w dziedzinie architektury i planują rozszerzyć ją na dziedziny edukacji artystycznej, języka angielskiego oraz administracji biznesowej. Ponadto omówiono również plany dotyczące przyszłej współpracy

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

w zakresie wymiany studentów, wspólnych projektów badawczych oraz udziału w międzynarodowych konferencjach i publikacjach. Pomijając wykłady i zajęcia ze studentami podczas wizyty w IUS, Dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak uczestniczyła w spotkaniach z Dziekanem Wydziału Faculty of Engineering and Natural Sciences prof. Dr. Ahmet Yıldırım z Koordynatorem Programu Architektury na IUS, Assist. Prof. Dr. Adnan Zoranić oraz z Lamija Hadzimurtezić Kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Współpracy Międzynarodowej. Prof. Dr. Adnan Zoranić oraz Prof. Dr. Firas Abdulhameed Salman Al-Douri odwiedzili Instytut Architektury w Raciborzu w ramach programu wymiany kadry akademickiej.

Pierwszego dnia w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej miało miejsce uroczyste otwarcie kongresu, w którym uczestniczyli: Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Marcin Pałys – rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Adam Myjak – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Robert Pawłowski – prezes Funduszu Pomocy Studentów. Wicepremier Jarosław Gowin zaprezentował założenia zmian

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

PWSZ w Raciborzu REKLAMA

Racibórz » Studentki Edukacji Elementarnej: Aleksandra Hluchnik (przewodnicząca Koła Naukowego Pedagogów) oraz Patrycja Trzcińska (członkini koła) wraz z opiekunem dr Gabrielą Kryk – dyrektorem Instytutu Studiów Edukacyjnych wzięły udział w 1. Interdyscyplinarnym Kongresie Akademickiego Ruchu Naukowego, który odbył się w dniach 17-19 listopada 2017 r. w budynkach przy stołecznym Trakcie Królewskim.

REKLAMA

prawa, które wpłyną na sytuację studentów i start kariery naukowej. Dr Tomasz Rożek przeprowadził wykład na temat popularyzacji nauki, natomiast Bartłomiej Banaszak mówił o środkach publicznych, na które mogą liczyć najmłodsi naukowcy. Drugi dzień Kongresu IKONA 2017 odbywał się w salach Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Poświęcony był szkoleniom nt: 1. Pozyskiwania środków na realizację projektów naukowych. 2. Zarządzania czasem, zespołem i  projektem podczas realizacji przedsięwzięć naukowych. 3. Prezentacji wyników działalności naukowej. REKLAMA

Kongres zakończył się 19 listopada Galą Akademicką na Zamku Królewskim w Warszawie, na której zostały wręczone nagrody w Konkursie StRuNa 2017 oraz nagrody środowiska doktoranckiego ProDok 2017 i ProPAN 2017. PWSZ w Raciborzu


WFOŚiGW

»8

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Jakie powietrze? Ekologia

Teraz wiemy więcej! w kobiecej perspektywie, Racibórz » W ostatnim tygodniu w gmachu magistratu zainstalowano czujnik jakości powietrza firmy Airly. Zarówno sensor, jak i montaż urządzenia nie kosztował raciborzan nawet złotówki. Bezpłatne zamontowanie miernika jest rezultatem pracy Wydziału Ochrony Środowiska na szerszym forum gmin zwalczających niską emisję, jakim jest Subregion Zachodni.

Region » WFOŚiGW dofinansował Konferencję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie, która odbyła się na Zamku Cieszyn 14 października br. Najważniejszym celem konferencji było promowanie eko modelu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i firmy. które będą przynosić oszczędności w domowym i firmowym budżecie. Tematy wystąpień: Zwolnij, czyli slow life w praktyce, Twórczy recykling. Zrób sama domowy ogródek z ziołami, Ekologia a dizajn, Ekologia po kobiecemu – sieciowanie kobiecych firm na Słowacji, Sieciowanie małych kobiecych firm na przykładzie Brennej, Życie bez śmieci, Japońska sztuka porządkowania i organizacji. Eko dom i eko biuro. Dotacja Funwłasne firmy, godząc prowadze- duszu w kwocie 2400 zł została nie domu z firmą. przyznana na wynagrodzenia Tematyka konferencji ma za- dla prelegentów. chęcać kobiety do stosowania WFOŚiGW w Katowicach proekologicznych rozwiązań, Fot.: telewizja.ox.pl

Urządzenie zostało zamontowane na pierwszym piętrze budynku magistratu w pomieszczeniu Biura Rady Miasta. Miejsce to zostało dobrane pod kątem odpowiedniej wysokości umożliwiającej uzyskanie optymalnych danych o jakości powietrza. Sensor umożliwia pomiar „poziomu stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego oraz wilgotności powietrza”, a jego odczyty można śledzić na stronie internetowej. Czyste powietrze to jeden z czynników, które decydują o tym czy ludzie chcą mieszkać w danym miejscu, czy też rozważają jego opuszczenie. Dlatego likwidacja zjawiska niskiej emisji jest tak ważnym elementem polityki Miasta Racibórz, które już od lat 90. wal-

czyli jak oszczędzać w domu i firmie

czy z zanieczyszczeniem powietrza. Racibórz rokrocznie przeznacza na ten cel znaczącą część swojego budżetu. Dla miasta likwidacja smogu jest równie istotnym sposobem na

rozwiązywanie problemów demograficznych, co nowe miejWydarzenie skierowane było sca w żłobkach czy mieszkania zwłaszcza do kobiet, ponieważ dla młodych. to one zwyczajowo prowadzą gospodarstwa domowe, poza UM Racibórz tym coraz częściej zakładają

Fot.: www.gzc.cieszyn.pl/

Pomnik przyrody „Aleja dębowa” w Chybiu do pielęgnacji Region » Zabytkowy przydrożny starodrzew w Chybiu stanowi najcenniejszy pomnik przyrody ożywionej w województwie śląskim. Liczy obecnie 174 dęby błotne i szypułkowe zasadzone w połowie XIX w. Wiek drzew to ok. 140-160 lat. Celem zadania dofinansowanego przez Fundusz dotacją w wysokości ponad 9 tys. zł jest poprawa stanu drzew stanowiących pomnik przyrody. Drzewa rosną w bezpośredniej bliskości krawędzi jezdni. Z uwagi na ich niekorzystne usytuowanie mają bardzo trudne warunki bytowania. Działają na nie szkodliwe czynniki m.in. zasolenie podłoża, zanieczyszczenie spalinami oraz częste urazy mechaniczne powstające

podczas kolizji z przejeżdżającymi samochodami. Wiele okazów tworzących aleję jest w złym stanie zdrowotnym. O znacznym osłabieniu drzew świadczą też liczne uszkodzenia powstałe podczas zeszłorocznym burz i nawałnic – wyłamane pnie, przewodniki

koron, konary, gałęzie odsłaniają liczne wypróchnienia i ubytki, które wcześniej nie zawsze mogły być zauważone z zewnątrz bez dokładnych oględzin drzewa. Zabiegi pielęgnacyjne mają na celu przede wszystkim korekcję i prześwietlenie części koron, które docelowo ma-

ją wpłynąć na poprawę statyki drzew poprzez zmniejszenie ogólnej masy ich koron oraz zwiększą walory estetyczne i krajobrazowe starodrzewia dębowego.

W roku 2016 były przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne 78 szt. drzew stanowiących aleję. Obecny zakres prac obejmuje 14 sztuk starodrzewu. Zakres prac zostanie wykonany

zgodnie z opiniami dendrologicznymi przez profesjonalną firmę zajmującą się pielęgnacją zieleni wysokiej. WFOŚiGW w Katowicach


Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»9

Jesienne inspiracje kobiece

Jesienne Twoja droga

I N S P I R AC J E KO B I E C E

do pięknej i zdrowej skóry

Racibórz » Bożena Społowicz- pierwsza skin coach w Polsce. Autorka książki: „Skin coach. Twoja droga do pięknej i zdrowej skóry”. Jako entuzjastka piękna, urody i kobiecości – uważa, że każda kobieta jest cudowna i na pewno może być piękna. Trzeba tylko sobie pomóc. Anna Obuchowska: Co kry- wiedzią na ogromną potrzebę je się pod nazwą skin coach? wiedzy nt pielęgnacji, której kobiety nie znają. Bez tej wiedzy Bożena Społowicz: Skin Co- nie jesteśmy w stanie w pełni ach w pracy z klientem wyko- zadbać o poprawną i skuteczrzystuje narzędzia coachingo- ną pielęgnację skóry. we, zadaje pytania, prowokuje do myślenia, pobudza świado- A.O.: Od kiedy jest Pani skin mość, towarzyszy w procesie coachem? zmiany, wspiera i motywuje B.S.: Zaczęło się od fascyswojego klienta. Wykorzystu- nacji pięknem. Tak naprawdę jąc wiedzę i doświadczenie z za- piękno zawsze mnie intrygokresu nauk kosmetologicznych, wało, dodawało odwagi, czułam, chemicznych, pokazuje co jest że branża beauty może być bardobre dla skóry, uczy czytania dzo inspirującą a jednocześnie składów kosmetyków, pełno- rozwijającą przygodą. Tak też wartościowego odżywiania, sty- się stało. Kosmetologia okazalu życia i profilaktyki zdrowot- ła się nauką interdyscyplinarną nej. Skin Coach zmienia świa- o olbrzymim horyzoncie i nie domość – uczy klientki nie tylko kończących się możliwościach pielęgnować, ale też rozumieć kształcenia.. Studiując najpierw swoją skórę. Skin Coach dba kosmetykę pielęgnacyjną w o klienta holistycznie, otacza go dwuletnim studium wiedziałam, opieką na poziomie ciała i roz- że w tej dziedzinie dbałości o woju osobistego (umysłu). człowieka można robić wszystTo, że jestem coachem skóry ko, że kosmetyka to początek. pozwala mi odejść od klasycz- Kolejne studia wyższe i tytuł konego podejścia do skóry i klien- smetologa pokazały mi, że moja ta i zająć się nim kompleksowo. droga zmierza w stronę natuW swojej codziennej pracy wy- ralnej, bezpiecznej profilaktyki korzystuję narzędzia coachin- przeciwstarzeniowej i że chcę gowe, takie jak określenie celu, poznać zależności „dieta a skóprowokowanie do świadome- ra” i „chemia a skóra”. Poszego myślenia, motywowanie do rzyłam swoją wiedzę o studia zmiany nawyków, ale też bycie podyplomowe z chemii i technoi wspieranie w osiąganiu jak logii kosmetyków oraz z dietetynajlepszych efektów dla klienta. ki i diety w kosmetologii. Tak się Skin coaching powstał w wy- układało w moim życiu zawodoniku moich wieloletnich obser- wym, że jednocześnie uczyłam wacji zawodowych i jest odpo- się i pracowałam, dawało mi to

możliwość doświadczenia od razu, czyli to czego się uczyłam wprowadzałam w życie. W 2011 wpadłam na pomysł, żeby moją pracę jako kosmetologa połączyć z innymi specjalizacjami. Zaprosiłam do współpracy najpierw dietetyka, potem coacha – life coacha, osobę która była nam bardzo pomocna w motywowaniu i otwieraniu klientów na zmiany, na utrwalanie wypracowanych nawyków. Wtedy tez profil mojego klienta a w zasadzie moje otwarcie na jego potrzeby zaczęło się bardzo zmieniać. Dotarło do mnie, że połączenie holistycznej wiedzy z zakresu dietetyki, chemii kosmetycznej, kosmetologii i coachingu daje faktycznie trwały efekt każdej urodowej kuracji. Napisałam o tej drodze do zdrowej i pięknej skóry książkę „Skin Coach”, zostałam też certyfikowanym coachem! Tak w dużym skrócie wyglądała do tej pory moja droga zawodowa.

po co klientka do mnie przyszła. Czasem jest to tylko konsultacja i dobór odpowiedniej spersonalizowanej pielęgnacji. Ale częściej moja praca to coaching na temat przekonań, akceptacji, możliwości wprowadzania zmian.

A.O.: Jakie według Pani błędy popełniają Polski? B.S.: Największym błędem jest brak wiedzy i ignorancja. To chyba najbardziej mnie zaskakuje. W pewnym sensie nie dziwię się, że kobiety zmęczone są zalewającymi je informacjami z mediów co działa a co nie, jednak namawiam do wsłuchania się w siebie i potrzeby skóry, a także więcej umiaru i rozsądku. Zwracam też uwagę, aby nie ulegać modom i opiniom osób, które piszą lifestylowe blogi, nie mając wcale doświadczenia w pracy z czyjąś skórą. A błędów jest wiele, piszę o nich na moim blogu, jak chociażby kilkuetapowe mycie skóry, albo używanie chusteA.O.: Na czym polega Pani czek nawilżających do higiepraca? ny zamiast wody i mydła, albo B.S.: Zaczynam od analizy stosowanie pseudo-odżywek do potrzeb skóry i jej dotychcza- rzęs mających cudowne własowej pielęgnacji. ściwości wzrostowe włosa czy Następnie określam cele smarowanie skóry olejami bez i wybieramy drogę, którą klient znajomości ich budowy i dziabędzie podążał. To zależy od in- łania – tych błędów jest wiele. dywidualnych potrzeb. Zadając pytania, drążymy A.O.: Jak rozpoznać typ swojej skóry, żeby wiedzieć jak ją pielęgnować? B.S.: W ujęciu poprawnej pielęgnacji rozpoznanie potrzeb skóry jest kluczowe w dalszym postępowaniu. Ale samo spojrzenie w lustro nie wystarczy by rozpoznać rodzaj skóry. Często dolegliwości (objawy), które widzimy na skórze związane są ze stylem życia a niekoniecznie z tym co nakładamy na skórę. Dlatego ja diagnozuję skórę najpierw od wewnątrz poprzez pogłębiony wywiad na temat odżywiania, stylu życia, przebytych chorób itd…a na-

stępnie bardzo dokładnie oglądam skórę doszukując się „korzenia” przyczyny danej dolegliwości. Tak przeprowadzone rozpoznanie zwykle kończy się dużym sukcesem dla klienta i Skin Coacha. W książce Skin Coach dokładnie opisałam jak daną skórę sklasyfikować. Zapraszam do lektury. A.O.: Czy to prawda, że każda kobieta może być piękna bez makijażu? B.S.: Oczywiście, że może. Nie chodzi o to, żeby porzucić makijaż na zawsze. Celem mojej pracy jest doprowadzenie skóry klientki i jej postrzegania siebie do takiego stanu, w którym bez makijażu również poczuje się komfortowo i nie musi się wstydzić własnej skóry. Makijaż jest opcjonalny, ale nie jest konieczny, ma być przyjemnością, a nie smutnym obowiązkiem. Zdrowa, piękna skóra jest bazą, a makijaż może jedynie podkreślać nasze atuty. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że klientki po coachingu nie czują potrzeby powrotu do mocnego malowania się. Wiele zmienia się nie tylko w jakości skóry, ale też we własnej głowie. A.O.: Jakie najważniejsze produkty powinny się znaleźć w kobiecej kosmetyczce? B.S.: Jeśli chodzi o moje osobiste preferencje, nie mogę obyć się bez mleczka do de-

makijażu i czerwonej szminki. Jako skin coach wymienię ważniejsze dla skóry obszary niż wyposażenie kosmetyczki: odpowiednie nawodnienie, sen i pełnowartościowe odżywianie. A.O.: Co chciałaby Pani przekazać naszym czytelniczkom? B.S: Pamiętaj, aby podążać we własnym tempie. Nie ulegaj przekazowi z mediów, zrezygnuj z szybkich rozwiązań, reklamowanych super zabiegów czy modnym dietom. Nie zapominaj, że skóra lubi minimalizm, szczególnie ta problematyczna. Doceniaj naturę, czytaj składy kosmetyków, żeby mieć pewność, że to, co nakładasz na skórę jest dla niej dobre. Doceniaj to co masz, bądź wdzięczna, akceptuj, bądź tu i teraz, zrób to dla siebie! Dbałość o jakość, lokalność, sezonowość, czas, wieloskładnikowość i wielowymiarowość jest gwarantem pięknej skóry. Dzięki minimalizmowi kosmetycznemu, naturalnej pielęgnacji, pełnowartościowej diecie i skupieniu się na sobie i otaczającym Cię świecie, Twoje ciało i umysł będą zdrowe, zadbane, a co najważniejsze zapewnią Ci szczęście i życie w harmonii. A.O.: Jakie jest Pani motto? B.S.: Piękno bierze się z wnętrza, ale przy odrobinie uważności i odpowiedniej pielęgnacji staje się widoczne na skórze. A.O.: Dziękuję za rozmowę.


Jesienne inspiracje kobiece ARTYKUŁ SPONSOROWANY

» 10

Studio Figura – miejsce tylko dla kobiet!

Rydułtowy » Studio Figura w Rydułtowach zaprasza Panie na fantastyczne zabiegi i ćwiczenia dobrane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Skutecznie pomagamy Paniom w walce z nadwagą, w odzyskaniu pięknej sylwetki, poprawie sprawności fizycznej oraz zdrowia. Jest to również miejsce, w którym Panie mogą spędzić mile czas, mogą oderwać się od codziennych obowiązków i wyzwań. Tu mogą się zrelaksować i prawdziwie zadbać o siebie i swoje samopoczucie. Jest to miejsce dla Kobiet gotowych na zmiany, świadomych tego, że sukces który wypracują sobie swoją determinacją odbije się radosnym echem na ich dalsze życie. W swojej ofercie SF Rydułtowy posiada kilka urządzeń które pozwolą Paniom te cele osiągnąć; ƒƒ vacushaper tj. bieżnia z podciśnieniem, ƒƒ swanshaper – do kompleksowego modelowania sylwetki, ƒƒ rower poziomy – odciążający stawy i odcinek lędźwiowy kręgosłupa ƒƒ limfodrenaż oraz rollshaper – specjalistyczne urządzenia do masażu limfatycznego REKLAMA

i oczyszczania organizmu z toksyn, ƒƒ elektrostymulacja – stymulująca do pracy mięśnie. W Studio posiadamy także rewelacyjne urządzenie Beauty Shaper wykonujące zabiegi liposukcji i endermologii oraz pozwalające skutecznie i bezinwazyjnie zredukować cellulit i tkankę tłuszczową. O skuteczności naszych urządzeń i długotrwałych efektach odchudzania przekonało się już wiele Pań. Zbliżają się Andrzejki, święta, Sylwester zatem świetne okazje do założenia swojej wymarzonej kreacji. Możemy poczuć się pięknie w swoim ciele i wzbudzić Studio Figura ul. Ofiar Terroru 3 44-280 Rydułtowy (lokal przy kościele, po byłej aptece)

tel.: 515 982 585

jednocześnie zachwyt otoczenia – czego wszystkim Paniom serdecznie życzymy. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i próbny trening – będzie to dobra okazja do tego aby poznać Wasz cel i marzenie oraz pokazać drogę do ich spełnienia. Godziny otwarcia: pon-pt.: 09:00-20:00 sobota: 09:00-13:00 www.facebook.com/studiofigurarydultowy

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA


REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jesienne inspiracje kobiece

» 11

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Jesienne inspiracje kobiece

» 12

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

» 13

Jesienne inspiracje kobiece


Aktualności

» 14

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zmarł były proboszcz Diecezja gliwicka ma nowego biskupa pomocniczego parafii w Kietrzu Region » Ks. Andrzej Iwanecki został biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej, która obejmuje gminy Nędza i Kuźnia Raciborska w powiecie raciborskim. Uroczystość święceń odbędzie się 7 stycznia w gliwickiej katedrze.

Region » 16 listopada 2017 r. odszedł do wieczności śp. ks. Józef Gacka, lat 78, emerytowany proboszcz parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu. Śp. ks. Józef Gacka pochodził z Łubowic. Pogrzeb odbył się w poniedziałek, 20 listopada w kościele w Kietrzu.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

18 listopada podczas sesji plenarnej synodu diecezjalnego biskup gliwicki Jan Kopiec ogłosił, że papież Franciszek mianował ks. prałata Andrzeja Iwaneckiego biskupem pomocniczym w Gliwicach. Jest czwartym biskupem skierowanym do pracy w tej diecezji.

1972), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy (1972-1974). W 1974 r. został proboszczem parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu, gdzie pełnił tę posługę aż do przejścia na emeryturę w 2010 r. Zamieszkał wtedy w Domu Księży Emerytów w Opolu. W latach 1990-2000 był wicedziekanem, a następnie w latach 2000-2007 dziekanem dekanatu Kietrz. Biskup Opolski nadał mu w 1994 r. tytuł dziekana honorowego, a w 2002 r. radcy duchownego. Zmarł 16 XI 2017 r.

fot. Konferencja Episkopatu Polski

Urodził się 3 III 1939 r. w Łubowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1962 r. w Opolu. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu (1962-1966), a następnie w parafiach: św. Mikołaja w Pyskowicach (1966-1968); św. Michała w Gliwicach (1968-

gosc.pl

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Diecezja Opolska

Święto

Jubileusz 90-lecia Szkoły

w ZSP nr 3 na Płoni Racibórz » Poczty sztandarowe raciborskich szkół, dziesiątki rodziców i uczniów, a także dyrekcja oraz pracownicy ZSP nr 3 w Raciborzu Płoni 18 listopada wzięli udział w obchodach święta szkoły, połączonych z nadaniem sztandaru placówce. W Kościele św. Paschalisa odbyła się Msza Św, następnie uczestnicy uroczystości przeszli do szkoły na akademię. W sali gimnastycznej przekazano nowy, poświęcony już, sztandar w ręce uczniów.

Muzeum w Raciborzu Racibórz » Dyrektor Muzeum w Raciborzu zaprasza na obchody jubileuszu 90-lecia Muzeum. Obchody odbędą się 10 grudnia 2017 roku.

ƒƒ 15.00 – rozpoczęcie uroczy- ƒƒ 15.30 – koncert pt. Arcydzie- ƒƒ 17.00 – uroczyste otwarcie stości ła Muzyki Kameralnej w wyi zwiedzanie wystawy stakonaniu zespołu muzyków łej: Militaria ze zbiorów Muzeum w Raciborzu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze więcej informacji ƒƒ 16.30 – prelekcja Adama na ten temat Knury na temat historii znajdziesz tutaj: Muzeum w Raciborzu oraz Muzeum w Raciborzu wstęp do wystawy

Spotkanie wigilijne

NA ZAMKU Racibórz » „Pójdźcie za naszą gwiazdą”, to tytuł spotkania wigilijnego w wykonaniu artystów z Zamkowej Grupy Teatralnej, na które zapraszamy serdecznie mieszkańców powiatu raciborskiego w sobotni wieczór 9 grudnia.

Po części oficjalnej wychowankowie szkoły przedstawili akademię o życiu i twórczości Czesława Miłosza, jednego

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

z polskich noblistów. W uroczystości brała udział wiceprezydent miasta Irena Żylak, radny Paweł Rycka, przedstawiciele związków zawodowych – Teresa Frencel i Teresa Ćwik, dyrektor szkoły w Opavie Vavrowicach, dyrektorzy raciborskich placówek, emerytowani pracownicy i wychowankowie MDK. Po przedstawieniu po-

dziękowano także sponsorom, którzy przyczynili się do zakupu Tradycyjnie już, widowisko sztandaru: firmom SSI, Rokali- odbędzie się w sali konferenft, Agencji Silesia, Zakładowej cyjnej na Zamku Piastowskim Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” SGL Carbon S.A. oraz Radzie Rodziców Szkoły więcej informacji Podstawowej nr 2. na ten temat znajdziesz tutaj:

(wk)

w Raciborzu. Początek o godz. 18.00, wstęp wolny. Artyści zaprezentują wiersze, najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Będzie można również śpiewać kolędy razem z artystami. Zamek po raz kolejny już wprowadzi raciborzan w bożonarodzeniowy nastrój. Ze względu na ograniczo-

ną liczbę miejsc proponujemy Państwu nieodpłatne wejściówki, które będzie można odbierać od wtorku 5 grudnia od godz. 9.00 w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Zamkowej 2. Agencja Zamek


» 15

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Mieszko inspiruje młodych Racibórz » Raciborski producent słodyczy, jeden z czołowych w kraju, 16 listopada był na zamku bohaterem trzeciego dnia wydarzeń związanych ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. Menedżerowie spółki opowiedzieli młodzieży o wszystkich jej obszarach działalności. Mieszko inspiruje. Wyrosła w Raciborzu spółka, która w naszym mieście koncentruje swoją działalność, począwszy od pomysłu na produkt po jego sprzedaż, jest miejscem, gdzie można rozwijać karierę zawodową. Przykładem są menedżerowie firmy, wywodzący się z Raciborza (dyrektor eksportu Ewa Kalemba, kierownik działu personalnego Elżbieta Kula, Beata Wójtowicz, kierowniczka Działu Badań, Rozwoju i Technologii) jak i pochodzący z innych miast (dyrektor operacyjny Artur Nowak, dyrektorka komunikacji strategicznej Agata Förster). Wszyscy spotkali się 16 listopada na zamku z raciborską młodzieżą i mówili o obszarach

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

związanych z działalnością firmy. Przekonywali, że korporacje w dużych miastach to nie jedyne miejsca, w których można pracować w sektorze wymagającym ciągłych innowacji, wzmacniających kompetencje pracowników i dających im szansę na rozwój zawodowy. Mieszko, jak zapewniano, czuje, że w Raciborzu bije jego serce i z tym miastem wiąże swoją przyszłość. Dlatego przedstawiciele spółki chcieli się spotkać z młodzieżą i pokazać jej osiągnięcia oraz plany. Intencją władz powiatu i miasta jest przeciwdziałanie depopulacji. Stąd obecność na zamku prezydenta Mirosława Lenka oraz wicestarosty Marka Kurpisa. Wyjazdy młodzieży zubożają nasz lokalny rynek pracy. Takie spotkania jak z Mieszkiem mają pokazać, że kariera stoi otworem w rodzinnej okolicy. – To bardzo ważne byśmy postrzegali nasz przemysł jako wartość. Nasze spółki działa-

ją na wysokim poziomie, mają doskonałą kadrę, kreatywnych specjalistów w różnych dziedzinach. Tymczasem wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Trzeba więc pokazywać osiągnięcia naszych firm, bo dzięki temu mamy szansę wzmocnić potencjał naszego rynku pracy – przekonuje prezydent. Mieszko przedstawiało swoją działalność w dwóch blokach dla kilkuset uczniów raciborskich szkół podstawowych (roczniki gimnazjalne) oraz ponadpodstawowych (CKZiU nr 1 oraz CKZiU nr 2). Był również panel dyskusyjny z udziałem dyrektora Artura Nowaka. Mowa była o planowaniu rozwoju zawodowego, pracy w dużych korporacjach oraz spółkach takich jak Mieszko, które, jak się okazuje, menedżerom z wieloletnim stażem dają dużo satysfakcji z pracy w Raciborzu. (waw)

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Poszukujesz przyszłościowego zawodu?

Zostań kierowcą autobusu! Region » To trudna, odpowiedzialna, a jednocześnie ciekawa, pożyteczna i pełna wyzwań, które przynosi codzienność, praca. Jeśli i Ty szukasz profesji dającej satysfakcję, a przy okazji lubisz kontakt z ludźmi, siądź za kierownicą i wyrusz w podróż swojego życia! PKS w Raciborzu Sp. z o. o. prowadzi obecnie nabór na stanowisko kierowcy. Nie zwlekaj i spróbuj swoich sił! Transport publiczny powoli wraca do łask. Zawód kierowcy ponownie zyskuje na znaczeniu i wartości, stając się obiektem marzeń wielu młodych osób. Ci, którzy zajmują się tym od kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat przyznają dziś, że nie zamieniliby tej pracy na żadną inną. Mimo wzrastającej mody na komunikację autobusową, w branży wciąż jednak brakuje nowych kierowców. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu chce to zmienić i uzupełnić swoją załogę o młodych pasjonatów motoryzacji, którzy chcieliby zająć się zawodowym prowadzeniem pojazdów, a przy okazji zależy im na stabilnej i dobrze płatnej pracy, w której będą mieć możliwość spełnienia.

cy młodych mężczyzn. Autobusy stawały się odpowiedzią na potrzeby transportowe nowych czasów, a osoby, które spotkał zaszczyt poprowadzenia pojazdu, momentalnie zyskiwały szacunek podróżnych. Czasy się zmieniły, ale transport publiczny nadal odgrywa ważną rolę w miejskim krajobrazie. Prezes PKS w Raciborzu Damian Knura ocenia, że jest to przyszłościowa i pełna wyzwań branża, a wprowadzane lub modyfikowane regulacje prawne, w szczególności unijne, mają na celu zachęcenie ludzi do korzystania ze zbiorowej komunikacji.

Z formalnego punktu widzenia konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii D oraz ukończenie szkolenia dotyczącego przewozu osób. To pewnego rodzaju inwestycja przyszłego kierowcy. Koszt uzyskania uprawnień to bowiem nawet 10 tysięcy złotych. Istnieje jednak szansa zgłoszenia się na kurs za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Wydatek z pewnością szybko się zwróci. Początkujący kierowca PKS może liczyć na wynagrodzenie rzędu 3500-4000 złotych brutto, a zarobki te rosną wraz z wydłużaniem się stażu pracy. Na pierwszą podwyżkę można liczyć już po roku.

– Prowadzenie autobusu to zadanie o tyle specyficzne, że trzeba być wielozadaniowym i lubić kontakt z ludźmi – przyznaje Jarosław Ronczka, który w raciborskim PKS pracuje z przerwami od ponad trzydziestu lat. Jak zapewnia, nowy kierowca nie musi obawiać się, że zostanie wrzucony na głęboką wodę. Pierwszy rok przeznaczony jest na naukę zawodu, poznawanie tras i zdobywanie doświadczenia u boku kolegów z dłuższym stażem pracy. To okres próby, po którym dana osoba wie, czy chce związać się z tym zawodem na najbliższe lata. ski PKS zatrudnia 68 kierowców, w tym 5 pań. Jarosław Ronczka Dobra inwestycja Wielka zawodowa rodzina zdradza, że załoga tworzy zgraWażne jest więc konty- Pasja na całe życie Odskocznią od miejskiej rze- ną ekipę, w której każdy może nuowanie pewnych tradycji Kierowca autobusu prócz czywistości są częste wyjazdy liczyć na pomoc kolegi czy kooraz zachowanie standardów, orientacji w terenie, doskonałe- nad morze, w góry czy inne re- leżanki. Chcesz stać się jej częZawód z potencjałem a w szczególności wykształce- go wzroku i refleksu musi mieć jony Polski. Spółka obsługuje ścią? Teraz jest to prostsze, jak Dekady temu wykonywanie nie nowych kierowców. Jakie chęć do nauki i ogromną pasję. bowiem liczne wycieczki, ofe- nigdy wcześniej. Aplikuj na stazawodu kierowcy mechanika wymagania należy spełnić, aby Bez tej ostatniej daleko nie za- rując wynajem swoich autobu- nowisko kierowcy i poznaj ten było spełnieniem snów tysię- móc myśleć o tym stanowisku? jedzie – w przenośni i dosłownie. sów wraz z kierowcą. Racibor- zawód od strony praktycznej!

PKS Racibórz ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz tel. centrala: (32) 415 33 80  Na bieżąco można śledzić PKS w Raciborzu na Facebooku


Ogłoszenia

» 16

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

DLA DOMU Usługi remontowe Planujesz remont wykończenie lub odświeżenie mieszkania, domu, biura, lokalu użytkowego, Zadzwoń, ocieplenia poddaszy, zabudowa GK, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, gładzie, panele, instalacje itp. Wieloletnie doświadczenie dobra jakość przystępne ceny, tel. kom.: 882 113 160, e-mail: fischbud@wp.pl.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty i Pozyczki Biuro Kredytowe Zaprasza na PRZEDŚWIĄTECZNE PROMOCJE: szybkie pożyczki pozabankowe bez zaświadczeń o dochodach, nawet do 25 000 PLN, obniżone oprocentowanie, szybki proces wnioskowania, dogodny okres kredytowania wysoka przystawalność. Tel.: 775407809, tel. kom.: 603286163, e-mail: centrala@opolskikredyt.pl.

MOTORYZACJA Inne Skup aut Racibórz Dziś Dzwonisz - Dziś sprzedajesz. Tel 697 459 184. Najwyższe ceny. Dojazd do klienta Skup aut za gotówkę! Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane, tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku - Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585. Skup samochodów za gotówkę do 10 tys. zł - również złomowanie do 700 złotych za tonę, tel.: 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł. Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1 tonę, tel. kom.: 664 087 328, e-mail: wojtekb95@ poczta.onet.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto, tel.: 888-10-20-80, każde, osobowe, dostawcze, zapłacimy najwięcej, 24h Z nami złomujesz legalnie, koncesja, skupujemy samochody: uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My na-

TANIE KREDYTY dla każdego

Oferta 26 banków

790 501 503 32 700 70 40 Racibórz, ul. Drzymały 2 REKLAMA

POŻYCZKI

KRÓTKOTERMINOWE

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o. prawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www. kzpkowalski.pl. Auto-skup oraz złomowanie samochodów, tel.: 530-312-312, z nami złomujesz legalnie – koncesja, całodobowo. Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24h. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice, kupimy twoje auto, tel.: 888-10-20-80, każde, osobowe, dostawcze, zapłacimy najwięcej, 24h Z nami złomujesz legalnie – koncesja, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www. kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto, każde, tel.: 888-10-20-80, osobowe, dostawcze, zapłacimy najwięcej, 24h Z nami złomujesz legalnie, koncesja, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www. kzpkowalski.pl. Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku - Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min.

REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

SPRZEDAŻ I WYNAJEM

NA STANOWISKO ZASTĘPCA SZEFA KUCHNI

Roman Weiser

Wymagamy doświadczenia w zawodzie, dobrej organizacji na stanowisku pracy i umiejętności zarządzania

Racibórz, ul. Piotrowska 12

Tel.: 32 415 59 73, 602 794 286

SKUP SAMOCHODÓW za gotówkę do 10 tys. zł. - również złomowanie, do 700 złotych za tonę, tel.: 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł. Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1 tone, tel. kom.: 664 087 328.

Sprzedam Ładowrka kołowa ZL12F rok 2012 Posiada hydrauliczne odpinanie i zapinanie łyżki. W komplecie dodatkowe łyżki. 2 biegi do przodu, 2 do tyłu, napęd na 4 koła. Parametry techniczne: Masa własna: 3100 kg Moc silnika: 37 kW Krzyżanowice, ul. Główna 19. Cena do negocjacji, tel. kom.: 784650156, e-mail: prezesgskrzyzanowice@onet.pl.

NAUKA Kursy Kurs na operatora wózka widłowego Kurs na operatora wózka widłowego – wszystkie typy łącznie z bezpieczną wymianą butli gazowych (ilość miejsc ograniczona). Cena 399 zł. Promocja dotyczy ośrodka szkoleniowego w Raciborzu. Zajęcia weekendowe. Oferta obowiązuje w dniach 15.11.2017-15.12.2017. Tel.: 77/ 544-9998, tel. kom.: 696-105-999, e-mail: poczta@zawodowy.eu. www.zawodowy.eu.

NIERUCHOMOŚCI Działkę sprzedam Sprzedam działkę oraz pole Sprzedam działkę budowlaną w Żerdzinach o pow. 12 arów oraz grunty orne o pow. 1 ha sąsiadujące bezpośrednio z działką. Droga dojazdowa z dwóch stron. Spokojna, zielona okolica, pełny dostęp do mediów. Cena do ustalenia, tel. kom.: 692977148.

Mieszkanie sprzedam Sprzedam mieszkanie 64 m2 na ul. Królewskiej Mieszkanie na X p. składa się z 3 pokoi, kuchni

REKLAMA

ZATRUDNIMY KUCHARZA

SAMOCHODÓW

formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl.

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

Kontakt telefoniczny: 533 170 700 ze spiżarką, łazienki oraz WC, tel. kom.: 603 455 070, e-mail: mariano2014.mj@gmail.com. www. naszenieruchomosci.com/site/oferta/402-mieszkanie--ul--krolewska-7-33.html.

Mieszkanie wynajmę Dla cudzoziemcow Mieszkania 20-100m dla pracownikow lub rodzin wynajmę, cicha spokojna okolica, po remoncie, tel. kom.: 607356934.

OGRODNICTWO Produkcja Sklep Ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje Sklep Ogrodniczy oferuje szeroki asortyment drzew i krzewów owocowych, drzewa i krzewy ozdobne w doniczkach i kopane z gruntu, duży wybór roślin formowanych w atrakcyjnych cenach. Świerk kłujący do 3 m wysokości. ul. Janowska 75, Cyprzanów, tel. kom.: 32 419 82 60.

PRACA Dam pracę Apteka Kietrz Apteka w Kietrzu zatrudni na pół etatu technika farmaceutycznego lub technika stażystę. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Zainteresowane osoby proszę o kontakt e-mailowy, tel. kom.: 513388253, e-mail: apteka.kietrz@o2.pl. Praca w Reńskiej Wsi KAMET Spółka Akcyjna działająca na rynku krajowym i zagranicznym, specjalizująca się w produkcji lekkich konstrukcji aluminiowych i stalowych poszukuje koordynatora projektu (w branży automotive i kolejowej) oraz specjalisty ds. ofertowania. Tel.: 774827058, e-mail: praca@kametsa. eu. kametsa.eu. Szukamy osoby sprzątające Szukamy osoby sprzątające – pracowników gospodarczych do zakładu Eko-Okna S.A. w Kornicach, praca 3-zmianowa. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@ekookna.pl. Grafik komputerowy Firma OMAN zatrudni osobę na stanowisko grafika komputerowego w dziale marketingu. Wymagana znajomość programów graficznych. Wraz z CV prosimy o przesyłanie przykładowych realizacji/ portfolio, e-mail: biuro@oman.pl.

Magazynier OMAN Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko magazynier. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swojego CV na adres mailowy firmy, e-mail: biuro@oman.pl.

Pośrednictwo Agencja Pracy Herzog Herzog Agencja Pracy (nr certyfikatu 5950) poszukuje spawaczy, ślusarzy, hydraulików, elektryków, dekarzy, stolarzy, lakierników samochodowych, pracowników budowlanych ze znajomością języka niemieckiego oraz prawem jazdy. Tel.: 32 415 91 13, tel. kom.: 602 392 876, e-mail: personal@ herzog.com.pl. www.herzog.com.pl.

Szukam pracy Kobieta, praca biurowa, szukam ! Kobieta. Szukam pracy w biurze, Posiadam ogromne doświadczenie. Pracowałam już w wielu firmach. Obecnie chcę zmienić pracę na inną, która będzie mi dawać więcej satysfakcji niż obecna. Wszystkie info telefonicznie. CV mogę wysłać mailem. Pozdrawiam, tel. kom.: 694864553.

Za granicą Praca w Niemczech Firma HKW gmbh z Monachium poszukuje pracowników od zaraz do pracy w Berlinie i w Monachium w zawodach: elektryk, mechatronik, ślusarz, tokarz, lakiernik. Wymagany j.niemiecki oraz doświadczenie w danym zawodzie, firma gwarantuje dobre wynagrodzenie! Aplikacje proszę wysyłać w języku niemieckim na adres: czempion@onet. pl lub dzwonić. Tel.: 0048504543441, tel. kom.: 004917660882003, e-mail: czempion@onet.pl.

dzenie (stawka godzinowa), zapewnione mieszkanie,ubezpieczenie i dojazd do pracy. Zgłoś się już dziś, tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@ goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Pracownik magazynu w Holandii Good Job (KRAZ 11653) Praca manualna, kompletowanie urządzeń mobilnych, składanie sprzętu typu I-watch,pakowanie akcesoriów, orderpickinig. Atrakcyjne wynagrodzenie, zapewnione mieszkanie, ubezpieczenie.Wymagana znajomość j.angielskiego, tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@ goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Pracownik produkcji w fabryce kostki brukowej Good Job (KRAZ 11653) praca w Holandii na produkcji kostki brukowej bez znajomości języka obcego. Duża ilość godzin, praca na długo, możliwość nadgodzin. Wymagana chęć i motywacja do pracy, tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@goodjob.com. pl. www.goodjob.com.pl.

USŁUGI Inne Firma Progres oferuje usługi podcinki i wycinki drzew Podcinka drzew i krzewów, wycinka drzew metodą klasyczną, alpinistyczną i z wysięgnika, frezowanie pni. Pełne usługi ogrodnicze. Oferujemy atrakcyjne ceny usług, tel. kom.: 530 050 550, e-mail: rafal.wojcik.src@gmail.com.

ZDROWIE Lekarze

Pracownik magazynu Good Job (KRAZ 11653) Praca w Holandii przy sortowaniu paczek różnej wielkości. Gwarancja godzin! Dodatki zmianowe! Atrakcyjne wynagro-

Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548.

REKLAMA

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl


» 17

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

SP1 laureatką Budimex i Ferrovial Agroman S.A. Uczennica konkursu plastycznego dokończą budowę zbiornika Racibórz Barwy Armenii DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, inwestor przy budowie zbiornika Racibórz, oficjalnie ogłosił, że polsko-hiszpańskie konsorcjum dokończy inwestycję mająca zabezpieczyć przed powodziami nadodrzańskie gminy. – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przeprowadzonego według procedur Banku Światowego (ICB) na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Raci-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

bórz Dolny udzielono zamówienia konsorcjum firm: Lider: BUDIMEX S.A. – Polska, Partner: Ferrovial Agroman S.A. – Hiszpania. Kwota przyznania kontraktu 903 865 798,00 zł. Oferta konsorcjum została oceniona jako zasadniczo adekwatna w stosunku do wymagań postawionych w dokumentach przetargowych i która zaoferowała najniższą cenę. 17 listopada listem akceptacyjnym poinformowano konsorcjum o wyborze oferty. Czas na realizację prac to 740 dni. W postępowaniu uczestniczyło pięciu oferentów – czytamy w oficjalnym komunikacie RZGW. Przypomnijmy, że termin składania ofert na dokończenie budowy zbiornika Racibórz minął 27 lipca. W procedurze przetargowej złożono 5 ofert. 1. Konsorcjum Energopol-

- Szczecin S.A. – Lider (Szczecin), Euro-Asian Constr uction Corporation EVARASCON – Partner (Baku, Azerbejdżan) – 768 237 607,81 zł 2. Konsorcjum BUDIMEX S.A. – Lider (Warszawa), FERROVIAL AGROMAN S.A. – Partner (Madryt, Hiszpania) 903 887 323,00 zł 3. Sinohydro Corporation Limited (Haidian District, Beijing, Chiny) 917 115 558 zł 4. Konsorcjum RAFAKO S.A. – Lider, PBG S.A. – Partner, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. – Partner 945 969 012,69 zł 5. Salini Impregilo A.p.A (Mediolan, Włochy) 1 205 671 305,12 zł.

ku. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach musiał wyłonić nowego wykonawcę po tym, jak rozwiązano umowę z hiszpańskim Dragadosem. Umowę z Hiszpanami zawarto, przypomnijmy, w czerwcu 2013 roku. Wartość kosztorysu inwestorskiego do pierwszego przetargu wynosiła 1,33 miliarda złotych netto, tymczasem Hiszpanie zgodzili się zbudować zbiornik za 936 mln zł, o blisko 2 mln zł taniej od odrzuconej wówczas oferty firmy Josef Möbius Bau z Niemiec. Kolejne były już znacznie droższe – Salini z Włoch 1,31 mld zł, Energopol Szczecin 1,27 mld zł, FCC i Astaldi (konsorcjum hiszpańsko-włoskie) 1,6 mld zł, Sinohydro Chiny 1,48 mld zł oraz China Gezhouba 1,85 mld zł. Od umoBudowa zbiornika ma się wy z Dragadosem odstąpiono zakończyć do połowy 2019 ro- 14 października 2016 roku.

Skwer Mieszka IV Plątonogiego to za mało? Racibórz » W październiku radny Janusz Loch zaapelował, aby wreszcie uczcić pamięć Mieszka Laskonogiego. Pomysł ten spodobał się prezydentowi i rajcom tak bardzo, że błyskawicznie przygotowano uchwałę w sprawie nadania nazwy „Skwer Mieszka IV Plątonogiego” części drogi wewnętrznej w Parku Zamkowym. 22 listopada na miejskiej komisji oświaty radny Loch wyraził niedosyt takim rozwiązaniem sprawy. – Nadanie imienia sztandarowej postaci w historii miasta skwerowi to w moim odczuciu za mało. Mieszka powinno się uhonorować w sposób szczególny, może w parku znalazłoby się miejsce na jakieś popiersie albo pomnik – zastanawiał się. Radny Marek Rapnicki stwierdził, że „nie zrozumiał

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Impreza inaugurowała „Tydzień Kultury Armenii”. Jej praca przedstawiająca w barwny sposób Ormiankę na tle gór Ararat, została dostrzeżona spośród setek prac z całej Polski. Irina

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

uczestniczyła w przedsięwzięciu wraz z rodziną i nauczycielką Ewą Wawoczny. Podczas spotkania miała okazję poznać młodzież ze szkoły ormiańskiej w Krakowie. Nie zabrakło armeńskiej muzyki i tańców, kuchni ormiańskiej oraz lirycznych pieśni. Imprezie patronował i uczestniczył w niej – Edgar Ghazaryan, ambasador Armenii. Materiał nadesłany

morału” i poprosił Janusza Locha o wyjaśnienie jego wypowiedzi i wyartykułowanie wniosku. Ten odparł, że nie potrafi skonkretyzować, o co mu właściwie chodzi. Uważa jednak, że księciu należy się „specjalna forma upamiętnienia”. Głos zabrał również radny Franciszek Mandrysz, oceniając, że uchwała niejako daje argument, aby w przyszłości kontynuować dyskusję na temat bardziej reprezentatywnego sposobu uhonorowania Piasta.

O zakonie krzyżackim inaczej.

Wykład w Starym Opactwie Kuźnia Raciborska » W poniedziałek, 27 listopada, w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach odbędzie się wykład prof. dr hab. Waldemara Rozynkowskiego. Tematem wykładu będzie zakon krzyżacki, lecz przedstawiony nieco inaczej. Wykład odbędzie się w auli św. Jana Pawła II. Wejście od strony bazyliki.

(wk) REKLAMA

Racibórz » Uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 na Ostrogu – Irina Gadachik została laureatką ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Barwy Armenii”. Jedenastoletnia artystka ormiańskiego pochodzenia otrzymała drugą nagrodę podczas uroczystej gali, która odbyła się 20 listopada w Krakowie.

REKLAMA

Prof. dr. hab. Waldemar Ro- sor doktor habilitowany nauk zynkowiski – diakon rzymsko- humanistycznych, wykładowkatolicki, mediewista, profe- ca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalista w zakresie badań nad państwem zakonu krzyżackiego, hiwięcej informacji storii zakonów i zgromadzeń na ten temat zakonnych oraz dziejów religijznajdziesz tutaj: ności w średniowieczu. OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA INFORMUJE że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do: 1. sprzedaży: nieruchomości będące własnością Gminy Nędza położone w Górkach Śląskich, które stanowią działkę nr: 106/2 i 136/3 o łącznej powierzchni 0,0258 ha.


Rozrywka

» 18

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

pedagog. Wokalistka obdarzona niezwykle oryginalnym, zmysłowym głosem, swobodnie poruszająca się w różnych estetykach muzycznych. Krystyna Stańko wystąpi wraz z zespołem: Piotr Lemańczyk – kontrabas, Dominik Bukowski – wibrafon, Marcin Wądołowski – gitara, Mikołaj Stańko – perkusja. Bezpłatne wejściówki na 25 listopada do odebrania w RCK RCI ul. Długa 2.

25 LISTOPADA, GODZ. 10.00, RCK DK STRZECHA (UL. LONDZINA 38) WARSZTATY Z TWORZENIA BIŻUTERII 24 LISTOPADA, GODZ. 18.00, RCK DK STRZECHA (UL. LONDZINA 38) XVIII ZADUSZKI POETYCKIE KLUB PIOSENKI POETYCKIEJ I AKTORSKIEJ „ATLANTYDA” W programie m.in. ballady Leonarda Cohena i Bułata Okudżawy, piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Przemysława Gintrowskiego, z repertuaru Anny Szałapak z Piwnicy pod Baranami, Wiesława Michnikowskiego oraz Zbigniewa Wodeckiego. Podczas koncertu „Atlantyda” wspomni twórczość raciborskiego poety Jana Darowskiego i innych twórców. Bilet wstępu: 5 zł.

25 LISTOPADA, GODZ. 20.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) KONCERT ZESPOŁU KRYSTYNA STAŃKO QUINTET – PALMJAZZ DAYS Krystyna Stańko – kompozytorka, autorka tekstów, gitarzystka,

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z tworzenia biżuterii techniką szycia z koralików (beading) prowadzone przez Magdalenę Bałdys. Spotykamy się w sobotnie przedpołudnie 25 listopada w Domu Kultury Strzecha (ul. Londzina 38). Zajęcia potrwają 4 godziny, od 10:00 do 14:00. Koszt 60 zł. Liczba miejsc ograniczona. Zainteresowanych prosimy o zapisy pod numerem tel. 32 412 32 40 lub mailowo: sekretariat@rck.com.pl.

26 LISTOPADA, GODZ. 15.30, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) „MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU” – KONCERT DLA NAJMŁODSZYCH RCK zaprasza na pierwszy w nowym sezonie koncert dla najmłodszych – niemowląt, maluszków i przedszkolaków. „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdolności dziecka. Prowadzone są wg teorii amerykańskiego psychologa muzyki – prof. Edwina E. Gordona. Bilety w cenie 25 zł – dorośli, 15 zł – dzieci. Honorowane raciborskie karty: ,,SENIOR 60+’’ ,,Rodzina +’’.

29 LISTOPADA, GODZ. 17.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) OTWARCIE WYSTAWY „OPOWIEŚCI RACIBORSKIE” – BOLESŁAWA STACHOWA OPOWIEŚCI RACIBORSKIE, cenionego fotografika z naszego miasta, to wystawa przypominająca w formie kompozycji obrazowych postacie i epizody z historii Raciborza. Znajdą się na niej m.in.: Wawrzyniec Mikołaj z Raciborza – rektor UJ w Krakowie, Juliusz Roger – niemiecki lekarz, zbieracz pieśni ludu śląskiego, Bractwo literackie założone przez Polaków w 1393 roku… Wernisaż dopełni projekcja fotografii pt. PORTRET MIASTA, która obejmie zbiór krajobrazów, pejzaży miejskich, czyli wedut oraz portrety ludzi. Całość sprawi, że w umyśle widza powstanie w miarę pełny portret miasta w roku jego 800-lecia. Wstęp wolny.

30 LISTOPADA, GODZ.19.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) GORCZYCKI FESTIWAL – YEYOUNG SOHN – SOPRANISTKA KOREI POŁUDNIOWEJ Niespotykany koloraturowy głos, który nagrodzony został dziesiątkami międzynarodowych nagród. Tym razem rozbrzmiewać będzie on w przepięknych ariach baroku i klasycyzmu w kompozycjach geniuszy swoich epok – J.S. Bacha, G. F. Händla, H. Purcell’a i W. A. Mozarta. Yeyoung Sohn śpiewała na wielu znakomitych festiwalach i gościła w pięknych salach koncertowych na świecie, takich jak Centrum Sztuki Fukuoka w Japoni, Daegu w Korei Południowej, Palais de France w Turcji. Jej przepiękny głos tym razem wypełni salę koncertową Raciborskiego Centrum Kultury podczas koncertu w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego. Koreańskiej sopranistce towarzyszyć będzie niemniej utytułowana, pochodząca z Białorusi, pianistka Oksana Svekla. Bilety w cenie 15 zł i 10 zł do nabycia w kasach RCK oraz na stronie www.rck.com.pl. Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina+’’

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

Zamkowe andrzejki z zespołem 60 plus Racibórz » W czwartek 30 listopada o godz. 18.00 zapraszamy do sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Andrzejki z zespołem „60 plus”.

Gulasz wołowy po burgundzku Zamiast świeżych pieczarek, użyłam grzybów z puszki, a cebulę zamieniłam na marynowaną ze słoiczka.

– Liczymy, że i tym razem sala wypełni się po brzegi, tak

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

jak to było podczas dotychczasowych koncertów tego lubianego przez raciborzan zespołu – informuje Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na zamku. Zespół powstał w lutym 2013 roku z inicjatywy byłych klezme-

rów, którzy zapragnęli po wielu latach powrócić do grania żywej muzyki. Aktualnie działalność prowadzona jest pod szyldem Raciborskiego Centrum Kultury. Termin: 30 listopada 2017 r. godzina 18.00. Wstęp bezpłatny. Agencja Zamek

Składniki: • 1 kg mięsa wołowego • 300 g surowego boczku wędzonego • 400 g obranej marchewki • 1 puszka małych pieczarek w słonej zalewie (230 g po odcieku) • 1 słoiczek marynowanej cebulki (150 g po odcieku) • 4 duże ząbki czosnku • 250 ml wytrawnego czerwonego wina • 500 ml bulionu • 2 liście laurowe • 5 kulek ziela angielskiego • 3 łyżeczki koncentratu pomidorowego • 1 łyżeczka soli • 0,5 łyżeczki suszonego tymianku • 0,5 łyżeczki suszonego rozmarynu • 0,5 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu • 0, 5 łyżeczki mielonego kminku • 1 kopiasta łyżka mąki • 3 łyżki oleju

Mięso i boczek pokroić w dużą kostkę i podsmażyć na oleju. Następnie dodać pokrojoną w grube plastry marchewkę (grubość około 8 mm). Po czym dodać odsączone z zalewy pieczarki, cebulkę i pokrojony w plastry czosnek. Całość podsmażyć aż składniki lekko się zrumienią, następnie wsypać przyprawy i mąkę. Wszystko dokładnie wymieszać i wlać wino wymieszane z bulionem. Całą potrawę przykryć i włożyć do nagrzanego piekarnika do 180°C na około 2,5 godziny.

www.smakiweroniki.pl


» 19

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Mieszkanie UL. ŁĄKOWA 4/12 CENA: 87 000 zł POWIERZCHNIA: 47 m2 PRZETARG: 12.12.2017 r.

Mieszkanie UL. BOSACKA 32/3 CENA: 187 000 zł POWIERZCHNIA: 103 m2 ROKOWANIA: 15.12.2017 r.

Mieszkanie UL. BOSACKA 43/4 CENA: 50 000 zł POWIERZCHNIA: 37 m2 PRZETARG: 15.12.2017 r.

Działka UL. HULCZYŃSKA CENA: od 18 980 zł POWIERZCHNIA: od 0,0292 ha PRZETARG: 20.12.2017 r. Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: MONIKA JURECZKO | tel. 509 505 765 w godz.: 8.00-16.00 | biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Reklama

» 20

Piątek, 24 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ RĘKODZIEŁA I WYROBÓW REGIONALNYCH 7-10.12.2017 g. 10:00-18:00 Rynek Biżuteria, ręcznie robione zabawki i ozdoby choinkowe, galanteria skórzana, szkatułki, rzeźbione aniołki oraz smakowite wyroby regionalne – ciasteczka, pierniki, miody i oscypki!

WIELKIE GOTOWANIE! 10.12.2017 Rynek

Już od wczesnych godzin porannych rozpocznie się gotowanie 3000 porcji świątecznej potrawy! Degustacja od godziny 15:00!

KARUZELA DLA DZIECI 7-8, 10.12.2017 g. 10:00-19:00 Rynek SPOTKANIE Z BAJKĄ 8.12.2017 g. 10:30-12:00 namiot sferyczny, Rynek KOLEJKA DLA DZIECI 9.12.2017 g. 10:00-19:00 Rynek MIKOŁAJ ZE STRAŻAKAMI 9.12.2017 g. 17:00 Rynek

Wizyta Świętego Mikołaja, pokazy ratownicze WOPR-u

Naszraciborz 47 2017 [458]  
Naszraciborz 47 2017 [458]  
Advertisement